PENGELOLAAN KEJOHANAN OLAHRAGA

Apa yang perlu dilakukan?

Langkah 1 2

Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Kejohanan Mengadakan Mesyuarat

3
4 5

Mengadakan aktiviti pra-kejohanan
Mengelola kejohanan Membuat ‘post-mortem’

Membentuk Jawatankuasa Kejohanan J/kuasa Induk •J/kuasa Pengelola •Jawatankuasa kecil • .

Aktiviti ini penting untuk memastikan bilangan acara tidak terlalu banyak pada hari kejohanan. .Mengadakan aktiviti prakejohanan • Tarikh yang ditetapkan seharusnya mengambil kira cuaca semasa supaya tarikh kejohanan tidak terganggu.

Mengelola kejohanan oMenyediakan senarai semak bagi setiap jawatankuasa oMenyediakan borang teknikal kejohanan .

Membuat ‘post mortem’ •Membincang tentang kekuatan dan kelemahan pengelolaan kejohanan •Membuat cadangan untuk mengatasi kelemahan yang telah dibincangkan .

Jawatankuasa Upacara Pembukaan/Penutup •Mengurus dan mengatur aturcara perasmian pembukaan dan penutup •Menyelars aturcara dengan J/kuasa Pertandingan •Mengurus latihan dan raptai upacara perasmian pembukaan dan penutup •Mengatur pertunjukkan selingan untuk waktu rehat •Menyediakan perhubungan awam termasuk muzik dan lagu rasmi. .

Jawatankuasa Urus Setia  Mengurus semua maklumat yang perlu dihebahkan  Menghebahkan keputusan-keputusan kejohanan  Merekodkan keputusan  Menyerahkan keputusan kejohanan kepada juru acara .

Jawatankuasa Pertandingan •Menyediakan peraturan pertandingan •Menyusun aturcara pertandingan saringan dan pertandingan hari kejohanan •Menyediakan dan mengedar borang penyertaan kepada Ketua Rumah/Pasukan .

Jawatankuasa Teknik •Menyediakan bertugas •Mengurus da menyediakan trek dan kawasan acara padang •Menyenaraikan dan melatih pembantu padang •Menyediakan borang-borang teknikal •Menyediakan semua peralatan yang di perlukan senarai pegawai teknik yang .

Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata •Menyediakan jenis hadiah yang diperlukan. menyelaras dgn J/kuasa pertandingan •Menyusun hadiah dan cenderamata •Menyediakan senarai pemenang hadiah .

Jawatankuasa Buku Cenderamata •Menyediakan isi kandungan buku •Membuat contoh buku •Mendapat kata alu-aluan •Menyemak dan menyiapkan buku cenderamata •Menyerahkan buku cenderamata kepada Jawatankuasa Sambutan .

Jawatankuasa Alatan dan Hiasan •Mendapat senarai alat yang diperlukan •Menyediakan alat-alatan yang diperlukan •Menghiasi kemah Jawatankuasa Publisiti dan Perhubungan Menyediakan kain rentang atau kertas maklumat dan memaparkan ditempattempat strategik Membuat penghebahan .

Jawatankuasa Makanan dan Minuman •Menentukan jenis makanan dan minuman •Menguruskan makanan dan minuman •Menentukan menu untuk jamuan makan Jawatankuasa Pengangkutan •Menyediakan kenderaan •Menentukan Jadual pergerakan kenderaan .

Jawatankuasa Pertolongan Cemas •Menyediakan alat kecemasan •Menyediakan tempat rawatan Jawatankuasa Sambutan Mengenalpasti tempat duduk ikut protokol Menyambut tetamu .

Jawatankuasa Keselamatan •Mengagihkan kerja mengikut kumpulan •Mengawal tempat letak kenderaan .

              Contoh Jawatankuasa Induk Penaung Penasihat Kehormat Penasihat utama Penasihat-penasihat Jawatankuasa Jawatankuasa Upacara Pembukaan/Penutup Jawatankuasa Urus Setia Jawatankuasa Pertandingan Jawatankuasa Teknik Jawatankuasa Kepegawaian Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata Jawatankuasa Buku Cenderamata Jawatankuasa Alatan dan Hiasan Jawatankuasa Makanan dan Minuman Jawatankuasa Pengangkutan Jawatankuasa Publisiti dan Perhubungan Jawatankuasa Pertolongan Cemas Jawatankuasa Keselamatan Jawatankuasa Sambutan .

Bendahari Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa Upacara Pembukaan/Penutup Jawatankuasa Urus Setia Jawatankuasa Perandingan Jawatankuasa Teknik Jawatankuasa Kepegawaian Jawatankuasa Hadiah dan Cenderamata Jawatankuasa Buku Cenderamata Jawatankuasa Alatan dan Hiasan Jawatankuasa Makanan dan Minuman Jawatankuasa Pengangkutan Jawatankuasa Publisiti dan Perhubungan Jawatankuasa Pertolongan Cemas Jawatankuasa Keselamatan Jawatankuasa Sambutan . Setiausaha Bendahari Pen.              Pengerusi Setiausaha Pen.

•Pengerusi •Setiausaha •Ahli Jawatankuasa •Mengadakan Mesyuarat sekurangkurangnya 4 mesyuarat •Mesyuarat ( bil ahli mengikut kesesuaian jawatankuasa berkenaan) •Melantik Pegawai Kejohanan •Pengurus Temasya •Pen. Pengurus Temasya •Pengurus Tenik •Pen. Pengurus Teknik •Ketua Referi Trek •Ketua Referi Padang •Juri Rayuan 1 : Mengesahkan perlantikan ahli Membincang tentang Acara yang akan dipertandingkan Kategori pertandingan Acara sukan tara Acara pra-kejohanan Penyertaan •Mesyuarat 2 : membincangkan peraturanperaturan pertandingandan hal-hal lain •Mesyuarat 3 : membentangkan laporan •jawatankuasa dan membincangkan tentang kemajuan persiapan •Mesyuarat 4 : Post-mortem .

•SEKIAN TERIMA KASIH .