STRUKTUR 1.

Kemahiran Bertutur- satu cara berkomunikasi yg kompleks dan melibatkan proses mental yang mengerakkan alat pertuturan utk mengeluarkan bunyi. -Keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan meklumat, pendapat, perasaan, serta idea yg kritis dan kreatif dgn sebutan dan intonasi yg betul dan sopan. Penekanan kepada penggunaan tatabahasa yg sesuai. 2. peringkat kemahiran membaca: Jawapan 1: [peringkat pengajara bacaan] 1. Kesediaan Membaca Apabila murid baru masuk ke tahun satu, guru hendaklah mengenal pasti kebolehan dan keupayaan murid dalam kemahiran membaca. Guru perlu membuat ujian atau penilaian untuk menentukan tahap kebolehan membaca dalam kalangan murid berkenaan. Guru harus menyedari bahawa murid yang memasuki tahun satu terdiri daripada murid yang datangnya daripada latar belakang keluarga serta sosioekonomi yang berbeza. Oleh itu, kebolehan dan kemahiran membaca dalam kalangan mereka kemungkinan tidak sama. Sebahagian besar murid khususnya yang tinggal di bandar telah memasuki tadika dan boleh membaca dengan baik. Walau bagaimanapun, bagi murid yang tinggal di luar bandar, kebanyakannya tidak memasuki tadika. Murid ini biasanya akan menghadapi masalah membaca apabila mereka berada di sekolah. Bagi mengatasi masalah kemahiran membaca, guru hendaklah memberi perhatian kepada dua perkara yang berikut; (a) perasaan murid (b) bahasa murid Guru hendaklah memberikan pengalaman kepada murid supaya mereka bersedia untuk membaca. Oleh itu, peringkat kesediaan murid ini penting bagi mencapai tujuan yang berikut; 1. Untuk memberi peluang kepada murid merapatkan dirinya dengan guru. Ini boleh menimbulkan keyakinan mereka. 2. Supaya dapat menimbulkan kemahiran dan keinginan murid untuk meluaskan lagi pengalamannya yang sedia ada. 3. Untuk membina tabiat gemar membaca dan menghargai apa yang dibaca. 4. Melatih murid supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya. Untuk mencapai tujuan ini langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Adakan aktiviti yang melibatkan murid seperti menyanyi, berlakon, bercerita dan sebagainya yang menarik hati. 2. Banyakkan bermain-main dengan murid misalnya berbual-bual, bersoal jawab dengan cara yang tidak formal. 3. Perbendaharaan kata yang difikirkan perlu hendaklah ditambah dari semasa ke semasa secara tidak langsung. 4. Bina asas bahasa murid melalui pertuturan. Beri galakan dan pimpinan yang sepatutnya supaya murid mahu bertutur. Pada peringkat kesediaan ini, guru hendaklah memerhati kesediaan murid sama ada murid telah bersedia untuk membaca atau sebaliknya. Oleh itu, beberapa perkara yang perlu diberi perhatian

nada bunyi dan bahasa percakapan. bulatan dan lain-lain. Antaranya. pensel dan sebagainya? 7. Bayi baru lahir belajar mengenai dunia sekeliling mereka dengan mendengar bunyi. Tahukah dia memegang alat baca dan tulis seperti buku. Pengalaman dan persekitaran  pendedahan bahan bacaan di rumah 3. . Bagaimana dengan kesihatannya? Dapatkah dia belajar dengan baik? 6. Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Beberapa faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca 1. Prabacaan Minat membaca sebenarnya bermula sejak kita dilahirkan. Bolehkah murid itu faham atau dapat mengikuti percakapan orang lain terutama gurunya 3. Masa yang sesuai untuk melakukan aktiviti ini adalah selepas memandikan bayi pada waktu pagi dan semasa waktu makan. 4. Emosi dan motivasi     adakah kanak-kanak menghadapi masalah emosi? adakah kanak-kanak bersikap negatif terhadap buku? adakah kanak-kanak menghadapi masalah sosial? adakah kanak-kanak mempunyai minat tertentu? 4. Kecerdasan dan perkembangan kognitif     daya kecerdasan kebolehan mental secara keseluruhan adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara perkataan dengan gambar? adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara huruf dengan perkataan? 2.oleh guru bagi menentukan sama ada murid telah bersedia atau belum ialah dengan menjawab soalan-soalan yang berikut. Beberapa cara untuk memupuk minat membaca boleh dilaksanakan bagi bayi sejak mereka dilahirkan. 1.  Jadikan aktiviti bercerita sebagai aktiviti harian bayi. Dapatkah dia melahirkan perasaan atau fikirannya? 5. Dapatkah dia melihat dengan baik? Kenalkah dia bentuk-bentuk seperti garisan. Keadaan fizikal      penglihatan pendengaran pertuturan umur jantina 2. Bolehkah dia mengecam gambar-gambar atau warna-warna asas serta membezakannya? 2. Ini merupakan persediaan awal untuk mereka belajar mengenali perkataan dan tulisan.

Guru membaca dan murid mengikut. Pengalaman bayi melakukan aktiviti prabacaan merupakan proses untuk menyediakan seseorang kanak-kanak kepada peringkat pramembaca. Membolehkan murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul. 4. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. 2. Selain daripada bercerita. 4. Membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Mereka juga boleh membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. guru boleh melaksanakan langkah-langkah yang berikut. 1. Aktiviti prabacaan Contoh aktiviti prabacaan yang boleh dijalankan di sekolah ialah. 3. Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. 4. frasa dan ayat-ayat mudah. Bercerita menggunakan rima semasa menyusukan bayi. suku kata. iaitu mengenal dan mengecam sebelum membaca huruf itu. 5. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca seperti membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. tahap ini merupakan satu tempoh masa menyediakan murid untuk membaca. 1. 3. . 2. perkataan. 6. Guru membimbing murid membaca secara individu dan bergilir-gilir. Pada tahap ini murid perlu didedahkan kepada aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Pada peringkat bacaan mekanis ini. Bersoal jawab dan membantu murid dengan perkataan dan rangkai katra yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. Bayi suka mendengar suara anda semasa menyusu dan ini dapat menanamkan semangat mendengar cerita. Tujuan bacaan mekanis ialah. Guru membaca sebagai contoh dan murid menyemak bacaan guru. bayi juga boleh diperdengar lagu-lagu yang mempunyai rima yang sama. 1. Mekanis Pada peringkat ini murid sudah boleh membunyikan huruf. Untuk membolehkan murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca secara kuat. Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata muridan yang lain. 3. Oleh itu. mengenal bentuk yang berlainan. mengenal gambar yang berlainan 2. 5. Murid membaca secara kuat dengan menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Penyediaan dilakukan dengan memberi mereka pengalaman. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid tentang isi bacaan untuk menguji kefahaman mereka. Membolehkan murid membaca dengan irama membaca yang betul. sesuai dengan kebolehan dan umur murid.

5. Mengaitkan perkataan baru dengan pengalaman sedia ada. suku kata. Murid akan memberi tindak balas melalui perbincangan. Membina pengetahuan tentang makna perkataan dengan luas dan rapi. Contoh kad adalah seperti yang di bawah. Mengkaji perkataan untuk melihat persamaan dsan perbezaannya. Pengajaran kosa kata seharusnya dapat membantu murid dalam hal yang berikut. Menggalakkan penglibatan secara aktif. Kad Frasa Kad Frasa 5. Kad Perkataan Kad Perkataan 4. Dalam hal ini bacaan senyap hendaklah juga digalakkan supaya murid dapat melatih diri sendiri untuk . 2. Membaca dan Memahami Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk. Ini membolehkan murid berusaha sendiri tanpa sentiasa dibimbing atau dibantu oleh guru. 1. Penguasaan kosa kata boleh membantu murid memahami kandungan dan mesej yang hendak disampaikan melalui bacaan. 1.Contoh aktiviti Aktiviti yang boleh dijalankan dalam bacaan mekanis ialah bacaan kuat dengan menggunakan kad imbasan yang mengandungi huruf. meneliti pertalian antara perkataan dan menggunakannya dalam konteks. Dengan cara ini murid akan dapat memahami makna perkataan baru dengan lebih cepat dan berkesan serta mengekalkan makna perkataan itu dengan lebih lama. soal jawab atau menggunakan perkataan dalam ayat. Tanggungjawab utama guru dalam mengajarkan bacaan dan kefahaman adalah untuk membantu murid menambah dan meluaskan kosa kata. (b) Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang bahan yang dibaca. Peringkat membaca dan memahami juga hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. Guru janganlah hanya mementingkan sebuatan suara dan kelancaran sahaja tetapi mestilah juga sekaligus menyediakan soalan-soalan yang mudah untuk kefahaman. Kad Ayat Kad Ayat 5. (a) mengumpul maklumat dan makna daripada bahan yang dibaca. 4. 3. Membina strategi pembelajaran yang berkaitan dengan perkataan dan konsep secara bebas. Kad Suku Kata Kad Suku Kata 3. frasa dan ayat. Kad huruf Kad Huruf 2.

menangkap maksud isi muridan yang dibaca. Guru hendaklah memberi perhatian kepada perkaraperkara yang berikut. 2. Kefahaman kritikal      membezakan kenyataan daripada fantasi membezakan fakta daripada pendapat menentukan kecenderungan dan gaya bahasa penulis menentukan kecekapan penulis dalam sesuatu bidang menentukan tujuan penulis Pada peringkat membaca dan memahami. . Mereka tidak berusaha untuk memahami apa yang ditulis. seseorang pembaca perlu menjadi pembaca yang aktif. 4. Banyakkan soalan-soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. Konsep pembaca aktif berasaskan interaksi antara sesuatu teks dan seorang pembaca. Aktiviti bacaan intensif dan ekstensif boleh dijalankan untuk latihan kemahiran membaca. 1. 5. suku kata dan huruf. Geografi. Kategori kefahaman bacaan Kefahaman bacaan boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kefahaman literal. Sains dan sebagainya. Beri murid peluang membaca dan memaham dalam mata muridan lain seperti Sejarah. Kefahaman inferensi       membuat kesimpulan mengeluarkan idea utama membuat perbandingan menunjukkan hubungan sebab dan akibat membuat jangkaan memahami dan menghuraikan bahasa kiasan 3. Kefahaman literal        makna perkataan makna ayat huraian isi idea utama urutan idea perbandingan hubungan sebab dan akibat 2. Hal ini berbeza dengan pembaca hafalan kerana pembaca hafalan hanya membaca untuk mengingati dan mengulang. Kita merupakan pembaca aktif apabila kita membaca untuk kefahaman dan maksud. Gunakan teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsip yang betul. 1. Memulakan membaca setelah murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. kefahaman inferensi dan kefahaman kritikal. 3.

dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan -batang suku kata -Sebut perkataan Bacaan Mentalis Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. membina n mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. kita mesti menilai semula atau memikir semula konteks situasi berkenaan. -sme dgn intnsif tp tnpa guru .Kita berkata sesorang membaca dengan aktif kerana sebahagian daripada teks adalah bergantung kepada input pembaca. boleh menyebabkan kita membuat kesimpulan yang salah.maka interpretasi kepada apa yang kita baca adalah berbeza. Biasanya. Misalnya. Jika situasi itu sama dengan pengalaman masa lampau kita maka kita fikir kita telah tahu mengenainya. kadang-kadang kesimpulan pertama yang kita buat mungkin salah. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. kita tidak akan dapat memahaminya. meningkatkan kepantasan membaca. -baca teks dlm hati Bacaan intensif Bacaan intensif adalah bacaan yg pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Perbezaan budaya dan beberapa perkara yang bergantung kepada aspek yang diketahui. Jika kita tidak biasa dengan sesuatu situasi. Akhirnya kita akan membuat kesimpulan. Jadi. menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. Kita menggunakan pengetahuan masa lampau kita untuk memahami masa sekarang. memahami n mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Seterusnya. . manusia dan situasi. Oleh yang demikian. Walau bagaimanapun. kita cuba memahami sesuatu situasi baru dengan menggambarkan pengalaman masa lampau kita. kosa kata dgn bimbingan gru Bacaan Ekstensif tumpuan kepada aspek pengukuhan asas bacaan. kita memahami tentang hidup dengan bergantung kepada kecekapan bahasa kita serta pengetahuan kita mengenai dunia.detect isi penting. kita memahami tentang dunia tempat kita tinggal melalui pengetahuan kita mengenainya. kesimpulan. berbanding dengan sesorang yang mempunyai perbendaharaan kata yang terhad. Jawapan 2: Bacaan Mekanis mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. jika kita mempunyai perbendaharaan kata yang lebih untuk menerangkan objek.

ada yang pendek dan huraian isi tidak tersusun) . jigsaw puzzle. silang kata. Paparan huruf. tayang gambar dan suruh murid eja.3. menyanyi berdasarkan lirik yg guna suku kata yg diajar. BBM yang sesuai untuk mengajar kemahiran membaca peringkat Kesediaan membaca [uji daya diskriminasi deria Mendirikan asas BBM Rakaman audio. internet. kad perkataan. kad huruf. gambar.berikan sebab murid dapat markah yang rendah dlm karangan -tajuk karangan di luar pengalaman sedia ada murid -tiada bahan bantuan seperti gambar untuk menjadi panduan murid membina isi -tidak memahami format karangan yang betul -lemah dalam kemahiran memba dan membina ayat -kelemahan dalam penguasaan tatabahasa -karangan terlalu pendek .Tidak memahami/menghayati kehendak soalan. carta suku kata. 4. CD utk ajr huruf. rajah. cd. perdengarkan bunyi huruf guna radio sebelum minta murid baca huruf di hadapan. bina perkataan dari huruf dan suku kata yg diberi. kad suku kata. powerpoint. kad gambar. -Ayat biasa/selamat/mudah -Tidak dapat mengembangkan isi. -Pemerengganan lemah (ada yang panjang. eja berdasarkan gambar. radio. -Huraian biasa-biasa.

bhse bdn. -Guru membuka soaan kepada semua murid sebelum memanggil beberapa orang murid untuk jawab soaan. Penggunaan lcd boleh digunakan utk memaparkan suasana cerita Kemahiran soal jawab Kemahiran menghafal Kemahiran komunikasi kemahiran berlakon 2.ESEI 1. -digunakan utk menunjukkan situasi atau pergerakan berdasarkn cerita -mmbntu murid menggmbrkn situasi cerita yg disampaikan -murid dpt hayati dan faham cerita dgn baik -guru boleh menggunakan kemahirn berlakon dlm menyampaikn cerita -guru memakai pakaian mengikut watak dlm cerita -make up juga digunakan dismpingkn menyediakan tempat yg sesuai utk blakon -dialog sesuai dgunakn utk menyaampaikn lakonn dengan bsmgt -pergerkn yg sesuai ditunjukkn utk mengmbrkn situasi cerita tersebut. -Guru bersoal jawab sama ada di beberapa bahagian cerita atau pada akhir cerita. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan. intonansi pelbagai. proses kaedah pandang sebut yang boleh digunakan guru Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. -Guru bersoal jawab berkenaan isi cerita yang disampaikan -Guru boleh mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. -Guru juga boleh bertanya kesudahan sambungan cerita pada akhir penyampaian cerita. mimik muka -bahasa bdn ialah gaya yg menunjukkan sesuatu situasi. tatbahsa mudah. Kemahiran yg boleh digunakan guru dlm menyampaikan cerita dgn berkesan Kemahiran Kemahiran menyanyi huraian -Guru menyampaikan cerita dengan menyanyi pada bahagian yang tertentu -Nyanyian tersebut mengandungi kandungan cerita -guru boleh menggunakan alat muzik atau BBM yg menghasilkan muzik dan bunyi-bunyian yg menark -guru membuat gaya berdasarkan lirik yg dinyaynyikan. -guru menghafal cerita yang ingin disampaikan -kemahiran ini mendorong guru menghayati cerita -kemahiran ini membantu guru menyampaikan cerita dengan lancar dan berkesan -cerita yg dihafal mudahkn guru berhenti dan mengabungkan dengan kemahiran lain yg mnrik cerita Guna bahasa baik. . -guru meminta murid bertepuk tangan sambil guru menyanyi.

Murid baca suku kata itu. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). . New Zealand method) 4. Murid melihat benda-benda dalam gambar. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’.1. 2. Mengguna tema: eg buah-buahan. Murid membaca bersama guru. (Big Book) Marie Clay. contohnya ‘cawan’ . menjadi suku kata ‘me ja’. Guru mencerakin perkataan ‘meja’. kemudian pilih perkataan untuk diajar.‘pokok’. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. Murid sebut huruf dan salin. Murid bercerita. Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. Murid menyalin perkataan dan huruf. Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. dan menyebutnya. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. Murid mengeja. Perkataan baru diperkenal. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. ‘lembu’. 5. Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. misalnya ‘kucing’ 2. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • • • • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful