STRUKTUR 1.

Kemahiran Bertutur- satu cara berkomunikasi yg kompleks dan melibatkan proses mental yang mengerakkan alat pertuturan utk mengeluarkan bunyi. -Keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan meklumat, pendapat, perasaan, serta idea yg kritis dan kreatif dgn sebutan dan intonasi yg betul dan sopan. Penekanan kepada penggunaan tatabahasa yg sesuai. 2. peringkat kemahiran membaca: Jawapan 1: [peringkat pengajara bacaan] 1. Kesediaan Membaca Apabila murid baru masuk ke tahun satu, guru hendaklah mengenal pasti kebolehan dan keupayaan murid dalam kemahiran membaca. Guru perlu membuat ujian atau penilaian untuk menentukan tahap kebolehan membaca dalam kalangan murid berkenaan. Guru harus menyedari bahawa murid yang memasuki tahun satu terdiri daripada murid yang datangnya daripada latar belakang keluarga serta sosioekonomi yang berbeza. Oleh itu, kebolehan dan kemahiran membaca dalam kalangan mereka kemungkinan tidak sama. Sebahagian besar murid khususnya yang tinggal di bandar telah memasuki tadika dan boleh membaca dengan baik. Walau bagaimanapun, bagi murid yang tinggal di luar bandar, kebanyakannya tidak memasuki tadika. Murid ini biasanya akan menghadapi masalah membaca apabila mereka berada di sekolah. Bagi mengatasi masalah kemahiran membaca, guru hendaklah memberi perhatian kepada dua perkara yang berikut; (a) perasaan murid (b) bahasa murid Guru hendaklah memberikan pengalaman kepada murid supaya mereka bersedia untuk membaca. Oleh itu, peringkat kesediaan murid ini penting bagi mencapai tujuan yang berikut; 1. Untuk memberi peluang kepada murid merapatkan dirinya dengan guru. Ini boleh menimbulkan keyakinan mereka. 2. Supaya dapat menimbulkan kemahiran dan keinginan murid untuk meluaskan lagi pengalamannya yang sedia ada. 3. Untuk membina tabiat gemar membaca dan menghargai apa yang dibaca. 4. Melatih murid supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya. Untuk mencapai tujuan ini langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Adakan aktiviti yang melibatkan murid seperti menyanyi, berlakon, bercerita dan sebagainya yang menarik hati. 2. Banyakkan bermain-main dengan murid misalnya berbual-bual, bersoal jawab dengan cara yang tidak formal. 3. Perbendaharaan kata yang difikirkan perlu hendaklah ditambah dari semasa ke semasa secara tidak langsung. 4. Bina asas bahasa murid melalui pertuturan. Beri galakan dan pimpinan yang sepatutnya supaya murid mahu bertutur. Pada peringkat kesediaan ini, guru hendaklah memerhati kesediaan murid sama ada murid telah bersedia untuk membaca atau sebaliknya. Oleh itu, beberapa perkara yang perlu diberi perhatian

Ini merupakan persediaan awal untuk mereka belajar mengenali perkataan dan tulisan. Beberapa cara untuk memupuk minat membaca boleh dilaksanakan bagi bayi sejak mereka dilahirkan. Bolehkah dia mengecam gambar-gambar atau warna-warna asas serta membezakannya? 2. Prabacaan Minat membaca sebenarnya bermula sejak kita dilahirkan. . pensel dan sebagainya? 7. Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Beberapa faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca 1. Bayi baru lahir belajar mengenai dunia sekeliling mereka dengan mendengar bunyi. Bolehkah murid itu faham atau dapat mengikuti percakapan orang lain terutama gurunya 3. 4. Dapatkah dia melihat dengan baik? Kenalkah dia bentuk-bentuk seperti garisan. Keadaan fizikal      penglihatan pendengaran pertuturan umur jantina 2. 1. Pengalaman dan persekitaran  pendedahan bahan bacaan di rumah 3. nada bunyi dan bahasa percakapan. Emosi dan motivasi     adakah kanak-kanak menghadapi masalah emosi? adakah kanak-kanak bersikap negatif terhadap buku? adakah kanak-kanak menghadapi masalah sosial? adakah kanak-kanak mempunyai minat tertentu? 4.oleh guru bagi menentukan sama ada murid telah bersedia atau belum ialah dengan menjawab soalan-soalan yang berikut. Dapatkah dia melahirkan perasaan atau fikirannya? 5. bulatan dan lain-lain. Bagaimana dengan kesihatannya? Dapatkah dia belajar dengan baik? 6. Masa yang sesuai untuk melakukan aktiviti ini adalah selepas memandikan bayi pada waktu pagi dan semasa waktu makan.  Jadikan aktiviti bercerita sebagai aktiviti harian bayi. Tahukah dia memegang alat baca dan tulis seperti buku. Kecerdasan dan perkembangan kognitif     daya kecerdasan kebolehan mental secara keseluruhan adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara perkataan dengan gambar? adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara huruf dengan perkataan? 2. Antaranya.

2. suku kata. Membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. tahap ini merupakan satu tempoh masa menyediakan murid untuk membaca. sesuai dengan kebolehan dan umur murid. iaitu mengenal dan mengecam sebelum membaca huruf itu. 3. Murid membaca secara kuat dengan menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. 1. Bercerita menggunakan rima semasa menyusukan bayi. Pengalaman bayi melakukan aktiviti prabacaan merupakan proses untuk menyediakan seseorang kanak-kanak kepada peringkat pramembaca. mengenal gambar yang berlainan 2. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid tentang isi bacaan untuk menguji kefahaman mereka. Selain daripada bercerita. 4. 5. perkataan. Membolehkan murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul. Mereka juga boleh membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. Tujuan bacaan mekanis ialah. Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata muridan yang lain. 4. frasa dan ayat-ayat mudah. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca seperti membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Guru membaca dan murid mengikut. guru boleh melaksanakan langkah-langkah yang berikut. Bersoal jawab dan membantu murid dengan perkataan dan rangkai katra yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. Penyediaan dilakukan dengan memberi mereka pengalaman. 1. bayi juga boleh diperdengar lagu-lagu yang mempunyai rima yang sama. Bayi suka mendengar suara anda semasa menyusu dan ini dapat menanamkan semangat mendengar cerita. 5. Guru membimbing murid membaca secara individu dan bergilir-gilir. 2. . Pada tahap ini murid perlu didedahkan kepada aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. Mekanis Pada peringkat ini murid sudah boleh membunyikan huruf. 3. Oleh itu. 4. mengenal bentuk yang berlainan. Untuk membolehkan murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca secara kuat. Guru membaca sebagai contoh dan murid menyemak bacaan guru. Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. 6. Pada peringkat bacaan mekanis ini. 1. Aktiviti prabacaan Contoh aktiviti prabacaan yang boleh dijalankan di sekolah ialah. Membolehkan murid membaca dengan irama membaca yang betul. 3.

(a) mengumpul maklumat dan makna daripada bahan yang dibaca. Kad Perkataan Kad Perkataan 4. Kad Ayat Kad Ayat 5. Guru janganlah hanya mementingkan sebuatan suara dan kelancaran sahaja tetapi mestilah juga sekaligus menyediakan soalan-soalan yang mudah untuk kefahaman. 2. Dalam hal ini bacaan senyap hendaklah juga digalakkan supaya murid dapat melatih diri sendiri untuk . 3. Kad Frasa Kad Frasa 5. Kad huruf Kad Huruf 2. frasa dan ayat. meneliti pertalian antara perkataan dan menggunakannya dalam konteks. Ini membolehkan murid berusaha sendiri tanpa sentiasa dibimbing atau dibantu oleh guru. soal jawab atau menggunakan perkataan dalam ayat. Menggalakkan penglibatan secara aktif. Pengajaran kosa kata seharusnya dapat membantu murid dalam hal yang berikut. Membaca dan Memahami Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk. Mengkaji perkataan untuk melihat persamaan dsan perbezaannya. Mengaitkan perkataan baru dengan pengalaman sedia ada. Murid akan memberi tindak balas melalui perbincangan. Membina pengetahuan tentang makna perkataan dengan luas dan rapi. Membina strategi pembelajaran yang berkaitan dengan perkataan dan konsep secara bebas. Contoh kad adalah seperti yang di bawah. 1. 5.Contoh aktiviti Aktiviti yang boleh dijalankan dalam bacaan mekanis ialah bacaan kuat dengan menggunakan kad imbasan yang mengandungi huruf. suku kata. Tanggungjawab utama guru dalam mengajarkan bacaan dan kefahaman adalah untuk membantu murid menambah dan meluaskan kosa kata. Kad Suku Kata Kad Suku Kata 3. Dengan cara ini murid akan dapat memahami makna perkataan baru dengan lebih cepat dan berkesan serta mengekalkan makna perkataan itu dengan lebih lama. 1. (b) Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang bahan yang dibaca. 4. Penguasaan kosa kata boleh membantu murid memahami kandungan dan mesej yang hendak disampaikan melalui bacaan. Peringkat membaca dan memahami juga hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid.

Guru hendaklah memberi perhatian kepada perkaraperkara yang berikut. seseorang pembaca perlu menjadi pembaca yang aktif. 1. Aktiviti bacaan intensif dan ekstensif boleh dijalankan untuk latihan kemahiran membaca. 2. Geografi. Kefahaman kritikal      membezakan kenyataan daripada fantasi membezakan fakta daripada pendapat menentukan kecenderungan dan gaya bahasa penulis menentukan kecekapan penulis dalam sesuatu bidang menentukan tujuan penulis Pada peringkat membaca dan memahami. Mereka tidak berusaha untuk memahami apa yang ditulis. Konsep pembaca aktif berasaskan interaksi antara sesuatu teks dan seorang pembaca. Gunakan teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsip yang betul. Memulakan membaca setelah murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. Kategori kefahaman bacaan Kefahaman bacaan boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kefahaman literal. 5. 4. Hal ini berbeza dengan pembaca hafalan kerana pembaca hafalan hanya membaca untuk mengingati dan mengulang. . Kita merupakan pembaca aktif apabila kita membaca untuk kefahaman dan maksud. Banyakkan soalan-soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. suku kata dan huruf. 3. Beri murid peluang membaca dan memaham dalam mata muridan lain seperti Sejarah. Kefahaman literal        makna perkataan makna ayat huraian isi idea utama urutan idea perbandingan hubungan sebab dan akibat 2. 1. kefahaman inferensi dan kefahaman kritikal.menangkap maksud isi muridan yang dibaca. Sains dan sebagainya. Kefahaman inferensi       membuat kesimpulan mengeluarkan idea utama membuat perbandingan menunjukkan hubungan sebab dan akibat membuat jangkaan memahami dan menghuraikan bahasa kiasan 3.

Kita menggunakan pengetahuan masa lampau kita untuk memahami masa sekarang. kesimpulan. manusia dan situasi. kita cuba memahami sesuatu situasi baru dengan menggambarkan pengalaman masa lampau kita. kita memahami tentang hidup dengan bergantung kepada kecekapan bahasa kita serta pengetahuan kita mengenai dunia. -sme dgn intnsif tp tnpa guru . boleh menyebabkan kita membuat kesimpulan yang salah. kita mesti menilai semula atau memikir semula konteks situasi berkenaan. Biasanya. Seterusnya. Jawapan 2: Bacaan Mekanis mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Jika kita tidak biasa dengan sesuatu situasi. membina n mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Walau bagaimanapun. memahami n mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. jika kita mempunyai perbendaharaan kata yang lebih untuk menerangkan objek. kita tidak akan dapat memahaminya. kita memahami tentang dunia tempat kita tinggal melalui pengetahuan kita mengenainya. Oleh yang demikian. -baca teks dlm hati Bacaan intensif Bacaan intensif adalah bacaan yg pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti.Kita berkata sesorang membaca dengan aktif kerana sebahagian daripada teks adalah bergantung kepada input pembaca. Misalnya. Jika situasi itu sama dengan pengalaman masa lampau kita maka kita fikir kita telah tahu mengenainya. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan -batang suku kata -Sebut perkataan Bacaan Mentalis Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara.detect isi penting. berbanding dengan sesorang yang mempunyai perbendaharaan kata yang terhad. . Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi. kadang-kadang kesimpulan pertama yang kita buat mungkin salah. menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan.maka interpretasi kepada apa yang kita baca adalah berbeza. Perbezaan budaya dan beberapa perkara yang bergantung kepada aspek yang diketahui. kosa kata dgn bimbingan gru Bacaan Ekstensif tumpuan kepada aspek pengukuhan asas bacaan. Akhirnya kita akan membuat kesimpulan. meningkatkan kepantasan membaca.

berikan sebab murid dapat markah yang rendah dlm karangan -tajuk karangan di luar pengalaman sedia ada murid -tiada bahan bantuan seperti gambar untuk menjadi panduan murid membina isi -tidak memahami format karangan yang betul -lemah dalam kemahiran memba dan membina ayat -kelemahan dalam penguasaan tatabahasa -karangan terlalu pendek . carta suku kata. cd. silang kata. BBM yang sesuai untuk mengajar kemahiran membaca peringkat Kesediaan membaca [uji daya diskriminasi deria Mendirikan asas BBM Rakaman audio. tayang gambar dan suruh murid eja. kad gambar. 4. internet. bina perkataan dari huruf dan suku kata yg diberi.Tidak memahami/menghayati kehendak soalan. perdengarkan bunyi huruf guna radio sebelum minta murid baca huruf di hadapan.ada yang pendek dan huraian isi tidak tersusun) . jigsaw puzzle. gambar. eja berdasarkan gambar. menyanyi berdasarkan lirik yg guna suku kata yg diajar. CD utk ajr huruf. -Huraian biasa-biasa. powerpoint. -Ayat biasa/selamat/mudah -Tidak dapat mengembangkan isi. kad huruf. kad perkataan. kad suku kata.3. Paparan huruf. rajah. radio. -Pemerengganan lemah (ada yang panjang.

bhse bdn. -guru meminta murid bertepuk tangan sambil guru menyanyi. -Guru membuka soaan kepada semua murid sebelum memanggil beberapa orang murid untuk jawab soaan. mimik muka -bahasa bdn ialah gaya yg menunjukkan sesuatu situasi. Penggunaan lcd boleh digunakan utk memaparkan suasana cerita Kemahiran soal jawab Kemahiran menghafal Kemahiran komunikasi kemahiran berlakon 2. proses kaedah pandang sebut yang boleh digunakan guru Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. Kemahiran yg boleh digunakan guru dlm menyampaikan cerita dgn berkesan Kemahiran Kemahiran menyanyi huraian -Guru menyampaikan cerita dengan menyanyi pada bahagian yang tertentu -Nyanyian tersebut mengandungi kandungan cerita -guru boleh menggunakan alat muzik atau BBM yg menghasilkan muzik dan bunyi-bunyian yg menark -guru membuat gaya berdasarkan lirik yg dinyaynyikan. -Guru juga boleh bertanya kesudahan sambungan cerita pada akhir penyampaian cerita. . intonansi pelbagai. -Guru bersoal jawab berkenaan isi cerita yang disampaikan -Guru boleh mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid.ESEI 1. tatbahsa mudah. -Guru bersoal jawab sama ada di beberapa bahagian cerita atau pada akhir cerita. -digunakan utk menunjukkan situasi atau pergerakan berdasarkn cerita -mmbntu murid menggmbrkn situasi cerita yg disampaikan -murid dpt hayati dan faham cerita dgn baik -guru boleh menggunakan kemahirn berlakon dlm menyampaikn cerita -guru memakai pakaian mengikut watak dlm cerita -make up juga digunakan dismpingkn menyediakan tempat yg sesuai utk blakon -dialog sesuai dgunakn utk menyaampaikn lakonn dengan bsmgt -pergerkn yg sesuai ditunjukkn utk mengmbrkn situasi cerita tersebut. -guru menghafal cerita yang ingin disampaikan -kemahiran ini mendorong guru menghayati cerita -kemahiran ini membantu guru menyampaikan cerita dengan lancar dan berkesan -cerita yg dihafal mudahkn guru berhenti dan mengabungkan dengan kemahiran lain yg mnrik cerita Guna bahasa baik. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan.

1. dan menyebutnya. (Big Book) Marie Clay. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. ‘lembu’. 2. misalnya ‘kucing’ 2. Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. Perkataan baru diperkenal. Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. Mengguna tema: eg buah-buahan. Murid sebut huruf dan salin. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3. Murid baca suku kata itu. Murid membaca bersama guru. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). Murid menyalin perkataan dan huruf. 5. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. Guru mencerakin perkataan ‘meja’. Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. menjadi suku kata ‘me ja’. . Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. Murid bercerita. New Zealand method) 4. Murid mengeja. Murid melihat benda-benda dalam gambar. kemudian pilih perkataan untuk diajar. contohnya ‘cawan’ .‘pokok’. Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • • • • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful