STRUKTUR 1.

Kemahiran Bertutur- satu cara berkomunikasi yg kompleks dan melibatkan proses mental yang mengerakkan alat pertuturan utk mengeluarkan bunyi. -Keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan meklumat, pendapat, perasaan, serta idea yg kritis dan kreatif dgn sebutan dan intonasi yg betul dan sopan. Penekanan kepada penggunaan tatabahasa yg sesuai. 2. peringkat kemahiran membaca: Jawapan 1: [peringkat pengajara bacaan] 1. Kesediaan Membaca Apabila murid baru masuk ke tahun satu, guru hendaklah mengenal pasti kebolehan dan keupayaan murid dalam kemahiran membaca. Guru perlu membuat ujian atau penilaian untuk menentukan tahap kebolehan membaca dalam kalangan murid berkenaan. Guru harus menyedari bahawa murid yang memasuki tahun satu terdiri daripada murid yang datangnya daripada latar belakang keluarga serta sosioekonomi yang berbeza. Oleh itu, kebolehan dan kemahiran membaca dalam kalangan mereka kemungkinan tidak sama. Sebahagian besar murid khususnya yang tinggal di bandar telah memasuki tadika dan boleh membaca dengan baik. Walau bagaimanapun, bagi murid yang tinggal di luar bandar, kebanyakannya tidak memasuki tadika. Murid ini biasanya akan menghadapi masalah membaca apabila mereka berada di sekolah. Bagi mengatasi masalah kemahiran membaca, guru hendaklah memberi perhatian kepada dua perkara yang berikut; (a) perasaan murid (b) bahasa murid Guru hendaklah memberikan pengalaman kepada murid supaya mereka bersedia untuk membaca. Oleh itu, peringkat kesediaan murid ini penting bagi mencapai tujuan yang berikut; 1. Untuk memberi peluang kepada murid merapatkan dirinya dengan guru. Ini boleh menimbulkan keyakinan mereka. 2. Supaya dapat menimbulkan kemahiran dan keinginan murid untuk meluaskan lagi pengalamannya yang sedia ada. 3. Untuk membina tabiat gemar membaca dan menghargai apa yang dibaca. 4. Melatih murid supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya. Untuk mencapai tujuan ini langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Adakan aktiviti yang melibatkan murid seperti menyanyi, berlakon, bercerita dan sebagainya yang menarik hati. 2. Banyakkan bermain-main dengan murid misalnya berbual-bual, bersoal jawab dengan cara yang tidak formal. 3. Perbendaharaan kata yang difikirkan perlu hendaklah ditambah dari semasa ke semasa secara tidak langsung. 4. Bina asas bahasa murid melalui pertuturan. Beri galakan dan pimpinan yang sepatutnya supaya murid mahu bertutur. Pada peringkat kesediaan ini, guru hendaklah memerhati kesediaan murid sama ada murid telah bersedia untuk membaca atau sebaliknya. Oleh itu, beberapa perkara yang perlu diberi perhatian

Bolehkah dia mengecam gambar-gambar atau warna-warna asas serta membezakannya? 2. Dapatkah dia melihat dengan baik? Kenalkah dia bentuk-bentuk seperti garisan. Keadaan fizikal      penglihatan pendengaran pertuturan umur jantina 2. 1. Beberapa cara untuk memupuk minat membaca boleh dilaksanakan bagi bayi sejak mereka dilahirkan. Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Beberapa faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca 1. bulatan dan lain-lain. . Dapatkah dia melahirkan perasaan atau fikirannya? 5. nada bunyi dan bahasa percakapan. Bayi baru lahir belajar mengenai dunia sekeliling mereka dengan mendengar bunyi. Antaranya. Pengalaman dan persekitaran  pendedahan bahan bacaan di rumah 3. Bolehkah murid itu faham atau dapat mengikuti percakapan orang lain terutama gurunya 3. Prabacaan Minat membaca sebenarnya bermula sejak kita dilahirkan. Ini merupakan persediaan awal untuk mereka belajar mengenali perkataan dan tulisan. 4. Tahukah dia memegang alat baca dan tulis seperti buku. Kecerdasan dan perkembangan kognitif     daya kecerdasan kebolehan mental secara keseluruhan adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara perkataan dengan gambar? adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara huruf dengan perkataan? 2. Masa yang sesuai untuk melakukan aktiviti ini adalah selepas memandikan bayi pada waktu pagi dan semasa waktu makan. Bagaimana dengan kesihatannya? Dapatkah dia belajar dengan baik? 6. pensel dan sebagainya? 7.  Jadikan aktiviti bercerita sebagai aktiviti harian bayi. Emosi dan motivasi     adakah kanak-kanak menghadapi masalah emosi? adakah kanak-kanak bersikap negatif terhadap buku? adakah kanak-kanak menghadapi masalah sosial? adakah kanak-kanak mempunyai minat tertentu? 4.oleh guru bagi menentukan sama ada murid telah bersedia atau belum ialah dengan menjawab soalan-soalan yang berikut.

3. 1. Oleh itu. Mekanis Pada peringkat ini murid sudah boleh membunyikan huruf. 2. Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata muridan yang lain. Bayi suka mendengar suara anda semasa menyusu dan ini dapat menanamkan semangat mendengar cerita. Aktiviti prabacaan Contoh aktiviti prabacaan yang boleh dijalankan di sekolah ialah. Untuk membolehkan murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca secara kuat. Tujuan bacaan mekanis ialah. Bersoal jawab dan membantu murid dengan perkataan dan rangkai katra yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. iaitu mengenal dan mengecam sebelum membaca huruf itu. sesuai dengan kebolehan dan umur murid. Membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Guru membaca sebagai contoh dan murid menyemak bacaan guru. 6. 1. Mereka juga boleh membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. 1. suku kata. frasa dan ayat-ayat mudah. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca seperti membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. mengenal bentuk yang berlainan. perkataan. Pada peringkat bacaan mekanis ini. tahap ini merupakan satu tempoh masa menyediakan murid untuk membaca. Guru membimbing murid membaca secara individu dan bergilir-gilir. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. Membolehkan murid membaca dengan irama membaca yang betul. 5. Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. Bercerita menggunakan rima semasa menyusukan bayi. bayi juga boleh diperdengar lagu-lagu yang mempunyai rima yang sama. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid tentang isi bacaan untuk menguji kefahaman mereka. Penyediaan dilakukan dengan memberi mereka pengalaman. 4. 3. 5. Pengalaman bayi melakukan aktiviti prabacaan merupakan proses untuk menyediakan seseorang kanak-kanak kepada peringkat pramembaca. Murid membaca secara kuat dengan menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. mengenal gambar yang berlainan 2. Guru membaca dan murid mengikut. guru boleh melaksanakan langkah-langkah yang berikut. Membolehkan murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul. 4. Selain daripada bercerita. 2. 3. . Pada tahap ini murid perlu didedahkan kepada aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. 4.

suku kata. Tanggungjawab utama guru dalam mengajarkan bacaan dan kefahaman adalah untuk membantu murid menambah dan meluaskan kosa kata. Membina strategi pembelajaran yang berkaitan dengan perkataan dan konsep secara bebas. 1.Contoh aktiviti Aktiviti yang boleh dijalankan dalam bacaan mekanis ialah bacaan kuat dengan menggunakan kad imbasan yang mengandungi huruf. Kad Ayat Kad Ayat 5. meneliti pertalian antara perkataan dan menggunakannya dalam konteks. Menggalakkan penglibatan secara aktif. Dengan cara ini murid akan dapat memahami makna perkataan baru dengan lebih cepat dan berkesan serta mengekalkan makna perkataan itu dengan lebih lama. Kad Frasa Kad Frasa 5. soal jawab atau menggunakan perkataan dalam ayat. 4. Kad Perkataan Kad Perkataan 4. Membina pengetahuan tentang makna perkataan dengan luas dan rapi. Contoh kad adalah seperti yang di bawah. Membaca dan Memahami Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk. 1. 5. Penguasaan kosa kata boleh membantu murid memahami kandungan dan mesej yang hendak disampaikan melalui bacaan. Ini membolehkan murid berusaha sendiri tanpa sentiasa dibimbing atau dibantu oleh guru. frasa dan ayat. 3. Peringkat membaca dan memahami juga hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. 2. Mengaitkan perkataan baru dengan pengalaman sedia ada. Pengajaran kosa kata seharusnya dapat membantu murid dalam hal yang berikut. (a) mengumpul maklumat dan makna daripada bahan yang dibaca. Dalam hal ini bacaan senyap hendaklah juga digalakkan supaya murid dapat melatih diri sendiri untuk . Murid akan memberi tindak balas melalui perbincangan. (b) Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang bahan yang dibaca. Kad huruf Kad Huruf 2. Kad Suku Kata Kad Suku Kata 3. Mengkaji perkataan untuk melihat persamaan dsan perbezaannya. Guru janganlah hanya mementingkan sebuatan suara dan kelancaran sahaja tetapi mestilah juga sekaligus menyediakan soalan-soalan yang mudah untuk kefahaman.

2. 4. seseorang pembaca perlu menjadi pembaca yang aktif. Gunakan teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsip yang betul. Aktiviti bacaan intensif dan ekstensif boleh dijalankan untuk latihan kemahiran membaca. Kefahaman kritikal      membezakan kenyataan daripada fantasi membezakan fakta daripada pendapat menentukan kecenderungan dan gaya bahasa penulis menentukan kecekapan penulis dalam sesuatu bidang menentukan tujuan penulis Pada peringkat membaca dan memahami. Hal ini berbeza dengan pembaca hafalan kerana pembaca hafalan hanya membaca untuk mengingati dan mengulang. 1. Geografi. . 5. suku kata dan huruf. 1. kefahaman inferensi dan kefahaman kritikal. Konsep pembaca aktif berasaskan interaksi antara sesuatu teks dan seorang pembaca. Kita merupakan pembaca aktif apabila kita membaca untuk kefahaman dan maksud.menangkap maksud isi muridan yang dibaca. Kefahaman inferensi       membuat kesimpulan mengeluarkan idea utama membuat perbandingan menunjukkan hubungan sebab dan akibat membuat jangkaan memahami dan menghuraikan bahasa kiasan 3. Banyakkan soalan-soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. Kefahaman literal        makna perkataan makna ayat huraian isi idea utama urutan idea perbandingan hubungan sebab dan akibat 2. Guru hendaklah memberi perhatian kepada perkaraperkara yang berikut. Memulakan membaca setelah murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. Beri murid peluang membaca dan memaham dalam mata muridan lain seperti Sejarah. Mereka tidak berusaha untuk memahami apa yang ditulis. Sains dan sebagainya. 3. Kategori kefahaman bacaan Kefahaman bacaan boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kefahaman literal.

berbanding dengan sesorang yang mempunyai perbendaharaan kata yang terhad. -baca teks dlm hati Bacaan intensif Bacaan intensif adalah bacaan yg pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. membina n mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan -batang suku kata -Sebut perkataan Bacaan Mentalis Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Jika kita tidak biasa dengan sesuatu situasi. Jika situasi itu sama dengan pengalaman masa lampau kita maka kita fikir kita telah tahu mengenainya. kita memahami tentang dunia tempat kita tinggal melalui pengetahuan kita mengenainya. Walau bagaimanapun. Seterusnya. Oleh yang demikian. Perbezaan budaya dan beberapa perkara yang bergantung kepada aspek yang diketahui. jika kita mempunyai perbendaharaan kata yang lebih untuk menerangkan objek.detect isi penting. meningkatkan kepantasan membaca. boleh menyebabkan kita membuat kesimpulan yang salah. Misalnya. menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. kita cuba memahami sesuatu situasi baru dengan menggambarkan pengalaman masa lampau kita. kesimpulan. Biasanya. kosa kata dgn bimbingan gru Bacaan Ekstensif tumpuan kepada aspek pengukuhan asas bacaan.Kita berkata sesorang membaca dengan aktif kerana sebahagian daripada teks adalah bergantung kepada input pembaca. manusia dan situasi. Kita menggunakan pengetahuan masa lampau kita untuk memahami masa sekarang. kadang-kadang kesimpulan pertama yang kita buat mungkin salah. -sme dgn intnsif tp tnpa guru . memahami n mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. kita memahami tentang hidup dengan bergantung kepada kecekapan bahasa kita serta pengetahuan kita mengenai dunia. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor.maka interpretasi kepada apa yang kita baca adalah berbeza. kita mesti menilai semula atau memikir semula konteks situasi berkenaan. Jawapan 2: Bacaan Mekanis mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Akhirnya kita akan membuat kesimpulan. . kita tidak akan dapat memahaminya. Jadi.

cd. -Pemerengganan lemah (ada yang panjang. internet. powerpoint. -Huraian biasa-biasa. kad huruf. silang kata. kad gambar.Tidak memahami/menghayati kehendak soalan. Paparan huruf. kad suku kata.berikan sebab murid dapat markah yang rendah dlm karangan -tajuk karangan di luar pengalaman sedia ada murid -tiada bahan bantuan seperti gambar untuk menjadi panduan murid membina isi -tidak memahami format karangan yang betul -lemah dalam kemahiran memba dan membina ayat -kelemahan dalam penguasaan tatabahasa -karangan terlalu pendek . -Ayat biasa/selamat/mudah -Tidak dapat mengembangkan isi. rajah. tayang gambar dan suruh murid eja. radio. jigsaw puzzle. eja berdasarkan gambar.ada yang pendek dan huraian isi tidak tersusun) . perdengarkan bunyi huruf guna radio sebelum minta murid baca huruf di hadapan. BBM yang sesuai untuk mengajar kemahiran membaca peringkat Kesediaan membaca [uji daya diskriminasi deria Mendirikan asas BBM Rakaman audio. menyanyi berdasarkan lirik yg guna suku kata yg diajar. gambar. carta suku kata. 4.3. CD utk ajr huruf. bina perkataan dari huruf dan suku kata yg diberi. kad perkataan.

Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan. -Guru bersoal jawab berkenaan isi cerita yang disampaikan -Guru boleh mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. proses kaedah pandang sebut yang boleh digunakan guru Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. Kemahiran yg boleh digunakan guru dlm menyampaikan cerita dgn berkesan Kemahiran Kemahiran menyanyi huraian -Guru menyampaikan cerita dengan menyanyi pada bahagian yang tertentu -Nyanyian tersebut mengandungi kandungan cerita -guru boleh menggunakan alat muzik atau BBM yg menghasilkan muzik dan bunyi-bunyian yg menark -guru membuat gaya berdasarkan lirik yg dinyaynyikan. Penggunaan lcd boleh digunakan utk memaparkan suasana cerita Kemahiran soal jawab Kemahiran menghafal Kemahiran komunikasi kemahiran berlakon 2. -guru menghafal cerita yang ingin disampaikan -kemahiran ini mendorong guru menghayati cerita -kemahiran ini membantu guru menyampaikan cerita dengan lancar dan berkesan -cerita yg dihafal mudahkn guru berhenti dan mengabungkan dengan kemahiran lain yg mnrik cerita Guna bahasa baik. -Guru bersoal jawab sama ada di beberapa bahagian cerita atau pada akhir cerita. tatbahsa mudah. -Guru membuka soaan kepada semua murid sebelum memanggil beberapa orang murid untuk jawab soaan.ESEI 1. -Guru juga boleh bertanya kesudahan sambungan cerita pada akhir penyampaian cerita. intonansi pelbagai. -guru meminta murid bertepuk tangan sambil guru menyanyi. bhse bdn. -digunakan utk menunjukkan situasi atau pergerakan berdasarkn cerita -mmbntu murid menggmbrkn situasi cerita yg disampaikan -murid dpt hayati dan faham cerita dgn baik -guru boleh menggunakan kemahirn berlakon dlm menyampaikn cerita -guru memakai pakaian mengikut watak dlm cerita -make up juga digunakan dismpingkn menyediakan tempat yg sesuai utk blakon -dialog sesuai dgunakn utk menyaampaikn lakonn dengan bsmgt -pergerkn yg sesuai ditunjukkn utk mengmbrkn situasi cerita tersebut. . mimik muka -bahasa bdn ialah gaya yg menunjukkan sesuatu situasi.

contohnya ‘cawan’ . Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. kemudian pilih perkataan untuk diajar. . Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. misalnya ‘kucing’ 2. ‘lembu’. Murid membaca bersama guru. Murid bercerita. Murid sebut huruf dan salin. Murid melihat benda-benda dalam gambar.1. Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • • • • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. 5. Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. Mengguna tema: eg buah-buahan. Guru mencerakin perkataan ‘meja’. Murid menyalin perkataan dan huruf. (Big Book) Marie Clay. menjadi suku kata ‘me ja’.‘pokok’. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. New Zealand method) 4. Murid baca suku kata itu. Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. dan menyebutnya. 2. Murid mengeja. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. Perkataan baru diperkenal. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3. Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful