P. 1
Draf Jawapan Bm..

Draf Jawapan Bm..

|Views: 3|Likes:
Published by Faizal M. Nor
jawapan soalan bm
jawapan soalan bm

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Faizal M. Nor on May 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

STRUKTUR 1.

Kemahiran Bertutur- satu cara berkomunikasi yg kompleks dan melibatkan proses mental yang mengerakkan alat pertuturan utk mengeluarkan bunyi. -Keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan meklumat, pendapat, perasaan, serta idea yg kritis dan kreatif dgn sebutan dan intonasi yg betul dan sopan. Penekanan kepada penggunaan tatabahasa yg sesuai. 2. peringkat kemahiran membaca: Jawapan 1: [peringkat pengajara bacaan] 1. Kesediaan Membaca Apabila murid baru masuk ke tahun satu, guru hendaklah mengenal pasti kebolehan dan keupayaan murid dalam kemahiran membaca. Guru perlu membuat ujian atau penilaian untuk menentukan tahap kebolehan membaca dalam kalangan murid berkenaan. Guru harus menyedari bahawa murid yang memasuki tahun satu terdiri daripada murid yang datangnya daripada latar belakang keluarga serta sosioekonomi yang berbeza. Oleh itu, kebolehan dan kemahiran membaca dalam kalangan mereka kemungkinan tidak sama. Sebahagian besar murid khususnya yang tinggal di bandar telah memasuki tadika dan boleh membaca dengan baik. Walau bagaimanapun, bagi murid yang tinggal di luar bandar, kebanyakannya tidak memasuki tadika. Murid ini biasanya akan menghadapi masalah membaca apabila mereka berada di sekolah. Bagi mengatasi masalah kemahiran membaca, guru hendaklah memberi perhatian kepada dua perkara yang berikut; (a) perasaan murid (b) bahasa murid Guru hendaklah memberikan pengalaman kepada murid supaya mereka bersedia untuk membaca. Oleh itu, peringkat kesediaan murid ini penting bagi mencapai tujuan yang berikut; 1. Untuk memberi peluang kepada murid merapatkan dirinya dengan guru. Ini boleh menimbulkan keyakinan mereka. 2. Supaya dapat menimbulkan kemahiran dan keinginan murid untuk meluaskan lagi pengalamannya yang sedia ada. 3. Untuk membina tabiat gemar membaca dan menghargai apa yang dibaca. 4. Melatih murid supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya. Untuk mencapai tujuan ini langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Adakan aktiviti yang melibatkan murid seperti menyanyi, berlakon, bercerita dan sebagainya yang menarik hati. 2. Banyakkan bermain-main dengan murid misalnya berbual-bual, bersoal jawab dengan cara yang tidak formal. 3. Perbendaharaan kata yang difikirkan perlu hendaklah ditambah dari semasa ke semasa secara tidak langsung. 4. Bina asas bahasa murid melalui pertuturan. Beri galakan dan pimpinan yang sepatutnya supaya murid mahu bertutur. Pada peringkat kesediaan ini, guru hendaklah memerhati kesediaan murid sama ada murid telah bersedia untuk membaca atau sebaliknya. Oleh itu, beberapa perkara yang perlu diberi perhatian

Ini merupakan persediaan awal untuk mereka belajar mengenali perkataan dan tulisan. Beberapa cara untuk memupuk minat membaca boleh dilaksanakan bagi bayi sejak mereka dilahirkan. Dapatkah dia melahirkan perasaan atau fikirannya? 5. bulatan dan lain-lain. Dapatkah dia melihat dengan baik? Kenalkah dia bentuk-bentuk seperti garisan. nada bunyi dan bahasa percakapan. Emosi dan motivasi     adakah kanak-kanak menghadapi masalah emosi? adakah kanak-kanak bersikap negatif terhadap buku? adakah kanak-kanak menghadapi masalah sosial? adakah kanak-kanak mempunyai minat tertentu? 4.  Jadikan aktiviti bercerita sebagai aktiviti harian bayi. Masa yang sesuai untuk melakukan aktiviti ini adalah selepas memandikan bayi pada waktu pagi dan semasa waktu makan. Bolehkah murid itu faham atau dapat mengikuti percakapan orang lain terutama gurunya 3. Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Beberapa faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca 1. . pensel dan sebagainya? 7. Bayi baru lahir belajar mengenai dunia sekeliling mereka dengan mendengar bunyi. 4.oleh guru bagi menentukan sama ada murid telah bersedia atau belum ialah dengan menjawab soalan-soalan yang berikut. Bagaimana dengan kesihatannya? Dapatkah dia belajar dengan baik? 6. Keadaan fizikal      penglihatan pendengaran pertuturan umur jantina 2. Bolehkah dia mengecam gambar-gambar atau warna-warna asas serta membezakannya? 2. Tahukah dia memegang alat baca dan tulis seperti buku. Prabacaan Minat membaca sebenarnya bermula sejak kita dilahirkan. Pengalaman dan persekitaran  pendedahan bahan bacaan di rumah 3. Kecerdasan dan perkembangan kognitif     daya kecerdasan kebolehan mental secara keseluruhan adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara perkataan dengan gambar? adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara huruf dengan perkataan? 2. Antaranya. 1.

Selain daripada bercerita. Membolehkan murid membaca dengan irama membaca yang betul. Bercerita menggunakan rima semasa menyusukan bayi. Untuk membolehkan murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca secara kuat. 2. perkataan. 3. 5. Bayi suka mendengar suara anda semasa menyusu dan ini dapat menanamkan semangat mendengar cerita. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid tentang isi bacaan untuk menguji kefahaman mereka. Murid membaca secara kuat dengan menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. Tujuan bacaan mekanis ialah. sesuai dengan kebolehan dan umur murid. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca seperti membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. 4. suku kata. Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata muridan yang lain. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. 1. Mereka juga boleh membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. Mekanis Pada peringkat ini murid sudah boleh membunyikan huruf. 6. mengenal bentuk yang berlainan. Aktiviti prabacaan Contoh aktiviti prabacaan yang boleh dijalankan di sekolah ialah. 1. Guru membaca sebagai contoh dan murid menyemak bacaan guru. 1. 3. 4. Penyediaan dilakukan dengan memberi mereka pengalaman. 2. 5. frasa dan ayat-ayat mudah. 4. Pada peringkat bacaan mekanis ini. . Guru membimbing murid membaca secara individu dan bergilir-gilir. Pada tahap ini murid perlu didedahkan kepada aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. mengenal gambar yang berlainan 2. tahap ini merupakan satu tempoh masa menyediakan murid untuk membaca. Pengalaman bayi melakukan aktiviti prabacaan merupakan proses untuk menyediakan seseorang kanak-kanak kepada peringkat pramembaca. guru boleh melaksanakan langkah-langkah yang berikut. Membolehkan murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul. 3. Guru membaca dan murid mengikut. bayi juga boleh diperdengar lagu-lagu yang mempunyai rima yang sama. Bersoal jawab dan membantu murid dengan perkataan dan rangkai katra yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. iaitu mengenal dan mengecam sebelum membaca huruf itu. Oleh itu.

Dalam hal ini bacaan senyap hendaklah juga digalakkan supaya murid dapat melatih diri sendiri untuk . meneliti pertalian antara perkataan dan menggunakannya dalam konteks. (b) Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang bahan yang dibaca. Contoh kad adalah seperti yang di bawah. Tanggungjawab utama guru dalam mengajarkan bacaan dan kefahaman adalah untuk membantu murid menambah dan meluaskan kosa kata. Kad huruf Kad Huruf 2. Ini membolehkan murid berusaha sendiri tanpa sentiasa dibimbing atau dibantu oleh guru. 1. Mengkaji perkataan untuk melihat persamaan dsan perbezaannya. Kad Ayat Kad Ayat 5. Kad Suku Kata Kad Suku Kata 3. (a) mengumpul maklumat dan makna daripada bahan yang dibaca. frasa dan ayat. Dengan cara ini murid akan dapat memahami makna perkataan baru dengan lebih cepat dan berkesan serta mengekalkan makna perkataan itu dengan lebih lama. Penguasaan kosa kata boleh membantu murid memahami kandungan dan mesej yang hendak disampaikan melalui bacaan. 1. 3. Membina pengetahuan tentang makna perkataan dengan luas dan rapi. Guru janganlah hanya mementingkan sebuatan suara dan kelancaran sahaja tetapi mestilah juga sekaligus menyediakan soalan-soalan yang mudah untuk kefahaman. Peringkat membaca dan memahami juga hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. Membaca dan Memahami Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk. suku kata. Pengajaran kosa kata seharusnya dapat membantu murid dalam hal yang berikut. 4. Membina strategi pembelajaran yang berkaitan dengan perkataan dan konsep secara bebas. Murid akan memberi tindak balas melalui perbincangan.Contoh aktiviti Aktiviti yang boleh dijalankan dalam bacaan mekanis ialah bacaan kuat dengan menggunakan kad imbasan yang mengandungi huruf. soal jawab atau menggunakan perkataan dalam ayat. 5. Menggalakkan penglibatan secara aktif. Kad Perkataan Kad Perkataan 4. 2. Kad Frasa Kad Frasa 5. Mengaitkan perkataan baru dengan pengalaman sedia ada.

Banyakkan soalan-soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. Kategori kefahaman bacaan Kefahaman bacaan boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kefahaman literal. Geografi. suku kata dan huruf. Kefahaman kritikal      membezakan kenyataan daripada fantasi membezakan fakta daripada pendapat menentukan kecenderungan dan gaya bahasa penulis menentukan kecekapan penulis dalam sesuatu bidang menentukan tujuan penulis Pada peringkat membaca dan memahami. Kefahaman literal        makna perkataan makna ayat huraian isi idea utama urutan idea perbandingan hubungan sebab dan akibat 2. 2. 4. 5. 1. Hal ini berbeza dengan pembaca hafalan kerana pembaca hafalan hanya membaca untuk mengingati dan mengulang. 1. Beri murid peluang membaca dan memaham dalam mata muridan lain seperti Sejarah. 3. Mereka tidak berusaha untuk memahami apa yang ditulis. Guru hendaklah memberi perhatian kepada perkaraperkara yang berikut. Memulakan membaca setelah murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. Sains dan sebagainya. Aktiviti bacaan intensif dan ekstensif boleh dijalankan untuk latihan kemahiran membaca. kefahaman inferensi dan kefahaman kritikal.menangkap maksud isi muridan yang dibaca. . Kefahaman inferensi       membuat kesimpulan mengeluarkan idea utama membuat perbandingan menunjukkan hubungan sebab dan akibat membuat jangkaan memahami dan menghuraikan bahasa kiasan 3. seseorang pembaca perlu menjadi pembaca yang aktif. Gunakan teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsip yang betul. Kita merupakan pembaca aktif apabila kita membaca untuk kefahaman dan maksud. Konsep pembaca aktif berasaskan interaksi antara sesuatu teks dan seorang pembaca.

-baca teks dlm hati Bacaan intensif Bacaan intensif adalah bacaan yg pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor.maka interpretasi kepada apa yang kita baca adalah berbeza. Kita menggunakan pengetahuan masa lampau kita untuk memahami masa sekarang. membina n mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Jadi. berbanding dengan sesorang yang mempunyai perbendaharaan kata yang terhad. jika kita mempunyai perbendaharaan kata yang lebih untuk menerangkan objek. Jawapan 2: Bacaan Mekanis mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. meningkatkan kepantasan membaca.Kita berkata sesorang membaca dengan aktif kerana sebahagian daripada teks adalah bergantung kepada input pembaca. menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. Jika kita tidak biasa dengan sesuatu situasi. Walau bagaimanapun. kesimpulan. . kita memahami tentang hidup dengan bergantung kepada kecekapan bahasa kita serta pengetahuan kita mengenai dunia. kita tidak akan dapat memahaminya. Seterusnya. manusia dan situasi. Perbezaan budaya dan beberapa perkara yang bergantung kepada aspek yang diketahui. kita memahami tentang dunia tempat kita tinggal melalui pengetahuan kita mengenainya. kosa kata dgn bimbingan gru Bacaan Ekstensif tumpuan kepada aspek pengukuhan asas bacaan. Misalnya. memahami n mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. kita mesti menilai semula atau memikir semula konteks situasi berkenaan. Oleh yang demikian. kadang-kadang kesimpulan pertama yang kita buat mungkin salah. Akhirnya kita akan membuat kesimpulan. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan -batang suku kata -Sebut perkataan Bacaan Mentalis Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Biasanya.detect isi penting. -sme dgn intnsif tp tnpa guru . boleh menyebabkan kita membuat kesimpulan yang salah. Jika situasi itu sama dengan pengalaman masa lampau kita maka kita fikir kita telah tahu mengenainya. kita cuba memahami sesuatu situasi baru dengan menggambarkan pengalaman masa lampau kita.

CD utk ajr huruf. -Ayat biasa/selamat/mudah -Tidak dapat mengembangkan isi. gambar. menyanyi berdasarkan lirik yg guna suku kata yg diajar. silang kata.Tidak memahami/menghayati kehendak soalan.3. perdengarkan bunyi huruf guna radio sebelum minta murid baca huruf di hadapan. cd. carta suku kata. kad gambar. bina perkataan dari huruf dan suku kata yg diberi. -Pemerengganan lemah (ada yang panjang. kad suku kata. 4. eja berdasarkan gambar.berikan sebab murid dapat markah yang rendah dlm karangan -tajuk karangan di luar pengalaman sedia ada murid -tiada bahan bantuan seperti gambar untuk menjadi panduan murid membina isi -tidak memahami format karangan yang betul -lemah dalam kemahiran memba dan membina ayat -kelemahan dalam penguasaan tatabahasa -karangan terlalu pendek . jigsaw puzzle. rajah. internet.ada yang pendek dan huraian isi tidak tersusun) . kad perkataan. powerpoint. BBM yang sesuai untuk mengajar kemahiran membaca peringkat Kesediaan membaca [uji daya diskriminasi deria Mendirikan asas BBM Rakaman audio. -Huraian biasa-biasa. tayang gambar dan suruh murid eja. Paparan huruf. radio. kad huruf.

proses kaedah pandang sebut yang boleh digunakan guru Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. -Guru juga boleh bertanya kesudahan sambungan cerita pada akhir penyampaian cerita. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan. intonansi pelbagai. -guru menghafal cerita yang ingin disampaikan -kemahiran ini mendorong guru menghayati cerita -kemahiran ini membantu guru menyampaikan cerita dengan lancar dan berkesan -cerita yg dihafal mudahkn guru berhenti dan mengabungkan dengan kemahiran lain yg mnrik cerita Guna bahasa baik. mimik muka -bahasa bdn ialah gaya yg menunjukkan sesuatu situasi. Penggunaan lcd boleh digunakan utk memaparkan suasana cerita Kemahiran soal jawab Kemahiran menghafal Kemahiran komunikasi kemahiran berlakon 2. tatbahsa mudah. .ESEI 1. -Guru bersoal jawab berkenaan isi cerita yang disampaikan -Guru boleh mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. bhse bdn. -Guru bersoal jawab sama ada di beberapa bahagian cerita atau pada akhir cerita. -guru meminta murid bertepuk tangan sambil guru menyanyi. Kemahiran yg boleh digunakan guru dlm menyampaikan cerita dgn berkesan Kemahiran Kemahiran menyanyi huraian -Guru menyampaikan cerita dengan menyanyi pada bahagian yang tertentu -Nyanyian tersebut mengandungi kandungan cerita -guru boleh menggunakan alat muzik atau BBM yg menghasilkan muzik dan bunyi-bunyian yg menark -guru membuat gaya berdasarkan lirik yg dinyaynyikan. -digunakan utk menunjukkan situasi atau pergerakan berdasarkn cerita -mmbntu murid menggmbrkn situasi cerita yg disampaikan -murid dpt hayati dan faham cerita dgn baik -guru boleh menggunakan kemahirn berlakon dlm menyampaikn cerita -guru memakai pakaian mengikut watak dlm cerita -make up juga digunakan dismpingkn menyediakan tempat yg sesuai utk blakon -dialog sesuai dgunakn utk menyaampaikn lakonn dengan bsmgt -pergerkn yg sesuai ditunjukkn utk mengmbrkn situasi cerita tersebut. -Guru membuka soaan kepada semua murid sebelum memanggil beberapa orang murid untuk jawab soaan.

Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Perkataan baru diperkenal. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. . contohnya ‘cawan’ .‘pokok’. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. Guru mencerakin perkataan ‘meja’. Mengguna tema: eg buah-buahan. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. Murid mengeja. ‘lembu’. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. Murid menyalin perkataan dan huruf. Murid melihat benda-benda dalam gambar. kemudian pilih perkataan untuk diajar. Murid bercerita. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3. New Zealand method) 4. 2. Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. Murid membaca bersama guru. Murid sebut huruf dan salin. Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • • • • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. dan menyebutnya.1. Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. (Big Book) Marie Clay. misalnya ‘kucing’ 2. 5. Murid baca suku kata itu. menjadi suku kata ‘me ja’. Fasa 3: Proses yang sama diulang 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->