STRUKTUR 1.

Kemahiran Bertutur- satu cara berkomunikasi yg kompleks dan melibatkan proses mental yang mengerakkan alat pertuturan utk mengeluarkan bunyi. -Keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan meklumat, pendapat, perasaan, serta idea yg kritis dan kreatif dgn sebutan dan intonasi yg betul dan sopan. Penekanan kepada penggunaan tatabahasa yg sesuai. 2. peringkat kemahiran membaca: Jawapan 1: [peringkat pengajara bacaan] 1. Kesediaan Membaca Apabila murid baru masuk ke tahun satu, guru hendaklah mengenal pasti kebolehan dan keupayaan murid dalam kemahiran membaca. Guru perlu membuat ujian atau penilaian untuk menentukan tahap kebolehan membaca dalam kalangan murid berkenaan. Guru harus menyedari bahawa murid yang memasuki tahun satu terdiri daripada murid yang datangnya daripada latar belakang keluarga serta sosioekonomi yang berbeza. Oleh itu, kebolehan dan kemahiran membaca dalam kalangan mereka kemungkinan tidak sama. Sebahagian besar murid khususnya yang tinggal di bandar telah memasuki tadika dan boleh membaca dengan baik. Walau bagaimanapun, bagi murid yang tinggal di luar bandar, kebanyakannya tidak memasuki tadika. Murid ini biasanya akan menghadapi masalah membaca apabila mereka berada di sekolah. Bagi mengatasi masalah kemahiran membaca, guru hendaklah memberi perhatian kepada dua perkara yang berikut; (a) perasaan murid (b) bahasa murid Guru hendaklah memberikan pengalaman kepada murid supaya mereka bersedia untuk membaca. Oleh itu, peringkat kesediaan murid ini penting bagi mencapai tujuan yang berikut; 1. Untuk memberi peluang kepada murid merapatkan dirinya dengan guru. Ini boleh menimbulkan keyakinan mereka. 2. Supaya dapat menimbulkan kemahiran dan keinginan murid untuk meluaskan lagi pengalamannya yang sedia ada. 3. Untuk membina tabiat gemar membaca dan menghargai apa yang dibaca. 4. Melatih murid supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya. Untuk mencapai tujuan ini langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Adakan aktiviti yang melibatkan murid seperti menyanyi, berlakon, bercerita dan sebagainya yang menarik hati. 2. Banyakkan bermain-main dengan murid misalnya berbual-bual, bersoal jawab dengan cara yang tidak formal. 3. Perbendaharaan kata yang difikirkan perlu hendaklah ditambah dari semasa ke semasa secara tidak langsung. 4. Bina asas bahasa murid melalui pertuturan. Beri galakan dan pimpinan yang sepatutnya supaya murid mahu bertutur. Pada peringkat kesediaan ini, guru hendaklah memerhati kesediaan murid sama ada murid telah bersedia untuk membaca atau sebaliknya. Oleh itu, beberapa perkara yang perlu diberi perhatian

Beberapa cara untuk memupuk minat membaca boleh dilaksanakan bagi bayi sejak mereka dilahirkan. Dapatkah dia melahirkan perasaan atau fikirannya? 5. Bayi baru lahir belajar mengenai dunia sekeliling mereka dengan mendengar bunyi. Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Beberapa faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca 1. Dapatkah dia melihat dengan baik? Kenalkah dia bentuk-bentuk seperti garisan. Masa yang sesuai untuk melakukan aktiviti ini adalah selepas memandikan bayi pada waktu pagi dan semasa waktu makan. 4.oleh guru bagi menentukan sama ada murid telah bersedia atau belum ialah dengan menjawab soalan-soalan yang berikut. bulatan dan lain-lain. Bolehkah murid itu faham atau dapat mengikuti percakapan orang lain terutama gurunya 3. Prabacaan Minat membaca sebenarnya bermula sejak kita dilahirkan. Kecerdasan dan perkembangan kognitif     daya kecerdasan kebolehan mental secara keseluruhan adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara perkataan dengan gambar? adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara huruf dengan perkataan? 2. Ini merupakan persediaan awal untuk mereka belajar mengenali perkataan dan tulisan. nada bunyi dan bahasa percakapan. Pengalaman dan persekitaran  pendedahan bahan bacaan di rumah 3. Antaranya. . Keadaan fizikal      penglihatan pendengaran pertuturan umur jantina 2. Tahukah dia memegang alat baca dan tulis seperti buku.  Jadikan aktiviti bercerita sebagai aktiviti harian bayi. Bolehkah dia mengecam gambar-gambar atau warna-warna asas serta membezakannya? 2. Bagaimana dengan kesihatannya? Dapatkah dia belajar dengan baik? 6. Emosi dan motivasi     adakah kanak-kanak menghadapi masalah emosi? adakah kanak-kanak bersikap negatif terhadap buku? adakah kanak-kanak menghadapi masalah sosial? adakah kanak-kanak mempunyai minat tertentu? 4. pensel dan sebagainya? 7. 1.

Guru membimbing murid membaca secara individu dan bergilir-gilir. Murid membaca secara kuat dengan menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Pengalaman bayi melakukan aktiviti prabacaan merupakan proses untuk menyediakan seseorang kanak-kanak kepada peringkat pramembaca. Mekanis Pada peringkat ini murid sudah boleh membunyikan huruf. Guru membaca dan murid mengikut. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. 4. Bercerita menggunakan rima semasa menyusukan bayi. 5. Bayi suka mendengar suara anda semasa menyusu dan ini dapat menanamkan semangat mendengar cerita. 1. Penyediaan dilakukan dengan memberi mereka pengalaman. Membolehkan murid membaca dengan irama membaca yang betul. 6. Selain daripada bercerita. Tujuan bacaan mekanis ialah. . mengenal bentuk yang berlainan. 2. guru boleh melaksanakan langkah-langkah yang berikut. 1. frasa dan ayat-ayat mudah. 1. bayi juga boleh diperdengar lagu-lagu yang mempunyai rima yang sama. Pada tahap ini murid perlu didedahkan kepada aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Mereka juga boleh membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. suku kata. Membolehkan murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul. mengenal gambar yang berlainan 2. perkataan. Untuk membolehkan murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca secara kuat. sesuai dengan kebolehan dan umur murid. Membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 3. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca seperti membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Pada peringkat bacaan mekanis ini. 4. Bersoal jawab dan membantu murid dengan perkataan dan rangkai katra yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. iaitu mengenal dan mengecam sebelum membaca huruf itu. Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata muridan yang lain. Aktiviti prabacaan Contoh aktiviti prabacaan yang boleh dijalankan di sekolah ialah. 3. 3. Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. Oleh itu. 5. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid tentang isi bacaan untuk menguji kefahaman mereka. 2. 4. tahap ini merupakan satu tempoh masa menyediakan murid untuk membaca. Guru membaca sebagai contoh dan murid menyemak bacaan guru.

1.Contoh aktiviti Aktiviti yang boleh dijalankan dalam bacaan mekanis ialah bacaan kuat dengan menggunakan kad imbasan yang mengandungi huruf. Membina pengetahuan tentang makna perkataan dengan luas dan rapi. Kad Ayat Kad Ayat 5. Murid akan memberi tindak balas melalui perbincangan. 4. Mengaitkan perkataan baru dengan pengalaman sedia ada. soal jawab atau menggunakan perkataan dalam ayat. Penguasaan kosa kata boleh membantu murid memahami kandungan dan mesej yang hendak disampaikan melalui bacaan. Tanggungjawab utama guru dalam mengajarkan bacaan dan kefahaman adalah untuk membantu murid menambah dan meluaskan kosa kata. Menggalakkan penglibatan secara aktif. Kad Perkataan Kad Perkataan 4. Dengan cara ini murid akan dapat memahami makna perkataan baru dengan lebih cepat dan berkesan serta mengekalkan makna perkataan itu dengan lebih lama. meneliti pertalian antara perkataan dan menggunakannya dalam konteks. 1. 3. Peringkat membaca dan memahami juga hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. Kad Suku Kata Kad Suku Kata 3. Membaca dan Memahami Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk. Membina strategi pembelajaran yang berkaitan dengan perkataan dan konsep secara bebas. suku kata. Guru janganlah hanya mementingkan sebuatan suara dan kelancaran sahaja tetapi mestilah juga sekaligus menyediakan soalan-soalan yang mudah untuk kefahaman. Dalam hal ini bacaan senyap hendaklah juga digalakkan supaya murid dapat melatih diri sendiri untuk . Ini membolehkan murid berusaha sendiri tanpa sentiasa dibimbing atau dibantu oleh guru. 2. Mengkaji perkataan untuk melihat persamaan dsan perbezaannya. (a) mengumpul maklumat dan makna daripada bahan yang dibaca. Kad Frasa Kad Frasa 5. 5. (b) Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang bahan yang dibaca. Kad huruf Kad Huruf 2. Pengajaran kosa kata seharusnya dapat membantu murid dalam hal yang berikut. frasa dan ayat. Contoh kad adalah seperti yang di bawah.

Banyakkan soalan-soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. Geografi. seseorang pembaca perlu menjadi pembaca yang aktif. 3. 2. suku kata dan huruf. Aktiviti bacaan intensif dan ekstensif boleh dijalankan untuk latihan kemahiran membaca. Beri murid peluang membaca dan memaham dalam mata muridan lain seperti Sejarah. Kategori kefahaman bacaan Kefahaman bacaan boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kefahaman literal. Gunakan teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsip yang betul. Kefahaman literal        makna perkataan makna ayat huraian isi idea utama urutan idea perbandingan hubungan sebab dan akibat 2. Mereka tidak berusaha untuk memahami apa yang ditulis. kefahaman inferensi dan kefahaman kritikal. 1. Guru hendaklah memberi perhatian kepada perkaraperkara yang berikut. Hal ini berbeza dengan pembaca hafalan kerana pembaca hafalan hanya membaca untuk mengingati dan mengulang. 1. 4.menangkap maksud isi muridan yang dibaca. Memulakan membaca setelah murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan. Kefahaman inferensi       membuat kesimpulan mengeluarkan idea utama membuat perbandingan menunjukkan hubungan sebab dan akibat membuat jangkaan memahami dan menghuraikan bahasa kiasan 3. Kita merupakan pembaca aktif apabila kita membaca untuk kefahaman dan maksud. . Sains dan sebagainya. 5. Konsep pembaca aktif berasaskan interaksi antara sesuatu teks dan seorang pembaca. Kefahaman kritikal      membezakan kenyataan daripada fantasi membezakan fakta daripada pendapat menentukan kecenderungan dan gaya bahasa penulis menentukan kecekapan penulis dalam sesuatu bidang menentukan tujuan penulis Pada peringkat membaca dan memahami.

Perbezaan budaya dan beberapa perkara yang bergantung kepada aspek yang diketahui. jika kita mempunyai perbendaharaan kata yang lebih untuk menerangkan objek. memahami n mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat.maka interpretasi kepada apa yang kita baca adalah berbeza. manusia dan situasi. menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. kita memahami tentang hidup dengan bergantung kepada kecekapan bahasa kita serta pengetahuan kita mengenai dunia. kesimpulan. Misalnya. Jika situasi itu sama dengan pengalaman masa lampau kita maka kita fikir kita telah tahu mengenainya. Kita menggunakan pengetahuan masa lampau kita untuk memahami masa sekarang. kita mesti menilai semula atau memikir semula konteks situasi berkenaan. Walau bagaimanapun. -baca teks dlm hati Bacaan intensif Bacaan intensif adalah bacaan yg pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. -sme dgn intnsif tp tnpa guru . Seterusnya. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan -batang suku kata -Sebut perkataan Bacaan Mentalis Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Biasanya. berbanding dengan sesorang yang mempunyai perbendaharaan kata yang terhad. kita tidak akan dapat memahaminya.detect isi penting. membina n mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. kita cuba memahami sesuatu situasi baru dengan menggambarkan pengalaman masa lampau kita. . Jadi. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor.Kita berkata sesorang membaca dengan aktif kerana sebahagian daripada teks adalah bergantung kepada input pembaca. meningkatkan kepantasan membaca. boleh menyebabkan kita membuat kesimpulan yang salah. kosa kata dgn bimbingan gru Bacaan Ekstensif tumpuan kepada aspek pengukuhan asas bacaan. Jika kita tidak biasa dengan sesuatu situasi. Akhirnya kita akan membuat kesimpulan. Oleh yang demikian. kadang-kadang kesimpulan pertama yang kita buat mungkin salah. Jawapan 2: Bacaan Mekanis mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. kita memahami tentang dunia tempat kita tinggal melalui pengetahuan kita mengenainya.

-Pemerengganan lemah (ada yang panjang. eja berdasarkan gambar. gambar. silang kata. kad suku kata. 4. internet. carta suku kata. jigsaw puzzle. radio. rajah. kad perkataan. menyanyi berdasarkan lirik yg guna suku kata yg diajar.berikan sebab murid dapat markah yang rendah dlm karangan -tajuk karangan di luar pengalaman sedia ada murid -tiada bahan bantuan seperti gambar untuk menjadi panduan murid membina isi -tidak memahami format karangan yang betul -lemah dalam kemahiran memba dan membina ayat -kelemahan dalam penguasaan tatabahasa -karangan terlalu pendek . CD utk ajr huruf.ada yang pendek dan huraian isi tidak tersusun) . -Ayat biasa/selamat/mudah -Tidak dapat mengembangkan isi. BBM yang sesuai untuk mengajar kemahiran membaca peringkat Kesediaan membaca [uji daya diskriminasi deria Mendirikan asas BBM Rakaman audio. perdengarkan bunyi huruf guna radio sebelum minta murid baca huruf di hadapan. -Huraian biasa-biasa.3. kad huruf. powerpoint. tayang gambar dan suruh murid eja. Paparan huruf. cd. bina perkataan dari huruf dan suku kata yg diberi.Tidak memahami/menghayati kehendak soalan. kad gambar.

ESEI 1. tatbahsa mudah. Kemahiran yg boleh digunakan guru dlm menyampaikan cerita dgn berkesan Kemahiran Kemahiran menyanyi huraian -Guru menyampaikan cerita dengan menyanyi pada bahagian yang tertentu -Nyanyian tersebut mengandungi kandungan cerita -guru boleh menggunakan alat muzik atau BBM yg menghasilkan muzik dan bunyi-bunyian yg menark -guru membuat gaya berdasarkan lirik yg dinyaynyikan. -guru menghafal cerita yang ingin disampaikan -kemahiran ini mendorong guru menghayati cerita -kemahiran ini membantu guru menyampaikan cerita dengan lancar dan berkesan -cerita yg dihafal mudahkn guru berhenti dan mengabungkan dengan kemahiran lain yg mnrik cerita Guna bahasa baik. -guru meminta murid bertepuk tangan sambil guru menyanyi. -Guru bersoal jawab berkenaan isi cerita yang disampaikan -Guru boleh mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. intonansi pelbagai. mimik muka -bahasa bdn ialah gaya yg menunjukkan sesuatu situasi. proses kaedah pandang sebut yang boleh digunakan guru Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. -Guru bersoal jawab sama ada di beberapa bahagian cerita atau pada akhir cerita. -digunakan utk menunjukkan situasi atau pergerakan berdasarkn cerita -mmbntu murid menggmbrkn situasi cerita yg disampaikan -murid dpt hayati dan faham cerita dgn baik -guru boleh menggunakan kemahirn berlakon dlm menyampaikn cerita -guru memakai pakaian mengikut watak dlm cerita -make up juga digunakan dismpingkn menyediakan tempat yg sesuai utk blakon -dialog sesuai dgunakn utk menyaampaikn lakonn dengan bsmgt -pergerkn yg sesuai ditunjukkn utk mengmbrkn situasi cerita tersebut. -Guru membuka soaan kepada semua murid sebelum memanggil beberapa orang murid untuk jawab soaan. Penggunaan lcd boleh digunakan utk memaparkan suasana cerita Kemahiran soal jawab Kemahiran menghafal Kemahiran komunikasi kemahiran berlakon 2. -Guru juga boleh bertanya kesudahan sambungan cerita pada akhir penyampaian cerita. bhse bdn. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan. .

Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). misalnya ‘kucing’ 2. dan menyebutnya. 2. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’.‘pokok’. Murid bercerita. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah. Murid menyalin perkataan dan huruf. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’. Murid membaca bersama guru. Murid mengeja. ‘lembu’. (Big Book) Marie Clay. Murid sebut huruf dan salin. Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • • • • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya.1. Murid melihat benda-benda dalam gambar. contohnya ‘cawan’ . Murid baca suku kata itu. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3. Mengguna tema: eg buah-buahan. menjadi suku kata ‘me ja’. kemudian pilih perkataan untuk diajar. Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Perkataan baru diperkenal. Guru mencerakin perkataan ‘meja’. New Zealand method) 4. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. . Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful