P. 1
Draf Jawapan Bm..

Draf Jawapan Bm..

|Views: 3|Likes:
Published by Faizal M. Nor
jawapan soalan bm
jawapan soalan bm

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Faizal M. Nor on May 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

STRUKTUR 1.

Kemahiran Bertutur- satu cara berkomunikasi yg kompleks dan melibatkan proses mental yang mengerakkan alat pertuturan utk mengeluarkan bunyi. -Keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan meklumat, pendapat, perasaan, serta idea yg kritis dan kreatif dgn sebutan dan intonasi yg betul dan sopan. Penekanan kepada penggunaan tatabahasa yg sesuai. 2. peringkat kemahiran membaca: Jawapan 1: [peringkat pengajara bacaan] 1. Kesediaan Membaca Apabila murid baru masuk ke tahun satu, guru hendaklah mengenal pasti kebolehan dan keupayaan murid dalam kemahiran membaca. Guru perlu membuat ujian atau penilaian untuk menentukan tahap kebolehan membaca dalam kalangan murid berkenaan. Guru harus menyedari bahawa murid yang memasuki tahun satu terdiri daripada murid yang datangnya daripada latar belakang keluarga serta sosioekonomi yang berbeza. Oleh itu, kebolehan dan kemahiran membaca dalam kalangan mereka kemungkinan tidak sama. Sebahagian besar murid khususnya yang tinggal di bandar telah memasuki tadika dan boleh membaca dengan baik. Walau bagaimanapun, bagi murid yang tinggal di luar bandar, kebanyakannya tidak memasuki tadika. Murid ini biasanya akan menghadapi masalah membaca apabila mereka berada di sekolah. Bagi mengatasi masalah kemahiran membaca, guru hendaklah memberi perhatian kepada dua perkara yang berikut; (a) perasaan murid (b) bahasa murid Guru hendaklah memberikan pengalaman kepada murid supaya mereka bersedia untuk membaca. Oleh itu, peringkat kesediaan murid ini penting bagi mencapai tujuan yang berikut; 1. Untuk memberi peluang kepada murid merapatkan dirinya dengan guru. Ini boleh menimbulkan keyakinan mereka. 2. Supaya dapat menimbulkan kemahiran dan keinginan murid untuk meluaskan lagi pengalamannya yang sedia ada. 3. Untuk membina tabiat gemar membaca dan menghargai apa yang dibaca. 4. Melatih murid supaya boleh memerhati sesuatu dengan baik dan cuba mengecamnya. Untuk mencapai tujuan ini langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Adakan aktiviti yang melibatkan murid seperti menyanyi, berlakon, bercerita dan sebagainya yang menarik hati. 2. Banyakkan bermain-main dengan murid misalnya berbual-bual, bersoal jawab dengan cara yang tidak formal. 3. Perbendaharaan kata yang difikirkan perlu hendaklah ditambah dari semasa ke semasa secara tidak langsung. 4. Bina asas bahasa murid melalui pertuturan. Beri galakan dan pimpinan yang sepatutnya supaya murid mahu bertutur. Pada peringkat kesediaan ini, guru hendaklah memerhati kesediaan murid sama ada murid telah bersedia untuk membaca atau sebaliknya. Oleh itu, beberapa perkara yang perlu diberi perhatian

Dapatkah dia melihat dengan baik? Kenalkah dia bentuk-bentuk seperti garisan. Bolehkah murid itu faham atau dapat mengikuti percakapan orang lain terutama gurunya 3. Antaranya. . Emosi dan motivasi     adakah kanak-kanak menghadapi masalah emosi? adakah kanak-kanak bersikap negatif terhadap buku? adakah kanak-kanak menghadapi masalah sosial? adakah kanak-kanak mempunyai minat tertentu? 4. Ini merupakan persediaan awal untuk mereka belajar mengenali perkataan dan tulisan. Bolehkah dia mengecam gambar-gambar atau warna-warna asas serta membezakannya? 2. Dapatkah dia melahirkan perasaan atau fikirannya? 5. Bayi baru lahir belajar mengenai dunia sekeliling mereka dengan mendengar bunyi. pensel dan sebagainya? 7. Beberapa cara untuk memupuk minat membaca boleh dilaksanakan bagi bayi sejak mereka dilahirkan. Keadaan fizikal      penglihatan pendengaran pertuturan umur jantina 2. bulatan dan lain-lain. 1. 4. Bagaimana dengan kesihatannya? Dapatkah dia belajar dengan baik? 6. Pengalaman dan persekitaran  pendedahan bahan bacaan di rumah 3. Bagaimana dengan latar belakang keluarganya? Beberapa faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca 1. Masa yang sesuai untuk melakukan aktiviti ini adalah selepas memandikan bayi pada waktu pagi dan semasa waktu makan.  Jadikan aktiviti bercerita sebagai aktiviti harian bayi. Prabacaan Minat membaca sebenarnya bermula sejak kita dilahirkan. Kecerdasan dan perkembangan kognitif     daya kecerdasan kebolehan mental secara keseluruhan adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara perkataan dengan gambar? adakah kanak-kanak dapat melihat perbezaan antara huruf dengan perkataan? 2. Tahukah dia memegang alat baca dan tulis seperti buku. nada bunyi dan bahasa percakapan.oleh guru bagi menentukan sama ada murid telah bersedia atau belum ialah dengan menjawab soalan-soalan yang berikut.

1. Bercerita menggunakan rima semasa menyusukan bayi. 2. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid tentang isi bacaan untuk menguji kefahaman mereka. Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata muridan yang lain. frasa dan ayat-ayat mudah. Aktiviti prabacaan Contoh aktiviti prabacaan yang boleh dijalankan di sekolah ialah. 5. Guru membimbing murid membaca secara individu dan bergilir-gilir. Membolehkan murid membaca dengan irama membaca yang betul. 5. Membolehkan murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul. Membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Pada tahap ini murid perlu didedahkan kepada aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Selain daripada bercerita. Oleh itu. Mereka juga boleh membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. Untuk membolehkan murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca secara kuat. suku kata. Tujuan bacaan mekanis ialah. Pengalaman bayi melakukan aktiviti prabacaan merupakan proses untuk menyediakan seseorang kanak-kanak kepada peringkat pramembaca. Murid membaca secara kuat dengan menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Guru membaca dan murid mengikut. Guru membaca sebagai contoh dan murid menyemak bacaan guru. Bayi suka mendengar suara anda semasa menyusu dan ini dapat menanamkan semangat mendengar cerita. Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. 4. 1. . 3. mengenal bentuk yang berlainan. perkataan. mengenal gambar yang berlainan 2. bayi juga boleh diperdengar lagu-lagu yang mempunyai rima yang sama. 3. 6. 2. iaitu mengenal dan mengecam sebelum membaca huruf itu. 4. Bersoal jawab dan membantu murid dengan perkataan dan rangkai katra yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. 3. Pada peringkat bacaan mekanis ini. Penyediaan dilakukan dengan memberi mereka pengalaman. sesuai dengan kebolehan dan umur murid. Penekanan juga perlu diberi kepada pengalaman yang membolehkan murid membentuk kelaziman membaca seperti membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. 4. 1. guru boleh melaksanakan langkah-langkah yang berikut. tahap ini merupakan satu tempoh masa menyediakan murid untuk membaca. Mekanis Pada peringkat ini murid sudah boleh membunyikan huruf.

Pengajaran kosa kata seharusnya dapat membantu murid dalam hal yang berikut. 1. meneliti pertalian antara perkataan dan menggunakannya dalam konteks. (a) mengumpul maklumat dan makna daripada bahan yang dibaca. Membina strategi pembelajaran yang berkaitan dengan perkataan dan konsep secara bebas. Kad huruf Kad Huruf 2. Murid akan memberi tindak balas melalui perbincangan. Menggalakkan penglibatan secara aktif. Kad Perkataan Kad Perkataan 4. suku kata. Contoh kad adalah seperti yang di bawah. Peringkat membaca dan memahami juga hendaklah sesuai dengan peringkat umur dan kecenderungan murid. Kad Suku Kata Kad Suku Kata 3. Membina pengetahuan tentang makna perkataan dengan luas dan rapi. Penguasaan kosa kata boleh membantu murid memahami kandungan dan mesej yang hendak disampaikan melalui bacaan. (b) Mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang bahan yang dibaca. Tanggungjawab utama guru dalam mengajarkan bacaan dan kefahaman adalah untuk membantu murid menambah dan meluaskan kosa kata. Mengaitkan perkataan baru dengan pengalaman sedia ada. Kad Ayat Kad Ayat 5. Ini membolehkan murid berusaha sendiri tanpa sentiasa dibimbing atau dibantu oleh guru. frasa dan ayat. 2. Dengan cara ini murid akan dapat memahami makna perkataan baru dengan lebih cepat dan berkesan serta mengekalkan makna perkataan itu dengan lebih lama. Membaca dan Memahami Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk. 5. 1.Contoh aktiviti Aktiviti yang boleh dijalankan dalam bacaan mekanis ialah bacaan kuat dengan menggunakan kad imbasan yang mengandungi huruf. Kad Frasa Kad Frasa 5. Guru janganlah hanya mementingkan sebuatan suara dan kelancaran sahaja tetapi mestilah juga sekaligus menyediakan soalan-soalan yang mudah untuk kefahaman. Dalam hal ini bacaan senyap hendaklah juga digalakkan supaya murid dapat melatih diri sendiri untuk . Mengkaji perkataan untuk melihat persamaan dsan perbezaannya. soal jawab atau menggunakan perkataan dalam ayat. 3. 4.

. Geografi. kefahaman inferensi dan kefahaman kritikal. 1. Kefahaman inferensi       membuat kesimpulan mengeluarkan idea utama membuat perbandingan menunjukkan hubungan sebab dan akibat membuat jangkaan memahami dan menghuraikan bahasa kiasan 3. 5. Beri murid peluang membaca dan memaham dalam mata muridan lain seperti Sejarah. Guru hendaklah memberi perhatian kepada perkaraperkara yang berikut. Konsep pembaca aktif berasaskan interaksi antara sesuatu teks dan seorang pembaca. Gunakan teknik soalan yang membina dan mengikut prinsip-prinsip yang betul. 4. 1. Mereka tidak berusaha untuk memahami apa yang ditulis. suku kata dan huruf. Kategori kefahaman bacaan Kefahaman bacaan boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kefahaman literal. seseorang pembaca perlu menjadi pembaca yang aktif. Aktiviti bacaan intensif dan ekstensif boleh dijalankan untuk latihan kemahiran membaca. 2. Kita merupakan pembaca aktif apabila kita membaca untuk kefahaman dan maksud. Kefahaman literal        makna perkataan makna ayat huraian isi idea utama urutan idea perbandingan hubungan sebab dan akibat 2. Banyakkan soalan-soalan yang munasabah untuk menguji kefahaman murid selepas membaca. 3. Hal ini berbeza dengan pembaca hafalan kerana pembaca hafalan hanya membaca untuk mengingati dan mengulang. Kefahaman kritikal      membezakan kenyataan daripada fantasi membezakan fakta daripada pendapat menentukan kecenderungan dan gaya bahasa penulis menentukan kecekapan penulis dalam sesuatu bidang menentukan tujuan penulis Pada peringkat membaca dan memahami. Sains dan sebagainya. Memulakan membaca setelah murid dapat membaca ayat-ayat ringkas dan boleh mengecam perkataan.menangkap maksud isi muridan yang dibaca.

kesimpulan. Jika situasi itu sama dengan pengalaman masa lampau kita maka kita fikir kita telah tahu mengenainya. Seterusnya. kita memahami tentang hidup dengan bergantung kepada kecekapan bahasa kita serta pengetahuan kita mengenai dunia. boleh menyebabkan kita membuat kesimpulan yang salah. kita cuba memahami sesuatu situasi baru dengan menggambarkan pengalaman masa lampau kita. jika kita mempunyai perbendaharaan kata yang lebih untuk menerangkan objek.detect isi penting. berbanding dengan sesorang yang mempunyai perbendaharaan kata yang terhad. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. -sme dgn intnsif tp tnpa guru . Jawapan 2: Bacaan Mekanis mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. manusia dan situasi. Misalnya. Biasanya. membina n mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. meningkatkan kepantasan membaca. kita tidak akan dapat memahaminya. memahami n mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Akhirnya kita akan membuat kesimpulan. Jadi. kadang-kadang kesimpulan pertama yang kita buat mungkin salah. kita mesti menilai semula atau memikir semula konteks situasi berkenaan. Jika kita tidak biasa dengan sesuatu situasi. Kita menggunakan pengetahuan masa lampau kita untuk memahami masa sekarang. -baca teks dlm hati Bacaan intensif Bacaan intensif adalah bacaan yg pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti.maka interpretasi kepada apa yang kita baca adalah berbeza.Kita berkata sesorang membaca dengan aktif kerana sebahagian daripada teks adalah bergantung kepada input pembaca. kosa kata dgn bimbingan gru Bacaan Ekstensif tumpuan kepada aspek pengukuhan asas bacaan. Walau bagaimanapun. kita memahami tentang dunia tempat kita tinggal melalui pengetahuan kita mengenainya. Oleh yang demikian. . menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan -batang suku kata -Sebut perkataan Bacaan Mentalis Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Perbezaan budaya dan beberapa perkara yang bergantung kepada aspek yang diketahui.

kad gambar. kad perkataan. -Ayat biasa/selamat/mudah -Tidak dapat mengembangkan isi. powerpoint. cd. jigsaw puzzle.3. kad huruf. -Huraian biasa-biasa. BBM yang sesuai untuk mengajar kemahiran membaca peringkat Kesediaan membaca [uji daya diskriminasi deria Mendirikan asas BBM Rakaman audio. internet. carta suku kata. eja berdasarkan gambar. radio. silang kata.ada yang pendek dan huraian isi tidak tersusun) . tayang gambar dan suruh murid eja. kad suku kata. bina perkataan dari huruf dan suku kata yg diberi. CD utk ajr huruf. gambar. Paparan huruf. menyanyi berdasarkan lirik yg guna suku kata yg diajar. rajah. perdengarkan bunyi huruf guna radio sebelum minta murid baca huruf di hadapan. 4. -Pemerengganan lemah (ada yang panjang.Tidak memahami/menghayati kehendak soalan.berikan sebab murid dapat markah yang rendah dlm karangan -tajuk karangan di luar pengalaman sedia ada murid -tiada bahan bantuan seperti gambar untuk menjadi panduan murid membina isi -tidak memahami format karangan yang betul -lemah dalam kemahiran memba dan membina ayat -kelemahan dalam penguasaan tatabahasa -karangan terlalu pendek .

-Guru bersoal jawab sama ada di beberapa bahagian cerita atau pada akhir cerita. Penggunaan lcd boleh digunakan utk memaparkan suasana cerita Kemahiran soal jawab Kemahiran menghafal Kemahiran komunikasi kemahiran berlakon 2. -Guru membuka soaan kepada semua murid sebelum memanggil beberapa orang murid untuk jawab soaan. -guru meminta murid bertepuk tangan sambil guru menyanyi. -Guru bersoal jawab berkenaan isi cerita yang disampaikan -Guru boleh mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid. mimik muka -bahasa bdn ialah gaya yg menunjukkan sesuatu situasi. . -Guru juga boleh bertanya kesudahan sambungan cerita pada akhir penyampaian cerita. proses kaedah pandang sebut yang boleh digunakan guru Pendekatan ‘ seluruh perkataan’ Fasa 1: Murid diperkenalkan dengan perkataan. intonansi pelbagai. Kemahiran yg boleh digunakan guru dlm menyampaikan cerita dgn berkesan Kemahiran Kemahiran menyanyi huraian -Guru menyampaikan cerita dengan menyanyi pada bahagian yang tertentu -Nyanyian tersebut mengandungi kandungan cerita -guru boleh menggunakan alat muzik atau BBM yg menghasilkan muzik dan bunyi-bunyian yg menark -guru membuat gaya berdasarkan lirik yg dinyaynyikan. tatbahsa mudah. -digunakan utk menunjukkan situasi atau pergerakan berdasarkn cerita -mmbntu murid menggmbrkn situasi cerita yg disampaikan -murid dpt hayati dan faham cerita dgn baik -guru boleh menggunakan kemahirn berlakon dlm menyampaikn cerita -guru memakai pakaian mengikut watak dlm cerita -make up juga digunakan dismpingkn menyediakan tempat yg sesuai utk blakon -dialog sesuai dgunakn utk menyaampaikn lakonn dengan bsmgt -pergerkn yg sesuai ditunjukkn utk mengmbrkn situasi cerita tersebut.ESEI 1. Bagaimana harus memulanya? Perkataan apakah yang harus guru gunakan? Empat ( 5 ) alternatif untuk mendapatkan perkataan. -guru menghafal cerita yang ingin disampaikan -kemahiran ini mendorong guru menghayati cerita -kemahiran ini membantu guru menyampaikan cerita dengan lancar dan berkesan -cerita yg dihafal mudahkn guru berhenti dan mengabungkan dengan kemahiran lain yg mnrik cerita Guna bahasa baik. bhse bdn.

Fasa 3: Proses yang sama diulang 1. Murid membaca bersama guru. Mengguna tema: eg buah-buahan. 5. Murid menyalin perkataan dan huruf. Kemudian guru mengguna beberapa perkataan dalam cerita itu untuk mengajar murid ‘mengeja’ dan ‘membaca’nya. Perkataan baru diperkenal. (Big Book) Marie Clay. 2. Guru menulis ‘cerita’ yang diceritakan secara lisan oleh seseorang murid. Fasa 2: Perkataan dicerakinkan • • • • Guru menulis perkataan yang dipilih di papan tulis ‘meja’. misalnya ‘kucing’ 2. Murid bercerita. New Zealand method) 4. Murid melihat benda-benda dalam gambar. seperti ‘meja’ ‘kerusi’ ‘papan tulis’ ‘pintu’. Murid ikut guru menyebut ‘cawan’ 2. ‘lembu’. Murid baca suku kata itu. Guru mencerakin lagi menjadi huruf yang terpisah-pisah: ‘ m e j a’.1. Memulakan dengan gambar (Calhoun Picture-Word Inductive Model). kemudian pilih perkataan untuk diajar. Guru mencerakin lagi menjadi huruf ‘c a w a n’. Guru mencerakin perkataan ‘cawan’ menjadi suku kata ‘ca wan’ 3. Murid mengeja. Mula dengan membaca cerita kepada kanak-kanak. Guru bincang dan mengajar murid membaca dan mengeja perkataan seperti ‘betik’ ‘durian’. menjadi suku kata ‘me ja’. . contohnya ‘cawan’ . Guru mencerakin perkataan ‘meja’. Murid sebut huruf dan salin. dan menyebutnya.‘pokok’. Guru menyuruh murid menamakan benda-benda yang terdapat dalam bilik darjah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->