BAHAGIAN C

Nyatakan nilai yang bersesuaian untuk gambar-gambar di bawah:45

46

Melaksanakan tugas atau

Kempen Jauhi AIDS

kewajipan dengan sempurna
Nilai : _____________________
47

Nilai : _________________________
48

Berhemat menggunakan

Bertolak ansur bagi

kad kredit

mengelakkan perselisihan faham

Nilai : _____________________
49

Nilai : _________________________
50

John memulakan perniagaan
secara kecil-kecilan
dengan wang simpanan sendiri

Kerajaan menyediakan
kemudahan internet desa kepada
masyarakat kampung
Nilai : _____________________

Nilai : _________________________

Disediakan oleh,

Disemak oleh,
7

......................................

....................................

8