RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER MATERI POKOK ALOKASI WAKTU PERTEMUAN KE: : : : : : SMAN 1 BONE

-BONE MATEMATIKA X / II (GENAP) GEOMETRI 10 x 45 menit 39 - 44

Standar kompetensi : 6. Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga Kompetensi dasar : 6.1. Menentukan kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. Indikator : - Menentukan - Menentukan - Menentukan - Menentukan - Menentukan kedudukan kedudukan kedudukan kedudukan kedudukan titik dan garis dalam ruang titik dan bidang dalam ruang antara dua garis dalam ruang garis dan bidang dalam ruang antara dua bidang dalam ruang

Pertemuan 1 A.Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : - Menentukan kedudukan titik dan garis dalam ruang - Menentukan kedudukan titik dan bidang dalam ruang B. Metode Pembelajaran : - Ceramah - Diskusi - Penugasan - Tanya jawab

C. Materi Kedudukan Titik Terhadap Garis dan Titik Terhadap Bidang a. Kedudukan titik terhadap garis o Titik terletak pada garis; Jika titik dilalui oleh garis g, maka titik A dikatakan terletak pada garis g o Titik diluar garis; jika titik B tidak dilalui oleh garis g, maka titik B dikatakan berada diluar garis g b. Kedudukan titik terhadap bidang o Titik terletak pada bidang; Titik A dikatakan terletak pada bidang jika titik A dilalui oleh bidang α o Titik di luar bidang; Titik A dikatakan di luas bidang jika titik A tersebut tidak dilalui oleh bidang α. D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran. No Uraian kegiatan 1 2 Pendahuluan - Apersepsi tentang bangun ruang Kegiatan Inti Pengembangan; - Menjelaskan tempat kedudukan titk terhadap garis dalam ruang - Menjelaskan tempat kedudukan titk terhadap bidang dalam ruang Penerapan; - Melakukan latihan menyelesaikan soal-soal yang Wakt u 5 25 25

39

a.EFGH.3 berkaitan dengan kedudukan titik terhadap garis dalam ruang . berada di luar bidang β c. titik persekutuan itu disebut titik potong antara kedua garis b. tuliskan titik-titik sudut kubus yang : a. jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai sebuah titik persekutuan. garis l sejajar garis h dan juga memotong garis g. Bidang KLMN mewakili bidang α. terletak pada garis l e. Dua garis bepotongan Dua buah garis g dan h dikatakan berpotongan. 40 . berada di luar bidang γ. maka garis k sejajar garis m o Jika garis k sejajar garis h dan memotong garis g. f. bidang KLQP mewaliki bidang β. berada di luar bidang α b. terletak pada garis k d. berada di luar garis l c. dan bidang KMRP mewakili bidang γ. Materi Kedudukan garis dengan garis lain Kemungkinan kedudukan sebuah garis terhadap garis lain dalam sebuah bangun ruang adalah berpotongan. berada di luar garis m 2. terletak pada garis m f. Sebutkan titik – titik kubus yang .Penugasan . terletak pada bidang α d.Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman .Ceramah . l. Dua garis sejajar Dua garis g dan h dikatakan sejajar. jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak mempunyai sastupun titik persekutuan Aksioma dua garis sejajar: Melalui sebuah titik yang berada di luar garis. a. Diketahui kubus ABCD.Diskusi . Metode Pembelajaran : . Maka garis-garis k.Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : . Penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan Alat penilaian: 1. Dalam geometri bidang. dan bersilangan. Diketahui kubus KLMN. terletak pada bidang γ. Pertemuan 2 A. berada di luar garis k b. DE mewakili garis l dan AG mewakili garis m. terletak pada bidang β e.Melakukan latihan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap bidang dalam ruang Penutup .dan g terletak pada sebuah bidang. sejajar.PQRS.Siswa diberikan latihan : : Quis Tugas individu Ulangan harian Jawaban singkat Essay tes 7 3 E. BC mewakili garis k. Dalil tentang dua garis sejajar o Jika garis k sejajar garis l dan garis l sejajar garis m. hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis itu.Tanya jawab C.Menentukan kedudukan antara dua garis dalam ruang B.

No Uraian kegiatan 1 2 Pendahuluan .Ceramah . Dua garis bersilangan Dua buah garis dikatakan bersilangan (tidak berpotongan dan tidak sejajar). Berpotongan dengan rusuk AD b.siswa melakukan latihan mengerjakan soal yang berkaitan dengan kedudukan dua buah garis dalm ruang. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran.Siswa diberikan PR : : Quis Tugas individu Ulangan harian Jawaban singkat Essay tes Wakt u 5 5 25 25 3 7 3 E. Rusuk AD b. Materi Kedudukan garis terhadap bidang Kemungkinan kedudukan sebuah garis terhadap sebuah bidang dalam sebuah bangun ruang adalah: 1.EFGH 1. sebutkan diagonal sisi kubus yang a.Diskusi . Metode Pembelajaran : . D.Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : Menentukan kedudukan garis dan bidang dalam ruang B. Penutup . .Penugasan .Tanya jawab C.Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman . Penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan Alat penilaian: Diketahui kubus ABCD. jika garis g dan bidang A sekurang-kurangnya mempunyai dua titik persekutuan 41 .Mengingatkan titik dan garis pada ruang Kegiatan Inti Pengembangan: . Bersilangan dengan rusuk EF 3. Bersilangan dengan rusuk AB 2. Berpotongan dengan rusuk EF b.o Jika garis k sejajar garis l dan garis l menembus bidang A maka garisk juga menembus bidang A c.Menjelaskan kedudukan antara dua garis dalam ruang. Bersilangan dengan rusuk AD 4. sebutkan rusuk-rusuk kubus yang bersilanangan dengan a.Membahas soal yang dianggap sulit . Sejajar dengan rusuk AB c. Penerapan. Rusuk AE Pertemuan 3 A. sebutkan diagonal sisi kubus yang a. garis terletak pada bidang Sebuah garis g dikatakan terletak pada bidang A. sebutkan rusuk-rusuk kubus yang a. berpotongan dengan rusuk AB b. jika kedua garis itu tidak terletak pada suatu bidang.

Menentukan kedudukan antara dua bidang dalam ruang B. Sebutkan bidang-bidang sisi kubus yang a. .EFGH 1.2. terletak pada bidang ABCD b. gari memotong atau menembus bidang Sebuah garis h memotong atau menembus bidang C.Diskusi . jika garis h dan bidang B tidak mempunyai satupun titik persekutuan 3. Penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan Alat penilaian: Diketahui kubus ABCD.Melakukan latihan menyelesaikan soal tentang menentukan kedudukan garis dan bidang dalam ruang. sejajar dan berpotongan a.Menjelaskan cara menentukan kedudukan garis dan bidang dalam ruang Penerapan.Ceramah . Metode Pembelajaran : . Sejajar dengan rusuk EF c. No Uraian kegiatan 1 Pendahuluan • Membahas soal yang dianggap sulit • Mengingatkan kembali kedudukan dua garis Kegiatan Inti Pengembangan. Memotong atau menembus bidang ABCD Pertemuan 4 A. garis sejajar bidang Sebuah garis h dikatakan sejajar bidang B. Terletak pada bidangEFGH b. Sejajar dengan bidang ABCD c.Siswa diberikan latihan : : Quis Tugas individu Ulangan harian Jawaban singkat Essay tes Wakt u 5 2 50 3 7 3 E. jika garis h dan bidang C hanya mempunyai satu titik persekutuan D. . bua bidang berimpit 42 . Memotong ruruk EF 3. Sebutkan diagonal-diagonal sisi yang a. Penutup .Tanya jawab C.Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman .Penugasan .Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : . Melalui rusuk EF b. Sebutkan rusuk rusuk pada kubus yang a. Sejajar pada bidang EFGH c. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran. Materi Kedudukan bidang terhadap bidang lain Kemungkinan kedudukan sebuah bidang terhadap bidang lain dalam sebuah bangun ruang adalah berimpit. Memotong atau menembus bidang EFGH 2.

NIP. jika kedua bidang itu tepet memiliki sebuah garis persekutuan D. Tuliskan bidang-bidang yang berpotongan dengan bidang ADHE d.Buku Matematika untuk SMA Kelas X (Widya Utama) Mengetahui Kepala Sekolah Bone-Bone. NIP. diketahui balok ABC.Pd. jika kedua bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan c.EFGH a. Penutup .Pd.Bidang A dan bidang B dikatakan berimpit. tunjukan bahwa bidang ACH sejajar dengan bidang BEG F. lebar AH = 4 cm dan tinggi AE = 3 cm. No Uraian kegiatan 1 Pendahuluan • Membahas soal yang dianggap sulit • Mengingatkan kembali kedudukan dua garis Kegiatan Inti Pengembangan. I.Melakukan latihan menyelesaikan soal tentang menentukan kedudukan dua buah bidang dalam ruang. 10 Juli 2010 Guru Mata Pelajaran Muhajir J. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran. jika setiap titik yang terletak pada bidang A juga terletak pada bidang B b. Tuliskan bidang-bidang diagonal yang melalui diagonal ruang Agdan memotong bidang BCGF 2. 198506142009011003 43 .EFGH dengan panjang AB = 5 cm. Penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan Alat penilaian: 1.Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman .Buku Matematika SMA Kelas X (Yudhistira) . Tuliskan bidang-bidang yang sejajar dengan bidang ADHE c..Siswa diberikan latihan : : Quis Tugas individu Ulangan harian Jawaban singkat Essay tes Wakt u 5 2 50 3 7 3 E. dua bidang sejajar Bidang A dan bidang B dikatakan sejajar. S. S. 197102231995121002 M. Zainal Abidin. Diketahui kubs ABCD. .Menjelaskan cara menentukan kedudukan dua buah bidang dalam ruang Penerapan. Sebutkan bidang yang berimpit dengan bidang ADHE b. dua bidang berpotongan Bidang A dan bidang B dikatakan brpotongant. . Alat dan Sumber Belajar Alat : Sumber belajar : .

Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga Indikator : . Jarak antara titik P dan Q ditunjukan oleh panjang garis PQ Jarak Titik Ke garis Jarak antara titik dan garis merupakan panjang garis yang di tarik dari titik tersebut sampai memotong garis secara tegak lurus D. Materi Jarak pada bangun ruang Garis tegak lurus bidang • Jika sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang.garis dan bidang dalam ruang 44 Wakt u 5 5 . Menentukan kedudukan dan besar sudut yang melibatkan titik.Menentukan jarak titik dan garis dalam ruang . No Uraian kegiatan 1 Pendahuluan . • Garis g tegak lurus bidang A.2. Metode Pembelajaran : . Tujuan Pembelajaran : Tujuan proses Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : • Mendefinisikan pengertian jarak antara titik. garis dan bidang dalam ruang • Menghitung jarak titik dan garis pada bangun ruang B. garis lain juga tegak lurus pada bidang itu Jarak titik ke titik lain Jarak antara dua titik merupakan panjang garis yang menghubunkan dua titik tersebut.RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER MATERI POKOK ALOKASI WAKTU PERTEMUAN KE: : : : : : SMAN 1 BONE-BONE MATEMATIKA X / II (GENAP) GEOMETRI 4 x 45 menit 45 .Ceramah . garis ini akan tegak lurus pada setiap garis yang terletak pada bidang itu.Tanya jawab C. garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga Kompetensi dasar : 6.Diskusi .Menentukan jarak antara dua garis dalam ruang Pertemuan 1 A. apabila sedikitnya garis g tegaklurus dengan dua garis yang berpotongan pada bidang A • Jika sala satu dari dua buah garis sejajar tegak lurus pada sebuah bidang.Menentukan jarak titik dan bidang dalam ruang .Apersepsi: Mengingatkan kembali tentang kedudukan titik.46 Standar kompetensi : 6. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran.

Materi JarakTtitik Ke Bidang Jarak titik ke bidang merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. antara titik A dan P c.Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman . dengan Langka-langka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: • Dari titik T.Menjelaskan cara menghitung jarak titik ke garis Penerapan : . . • Tentukan titik tembus dari garis m terhadap bidang α. Penutup . hitunglah jarak a. . Misalkan untuk menentukan jarak titik T yang terletak di luar bidang α. tarik garis m yang tegek lurus terhadap bidang α. Misalkan titiktembus ini adalah A. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran. Diketahui kubus ABCD.dengan garis.Menjelaskan defenisi garis yang tegak lurus. antara titik A dan H b. Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : • Menghitung jarak titik dan bidang pada bangun ruang • Menghitung jarak antara dua garis pada bangun ruang **) B. Metode Pembelajaran : .Siswa diberikan PR : : Quis Tugas individu Ulangan harian Jawaban singkat Essay tes 25 25 7 3 E. Penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan Alat penilaian: 1. Ingat garis m ⊥ α apabila garis m sedikitnya tegaklurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang α.2 3 Kegiatan Inti Pengembangan: .Ceramah . titik A ke garis BC d.Diskusi .Melakukan latihan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak antara titik.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm.Melakukan latihan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak antara dua titik. titik A ke garis CG e.Tanya jawab C.Menjelaskan cara menghitung jarak titik ke titik lain. No 1 2 Uraian kegiatan Pendahuluan • Membahas soal yang dianggap sulit Kegiatan Inti Pengembangan 1: 45 Wakt u 5 25 . jarak titik T ke bidang α adalah panjang garis TA. . titik A ke garis CE Pertemuan 2 A. D.

Siswa diberikan latihan : : Quis Tugas individu Ulangan harian Jawaban singkat Essay tes 25 7 3 D. Diketahui kubus ABCD.3 . 197102231995121002 M. S. Penutup . Zainal Abidin.EFGH dengan rusuk 6 cm. I.Pd. titik E ke bidang BDG F.. Alat dan Sumber Belajar Alat : Sumber belajar : . 198506142009011003 46 . NIP.Menjelaskan cara menghitung jarak titik ke bidang dalam ruang Penerapan .Menjelaskan tentang jarak titik ke bidang dalam ruang .Melakukan latihan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak titik ke suatu bidang dalam ruang.Pd. Hitunglah jarak dari: a.Buku Matematika untuk SMA Kelas X (Widya Utama) Mengetahui Kepala Sekolah Bone-Bone.Buku Matematika SMA Kelas X (Yudhistira) .Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman . titik E ke bidang AFH b. NIP. 10 Juli 2010 Guru Mata Pelajaran Muhajir J. S. Penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan Alat penilaian: 1.

maka sudut antara garis s dan b adalah sudut yang dibentuk oleh garis a dan b adalah sudut yang dibentuk oleh garis a’ dan b’ dimana a//a’ dan b//b’ D.Ceramah . Metode Pembelajaran : . Apabila garis a dan b berpotongan di satu titik. garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga Kompetensi dasar : 6.Menjelasksan cara menghitung besar sudut antara dua garis pada bangun ruang Penerapan : .Apersepsi: Mengingatkan kembali tentang kedudukan titik.Melakukan latihan menghitung besar sudut antara dua garis pada bangun ruang 47 Wakt u 5 5 25 25 . Biasanya diambil sudut yang lancip.Diskusi .garis dan bidang dalam ruang Kegiatan Inti Pengembangan: . Apabila garis a dan b bersilangan.Tanya jawab C.Menjelaskan cara menggambar sudut antara dua garis dalam bangun ruang .Menjelaskan definisi pengertian sudut antara titik. maka sudut antara garis a dan b adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis a dan b. garis dan bidang dalam ruang • Menggambar sudut antara dua garis dalam bangun ruang • Menghitung besar sudut antara dua garis pada bangun ruang B. 2.3.Melakukan latihan menggambar sudut antara dua garis dalam bangun ruang . Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga Indikator : o Menentukan besar sudut antara dua garis dalam ruang o Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dalam ruang o Menentukan besar sudut antara dua bidang dalam ruang Pertemuan 1 A. Materi SUDUT ANTARA DUA GARIS 1. Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : • Mendefinisikan pengertian sudut antara titik. No Uraian kegiatan 1 2 Pendahuluan . Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran. garis dan bidang dalam ruang .48 Standar kompetensi : 6. Menentukan kedudukan dan besar sudut yang melibatkan titik.RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER MATERI POKOK ALOKASI WAKTU PERTEMUAN KE: : : : : : SMAN 1 BONE-BONE MATEMATIKA X / II (GENAP) GEOMETRI 4 x 45 menit 47 .

Penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan Alat penilaian: 1. No Uraian kegiatan 1 2 Pendahuluan .EFGH dengan panjang rusuk 12 cm.Menggambar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang .Tanya jawab C. Diketahui kubus ABCD.Ceramah . Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran. Metode Pembelajaran : .Apersepsi: Mengingatkan kembali tentang kedudukan titik. hitunglah jarak Pertemuan 2 A.Siswa diberikan PR : : Quis Tugas individu Ulangan harian Jawaban singkat Essay tes Wakt u 5 5 25 25 3 7 3 E.Diskusi .. Materi D.Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman . Diketahui kubus ABCD. hitunglah jarak F.Menghitung besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang .Siswa diberikan PR : : Quis Tugas individu Ulangan harian Jawaban singkat Essay tes 7 3 E. Alat dan Sumber Belajar Alat : 48 .Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman .3 Penutup .garis dan bidang dalam ruang Kegiatan Inti Pengembangan: • Menggambar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang • Menghitung besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang Penerapan : . Penutup . Tujuan Pembelajaran : Setelah selesai pembelajaran siswa diharapkan dapat : • Menggambar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang • Menghitung besar sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang B.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan Alat penilaian: 2.

S.. 10 Juli 2010 Guru Mata Pelajaran Mengetahui Kepala Sekolah Muhajir J. 197102231995121002 M. NIP. S.Pd.Pd.Sumber belajar : .Buku Matematika SMA Kelas X (Yudhistira) . I. NIP.Buku Matematika untuk SMA Kelas X (Widya Utama) Bone-Bone. Zainal Abidin. 198506142009011003 49 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful