KESIMPULAN HATI Pertama Hati Yang Beriman Lawannya Kafir Kedua Sum’ah Lawannya Bid’ah Ketiga Hati Yang

Taat Lawannya Maksiat Dan HATI inilah tempat NIAT yang menentukan SAH SOLAT atau lain lain pekerjaan. KEDUDUKAN NIAT Bahawa NIAT itu tempatnya di HATI, tidak berhuruf dan bersuara sebagai letaknya harus melaksanakan :QASAD menunjukkan ZAT akan SIFATNYA kepada yang disifatkan TAKRID menentukan ZAT akan SISATNYA dan kepada yang disifatkan. TA’AYUN sabenar2nya AKU menyatakan DIRI AKU dalam TAUHID Takbiratul Ihram Aku kepada Sifat yang disifatkan. Maka karamlah DIRI dalam lautan tidak bertepi itu nescaya SOLAT bukan lagi ENGKAU / AKU tetapi AKU ZAT yang melahirkan Kerja Aku dalam rupaku yakni SifatKu yang nyata dalam kelakuan hambaKu. Engkau tiada UPAYA dan KEKUATAN untuk melakukan solat itu malahan engkau lakukan atas Kurniaan & Rahmat Aku semata-mata. Kenapa engkau merasa ada kewujudan dalam hidup ini sedangkan WUJUD itu adalah Aku sematamata ? Yang mengerjakan kelakuanmu itu Aku atas Kudrat & IradatKu. Yang menentukan waktu pun Aku, Aku punya Ilmu. Tanpa itu engkau tiada hambaku. Aku sengaja menyatakan DIRIKU padamu dan Aku memuji DiriKu diatas lidahmu wahai hambaku. Jangan sekali-kali ada rasa didalam hatimu bahawa engkau mempunyai kemampuan untuk memujiKu . Ketahuilah bahawa engkau adalah hambaKu yang FAKIR berhak menerima PemberianKu. TIANG SOLAT a. HADIR HATI yakni menghadap Allah dan membuangkan segala yang GHAYR (yang lain selain Allah ) didalam solat b. KHUSU’ / TETAP HATI didalam solat yakni tidak merayau –rayau fikiran kemana mana. c. SEMPURNA bacaan FATIHAH SAH SOLAT a. Sah solat kerana SAH WUDHU’

b. Sah Wudhu kerana Sah ISTINJA c. Istinja itu membersihakan anggota badan dari berupa bentuk najis besar mahupun kecil. KESEMPURNAAN ISLAM Nota oleh Fakir – S = Soalan , J = Jawapan S Yang dikatakan ISLAM berapa kesempurnaannya ? J Tiga Perkara :a. Diikrarkan dengan lidah b. Ditashdiqkan dalam hati c. Dikerjakan dengan anggota S Berapa tandakah yang dikatakan sesaorang itu Islam ? J Empat perkara :a. Merendahkan diri keHadrat Allah dan sesama islam b. Suci lidah dari memakan dan meminum benda haram c. Suci lidah dari dusta dan mengumpat d. Suci badan daripada Hadath Besar S Yang dikatakan Islam berapa syarat pakaiannya ? J Empat perkara :a. Sabar akan Hukum Allah SWT b. Ridha akan Qadha Allah SWT c. Menyerahkan Diri kepada Allah dengan tulus ikhlas d. Mengikut Firman Allah dan Hadith Nabi. S Apakah yang membinasakan Islam ? J Empat perkara :a. Berbuat sesuatu amalan yang tiada dasar dari Islam itu sendiri b. Mencela orang berbuat baik & meringankan Hukum Allah SWT c. Diketahui tetapi tidak dibuat d. Tiada tahu tetapi malas bertanya

BAHAGIAN PERTAMA :Hendaklah diketahui 4 perkara yakni :Pertama Allah sabelum bernama Allah apa NamaNya ? Kedua Muhammad sebelum bernama Muhammad apa namanya ? Ketiga sebelum hari yang tujuh itu apa namanya ? Keempat sebelum Waktu Yang Lima itu apa namanya waktu itu ? BAHAGIAN KEDUA Hendaklah juga kamu ketahui 4 perkara lagi.... Ada 4 perkara juga.... Pertama 40 hari hendak mati Kedua 7 hari hendak mati Ketiga 3 harihendak mati Keempat 24 jam sebelum mati.. Adapun Makrifat yang mesti diketahui itu ialah 20 Perkara terbahagi kepada 5 Bahagian... Pertama Serahkan dengan ZIKIR AF’AL yakni La Ilaha Illallah Kedua serahkan dengan ZIKIR ASMA’ yakni Allah Allah Allah Ketiga serahkan dengan ZIKIR SIFAT yakni Hu Hu Hu Keempat serahkan dengan ZIKIR ZAT yakni Ah Ah Ah . Kesudahannya putus ilmu itu yaitu Mati.........ILMU & MAKRIFAT TOK GURU PERAMU Pendapat Tok Peramu tentang Makrifat adalah saperti berikut :Adapun Keputusan Makrifat itu ialah MENGENAL ALLAH... BAHAGIAN KETIGA Lagi 4 perkara yang perlu kamu ketahui Pertama hendaklah KENAL DIRI kamu Kedua hendaklah kenal NYAWA kamu Ketiga hendaklah kenal PENGHULU kamu Keempat hendaklah kenal TUHAN kamu BAHAGIAN KEEMPAT Hendaklah ketahui akan ZIKIR PENYERAHAN NYAWA kepada Allah ..

BAHAGIAN KELIMA Hendaklah ketahui berkenaan RUH juga 4 perkara Pertama RUH JASMANI yaitu TUBUH kita yakni DIRI TERJALLI Kedua RUH RUHANI yaitu HATI kita yakni DIRI TERPERI Ketiga RUH IDHAFI yaitu NYAWA kita yakni DIRI YANG TERPERI Keempat RUH AL-QUDDUS yaitu RAHSIA kita yakni DIRI YANG WUJUD.............. MUHAMMAD. Tubuh kepada Muhammad jadi NYAWA pada kita Hati kepada Muhammad jadi NYAWA kepada kita Nyawa kepada Muhammad jadi RAHSIA kepada kita.... Adapun yang bernama MATA itu ialah untuk MELIHAT dan orang yang melihat itu tempatnya pada MATA HATI pada JANTUNG..Wa Ana Sirruhu Insan itu adalah rahsiaKu dan Akulah rahsianya.......... Sekalian ( Keseluruhan / Semuanya ) Alam ini terjadi kerana Muhammad saperti dinyatakan didalam Hadith Qudsi :Sekalian jadi daripadamu Ya Muhammad dan engkau jadi daripada AKU .. Perbuatan Hati datang daripada Nyawa Perbuatan Nyawa datang daripada Rahsia Perbuatan Rahsia datang daripada AF’AL ALLAH... TUBUH. Adapun nama MUHAMMAD itu jadi TUBUH pada kita....... Didalam jantung ada FUAD Didalam Fuan ada CAHAYA Didalam Cahaya ada RAHSIA Didalam Rahsia itu adalah saperti Firman Allah SWT yang berbunyi :Al Insanu Sirri....... Adapun yang bernama TUBUH itu PERBUATAN yang datang daripada HATI. FUAD...... KENAPA NAMA MUHAMMAD ? ( Rahsia Muhammad ) Adapun sebab Nabi Muhammad itu bernama Muhammad kerana Kehendak Allah.

( Alif Ha ) KETERANGAN HURUM HA MUHAMMAD ( HA ) Artinya SIFAT HAMBA yakni RUKUK dalam solat Tempat HAKIKAT yaitu Rukuk Zikir bagi Sifat yakni Nyawa Tatkala itu Tuhan bernama WAHDAH KETERANGAN HURUM MIM KEDUA MUHAMMAD ( MIM KEDUA ) Artinya ASMA’ HAMBA yaitu SUJUD dalam solat Tempat TARIQAT tatkala Sujud Tatkala itu Tuhan bernama WAHADIAH Tatkala itu Tuhan TAJALLI sabenar-benarnya meliputi NUR MUHAMMAD. Masa itu Tuhan bernama ALLAH SWT KETERANGAN HURUM DAL MUHAMMAD ( DAL ) AF’AL HAMBA yaitu DUDUK dalam solat Tempat SYARIAT yaitu tatkala dalam Duduk Zikir bagi Af’al yaitu TUBUH La Ilaha Illallah Tatkala itu Tuhan ibarat LA ( Lam Alif ) Tatkala itu bercampur RAHSIA dengan NYAWA dan ANASIR ADAM ( Alif Dal Mim ) KEJADIAN DIRI ... RAHSIA MUHAMMAD ( Mim Ha Mim Dal ) KETERANGAN HURUM MIM AWAL MUHAMMAD ( MIM AWAL ) Pertama menunjukkan ZAT hambanya berdiri solat Kedua Tempat Makrifat tatkala Qiam Ketiga Zikir Bagi Zat yaitu ZIKIR RAHSIA Keempat tatkala itu Tuhan bernama AHDIAH Kelima semasa itu Tuhan Semata-mata . Belim ada terjadi apa apa akan masa itu bernama AH.Sabda Baginda Rasul :Aku jadi kerana Allah dan sekalian alam jadi kerana aku.

Adapun kejadian DIRI itu terkandung dalam 20 perkara dibahagi kepada 4 bahagian yaitu ( ada 16 shj dicatitkan – fakir ) Bahagian Pertama 1 Jenis ZAT Diri Wujud Rahsia Kita Alam Lahut Ruh Al-Quddus 2 Jenis SIFAT Diri Terdiri Nyawa Kita Wujud Mutlak Ruh Idhafi Alam Jabarut 3 Jenis ASMA’ Diri Terperi Hati kita Wujud Alam Ruh Ruhani Tubuh halus 4 Jenis AF’AL Diri Tajalli Jasmani Wujud Idhafi Tubuh Yang Zahir Bahagian Kedua 1 Wujud Wujud mutlak – Wujud Hakiki – Wujud Idhafi Wujud Tajalli 2 Ilmu Ilmu Hakiki – Ilmu Maklumat – Ilmu Fikir – Ilmu Ma’dom Al-Asma’ 3 Nur Nur AlHadi – Nurul quddus – Nur hadi – Nur Al-bayan 4 Suhud Suhud Al-Ain – Suhud Khadafi – Khaliq Al-Asmat Suhud Taufil Bahagian Ketiga 1 Angin Angin Niat –Angin Padtar – Angin Sarsa – Angin Serul 2 Api Al-Hayat – Al-Muja – Sajin 3 Air Maal Hayat – Maal Kus – Maal Zam Zam – Maal Hain 4 Tanah Tanah Firdaus – Tanah Tiin – Arbail baasir – Tiin Siipaab Bahagian Keempat 1 Di Jadi Ruh Masripah – Tubuh – Af’al 2 Wadi Jadi Tulang – Tariqat – Hati – Asma’ 3 Mani Jadi urat – Haqiqat – Nyawa – Sifat 4 Ma’nikam Jadi Nyawa – Makrifat – Rahsia – Zat .

kemudian manikam itu MERTABAT ZAT pada pinggang bapa 24 jam .kemudian manikam itu jatuh kejantung bapa 40 hari .Bahagian Kelima 1 LA ( Laf Alif ) Ucapan bagi Tubuh menjaga kulit dan bulu Qalbi kepada Baitullah 2 ILAHA ( Alif Lam Ha ) Ucaoan bagi Hati penjaga daging dan darah Qalbi kepada Baitulmakmur 3 ILLA ( Alif Lam Alif ) Ucapan bagi Nyawa penjaga urat dan tulang Qalbi kepada Arasy 4 Allah ( Alif lam Lam Ha ) Ucapan kepada Rahsia penjaga urat dan sumsum Qalbi kepada Allah KEJADIAN BENIH HU QALBI itu RABBI terdiri Aku didalam Sifat Nafsiah Aku dikandung dalam Wujud Allah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasullullah Fi Kul Lil Maha Tiin Wa Naf Sin Aa Da Da Maa Wa Si A-Hu Il Mullah Adapun asal kejadian BENIH manusia daripada MA’NIKAM daripada Syurga.kemudian manikam itu jatuh ke Hati Nurani Cahaya Haq 7 hari . Ini yang bernama saperti Firman Allah : al insanu sirri wa ana sirruhu .kemudian manikam bersifat ia bernama ALAM MITHAL.kemudian Manikam itu kepada ALAM RUH berkumpul saperti biji . dirupakan Allah SWT turun kepada HU GHAIB rupa Allah jadi Ma’nikam rupa gilang gemilang hingga tujuh petala langit dan tujuh petala bumi .kemudian Manikam itu jatuh TA’AYUN HATI berupa air 3 hari .kemudian Manikam itu jatuh kerahim ibu dengan rupa huruf ALIF .kemudian manikam itu jatuh kepada ubun ubun bapa 100 hari . Itulah sebab ia bernama Manikam .

.Ha -Mim -Dal ) Saudara pembaca yang budiman.. Kemudian bila sampai janji. ..kemudian ia menilik dirinya terlalu indah.AH ( Alif Ha ).. Maka hilanglah rupa itu dan bernama pula ia ALAM AJSAM yakni Alam Kasar. Ruh kembali ke Rahmatullah. Hasanul Khatimah.serta terus kita memandang akan KEBESARAN ALLAH maka kita zikir AH – AH. ALHAMDU ( Alif –Lam. BILA AKHIR HAYAT Bila akhir hayat kita dapati BERDENYUT-DENYUT PUSAT saperti asap serta kita mendengar ucapan :ALASTU BI RAB BIKUM – AH ( Alif Ha ) ANA MA – KAA NA BII MAA KAA NA MASA KAA NA. Masing masing memberi tafsiran tersendiri secara panjang lebar. Maka tamatlah riwayat kita. lalu lupa kepada dirinya bila bercampur dengan darah ibunya. Tidak ada satu pun manuskrip Ilmu Hakikat yang ada ditangan fakir yang tidak membicarakan kalimah ALHAMDU ini. keluarlah ia dari kandungan ibunya dan hilanglah rupa yang dilihat maka menangis ia sebab suara inilah bernama ALAM INSAN. Maka jawablah :YA ANA LA ILA HA ILLALLAH – 3 kali Kemudian nampak cahaya KEBESARAN ALLAH maka kita zikir ALLAH – 3 kali Kemudian kita nampak KALIMAH ALLAH maka kita zikir HU – 3 kali Kemudian kita dengar UCAPAN TUHAN : ANA ALLAH LA ILA HA ILLALLAH ANA.s yang bermaksud Segala Puji Milik Allah. Mengikut penceritaan kalimah ALHAMDU ialah kalimah pertama yang disuarakan oleh manusia yakni Nabi Adam a.

Cahayanya MERAH HITAM. Keluar dari huruf Lam itu empat rakaat kerana TAJALLI Tuhan WUJUD – ILMU – NUR – SUHUD............ Istananya HEMPEDU dari bawah lidah hingga keteklinga. Kenyataan pada kita ialah BAHU & DADA...... Istananya pada HATI di lambung susu kiri yaitu RUH MAZIFAH..... Kenyataan pada kita ialah TAPAK KAKI.. ..Melalui ENTRI kali ini fakir sampaikan penjelasan penulis manuskrip ILMU & MAKRIFAT TOK GURU PERAMU berkaitan kalimah ALHAMDU ini.. MIM Huruf MIM itu waktunya MAGHRIB ... Malikatnya Jibrael Ruhani... Nota Fakir :Saudara pembaca ..... Kenyataan pada kita ialah MATA ( Cahayanya ) DAL Huruf DAL itu waktu ISYA’ Nabinya Nabi NUH. Sahabatnya Abu Bakar & Fatimah Keluar dari huruf ALIF itu DUA RAKAAT kerana TAJALLI Tuhan dua mertabat yakni MERTABAT ZAT atau AHDIAH dan Mertabat SIFAT atau WAHDAH... Malaikatnya MAKRIBUN... Kenyataan pada kita ialah HIDUNG & MATA HA Huruf HA ini waktu ASAR.. Istananya PARU – PARU Nafsunya Nafsu Haiwan...s Cahayanya Hijau Kuning.... Kenyataan pada kita ialah MULUT & LIDAH LAM Huruf LAM itu waktu ZUHUR.. Barangkali mengikut ILMU TETENTU waktu waktu solat ada kaitan dengan kalimah ALHAMDU ini kerana Allah jua.... Istanayna pada LIMPA – Nafsu Jasmani... Nabinya Nabi Yunus a. Malikatnya IZRAFIL. Keluar dari huruf HA ini empat rakaat yakni API – AIR – ANGIn – TANAH.... Malikatnya ISHDAH & WAHIDIAH. nabinya ialah Nabi MUSA..... Sahabatnya pula ialah Omar.... Keluar dari huruf DAL itu 4 rakaat kerana Tajalli Tuhan DI – WADI – MANI – MA’NIKAM....s cahayanya putih.. Nabi Adam a....... Nabi IBRAHIM cahayanya Kuning.....Dal ) ALIF Huruf ALIF itu WAKTU SUBUH. .. Malikaynya MIKAIL. Sahabatnya ALI. Istananya dibawah susu kiri . Cahayanya HIJAU HITAM... ALHAMDU ........ Keluar cahaya pada dahi...( Alif – Lam – Ha – Mim .. fakir minta maaf kerana tidak dapat menjelaskan penjelasan diatas kerana fakir tidak faham....

Tq. TEMPAT ZIKIR PADA TUBUH ZIKIR QALBI Dua jari bawah susu kiri = QALBI = HATI ZIKIR RUH Dua jari bawah susu kanan = RUH = NYAWA ZIKIR SIRR Dua jari bawah susu kiri = SIRR = RAHSIA ZIKIR KHOFI Dua jari atas susu kanan = KHOFI = TERSEMBUNYI ZIKIR AKHFA Ditengah dada = AKHFA = TERLEBIH SEMBUNYI ZIKIR NAFAS Antara 2 kening meliputi sekalian kepala ZIKIR KHALIAH Di ubun ubun meliputi sekalian jasad 20 SIFAT DIDALAM DIRI 1 WUJUD Badan Insan SIFATKU mula jadi menanggung didalam dunia 2 KIDAM RUH JASMANI kulitku mula jadi meliputi sekalian alam 3 BAQA’ .Bagi saudara pembaca yang ada mempelajari perkara ini eloklah beri penjelasan melalui Ruangan KOMEN Entri ini untuk pemahaman mereka mereka yang tidak faham termasuk fakir .

RUHANI dagingku mula jadi menanggung RAHSIA didalam DIRI 4 MUKHALAFATUHU LIL HAWADITH RUH NIBATI darahku mula menjadi meliputi Alam Sendiri 5 BINAFSIHI RUH INSAN nafasku mula jadi berjalan ucapan didalam DIRI 6 WAHDANIAT RUH RABBANI hatiku asal mula jadi TAHU didalam DIRI 7 KUDRAT RUH QUDUS urat putihku yang tidak berdarah berjalan setiap dalam DIRI-ku 8 IRADAT RUH KAHFI tulangku asal mula jadi menguatkan Alam Sendiri 9 ILMU RUH IDHAFI benihku asal mula jadi YANG NYATA didalam CERMIN HAQ 10 HAYAT RUH NURANI uratku yang meliputi didalam tubuh aku yang hidup alam sendiri. 11 SAMA’ BESI KURSANI pendengaranku asal semula jadi 12 BASAR PANCARAN MA’NIKAM kalam aku berkata-kata dengan sendiri 13 KALAM RUH MA’NIKAM menzahirkan perkataan didalam dunia 14 QADIRUN WUJUD MA’NIKAM tali Ruhku KUNHI ZAT dengan Sifatku .

15 MURIDUN ILMU ALLAH badanku asal mula jadi KALIMAH didalam diriku 16 ALIMUN DARJAT ALLAH kebesaranku asal mula jadi duduk didalam otak yang putih 17 HAIYUN Amalan terlebih suci ialah amalan Kalimah Aku asal mula jadi alam diriku 18 SAMIUN Bersama ZAT & SIFAT WAHDAH didalam Kalimah iman diriku 19 BASIRUN RAHSIA NYAWA dengan BADANWAHIDAH bersamalah Zat dengan badan tidak bercerai dunia akhirat 20 MUTAKALLIMUN Ghaib didalam Ka’bah Ghaib aku didalam Ka’bah Kaca Arasy yang putih titik didalam Kalimah. Dengan ini bererti kita mesti berpegang kepada pokok kesimpulan RAHSIANYA itu yakni kita mesti betul betul kepada pengertian dan pemahaman RahsiaNya itu dengan terang dan jelas. Marilah kita renungi Firman Firman Allah saperti berikut :Aku tidak memandang kepada rupamu yang cantik. Firman allah :Ya Muhammad kenalkanlah DIRI kamu sebelum kamu Mengenal Aku dan sebenar-benar kenal Diri kamu ialah Engakau Kenal Aku Allah juga Berfirman :Ya Muhammad Aku jadikan baharu alam ini kerana Engkau dan Aku jadikan engkau kerana Aku... AWALUDDIN MAKRIFATULLAH Permulaan agama mestilah MENGENAL ALLAH. Maka engkau inilah sebenar-benarnya RAHSIA AKU.pengetahuanmu yang banyak jika kamu tidak Mengenal Aku maka sia sia sajalah amal kebajikan serta solat kamu yakni umpama debu yang berterbangan diudara ditiup angin .

berguru dengan ramai guru. Kedua Sentiasa dalam TUBUH ALLAH dengan bukti yang terang dan jelas juga. . RAHSIA DIDALAM DIRI Inilah pada menyatakan bahawa didalam badan manusia itu EMPAT BAHAGI yaitu :NAFAS ANPAS TANAPAS NUPUS Sesungguhnya bagaimana rupa jasmani begitu jugalah rupa NYAWA. nampaknya senang dibaca tetapi tiap tiap satu perkara diatas bukanlah mudah diperolehi pemahaman dan pegangan keimanannya walaupun kita telah membaca mengkaji banyak buku.Engkau itu Aku dan Aku itu engkau Oleh itu saudaraku sekalian kamu tuntutlah betul betul dan pelajarilah dengan sungguh sungguh serta kajilah dengan mendalam agar kamu DAPAT MENGENAL ALLAH dengan sebanar-benarnya. Sesungguhnya keputusan perkara perkara diatas. Ketiga Sentiasa mendengar SERUAN ALLAH juga dengan bukti yang jelas dan terang. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat Darjat kamu menjadi AHLI SUFI dan WALINYA. Keempat Datang dari Allah kembali kepada Allah dengan pedoman yang sebenar-benarnya terang dengan bukti yang jelas. jika kita tidak menemui / ditemukan dengan buku buku dan guru guru yang benar benar dapat memberi petunjuk untuk pemahaman kita secra terang dan jelas. kaji dan pelajari INTIPATI yang perlu kita dapat dan perolehi hanya EMPAT ( 4 ) PERKARA sahaja yaitu perkara yang membolehkan amal ibadah kita diterima dan diakui oleh Allah SWT. Perkara itu ialah :Pertama Mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan dengan bukti yang terang dan jelas. Sebanyak manapun kitab kita baca.

Barangsiapa mengenal akan nyawanya ia akan mengenal akan SIRRnya Barangsiapa mengenal akan Sirrnya akan mengenal akan TUHANnya yang qadim adanya. Maka tiada diperoleh dengan lafaz yang lain daripada Wujud itu kerana wujudnya itu menyatakan Zatnya. Dan perkara diatas diakui oleh Allah saperti FirmanNya melalui Hadith Qudsi :QA LAL LAH HU TAALA . Adapun WUJUD itu AIN ZAT artinya kenyataan kerana lafaznya dibaca itu wujud maknanya ZAT. Maka yang ADA itu ZAT. Dan yang dinamai TANAPAS itu gerak dari bawah leher sampai ke hati. Inilah maananya. Ini adalah kerana Wujud itu ADA. Apa sebab dikatakan Wujud itu berdiri dengan Zat ? Sebab lafaz wujud itu ada manakala yang ADA itu ialah ZAT.AL INSANU SIRRI WA ANA SIRRUHI SI FATI ILLA KHAIRI LIL LAH Insan itu rahsiaKu dan Aku rahsianya. WUJUD WUJU DU KA ZAHRU WALA YUQA MU BI HI ZAHBU Barangsiapa mengadakan DUA WUJUD jadi SYIRIK ANA WUJU DA HU Ada kita dengan DIA WA NAF SUHU Ada DIA dengan sendirinya. . Yang dikatakan itu ialah ZAT. Ketahuilah olehmu wahai talib – YANG KELUAR itu bernama NAFAS dan yang dinamai ANPAS itu gerak dari hidung sampai kebawah leher. SifatKu itu Sifatnya tiada ada daripadaku melainkan Allah Taala Barangsiapa mengenal akan BADANnya ia mengenal akan NYAWAnya. Adapun WUJUD DIRI SENDIRI berdiri dengan ZAT. Adapun Wujud itu artinya ADA. Maka keempat itu berperingkat sampai kepada NUPUS dan Nupus itu saperti rupa ZAT manakala Zat itu saperti rupa SIFAT dan Sifat itu saperti rupa ASMA’ dan Asma’ itu saperti rupa AF’AL. Maka disebabkan itu dikatakan AIN ZAT namanya.Manakala Nyawa itu adalah NAFAS dan TANAPAS itu saperti ANPAS. Adapun Wujud ini ditilikkan pihak lafaznya SIFAT dan jika ditilik pada maananya ZAT dan apa yang dikatakan lafaz itu kerana bacaan itu Wujud ada ZAT. Apa yang dikatakan itu ada. Itulah HAKIKAT NYAWA. Yang dinamai NUPUS itu didalam Hati.

Inilah kita bertuhan pada Allah dengan 4 syarat yakni :Pertama ZAT ALLAH itu Tuhan pada kita Kedua SIFAT ALLAH itu NYAWA pada kita Ketiga ASMA’ ALLAH itu HATI pada kita Keempat AF’AL ALLAH itu TUBUH pada kita.PERINGATAN TENTANG SEMBAHYANG Barangsiapa menyembah NAMA TANPA MAANA bahawasanya ia KUFUR Barangsiapa menyembah MAANA TANPA NAMA bahawasanya ia MUNAFIK Barangsiapa menyembah NAMA DAN MAANA dengan HAKIKAT MAKRIFAT mereka itulah MUKMIN sabenar benarnya t Barangsiapa meninggalkan NAMA DAN MAANA bahawasanya mereka itulah ARIFBILLAH Solah Daim itu ialah solah tanpa huruf tanpa suara tanpa apa apa perbuatan. Rahsia pada Nabi. ASMA’ Adapun ASMA’ itu Nama NamaNya. RASULLULLAH .Adapun hati Mustaffa itu ASMA’ daripada ZAT ALLAH. ZAT Adapun ZAT itu TUHAN. Ianya ialah kerja HAYAT atau kerja HIDUP. Cahaya Ilmu Kalam .Adapun Rasullullah itulah SIRR daripada ZAT ALLAH SWT. AF’AL Adapun AF’AL itu Tubuh Nabi namanya AF’AL. SIFAT Adapun SIFAT itu NYAWA kepada Muhammad MUSTAFFA .SIRRULLAH namanya. Yang Hidup itu ialah NURULLAH atau Nur Muhammad yakni Nyawa. . PENGERTIAN ALLAH DAN NABI MUHAMMAD MUSTAFFA RASULLULLAH NABI Adapun Tubuh Nabi Muhammad itu yang zahir ialah AF’AL daripada ZAT Adapun nyawa Nabi Muhammad itu SIFAT daripada ZAT ALLAH.

Dan TAJALLI Af’al Allah pada Tubuh kita dan Tajalli Asma’ Allah pada Hati kita dan Tajalli Sifat Allah pada Nyawa kita dan Tajalli Zat Allah pada Sirr kita yakni sebenar-benarnya RAHSIA kita adanya. Pulang keempunyanya keasalnya. YANG MATI – YANG HILANG . DATANG DARIPADA ALLAH – 5 PERKARA. maka jadilah Rukun 13 perkara melakukan SOLAT setiap hari memulangkan sekalian HAKNYA sebagai ISI AMANAH yang dipertaruhkan kepada kita. Inilah asal Rukun 13 yang wajib diketahui dalam melakukan Solat. YANG HILANG pula ada 4 perkara yakni Darah – Daging – Tulang & Kulit YANG TINGGAL itu ada 2 perkara yakni Iman & Taat YANG PULANG ada satu sahaja yakni NYAWA. HENING – QASAD – TAQRID & TA’YUN . 1 Niat 2 Nyawa 3 Wujud 4 Nafas 5 Af’al Yaitu didalam bentuk Merasa – Mencium – Menjamah – Melihat & Mendengar DATANG DARIPADA BAPA – 4 PERKARA 1 Tulang 2 Kuku 3 Rambut 4 Rupa DATANG DARIPADA IBU – 4 PERKARA 1 Darah 2 Daging 3 Otak 4 Lendir Terhimpun menjadi 13 .YANG TINGGAL – YANG PULANG YANG MATI itu ada 6 perkara yakni – Wujud – Anggota – Hawa – Nafsu – Gerak & Diam. ASAL RUKUN 13 DIDALAM SOLAT. Adapun Rukun Solat itu datangnya daripada ALLAH – BAPA dan IBU.

Inilah RUH NABI kita Maka dalam ZIKIR ALLAH syaratnya terhapus sekalian diri dengan keadaan diri kita yang kehambaan bagi RUH NABI saw yang dikatakan sebenar-benar SIFAT ALLAH NUR MUHAMMAD namanya.. Inilah sebenar-benarnya FARDHU itu. ANA MINALLAHU WAL ANBIYA . Yang sebenar-benarnya Fardhu itu ialah TAJALLI SIFAT ALLAH ertinya NYATA SIFAT ALLAH itu NUR MUHAMMAD AIN SABITAH pun ia juga namanya. Adapun JERNIH itu apakala tertenung lantas 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan cahaya terang benderang hening jernih itulah CAHAYA ZAT ALLAH adanya. Ada tanda pada DAHI kita tersurat NAMA ALLAH.HENING itu apa ? Adapun HENING itu tiada dapat menyerupai dengan CAHAYA yang lain. Sebab dikatakan ASAL FARDHU yang sebenarnya kerana sekalian nyawa itu tajalli daripada NUR MUHAMMAD saperti kata HADITH QUDSI :ANA MINALLAH HU KUL LII SHAI IIN MINAN NUR yang bermaksud Daku daripada Allah manakala segala sesuatu atau cahaya alam ini daripada cahayaku.. Inilah NIAT yang sebanar-benarnya.. TA’RID Adapun TA’RID itu MENYATAKAN FARDHU. Wallah Hu Alam. Asal Niat dan tempat niat pada zahirnya ialah kita yang berniat tetapi sebenarnya ialah TUHAN YANG MUTLAK yang bersifat WAJIBUL WUJUD KHALIQ AL ALAM lagi berSifat KAMIL MUKAMIL.( tidak jelas = fakir ) yang bermaksud :Aku daripada Allah sekalian anbia’ daripada aku. Asal Fardhu ialah RUH NABI MUHAMMAD saw tempat Tajalli sekalian Ruh Adam itu.. UJUD IDHAFI dan INSAN pun ia juga. ANA MINALLAHU WAL MUKMINI NAA MIN NI . Maka dalam cahaya yang HENING JERNIH itu yang terang benderang itulah CAHAYA PUTIH SIFAT saperti terlebih putih daripada kapas bersifat saperti SIFAT KITA. Yang ada huruf dan suara BUKAN NIAT tetapi ADOM ( ADAM ) Adapun yang sebenar-benarnya NIAT yang tiada huruf dan tiada suara itu ialah ZAT ALLAH.. QASAD Adapun QASAD itu MENYATAKAN NIAT tiada huruf dan tiada suara.

YANG DISEMBAH ITU TUHAN. TAUHID TAKBIRATUL IHRAM ( TI ) Adapun syarat TI itu hendaklah HADIR MATA HATI SYAHADAT KE ZAT ALLAH SWT. Adapun Tuhan itu tiada diatas. Kalam . Wallah hu Alam. TIADA HAMBA TIADA TUHAN YANG WUJUD HANYA ZAT ALLAH WAJIBUL WUJUD. Iradat. Jika tidak digerak oleh Nyawa tidak bergeraklah badan. Yang Menyembah dan Yang Disembah pun ia juga.yang disembah itu BAQA’. Yang ada pada dirinya adalah SIFAT ZAT ALLAH semata-mata. hayat. Inilah juga sebab kenapa dikatakan yang Fardhu PADA KITA ITU NYAWA. tiada dihadapan. Itulah sebenarnya TA’YUN yakni sebenar benar NYATA. Sam’. Yang memuji = DIA Yang Dipuji pun DIA juga kerana Allah SWT Memuji DiriNya sendiri melalui lidah makhlukNya ( Insan ) Maka hamba itu tetaplah FANA’ sebab ditilik sekalian keadaan dirinya habis terpulang kepada Allah – Ilmu. Nyawa itu PEMERENTAH BADAN. Adapun yang sebenarnya NYATA AF’AL ALLAH SWT pada Jasad Adam yaitu Tubuh kita ialah ALAMM RUH YANG KASAR. tiada dibelakang tiada dikanan mahupun dikiri. Maka sihamba PULANG KEPADA ADOMNYA. TA’YUN Adapun TA’YUN itu menyatakan WAKTU Zuhur. Kudrat. . Basar. Asar dan lain lain lima waktu itu. tiada dibawah.Aku daripada Allah dan segala / semua mukminin daripada aku Inilah sebabnya dikatakan MUHAMMAD itu BAPA SEKALIAN RUH dan ADAM itu BAPA SEKALIAN TUBUH / JASAD. HAKIKAT ZAT AF’AL – HAKIKAT SOLAT Adapun ertinya SOLAT sebenarnya YANG MENYEMBAH ITU HAMBA. Sebelum takbir kita NIATKAN didalam Hati yang kita MEMULANGKAN SEKALIAN PANCAINDERA yang dikurniakan kepada kita ( kepada Allah = fakir ) Niatnya ialah Tiada pendengaranku hanya ia ( pendengaran Zat Allah ) tiada penglihatanku hanya ia tiada huruf tiada suara hanya ia tiada ciukmku hanya ia tiada gerak dan diamku hanya ia. Maka KEKALLAH TUHAN semata-mata pada SUHUD ( pandangan = fakir ) kita. Yang menyembah itu FANA’ .

Inilah SIRRULLAH yaitu cahaya Alam Ilmu ZAT ALLAH yang tiada huruf tiada suara Wujud Mutlak yakni Wujud Zat Wajibul Wujud. Maka katakanlah ALLAH HU AKBAR . . telah fana’ sekalian kelakuan dan diri kita maka nyatalah BAQA’ keadaan ZAT Tuhan semata-mata. Inilah dikatakan SUHUD sehingga sampai kepada SALAM. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….MEMULANGKAN AMANAH. Alam Nyawa itulah sebenar-benarnya IMAN. Maka hapus dan karamlah sekalian SIFAT BASRIAH dalam lautan BAHRUL QADIM hingga nyata Sifat laut semata-mata yaitu Laut Alam Allah. Maka kita tahankan hingga kuat sekalian alam kita merasa hapus wujud kita yang kasar kepada wujud kita yang batin – hapus wujud yang batin kepada ZAT SEMATA-MATA kepada suhud kita. Adapun SUHUD itu ertinya PANDANG MATA HATI erti Mata Hati ialah pengetahuan Nyawa. Hadith Qudsi yang bermaksud :1 TUKARKAN CAHAYA DIRIMU KEPADA CAHAYA TUHANMU 2 MATIKAN DIRI KAMU SEBELUM KAMU MATI Adapun maksud MATIKAN itu ialah MEMULANGKAN AMANAH ALLAH yang ditanggungkan kepada kita. Dengan ini Jasad kita KAMIL dengan Nyawa kita dan Nyawa Kamil Mukamil dengan ZAT ALLAH. Alam itu UBUn UBUN dan makam KAB FUSAIN yaitu antara dua bulu kening. Adapun SYARAT Memulangkan Amanah Allah itu ialah tatkala kita mengatakan ALLAH itu tarik nafas kita dari dalam FUAD hingga sampai kealam QUDDUS. Amanah Allah itu ialah WUJUD KITA YANG KASAR ( Jasad ) dan Yang Menanggung Amanah itu ialah WUJUD KITA YANG BATIN yakni Nyawa dan YANG MENGAMANAHKAN itu ialah ZAT ALLAH.

BERKEHENDAK Nyawa dengan IRADAT Tuhan g. HIDUP Nyawa dengan HAYAT Tuhan b. MENDENGAR Jasad dengan mendengar Nyawa f. BERKUASA Jasad dengan berkuasa Nyawa d. TAHU Jasad dengan tahu Nyawa c. MENDENGAR Nyawa dengan SAMA’ Tuhan e. BERKATA Nyawa dengan KALAM Tuhan PANDANG WUJUD YANG ESA PADA WUJUD YANG BANYAK ZIKIRNYA HU ALLAH Adapun Allah itu banyak namaNya kerana Nama Allah yang menjadikan Alam dengan limpah Sifat Sifat diatas. BERKATA Jasad dengan berkata Nyawa B DAERAH KITA MENGENAL DIRI KITA YANG BATIN MUHAMMAD = NYAWA INSAN a. Oleh itu Alam ini ialah Hakikat ZAT YANG ESA. HIDUP Jasad dengan hidup Nyawa b. DALIL DALIL AL-QURAN WALLAH HU MUHITHU LIL ALAMIN Adapun Allah itu MELIPUTI sekalian Alam LA TATA HAR RAKU ZAR RATUN BI IZ NILLAH Tiada bergerak sesuatu walau sebesar zahrah sekalian melainkan dengan IZIn Allah WA LA HAU LA WALA QUWWA TA ILLA BILLAH Tiada DAYA UPAYA melainkan dengan KUDRAT Allah . BERKEHENDAK Jasad dengan kehendak Nyawa e.DALIL NAQLI – AYAT AL-QURAN Telah ada Aku dalam dirimu – betapa tidak kamu lihat ? SIFAT MAANI & SIFAT MAKNUYAH A DAERAH KITA MENGENAL DIRI YANG KASAR ADAM = JASAD YANG KASAR a. MELIHAT Nyawa dengan BASAR Tuhan f. TAHU Nyawa dengan ILMU Tuhan c. MELIHAT Jasad dengan melihat Nyawa g. BERKUASA Nyawa dengan KUDRAT Tuhan d.

NIAT – AHDAH – WAHDAH – WAHIDIAH ALLAH – Alif . LAM AWAL = ALIF DIATAS Adapun ALIF DI-ATAS itu dalil menyatakan SIFAT huruf ALIF diatas. Huruf Alif dibawah menjadi LAM AKHIR maknanya ASMA’ mertabat WAHIDIAH yang bernama ALLAH yakni TA’AYUn THANI ertinya NYATA YANG KEDUA maka Tajallilah RUH ADAM dengan kebesaran . kelimpahan Ruh inilah menjadi Tubuh Adam daripada huruf Alif Di-Atas.Ha ALIF itu AHDIAH ZAT LA TAAYUN pun ia SIRRULLAH pun ia juga.Lam –Lam. Maka jadilah maknanya AFAL . Inilah asal FARDHU yang sebenarnya yakni SIFAT MAANI. Jika tidak demikian halnya sia sialah pandangan itu dan DERHAKA kamu terhadap Tuhan kamu. Maka 4 huruf itu empat Sifat Alif Lam Lam Ha . Jika kamu pandang pengetahuanmu hendaklah kamu pandang ILMU Allah. Dengan kebesaran ALIF ini maka jadilah LAM yakni dengan kebesaran dan kekayaan SIFAT ZAT ertinya ESA pada pihak TANZIL.FA IN NA MA TAL WAL LAU AF SII HIM WAJ JAHULLAH Dimana kamu hadapkan wajahmu disitu Wajah Allah Barang kamu pandang pada ini hingga sampai yang menjadikan janganlah terhenti pandang kamu pada sekalian itu hingga sampai kepada yang Menjadikan yaitu ZAT WAJIBUL WUJUD Jika kamu pandang keadaan diri kamu hendaklah kamu pandang dengan HAYAT Tuhanmu. Inilah maknanya ZAT mertabat INSAN dan AHADIAH. ALLAH AN . Maka jadilah LAM AWAL maknanya SIFAT SEMATA-MATA mertabatnya WAHDAH yakni TA’AYUN AWAL ertinya NYATA YANG PERTAMA yakni TAJALLI SIFAT ALLAH menjadi NUR MUHAMMAD – AIN SABITAH – WUJUD IDHAFI – INSAN KAMIL pun ia juaga menanggung namaNya ALLAH. Maka huruf ini maknanya Zat Alif Di-Atas maka jadilah LAM AWAL maknanya Sifat Alif dibawah. Inilah ASAL NIAT yang tiada huruf dan tiada suara. Inilah USALLI SOLAT artinya Aku Solat Sifatnya NAFSI WUJUD Adapun ALIF itu dalil menyatakan FARDHU . Maka jadilah LAM AKHIR maknanya ASMA’ ALIF didepan. Apabila kamu pandang kuasamu hendaklah kamu pandang KUDRAT Allah. LAM AKHIR = ALIF DIBAWAH Adapun Alif Di-bawah itu dalil menyatakan ASMA’NYA. Begitulah seterusnya dengan pancaindera kamu dan Sifat Sifat MAANI Allah yang lain.

. Lantas terzahir pulalah CAHAYANYA yang menerangi segala Keindahan itu JALAL ALLAH namanya dengan KEAGUNGAN itu sempurnalah sudah sebagai Kenyataan ALLA HU AKBAR. Ilmunya HAQ QUL YAKIN ASMA’ DIRI YANG TERPERI.. DARI . Ilmunya – ILMU YAKIN AF’AL DIRI YANG TAJALLI... ) HAKIKAT FATIHAH.. Wujudnya diAlam SAHADAH... Dengan wujud itu terzahir pula segala KEINDAHAN JAMAL Allah namanya... Zikirnya LA ILA HA ILLALLAH. Wujudnya Alam JABARUT. Zikirnya HU HU.. Zikirnya ALLAH 3 x . Wujudnya di Alam MALAKUT... Zikirnya AH ( Alif Ha ) AH . Jelaslah kewujudan itu sebagai PENZAHIRAN KEBESARAN diriNya. Ilmunya KAMAL YAKIN SIFAT DIRI DENGAN ZAT.Wujudnya di Alam LAHUT.. Ia Menyatakan DIRI . Manuskrip ILMU & MAKRIFAT TOK GURU PERAMU ENTRI KEENAM BELAS ( 16 – TERAKHIR... Ilmunya – ILMU YAKIN.ALLAH HU AKBAR ALLAH – ( Alif – Lam – Lam – Ha ) – Empat Sifat ALIF = ZAT LAM AWAL = SIFAT LAM AKHIR = ASMA’ HA = AF’AL AKBAR – ( Alif – Kaf – Ba – Ra ) ALIF = KAHAR KAF = JAMAL BA = JALAL RA = KAMAL ALLAH = GHAIBUL GHUYUB ALIF = LA TA’AYUN = MERTABAT ZAT LAM AWAL = TA’AYUN AWAL = NUR MUHAMMAD = RUH LAM AKHIR = TA’AYUN THANI = MERTABAT ADAM = NYAWA HA = MERTABAT TUBUH = JASAD ZAT DIRI YSNG BERDIRI SENDIRI ...

... Ya Muhammad sebab Aku sukakan engkau ialah engkau itu kekasihKu... Menjadi ia diriNya AR-RAHMAN itu Ya Muhammad ....... MALIKIYAU MID DIIN. WA IYYA KAA NAS TAA IIN.. Yang memuji itu pun Aku....... Ya Muhammad Aku jadi Pemurah padamu kerana engkau itu kekasihKu WA LAD DHAL LIN....... Ya Muhammad Aku Raja Yang Maha Besar....... Ya Muhammad engkaulah kekasihKu...BISMILLAH..... Ya Muhammad tiada kenyataanKu jika engkau tiada... Aku memuji DiriKu Sendiri.... AR RAHMAN – AR – RAHIM....... Alhamdulillah itu Ya Muhammad Solatmu ganti SolatKu tempat memuji DiriKu sendiri. ..engkaulah kerajaannya.... Ya Muhammad yang solat itu Aku.. Ya Muhammad yang membaca Ftihah itu Aku yang Memuji itu pun Aku juga. Rabbul Alamin itu Aku Tuhan Sekalian Alam... Ya Muhmammad Awal dan Akhir itu Aku SIRATAL LAZI NA AN AM TA ALAI HIM.. ALHAMDULULLAH..... GHAI RIL MAGHDU BI ALAI HIM. RABBUL ALAMIN......... engkau jua keadaan YA RAHIM itu..... Ya Muhammad jika tiada Aku maka tiadalah engkau... IYYA KANA’ BUDU.. Tiada yang lain........ Ya Muhammad yang membaca Fatihah itu Aku... IH DI NAS SII RATAL MUSTAAQIM.....

Apabila ghaib ESA-lah ia dengan Tuhannya..AMIN. Maka barangsiapa masuk didalam Solat tiada SERAH Tubuh dan Nyawa-nya maka kekallah Sifat dengan Tuhannya – tiada mengesakan dirinya dengan Tuhannya. Yakni yang disembah itu tiada suatu juapun didalamnya melainkan Tuhanku. . Sabda Nabi saw :Tatkala kamu Takbiratul Ihram membuangkan lafaz dan makna melainkan Wujud Mutlak sematamata. Maka apabila Solat ghaiblah didalamnya . Ya Muhammad Rahsiamu itu Rahsia Aku. Yang Solat itu tiada dengan lafaz dan maknanya dengan citarasa yang solat amat rapat kepada Zat Yang Esa dengan kata ALLA HU AKBAR.