P. 1
PENGERTIAN QASAM

PENGERTIAN QASAM

|Views: 48|Likes:
Published by Ibuel Hancoo

More info:

Published by: Ibuel Hancoo on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN

Kesiapan jiwa setiap individu dalam menerima kebenaran dan tunduk terhadap cahanya itu berbeda-beda. Jiwa yang jernih yang fitrahnya tiudak ternoda kejahatan akan segera menyambut petunjuk dan membukakan pintu hati bagi sinarnya serta berusaha mengikutinya sekalipun petunjuk itu sampai kepadanya hany sepintas kilas. Sedangkan jiwa yang tertutup awan kejahilan dan diliputi gfelapnya kebatilan tidak tergoncang hatinya kecuali dengan pukulan peringatan dan bentuk kalimat yang kuat lagi kokoh, sehingga dengan demikian barulah tergoncang keingkarannya itu. Di dalam Al-Qur‟an terdapat ayat-ayat yang memberi penegasan akan sebuah penyataan. Penegasan itu berbentuk pernyataan”sumpah” yang langsung difirmankan oleh Allah SWT. Sumpah dalam konotasi bahasa al-Qur‟an disebut qasam. Qasam (sumpah) dalam pembicaraan termasuk salah satu uslub pengukuhan kalimat yang diselingi dengan bukti yang konkrit dan dapat menyeret lawan untuk mengakui apa yang diingkarinya.

1

” (QS. Selain pengertian diatas. B. sebagaimana pada umumnya. maksud. Zhahir. aqsam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang berarti sumpah. Namun dengan pemakaiannya para ahli ada yang hanya yang menggunakan istilah al-Qasam saja seperti dalam kitab alBurhan fi Ulumil Qur‟an karangan imam Badruddin Muhammad bin Abdullah az Zarkasyi. dan ta. sedangkan maksudnya tidak jauh berbeda. Al-Qiyamah: 1-2). karena dicukupkan dengan huruf jar berupa ba. Seperti dalam firman Allah SWT: Artinya: “Aku bersumpah demi hari kiamat. wawu.BAB II AQSAMUL QUR’AN Pengertian Aqsamul Qur’an Menurut bahasa. Kalau demikian maka yang dimaksud dengan aqsamul Qur’an adalah salah satu dari ilmu-ilmu tentang al-Qur’an yang mengkaji tentang arti. ialah sumpah di dlamnya disebutkan fi‟il qasam dan muqsam bih. Macam-macam Qasam Qasam itu adakalanya zhahir dan adakalanya mudmar. Kedua istilah tersebut hanya berbeda pada konteks pemakaian katanya saja. dan rahasia sumapah-sumpah Allah yang terdapat dalam al-Qur’an. Ada juga yang mengidofatkanny dengan al-Qur‟an. hikmah. Dan diantaranya ada yang dihilangkan fi‟il qasamnya. sehingga menjadi Aqsamul Qur‟an seperti yang dipakai dalam kitab al-Itqan fi Ulumil Qur‟an karangan Imam Jalaluddin as-Suyuthi. 2 . qasam dapat puladiartikan dengan gaya bahasa Al-Qur‟an menegaskan atau mengukuhkan suatu pesan atau pernyataan menyebut nama Allah atau ciptaan-Nya sebagai muqsam bih. a. Sedangkan secara menurut istilah aqsam dapat diartikan sebagai ungkapan yang dipakai guna memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan dengan menggunakan kata-kata qasam. dan aku bersumpah dengan jiwa yang Amat menyesali (dirinya sendiri). dan kadang-kadang dengan menggunakan kata halafa. A. ungkapan untuk memaparkan qasam adakalanya dengan memakai kata aqsama. Dalam Al-Qur‟an.

Contoh qasam dengan memakai kata kerja. baik dalam bentuk fi‟il maupun huruf seperti ba. sebagaimana firman Allah SWT: Artinya: “Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun dan demi bukit Sinai. Al-Muqsam bih yaitu sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Mudhmar ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi‟il qasam dan tidak pula muqsam bih. 1. Sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. bahkan (pasti Allah akan membangkitnya).” (QS. Unsur-unsur Qasam Qasam terbagi menjadi tiga unsur yaitu adat qasam. Sumpah dalam al-Qur‟an ada kalanya dengan memakai nama yang Agung (Allah). dan (juga) kamu sungguh-sungguh. seperti firman Allah: Artinya: “Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.” C.b. 2. ta. muqsam bih dan muqsam „alaih. Qasam dengan menggunakan nama Allah dalam al-Qur‟an hanya terdapat dalam tujuh tempat yaitu: 3 . An-Nahl ayat 38) Adat qasam yang banyak dipakai dalah wawu. misalnya firman Allah SWT: Artinya : “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: “Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati”. tetapi ia ditunjukkan oleh “lam taukid” yang masuk ke dalam jawab qasam. dan ada kalanya dengan menggunakan nam-nama ciptaanNya. akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. dan wawu sebgaai pengganti fi‟il qasam. “(QS. At-Tin: 1-2) Sedangkan khusus lafadz al-jalalah yang digunakan untuk pengganti fi‟il qasam adalah huruf ta seperti dalam firman Allah SWT: Artinya: “ Demi Allah. (tidak demikian). Adat qasam adalah sghat yang digunkan untuk menunjukkan qasam.

Jenis yang pertama terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut: Artinya: “Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat. An-Nisa ayat 65 Misalnya firman Allah SWT: Artinya : “Dan mereka menanyakan kepadamu: “Benarkah (azab yang dijanjikan) itu? Katakanlah: “Ya. Al-Hijr ayat 92 QS. f. yaitu yang disebutkan secara tegas atau dibunag. g. Maryam ayat 68 QS. Al-Waqi‟ah: 75). c.a. b. Sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput (daripadanya)”. 3. Al-Ma‟arij ayat 40 d. dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan. qasam tidak memerlukan jawaban karena sudah dapat dipahami dari redaksi ayat dalam surat yang terdapat dalam al-Qur‟an. Adz-dzariyat ayat 43 QS. Contoh jenis ini dapat dilihat mislanya dalam ayat yang berbunyi: 4 . At-Taghabun ayat 17 QS. QS. e.(QSYunus ayat 53) Selain pada tujuh tempat dia tas. (QS. Muqsam „alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam. QS. Allah memakai qasam dengan nama-nama ciptannya seperti dalam firman Allah SWT: Artinya : “Maka aku bersumpah dengantempat beredarnya bintang-bintang”. Di dalam Qur‟an terdapat dua muqsam „alaih. Adz-Dzariyat: 1-6) Jenis kedua muqsam „alaih atau jawab qasam dihilangkan/dibuang karena alasan sebagai berikut: Pertama. demi Tuhanku. Kedua. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Yunus ayat 53 QS. dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Al-muqsam „alaih kadang juga disebut jawab qasam. dan Sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.” (QS.dan awan yang mengandung hujan. berfungsi sebagai jawaban dari qasam. di dalam muqsam bih nya sudah terkandung makna muqsam „alaih.

guna menghilangkan keraguan. Ad-Dhuha: 1-2). Qur‟an al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia. dan manusia mempunyai sikap yang bermacammacam terhadapnya. Faedah Aqsam dalam Al-Qur’an Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. D. menegakkan hujjah. Di antaranya ada yang meragukan. Karena itu dipakailah qasam dalam Kalamullah.Artinya : “Demi waktu matahari sepenggalahan naik. menguatkan khabar dan menerapkan hukum dengan cara paling sempurna. dan demi malam apabila telah sunyi (gelap). kesalahpahaman.” (QS. melenyapkan. ada yang mengingkari dan ada pula yang amat memusuhi. 5 .

Aqsamul Qur‟an mempunyai tujuan untuk memberikan penegasan atas suatu informasi yang disampaikan dalam Al-Qur‟an atau untunuk memperkuat informasi kepada orang lain yang mungkin sdang mengingkari suatu kebenarannya. unsur-unsur. dimana sumpah-sumpah dalam Al-Qur‟an itu menyebut nama Allah atau ciptaanNya sebagai Muqsam bih. dalam menegaskan suatu pernyataan tertentu.BAB III KESIMPULAN Dari uraian yang telah dibahas. yang terdapat di dalam Al-Qur‟an. bentuk-bentuk. sehingga informasi itu dapat diterimanya dengan penuh keyakinan 6 . serta manfaat (faedah) sumpah-sumpah Allah. kita dapat menyimpulkan Aqsamul Qur‟an adalah salah satu kajian dalam Ulumul Qur‟an yang membahas tentang pengertian. tujuan.

Al-Qur‟am dan Ulumul Qur‟an. (Mabahitsu fi Ulumil Qur‟an) Studi Ilmu-ilmu Qur‟an.1998. 2009.DAFTAR KEPUSTAKAAN Buchori. Didin Saefuddin. Yogyakarta: PT. Bogor: Granada Sarana Pustaka. 2005. Chirzin. Manna‟ Khalil Al-Qattan. 7 . Dana Bhakti Prima Yasa. Pedoman Memahami Al-Qur‟an. Muhammad. Jakarta: PT Halim Jaya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->