Pembentukan Kata Kerja

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata kerja, iaitu: 1. 2. 3. 4. kata kerja tunggal kata keja terbitan kata kerja majmuk kata kerja ganda

Beberapa contoh: 1. Kata kerja tunggal ada terbang

2.

Kata kerja terbitan mewangi memasak diseret jayakan

3.

Kata kerja majmuk kemas kini lipat ganda

4.

Kata kerja ganda gelak-gelak/tergelak-gelak berlari-lari

Beberapa Aspek Pengimbuhan Kata Kerja Seperti dangan kata nama, beberapa aspek pengimbuhan kata kerja akan disentuh, kerana proses pengimbuhan amat produktif dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu.

Imbuhan Kata Kerja Terdapat empat jenis imbuhan yang membentuk kata kerja. iaitu: (a) -kan (b) -i Apitan Kata Kerja Jumlah apitan yang membentuk kata kerja agak besar. 2. iaitu. 4. 3. iaitu: 1. sebelas. awalan kata kerja akhiran kata kerja apitan kata kerja sisipan kata kerja Awalan Kata kerja Terdapat enam awalan yang membentuk kata kerja. seperti yang berikut: (a) meN-…-kan (b) beR-…-kan (c) beR-…-an (d) di-…-kan (e) meN-…-I (f) di-…-I (g) mempeR-…-kan (h) mempeR-…-i (i) ke-…-an (j) dipeR-…-kan (k) dipeR-…-i . iaitu: (a) meN(b) beR(c) teR(d) di(e) mempeR(f) dipeR- Akhiran Kata kerja Terdapat hanya dua akhiran yang membentuk kata kerja.

bersemerbak . Namun. iaitu yang menerangkan pihak yang mendapat manfaat daripada perbuatan kata kerja.berserabut gerodak . Sebagai contoh ialah dua kata kerja dalam ayat-ayat berikut: 1. seperti ayat-ayat berikut: 1 (a) Ibu membeli sehelai baju untuk adik. 2 (a) Ahmad membaca surat itu kepada rakannya. Ayat-ayat ini boleh diperluas dengan menambah unsur keterangan. Ahmad membaca surat itu.menjelajah Kata Kerja Transitif dengan Objek Semua kata kerja transitif menerima objek.berjelajah (b) -erserabut . 2.bergemuruh semerbak .menggeletar jelajah . dari segi binaannya.bergerodak (c) -emgemuruh .Sisipan Kata Kerja Dalam bahasa Melayu tidak ada sisipan yang dapat membentuk kata kerja. Ayat 1(a) dan 2(a) masih berupa ayat-ayat yang mengandungi satu objek kerana unsur yang ditambah selepas objek. perkataan-perkataan yang terdiri daripada kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat dijadikan kata kerja melalui proses pengimbuhan. Contohnya: (a) -elgeletar . . Dalam ayat-ayat di atas terdapat satu objek. berbentuk frasa. iaitu frasa sendi nama. Ibu membeli sehelai baju.bergeletar .

2 (b) Ahmad membacakan rakannya surat itu. iaitu adik dan sehelai baju dalam ayat 1(b) dan rakannya serta surat itu dalam ayat 2(b). 4. Hal yang sama juga berlaku bagi kata kerja yang menerima paitan meN-…-i. Dalam dua ayat berikut. Objek yang jauh sedikit ( sehelai baju dan surat itu ) disebut objek sipi. ialah proses pasif. jikalau kata kerja membeli dan membaca diubah menjadi kata kerja berapitan meN-…-kan. ayat-ayat berikut dianggap tidak gramatis: 1 (d) Sehelai baju dibelikan adik oleh ibu. Dalam bahasa Melayu. 1 (c) Adik dibelikan sehelai baju oleh ibu. Mereka menghadiahi guru mereka sejambak bunga. objek-objek tersebut dibezakan dengan menamakan objek yang lebih dekat dengan kata kerja objek tepat ( dalam kes ini adik dalam ayat 1(b) dan rakannyadalam ayat 2(b). maka binaan ayat akan berubah menjadi ayat-ayat berikut: 1 (b) Ibu membelikan adik sehelai baju. 2 (c) Rakannya dibacakan surat itu oleh Ahmad. Sebaliknya. terdapat dua objek: 3. Oleh sebab terdapat dua objek dalam satu ayat. Dalam kedua-dua ayat ini terdapat dua objek. 2 (d) Surat itu dibacakan rakannya oleh Ahmad. manakala ayat 2(c) ialah ayat pasif bagi ayat 2(b). . misalnya ayat 1(c) ialah bentuk pasif bagi ayat 1(b). iaitu membelikan dan membacakan. Tina menghidangi tetamunya secawan kopi. hanya objek tepat boleh mengalami proses pasif.Namun begitu. Satu ukuran untuk menentukan yang manakah antara kedua-dua objek itu objek tepat atau objek sipi.

menjadi seperti yang berikut: binaan kedua-dua 3 (a) Mereka menghadiahkan sejambak bunga kepada guru mereka. Contoh: 1 (a) Saya menghadiahkan sebuah buku kepada Anita pada hari jadinya. (b) Saya menghadiahi Anita sebuah buku pada hari jadinya. penggunaannya saling berganti tanpa membezakan makna. Dalam binaan ayat 3(a) dan 4(a). Kedua-duanya membentuk kata kerja transitif yang mendukung makna asas yang terkandug dalam kata dasar. Jikalau kedua-dua menjadi menghadiahkan dan menghidangkan.maka berubah. iaitu lazimnya apitan meN-…-kan menandakan maksud kausatif. Perbezaan Antara Apitan meN-…-kan dengan Apitan meN-…-i Dalam bahasa Melayu banyak kata kerja terbentuk dengan apitan meN-…kan dan meN-…-i. Ada kalanya dapat dibezakan fungsi antara kedua-dua apitan ini. manakala apitan meN-…- Imenandakan maksud lokatif.Dalam ayat (3). tidak lagi terdapat dua objek dalam setiap ayat. (b) Ali sedang membaikkan kereta yang rosak.Yang tinggal hanya satu objek diikuti oleh frasa sendi nama. objek tepat kata ialah guru kerja mereka dan ditukar dalam apitan. 4 (a) Tini menghidangkan tetamunya secawan kopi. . Tetapi bagi sebilangan kecil kata kerja yang menerima kedua-dua apitan ini. Contohnya: 2 (a) Ali sedang membaiki kereta yang rosak. ayat ayat iaitu turut (4) tetamunya.

kata kerja dengan awalan mempeR. (2) Kakinya terpijak paku itu.terdiri daripada dua jenis. (b) Kata kerja transitif pasif Terdapat juga kata kerja dengan awalan teR. iaitu yang tidak memerlukan objek. (2) Dia terjatuh dari atas pokok. iaitu yang diikuti oleh objek. Pada dasarnya. (1) Ratna terambil buku adik saya. 2.membawa maksud menjadikan dan boleh bertukar ganti dengan apitan meN-…-kan.Jenis Kata Kerja Berawalan TERKata kerja yang dibentuk dengan awalan teR. Perbezaan antara awalan memper. . iaitu: (a) kata kerja transitif aktif (b) kata kerja transitif pasif Contohnya: (a) Kata kerja transitif aktif.yang bersifat tak transitif. kata kerja transitif kata kerja tak transitif 1. iaitu: 1. Contohnya: (1) Mereka tersandar di tepi dinding.dengan apitan Memper-…-kan Dalam bahasa Melayu terda[at kata kerja yang terbentuk dengan awalan mempeR… dan apitan mempeR-…-kan. Kata kerja transitif Terdapat dua jenis kata kerja transitif yang terbentuk denga awlan teR-.

Contohnya: 1. memperhambakan . 2. salah satu bentuk sahaja digunakan. 3. Oleh itu. isteri dan suami.menganggap diri atau orang lain seperti hamba.Contohnya: memperbesar = membesarkan memperalat = mengalatkan Bagi kata adjektif.memberikan isteri kepada seseorang atau menjadikan seseorang beristeri. perkataanperkataan ini boleh menerima awalan mempeR. misalnya. iaitu hamba. iaitu sama ada memperbesar atau membesarkan. . untuk menghasilkan perkataan yang berlainan makna. memperisteri menjadikan seseorang isteri. jika digunakan bentuk memperbesarkan. tidak gramatis. memperhamba . Tetapi bagi beberapa kata nama tertentu.menjadikan diri atau orang lain seperti hamba kepada seseorang. 4. Pilihlah hanya mana-mana satu imbuhan. memperisterikan .dan mempeR-…-kan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful