DEFINISI
• Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber(perkataan, frasa, ayat) untuk ditulis oleh orang lain. • Kamus Dewan Edisi Empat mentakrifkan imlak sebagai perbuatan menyebut perkataan (ayat dll) supaya ditulis oleh orang lain • Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa
1. 2. Kemahiran mendengar Kemahiran menulis secara mekanis

Menulis secara mekanis ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf,suku kata, perkataan, ayat atau wacana. • Penyalinan bahan bercetak yang dilihat dengan mata tidak dianggap imlak kerana tidak melalui media pendengaran.

dan kosa kata • Pastikan tempat hentian bacaan • Petikan perlu dibaca dengan jelas . bahasa. mengeja. menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata • Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan.• Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan • Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. kandungan.

penggunaan perkataan. bentuk huruf dan tanda baca • Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca .CARA PENGAJARAN IMLAK • Berikan petikan teks dan minta murid baca • Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan • Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis • Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan.

• Memberikan dasar kemampuan mengenai tanda baca yang benar . • Menambah kemahiran pengetahuan murid dalam memahami kosa kata dan stuktur bahasa. • Merupakan peletak dasar kemampuan murid untuk membezakan berbagai bunyi(fonem).TUJUAN • Imlak latih murid menulis perkataan dengan ejaan yang tepat.

CARA MEMBACAKAN KERATAN IMLAK Mula-mula bacakan keratan satu kali kepada pelajar sebelum Ujian Imlak itu dijalankan. iaitu sebelum pengujian. bacakan teks itu keseluruhannya sekali lagi untuk semakan pelajar. jeda (pauses) dan intonasi yang betul. Selepas imlak dijalankan . dan keratan dibacakan dengan gaya yang natural (biasa). sewaktu pengujian dan selepas pengujian. Kadar kelajuan bacaan hendaklah sesuai dengan kesempatan pelajar mendengar. . Bacaan hendaklah mengikut tanda bacaan. memahami dan menulis. Jadi guru membacakan teks itu tiga kali.

/ Matahari hampir terbenam./ Apabila sampai ke tepi pantai/ ombak itu pun pecah.Keratan Ujian Imlak Pada petang itu. / cuaca sungguh nyaman./ Ombak berkejar-kejaran/ ke tepi pantai./ Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa./ (Abdul Aziz Abdul Talib.1996). ./ Cahayanya yang merah itu/ menyinari permukaan air laut/ menjadikannya berkilaukilauan. / buihnya menjamah pasir pantai/ yang halus dan putih itu.

Ejaan  Guru perlu memilih perkataan yang sesuai berlandaskan perbendaharaan kata mereka ( Perkataan yang pernah didengar)  Peringkatkan.PERINGKAT LATIHAN MENULIS i. Bermula yang mudah kepada yang lebih susah  Jumlah perkataan jangan terlalu banyak  Boleh gunakan aktiviti mengeja selepas aktiviti bacaan .

kemudian dilakukan secara bertulis . Harus dilakukan secara lisan .  Sebaik-baiknya guru dedahkan dahulu perkataan tersebut  Guru sebut dua kali barulah murid menulis  Perkataan yang ditulis haruslah diperiksa oleh guru atau secara berpasangan .

arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. Menulis imlak perkataan o Guru menyebut perkataan. o Contoh : a) Datuk b) Nenek c) Sepupu d) Ayah e) Ibu • • .MENULIS IMLAK DENGAN TEPAT. i.

lap tingkap g. pasang langsir e. sapu sampah f. susun bunga d. minum susu . ikan kaloi c. arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. o Contoh : a.ii. air bersih b. Menulis Imlak Frasa o Guru menyebut frasa.

o Contoh : a. Huda sapu sampah.iii. d. arah muridmurid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. b. Menulis Imlak Ayat Mudah o Guru menyebut ayat mudah. c. . Anas bangun pagi. e. Ravi main bola. Ayah potong rumput. Kami kemas kelas.

RENCANA  Satu cara untuk memperkukuh kemahiran membaca dan menulis  Tujuan supaya murid mahir mendengar mengeja dan menulis  Bahan-bahan rencana hendaklah berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari  Beri juga perhatian terhadap tanda baca .

Murid diminta membaca. mengecam dan menulis semula b.majalah.AKTIVITI RENCANA a. Guru edar bahan daripada buku teks. menukar karangan pendek atau petikan bercetak dari tulisan jawi ke dalam tulisan rumi . meminta murid menulis sama ada daripada lisan atau rakaman c. petikan dan sebagainya.

bentuk huruf dan tanda baca Periksa kerja murid. penggunaan perkataan. Setiap kesalahan perlu dibincangkan Sebaik-baiknya dilakukan selepas aktiviti lisan atau bacaan .CARA PELAKSANAAN Murid diberi petikan dan diminta membaca Guru pilih bahagian-bahagian tertentu untuk direncanakan Guru sebut ayat-ayat sama ada secara lisan atau rakaman dan murid diminta menulis Unsur yang dilihat dalam rencana ialah ketepatan ejaan. Beri markah.

Penyediaan Bahan Aktiviti Imlak Artikel Rakaman audio Bahan yang boleh digunakan Buku cerita Majalah Surat khabar Petikan teks .

Sumber air dicemari dengan sampah sarap serta bangkai dan najis. Tanpa air.Petikan Teks Pencemaran Air Air merupakan nadi kehidupan manusia. Lebih daripada itu. Namun begitu. sumber air khususnya di negara kita sering dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. sumber air dicemari pula oleh tumpahan minyak serta sisa toksik. . manusia bukan sahaja menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti kehidupan malahan juga akan mati kehausan. Demikianlah pentingnya air kepada kita.

sumber air yang tercemar tidak selamat untuk diminum. untuk mendapatkan bekalan air yang bersih lagi selamat. . serangga air akan pupus sedikit demi sedikit. Yang pasti haiwan akuatik seperti ikan . tumbuhan akuatik termasuk batu karang juga akan mengalami nasib yang sama. Lebih mencemaskan lagi. Bukan itu sahja. Justeru. kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada kebiasaanya. Pencemaran air juga menyebabkan air berbau busuk dan dicemari kuman.Pencemaran air menimbulkan beberapa kesan yang negatif kepada manusia. udang.

Lembaran Kerja .

________________ 10. ________________ 3. ________________ 5. 1. ________________ 7. ________________ 8. ________________ 9. ________________ 6. ________________ . ________________ 2. ________________ 4.Nama : _____________________ Kelas :_____________________ Lembaran Kerja Markah Aktiviti Imlak Tulis perkataan-perkataan yang disebut oleh guru.

UJIAN IMLAK • Imlak sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller (1979). . • menulis semula sesuatu keratan (petikan paragraf) yang diperdengarkan. • imlak menguji konstrak kemahiran ‘mendengar ’ dalam sesuatu bahasa dan ‘kefahaman’ mengenainya dalam bahasa yang didengar.

Kebolehan untuk menerima berita dan memahami apa yang disampaikan Kebolehan untuk menangkap perbendaharaan kata dan konsep secara terendiri ASPEK-ASPEK Kebolehan untuk meneliti perbezaan dalam rima .

Contoh: bilik ditulis sebagai bilek. tetapi mempunyai kaitan fonologi dengan perkataan asalnya. dan tidak membawa maksud lain kepada ayat/ keseluruhan teks asalnya.CARA PEMARKAHAN • Markah penuh adalah mengikut jumlah bilangan perkataan yang terdapat dalam keratan imlak. 100 markah penuh bagi keratan yang mengandungi 100 patah perkataan. . • Misalnya. MARKAH 1 markah KETERANGAN Bagi setiap perkataan yang betul dan tepat dengan bacaan daripada teks asalnya 1 atau ½ markah Bagi setiap perkatan yang tersilap ejaannya.

Sekian Xie Xie & Terima Kasih .

blogspot.com/2012/04/penilaian-kemahiranmendengar-sama-ada. (2011). Januari 2).blogspot. Diakses 25 Februari. 2013 daripada http://faridahjajpm1. (2012). (2010.com/2011/07/nota-bmm-3104kemahiran-bm-kemahiran. 2013 daripada http://imlak. Diakses pada Februari 26. Petikan Pencemaran Air.com/2010/01/petikanpencemaran-air.com/2012/01/imlak-tu-apa.dbp. 2013 daripada http://prpm. 2013.gov. Diakses 25 Februari.html Pusat Rujukan Persuratan Melayu. (2012.html Azaha Ibrahim. daripada http://jpmkampusrajang.my/Search. Imlak tu apa. Diakses pada Februari 26.blogspot. Diakses pada Februari 26.Bibliografi Anonymous.html Faridah Sadek.blogspot. (2013). Penilaian Kemahiran Mendengar. daripada http://azaha83. Januari 8). Kemahiran Menulis. Imlak.html Jabatan Pengajian Melayu. 2013.aspx?k=imlak .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.