DEFINISI
• Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber(perkataan, frasa, ayat) untuk ditulis oleh orang lain. • Kamus Dewan Edisi Empat mentakrifkan imlak sebagai perbuatan menyebut perkataan (ayat dll) supaya ditulis oleh orang lain • Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa
1. 2. Kemahiran mendengar Kemahiran menulis secara mekanis

Menulis secara mekanis ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf,suku kata, perkataan, ayat atau wacana. • Penyalinan bahan bercetak yang dilihat dengan mata tidak dianggap imlak kerana tidak melalui media pendengaran.

menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata • Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan. bahasa.• Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan • Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. dan kosa kata • Pastikan tempat hentian bacaan • Petikan perlu dibaca dengan jelas . mengeja. kandungan.

penggunaan perkataan. bentuk huruf dan tanda baca • Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca .CARA PENGAJARAN IMLAK • Berikan petikan teks dan minta murid baca • Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan • Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis • Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan.

• Merupakan peletak dasar kemampuan murid untuk membezakan berbagai bunyi(fonem). • Menambah kemahiran pengetahuan murid dalam memahami kosa kata dan stuktur bahasa. • Memberikan dasar kemampuan mengenai tanda baca yang benar .TUJUAN • Imlak latih murid menulis perkataan dengan ejaan yang tepat.

sewaktu pengujian dan selepas pengujian. Selepas imlak dijalankan . Jadi guru membacakan teks itu tiga kali.CARA MEMBACAKAN KERATAN IMLAK Mula-mula bacakan keratan satu kali kepada pelajar sebelum Ujian Imlak itu dijalankan. Bacaan hendaklah mengikut tanda bacaan. Kadar kelajuan bacaan hendaklah sesuai dengan kesempatan pelajar mendengar. dan keratan dibacakan dengan gaya yang natural (biasa). . memahami dan menulis. jeda (pauses) dan intonasi yang betul. iaitu sebelum pengujian. bacakan teks itu keseluruhannya sekali lagi untuk semakan pelajar.

/ cuaca sungguh nyaman.Keratan Ujian Imlak Pada petang itu./ (Abdul Aziz Abdul Talib.1996). . / buihnya menjamah pasir pantai/ yang halus dan putih itu./ Ombak berkejar-kejaran/ ke tepi pantai./ Apabila sampai ke tepi pantai/ ombak itu pun pecah./ Cahayanya yang merah itu/ menyinari permukaan air laut/ menjadikannya berkilaukilauan./ Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa./ Matahari hampir terbenam.

Bermula yang mudah kepada yang lebih susah  Jumlah perkataan jangan terlalu banyak  Boleh gunakan aktiviti mengeja selepas aktiviti bacaan . Ejaan  Guru perlu memilih perkataan yang sesuai berlandaskan perbendaharaan kata mereka ( Perkataan yang pernah didengar)  Peringkatkan.PERINGKAT LATIHAN MENULIS i.

 Sebaik-baiknya guru dedahkan dahulu perkataan tersebut  Guru sebut dua kali barulah murid menulis  Perkataan yang ditulis haruslah diperiksa oleh guru atau secara berpasangan . kemudian dilakukan secara bertulis . Harus dilakukan secara lisan .

o Contoh : a) Datuk b) Nenek c) Sepupu d) Ayah e) Ibu • • .MENULIS IMLAK DENGAN TEPAT. Menulis imlak perkataan o Guru menyebut perkataan. i. arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik.

ikan kaloi c. Menulis Imlak Frasa o Guru menyebut frasa. air bersih b.ii. o Contoh : a. minum susu . arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. lap tingkap g. susun bunga d. sapu sampah f. pasang langsir e.

Huda sapu sampah. c. Kami kemas kelas. Ravi main bola. arah muridmurid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. . b. e. Anas bangun pagi. Menulis Imlak Ayat Mudah o Guru menyebut ayat mudah. Ayah potong rumput.iii. o Contoh : a. d.

RENCANA  Satu cara untuk memperkukuh kemahiran membaca dan menulis  Tujuan supaya murid mahir mendengar mengeja dan menulis  Bahan-bahan rencana hendaklah berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari  Beri juga perhatian terhadap tanda baca .

mengecam dan menulis semula b. Guru edar bahan daripada buku teks. Murid diminta membaca.AKTIVITI RENCANA a. menukar karangan pendek atau petikan bercetak dari tulisan jawi ke dalam tulisan rumi .majalah. meminta murid menulis sama ada daripada lisan atau rakaman c. petikan dan sebagainya.

Setiap kesalahan perlu dibincangkan Sebaik-baiknya dilakukan selepas aktiviti lisan atau bacaan . Beri markah.CARA PELAKSANAAN Murid diberi petikan dan diminta membaca Guru pilih bahagian-bahagian tertentu untuk direncanakan Guru sebut ayat-ayat sama ada secara lisan atau rakaman dan murid diminta menulis Unsur yang dilihat dalam rencana ialah ketepatan ejaan. penggunaan perkataan. bentuk huruf dan tanda baca Periksa kerja murid.

Penyediaan Bahan Aktiviti Imlak Artikel Rakaman audio Bahan yang boleh digunakan Buku cerita Majalah Surat khabar Petikan teks .

sumber air dicemari pula oleh tumpahan minyak serta sisa toksik. Sumber air dicemari dengan sampah sarap serta bangkai dan najis.Petikan Teks Pencemaran Air Air merupakan nadi kehidupan manusia. Namun begitu. . Lebih daripada itu. sumber air khususnya di negara kita sering dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. manusia bukan sahaja menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti kehidupan malahan juga akan mati kehausan. Demikianlah pentingnya air kepada kita. Tanpa air.

Bukan itu sahja. untuk mendapatkan bekalan air yang bersih lagi selamat. sumber air yang tercemar tidak selamat untuk diminum. Pencemaran air juga menyebabkan air berbau busuk dan dicemari kuman. tumbuhan akuatik termasuk batu karang juga akan mengalami nasib yang sama. udang. Lebih mencemaskan lagi. serangga air akan pupus sedikit demi sedikit. Yang pasti haiwan akuatik seperti ikan . kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada kebiasaanya. . Justeru.Pencemaran air menimbulkan beberapa kesan yang negatif kepada manusia.

Lembaran Kerja .

________________ 2. ________________ 5. ________________ 8. ________________ 3.Nama : _____________________ Kelas :_____________________ Lembaran Kerja Markah Aktiviti Imlak Tulis perkataan-perkataan yang disebut oleh guru. ________________ 6. ________________ 4. ________________ . ________________ 10. 1. ________________ 7. ________________ 9.

• menulis semula sesuatu keratan (petikan paragraf) yang diperdengarkan. . • imlak menguji konstrak kemahiran ‘mendengar ’ dalam sesuatu bahasa dan ‘kefahaman’ mengenainya dalam bahasa yang didengar.UJIAN IMLAK • Imlak sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller (1979).

Kebolehan untuk menerima berita dan memahami apa yang disampaikan Kebolehan untuk menangkap perbendaharaan kata dan konsep secara terendiri ASPEK-ASPEK Kebolehan untuk meneliti perbezaan dalam rima .

dan tidak membawa maksud lain kepada ayat/ keseluruhan teks asalnya. tetapi mempunyai kaitan fonologi dengan perkataan asalnya. Contoh: bilik ditulis sebagai bilek. . 100 markah penuh bagi keratan yang mengandungi 100 patah perkataan. • Misalnya. MARKAH 1 markah KETERANGAN Bagi setiap perkataan yang betul dan tepat dengan bacaan daripada teks asalnya 1 atau ½ markah Bagi setiap perkatan yang tersilap ejaannya.CARA PEMARKAHAN • Markah penuh adalah mengikut jumlah bilangan perkataan yang terdapat dalam keratan imlak.

Sekian Xie Xie & Terima Kasih .

html Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Penilaian Kemahiran Mendengar.com/2011/07/nota-bmm-3104kemahiran-bm-kemahiran.blogspot. (2012. Diakses pada Februari 26. Imlak tu apa.html Jabatan Pengajian Melayu.com/2012/04/penilaian-kemahiranmendengar-sama-ada. Diakses 25 Februari. 2013 daripada http://prpm.blogspot.aspx?k=imlak . (2011).Bibliografi Anonymous.blogspot.my/Search. 2013. Januari 8). Petikan Pencemaran Air. 2013. daripada http://jpmkampusrajang. Diakses pada Februari 26. Diakses 25 Februari.html Azaha Ibrahim. 2013 daripada http://imlak. (2010. (2012). 2013 daripada http://faridahjajpm1. Diakses pada Februari 26. daripada http://azaha83. Imlak.com/2010/01/petikanpencemaran-air.blogspot. (2013).com/2012/01/imlak-tu-apa.html Faridah Sadek.gov.dbp. Januari 2). Kemahiran Menulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times