DEFINISI
• Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber(perkataan, frasa, ayat) untuk ditulis oleh orang lain. • Kamus Dewan Edisi Empat mentakrifkan imlak sebagai perbuatan menyebut perkataan (ayat dll) supaya ditulis oleh orang lain • Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa
1. 2. Kemahiran mendengar Kemahiran menulis secara mekanis

Menulis secara mekanis ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf,suku kata, perkataan, ayat atau wacana. • Penyalinan bahan bercetak yang dilihat dengan mata tidak dianggap imlak kerana tidak melalui media pendengaran.

menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata • Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan. bahasa.• Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan • Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. dan kosa kata • Pastikan tempat hentian bacaan • Petikan perlu dibaca dengan jelas . kandungan. mengeja.

penggunaan perkataan. bentuk huruf dan tanda baca • Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca .CARA PENGAJARAN IMLAK • Berikan petikan teks dan minta murid baca • Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan • Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis • Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan.

• Menambah kemahiran pengetahuan murid dalam memahami kosa kata dan stuktur bahasa. • Memberikan dasar kemampuan mengenai tanda baca yang benar .TUJUAN • Imlak latih murid menulis perkataan dengan ejaan yang tepat. • Merupakan peletak dasar kemampuan murid untuk membezakan berbagai bunyi(fonem).

CARA MEMBACAKAN KERATAN IMLAK Mula-mula bacakan keratan satu kali kepada pelajar sebelum Ujian Imlak itu dijalankan. Bacaan hendaklah mengikut tanda bacaan. sewaktu pengujian dan selepas pengujian. Kadar kelajuan bacaan hendaklah sesuai dengan kesempatan pelajar mendengar. Selepas imlak dijalankan . jeda (pauses) dan intonasi yang betul. . dan keratan dibacakan dengan gaya yang natural (biasa). iaitu sebelum pengujian. Jadi guru membacakan teks itu tiga kali. bacakan teks itu keseluruhannya sekali lagi untuk semakan pelajar. memahami dan menulis.

/ buihnya menjamah pasir pantai/ yang halus dan putih itu./ Ombak berkejar-kejaran/ ke tepi pantai.1996)./ (Abdul Aziz Abdul Talib./ Matahari hampir terbenam./ Apabila sampai ke tepi pantai/ ombak itu pun pecah. / cuaca sungguh nyaman./ Cahayanya yang merah itu/ menyinari permukaan air laut/ menjadikannya berkilaukilauan. ./ Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa.Keratan Ujian Imlak Pada petang itu.

Bermula yang mudah kepada yang lebih susah  Jumlah perkataan jangan terlalu banyak  Boleh gunakan aktiviti mengeja selepas aktiviti bacaan .PERINGKAT LATIHAN MENULIS i. Ejaan  Guru perlu memilih perkataan yang sesuai berlandaskan perbendaharaan kata mereka ( Perkataan yang pernah didengar)  Peringkatkan.

kemudian dilakukan secara bertulis .  Sebaik-baiknya guru dedahkan dahulu perkataan tersebut  Guru sebut dua kali barulah murid menulis  Perkataan yang ditulis haruslah diperiksa oleh guru atau secara berpasangan . Harus dilakukan secara lisan .

i. o Contoh : a) Datuk b) Nenek c) Sepupu d) Ayah e) Ibu • • . arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik.MENULIS IMLAK DENGAN TEPAT. Menulis imlak perkataan o Guru menyebut perkataan.

susun bunga d. Menulis Imlak Frasa o Guru menyebut frasa. ikan kaloi c. o Contoh : a. minum susu . air bersih b. lap tingkap g. sapu sampah f. pasang langsir e.ii. arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik.

d. o Contoh : a.iii. c. Anas bangun pagi. arah muridmurid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. Huda sapu sampah. Menulis Imlak Ayat Mudah o Guru menyebut ayat mudah. Ayah potong rumput. . Kami kemas kelas. Ravi main bola. b. e.

RENCANA  Satu cara untuk memperkukuh kemahiran membaca dan menulis  Tujuan supaya murid mahir mendengar mengeja dan menulis  Bahan-bahan rencana hendaklah berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari  Beri juga perhatian terhadap tanda baca .

petikan dan sebagainya. menukar karangan pendek atau petikan bercetak dari tulisan jawi ke dalam tulisan rumi .majalah. Murid diminta membaca.AKTIVITI RENCANA a. mengecam dan menulis semula b. Guru edar bahan daripada buku teks. meminta murid menulis sama ada daripada lisan atau rakaman c.

penggunaan perkataan. bentuk huruf dan tanda baca Periksa kerja murid. Setiap kesalahan perlu dibincangkan Sebaik-baiknya dilakukan selepas aktiviti lisan atau bacaan . Beri markah.CARA PELAKSANAAN Murid diberi petikan dan diminta membaca Guru pilih bahagian-bahagian tertentu untuk direncanakan Guru sebut ayat-ayat sama ada secara lisan atau rakaman dan murid diminta menulis Unsur yang dilihat dalam rencana ialah ketepatan ejaan.

Penyediaan Bahan Aktiviti Imlak Artikel Rakaman audio Bahan yang boleh digunakan Buku cerita Majalah Surat khabar Petikan teks .

Petikan Teks Pencemaran Air Air merupakan nadi kehidupan manusia. Tanpa air. sumber air khususnya di negara kita sering dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. sumber air dicemari pula oleh tumpahan minyak serta sisa toksik. manusia bukan sahaja menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti kehidupan malahan juga akan mati kehausan. . Demikianlah pentingnya air kepada kita. Namun begitu. Lebih daripada itu. Sumber air dicemari dengan sampah sarap serta bangkai dan najis.

untuk mendapatkan bekalan air yang bersih lagi selamat. Justeru. Pencemaran air juga menyebabkan air berbau busuk dan dicemari kuman.Pencemaran air menimbulkan beberapa kesan yang negatif kepada manusia. Bukan itu sahja. serangga air akan pupus sedikit demi sedikit. Lebih mencemaskan lagi. kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada kebiasaanya. . udang. tumbuhan akuatik termasuk batu karang juga akan mengalami nasib yang sama. Yang pasti haiwan akuatik seperti ikan . sumber air yang tercemar tidak selamat untuk diminum.

Lembaran Kerja .

________________ . ________________ 6. 1. ________________ 4.Nama : _____________________ Kelas :_____________________ Lembaran Kerja Markah Aktiviti Imlak Tulis perkataan-perkataan yang disebut oleh guru. ________________ 7. ________________ 5. ________________ 3. ________________ 10. ________________ 2. ________________ 8. ________________ 9.

UJIAN IMLAK • Imlak sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller (1979). . • imlak menguji konstrak kemahiran ‘mendengar ’ dalam sesuatu bahasa dan ‘kefahaman’ mengenainya dalam bahasa yang didengar. • menulis semula sesuatu keratan (petikan paragraf) yang diperdengarkan.

Kebolehan untuk menerima berita dan memahami apa yang disampaikan Kebolehan untuk menangkap perbendaharaan kata dan konsep secara terendiri ASPEK-ASPEK Kebolehan untuk meneliti perbezaan dalam rima .

Contoh: bilik ditulis sebagai bilek. dan tidak membawa maksud lain kepada ayat/ keseluruhan teks asalnya. MARKAH 1 markah KETERANGAN Bagi setiap perkataan yang betul dan tepat dengan bacaan daripada teks asalnya 1 atau ½ markah Bagi setiap perkatan yang tersilap ejaannya. tetapi mempunyai kaitan fonologi dengan perkataan asalnya.CARA PEMARKAHAN • Markah penuh adalah mengikut jumlah bilangan perkataan yang terdapat dalam keratan imlak. 100 markah penuh bagi keratan yang mengandungi 100 patah perkataan. . • Misalnya.

Sekian Xie Xie & Terima Kasih .

com/2012/01/imlak-tu-apa.gov.html Faridah Sadek. 2013 daripada http://faridahjajpm1. (2013).Bibliografi Anonymous. (2012). Kemahiran Menulis. 2013 daripada http://prpm. daripada http://azaha83. Diakses 25 Februari.my/Search. Diakses 25 Februari.dbp. Penilaian Kemahiran Mendengar. (2010. Diakses pada Februari 26.blogspot. Diakses pada Februari 26. Petikan Pencemaran Air. 2013.blogspot. Januari 8). Januari 2).blogspot. Imlak tu apa. (2011).html Pusat Rujukan Persuratan Melayu.html Jabatan Pengajian Melayu. Imlak. (2012.html Azaha Ibrahim. 2013.com/2010/01/petikanpencemaran-air. 2013 daripada http://imlak. Diakses pada Februari 26. daripada http://jpmkampusrajang.aspx?k=imlak .com/2012/04/penilaian-kemahiranmendengar-sama-ada.blogspot.com/2011/07/nota-bmm-3104kemahiran-bm-kemahiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.