DEFINISI
• Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber(perkataan, frasa, ayat) untuk ditulis oleh orang lain. • Kamus Dewan Edisi Empat mentakrifkan imlak sebagai perbuatan menyebut perkataan (ayat dll) supaya ditulis oleh orang lain • Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa
1. 2. Kemahiran mendengar Kemahiran menulis secara mekanis

Menulis secara mekanis ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf,suku kata, perkataan, ayat atau wacana. • Penyalinan bahan bercetak yang dilihat dengan mata tidak dianggap imlak kerana tidak melalui media pendengaran.

kandungan. bahasa.• Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan • Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata • Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan. dan kosa kata • Pastikan tempat hentian bacaan • Petikan perlu dibaca dengan jelas . mengeja.

CARA PENGAJARAN IMLAK • Berikan petikan teks dan minta murid baca • Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan • Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis • Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan. penggunaan perkataan. bentuk huruf dan tanda baca • Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca .

• Merupakan peletak dasar kemampuan murid untuk membezakan berbagai bunyi(fonem). • Memberikan dasar kemampuan mengenai tanda baca yang benar . • Menambah kemahiran pengetahuan murid dalam memahami kosa kata dan stuktur bahasa.TUJUAN • Imlak latih murid menulis perkataan dengan ejaan yang tepat.

Jadi guru membacakan teks itu tiga kali.CARA MEMBACAKAN KERATAN IMLAK Mula-mula bacakan keratan satu kali kepada pelajar sebelum Ujian Imlak itu dijalankan. iaitu sebelum pengujian. Bacaan hendaklah mengikut tanda bacaan. Kadar kelajuan bacaan hendaklah sesuai dengan kesempatan pelajar mendengar. . memahami dan menulis. bacakan teks itu keseluruhannya sekali lagi untuk semakan pelajar. Selepas imlak dijalankan . jeda (pauses) dan intonasi yang betul. dan keratan dibacakan dengan gaya yang natural (biasa). sewaktu pengujian dan selepas pengujian.

/ (Abdul Aziz Abdul Talib. ./ Apabila sampai ke tepi pantai/ ombak itu pun pecah./ Matahari hampir terbenam./ Cahayanya yang merah itu/ menyinari permukaan air laut/ menjadikannya berkilaukilauan. / cuaca sungguh nyaman.1996). / buihnya menjamah pasir pantai/ yang halus dan putih itu.Keratan Ujian Imlak Pada petang itu./ Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa./ Ombak berkejar-kejaran/ ke tepi pantai.

Bermula yang mudah kepada yang lebih susah  Jumlah perkataan jangan terlalu banyak  Boleh gunakan aktiviti mengeja selepas aktiviti bacaan . Ejaan  Guru perlu memilih perkataan yang sesuai berlandaskan perbendaharaan kata mereka ( Perkataan yang pernah didengar)  Peringkatkan.PERINGKAT LATIHAN MENULIS i.

 Sebaik-baiknya guru dedahkan dahulu perkataan tersebut  Guru sebut dua kali barulah murid menulis  Perkataan yang ditulis haruslah diperiksa oleh guru atau secara berpasangan . kemudian dilakukan secara bertulis . Harus dilakukan secara lisan .

arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik.MENULIS IMLAK DENGAN TEPAT. i. o Contoh : a) Datuk b) Nenek c) Sepupu d) Ayah e) Ibu • • . Menulis imlak perkataan o Guru menyebut perkataan.

air bersih b. arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. ikan kaloi c.ii. o Contoh : a. minum susu . Menulis Imlak Frasa o Guru menyebut frasa. susun bunga d. pasang langsir e. sapu sampah f. lap tingkap g.

e. Ravi main bola. b. c. Anas bangun pagi. Kami kemas kelas. d. Huda sapu sampah. o Contoh : a. Ayah potong rumput. Menulis Imlak Ayat Mudah o Guru menyebut ayat mudah.iii. . arah muridmurid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik.

RENCANA  Satu cara untuk memperkukuh kemahiran membaca dan menulis  Tujuan supaya murid mahir mendengar mengeja dan menulis  Bahan-bahan rencana hendaklah berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari  Beri juga perhatian terhadap tanda baca .

menukar karangan pendek atau petikan bercetak dari tulisan jawi ke dalam tulisan rumi . petikan dan sebagainya. mengecam dan menulis semula b. Guru edar bahan daripada buku teks. Murid diminta membaca. meminta murid menulis sama ada daripada lisan atau rakaman c.majalah.AKTIVITI RENCANA a.

Setiap kesalahan perlu dibincangkan Sebaik-baiknya dilakukan selepas aktiviti lisan atau bacaan . Beri markah. penggunaan perkataan. bentuk huruf dan tanda baca Periksa kerja murid.CARA PELAKSANAAN Murid diberi petikan dan diminta membaca Guru pilih bahagian-bahagian tertentu untuk direncanakan Guru sebut ayat-ayat sama ada secara lisan atau rakaman dan murid diminta menulis Unsur yang dilihat dalam rencana ialah ketepatan ejaan.

Penyediaan Bahan Aktiviti Imlak Artikel Rakaman audio Bahan yang boleh digunakan Buku cerita Majalah Surat khabar Petikan teks .

Sumber air dicemari dengan sampah sarap serta bangkai dan najis. Namun begitu. sumber air khususnya di negara kita sering dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Tanpa air. manusia bukan sahaja menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti kehidupan malahan juga akan mati kehausan. .Petikan Teks Pencemaran Air Air merupakan nadi kehidupan manusia. Lebih daripada itu. Demikianlah pentingnya air kepada kita. sumber air dicemari pula oleh tumpahan minyak serta sisa toksik.

sumber air yang tercemar tidak selamat untuk diminum. Lebih mencemaskan lagi. Yang pasti haiwan akuatik seperti ikan . serangga air akan pupus sedikit demi sedikit. Pencemaran air juga menyebabkan air berbau busuk dan dicemari kuman. kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada kebiasaanya. untuk mendapatkan bekalan air yang bersih lagi selamat. Bukan itu sahja. udang. .Pencemaran air menimbulkan beberapa kesan yang negatif kepada manusia. tumbuhan akuatik termasuk batu karang juga akan mengalami nasib yang sama. Justeru.

Lembaran Kerja .

________________ 10. ________________ 6. ________________ 9.Nama : _____________________ Kelas :_____________________ Lembaran Kerja Markah Aktiviti Imlak Tulis perkataan-perkataan yang disebut oleh guru. ________________ . ________________ 2. 1. ________________ 5. ________________ 4. ________________ 3. ________________ 8. ________________ 7.

. • imlak menguji konstrak kemahiran ‘mendengar ’ dalam sesuatu bahasa dan ‘kefahaman’ mengenainya dalam bahasa yang didengar.UJIAN IMLAK • Imlak sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller (1979). • menulis semula sesuatu keratan (petikan paragraf) yang diperdengarkan.

Kebolehan untuk menerima berita dan memahami apa yang disampaikan Kebolehan untuk menangkap perbendaharaan kata dan konsep secara terendiri ASPEK-ASPEK Kebolehan untuk meneliti perbezaan dalam rima .

100 markah penuh bagi keratan yang mengandungi 100 patah perkataan. tetapi mempunyai kaitan fonologi dengan perkataan asalnya. • Misalnya. dan tidak membawa maksud lain kepada ayat/ keseluruhan teks asalnya. MARKAH 1 markah KETERANGAN Bagi setiap perkataan yang betul dan tepat dengan bacaan daripada teks asalnya 1 atau ½ markah Bagi setiap perkatan yang tersilap ejaannya. Contoh: bilik ditulis sebagai bilek.CARA PEMARKAHAN • Markah penuh adalah mengikut jumlah bilangan perkataan yang terdapat dalam keratan imlak. .

Sekian Xie Xie & Terima Kasih .

blogspot.blogspot.gov.com/2012/04/penilaian-kemahiranmendengar-sama-ada. Diakses pada Februari 26.html Jabatan Pengajian Melayu.dbp. (2012). daripada http://azaha83. (2010.blogspot. Penilaian Kemahiran Mendengar.html Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Diakses pada Februari 26. Januari 2).com/2010/01/petikanpencemaran-air. 2013.html Faridah Sadek.Bibliografi Anonymous. (2011). Diakses 25 Februari.blogspot. (2013). 2013 daripada http://prpm. daripada http://jpmkampusrajang. Diakses pada Februari 26. 2013. 2013 daripada http://imlak. Imlak. (2012. Imlak tu apa. Kemahiran Menulis. Januari 8). Diakses 25 Februari.com/2011/07/nota-bmm-3104kemahiran-bm-kemahiran.aspx?k=imlak .my/Search.com/2012/01/imlak-tu-apa.html Azaha Ibrahim. 2013 daripada http://faridahjajpm1. Petikan Pencemaran Air.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.