DEFINISI
• Pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber(perkataan, frasa, ayat) untuk ditulis oleh orang lain. • Kamus Dewan Edisi Empat mentakrifkan imlak sebagai perbuatan menyebut perkataan (ayat dll) supaya ditulis oleh orang lain • Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa
1. 2. Kemahiran mendengar Kemahiran menulis secara mekanis

Menulis secara mekanis ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf,suku kata, perkataan, ayat atau wacana. • Penyalinan bahan bercetak yang dilihat dengan mata tidak dianggap imlak kerana tidak melalui media pendengaran.

kandungan. mengeja. bahasa.• Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan • Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. dan kosa kata • Pastikan tempat hentian bacaan • Petikan perlu dibaca dengan jelas . menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata • Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan.

bentuk huruf dan tanda baca • Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca .CARA PENGAJARAN IMLAK • Berikan petikan teks dan minta murid baca • Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan • Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis • Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan. penggunaan perkataan.

• Menambah kemahiran pengetahuan murid dalam memahami kosa kata dan stuktur bahasa.TUJUAN • Imlak latih murid menulis perkataan dengan ejaan yang tepat. • Memberikan dasar kemampuan mengenai tanda baca yang benar . • Merupakan peletak dasar kemampuan murid untuk membezakan berbagai bunyi(fonem).

bacakan teks itu keseluruhannya sekali lagi untuk semakan pelajar.CARA MEMBACAKAN KERATAN IMLAK Mula-mula bacakan keratan satu kali kepada pelajar sebelum Ujian Imlak itu dijalankan. Selepas imlak dijalankan . jeda (pauses) dan intonasi yang betul. dan keratan dibacakan dengan gaya yang natural (biasa). Bacaan hendaklah mengikut tanda bacaan. iaitu sebelum pengujian. sewaktu pengujian dan selepas pengujian. . memahami dan menulis. Jadi guru membacakan teks itu tiga kali. Kadar kelajuan bacaan hendaklah sesuai dengan kesempatan pelajar mendengar.

1996)./ (Abdul Aziz Abdul Talib. / cuaca sungguh nyaman./ Apabila sampai ke tepi pantai/ ombak itu pun pecah./ Matahari hampir terbenam. .Keratan Ujian Imlak Pada petang itu./ Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. / buihnya menjamah pasir pantai/ yang halus dan putih itu./ Ombak berkejar-kejaran/ ke tepi pantai./ Cahayanya yang merah itu/ menyinari permukaan air laut/ menjadikannya berkilaukilauan.

Ejaan  Guru perlu memilih perkataan yang sesuai berlandaskan perbendaharaan kata mereka ( Perkataan yang pernah didengar)  Peringkatkan.PERINGKAT LATIHAN MENULIS i. Bermula yang mudah kepada yang lebih susah  Jumlah perkataan jangan terlalu banyak  Boleh gunakan aktiviti mengeja selepas aktiviti bacaan .

 Harus dilakukan secara lisan .  Sebaik-baiknya guru dedahkan dahulu perkataan tersebut  Guru sebut dua kali barulah murid menulis  Perkataan yang ditulis haruslah diperiksa oleh guru atau secara berpasangan . kemudian dilakukan secara bertulis .

i. o Contoh : a) Datuk b) Nenek c) Sepupu d) Ayah e) Ibu • • . arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. Menulis imlak perkataan o Guru menyebut perkataan.MENULIS IMLAK DENGAN TEPAT.

sapu sampah f. arah murid-murid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. pasang langsir e. Menulis Imlak Frasa o Guru menyebut frasa. air bersih b. ikan kaloi c. susun bunga d. o Contoh : a. minum susu . lap tingkap g.ii.

d. . Huda sapu sampah. e. arah muridmurid menulis/mencatat dalam buku tulis dengan tulisan kemas dan cantik. c. Anas bangun pagi. Menulis Imlak Ayat Mudah o Guru menyebut ayat mudah. b. Ayah potong rumput. o Contoh : a. Ravi main bola.iii. Kami kemas kelas.

RENCANA  Satu cara untuk memperkukuh kemahiran membaca dan menulis  Tujuan supaya murid mahir mendengar mengeja dan menulis  Bahan-bahan rencana hendaklah berkait rapat dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari  Beri juga perhatian terhadap tanda baca .

AKTIVITI RENCANA a. petikan dan sebagainya. Murid diminta membaca. mengecam dan menulis semula b. menukar karangan pendek atau petikan bercetak dari tulisan jawi ke dalam tulisan rumi .majalah. meminta murid menulis sama ada daripada lisan atau rakaman c. Guru edar bahan daripada buku teks.

bentuk huruf dan tanda baca Periksa kerja murid. penggunaan perkataan. Setiap kesalahan perlu dibincangkan Sebaik-baiknya dilakukan selepas aktiviti lisan atau bacaan . Beri markah.CARA PELAKSANAAN Murid diberi petikan dan diminta membaca Guru pilih bahagian-bahagian tertentu untuk direncanakan Guru sebut ayat-ayat sama ada secara lisan atau rakaman dan murid diminta menulis Unsur yang dilihat dalam rencana ialah ketepatan ejaan.

Penyediaan Bahan Aktiviti Imlak Artikel Rakaman audio Bahan yang boleh digunakan Buku cerita Majalah Surat khabar Petikan teks .

manusia bukan sahaja menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti kehidupan malahan juga akan mati kehausan. Lebih daripada itu.Petikan Teks Pencemaran Air Air merupakan nadi kehidupan manusia. Demikianlah pentingnya air kepada kita. . Tanpa air. sumber air dicemari pula oleh tumpahan minyak serta sisa toksik. sumber air khususnya di negara kita sering dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Namun begitu. Sumber air dicemari dengan sampah sarap serta bangkai dan najis.

Lebih mencemaskan lagi. udang. Bukan itu sahja. serangga air akan pupus sedikit demi sedikit. Yang pasti haiwan akuatik seperti ikan . Justeru. . untuk mendapatkan bekalan air yang bersih lagi selamat. kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada kebiasaanya. sumber air yang tercemar tidak selamat untuk diminum. Pencemaran air juga menyebabkan air berbau busuk dan dicemari kuman. tumbuhan akuatik termasuk batu karang juga akan mengalami nasib yang sama.Pencemaran air menimbulkan beberapa kesan yang negatif kepada manusia.

Lembaran Kerja .

________________ 8. ________________ . 1.Nama : _____________________ Kelas :_____________________ Lembaran Kerja Markah Aktiviti Imlak Tulis perkataan-perkataan yang disebut oleh guru. ________________ 7. ________________ 9. ________________ 3. ________________ 6. ________________ 4. ________________ 10. ________________ 5. ________________ 2.

• imlak menguji konstrak kemahiran ‘mendengar ’ dalam sesuatu bahasa dan ‘kefahaman’ mengenainya dalam bahasa yang didengar. . • menulis semula sesuatu keratan (petikan paragraf) yang diperdengarkan.UJIAN IMLAK • Imlak sebagai satu ujian kemahiran mendengar telah diutarakan oleh Oller (1979).

Kebolehan untuk menerima berita dan memahami apa yang disampaikan Kebolehan untuk menangkap perbendaharaan kata dan konsep secara terendiri ASPEK-ASPEK Kebolehan untuk meneliti perbezaan dalam rima .

100 markah penuh bagi keratan yang mengandungi 100 patah perkataan. • Misalnya. tetapi mempunyai kaitan fonologi dengan perkataan asalnya. Contoh: bilik ditulis sebagai bilek. dan tidak membawa maksud lain kepada ayat/ keseluruhan teks asalnya.CARA PEMARKAHAN • Markah penuh adalah mengikut jumlah bilangan perkataan yang terdapat dalam keratan imlak. . MARKAH 1 markah KETERANGAN Bagi setiap perkataan yang betul dan tepat dengan bacaan daripada teks asalnya 1 atau ½ markah Bagi setiap perkatan yang tersilap ejaannya.

Sekian Xie Xie & Terima Kasih .

2013 daripada http://faridahjajpm1. Penilaian Kemahiran Mendengar. 2013.html Jabatan Pengajian Melayu. 2013. Imlak tu apa.com/2011/07/nota-bmm-3104kemahiran-bm-kemahiran.aspx?k=imlak .blogspot. daripada http://azaha83.com/2012/01/imlak-tu-apa. (2013).com/2010/01/petikanpencemaran-air.my/Search. (2010. Januari 8).com/2012/04/penilaian-kemahiranmendengar-sama-ada. daripada http://jpmkampusrajang.gov. Petikan Pencemaran Air. 2013 daripada http://prpm. Diakses pada Februari 26.Bibliografi Anonymous.blogspot.blogspot.html Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Diakses pada Februari 26. Diakses 25 Februari.html Faridah Sadek. Diakses pada Februari 26. 2013 daripada http://imlak. Imlak. (2012. Diakses 25 Februari. Januari 2).html Azaha Ibrahim.dbp. (2011).blogspot. Kemahiran Menulis. (2012).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.