UNIT 3

1. 2.1 : 1. 2 dan 3 : 1.HPU Model Arahan : 1. 2. 4. Ceritakan situasi di dalam gambar. Sebutkan beberapa amalan baik yang terdapat di dalam gambar. .5.

Tidak berdisiplin 2.Murid mendengar arahan ketua kelas.CADANGAN JAWAPAN: 1. .Bising .Murid tidak mendengar arahan ketua kelas . . Gambar 1 .Bermain di dalam kelas .Murid berdisiplin Gambar 2 . mendengar arahan berdisiplin menghormati ketua bekerjasama Nota : Sebarang jawapan murid yang sesuai diterima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful