UNIT 3

. 4.HPU Model Arahan : 1. Ceritakan situasi di dalam gambar. 2 dan 3 : 1. Sebutkan beberapa amalan baik yang terdapat di dalam gambar.1 : 1. 2. 2.5.1.

Tidak berdisiplin 2. mendengar arahan berdisiplin menghormati ketua bekerjasama Nota : Sebarang jawapan murid yang sesuai diterima.Murid tidak mendengar arahan ketua kelas .Murid berdisiplin Gambar 2 . .CADANGAN JAWAPAN: 1. Gambar 1 .Bermain di dalam kelas .Murid mendengar arahan ketua kelas. .Bising .