PROGRAM BAKTI SISWA

Powerpoint Templates

Page 1

PENGENALAN
• Program bakti siswa adalah program yang dianjurkan oleh JPP bagi menjalankan tanggungjawab sosialnya di dalam atau luar IPG. • Program ini diadakan sekali dalam setahun perkhidmatan JPP. • Program ini diadakan bagi memberi khidmat kepada masyarakat dari segi keperluan mereka serta sosial. • Bakti Siswa JPP 2012/2013 diadakan di Pulau Tuba, Langkawi, Kedah.
Powerpoint Templates Page 2

AKTIVITI YANG DILAKUKAN

Powerpoint Templates

Page 3

AKTIVITI YANG DILAKUKAN

Powerpoint Templates

Page 4

KELEBIHAN
• Tanggungawab terhadap tugas yang tinggi • Dana yang diperuntukkan mengcukupi serta dapat menampung perbelanjaan di Langkawi. • Jalinan siraturrahim pelajar dengan pensyarah tercipta. • Pemilihan keluarga angkat yangteliti serta memenuhi kehendak. • Aktiviti yang menyeronokkan.

Powerpoint Templates

Page 5

KEKURANGAN
• Kekangan masa • Perjalanan kadang-kadang tidak tersusun dengan rapi. • Ada yang tidak memberi kerjasama dalam melakukan kerja.

Powerpoint Templates

Page 6

PENAMBAHBAIKAN
• Disiplin pelajar. • Masa ditambah lagi bagi memberkan kepuasan kepada pelajar. • Tempat atau aktiviti yang dilakukan berlainan tempat setiap tahun. • Menerapkan kerjasama yang utuh ketika melakukan kerja.

Powerpoint Templates

Page 7

RUMUSAN
• Sesungguhnya setiap kerja perlulah mempunyai kerjasama yang maksima agar aktiviti yang dilakukan akan berhasil. • Panjangkan lagi masa supaya pelajar dapat menikmati keseronokan bakti siswa.

Powerpoint Templates

Page 8