TUGAS PENYELIA ASRAMA 1.

0 Pentadbiran • • • • • • − − − − lain-lain − − − • • Pekeliling-pekeliling yang berkaitan asrama Buku Laporan Prestasi Kontraktor Membantu warden dalam urusan/proses pengambilan dan pendaftaran murid baru. Memastikan diuruskan. hapuskira peralatan dan perabot asrama / dewan makan Menyelia kakitangan pembersihan. asrama, perkhidmatan keselamatan dan

Mengurus inventori asrama. Mengurus stor-stor asrama. Menyediakan rekod-rekod pelajar yang tinggal di asrama. Menyediakan jadual tugas harian/bulanan bagi kakitangan asrama. Mengurus Pejabat Asrama dan memastikan perkara-perkara berikut teratur dan kemas. Sistem Fail Data-data Peralatan dan perabot serta susun aturnya Buku Stok/Inventori peralatan,perkakas,perabot, dan

Bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakan kepada Pengetua/Guru Besar dan mengambil tindakan susulan setelah mendapat kebenaran. Mengumpul maklumat dari pihak yang berkaitan, menyediakan data dan menghantarkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Membantu menjayakan sebarang aktiviti asrama. Menghadiri mesyuarat, taklimat serta kursus yang berkaitan. Mengurus hal-hal berkaitan penggunaan asrama oleh pihak luar.

• • • • •

0 Kontrak Penswastaan 3. 3.• • • Membantu tugas-tugas warden ketika ketiadaannya di asrama. Menuntut Geran Perkapita (PCG) asrama dan pelarasan jika ada. Menyediakan anggaran peruntukan tahunan asrama. Menutup akaun asrama setiap hujung bulan. 2. Mengemukakan laporan bulanan makanan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Mengemukakan laporan makanan tahunan ke Kementerian Pelajaran Malaysia. Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan: Mengisi Borang Pesanan (Jadual 8) . Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar atau Penolong Kanan HEM. Membuat penyata audit setiap hujung tahun. Mengurus pembayaran bil-bil asrama. Membuat kutipan yuran asrama Membantu memohon kelulusan menggunakan Wang Lebihan Makanan Asrama ke Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia.0 Kewangan • • • • • • • • • Mengurus permohonan pembelian barang dan peralatan asrama untuk kegunaan asrama. Bertanggungjawab melengkap dan mengemaskini data SMA.1 Bekalan Makanan Bermasak • • • • − Mengawal kebersihan makanan dan minuman serta pekerja dewan makan mengikut garis panduan kesihatan. Mengurus Buku Tunai Asrama.

Membantu menguatkuasakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan tender bekalan makanan asrama. Memastikan kontraktor mematuhi peraturan/ garis panduan berkaitan pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Memastikan premis. Memastikan penerimaan bahan mentah mencukupi dan berkualiti. Menyediakan dan mengemaskini rekod kesihatan murid . Kementerian Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan. • • 3.− − − − − • • Menerima dan memeriksa bahan mentah Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua/Guru Besar jika berlaku pertukaran bahan/menu. Pengurusan pergerakan murid asrama ke klinik/hospital. spesifikasi dan masa yang ditetapkan.0 Kebajikan • − − − − asrama. 4.2 Kawalan Keselamatan • • • Mempastikan Pengawal Keselamatan menjalankan tugas seperti dalam perjanjian kontrak. Menghantar laporan bulanan kepada pihak sekolah dan kontraktor.perabot dan peralatan selamat digunakan. Menyediakan jadual bertugas Pengawal Keselamatan. Memastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak dari aspek bahan mentah. menu. Mengurus buku laporan harian bekalan bermasak. Penyeliaan kesihatan murid berkaitan: Pengurusan bilik sakit. Memberi bantuan mula kepada murid asrama. Memantau proses penyediaan makanan.3 Pembersihan Kawasan • • Mempastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dijalankan seperti dalam perjanjian kontrak. laporan harian/bulanan kepada pihak 3. Menyedia dan menghantar pengurusan sekolah.

0 Keselamatan • • • • Memastikan semua peralatan keselamatan di asrama berfungsi dengan baik. bilik air. Menjaga semua alatan dan kemudahan di asrama. .5. • 6. 0 Fizikal • • • • Menjaga kebersihan kawasan asrama termasuk bangunan-bangunan. dewan makan dan persekitaran asrama dalam keadaan bersih . Menjalankan pemeriksaan setiap pagi untuk menentukan kebersihan dormitori. Memastikan semua pendawaian dan peralatan elektrik selamat digunakan. Melaporkan kerosakan harta benda kerajaan. Memastikan keselamatan persekitaran asrama. bilik-bilik khas. Menghantar Laporan Bulanan Pembersihan Kawasan Asrama. Memastikan semua kerosakan di asrama diselenggara dengan segera. surau. teratur dan diurus rapi. tandas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful