tugas penyelia asrama

TUGAS PENYELIA ASRAMA 1.

0 Pentadbiran • • • • • • − − − − lain-lain − − − • • Pekeliling-pekeliling yang berkaitan asrama Buku Laporan Prestasi Kontraktor Membantu warden dalam urusan/proses pengambilan dan pendaftaran murid baru. Memastikan diuruskan. hapuskira peralatan dan perabot asrama / dewan makan Menyelia kakitangan pembersihan. asrama, perkhidmatan keselamatan dan

Mengurus inventori asrama. Mengurus stor-stor asrama. Menyediakan rekod-rekod pelajar yang tinggal di asrama. Menyediakan jadual tugas harian/bulanan bagi kakitangan asrama. Mengurus Pejabat Asrama dan memastikan perkara-perkara berikut teratur dan kemas. Sistem Fail Data-data Peralatan dan perabot serta susun aturnya Buku Stok/Inventori peralatan,perkakas,perabot, dan

Bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakan kepada Pengetua/Guru Besar dan mengambil tindakan susulan setelah mendapat kebenaran. Mengumpul maklumat dari pihak yang berkaitan, menyediakan data dan menghantarkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Membantu menjayakan sebarang aktiviti asrama. Menghadiri mesyuarat, taklimat serta kursus yang berkaitan. Mengurus hal-hal berkaitan penggunaan asrama oleh pihak luar.

• • • • •

Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan: Mengisi Borang Pesanan (Jadual 8) . Mengemukakan laporan bulanan makanan ke Jabatan Pelajaran Negeri. Bertanggungjawab melengkap dan mengemaskini data SMA.• • • Membantu tugas-tugas warden ketika ketiadaannya di asrama.1 Bekalan Makanan Bermasak • • • • − Mengawal kebersihan makanan dan minuman serta pekerja dewan makan mengikut garis panduan kesihatan. Mengurus pembayaran bil-bil asrama.0 Kewangan • • • • • • • • • Mengurus permohonan pembelian barang dan peralatan asrama untuk kegunaan asrama. Menutup akaun asrama setiap hujung bulan. Menyediakan anggaran peruntukan tahunan asrama. Membuat kutipan yuran asrama Membantu memohon kelulusan menggunakan Wang Lebihan Makanan Asrama ke Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar atau Penolong Kanan HEM. Menuntut Geran Perkapita (PCG) asrama dan pelarasan jika ada. Mengemukakan laporan makanan tahunan ke Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. Mengurus Buku Tunai Asrama. 2.0 Kontrak Penswastaan 3. Membuat penyata audit setiap hujung tahun.

laporan harian/bulanan kepada pihak 3. Memantau proses penyediaan makanan. Pengurusan pergerakan murid asrama ke klinik/hospital. 4. Memastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak dari aspek bahan mentah. Membantu menguatkuasakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan tender bekalan makanan asrama. Menghantar laporan bulanan kepada pihak sekolah dan kontraktor. Mengurus buku laporan harian bekalan bermasak. Memastikan penerimaan bahan mentah mencukupi dan berkualiti. Memastikan premis. Kementerian Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan.0 Kebajikan • − − − − asrama. Menyediakan dan mengemaskini rekod kesihatan murid . spesifikasi dan masa yang ditetapkan.3 Pembersihan Kawasan • • Mempastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dijalankan seperti dalam perjanjian kontrak. Penyeliaan kesihatan murid berkaitan: Pengurusan bilik sakit.2 Kawalan Keselamatan • • • Mempastikan Pengawal Keselamatan menjalankan tugas seperti dalam perjanjian kontrak. menu. • • 3. Menyediakan jadual bertugas Pengawal Keselamatan.perabot dan peralatan selamat digunakan. Memastikan kontraktor mematuhi peraturan/ garis panduan berkaitan pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran.− − − − − • • Menerima dan memeriksa bahan mentah Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua/Guru Besar jika berlaku pertukaran bahan/menu. Memberi bantuan mula kepada murid asrama. Menyedia dan menghantar pengurusan sekolah.

• 6. Melaporkan kerosakan harta benda kerajaan. Menjalankan pemeriksaan setiap pagi untuk menentukan kebersihan dormitori. teratur dan diurus rapi. bilik air. Memastikan keselamatan persekitaran asrama. Memastikan semua kerosakan di asrama diselenggara dengan segera. Memastikan semua pendawaian dan peralatan elektrik selamat digunakan. dewan makan dan persekitaran asrama dalam keadaan bersih .0 Keselamatan • • • • Memastikan semua peralatan keselamatan di asrama berfungsi dengan baik.5. surau. bilik-bilik khas. Menjaga semua alatan dan kemudahan di asrama. . Menghantar Laporan Bulanan Pembersihan Kawasan Asrama. 0 Fizikal • • • • Menjaga kebersihan kawasan asrama termasuk bangunan-bangunan. tandas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful