TUGAS PENYELIA ASRAMA 1.

0 Pentadbiran • • • • • • − − − − lain-lain − − − • • Pekeliling-pekeliling yang berkaitan asrama Buku Laporan Prestasi Kontraktor Membantu warden dalam urusan/proses pengambilan dan pendaftaran murid baru. Memastikan diuruskan. hapuskira peralatan dan perabot asrama / dewan makan Menyelia kakitangan pembersihan. asrama, perkhidmatan keselamatan dan

Mengurus inventori asrama. Mengurus stor-stor asrama. Menyediakan rekod-rekod pelajar yang tinggal di asrama. Menyediakan jadual tugas harian/bulanan bagi kakitangan asrama. Mengurus Pejabat Asrama dan memastikan perkara-perkara berikut teratur dan kemas. Sistem Fail Data-data Peralatan dan perabot serta susun aturnya Buku Stok/Inventori peralatan,perkakas,perabot, dan

Bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakan kepada Pengetua/Guru Besar dan mengambil tindakan susulan setelah mendapat kebenaran. Mengumpul maklumat dari pihak yang berkaitan, menyediakan data dan menghantarkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Membantu menjayakan sebarang aktiviti asrama. Menghadiri mesyuarat, taklimat serta kursus yang berkaitan. Mengurus hal-hal berkaitan penggunaan asrama oleh pihak luar.

• • • • •

Menyediakan anggaran peruntukan tahunan asrama. Bertanggungjawab melengkap dan mengemaskini data SMA. Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan: Mengisi Borang Pesanan (Jadual 8) . Membuat penyata audit setiap hujung tahun. Mengemukakan laporan bulanan makanan ke Jabatan Pelajaran Negeri. 2. Menuntut Geran Perkapita (PCG) asrama dan pelarasan jika ada. Mengurus pembayaran bil-bil asrama.1 Bekalan Makanan Bermasak • • • • − Mengawal kebersihan makanan dan minuman serta pekerja dewan makan mengikut garis panduan kesihatan. Menutup akaun asrama setiap hujung bulan.0 Kontrak Penswastaan 3. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar atau Penolong Kanan HEM. Mengemukakan laporan makanan tahunan ke Kementerian Pelajaran Malaysia. 3.• • • Membantu tugas-tugas warden ketika ketiadaannya di asrama.0 Kewangan • • • • • • • • • Mengurus permohonan pembelian barang dan peralatan asrama untuk kegunaan asrama. Mengurus Buku Tunai Asrama. Membuat kutipan yuran asrama Membantu memohon kelulusan menggunakan Wang Lebihan Makanan Asrama ke Jabatan Pelajaran Negeri/ Kementerian Pelajaran Malaysia.

Menyediakan dan mengemaskini rekod kesihatan murid . 4. Mengurus buku laporan harian bekalan bermasak. Memastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak dari aspek bahan mentah. Penyeliaan kesihatan murid berkaitan: Pengurusan bilik sakit.2 Kawalan Keselamatan • • • Mempastikan Pengawal Keselamatan menjalankan tugas seperti dalam perjanjian kontrak. Memastikan penerimaan bahan mentah mencukupi dan berkualiti. Memberi bantuan mula kepada murid asrama. Membantu menguatkuasakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan tender bekalan makanan asrama. menu. Memantau proses penyediaan makanan.perabot dan peralatan selamat digunakan.0 Kebajikan • − − − − asrama. • • 3. Menyediakan jadual bertugas Pengawal Keselamatan. Pengurusan pergerakan murid asrama ke klinik/hospital.3 Pembersihan Kawasan • • Mempastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dijalankan seperti dalam perjanjian kontrak.− − − − − • • Menerima dan memeriksa bahan mentah Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua/Guru Besar jika berlaku pertukaran bahan/menu. Memastikan premis. spesifikasi dan masa yang ditetapkan. Kementerian Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan. Menghantar laporan bulanan kepada pihak sekolah dan kontraktor. Memastikan kontraktor mematuhi peraturan/ garis panduan berkaitan pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. laporan harian/bulanan kepada pihak 3. Menyedia dan menghantar pengurusan sekolah.

Menjalankan pemeriksaan setiap pagi untuk menentukan kebersihan dormitori. Melaporkan kerosakan harta benda kerajaan. teratur dan diurus rapi. Memastikan semua kerosakan di asrama diselenggara dengan segera. Memastikan keselamatan persekitaran asrama. 0 Fizikal • • • • Menjaga kebersihan kawasan asrama termasuk bangunan-bangunan.0 Keselamatan • • • • Memastikan semua peralatan keselamatan di asrama berfungsi dengan baik. Menjaga semua alatan dan kemudahan di asrama.5. Menghantar Laporan Bulanan Pembersihan Kawasan Asrama. • 6. dewan makan dan persekitaran asrama dalam keadaan bersih . tandas. surau. bilik-bilik khas. Memastikan semua pendawaian dan peralatan elektrik selamat digunakan. bilik air. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful