BORANG PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1 2012 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ( TMK ) Nama : M.

Muthu Standard Prestasi
1.0 1.1 3.1 1.2 3.2 1.3 3.0 3.3 3.4 3.5 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.0 2.4 2.5 2.6 2.7

Catatan

Standard Prestasi

BAND 6 5 4 3 2 1

Kriteria Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali . Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji . Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab . Tahu , faham dan boleh buat . Tahu dan faham . Tahu .

Tanda tangan guru :

_______________________ Nama guru :

_______________________