Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah dalam P&P Bahasa Melayu

Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK/ICT) .

. menarik dan mencabar. Matlamat pembangunan pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia memberikan penekanan kepada pembangunan TMK yang menyeluruh .  Antaranya. meningkatkan pengetahuan dan kemahiran TMK dalam kalangan pendidik dan murid serta mengintegrasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran agar P & P lebih berkesan.

 Penggunaan TMK dalam P&P membantu murid untuk membina. . Penggunaan TMK perlu dirancang dengan teliti untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran supaya sesuai dengan pembelajaran dan bersifat kendiri selaras dengan tuntutan P&P alaf baharu dan kemahiran abad ke-21. menilai. memanipulasi dan mempersembahkan idea serta pengetahuan yang baharu.

 Kemahiran TMK ini adalah selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan dengan TMK di sekolah dan semua institusi pendidikan iaitu:  Memastikan semua guru dan murid celik TMK  Menyelaraskan semua aktiviti dan inisiatif TMK di bawah Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran Kementerian. .  Menilai semua perisian kursus yang telah dihasilkan.

. Mengutamakan peranan dan fungsi TMK dalam pndidikan sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam P&P.  Menggalakkan penggunaan TMK bagi meningkatkan produktiviti. kecemerlangan dan keberkesanan sistem pengurusan.

iaitu internet. kamera video digital dan CD ROM. Jadual di sebelah menunjukkan aktiviti-aktiviti pemerolehan maklumat melalui penggunaan TMK. kamera digital. .

Google dan sebagainya untuk memuat turun dan memuat naik fail-fail digital seperti grafik. Kamera digital Murid boleh memindahkan fail grafik daripada memori kamera digital ke komputer melalui kabel USB dan pembaca kad memori bagi tujuan untuk pembentangan atau aktiviti pesembahan. video.Penggunaan TMK Contoh aktiviti Internet Murid menggunakan kemudahan enjin pencarian Yahoo. animasi ke dalam komputer. . audio.

audio dan video dan memindahkannya ke dalam komputer masing-masing. CD ROM Murid meneroka CD ROM yang mengandungi sumbersumber digital seperti grafik. .Penggunaan TMK Kamera Video Digital Contoh aktiviti Murid boleh memindahkan fail video dari kamera video digital melalui kabel USB atau firewire.

. Jadual yang seterusnya menunjukkan penggunaan TMK dalam P&P melalui: i) Tutorial ii) Penerokaan/ekspositori iii) Aplikasi iv) Komunikasi.

demonstrasi. Tutorial •Aktiviti ini merangkumi ekspositori. latihan dan latih tubi yang disampaikan dan dikawal oleh sistem. •Melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Penerokaan •Mengalami.• Guru menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. portal maklumat dan lain-lain. mencari dan mengakses maklumat daripada internet. . • TMK sebagai medium.

grafik. audio dan video. . Facebook atau laman sosial dan memberi komen dan pendapat melalui blog. •Menghantar dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk seperti teks.Aplikasi •Membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran seperti menyiapkan folio dan projek kerja kursus •Bukan sebagai penyaluran maklumat P&P Komunikasi •Menggunakan TMK untuk menghantar mesej melalui emel.

khususnya isu semasa dan bersifat global Peluang untuk belajar dengan berkesan melalui bimbingan yang minimum daripada guru Wujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan mencabar Meningkatkan kreativiti.Meningkatkan kemahiran TMK melalui penggunaan secara profesional Mengumpul maklumat yang memerlukan masa terlalu lama atau mahal untuk diperolehi: National Geografi dan kebudayaan asing Mengakses maklumat yang sukar. keyakinan dan imaginasi murid melalui projek atau tugasan kumpulan .

bebas dan fleksibel.Kesimpulannya:  TMK dapat membantu guru mempertingkat keberkesanan P&P. pembelajaran lebih bersifat terbuka.  Tidak terlalu terikat dengan kurikulum yang terhad. .  Menjimatkan masa.

. Suasana pembelajaran kondusif. aktif dan menyeronokkan. mencabar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful