Seni Dalam Pendidikan

Seni Dalam Pendidikan

Muhamad Asyraf Bin Zamri Uwais Al Qarni Bin Mohd Isa

Warna/irama/ ruang Kepentingan Definisi Seni Dalam Pendidikan Kelebihan Kaitan .

Seni Dalam Pendidikan Definisi Warna Irama Ruang Sains : Pigmen berwarna kimia yang bertindak balas pada suatu permukaan SDP : Sesuatu yang berunsur/berbentuk visual -cth : kad imbasan Sains :Elemen dalam muzik / rentak yang berlaku secara berulang SDP : Muzik –cth : lagu Sains : Jarak antara dua objek SDP : Pergerakan cth tarian .

( warna) . guru memperdengarkan kepada murid sebuah lagu yang berjudul ‘the animal’. mewarna atau memerhati persekitaran dan mengaitkan dengan lagu yang didengar. guru membimbing murid-murid melakukan pergerakan badan sesuai dengan lirik lagu yang diperdengarkan.Kaitan • Dalam mengajar subjek Bahasa Inggeris. guru melakukan aktiviti seperti melukis. ( irama) • Semasa mendengar lagu . ( ruang) • Setelah tamat menyanyi dan menari .

psikologi dan personaliti •Pembelajaran berlaku secara aktif .Kepentingan •Tajam institusi . presepsi . imaginasi dan konsepsi •Memberi kesan kepada budaya .

Kelebihan •Meningkatkan minat murid •Pembendaharaan kata bertambah •Aplikasi kemahiran yang dipelajari •Murid lebih aktif •Mudah mengingat •Lancar proses pengajaran dan pembelajaran .

Releven Tajuk Dengan Penulisan • Secara umumnya . . kepentingan dan kelebihan warna. hasil penulisan kerja kursus yang kami baca dan analisa menghuraikan subjek seni dalam pengajaran dengan mudah dan jelas. irama dan ruang dalam pembelajaran. kaitan. irama dan ruang dalam subjek behasa inggeris. • Hasil tulisan penulis banyak dikukuhkan dengan pendapat pengkaji dan ilmuan barat yang diiktiraf. • konklusinya. • Pembaca dapat memahami seni dalam pengajaran berdasarkan teori-teori dan contoh-contoh yang dibawa. penulis berjaya menyatakan definisi. • Penulis menjelaskan secara terperinci perkaitan warna.

• Guru dilatih agar menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Maklumat tambahan • Seni dalam pembelajaran tidak dapat tidak berkaitan dengan seni visual. • Matlamat seni dalam pembelajaran adalah untuk melatih serta merangsang pancaindera dan nilai estetika. . muzik dan pergerakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful