Seni Dalam Pendidikan

Muhamad Asyraf Bin Zamri Uwais Al Qarni Bin Mohd Isa

Warna/irama/ ruang Kepentingan Definisi Seni Dalam Pendidikan Kelebihan Kaitan .

Seni Dalam Pendidikan Definisi Warna Irama Ruang Sains : Pigmen berwarna kimia yang bertindak balas pada suatu permukaan SDP : Sesuatu yang berunsur/berbentuk visual -cth : kad imbasan Sains :Elemen dalam muzik / rentak yang berlaku secara berulang SDP : Muzik –cth : lagu Sains : Jarak antara dua objek SDP : Pergerakan cth tarian .

guru memperdengarkan kepada murid sebuah lagu yang berjudul ‘the animal’. guru melakukan aktiviti seperti melukis. ( irama) • Semasa mendengar lagu . guru membimbing murid-murid melakukan pergerakan badan sesuai dengan lirik lagu yang diperdengarkan. ( ruang) • Setelah tamat menyanyi dan menari . mewarna atau memerhati persekitaran dan mengaitkan dengan lagu yang didengar. ( warna) .Kaitan • Dalam mengajar subjek Bahasa Inggeris.

Kepentingan •Tajam institusi . imaginasi dan konsepsi •Memberi kesan kepada budaya . psikologi dan personaliti •Pembelajaran berlaku secara aktif . presepsi .

Kelebihan •Meningkatkan minat murid •Pembendaharaan kata bertambah •Aplikasi kemahiran yang dipelajari •Murid lebih aktif •Mudah mengingat •Lancar proses pengajaran dan pembelajaran .

. hasil penulisan kerja kursus yang kami baca dan analisa menghuraikan subjek seni dalam pengajaran dengan mudah dan jelas. • Penulis menjelaskan secara terperinci perkaitan warna. kepentingan dan kelebihan warna. penulis berjaya menyatakan definisi. • Hasil tulisan penulis banyak dikukuhkan dengan pendapat pengkaji dan ilmuan barat yang diiktiraf. kaitan. • Pembaca dapat memahami seni dalam pengajaran berdasarkan teori-teori dan contoh-contoh yang dibawa. irama dan ruang dalam subjek behasa inggeris. irama dan ruang dalam pembelajaran. • konklusinya.Releven Tajuk Dengan Penulisan • Secara umumnya .

.Maklumat tambahan • Seni dalam pembelajaran tidak dapat tidak berkaitan dengan seni visual. • Matlamat seni dalam pembelajaran adalah untuk melatih serta merangsang pancaindera dan nilai estetika. muzik dan pergerakan. • Guru dilatih agar menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful