Seni Dalam Pendidikan

Muhamad Asyraf Bin Zamri Uwais Al Qarni Bin Mohd Isa

Warna/irama/ ruang Kepentingan Definisi Seni Dalam Pendidikan Kelebihan Kaitan .

Seni Dalam Pendidikan Definisi Warna Irama Ruang Sains : Pigmen berwarna kimia yang bertindak balas pada suatu permukaan SDP : Sesuatu yang berunsur/berbentuk visual -cth : kad imbasan Sains :Elemen dalam muzik / rentak yang berlaku secara berulang SDP : Muzik –cth : lagu Sains : Jarak antara dua objek SDP : Pergerakan cth tarian .

guru membimbing murid-murid melakukan pergerakan badan sesuai dengan lirik lagu yang diperdengarkan. ( irama) • Semasa mendengar lagu . guru memperdengarkan kepada murid sebuah lagu yang berjudul ‘the animal’. ( warna) .Kaitan • Dalam mengajar subjek Bahasa Inggeris. mewarna atau memerhati persekitaran dan mengaitkan dengan lagu yang didengar. guru melakukan aktiviti seperti melukis. ( ruang) • Setelah tamat menyanyi dan menari .

Kepentingan •Tajam institusi . presepsi . psikologi dan personaliti •Pembelajaran berlaku secara aktif . imaginasi dan konsepsi •Memberi kesan kepada budaya .

Kelebihan •Meningkatkan minat murid •Pembendaharaan kata bertambah •Aplikasi kemahiran yang dipelajari •Murid lebih aktif •Mudah mengingat •Lancar proses pengajaran dan pembelajaran .

kepentingan dan kelebihan warna. penulis berjaya menyatakan definisi. irama dan ruang dalam pembelajaran. • Pembaca dapat memahami seni dalam pengajaran berdasarkan teori-teori dan contoh-contoh yang dibawa. kaitan. . hasil penulisan kerja kursus yang kami baca dan analisa menghuraikan subjek seni dalam pengajaran dengan mudah dan jelas. • Penulis menjelaskan secara terperinci perkaitan warna. • Hasil tulisan penulis banyak dikukuhkan dengan pendapat pengkaji dan ilmuan barat yang diiktiraf. irama dan ruang dalam subjek behasa inggeris. • konklusinya.Releven Tajuk Dengan Penulisan • Secara umumnya .

• Guru dilatih agar menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. . muzik dan pergerakan.Maklumat tambahan • Seni dalam pembelajaran tidak dapat tidak berkaitan dengan seni visual. • Matlamat seni dalam pembelajaran adalah untuk melatih serta merangsang pancaindera dan nilai estetika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful