P. 1
Sejarah SPM - Kertas 3(Tamadun Awal Manusia)

Sejarah SPM - Kertas 3(Tamadun Awal Manusia)

|Views: 3,820|Likes:
Published by SOA Firdaus
Contoh jawapan kertas 3 sejarah SPM format baru 2013
Contoh jawapan kertas 3 sejarah SPM format baru 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: SOA Firdaus on May 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2014

pdf

text

original

Sejarah,Sumber Inspirasi Utama

Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab, iaitu daripada mudun dan madain. Satu lagi perkataan Arab yang mempunyai kaitan dengan perkattan tamadun ialah madana yang mempunyai dua maksud, iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.Perkataan daripada bahasa Inggeris yang mempunyai persamaan makna dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada bahasa Greek, iaitu civitas yang bermaksud bandar. Tamadun juga boleh diertikan sebagai peradaban. Setiap masyarakat di dunia mempunyai definisi mereka yang tersendiri tentang konsep tamadun.Bagi masyarakat Barat,tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan,undang-undang,kesenian dan pembandaran. Menurut pandangan beberapa sarjana Barat, misalnya,Gordon Childe,pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam dalam sesebuah masyarakat. Darcy Riberio dan R.A Buchanan pula menolak unsur rohaniah sebaliknya hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun. Menurut Islam, tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Oleh itu, Islam menekankan pembangunan lahiriah dan rohaniah.Kedua-dua unsur ini penting untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat.Mengikut pandangn Syed Naquib al-Attas, tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat.Pandangan sarjana Islam ini turut disokong oleh sarjana Barat seperti Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. Secara umumnya, konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah,tatasusila dan moral.

1

kumpulan pentadbir dan ilmuwan.individu yang dihormati oleh masyarakat seperti ketua keluarga atau ketua kelompok.Seseorang pemimpin ataupun raja selalunya menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan demi mendapatkan pengiktirafan sebagai ketua pemerintah.Kehidupan secara berorganisasi ini mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka.Ini kemudiannya akan menghasilkan pertukaran barangan yang juga dikenali sebagai sistem barter.pembahagian sosial masyrakat.teknologi dan budaya antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain.Aktiviti ini merupakan titik permulaan bagi aktiviti ekonomi yang dikenali sebagai perdagangan.Contohnya ialah penciptaan peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengairan yang baik.Kewujudan sistem pemerintahan membawa kepada kelahiran sistem perundangan yang menjadi panudan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun. iaitu dari segi penanaman dan penyimpanan makanan serta penternakan binatang. Pada peringkat awal.Kumpulan ini merupakan tunjang kepada aktiviti ekonomi. Kewujudan petempatan kekal merupakan salah satu ciri utama kemunculan tamadun.Kreativiti dan inovasi manusia bergantung kepada pencapaian pemikiran dan kekuatan rohaniah mereka.Lapisan paling atas merupakan golongan bangsawan yang menerajui pemerintahan yang diketuai oleh raja. Bagi mengendalikan masyarakat yang lebih besar sistem pemerintahan mula dibentuk untuk menjalankan pentadbiran.Barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu melalui pengkhususan dan kepakaran kumpulan tersebut.Peningkatan dalam produktiviti manusia menyebabkan pengkhususan pekerjaan menjadi lebih penting. Agama dan kepercayaan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan tamadun.Hasil inovasi manusia kemudiannya melahirkan kemajuan dalam pertanian.Kedinamikan aktiviti ekonomi sangat penting bukan sahaja dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sesebuah tamadun tetapi juga hubungannya dengan tamadun luar.kesenian dan pembinaan dalam proses pembentukan tamadun awal. Pembentukan organisasi sosial dan politik membawa kepada kepada pengkhususan pekerjaan dalam tamadun awal.perkembangan ilmu pengetahuan.Kemudian diikuti oleh golongan rakyat biasa yang merupakan jumlah yang paling ramai.Lapisan terakhir ialah golongan hamba yang kehidupannya bergantung kepada lapisan-lapisan diatasnya.Lapisan kedua ialah golongan pembesar yang terdiri daripada golongan yang menguasai upacara dan hal ehwal agama.Keadaan ini boleh menghasilkan kemakmuran dan kestabilan politik yang secara langsung akan membawa pula kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk membawa kepada sebuah kehidupan berorganisasi yang merangkumi aspek sosial.Sistem sosial atau sistem masyarakat tamadun awal selalunya berbentuk piramid dan bersusun lapis.Lebihan ini telah dapat menampung pertambahan jumlah penduduk disebabkan adanya bekalan makanan yang berterusan.Kawasan yang dipilih untuk petempatan tetap amat penting untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan. proses pembentukan tamadun merupakan manifestasi kepada pencapaian manusia dalam kedua-dua aspek ini.Proses kemunculan tamadun bermula apabila manusia mencuba untuk memahami dan menyesuaikan kehidupannya dengan alam 2 . serta kumpulan yang mempunyai kepakaran dalam kesenian.terutamanya dalam bidang pertanian dan perdagangan.Ini adalah kerana kedua-duanya amat berkait rapat dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah.ekonomi dan politik.Oleh itu.Pertambahan penduduk dan kepelbagaian aktiviti ekonomi telah membawa kepada proses pembahagian masyarakt yang lebih kompleks.Aktiviti pertukaran barang dan perdagangan membolehkan berlakunya pertukaran ilmu pengetahuan. Usaha manusia untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan alam sekeliling telah menjadikan manusia lebih kreatif dan inovatif.Perkembangan ini telah meningkatkan pengeluaran dan membawa kepada lebihan pengeluaran. organisasi sosial atau masyrakat yang wujud adalah pada tahap yang paling ringkas. iaitu sistem keluarga. Kehidupan secara menetap membawa kepada corak hidup yang lebih sistematik.

Proses pembentukan tamadun manusia pula bermula apabila wujud hubungan.Bahasa dan tulisan merupakan instrumen paling penting untuk menyampaikan.M) dan tamadun Hwang Ho di Lembah Sungai Hwang Ho(1800 S.memperkembangkan serta mencatatkan idea dan pemikiran manusia.batu.tamadun Mesir Purba di Lembah Sungai Nil(3100 S.pemilihan lokasi ini juga adalah disebabkan adanya kemudahan untuk mendapatkan bekalan air.Dalam sesetengah masyarakat.M).Manusia pada peringkat awal proses pembentukan tamadun percaya bahawa terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling.alam sekitar seperti pokok.Kepercayaan ini dikenali sebagai animisme.Penghasilan sistem tulisan amat penting untuk tujuan urusan pentadbiran seperti penyimpanan rekod.tamadun Mesopotamia di lembah Sungai Euphrates(3500 S.Lembah sungai selalunya dipilih sebagai lokasi petempatan kekal disebabkan oleh kesuburan tanah di sekitarnya untuk tujuan pertanian.matahari.cuneiform dan ideogram. Selain itu.Agama tamadun awal ini dikenali sebagai politeisme yang bermakna penyembahan terhadap lebih daripada satu tuhan.Bahasa dan tulisan memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan perhubungan di dalam sesebuah masyarakat dan juga antara sesebuah masyarakat dengan masyarakat yang lain.Manusia akan memilih kawasan yang memudahkan mereka menjalani kehidupan harian. 2 .penulisan undang-undang dan hal-hal keagamaan.sekeliling.iaitu penyesuaian antara manusia dengan alam sekelilingnya.Faktor-faktor ini menjelaskan kepada kita mengapa keseluruhan tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai. Antara bahasa tertua termasuklah Yunani dan Sanskrit manakala contoh sistem tulisan awal ialah hieroglif.dan laut dipercayai mempunyai semangat dan harus dihormati demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup.makanan serta kemudahan pengangkutan dan perhubungan.Contohnya.M). Penciptaan bahasa dan sistem tulisan adalah sebahagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembentukan tamadun yang hasilnya dapat dilihat sehingga hari ini. Secara evolusi kepercayaan ini bertukar menjadi agama.M).tamadun Indus di Lembah Sungai Indus (2500 S.

Undang-undang ini berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.Kod Undang-Undang Hammurabi ini digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon. Di samping itu.menolak.membahagi dan punca gandaan dua yang kemudiannnya membawa kepada perkembangan ilmu geometri.Kod Undang-Undang Hammurabi telah menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia.daripada aspek ilmu pengetahuan. Antara sumbangan tamadun awal manusia kepada manusia sejagat dari segi perundangan.mereka telah mencipta arca dan tiang batu. dalam aspek senibina.hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat.Daripada aspek perundangan.mendarab.Kod Undang-Undang Hammurabi telah banyak menyumbang kepada perundangan dunia masa kini.Dalam seni bina.Tamadun Mesoptamia telah menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi. Tamadun Mesopatamia telah memperkenalkan kepada dunia cara membuat batu bata daripada tanah liat.Pecerapan terhadap pergerakan bulan. Selain itu.Penguasaan dalam bidang astronomi juga telah membolehkan penggunaan jalan laut dan penciptaan kalender yng berasaskan sistem solar yang mengandungi dua bleas bulan dalam satu tahun.Contoh arca tersebut ialah patung Raja Gudea.menambah.Mengikut kod ini. 3 .bintang dan matahari telah membawa kepada perkembangan ilmu matematik seperti sistem mengira perpuluhan.ilmu pengetahuan dan senibina jelas dapat dilihat dalam tamadun Mesopotamia.Kod ini mengandungi kira-kira 282 undang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar.oleh itu rakyat dapat membaca undnag-undang tersebut.Arca dan tiang batu dapat dilihat dalam seni bina Zigurat.

melalui tamadun Mesir Purba kita dapat melihat senibina dalam dalam tamadun tersebut seperti Piramid giza telah memberi inspirasi kepada peradaban Negara Malaysia untuk membina pencakar-pencakar langit yang tinggi dan kukuh seperti Menara Berkembar Petronas. Berdasarkan aspek politik melalui tamadun Mesir purba kita dapat melihat Firaun menjadi ketua kerajaan kepada tamadun tersebut dan hal ini telah diaplikasikan di Malaysia apabila Perdan Menteri menjadi ketua kerajaan rasmi bagi peradaban Malaysia di mana aspek ini memberi manfaat kepada Negara Malaysia.Antara aspek tamadun awal yang dimanfaatkan adalah dari segi politik.melalui tamadun Hwang Ho kita dapat melihat pertanian menjadi antara sumber ekonomi kepada tamadun tersebut dan hal ini telah diaplikasikan di Malaysia apabila industri penanama padi yang merupakan sebahagian daripada sektor pertanian telah menjadi salah satu sumber ekonomi utama di Negara Malaysia. Sumbangan tamadun awal manusia banyak memberi manfaat dan inspirasi kepada pengukuhan peradaban Negara Malaysia sebagaimana generasi masa kini memanfaatkan pelbagai aspek tamadun awal dalam kehidupan mereka. Di samping itu.berdasarkan aspek sosial pula. 4 .berdasarkan aspek ekonomi.ekonomi dan sosial. Selain itu.

Akan tetapi. 5 . peperangan. Perdana Menteri Malaysia. kita dapat menangani perkara tersebut bersama-sama melalui kesatuan antara sesebuah kaum dengan kaum yang lain. Malaysia juga telah membina banyak mercu tanda seperti Menara Berkembar Petronas atau dikenali sebagai Kuala Lumpur City Centre (KLCC) yang menjadi simbol bahaw rakyat negara Malaysia mampu bangkit walaupun baru sahaja 56 tahun merdeka. kita merasai pengalaman pahit. Yang Amat Berhormat Tan SriNajib bin Abdul Razak telah memperkenalkan prinsip 1 Malaysia sebagai medium asas perpaduan semua kaum di Malaysia. Kerajaan telah meletakkan kestabilan politik sebagai asas kepada pembangunan sesebuah negara. seperti penjajahan. Dari segi perpaduan sosial pula.Perpaduan kaum dapat dipupuk dengan tiada lagi salah faham yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum. dengan kestabilan politik rakyat hidup aman dan telah mengambil iktibar daripada bencana-bencana tersebut serta telah bangkit untuk mencapai sesuatu kejayaan yang boleh dibanggakan oleh generasi akan datang.Perindustrian negara juga berkembang dan telah menarik banyak pelabur-pelabur dari negara asing untuk melabur di negara kita sekaligus hubungan antarabangsa negara berkembang seterusnya mendapat sanjungan negara luar. Tika kita mengimbas kembali sejarah negara ini. pergaduhan antara kaum dan pelbagai lagi. Negara juga mengalami kemajuan ekonomi seperti kemajuan dari segi pasaran domestik dan juga pasaran antarabangsa.

Antara langkah-langkahnya adalah seperti mengadakan kempen-kempen yang menerangkan kepada masyarakat tentang keburukan rasuah dan menahan pesalah-pesalah yang terlibat. Malaysia juga menghadapi cabaran gejala sosial di kalangan generasi muda seperti vandelisme. pihak kerajaan telah memberikan pelbagai inisiatif sebagai medium bagi mengatasi masalah ini. generasi muda akan mula sedar seterusnya menghindarkan diri mereka daripada terjebak dengan gejala sosial yang semakin berleluasa ini. Tidak ketinggalan juga perkara yg semakin hangat diperkatakan iaitu rasuah. Cabaran yang seterusnya ialah masalah kewangan di kalangan rakyat seperti ketidakmampuan dalam menyara kehidupan yang sewajarnya dinikmati oleh setiap rakyat.Oleh itu.Oleh hal yang demikian itu. pihak media perlulah menayangkan paparan-paparan yang mempunyai nilai-nilai murni dan bermoral bagi tontonan setiap lapisan masyarakat agar menjadi pedoman bagi mereka untuk menjadi rakyat yang berjasa dan menjadi modal insan kepada negara.Pihak kerajaan perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya dengan penerapan nilai-nilai moral dan sivik dalam setiap individu di setiap lapisan masyarakat. Antara cabarannya ialah mentaliti masyarakat yang rendah tahapnya seperti mempercayai sesuatu maklumat tanpa usul periksa yang terperinci.Gejala rasuah merupakan antara cabaran yang paling besar bagi negara Malaysia.Oleh hal yang demikian itu.negara ini perlu menghadapi dan menangani cabaran masa hadapan bagi mencapai pengukuhan peradaban Negara Malaysia yang gemilang.Melalui langkah ini. KR1M dan PR1MA. dengan menyalurkan bantuan rakyat seperti BR1M.penyalahgunaan dadah dan sebagainya.Antaranya ialah. Di samping itu.Oleh yang demikian itu. 6 .Oleh hal yang demikian itu. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bertamadun yang terkemuka di dunia pada abad 21.Malaysia merupakan sebuah negara yang berkembang pesat untuk menjadi sebuah negara yang terkemuka di dunia pada abad 21. remaja pada hari ini sangat mudah terpengaruh melalui apa yang ditonton oleh mereka di kaca televisyen mereka. gejala ini perlu ditangani dengan langkah-langkah yang konkrit bagi mengelakkan masalah ini terus berleluasa.negara perlu mentransformasi pendidikan dalam mempertikatkan daya pemikiran masyarakat untuk menangani masalah ini.

Peradaban Negara Malaysia menghayati nilai ini dengan bersikap terbuka membenarkan para pelabur asing dari pelbagai peradaban untuk melabur di Malaysia demi membangunkan ekonomi negara.Masyarakt Malaysia bersikap optimis dalam membangunkan Negara Malaysia meskipun baru mengecapi kemerdakaan selama 5 dekad. Seterusnya.nilai cintakan ilmu daripada Tamadun Mesopotami .Masyarakat dalam peradaban Negara Malaysia ini telah berusaha mengamalkan nilai ini dengan memanfaatkan ciptaan cangkul tersebut sebagai asas penciptaan traktor ‘backhoe’.telah berjaya mengembangkan ilmu astronomi dan ilmu perubatan.nilai bersikap optimis masyarakat Tamadun Mesir Purba yang berusaha memajukan ekonomi mereka meskipun hidup di kawasan padang pasir yang kekurangan sumber dihayati oleh peradaban Negara Malaysia. Nilai ini telah telah membolehkan penciptaan cangkul dan sabit dari tamadun awal Hwang Ho yang digunakan untuk kegunaan pertanian. Di samping itu. Penghayatan nilai ini dalam peradaban Negara Malaysia jelas dapat dilihan melalui pembinaan empangan dan terusan yang lebih sistematik dan berteknologi tinggi untuk kegunaan pertanian.nilai sifat keterbukaan masyarakat Tamadun Indus dalam bekerjasama dengan tamadun lain demi kemaslahatan bersama juga boleh dihayati. Akhir sekali.Malaysia telah mengorak langkah dalam menghayati nilai-nilai daripada tamadun awal manusia demi mengukuhkan peradaban Negara Malaysia yang gemilang ini Antara nilai positif yang boleh dihayati adalah seperti.Nilai ini dihayati oleh peradaban Negara Malaysia dengan membina bangunan-bangunan untuk pendidikan dan memberi biasiswaseperti PTPTN kepada para penuntut ilmu. Tamadun awal manusia telah memberi banyak nilai positif kepada generasi masa kini dalam mengukuhkan sesebuah peradaban. Selain itu. 7 . nilai inovatif. nilai kreatif yang diamalkan oleh masyarakat Tamadun Hwang Ho melalui memanfaatkan sungai dengan membina terusan untuk kegunaan pertanian boleh dihayati.

kecekalan para pemerintah dan masyarakatnya mengawal aliran hwang ho agar tidak memudaratkan kegiatan pertanian mereka. 8 . Tamadun mesir purba pula dengan keunikan seni binanya dan tamadun Indus dengan kajaiban system perancangan bandarnya. Tamadun Hwang Ho pula. Masyarakat dan pemerintah mereka juga tidak melarikan diri atau berpindah daripada bahaya banjir yang melanda mereka. Seluruh masyarakat dalam peradaban Negara Malaysia ini wajar mengambil iktibar dan inspirasi daripada tamadun-tamadun awal untuk menjadi rakyat yang seimbang dari segala aspek demi keutuhan peradaban Negara Malaysia ini. Pelbagai kegiatan ekonomi telah membawa kepada pengkhususan kerja dan juga keperluan infrastruktur seperti jalan dan kawalan undang-undang. Setiap tamadun awal adalah unik dan istimewa. Setiap perkara mempunyai hikmah dan faedahnya. Hikmah dan faedah itu akan hanya dapat dihasilkan sekiranya manusia bersikap cekal dan bertindak secara inovatif. Setiap tamadun berkembang daripada perkampungan prasejarah akhir iaitu daripada perkampungan itu lahirlah Bandar dan juga kota. Sifat-sifat ini amat diperlukan untuk membina tamadaun yang hebat pada masa kini.sebaliknya mereka telah membina sistem pengairan bagi mengelakkan bahaya tersebut.contohnya tamadun Mesopotamia telah memperlihatkan usaha manusia untuk hidup lebih aman melalui pengenalan undang-undang Hamurabbi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->