Alamat……

Guru Kelas …. (alamat sek ) Tuan,

Tarikh:

TIDAK HADIR KE SEKOLAH KERANA _________________ Merujuk perkara di atas. 2. Adalah dimaklumkan bahawa anak saya, ____________________________tidak hadir ke sekolah, pada ________________iaitu hari __________kerana ____________________ 3. Oleh yang demikian,, di harap pihak sekolah dapat memaafkannya kerana tidak hadir ke sekolah pada tarikh tersebut.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

…………………………. (

)