Pengelasan Perpuluhan Dewey Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Lompat ke: pandu arah, cari Pengelasan Perpuluhan Dewey atau Dewey Decimal Classification (juga dikenali seb agai DDC ) merupaka pengelasan bahan perpustakaan yang dibina oleh Melvil Dewey pad a 1878. DDC merupakan sistem pengelasan buku dan lain-lain bahan perpustakaan ya ng menggunakan sepuluh kelas pengetahuan utama dan ia merupakan sistem pengelasa n terawal di dunia dan paling banyak digunakan di dunia. Lebih 135 negara yang m enggunakan DDC ke atas sistem pengelasan bahan perpustakaan di negara masing-mas ing. DDC digunakan untuk mengurus dan menyediakan akses kepada koleksi perpustak aan masing-masing. DDC juga telah diterjemahkan kepada lebih 30 bahasa di dunia seperti Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Perancis, Bahasa Yunani, Bahasa Heb rew, Bahasa Iceland, Bahasa Itali, Bahasa Korea, Bahasa Norway, Bahasa Rusia dan Bahasa Sepanyol. Disebabkan perkembangan sistem pengelasan dan pengkatalogan, D DC pada hari ini dilihat kurang diaplikasikan melainkan di perpustakaan-perpusta kaan kecil seperti Pusat Sumber Sekolah. Sejarah Melvil Dewey pengasas DDC Melvil Dewey (1851-1931) merupakan pelopor atau individu yang bertanggungjawab m encipta DDC untuk buku pada 1876. Melvil Dewey atau nama sebenarnya Melville Lou is Kossuth Dewey dilahirkan pada 10 Disember 1851 di sebuah bandar kecil di utar a New York. Beliau merupakan anak bongsu daripada lima orang adik-beradik. Sewak tu kecil, beliau gemar menyusun barang-barangnya dan seorang yang bijak dalam ma tematik. Beliau melanjutkan pelajaran di Kolej Amherst dan mengambil upah dengan bekerja sambilan di perpustakaan kolej terbabit untuk membayar yuran pelajarann ya. Dengan bakat matematiknya dan sifatnya yang gemar meihat barang-barang tersu sun, beliau mencipta sistem pengelasan yang diberi nama bersemperna namanya Penge lasan Perpuluhan Dewey yang mana buku-buku di perpustakaan tempatnya bekerja disu sun mengikut subjek utama dan digunakan pada 1873. Tiga tahun kemudian (1876), D CC mula diperkenalkan ke luar Perpustakaan Kolej Amherst. Sistem Pengelasan DDC ? 000-099 Karya am ? 100-199 Falsafah & psikologi ? 200-299 Agama ? 300-399 Sains kemasyarakatan ? 400-499 Bahasa ? 500-599 Sains tulen & matamatik ? 600-699 Teknologi ? 700-799 Kesenian ? 800-899 Kesusasteraan ? 900-999 Geografi & sejarah Laman Web Complete list of Dewey Decimal Classes OCLC's Dewey Decimal website

D. Archival and Information S tudies A Dewey Decimal System Tutorial by the Illinois State Library.C. the School of Library. US Library of Congress. New Delhi Overseas Office . 31 Janua ry 2006 A History of the D. Librarian (Cataloging).Full text of A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arrangin g the Books and Pamphlets of a Library (Dewey Decimal Classification) (1876) fro m Project Gutenberg ISBNdb Database Given an ISBN number. funded by the Gates Foundation An annotated bibliography on Library Classification and Subject Approaches t o Information by Salman Haider. provides the corresponding Dewey Decim al number "What's so great about the Dewey Decimal System?" at Straight Dope. System and its Creator Melville Dewey by University of British Columbia's mission.