akan mampu mencungkil dan menerapkan ciri-ciri kepimpinan dalam kalangan murid selain dapat memantapkan perpaduan nasional dalam jangka masa panjang. Selain itu. mempunyai jati diri dan berdaya saing. KPI KPPM bagi tahun 2013 adalah meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum mencapai tahap 100%. bersahsiah. . melalui aktiviti kokurikulum berserta modul-modul aktiviti yang dibina dan diadun dengan pengisian program bercorak integrasi dan perpaduan.RASIONAL PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM Kokurikulum merupakan satu wahana bagi membentuk seseorang individu yang berdisiplin. Oleh yang demikian.

berketerampilan dan mempunyai jati diri Guru memandang serius tentang kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum KPI KPPM untuk meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum kepada 100% .    Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum Mencapai objektif kokurikulum iaitu untuk melahirkan murid yang berdisiplin.

Kutipan Data Kehadiran Murid oleh JPN . Pembentangan kepada KU & KS iv. Road Show PROSES KUTIPAN DATA i. Mesyuarat Penyelarasan Bersama Negeri 2 ii. Perbincangan Dalam Mesyuarat SPAM PERLAKSANAAN i. Surat arahan kepada sekolah Kutipan Data Kehadiran Murid oleh PPD 4 ii. Nov.Jan Bil Tindakan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Dis. Kutipan Data Kehadiran Murid oleh JPN iv. Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1 PEMURNIAN i. iii. TOT iii. Okt.

Merekod Kehadiran Murid Oleh Guru di Sekolah Pengumpulan Data Oleh Pihak PPD Pengumpulan Data Oleh Pihak JPN Pengumpulan Data Oleh Pihak KPM .

SEKIAN… .