Taklimat Data Kehadiran Koku Murid(3)

Selain itu. bersahsiah. KPI KPPM bagi tahun 2013 adalah meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum mencapai tahap 100%. . mempunyai jati diri dan berdaya saing. melalui aktiviti kokurikulum berserta modul-modul aktiviti yang dibina dan diadun dengan pengisian program bercorak integrasi dan perpaduan. Oleh yang demikian.RASIONAL PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM Kokurikulum merupakan satu wahana bagi membentuk seseorang individu yang berdisiplin. akan mampu mencungkil dan menerapkan ciri-ciri kepimpinan dalam kalangan murid selain dapat memantapkan perpaduan nasional dalam jangka masa panjang.

    Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum Mencapai objektif kokurikulum iaitu untuk melahirkan murid yang berdisiplin. berketerampilan dan mempunyai jati diri Guru memandang serius tentang kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum KPI KPPM untuk meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum kepada 100% .

Nov. Okt. Surat arahan kepada sekolah Kutipan Data Kehadiran Murid oleh PPD 4 ii.Jan Bil Tindakan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Pembentangan kepada KU & KS iv. TOT iii. Dis. iii. Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1 PEMURNIAN i. Mesyuarat Penyelarasan Bersama Negeri 2 ii. Kutipan Data Kehadiran Murid oleh JPN iv. Road Show PROSES KUTIPAN DATA i. Perbincangan Dalam Mesyuarat SPAM PERLAKSANAAN i. Kutipan Data Kehadiran Murid oleh JPN .

Merekod Kehadiran Murid Oleh Guru di Sekolah Pengumpulan Data Oleh Pihak PPD Pengumpulan Data Oleh Pihak JPN Pengumpulan Data Oleh Pihak KPM .

SEKIAN… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful