Selain itu. melalui aktiviti kokurikulum berserta modul-modul aktiviti yang dibina dan diadun dengan pengisian program bercorak integrasi dan perpaduan. Oleh yang demikian. . bersahsiah. KPI KPPM bagi tahun 2013 adalah meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum mencapai tahap 100%. mempunyai jati diri dan berdaya saing. akan mampu mencungkil dan menerapkan ciri-ciri kepimpinan dalam kalangan murid selain dapat memantapkan perpaduan nasional dalam jangka masa panjang.RASIONAL PENGUMPULAN DATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM Kokurikulum merupakan satu wahana bagi membentuk seseorang individu yang berdisiplin.

berketerampilan dan mempunyai jati diri Guru memandang serius tentang kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum KPI KPPM untuk meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum kepada 100% .    Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum Mencapai objektif kokurikulum iaitu untuk melahirkan murid yang berdisiplin.

Okt. iii. Mesyuarat Penyelarasan Bersama Negeri 2 ii. Perbincangan Dalam Mesyuarat SPAM PERLAKSANAAN i. Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 1 PEMURNIAN i. Road Show PROSES KUTIPAN DATA i. Dis. TOT iii. Surat arahan kepada sekolah Kutipan Data Kehadiran Murid oleh PPD 4 ii. Nov. Kutipan Data Kehadiran Murid oleh JPN iv. Kutipan Data Kehadiran Murid oleh JPN .Jan Bil Tindakan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Pembentangan kepada KU & KS iv.

Merekod Kehadiran Murid Oleh Guru di Sekolah Pengumpulan Data Oleh Pihak PPD Pengumpulan Data Oleh Pihak JPN Pengumpulan Data Oleh Pihak KPM .

SEKIAN… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful