BMM 3110 SINTAKSIS

TAJUK 1: SATU PENGENALAN
DISEDIAKAN OLEH: KUMPULAN 1 BASIRAH BINTI YA’ACOB NUR SHAMIMI BINTI JAMUDIN UNIT J2 AMBILAN JANUARI 2011 PENSYARAH : ENCIK KHAIRUL AZHAR BIN MOHD ZAHARI

Subtopik.
 Struktur Binaan Ayat.  Pembahagian Subjek dan Predikat.  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan.  Susunan dalam Ayat.

Omar.al.  Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu. dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya. Dalam perkataan lain. 2006).Definisi Sintaksis  Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. 1980) . iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai (Asmah Hj. Ayat terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap.

P/a/k/a/i/a/n/n/y/a/ b/a/s/a/h/ k/e/r/a/n/a h/u/j/a/n/. .Ayat Klausa Frasa Pakaiannya basah kerana hujan. Pa/kai/an/nya / ba/sah / ke/ra/na/ hu/jan/. Perkataan Morfem Fonem Pakaiannya / basah / kerana hujan. Pakaiannya basah / kerana hujan Pakaiannya basah / kerana hujan.

atau  Bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga: 2011) .struktur dan binaan konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz: 2008). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

STRUKTUR BINAAN AYAT .

 Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai sebagai satu binaan atau konstruksi.  Contoh ayat yang mengandungi 2 unsur/konstituen: Adik tertidur. Unsur : 1. tertidur . tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen. Adik 2.

 Dalam huraian tatabahasa. contohnya: AYAT Subjek Rahman Predikat guru Bahasa Melayu Adik Khatijah ke sekolah menyiram pokok bunga . subjek adalah bahagian ayat yang diterangkan manakala predikat adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Ayat terdiri daripada 2 unsur utama iaitu subjek dan predikat.

 Contoh binaan ayat : Subjek (1). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . Bajunya (FN) (4). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3).

yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. .Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

amat cekap. Pegawai kastam itu sedang berehat di bilik sebelah. . Amin Predikat guru besar di sekolah baru itu. Contoh: Subjek (5). (6). Abang kandungku (7).

abang kandungku. . Sedang berehat di bilik sebelah (10). Guru besar di sekolah baru itu (9). Amat cekap Amin. pegawai kastam itu. Subjek Predikat (8). Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang.

Cikgu Ainol FN + FS SUBJEK PREDIKAT Fatimah ke sekolah. SUBJEK PREDIKAT FN + FK Azimah mengulang kaji pelajaran. . BINAAN AYAT SUBJEK FN + FA PREDIKAT cantik.SUBJEK FN + FN Ah Chong PREDIKAT seorang usahawan.

PEMBAHAGIAN SUBJEK DAN PREDIKAT .

 Contoh : Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah. Frasa subjek : kanak-kanak itu Frasa predikat : berjalan kaki ke sekolah . Ayat dipenggal menjadi 2 bahagian unsur frasa.  Pemenggalan ayat tersebut dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat.

Ayat Subjek Kanak-kanak itu berjalan Predikat ke sekolah . Binaan ayat yang terdiri daripada bahagian subjek dan predikat boleh dilihat dalam rajah pohon di bawah:  Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah.

pengurus syarikat tersebut. Pola 2 Pola 3 Pola 4 . Frasa Adjektif (FA) pintar.  Dalam Bahasa Melayu. Frasa Sendi Nama (FSN) di Ipoh. iaitu mempunyai 4 pola seperti berikut: Pola Pola 1 Subjek Frasa Nama (FN) 1 Mohd Firdaus 2 Ibu saudara saya Frasa Nama (FN) 1 Guru itu 2 Surat tawaran kami Frasa Nama (FN) 1 Mereka sangat 2 Rumah itu sungguh Frasa Nama (FN) 1 Ibu pejabat kami 2 Hadiah itu Predikat Frasa Nama (FN) pelajar sekolah. pola dan struktur binaan ayat mempunyai bentuk yang tetap.Ayat Dasar  Ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain seperti ayat tunggal dan ayat majmuk. Frasa Kerja (FK) sedang bercakap. besar. akan dikirim tidak lama lagi. untuk semu pelajar yang berjaya.

menanam sayur di kebun itu. terletak di Menara Hap Seng Kuala Lumpur.  Contoh: Subjek 1. 4. 3. Ayah Pak Karim Kereta pegawai itu Pejabatnya Predikat sedang tidur di serambi rumah. remuk akibat terlanggar batang pokok.Ayat Terbitan  Ayat –ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks dbina daripada ayat dasar. 2.  Terbentuk apabila beberapa unsur baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. .

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan .

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Oleh sebab bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. iaitu dipertuturkan sebagai alat untuk berkomunikasi.  Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya. . namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar.  Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. selagi itulah ayat akan terus terbentuk. demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya.

yang berstruktur biasa atau songsang.  Dalam bahasa Melayu misalnya. yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut Subjek Predikat :Pola 1 Pola 2 Frasa nama Frasa nama Frasa nama Frasa kerja Pola 3 Pola 4 Frasa nama Frasa nama Frasa adjektif Frasa sendi nama . pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. Ayat dasar merupakan pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu. semua ayat sama ada yang pendek atau yang panjang.

. Frasa Kerja FN+FK Pola 3 FN+FA Pola 4 FN+FSN Kakakku Ibuku Frasa Nama Pegawai itu Juruterbang itu Frasa Nama Sekolahnya Kampungnya sedang menjahit baju. Frasa Adjektif amat rajin. di Kampung Jawa. Frasa Sendi Nama di Kuala Besut. sangat kacak. makenik. sedang memasak. Contoh ayat berdasarkan pola :Pola Pola 1 FN+FN Pola 2 Subjek Frasa Nama Amira Ah Seng Frasa Nama Prediket Frasa Nama kerani.

yang kita namai ayat terbitan.  Misalnya. bentuk ayat dasar bahasa Melayu. dapat diperkembang menjadi ayat terbitan yang berikut :- . seperti yang diberikan di atas. Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat- ayat yang lebih panjang atau kompleks.  Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar.

2 Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu 3 sedang menjahit baju di dalam bilik. sangat kacak dan baik hati. sedang memasak di dapur. Ayat dasar menjadi ayat terbitan :- Bi Subjek l 1 Amira Ah Seng Predikat kerani tetap di sekolah itu. di Kampung Jawa dalam daerah . 4 Sekolahnya Kampung neneknya di Kuala Besut dalam daerah Besut. amat rajin dan cekap pula. makenik sementara di kedai itu.

Susunan dalam Ayat .

 Dari segi bentuk susunan. . iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang. kita juga membincangkan aspek susunanya.Susunan dalam Ayat  Apabila berbincang tentang ayat. ayat dapat dibahagikan kepada dua jenis.

Bil 1 Subjek Amira Ah Seng Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu Sekolahnya Kampung neneknya Predikat kerani tetap di sekolah itu. makenik sementara di kedai itu. sedang memasak di dapur. sedang menjahit baju di dalam bilik. amat rajin dan cekap pula. iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa perdikat. di Kuala Besut dalam daerah Besut. 2 3 4 . di Kampung Jawa dalam daerah Selangor. sangat kacak dan baik hati. Susunan biasa :Binaan ayat yang mempertahankan pola dasar ayat.

juruterbang Air Asia itu. Susunan songsang :Apabila susunan unsur frasa predikat mendahului frasa subjek. kakakku. Ah Seng. ibuku. sekolahnya. Bil 1 Predikat Kerani tetap di sekolah itu Makenik sementara di kedai itu Sedang menjahit baju di dalam bilik Sedang memasak di dapur Amat rajin dan cekap pula Sangat kacak dan baik hati Di Kuala Besut dalam daerah Besut Di Kampung Jawa dalam daerah Selangor Subjek Amira. pegawai kanan pejabat itu. kampung neneknya. 2 3 4 .

Sumber Rujukan  Siti Hajar Abdul Aziz. (2010). Bhd: Selangor. . Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.  Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008). Oxford Fajar Sdn. Bahasa Melayu 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful