P. 1
K1 - Pengenalan Bidang Sintaksis

K1 - Pengenalan Bidang Sintaksis

|Views: 21|Likes:
Published by Dae Eira
note
note

More info:

Published by: Dae Eira on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

BMM 3110 SINTAKSIS

TAJUK 1: SATU PENGENALAN
DISEDIAKAN OLEH: KUMPULAN 1 BASIRAH BINTI YA’ACOB NUR SHAMIMI BINTI JAMUDIN UNIT J2 AMBILAN JANUARI 2011 PENSYARAH : ENCIK KHAIRUL AZHAR BIN MOHD ZAHARI

Subtopik.
 Struktur Binaan Ayat.  Pembahagian Subjek dan Predikat.  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan.  Susunan dalam Ayat.

Definisi Sintaksis  Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.  Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu. iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai (Asmah Hj.al. Omar. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya. 2006). Ayat terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap. 1980) . Dalam perkataan lain.

Pakaiannya basah / kerana hujan Pakaiannya basah / kerana hujan. Pa/kai/an/nya / ba/sah / ke/ra/na/ hu/jan/. .Ayat Klausa Frasa Pakaiannya basah kerana hujan. P/a/k/a/i/a/n/n/y/a/ b/a/s/a/h/ k/e/r/a/n/a h/u/j/a/n/. Perkataan Morfem Fonem Pakaiannya / basah / kerana hujan.

atau  Bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga: 2011) . Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.struktur dan binaan konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz: 2008).

STRUKTUR BINAAN AYAT .

 Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai sebagai satu binaan atau konstruksi.  Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun. tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen.  Contoh ayat yang mengandungi 2 unsur/konstituen: Adik tertidur. Unsur : 1. Adik 2. tertidur .

subjek adalah bahagian ayat yang diterangkan manakala predikat adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. contohnya: AYAT Subjek Rahman Predikat guru Bahasa Melayu Adik Khatijah ke sekolah menyiram pokok bunga .  Dalam huraian tatabahasa. Ayat terdiri daripada 2 unsur utama iaitu subjek dan predikat.

Ali (FN) (2). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . Pemburu itu (FN) (3). Contoh binaan ayat : Subjek (1).

yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. .Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Abang kandungku (7). . Pegawai kastam itu sedang berehat di bilik sebelah. (6). amat cekap. Contoh: Subjek (5). Amin Predikat guru besar di sekolah baru itu.

 Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek Predikat (8). pegawai kastam itu. Sedang berehat di bilik sebelah (10). Guru besar di sekolah baru itu (9). . abang kandungku. Amat cekap Amin.

SUBJEK FN + FN Ah Chong PREDIKAT seorang usahawan. BINAAN AYAT SUBJEK FN + FA PREDIKAT cantik. SUBJEK PREDIKAT FN + FK Azimah mengulang kaji pelajaran. . Cikgu Ainol FN + FS SUBJEK PREDIKAT Fatimah ke sekolah.

PEMBAHAGIAN SUBJEK DAN PREDIKAT .

Frasa subjek : kanak-kanak itu Frasa predikat : berjalan kaki ke sekolah .  Contoh : Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah.  Pemenggalan ayat tersebut dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. Ayat dipenggal menjadi 2 bahagian unsur frasa.

 Binaan ayat yang terdiri daripada bahagian subjek dan predikat boleh dilihat dalam rajah pohon di bawah:  Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah. Ayat Subjek Kanak-kanak itu berjalan Predikat ke sekolah .

pola dan struktur binaan ayat mempunyai bentuk yang tetap. Frasa Adjektif (FA) pintar. untuk semu pelajar yang berjaya. Frasa Sendi Nama (FSN) di Ipoh. besar.Ayat Dasar  Ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain seperti ayat tunggal dan ayat majmuk. pengurus syarikat tersebut. Pola 2 Pola 3 Pola 4 . akan dikirim tidak lama lagi. iaitu mempunyai 4 pola seperti berikut: Pola Pola 1 Subjek Frasa Nama (FN) 1 Mohd Firdaus 2 Ibu saudara saya Frasa Nama (FN) 1 Guru itu 2 Surat tawaran kami Frasa Nama (FN) 1 Mereka sangat 2 Rumah itu sungguh Frasa Nama (FN) 1 Ibu pejabat kami 2 Hadiah itu Predikat Frasa Nama (FN) pelajar sekolah. Frasa Kerja (FK) sedang bercakap.  Dalam Bahasa Melayu.

4. . menanam sayur di kebun itu. terletak di Menara Hap Seng Kuala Lumpur. 2.Ayat Terbitan  Ayat –ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks dbina daripada ayat dasar. Ayah Pak Karim Kereta pegawai itu Pejabatnya Predikat sedang tidur di serambi rumah. remuk akibat terlanggar batang pokok.  Contoh: Subjek 1. 3.  Terbentuk apabila beberapa unsur baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar.

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan .

. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya. demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya.  Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya.Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Oleh sebab bahasa sentiasa digunakan oleh manusia.  Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. iaitu dipertuturkan sebagai alat untuk berkomunikasi. selagi itulah ayat akan terus terbentuk.

pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya.  Dalam bahasa Melayu misalnya. yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks. semua ayat sama ada yang pendek atau yang panjang. yang berstruktur biasa atau songsang. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut Subjek Predikat :Pola 1 Pola 2 Frasa nama Frasa nama Frasa nama Frasa kerja Pola 3 Pola 4 Frasa nama Frasa nama Frasa adjektif Frasa sendi nama . Ayat dasar merupakan pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu.

sangat kacak. Contoh ayat berdasarkan pola :Pola Pola 1 FN+FN Pola 2 Subjek Frasa Nama Amira Ah Seng Frasa Nama Prediket Frasa Nama kerani. Frasa Kerja FN+FK Pola 3 FN+FA Pola 4 FN+FSN Kakakku Ibuku Frasa Nama Pegawai itu Juruterbang itu Frasa Nama Sekolahnya Kampungnya sedang menjahit baju. makenik. di Kampung Jawa. sedang memasak. Frasa Adjektif amat rajin. Frasa Sendi Nama di Kuala Besut. .

dapat diperkembang menjadi ayat terbitan yang berikut :- . baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar.  Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. bentuk ayat dasar bahasa Melayu. Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat- ayat yang lebih panjang atau kompleks. yang kita namai ayat terbitan.  Misalnya. seperti yang diberikan di atas.

2 Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu 3 sedang menjahit baju di dalam bilik. 4 Sekolahnya Kampung neneknya di Kuala Besut dalam daerah Besut. makenik sementara di kedai itu. amat rajin dan cekap pula. Ayat dasar menjadi ayat terbitan :- Bi Subjek l 1 Amira Ah Seng Predikat kerani tetap di sekolah itu. sedang memasak di dapur. di Kampung Jawa dalam daerah . sangat kacak dan baik hati.

Susunan dalam Ayat .

iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang. .Susunan dalam Ayat  Apabila berbincang tentang ayat. kita juga membincangkan aspek susunanya. ayat dapat dibahagikan kepada dua jenis.  Dari segi bentuk susunan.

sedang memasak di dapur. sedang menjahit baju di dalam bilik. di Kampung Jawa dalam daerah Selangor. amat rajin dan cekap pula. sangat kacak dan baik hati. Susunan biasa :Binaan ayat yang mempertahankan pola dasar ayat. Bil 1 Subjek Amira Ah Seng Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu Sekolahnya Kampung neneknya Predikat kerani tetap di sekolah itu. di Kuala Besut dalam daerah Besut. makenik sementara di kedai itu. iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa perdikat. 2 3 4 .

Ah Seng. kakakku. sekolahnya. ibuku. Bil 1 Predikat Kerani tetap di sekolah itu Makenik sementara di kedai itu Sedang menjahit baju di dalam bilik Sedang memasak di dapur Amat rajin dan cekap pula Sangat kacak dan baik hati Di Kuala Besut dalam daerah Besut Di Kampung Jawa dalam daerah Selangor Subjek Amira. juruterbang Air Asia itu. 2 3 4 . pegawai kanan pejabat itu. Susunan songsang :Apabila susunan unsur frasa predikat mendahului frasa subjek. kampung neneknya.

Oxford Fajar Sdn.Sumber Rujukan  Siti Hajar Abdul Aziz. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Bahasa Melayu 1. (2010). . (2008). Bhd: Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.  Dewan Bahasa dan Pustaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->