P. 1
K1 - Pengenalan Bidang Sintaksis

K1 - Pengenalan Bidang Sintaksis

|Views: 21|Likes:
Published by Dae Eira
note
note

More info:

Published by: Dae Eira on May 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

BMM 3110 SINTAKSIS

TAJUK 1: SATU PENGENALAN
DISEDIAKAN OLEH: KUMPULAN 1 BASIRAH BINTI YA’ACOB NUR SHAMIMI BINTI JAMUDIN UNIT J2 AMBILAN JANUARI 2011 PENSYARAH : ENCIK KHAIRUL AZHAR BIN MOHD ZAHARI

Subtopik.
 Struktur Binaan Ayat.  Pembahagian Subjek dan Predikat.  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan.  Susunan dalam Ayat.

Ayat terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap. Omar. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai (Asmah Hj.al. serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya.  Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.Definisi Sintaksis  Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Dalam perkataan lain. 1980) . 2006).

Pa/kai/an/nya / ba/sah / ke/ra/na/ hu/jan/. Perkataan Morfem Fonem Pakaiannya / basah / kerana hujan. . Pakaiannya basah / kerana hujan Pakaiannya basah / kerana hujan.Ayat Klausa Frasa Pakaiannya basah kerana hujan. P/a/k/a/i/a/n/n/y/a/ b/a/s/a/h/ k/e/r/a/n/a h/u/j/a/n/.

struktur dan binaan konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz: 2008). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. atau  Bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga: 2011) .

STRUKTUR BINAAN AYAT .

 Contoh ayat yang mengandungi 2 unsur/konstituen: Adik tertidur. tertidur . Unsur : 1. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai sebagai satu binaan atau konstruksi.  Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun. Adik 2. tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen.

contohnya: AYAT Subjek Rahman Predikat guru Bahasa Melayu Adik Khatijah ke sekolah menyiram pokok bunga . subjek adalah bahagian ayat yang diterangkan manakala predikat adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek.  Dalam huraian tatabahasa. Ayat terdiri daripada 2 unsur utama iaitu subjek dan predikat.

Bajunya (FN) (4). Pemburu itu (FN) (3). Ali (FN) (2). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . Contoh binaan ayat : Subjek (1).

Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. .Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan.

Pegawai kastam itu sedang berehat di bilik sebelah. Amin Predikat guru besar di sekolah baru itu. amat cekap. (6). Abang kandungku (7). Contoh: Subjek (5). .

. abang kandungku. Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). pegawai kastam itu. Subjek Predikat (8). Amat cekap Amin.

. BINAAN AYAT SUBJEK FN + FA PREDIKAT cantik. SUBJEK PREDIKAT FN + FK Azimah mengulang kaji pelajaran. Cikgu Ainol FN + FS SUBJEK PREDIKAT Fatimah ke sekolah.SUBJEK FN + FN Ah Chong PREDIKAT seorang usahawan.

PEMBAHAGIAN SUBJEK DAN PREDIKAT .

 Ayat dipenggal menjadi 2 bahagian unsur frasa. Frasa subjek : kanak-kanak itu Frasa predikat : berjalan kaki ke sekolah .  Contoh : Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah.  Pemenggalan ayat tersebut dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat.

 Binaan ayat yang terdiri daripada bahagian subjek dan predikat boleh dilihat dalam rajah pohon di bawah:  Kanak-kanak itu berjalan ke sekolah. Ayat Subjek Kanak-kanak itu berjalan Predikat ke sekolah .

Pola 2 Pola 3 Pola 4 . besar.Ayat Dasar  Ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain seperti ayat tunggal dan ayat majmuk. Frasa Adjektif (FA) pintar. pengurus syarikat tersebut. untuk semu pelajar yang berjaya. akan dikirim tidak lama lagi. Frasa Kerja (FK) sedang bercakap. pola dan struktur binaan ayat mempunyai bentuk yang tetap. iaitu mempunyai 4 pola seperti berikut: Pola Pola 1 Subjek Frasa Nama (FN) 1 Mohd Firdaus 2 Ibu saudara saya Frasa Nama (FN) 1 Guru itu 2 Surat tawaran kami Frasa Nama (FN) 1 Mereka sangat 2 Rumah itu sungguh Frasa Nama (FN) 1 Ibu pejabat kami 2 Hadiah itu Predikat Frasa Nama (FN) pelajar sekolah. Frasa Sendi Nama (FSN) di Ipoh.  Dalam Bahasa Melayu.

3.  Terbentuk apabila beberapa unsur baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. remuk akibat terlanggar batang pokok. .Ayat Terbitan  Ayat –ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks dbina daripada ayat dasar.  Contoh: Subjek 1. 2. 4. Ayah Pak Karim Kereta pegawai itu Pejabatnya Predikat sedang tidur di serambi rumah. menanam sayur di kebun itu. terletak di Menara Hap Seng Kuala Lumpur.

Ayat Dasar dan Ayat Terbitan .

selagi itulah ayat akan terus terbentuk. . sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya.  Walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu memang tidak ada hadnya.  Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar.Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Oleh sebab bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. demikian juga panjang pendeknya dan kemajmukannya. iaitu dipertuturkan sebagai alat untuk berkomunikasi.

yang berstruktur biasa atau songsang. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut Subjek Predikat :Pola 1 Pola 2 Frasa nama Frasa nama Frasa nama Frasa kerja Pola 3 Pola 4 Frasa nama Frasa nama Frasa adjektif Frasa sendi nama . semua ayat sama ada yang pendek atau yang panjang. Ayat dasar merupakan pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya.  Dalam bahasa Melayu misalnya. yang berbentuk ayat mudah atau ayat kompleks.

 Contoh ayat berdasarkan pola :Pola Pola 1 FN+FN Pola 2 Subjek Frasa Nama Amira Ah Seng Frasa Nama Prediket Frasa Nama kerani. Frasa Adjektif amat rajin. sangat kacak. Frasa Kerja FN+FK Pola 3 FN+FA Pola 4 FN+FSN Kakakku Ibuku Frasa Nama Pegawai itu Juruterbang itu Frasa Nama Sekolahnya Kampungnya sedang menjahit baju. Frasa Sendi Nama di Kuala Besut. di Kampung Jawa. makenik. . sedang memasak.

baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar.  Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur. Daripada ayat dasar kita dapat membina ayat- ayat yang lebih panjang atau kompleks. bentuk ayat dasar bahasa Melayu. yang kita namai ayat terbitan.  Misalnya. seperti yang diberikan di atas. dapat diperkembang menjadi ayat terbitan yang berikut :- .

di Kampung Jawa dalam daerah . sedang memasak di dapur. amat rajin dan cekap pula. makenik sementara di kedai itu. 4 Sekolahnya Kampung neneknya di Kuala Besut dalam daerah Besut. sangat kacak dan baik hati. Ayat dasar menjadi ayat terbitan :- Bi Subjek l 1 Amira Ah Seng Predikat kerani tetap di sekolah itu. 2 Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu 3 sedang menjahit baju di dalam bilik.

Susunan dalam Ayat .

ayat dapat dibahagikan kepada dua jenis. . iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang.Susunan dalam Ayat  Apabila berbincang tentang ayat.  Dari segi bentuk susunan. kita juga membincangkan aspek susunanya.

2 3 4 . Susunan biasa :Binaan ayat yang mempertahankan pola dasar ayat. Bil 1 Subjek Amira Ah Seng Kakak sulungku Ibuku Pegawai kanan pejabat itu Juruterbang Air Asia itu Sekolahnya Kampung neneknya Predikat kerani tetap di sekolah itu. di Kampung Jawa dalam daerah Selangor. amat rajin dan cekap pula. makenik sementara di kedai itu. sedang menjahit baju di dalam bilik. sedang memasak di dapur. di Kuala Besut dalam daerah Besut. sangat kacak dan baik hati. iaitu unsur frasa subjek mendahului frasa perdikat.

kakakku. Susunan songsang :Apabila susunan unsur frasa predikat mendahului frasa subjek. pegawai kanan pejabat itu. juruterbang Air Asia itu. Bil 1 Predikat Kerani tetap di sekolah itu Makenik sementara di kedai itu Sedang menjahit baju di dalam bilik Sedang memasak di dapur Amat rajin dan cekap pula Sangat kacak dan baik hati Di Kuala Besut dalam daerah Besut Di Kampung Jawa dalam daerah Selangor Subjek Amira. Ah Seng. sekolahnya. 2 3 4 . ibuku. kampung neneknya.

Bahasa Melayu 1. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Sumber Rujukan  Siti Hajar Abdul Aziz. Bhd: Selangor. Oxford Fajar Sdn. (2010). (2008). .  Dewan Bahasa dan Pustaka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->