KAEDAH

• ialah cara atau peraturan digunakan untuk melaksanakan sesuatu. • merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. • ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.

Jenis-jenis Kaedah Kaedah Tradisional Kaedah Inkuiri (penemuan) Kaedah Kumpulan Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Kolaboratif Kaedah Koperatif .

Kaedah Tradisional Kuliah Laporan secara lisan oleh murid Tugas membaca buku teks Mengkaji semula Ujian. Kuiz & peperiksaan Mengucap dengan kuat Tumpuan kepada perbendaharaan .

• menekankan kepada 5 prosedur iaitu : Kenal pasti masalah Rancang Penyelesaian Inkuiri (penemuan) Kumpul Maklumat Buat Tafsiran Buat Kesimpulan .

Kaedah Kumpulan • Perbincangan kumpulan •Sumbangsaran •kuliah perbincangan •kerja jawatankuasa •main peranan •Wawancara •Konferen .

Kaedah Penyelesaian Masalah Projek Tunjukcara / demonstrasi Tinjauan Kelab kesihatan Penyelidikan / penjelajahan Lawatan .

•Menganalisis dan memahami masalah •Guna pelbagai strategi untuk mendapatkan maklumat.• Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan yang panjang. •Membentuk jawapan yang mungkin. •Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu. Dalam kelas Pendidikan Jasmani pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah berikut. . •Pilih penyelesaian yang sesuai. memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik.

memupuk tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3.Menggalakkan interaksi antara pelajar 2.Kelebihan 1. Kelemahan •Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusatkan guru •Kadangkala sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan. .menggalakkan ingatan tentang apa yang diuji.

mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. . eksperimen.Kaedah Kolaboratif • adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. • memerlukan semangat setiakawan. saling percaya. •Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. berinteraksi dan kepimpinan.

unsur pembelajaran koperatif ialah : • murid terlibat dalam memberi penerangan kepada rakan. • murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.Kaedah Koperatif Unsur. • murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.memberi pertolongan.memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. • murid tidak terlalu bergantung kepada guru untuk menyelesaikan masalah. • Ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. . •Ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.mendengar.memberi galakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful