KAEDAH

• ialah cara atau peraturan digunakan untuk melaksanakan sesuatu. • merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. • ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.

Jenis-jenis Kaedah Kaedah Tradisional Kaedah Inkuiri (penemuan) Kaedah Kumpulan Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Kolaboratif Kaedah Koperatif .

Kaedah Tradisional Kuliah Laporan secara lisan oleh murid Tugas membaca buku teks Mengkaji semula Ujian. Kuiz & peperiksaan Mengucap dengan kuat Tumpuan kepada perbendaharaan .

• menekankan kepada 5 prosedur iaitu : Kenal pasti masalah Rancang Penyelesaian Inkuiri (penemuan) Kumpul Maklumat Buat Tafsiran Buat Kesimpulan .

Kaedah Kumpulan • Perbincangan kumpulan •Sumbangsaran •kuliah perbincangan •kerja jawatankuasa •main peranan •Wawancara •Konferen .

Kaedah Penyelesaian Masalah Projek Tunjukcara / demonstrasi Tinjauan Kelab kesihatan Penyelidikan / penjelajahan Lawatan .

memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. Dalam kelas Pendidikan Jasmani pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah berikut. •Membentuk jawapan yang mungkin.• Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan yang panjang. •Menganalisis dan memahami masalah •Guna pelbagai strategi untuk mendapatkan maklumat. •Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu. . •Pilih penyelesaian yang sesuai.

memupuk tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3.menggalakkan ingatan tentang apa yang diuji.Kelebihan 1. . Kelemahan •Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusatkan guru •Kadangkala sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan.Menggalakkan interaksi antara pelajar 2.

. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. •Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. saling percaya. eksperimen. berinteraksi dan kepimpinan.Kaedah Kolaboratif • adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. • memerlukan semangat setiakawan.

.Kaedah Koperatif Unsur.memberi galakan. • Ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. • murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.unsur pembelajaran koperatif ialah : • murid terlibat dalam memberi penerangan kepada rakan. • murid tidak terlalu bergantung kepada guru untuk menyelesaikan masalah.mendengar.memberi pertolongan. •Ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. • murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful