KAEDAH

• ialah cara atau peraturan digunakan untuk melaksanakan sesuatu. • merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. • ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.

Jenis-jenis Kaedah Kaedah Tradisional Kaedah Inkuiri (penemuan) Kaedah Kumpulan Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Kolaboratif Kaedah Koperatif .

Kuiz & peperiksaan Mengucap dengan kuat Tumpuan kepada perbendaharaan .Kaedah Tradisional Kuliah Laporan secara lisan oleh murid Tugas membaca buku teks Mengkaji semula Ujian.

• menekankan kepada 5 prosedur iaitu : Kenal pasti masalah Rancang Penyelesaian Inkuiri (penemuan) Kumpul Maklumat Buat Tafsiran Buat Kesimpulan .

Kaedah Kumpulan • Perbincangan kumpulan •Sumbangsaran •kuliah perbincangan •kerja jawatankuasa •main peranan •Wawancara •Konferen .

Kaedah Penyelesaian Masalah Projek Tunjukcara / demonstrasi Tinjauan Kelab kesihatan Penyelidikan / penjelajahan Lawatan .

• Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan yang panjang. Dalam kelas Pendidikan Jasmani pelajar menyelesaikan masalah mengikut langkah berikut. memahami masalah dan memikir dengan logik dan sistematik. . •Pilih penyelesaian yang sesuai. •Menganalisis dan memahami masalah •Guna pelbagai strategi untuk mendapatkan maklumat. •Menilai kejayaan dalam penyelesaian masalah itu. •Membentuk jawapan yang mungkin.

Kelemahan •Lebih memakan masa berbanding dengan kaedah yang berpusatkan guru •Kadangkala sukar untuk melibatkan setiap pelajar dengan berkesan.menggalakkan ingatan tentang apa yang diuji.Kelebihan 1.memupuk tahap pemikiran kognitif yang tinggi 3. .Menggalakkan interaksi antara pelajar 2.

mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi.Kaedah Kolaboratif • adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. . saling percaya. •Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. • memerlukan semangat setiakawan. eksperimen. berinteraksi dan kepimpinan.

• murid tidak terlalu bergantung kepada guru untuk menyelesaikan masalah.mendengar.memberi pertolongan.memberi galakan.Kaedah Koperatif Unsur.unsur pembelajaran koperatif ialah : • murid terlibat dalam memberi penerangan kepada rakan. • Ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat.memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. •Ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran. . • murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru. • murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.