KRONOLOGI SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.

W
Perjalanan sirah Nabi Muhammad S.A.W menempuh satu tempoh perjalanan yang panjang. Sejak dari peristiwa sebelum kelahiran Nabi diatas muka bumi lagi telah tercatat catatan sirah perjalanan Baginda. Sirah baginda mesti dikaji bagi setiap muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin islam itu semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam itu satu bersatu. Dengan tertulisnya kronologi sirah Rasulullah ini sedikit sebanyak membantu kita memahami peribadi Nabi Muhammad menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Selain itu memberi gambaran sirah Nabi Muhammad sejak dilahirkan sehingga Baginda wafat seterusnya membentangkan kepada kita perjalanan hidup Nabi Muhammad mengikut perkiraan tahun masihi dan hijrAH. 1. Tahun 569 Masihi : Meninggalnya Ayah Baginada, Abdullah Pada tahun ini bapa Baginda Nabi Muhammad telah meninggal dunia, Baginda adalah anak yatim ketika dilahirkan, ayahandanya wafat ketika baginda baru dua bulan dalam kandungan ibunya Aminah. 2. Tahun 570 Masihi, Tanggal kelahiran Nabi Muhammad (perkiraan), 20 April Baginda dilahirkan pada tahun gajah, iaitu tahun dimana Abrahah alAsyram telah melanggar masuk ke kota Mekkah dalam percubaan hendak menawan dan memusnahkan Kabbah. Mengikut pendapat yang paling hamper dengan kenyataan, baginda telah dilahirkan pada hari isnin tanggal 12 haribulan Rabi‟ul Awal. 3. Tahun 576 Masihi, Meninggalnya ibu Baginda, Aminah Bondanya telah wafat ketika baginda berusia 6 tahun. Ini membawa baginda menjadi seorang yatim piatu. Dengan itu maka datuknya pula yang mengambil peranan mendidik Rasulullah tetapi tidak berape lame kemudian datuknya pula meninggal dunia, masa itu baginda berusia 8 tahun dan dipelihara oleh bapa saudaranya pula Abu Talib. 4. Tahun 583 Masihi, Perjalanan pertama ke negeri Syam. Pada usia Nabi 12 tahun bapa saudaranya Abu Talib telah membawanya bersama-sama ke negeri Syam ( Syria ) ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Basra mereka telah bertemu dengan seorang paderi yang bernama “Buhaira” seorang yang bijak mengenai kitab injil dan agama Nasrani (Kristian) beliau memerhatikan Nabi Muhammad dan bertanya kepada Abu Talib adakah budak yang bersama kamu adalah anakmu,

5. Di kala itu Baginda berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Tahun 595 Masihi. Baginda diiringi oelh seorang budak suruhan Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah sungguh tertawa dengan sifat amanah dan budi pekertinya yang tinggi dan lebih menghairankan lagi ialah kelabaan dan kelebihan yang diperolehinya dengan berkat baginda. lalu barulah Abu Talib mengakui bahawa Nabi Muhammad bukan anak nya tetapi adalah anak saudaranya dan memberitahu bahawa Nabi adalah seorang yatin piatu. Dalam perniagaan itu Baginda telah mendapat untung yang banyak dana berlipat ganda. Khadijah telah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi teman hidupnya yang halal. Bertemu dan menikah dengan Khadijah Mengikut apa yang diceritakan oleh Ibnu Athir dan Ibnu Hisyam bahawa Khadijah adalah seorang saudagar yang mahsyur pada masa itu. memang benar apa yang engkau ceritakan kerana segalagalanya tercatat dalam injil dan disini ingin saya member nasihat iaitu supaya segeralah engkau membawanya pulang sebab kalaulah ternampak oleh puak-puak orang yahudi mereka akan mengancam nyawanya kerana anak saudaramu ini dimasa hadapan nanti akan membawa suatu khabar yang besar dan agung.maka jawab Abu Talib ia adalah anakku. Bila baginda pulang menemui Khadijah dengan keuntungan yang diperolehi.w. Baginda terus belayar bersama budak suruhan yang bernama Maisarah itu ke negeri Syam. oleh kerana Abu Talib terlalu menyayangi Nabi Muhammad maka beliau telah mengakui Nabi adalah anaknya. Dengan perantaraan Nafsiah binti Manbah. maka Abu Talib pun bersegera pulang ke Mekah bersam Rasulullah s. Baginda terus menyerahkan hasil keuntungan tersebut kepada Khadijah. ramai orang-orang arab di masa itu meminjam sebahagian daripada hartanya itu sebagai modal perniagaan mereka. Semasa di Syam. Maka perkahwinan pun dilangsungkan dengan selamatnya. Tawaran itu telah diterima oleh Nabi dengan rea hati dan ikhlas. Bila mana khadijah mendengar khabar tentang Nabi Muhammad yang mulia dan akhlaq yang terpuji itu lalu ia terus mempelawa Nabi Muhammad supaya menjalankan usaha perniagaan dengan hartanya dan sanggup member untung lebih dari apa yang pernah diberikan oleh orang lain. baginda terus menyatakan hasrat hatinya yang mulia itu kepada bapa-bapa saudaranya Amru bin Asad. Dalam usaha menjalankan urusan perniagaan barangan Khadijah itu. Maisarah telah melihat dengan mata kepalanya sendiri dan tertawa dengan budi pekerti baginda Nabi Muhammad yang mulia dan segala-galanya it uterus diceritakan kepada Khadijah. . Lalu tertanya Buhaira lagi. mustahil ini adalah anak kamu sedangkan bapanya telah wafat. Tawarannya tadi tlah disambut baik oleh Muhammad dan dengan tidak membuang masa. paderi itu menambah.a.

6. Ia dijalankan secara sulit agar kafir Quraisy tidak terperanjat dengan seruannya kerana mereka fanatik dengan penyembahan berhala. Kemudian disukakan kepadanya berkhalwat berasing diri. Tahun 610 Masihi. ketika Baginda sedang baring terdengar satu suara menggema datangnya yang mengatakan „Iqra‟ lalu jawab nabi Muhammad aku tidak boleh membaca. iaitu beribadat didalam masa beberapa malam. Tahun 613 masihi. Memulai menyebarkan Islam kepada umum: Makkah Pada tahun ini nabi Muhammad telah memulakan tugas yang dipertanggunjawabkan kepadanya iaitu berdakwah secara sulit. Ditunjuk sebagai Nabi: Makkah Sekembalinya nabi dari Gua Hira‟ dalam keadaan ketakutan dan menggigil lalu Baginda meminta isterinya Khadijah untuk menyelimutkannya. maka tiadalah junjungan bermimpi satu mimpi melainkan datangnya mimpi itu seperti cahaya subuh. hamper sahaja Baginda lemas dalam dakapan dan kedengaran sekali lagi suara tersebut sehingga 3x diulangkan perkataan tersebut. Tahun 610 Masihi. bertepatan pula pada malam Lailatul Qadar. keudia Baginda merasakan seperti orang mendakapnya. Waraqah adalah seorang yang alim dan mempelajari Taurat dan Injil. maka terhasillah pengikutpengikut nabi yang menerima seruan yang disampaikan nabi Muhammad. Khadijah pergi kerumah Waraqah bin Naufal anak bapa saudaranya untuk menceritakan apa yang berlaku kepada suaminya. Tahun 614 Masihi. 9. lalu katanya setelah diceritakan oleh Khadijah yang dating pada nabi Muhammad adalah Malaikat Jibril dan sesungguhnya suamimu adalah seorang Nabi 8. Junjungan berkhalwat di Gua Hira‟ dan beribadat didalamnya. Mendapatkan Pengikut: Setelah usaha dakwah dilakukan secara sulit. Malam itu ialah suatu malam di dalam bulan Ramadhan.antara orang yang terawal menerima seruan nabi ialah : • Sayyidatian Khadijah • Ali bin Abi Talib • Zaid bin Harithah • Abu Bakar bin Quhafah • Uthman bin Affan • Al-Zubir bin Awwam . 7. lalu baginda menceritakan apa yang berlaku terhadapnya.Wahyu pertama turun: Makkah Daripad Aisyah Ummil Mu‟minin dikhabarkan bahawa ia telah berkata : Permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah ialah mimpi yang baik lagi benar di dalam tidur. Lalu Malaikat yang diperintahkan Allah untuk memimpin Muhammad terus membaca ayat Iqra tersebut. Semasa Baginda sedang berehat.

Tahun 615 Masihi. Tahun 619 Masihi. Abu Huzaifah berserta isterinya. dan khadijahlah orang yang menghiburkan dan menghilangkan kedukaan Rasulullah. Ibnu Sa‟ad menceritakan: bahawa selepas sebulan lima hari dari kematian Khadijah maka Abu Talib pula turut wafat. Baginda sendiri tidak dapat melindungi mereka lalu Baginda sendiri mengemukalan cadangan agar mereka berhijrah ke Habsyah (Ethiopia) kerana raja di Negara itu tidak kejam dan zalim. Al-Zubir bin Al-Awwam 11. di mana Rasulullah mengadu hal perihal dirinya. Tahun 622 Masihi Bai‟at Aqabah kedua .• Abdul Rahman Auf • Saad bin Waqqas 10. Tahun 620 Masihi. Tahun 621 Masihi Bai‟at Aqabah pertama Islam mula berkembang di Madinah sekitar tahun ini. Khadijah seperti mana yang diterangkan oleh Ibnu Hisyam adalah meneri kebenaran dan kepercayaan bagi Islam. Antara mereka yang turut dalam penghijrahan tersebut ialah : Uthman bin Affan dan isterinya Ruqaiyah putrid Rasulullah. adapun Mi‟raj pula ialah peristiwa naik kelapisan langit teringgi dimana Nabi Muhammad telah bertemu dengan Allah dan peristiwa itu berlaku dalam semalam sahaja. merupakan saat yang paling pahit ditempoh oleh Rasulullah. Tahun kesedihan: Khadijah dan Abu Thalib meninngal Kemangkatan Siti Khadijah isteri Rasulullah dan Abu Talib bapa saudaranya di tahun kesepuluh selepas kebangkitan dan pengutusannya sebagai Rasul.Isra‟ dan Mi‟raj Dimaksudkan dengan isra‟ disini ialah perjalanan yang mulia lagi bersejarah dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Al-Quds di Palastin. Pertemuan ini dikenali sebagai Al-Aqabah Al-Ula atau Aqabah pertama. 13. sedangkan Abu Talib pula adalah pembantu dan penolongnya membantu untuk menghalang pencerobohan kaumnya. Perjanjian pun dimeterai seperti perjanjian wanita juga (perjanjian yang tidak melibatkan soal peperangan dan jihad) diantara mereka itu ialah : • As‟ad bin Zurarah • Rafia‟ bin Malik • Ubadah bin Al-Samit • Abu Al-Haitham bin Al-Tihan 14. sekumpulan orang Ansar pun tiba seramai 12 orang lelaki bertemu di Al-Aqabah. 12. Hijrah pertama ke Habsyah Setelah Rasulullah sendiri melihat penyeksaan demi penyelsaan yang dilakukan oleh pihak Quraisy terhadap orang-orang Islam.

Dengan kekuatan seramai 313 orang dari pihak muslimin maka peperangan tercetus di lembah Badar. mereka golongan Quraisy telah bertekada untuk menyusun tetera bagi memerangi tentera islam. Keluar dengan perlahan-lahan bersembunyi seperti burung qata sehingga kami bertemu kesemua berjumlah 70 orang lelaki dan 2 orang perempuan keluarga kami iaitu Nasibah binti Kaab dan Asma‟ binti Amru bin Adiy. 100 ekor kuda dan 700 ekor unta untuk menghadapi Nabi . Nabi mendapat berita tentang kemaraan tetera musyrikin melalui surat yang dihantar oleh bapa saudaranya Al-Abbas bin Mutalib. Kejadian ini membuat mereka semakin menganiaya kaum muslimin yang berada di Mekah. pihak Quraisy dapat mengumpul orang-orangnya seramai 3000 orang yang turut disertai oleh Al-Ahabisy iaitu sekutu kepada bani Al-Mustholiq dan bani al-Hun bin Khazimah. Akhirnya setelah berfikir beberapa hari. lalu dengan harta yang berbaki dengan mereka. lalu nabi bersiap siaga mengumpul bala tentera pihak muslimin. ketua dagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufian membawa 950 orang tentera. Selepas selesai kami mengerjakan Haji dan tepat pada malam yang telah kami janjikan itu. Tahun 624 Masihi. Bila sampai sepertiga malam kami pun keluar dari kediaman menuju ke tempat yang dijanjikan untuk menemui Rasulullah. Hijrah ke Madinah (Awal hijrah ) Sokongan dan pertolongan yang diberikan penduduk Yathrib merupakan tamparan hebat yang cukup memalukan para pemimpin Quraisy di Mekah. Tahun 625 Masihi. Dengan takdir Allah kaum muslimin hamper kalah dalam pertempuran uhud ini kerana tidak mengikut arahan yang dikeluarkan nabi kepada tentera berpanah yang duduk diatas bukit uhud dari turun mengambil harta ghanimah yang ditinggalkan . Pertempuran Badar ( 2 H ) Pada 17 ramadhan tahun ke-2 hijrah telah tercetusnya peperangan badar yang berpunca dari sekatan yang dilakukan Nabi Muhammad keatas rombongan Quraisy yang besar menuju ke Syam untuk mengambil kembali harta rampasan yang telah di ambil oleh pihak Quraisy dari orang muslimin di Mekah satu ketika dahulu. Kemenangan berpihak kepada tentera muslimin 17. 16. kami pun tidur bersama-sama keluarga dan barang-barang kami. Pertempuran Uhud (3 H ) Apa yang menimpa Quraisy semasa di Badar sangat dirasai hingga kini. Tahun 622 Masihi. 15. nabi menyuruh mereka berhijrah ke Yathrib berperingkat-peringkat. Para sahabat yang semakin tidak tahan menanggung siksaan itu dating brtemu Nabi meminta izin untuk berhijrah.Menurut Muhammad bin Ishak yang diriwayahkan dari Kaab bin Malik katanya : kami telah berjanji dengan Rasulullah untuk bertemu di AlAqabah pada hari Tasriy.

Tahun 627 Masihi.Pertempuran Khandak-Ahzab ( 5 H ) Islam telah berkembang pesat di Madinah. maka termetrailah satu perjanjian damai yang dipanggil perjanjian Hudaibiyyah. lalu mereka bercadang untuk membunuh nabi. Tetapi dengan stratergi yang disusun oleh nabi sebagai contoh menggali parit di sekitar Madinah membuahkan kejayaaan kepada tentera muslimin dalam peperangan tersebut. Isteri Baginda yang turut menyertai peperangan ini ialah Ummu Salamah. maka Jakfar akan menggantinya dan sekiranya Jakfar terbunuh maka yang menggantikkannya ialah Abdullah bin Rawahah. Tentera muslimin menghadapi hentangan sengit di kerana mereka bergabung dengan bala . 20. Nabi yang melantik Ali bin Abu Talib mengepalai tetera muslimin berjaya mencapai kemenangan dan menawan kubu kuat kaum Yahudi. laklu mereka menyusun langkah bertemu dengan pimpinan Quraisy di Mekah. antara isi perjanjian tersebut ialah : • Gencatan senjata di antara Quraisy dan Muslimin selama 10 tahun • Orang Quraisy yang pergi mendapatkan orang islam hendaklah dikembalikan. Tahun 629 Masihi. Pertempuran Mu‟tah ( 8 H ) Peperangan ini berlaku diatas tuntut bela keatas kematian Al-Harith bin Umar Al-Azdiyy. Nabi keluar menuju ke Khaibar setelah melantik Siba‟ bin Urfuthoh al-Ghifari sebagai penggantinya di Madinah. Mereka diketuai oleh Abu Sufian membawa panji-panji dan bilangan mereka ialah 4000 orang. Baginda melantik Zaid bin Hariithah sebagai ketua dan berpesan : sekiranya Zaid terbunuh. Tahun 628 Masihi.18. dan orang islam yang pergi mendapatkan orang Quraisy tidak perlu dikembalikan • Nabi tidak boleh mengerjakan umrah pada tahun ini melainkan tahun hadapan • Sesiapa orang Quraisy yang ingin bergabung dengan nabi dibolehkan. Tahun. Perjanjian Hudaybiyah ( 6 H ) Renteten dari peperanga yang dilalui oleh kaum Quraisy mereka merasa takut dan menghantar Suhail bin Amru untuk berbincang mengenai perjanjian damai. utusannya ke Basra. kaum Yahudi tidak senang duduk. 21. 19. 300 ekor kuda dan 1500 ekor unta. 628 masihi pertempuran khaybar ( 7 H ) Pada tahun ini nabi mengarahkan muslimin supaya bersedia untuk menyerang orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaibar. Oleh itu Quraisy dan pengikut-pengikutnya telah membuat persiapan. dengan perkembangan Islam itu penduduk Madinah menjadi lebih kuat. mereka juga dibantu oleh bani-bani lain yang jumlah bilangan mereka ialah 10000 berbanding dengan tentera muslimin yang hanya sekitar 3000 orang sahaja.

Lalu mereka mengatur rancangan untuk memerangi rasulullah dan melantik Malik bin Auf al-Nasri sebagai ketua. Abu Sufian telah menyatakan keislamnnya. Maka berbekalkan kemahiran yang ada padanya yang mahir dengan strategi peperangan tentera islam diberi kemenangan oleh Allah. Pembukaan Kota Makkah ( 8 H ) Hasil dari perjanjian Hudaibiyyah yang telah dipersetujui bersama di antara Rasulullah dan kaum Quraisy itu dipatuhi oleh kedu-dua pihak. Apabila Rasulullah mengetahui berita tersebut seramai 12000 orang tentera keluar bersama Rasulullah. seramai 10000 orang muslimin mengikut nabi ketika itu. didalam kekalutan tentera muslimin yang kehilangan pemimpin maka muncul pedang Allah iaitu Khalid al-Walid mengambil tempat sebagai ketua bagi kaum muslimin. Pertempuran Hunain ( 8 H ) Dengan pembukaan kota Makkah itu berkecailah kerajaan berhala. dengan kebijaksanaan nabi menguruskan barisan tentera perang akhirnya berjaya merai kemenangan dalam peperangan tersebut. peperangan yang berlaku di Syam itu akhirnya berpihak kepada tentera Islam walaupun ia dibayar dengan harga dan pengorbanan yang tinggi oleh para sahabat. Takkala perasaan cemas menyelubungi Abu Sufian dengan keadaan Mekah keesokan harinya lalu bertemu Abbas untuk menyatakan pendapatnya. 24. Pertempuran Tabuk ( 9 H ) Peperangan yang terakhir disertai Nabi ini adalah disebabkan Rom telah mempersiapkan tentera untuk memerangi Madinah. Kaum muslimin yang berjumlah 10000 rang itu menyalakan api dipinggir khemah masing-masing. orang muslimin yang bangga dengan ramainya mereka hampir kalah dalam pertempuran ini dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak musuh. 23. Tetapi terdapat dua kabilah yang masih berdegil den diresapi oleh semangat jahiliyyah iaitu Hawazin dan Thaqif. Ketiga-tiga pemimpin yang diutuskan nabi telah mati syahid di pertempuran mu‟tah. Tahun 632 Masihi. Walaupun begitu. Lalu dengan nasihat dari Abbas. dalam peperangan ini Nabi sendiri mengarahkan muslim yang kaya menyerahkan harta bagi membantu tentera muslimin ini kerana peperangan ini terjadi semasa keadaan yang agak susah dan tiada kelengkapan serta banyak kesulitan yang dihadapi tentera Islam.tentera Rom yang beragama Nasrani. Lalu abu sufiyan terpandang nyalaan unggun api itu dengan rasa terkejut melihat satu nyalaan yang banyak. Nabi yang selama ini merahsiakan perjalanan sesuatu peperangan memberitahu perjalanan . tidak lama kemudian nabi memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap sedia untuk berangkat ke Mekah. 22. Tahun 630 Masihi. Dikhabarkan seramai 30 000 orang menyertai Nabi dalam peperangan ini. Mereka duduk di dalam khemah sambil berzikir dan bertasbih. dan semua orang arab tunduk kepada Islam dan mereka memeluk Islam beramai-ramai. Tahun 630 Masihi.

a. sejarah bangsa arab sebelum kelahirannya. Itulah juga satu-satunya ibadat haji yang dilakukan oleh Rasulullah. lalu Abu Bakar pun datang menenangkan beliau dengan mengatakan nabi benar-benar telah wafat. Baginda keluar mengerjakan haji pada 5 zul qaedah dan melantik Abu Dujanah al-Anasari sebagai penggantinya di Madinah.w manusia paling mulia dan teragung yang mendapat pujian dan sanjungan seluruh dunia menjadi sebutan ramai dan merupakan sauatu kepercayaan umat Islam. keajaiban yang mengiringi kelahirannya. siri-siri perjuangan belaiu. sejarah pemelukan Islam pertama. keturunan baginda. meliputi tanah tumpah darahnya. Rasulullah s. sejarah kerasulannya. Sahabat yang amat merasai pemergian Baginda adalah Umar al-Khotob yang mengatakan sambil menghunuskan pedangnya . Tahun 632 Masihi. bermula dari awal kelahirannya sehingga tarikh kemangkatan beliau. tamatnya penurunan wahyu. . pandangan kaum Quraisy terhadap mukjizat AlQuran. Itulah haji selamat tinggal kepada muslimin. Bilangan yang mengikuti Rasulullah mengerjakan haji menjangkau 90 000 orang. Peristiwa ini berlaku pada hari Isnin 13 Rabi‟alAwwal tahun 10 H denagn usia Baginda 63 tahun 3 hari berdasarkan tahun hijrah 61 tahun 84 hari berdasarkan tahun Masihi. sejarah sebagai seorang pengembala. Rasulullah mengerjakan haji wada‟ bersama-sama orang ramai. misi dakwah. penghijrahan dan banyak lagi sehingga kemangkatan Baginda telah tercatat dilembah sejarah. Beliau idola umat. Meninggal (8 Juni): Madinah ( 10 H ) Pada tahun ini.w berihram haji ketika manaiki tunggangannya kemudia bertabliah 26. perkahwinan dan rumah tangganya. Tahun 632 Masihi. semuanya tercatat disini. barang siap yang mengatakan Nabi wafat akan aku potong tangan dan kakinya. adalah tahun wafatnya penghulu segala anbia. Seharusnya kita mengambil iktibar dan panduan hidup berpandukan sirah yang nabi tinggalkan dalam menjalani hidup sebagai hamba dan khalifah diatas muka bumi ini.peperangan ini menggambarkan kesukaran yang dihadapi oleh tentera muslimin. 25. waktu dhuha Baginda wafat. PENUTUP Daripada kronologi yang dipaparkan dapatkah kita mengetahui dengan lengkap dan terperinci berhubung dengan kehidupan insane mulai baginda Nabi Muhammad s. Segala peristiwa dan kejadian yang dialami.a. Haji Wada‟ ( 10 H ) Pada tahun ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful