KRONOLOGI SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.

W
Perjalanan sirah Nabi Muhammad S.A.W menempuh satu tempoh perjalanan yang panjang. Sejak dari peristiwa sebelum kelahiran Nabi diatas muka bumi lagi telah tercatat catatan sirah perjalanan Baginda. Sirah baginda mesti dikaji bagi setiap muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin islam itu semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam itu satu bersatu. Dengan tertulisnya kronologi sirah Rasulullah ini sedikit sebanyak membantu kita memahami peribadi Nabi Muhammad menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Selain itu memberi gambaran sirah Nabi Muhammad sejak dilahirkan sehingga Baginda wafat seterusnya membentangkan kepada kita perjalanan hidup Nabi Muhammad mengikut perkiraan tahun masihi dan hijrAH. 1. Tahun 569 Masihi : Meninggalnya Ayah Baginada, Abdullah Pada tahun ini bapa Baginda Nabi Muhammad telah meninggal dunia, Baginda adalah anak yatim ketika dilahirkan, ayahandanya wafat ketika baginda baru dua bulan dalam kandungan ibunya Aminah. 2. Tahun 570 Masihi, Tanggal kelahiran Nabi Muhammad (perkiraan), 20 April Baginda dilahirkan pada tahun gajah, iaitu tahun dimana Abrahah alAsyram telah melanggar masuk ke kota Mekkah dalam percubaan hendak menawan dan memusnahkan Kabbah. Mengikut pendapat yang paling hamper dengan kenyataan, baginda telah dilahirkan pada hari isnin tanggal 12 haribulan Rabi‟ul Awal. 3. Tahun 576 Masihi, Meninggalnya ibu Baginda, Aminah Bondanya telah wafat ketika baginda berusia 6 tahun. Ini membawa baginda menjadi seorang yatim piatu. Dengan itu maka datuknya pula yang mengambil peranan mendidik Rasulullah tetapi tidak berape lame kemudian datuknya pula meninggal dunia, masa itu baginda berusia 8 tahun dan dipelihara oleh bapa saudaranya pula Abu Talib. 4. Tahun 583 Masihi, Perjalanan pertama ke negeri Syam. Pada usia Nabi 12 tahun bapa saudaranya Abu Talib telah membawanya bersama-sama ke negeri Syam ( Syria ) ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Basra mereka telah bertemu dengan seorang paderi yang bernama “Buhaira” seorang yang bijak mengenai kitab injil dan agama Nasrani (Kristian) beliau memerhatikan Nabi Muhammad dan bertanya kepada Abu Talib adakah budak yang bersama kamu adalah anakmu,

Baginda terus belayar bersama budak suruhan yang bernama Maisarah itu ke negeri Syam. Tawaran itu telah diterima oleh Nabi dengan rea hati dan ikhlas. 5. Tahun 595 Masihi. Lalu tertanya Buhaira lagi. paderi itu menambah.a. Bila baginda pulang menemui Khadijah dengan keuntungan yang diperolehi. Maisarah telah melihat dengan mata kepalanya sendiri dan tertawa dengan budi pekerti baginda Nabi Muhammad yang mulia dan segala-galanya it uterus diceritakan kepada Khadijah. Bila mana khadijah mendengar khabar tentang Nabi Muhammad yang mulia dan akhlaq yang terpuji itu lalu ia terus mempelawa Nabi Muhammad supaya menjalankan usaha perniagaan dengan hartanya dan sanggup member untung lebih dari apa yang pernah diberikan oleh orang lain. Di kala itu Baginda berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. lalu barulah Abu Talib mengakui bahawa Nabi Muhammad bukan anak nya tetapi adalah anak saudaranya dan memberitahu bahawa Nabi adalah seorang yatin piatu. mustahil ini adalah anak kamu sedangkan bapanya telah wafat.maka jawab Abu Talib ia adalah anakku. Baginda diiringi oelh seorang budak suruhan Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah telah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi teman hidupnya yang halal. ramai orang-orang arab di masa itu meminjam sebahagian daripada hartanya itu sebagai modal perniagaan mereka. Dalam usaha menjalankan urusan perniagaan barangan Khadijah itu. Semasa di Syam. Khadijah sungguh tertawa dengan sifat amanah dan budi pekertinya yang tinggi dan lebih menghairankan lagi ialah kelabaan dan kelebihan yang diperolehinya dengan berkat baginda. Dengan perantaraan Nafsiah binti Manbah.w. Dalam perniagaan itu Baginda telah mendapat untung yang banyak dana berlipat ganda. Maka perkahwinan pun dilangsungkan dengan selamatnya. baginda terus menyatakan hasrat hatinya yang mulia itu kepada bapa-bapa saudaranya Amru bin Asad. . memang benar apa yang engkau ceritakan kerana segalagalanya tercatat dalam injil dan disini ingin saya member nasihat iaitu supaya segeralah engkau membawanya pulang sebab kalaulah ternampak oleh puak-puak orang yahudi mereka akan mengancam nyawanya kerana anak saudaramu ini dimasa hadapan nanti akan membawa suatu khabar yang besar dan agung. Tawarannya tadi tlah disambut baik oleh Muhammad dan dengan tidak membuang masa. maka Abu Talib pun bersegera pulang ke Mekah bersam Rasulullah s. Baginda terus menyerahkan hasil keuntungan tersebut kepada Khadijah. Bertemu dan menikah dengan Khadijah Mengikut apa yang diceritakan oleh Ibnu Athir dan Ibnu Hisyam bahawa Khadijah adalah seorang saudagar yang mahsyur pada masa itu. oleh kerana Abu Talib terlalu menyayangi Nabi Muhammad maka beliau telah mengakui Nabi adalah anaknya.

maka tiadalah junjungan bermimpi satu mimpi melainkan datangnya mimpi itu seperti cahaya subuh. 9. iaitu beribadat didalam masa beberapa malam. Tahun 610 Masihi. Ditunjuk sebagai Nabi: Makkah Sekembalinya nabi dari Gua Hira‟ dalam keadaan ketakutan dan menggigil lalu Baginda meminta isterinya Khadijah untuk menyelimutkannya. ketika Baginda sedang baring terdengar satu suara menggema datangnya yang mengatakan „Iqra‟ lalu jawab nabi Muhammad aku tidak boleh membaca.6. 7.Wahyu pertama turun: Makkah Daripad Aisyah Ummil Mu‟minin dikhabarkan bahawa ia telah berkata : Permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah ialah mimpi yang baik lagi benar di dalam tidur. Khadijah pergi kerumah Waraqah bin Naufal anak bapa saudaranya untuk menceritakan apa yang berlaku kepada suaminya.antara orang yang terawal menerima seruan nabi ialah : • Sayyidatian Khadijah • Ali bin Abi Talib • Zaid bin Harithah • Abu Bakar bin Quhafah • Uthman bin Affan • Al-Zubir bin Awwam . bertepatan pula pada malam Lailatul Qadar. Waraqah adalah seorang yang alim dan mempelajari Taurat dan Injil. lalu katanya setelah diceritakan oleh Khadijah yang dating pada nabi Muhammad adalah Malaikat Jibril dan sesungguhnya suamimu adalah seorang Nabi 8. lalu baginda menceritakan apa yang berlaku terhadapnya. Ia dijalankan secara sulit agar kafir Quraisy tidak terperanjat dengan seruannya kerana mereka fanatik dengan penyembahan berhala. Malam itu ialah suatu malam di dalam bulan Ramadhan. Tahun 610 Masihi. Lalu Malaikat yang diperintahkan Allah untuk memimpin Muhammad terus membaca ayat Iqra tersebut. Mendapatkan Pengikut: Setelah usaha dakwah dilakukan secara sulit. maka terhasillah pengikutpengikut nabi yang menerima seruan yang disampaikan nabi Muhammad. Tahun 614 Masihi. Junjungan berkhalwat di Gua Hira‟ dan beribadat didalamnya. hamper sahaja Baginda lemas dalam dakapan dan kedengaran sekali lagi suara tersebut sehingga 3x diulangkan perkataan tersebut. Tahun 613 masihi. Semasa Baginda sedang berehat. Kemudian disukakan kepadanya berkhalwat berasing diri. Memulai menyebarkan Islam kepada umum: Makkah Pada tahun ini nabi Muhammad telah memulakan tugas yang dipertanggunjawabkan kepadanya iaitu berdakwah secara sulit. keudia Baginda merasakan seperti orang mendakapnya.

adapun Mi‟raj pula ialah peristiwa naik kelapisan langit teringgi dimana Nabi Muhammad telah bertemu dengan Allah dan peristiwa itu berlaku dalam semalam sahaja. Tahun 619 Masihi. Tahun 621 Masihi Bai‟at Aqabah pertama Islam mula berkembang di Madinah sekitar tahun ini.Isra‟ dan Mi‟raj Dimaksudkan dengan isra‟ disini ialah perjalanan yang mulia lagi bersejarah dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Al-Quds di Palastin. Tahun 622 Masihi Bai‟at Aqabah kedua . Al-Zubir bin Al-Awwam 11.• Abdul Rahman Auf • Saad bin Waqqas 10. Antara mereka yang turut dalam penghijrahan tersebut ialah : Uthman bin Affan dan isterinya Ruqaiyah putrid Rasulullah. Perjanjian pun dimeterai seperti perjanjian wanita juga (perjanjian yang tidak melibatkan soal peperangan dan jihad) diantara mereka itu ialah : • As‟ad bin Zurarah • Rafia‟ bin Malik • Ubadah bin Al-Samit • Abu Al-Haitham bin Al-Tihan 14. dan khadijahlah orang yang menghiburkan dan menghilangkan kedukaan Rasulullah. Hijrah pertama ke Habsyah Setelah Rasulullah sendiri melihat penyeksaan demi penyelsaan yang dilakukan oleh pihak Quraisy terhadap orang-orang Islam. Tahun 615 Masihi. Abu Huzaifah berserta isterinya. Khadijah seperti mana yang diterangkan oleh Ibnu Hisyam adalah meneri kebenaran dan kepercayaan bagi Islam. sedangkan Abu Talib pula adalah pembantu dan penolongnya membantu untuk menghalang pencerobohan kaumnya. 12. Baginda sendiri tidak dapat melindungi mereka lalu Baginda sendiri mengemukalan cadangan agar mereka berhijrah ke Habsyah (Ethiopia) kerana raja di Negara itu tidak kejam dan zalim. Ibnu Sa‟ad menceritakan: bahawa selepas sebulan lima hari dari kematian Khadijah maka Abu Talib pula turut wafat. Tahun kesedihan: Khadijah dan Abu Thalib meninngal Kemangkatan Siti Khadijah isteri Rasulullah dan Abu Talib bapa saudaranya di tahun kesepuluh selepas kebangkitan dan pengutusannya sebagai Rasul. merupakan saat yang paling pahit ditempoh oleh Rasulullah. 13. Pertemuan ini dikenali sebagai Al-Aqabah Al-Ula atau Aqabah pertama. sekumpulan orang Ansar pun tiba seramai 12 orang lelaki bertemu di Al-Aqabah. di mana Rasulullah mengadu hal perihal dirinya. Tahun 620 Masihi.

Para sahabat yang semakin tidak tahan menanggung siksaan itu dating brtemu Nabi meminta izin untuk berhijrah. 15. nabi menyuruh mereka berhijrah ke Yathrib berperingkat-peringkat. Hijrah ke Madinah (Awal hijrah ) Sokongan dan pertolongan yang diberikan penduduk Yathrib merupakan tamparan hebat yang cukup memalukan para pemimpin Quraisy di Mekah. Kejadian ini membuat mereka semakin menganiaya kaum muslimin yang berada di Mekah. Pertempuran Uhud (3 H ) Apa yang menimpa Quraisy semasa di Badar sangat dirasai hingga kini. kami pun tidur bersama-sama keluarga dan barang-barang kami. 16. Kemenangan berpihak kepada tentera muslimin 17. mereka golongan Quraisy telah bertekada untuk menyusun tetera bagi memerangi tentera islam. Dengan takdir Allah kaum muslimin hamper kalah dalam pertempuran uhud ini kerana tidak mengikut arahan yang dikeluarkan nabi kepada tentera berpanah yang duduk diatas bukit uhud dari turun mengambil harta ghanimah yang ditinggalkan . lalu nabi bersiap siaga mengumpul bala tentera pihak muslimin.Menurut Muhammad bin Ishak yang diriwayahkan dari Kaab bin Malik katanya : kami telah berjanji dengan Rasulullah untuk bertemu di AlAqabah pada hari Tasriy. Pertempuran Badar ( 2 H ) Pada 17 ramadhan tahun ke-2 hijrah telah tercetusnya peperangan badar yang berpunca dari sekatan yang dilakukan Nabi Muhammad keatas rombongan Quraisy yang besar menuju ke Syam untuk mengambil kembali harta rampasan yang telah di ambil oleh pihak Quraisy dari orang muslimin di Mekah satu ketika dahulu. Tahun 625 Masihi. pihak Quraisy dapat mengumpul orang-orangnya seramai 3000 orang yang turut disertai oleh Al-Ahabisy iaitu sekutu kepada bani Al-Mustholiq dan bani al-Hun bin Khazimah. Nabi mendapat berita tentang kemaraan tetera musyrikin melalui surat yang dihantar oleh bapa saudaranya Al-Abbas bin Mutalib. Bila sampai sepertiga malam kami pun keluar dari kediaman menuju ke tempat yang dijanjikan untuk menemui Rasulullah. Akhirnya setelah berfikir beberapa hari. Selepas selesai kami mengerjakan Haji dan tepat pada malam yang telah kami janjikan itu. lalu dengan harta yang berbaki dengan mereka. ketua dagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufian membawa 950 orang tentera. 100 ekor kuda dan 700 ekor unta untuk menghadapi Nabi . Tahun 622 Masihi. Tahun 624 Masihi. Keluar dengan perlahan-lahan bersembunyi seperti burung qata sehingga kami bertemu kesemua berjumlah 70 orang lelaki dan 2 orang perempuan keluarga kami iaitu Nasibah binti Kaab dan Asma‟ binti Amru bin Adiy. Dengan kekuatan seramai 313 orang dari pihak muslimin maka peperangan tercetus di lembah Badar.

18. 19. 20. utusannya ke Basra. Tahun 628 Masihi. dan orang islam yang pergi mendapatkan orang Quraisy tidak perlu dikembalikan • Nabi tidak boleh mengerjakan umrah pada tahun ini melainkan tahun hadapan • Sesiapa orang Quraisy yang ingin bergabung dengan nabi dibolehkan. Pertempuran Mu‟tah ( 8 H ) Peperangan ini berlaku diatas tuntut bela keatas kematian Al-Harith bin Umar Al-Azdiyy. dengan perkembangan Islam itu penduduk Madinah menjadi lebih kuat. 628 masihi pertempuran khaybar ( 7 H ) Pada tahun ini nabi mengarahkan muslimin supaya bersedia untuk menyerang orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaibar. maka termetrailah satu perjanjian damai yang dipanggil perjanjian Hudaibiyyah. mereka juga dibantu oleh bani-bani lain yang jumlah bilangan mereka ialah 10000 berbanding dengan tentera muslimin yang hanya sekitar 3000 orang sahaja. Tahun. Isteri Baginda yang turut menyertai peperangan ini ialah Ummu Salamah. kaum Yahudi tidak senang duduk. laklu mereka menyusun langkah bertemu dengan pimpinan Quraisy di Mekah. Nabi yang melantik Ali bin Abu Talib mengepalai tetera muslimin berjaya mencapai kemenangan dan menawan kubu kuat kaum Yahudi. maka Jakfar akan menggantinya dan sekiranya Jakfar terbunuh maka yang menggantikkannya ialah Abdullah bin Rawahah. Mereka diketuai oleh Abu Sufian membawa panji-panji dan bilangan mereka ialah 4000 orang. lalu mereka bercadang untuk membunuh nabi. 300 ekor kuda dan 1500 ekor unta. Tahun 629 Masihi. antara isi perjanjian tersebut ialah : • Gencatan senjata di antara Quraisy dan Muslimin selama 10 tahun • Orang Quraisy yang pergi mendapatkan orang islam hendaklah dikembalikan. Tahun 627 Masihi. Nabi keluar menuju ke Khaibar setelah melantik Siba‟ bin Urfuthoh al-Ghifari sebagai penggantinya di Madinah. Tentera muslimin menghadapi hentangan sengit di kerana mereka bergabung dengan bala .Pertempuran Khandak-Ahzab ( 5 H ) Islam telah berkembang pesat di Madinah. Perjanjian Hudaybiyah ( 6 H ) Renteten dari peperanga yang dilalui oleh kaum Quraisy mereka merasa takut dan menghantar Suhail bin Amru untuk berbincang mengenai perjanjian damai. Baginda melantik Zaid bin Hariithah sebagai ketua dan berpesan : sekiranya Zaid terbunuh. Oleh itu Quraisy dan pengikut-pengikutnya telah membuat persiapan. 21. Tetapi dengan stratergi yang disusun oleh nabi sebagai contoh menggali parit di sekitar Madinah membuahkan kejayaaan kepada tentera muslimin dalam peperangan tersebut.

Tahun 630 Masihi. Pertempuran Tabuk ( 9 H ) Peperangan yang terakhir disertai Nabi ini adalah disebabkan Rom telah mempersiapkan tentera untuk memerangi Madinah. Mereka duduk di dalam khemah sambil berzikir dan bertasbih. Apabila Rasulullah mengetahui berita tersebut seramai 12000 orang tentera keluar bersama Rasulullah. Lalu abu sufiyan terpandang nyalaan unggun api itu dengan rasa terkejut melihat satu nyalaan yang banyak. Abu Sufian telah menyatakan keislamnnya. Tahun 632 Masihi. peperangan yang berlaku di Syam itu akhirnya berpihak kepada tentera Islam walaupun ia dibayar dengan harga dan pengorbanan yang tinggi oleh para sahabat. 22. Tetapi terdapat dua kabilah yang masih berdegil den diresapi oleh semangat jahiliyyah iaitu Hawazin dan Thaqif. Kaum muslimin yang berjumlah 10000 rang itu menyalakan api dipinggir khemah masing-masing. Nabi yang selama ini merahsiakan perjalanan sesuatu peperangan memberitahu perjalanan . Pembukaan Kota Makkah ( 8 H ) Hasil dari perjanjian Hudaibiyyah yang telah dipersetujui bersama di antara Rasulullah dan kaum Quraisy itu dipatuhi oleh kedu-dua pihak. dengan kebijaksanaan nabi menguruskan barisan tentera perang akhirnya berjaya merai kemenangan dalam peperangan tersebut. Tahun 630 Masihi. didalam kekalutan tentera muslimin yang kehilangan pemimpin maka muncul pedang Allah iaitu Khalid al-Walid mengambil tempat sebagai ketua bagi kaum muslimin. dalam peperangan ini Nabi sendiri mengarahkan muslim yang kaya menyerahkan harta bagi membantu tentera muslimin ini kerana peperangan ini terjadi semasa keadaan yang agak susah dan tiada kelengkapan serta banyak kesulitan yang dihadapi tentera Islam. seramai 10000 orang muslimin mengikut nabi ketika itu.tentera Rom yang beragama Nasrani. 24. tidak lama kemudian nabi memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap sedia untuk berangkat ke Mekah. Lalu dengan nasihat dari Abbas. Pertempuran Hunain ( 8 H ) Dengan pembukaan kota Makkah itu berkecailah kerajaan berhala. Takkala perasaan cemas menyelubungi Abu Sufian dengan keadaan Mekah keesokan harinya lalu bertemu Abbas untuk menyatakan pendapatnya. Dikhabarkan seramai 30 000 orang menyertai Nabi dalam peperangan ini. dan semua orang arab tunduk kepada Islam dan mereka memeluk Islam beramai-ramai. Lalu mereka mengatur rancangan untuk memerangi rasulullah dan melantik Malik bin Auf al-Nasri sebagai ketua. Ketiga-tiga pemimpin yang diutuskan nabi telah mati syahid di pertempuran mu‟tah. Maka berbekalkan kemahiran yang ada padanya yang mahir dengan strategi peperangan tentera islam diberi kemenangan oleh Allah. orang muslimin yang bangga dengan ramainya mereka hampir kalah dalam pertempuran ini dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak musuh. Walaupun begitu. 23.

meliputi tanah tumpah darahnya. barang siap yang mengatakan Nabi wafat akan aku potong tangan dan kakinya. lalu Abu Bakar pun datang menenangkan beliau dengan mengatakan nabi benar-benar telah wafat. adalah tahun wafatnya penghulu segala anbia. Baginda keluar mengerjakan haji pada 5 zul qaedah dan melantik Abu Dujanah al-Anasari sebagai penggantinya di Madinah. penghijrahan dan banyak lagi sehingga kemangkatan Baginda telah tercatat dilembah sejarah. Itulah juga satu-satunya ibadat haji yang dilakukan oleh Rasulullah. Meninggal (8 Juni): Madinah ( 10 H ) Pada tahun ini. siri-siri perjuangan belaiu. perkahwinan dan rumah tangganya. semuanya tercatat disini. Segala peristiwa dan kejadian yang dialami. Tahun 632 Masihi. Seharusnya kita mengambil iktibar dan panduan hidup berpandukan sirah yang nabi tinggalkan dalam menjalani hidup sebagai hamba dan khalifah diatas muka bumi ini. sejarah kerasulannya. keturunan baginda. Beliau idola umat. Peristiwa ini berlaku pada hari Isnin 13 Rabi‟alAwwal tahun 10 H denagn usia Baginda 63 tahun 3 hari berdasarkan tahun hijrah 61 tahun 84 hari berdasarkan tahun Masihi. tamatnya penurunan wahyu.w berihram haji ketika manaiki tunggangannya kemudia bertabliah 26.a. pandangan kaum Quraisy terhadap mukjizat AlQuran. 25. Bilangan yang mengikuti Rasulullah mengerjakan haji menjangkau 90 000 orang. PENUTUP Daripada kronologi yang dipaparkan dapatkah kita mengetahui dengan lengkap dan terperinci berhubung dengan kehidupan insane mulai baginda Nabi Muhammad s. Haji Wada‟ ( 10 H ) Pada tahun ini. Tahun 632 Masihi.a. Itulah haji selamat tinggal kepada muslimin. Rasulullah s. sejarah pemelukan Islam pertama. keajaiban yang mengiringi kelahirannya. waktu dhuha Baginda wafat. .peperangan ini menggambarkan kesukaran yang dihadapi oleh tentera muslimin. misi dakwah. Rasulullah mengerjakan haji wada‟ bersama-sama orang ramai. Sahabat yang amat merasai pemergian Baginda adalah Umar al-Khotob yang mengatakan sambil menghunuskan pedangnya .w manusia paling mulia dan teragung yang mendapat pujian dan sanjungan seluruh dunia menjadi sebutan ramai dan merupakan sauatu kepercayaan umat Islam. sejarah sebagai seorang pengembala. sejarah bangsa arab sebelum kelahirannya. bermula dari awal kelahirannya sehingga tarikh kemangkatan beliau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful