Lengkapkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dalam ruang yang disediakan supaya hasil tambah angka-angka tersebut ialah

900.

4 3 6 2 7 5 1 8 9 9 0 0

•Individu •Kumpulan Unit Matematik Rendah Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum

1

5 4 3 2 6 7 1 8 9 9 9 9 1 6 9 2 5 3 4 8 7 8 9 9 1 7 6 2 9 5 3 8 4 8 5 5 1 2 9 4 7 8 3 6 5 9 7 2 2 6 9 3 8 5 1 4 7 8 0 1 1 6 7 4 5 8 2 3 9 8 6 4 3 8 4 1 5 9 2 7 6 8 1 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 7 7 4 Unit Matematik Rendah Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum 2 .

6 9 4 7 8 1 3 2 5 1 8 0 0 1 8 4 7 2 6 5 9 3 1 4 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 6 8 4 1 7 5 2 8 6 3 9 1 5 8 4 4 6 9 1 8 2 7 5 3 1 4 0 4 3 2 1 6 5 4 9 8 7 1 9 6 2 6 5 4 9 8 7 3 1 2 1 9 5 3 8 3 4 9 1 2 7 5 6 2 6 0 2 Unit Matematik Rendah Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum 3 .

3 4 5 1 6 7 2 8 9 8 0 1 Unit Matematik Rendah Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum 4 .

8 0 1 Unit Matematik Rendah Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum 5 .