PIAGAM MADINAH

NUR’AIN BT ABD. RAHIM DB070013

PENGENALAN INTISARI TUJUAN ISI PENTING RANGK A PIAGAM

KEPENTINGA N PRINSIP

Pengenalan
Perlembagaan

Madinah juga dikenali sebagai Sahifah Madinah. Perjanjian politik di antara Nabi Muhammad S.A.W dengan penduduk Madinah (yang terdiri daripada pelbagai bangsa termasuklah orang Muhajirin, Ansar dan Yahudi). Dirangka oleh Nabi dengan petunjuk wahyu.
Mengandungi 47 fasal. 23 daripada fasal adalah

orang-orang Islam 24 lagi mengenai orang-orang Yahudi.

mengenai

Tujuan Piagam Madinah
 Menghadapi

masyarakat majmuk Madinah  Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk.  Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum  Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan  Mewujudkan keamanan di Madinah  Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat.  Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin  Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah  Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi.  Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan

Kepentingan Perlembagaan Madinah
 Perlembagaan

ini menjadi bukti bahawa Islam adalah agama dan politik.  Perlembagaan ini telah berjaya menyatukan Madinah yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum.  Melalui perlembagaan ini, setiap pengkhianatan akan menerima hukuman yang setimpal tanpa mengira kaum.  Dengan hal ini, Nabi adalah orang yang berhak menjatuhkan hukuman bagi setiap kesalahan. Beliau adalah hakim yang baik dan adil.

Kepentingan Perlembagaan Madinah
Menyelesaikan

krisis kepimpinan yang wujud di Madinah sejak sekian lama. Menjamin keselamatan Madinah. Aktiviti penyebaran Islam dapat dijalankan dengan berkesan.

Prinsip Piagam Madinah
 Al-Quran

negara.  Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara  Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah  Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara  Dasar hubungan baik dan saling bantumembantu antara semua warganegara  Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial.  Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan  Kebebasan beragama  Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam  Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.

dan Sunnah adalah sumber hukum

Perangkaan Piagam Madinah
Rasulullah

s.a.w. dalam merangka piagam Madinah, beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan normanorma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah.

Langkah pertama
Dilakukan

oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah.

Langkah kedua
Mengikat

tali persaudaraan antara kaun Ansar dan Muhajirin, bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.

Langkah ketiga
Mengadakan

perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar.

Intisari Kandungan Piagam Madinah
Fasal

1 Ummah Fasal [2-10] Manusia Fasal [11-15] Seagama Fasal [16-23] Segenap

- Pembentukan - Hak Asasi - Persatuan - Persatuan Warganegara

Fasal

[36-38] Warganegara Fasal [39-41] Negara Fasal [42-44] Negara Fasal [45-46] Perdamaian Fasal 47

- Tugas - Melindungi - Pimpinan - Politik - Penutup

Kandungan Perlembagaan
 Wahyu

adalah undang-undang tertinggi bagi negara Islam Madinah.  Nabi Muhammad diakui sebagai ketua negara yang mesti dipatuhi dan dihormati.  Tidak boleh bermusuhan di antara sesama Islam dan tidak boleh membantu orang bukan Islam membunuh orang Islam. Orangorang Islam mestilah menganggap orang Islam yang lain sebagai saudara meraka.

Kandungan Perlembagaan
 Kebebasan

beragama diberi kepada orang bukan Islam. Orang Yahudi boleh meneruskan amalan agama dan adat resam mereka. Mereka akan menerima layanan yang saksama tetapi mereka bertanggungjawab ke atas keselamatan Madinah.  Keadilan adalah diberi kepada semua pihak. Dalam sesetengah kes, ketua suku diberi hak untuk menyelesaikan masalah suku mereka. Tetapi beberapa kes jenayah perlu dirujuk kepada Nabi.  Semua penduduk Madinah tanpa mengira agama dan bangsa adalah