Nama:_________

UJIAN BULAN FEBRUARI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (2011)

MARKAH:

A) Warnakan huruf vokal a,o,u,i,e[10%]

Nama:_________ UJIAN BULAN FEBRUARI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (2011) MARKAH: B) Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru.[15%] C) Tulis huruf besar yang disebut oleh guru.[15%] .

(20%) 1 . (10%) yam lar kan ren mak E) Tuli nama benda di bawah.Nama:_________ UJIAN BULAN FEBRUARI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (2011) MARKAH: D) Tuliskan huruf awalnya.

Nama:_________ UJIAN BULAN FEBRUARI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (2011) 4. 5. MARKAH: 3. ( 30%) bola baju topi gigi . F) Lukis gambar yang diberi.

Nama:_________ UJIAN BULAN FEBRUARI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (2011) MARKAH: ibu .