Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN MUZIK ~ TAHUN 5
Minggu Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
berkumpulan atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
konvensional. Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

4

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

melakar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. pantun. menulis refleksi.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. Cepat . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.1 IRAMA 1.  . Melukis. ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar. Sederhana Perubahan tempo – ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.3 Tempo  Lambat . catatan rasa dan fikiran. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas.

re la. do’ secara berpandu dengan tepat. do’. fa .4. mi . la .2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . fa . la . la .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Ansur cepat . fa . ti . so . so. ti . 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. re . la . re . so . ti . so . so . Ansur lambat Hasil Pembelajaran dengan betul.2. do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. re . mi la. re. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. ti . ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . mi . mi . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. Membaca dan menulis notasi muzik. re . mi . mi. so . fa . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. fa . Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . ti . la . 10 2.1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. menyanyi dan memainkan melodi mudah. mi . mi. mi . so. ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. do’. ti . fa . (a) Menyanyikan pic do .1 Menyanyi  Solfa – do . ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. so. Membaca notasi. la . so . do . ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. re. do’. re . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do .

Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 Menyanyi dan memainkan pelbagai . ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Masri. 15 Aspek 2 2.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Masri. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. Inang dan Zapin. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. Waltz.1. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac.1 IRAMA 1. Waltz. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. Inang dan Zapin. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas.

1. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1. Mendengar. 16           17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.3. tekanan.1 IRAMA 1.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi Hasil Pembelajaran (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. Cadangan Aktiviti / Catatan lagu dalam meter 2. tempo dan dinamik. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi.3.1.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.4. ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.1 IRAMA 1. Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.

19 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Tunjuk cara dan latihan teknik.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur . Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. Penghasilan ton . rendah. tertinggi dan terendah. Embouchure . Pernafasan . catatan rasa dan fikiran. Tengah . tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis. b)Menginterpretasi . Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. pantun.3. rendah. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. membunyikan dan memainkan pic tinggi.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. menulis refleksi. Penglidahan . Penjarian. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan.1 Pic  Aras pic – Tinggi .. tengah.2 MELODI 1. tengah. melakar. 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Rendah . Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. Tertinggi .2.

2.Not C tengah. melompat. Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar. instrumental yang diperdengar. F#. A. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. memainkan pic menurun menaik. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar.4 1.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item   Tekstur Tempo diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan muzik yang didengari dalam bentuk grafik. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. B. mendatar dan bertangga. Mendatar . E. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. membunyikan. C’. Membaca notasi .3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. mengecam. . 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . D. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Mendengar. F. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. G. D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. Bb .3. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar.

F.4.meter 2 . E.4 secara solo dan berkumpulan. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4. 4 4 4 4 . ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar. D  Irama .3. D. C’. G.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. betul dan berekspresi.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. . 3 .corak irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul. ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. B. F#. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. A.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah.

ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat . membunyikan.2. memainkan pic menurun menaik. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. melompat.4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. mengecam. Bertangga Mendengar. mendatar dan bertangga. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . Mendatar . Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek  Item Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 1. Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa.3. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.

Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. re. so. re la. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. so. do . mi. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. so. mi la.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu 27 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. mi.2 MELODI 1. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.Inang Cina (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2 IMPROVISASI . menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.

2. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. 1.4 Kriteria Persembahan  Kesepaduan . Cadangan Aktiviti / Catatan 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2 Harmoni  – Melodi Lapisan suara Ostinato Mendengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item bimbingan guru. Hasil Pembelajaran guru. ARAS 2 Mengawal kesepaduan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. ARAS 3 Mengawal kesepaduan. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Menyanyikan pelbagai jenis lagu .

Cadangan Aktiviti / Catatan secara berkumpulan.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek   Item Keseimbangan . Hasil Pembelajaran keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. Koordinasi . ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. 32 Aspek 1 1. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . menyanyikan dan .

4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Nipis Hasil Pembelajaran (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul. Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. Ciri-ciri frasa:    bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang .2 MELODI 1.2. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Memainkan rekoder mengikut frasa. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. dimainkan atau diperdengar. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar.

Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. . Mengecam lagu AB dan ABA. menyanyi. lakaran grafik.2. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar.4 Bentuk  Struktur – AB . Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. Memberi respon secara gerakan. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar.Tempo .Tekstur .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan  kontur ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar.1  NYANYIAN Memberi respon . bertulis. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.2 MELODI 1. Mendengar . Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 37 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. 1. Beransur lembut . Memainkan dinamik dengan alat perkusi . Memberi respon secara gerakan.Tekstur . Kuat . 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. bertulis.1 Dinamik  Lembut .Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. dinyanyikan dan dimainkan. Mengecam lagu AB dan ABA.3. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.1  NYANYIAN Memberi respon . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar. Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. lakaran grafik. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.

39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. pantun. Membuat lakuan . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.Rentak . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.3. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.2 Mud Riang . ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. menulis refleksi. Melukis. catatan rasa dan fikiran. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Sedih .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK 1. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.3 EKSPRESI 1. melakar. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. Bersemangat .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan dan rekoder.Tempo .

Tekstur . Cadangan Aktiviti / Catatan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. dengan betul.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. yang diperdengar dengan betul. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano . staccato . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. legato . membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat.Warna ton . Melukis. dinyanyikan dan dimainkan. dengan betul. Menyatakan . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.4 SISTEM NOTASI 1. Menyebut istilah yang diberi. menulis refleksi. ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. menyalin. ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik.2  INSTRUMENTAL Memberi respon . Takut . forte . Tenang Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar dengan betul. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. pantun. catatan rasa dan fikiran. andante .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Cemas . Mengecam.4. allegro . melakar. lagu yang diperdengar dengan betul.

jenis not . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. Garis tamat . Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia.tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . Harkat . Klef trebel Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan maksud istilah.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang .tempo . Garis bar . Kaitan .dinamik . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Tanda kromat .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Frasa . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: .frasa . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.bilangan bar .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Baluk . fermata/pause .

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.