Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN MUZIK ~ TAHUN 5
Minggu Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
berkumpulan atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
konvensional. Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

4

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.1 IRAMA 1.3 Tempo  Lambat . 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. melakar. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. pantun. Cepat . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Melukis.1. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Sederhana Perubahan tempo – ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. menulis refleksi. catatan rasa dan fikiran.  . 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas.

re . la . 10 2.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. menyanyi dan memainkan melodi mudah. do’. fa . so . ti . Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. (a) Menyanyikan pic do . mi . mi . re . 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. la . re. ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Ansur cepat . so . Ansur lambat Hasil Pembelajaran dengan betul. do’. ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. mi .4. re . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. so . Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. so. do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat.2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . mi . mi . fa . la . re la. so . so .2. do’. la . Membaca notasi. do . fa . la . so. fa . Membaca dan menulis notasi muzik. so . ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. ti . ti . ti . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. mi. ti . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . re . re. so. mi la. la . Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi. do’ secara berpandu dengan tepat. fa . re .1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul.1 Menyanyi  Solfa – do . fa . ti . mi .

ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. Masri.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. Inang dan Zapin. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 Menyanyi dan memainkan pelbagai . Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. 15 Aspek 2 2. Inang dan Zapin.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. Waltz.1 IRAMA 1. Masri. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul. Waltz.1. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari.1 IRAMA 1. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama.4. ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. tekanan.1.3.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. 16           17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan. tempo dan dinamik.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi Hasil Pembelajaran (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.1 IRAMA 1. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL Item 2. Cadangan Aktiviti / Catatan lagu dalam meter 2.3.1. Mendengar. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik .

Pernafasan .3. catatan rasa dan fikiran.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis. Penjarian. Penglidahan . Tengah . Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.2.. 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. pantun. Tertinggi . tengah. Rendah . Embouchure . Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.1 Pic  Aras pic – Tinggi . melakar. Penghasilan ton . tengah. Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. membunyikan dan memainkan pic tinggi. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. b)Menginterpretasi . rendah. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. tertinggi dan terendah. 19 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. rendah. Cadangan Aktiviti / Catatan Tunjuk cara dan latihan teknik.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur .2 MELODI 1.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. menulis refleksi.

memainkan pic menurun menaik. F. mengecam.Not C tengah. Mendengar.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. D. B. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. Membaca notasi . A. instrumental yang diperdengar. C’. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. mendatar dan bertangga. melompat. E.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat .3.2. G.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Bb . 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Cadangan Aktiviti / Catatan muzik yang didengari dalam bentuk grafik.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item   Tekstur Tempo diperdengar. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. membunyikan. D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul.4 1. . Mendatar . F#. Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar.

4 secara solo dan berkumpulan. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4. 3 . ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. E. 4 4 4 4 .meter 2 . D. A.4.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. betul dan berekspresi. B.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah.corak irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul.3. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. . D  Irama . F#. G. F. C’. ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul.

ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.3. Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek  Item Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat . Bertangga Mendengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.2. Mendatar . mendatar dan bertangga. memainkan pic menurun menaik.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. melompat. 1. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. mengecam. 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. membunyikan. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan.

2 IMPROVISASI .2 MELODI 1. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . so. re la. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. so. 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. so. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder.2. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. do .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu 27 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1.Inang Cina (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi. re.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi la.

4 Kriteria Persembahan  Kesepaduan . Menyanyikan pelbagai jenis lagu . ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. ARAS 3 Mengawal kesepaduan. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2 Harmoni  – Melodi Lapisan suara Ostinato Mendengar. 1. Hasil Pembelajaran guru.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item bimbingan guru. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.2. ARAS 2 Mengawal kesepaduan. Cadangan Aktiviti / Catatan 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.

menyanyikan dan .2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. 32 Aspek 1 1.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. Hasil Pembelajaran keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. Koordinasi .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek   Item Keseimbangan . ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . Cadangan Aktiviti / Catatan secara berkumpulan.

2. Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar. 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Ciri-ciri frasa:    bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang . Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. dimainkan atau diperdengar.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal .2. Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Memainkan rekoder mengikut frasa. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Nipis Hasil Pembelajaran (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul.2 MELODI 1. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan.

Tekstur . ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar.1  NYANYIAN Memberi respon . Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar.4 Bentuk  Struktur – AB .Tempo . Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. Mengecam lagu AB dan ABA.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan  kontur ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. menyanyi. bertulis. Memberi respon secara gerakan. . lakaran grafik. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.2. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA.2 MELODI 1. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. Mendengar .

ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Beransur lembut .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 37 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar. Memainkan dinamik dengan alat perkusi .1 Dinamik  Lembut .Tekstur . bertulis. 1.3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. lakaran grafik. Kuat . Mengecam lagu AB dan ABA. Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. dinyanyikan dan dimainkan.1  NYANYIAN Memberi respon . Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.3.

Rentak .2 Mud Riang . 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.3 EKSPRESI 1. Bersemangat . catatan rasa dan fikiran. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Sedih . 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK 1. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. menulis refleksi.3. pantun.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . melakar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan dan rekoder. Melukis. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Membuat lakuan . ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.Tempo .

2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano . Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Menyebut istilah yang diberi. menulis refleksi. staccato . yang diperdengar dengan betul. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4.4. dinyanyikan dan dimainkan.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Cemas . lagu yang diperdengar dengan betul. Mengecam. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Tenang Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar dengan betul. dengan betul. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. melakar.4 SISTEM NOTASI 1. Takut . menyalin. allegro .Tekstur . Menyatakan . catatan rasa dan fikiran. Melukis.2  INSTRUMENTAL Memberi respon . legato . forte . membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. pantun. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Warna ton . 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. andante .

Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . Memadankan istilah dengan maksud yang diberi.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Frasa .jenis not . Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia. Harkat . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.tempo .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. fermata/pause .tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. Garis tamat .dinamik . Kaitan .  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang . Garis bar . Baluk .frasa . Tanda kromat . Klef trebel Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan maksud istilah.bilangan bar . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful