Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN MUZIK ~ TAHUN 5
Minggu Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
berkumpulan atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
konvensional. Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

4

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

Sederhana Perubahan tempo – ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. pantun. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. melakar.2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.  . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. menulis refleksi. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.1 IRAMA 1.3 Tempo  Lambat . catatan rasa dan fikiran.1. ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas. Melukis. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. Cepat . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.

Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. la . la . ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. so . mi . so . ti . Membaca notasi. re . fa . so . re . re. so . Ansur lambat Hasil Pembelajaran dengan betul. fa . so. 10 2.4. re . la . Membaca dan menulis notasi muzik. do’.2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . menyanyi dan memainkan melodi mudah. re .1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. do’. ti .1 Menyanyi  Solfa – do . re la. do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. so . mi . so. do’ secara berpandu dengan tepat. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. mi . la . mi. re. fa . mi . la . ti . re .2. Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . do . ti . (a) Menyanyikan pic do . la . fa . so . do’. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi . fa . mi la. ti . mi . so. ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. ti .2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. fa . mi. do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Ansur cepat .

Inang dan Zapin. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas.1 IRAMA 1. Masri. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Inang dan Zapin. Waltz.1. Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. 15 Aspek 2 2.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 Menyanyi dan memainkan pelbagai . Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. Waltz. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul. Masri.

2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi Hasil Pembelajaran (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari.1 IRAMA 1.3. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. Mendengar. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. 16           17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Cadangan Aktiviti / Catatan lagu dalam meter 2.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. tekanan. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1.3. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.1. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL Item 2. Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan.4.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. tempo dan dinamik.1 IRAMA 1.1. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. catatan rasa dan fikiran. b)Menginterpretasi .2 MELODI 1. Penjarian. rendah.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur .3.. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. melakar. Penglidahan . Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. 19 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Penghasilan ton . tertinggi dan terendah. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder.2. Rendah . Tengah .1 Pic  Aras pic – Tinggi .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis. rendah. menulis refleksi. 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. Embouchure . Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. Tertinggi . ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. Cadangan Aktiviti / Catatan Tunjuk cara dan latihan teknik. pantun. tengah. tengah. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Pernafasan . membunyikan dan memainkan pic tinggi.

Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. Bb . A. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . D. 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar. F. G. Cadangan Aktiviti / Catatan muzik yang didengari dalam bentuk grafik. melompat.2. Mendatar . Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. B. instrumental yang diperdengar. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Membaca notasi .Not C tengah. Mendengar.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. mendatar dan bertangga. E.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. membunyikan. F#.3. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. memainkan pic menurun menaik. mengecam.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item   Tekstur Tempo diperdengar. . Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. C’.4 1.

2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah. F. ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar.4 secara solo dan berkumpulan. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor.4. B. 4 4 4 4 . A. E. betul dan berekspresi. F#.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. D  Irama .meter 2 . ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. C’. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4.corak irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.3. . D. 3 . G.

ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. membunyikan. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat .2. 1. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor. Mendatar .4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . mendatar dan bertangga. memainkan pic menurun menaik.3.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek  Item Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Bertangga Mendengar.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. mengecam. Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. melompat. 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.

menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. re la.2 IMPROVISASI . Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la.Inang Cina (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. so. so. re. mi la.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu 27 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. so. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar.2. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder.2 MELODI 1. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. do . Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . mi.

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item bimbingan guru. Hasil Pembelajaran guru. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. ARAS 2 Mengawal kesepaduan.2 Harmoni  – Melodi Lapisan suara Ostinato Mendengar. 1. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.4 Kriteria Persembahan  Kesepaduan . Cadangan Aktiviti / Catatan 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 3 Mengawal kesepaduan.2.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Menyanyikan pelbagai jenis lagu . ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder.

Hasil Pembelajaran keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. menyanyikan dan . keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. 32 Aspek 1 1. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Cadangan Aktiviti / Catatan secara berkumpulan.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek   Item Keseimbangan . Koordinasi .mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.

Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. dimainkan atau diperdengar. 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Ciri-ciri frasa:    bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang . Nipis Hasil Pembelajaran (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul.2 MELODI 1. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Memainkan rekoder mengikut frasa.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal .2.2. Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan.

Memberi respon secara gerakan.4 Bentuk  Struktur – AB . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. bertulis. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. .Tempo . Mendengar . ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar.1  NYANYIAN Memberi respon . memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan  kontur ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. Mengecam lagu AB dan ABA. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar.Tekstur . lakaran grafik. menyanyi.2.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.2 MELODI 1.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.1 Dinamik  Lembut . Mengecam lagu AB dan ABA. 1. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. Beransur lembut .3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. Memberi respon secara gerakan.3.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 37 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. Memainkan dinamik dengan alat perkusi . ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar. lakaran grafik.1  NYANYIAN Memberi respon .Tekstur . ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. bertulis. dinyanyikan dan dimainkan. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Kuat .

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan dan rekoder. Sedih .3 EKSPRESI 1.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK 1. menulis refleksi.2 Mud Riang . 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.3. melakar.Rentak . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Bersemangat . Melukis. catatan rasa dan fikiran.Tempo . pantun. Membuat lakuan .

Warna ton . legato . Mengecam. menulis refleksi. Melukis. dengan betul. Tenang Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.4.2  INSTRUMENTAL Memberi respon . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Cemas . Takut . dinyanyikan dan dimainkan. melakar. ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. yang diperdengar dengan betul. catatan rasa dan fikiran.4 SISTEM NOTASI 1. dengan betul. ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. menyalin.Tekstur . andante . ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. staccato . Menyatakan . forte . 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Menyebut istilah yang diberi. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. allegro . lagu yang diperdengar dengan betul. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. pantun.

jenis not . Harkat . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. fermata/pause . Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia. Garis bar .  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang .tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.bilangan bar .tempo .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Frasa .frasa . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.dinamik . Baluk . Garis tamat . Klef trebel Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan maksud istilah. Kaitan . Tanda kromat . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: .

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful