MUZIK_TAHUN_5

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN MUZIK ~ TAHUN 5
Minggu Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
berkumpulan atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
konvensional. Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

4

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

Cepat .1.  . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas.1 IRAMA 1. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. melakar. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Melukis. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. catatan rasa dan fikiran. menulis refleksi. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. pantun. Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Sederhana Perubahan tempo – ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.3 Tempo  Lambat .

so. ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. re . re . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . mi. re la. fa . Membaca dan menulis notasi muzik. so . Membaca notasi. so.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . ti . re . ti . ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. fa . fa . mi . la . so . do’. la . re. ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. mi la. mi . ti . mi . so. do’ secara berpandu dengan tepat. re. re .4. mi. 10 2. la . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. re . fa . ti . so . so . Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ti .1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. fa .2. so . do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. la . do . Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . la . mi . ti . menyanyi dan memainkan melodi mudah. fa . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. mi . la .1 Menyanyi  Solfa – do . mi . Ansur lambat Hasil Pembelajaran dengan betul. (a) Menyanyikan pic do .2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Ansur cepat . do’. so . do’.

13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA 1.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 Menyanyi dan memainkan pelbagai . 15 Aspek 2 2. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul.1.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Masri.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. Masri. Waltz. Inang dan Zapin. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. Waltz. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. Inang dan Zapin. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas.

Cadangan Aktiviti / Catatan lagu dalam meter 2. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato.1 IRAMA 1.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1. ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. Mendengar.3. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. 16           17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.1 IRAMA 1. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1. tekanan. tempo dan dinamik.3.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi Hasil Pembelajaran (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik . Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.1. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.1.4. ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. catatan rasa dan fikiran. tertinggi dan terendah. melakar. rendah. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Rendah . ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. rendah..2 MELODI 1.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur . Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. Penjarian. Pernafasan . tengah.1 Pic  Aras pic – Tinggi . 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder. membunyikan dan memainkan pic tinggi. b)Menginterpretasi .3.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis. pantun.2.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Tengah . tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. tengah. Embouchure . menulis refleksi. Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. 19 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. Cadangan Aktiviti / Catatan Tunjuk cara dan latihan teknik. 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. Tertinggi . Penglidahan . Penghasilan ton . Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan.

memainkan pic menurun menaik. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar. B. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. mengecam. Cadangan Aktiviti / Catatan muzik yang didengari dalam bentuk grafik.4 1. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.3. E. instrumental yang diperdengar. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. D.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. membunyikan. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . Mendatar .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item   Tekstur Tempo diperdengar. Bb . G. A.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. F. mendatar dan bertangga. melompat.Not C tengah. 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. . F#. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. C’. Membaca notasi . Mendengar.

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar. .corak irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul.4. D. A.meter 2 . G. betul dan berekspresi. F. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4. D  Irama .3. 3 . F#. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor.4 secara solo dan berkumpulan.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. E. B. C’. 4 4 4 4 .

2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar.3. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor.2. 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. mengecam. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Mendatar . ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. melompat. 1. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. membunyikan. memainkan pic menurun menaik.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek  Item Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. mendatar dan bertangga. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat . (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi. Bertangga Mendengar.

Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. so. mi. do .2. re la. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. so. 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. re.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi la. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.Inang Cina (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu 27 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.2 MELODI 1.2 IMPROVISASI . so. mi.

Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.2 Harmoni  – Melodi Lapisan suara Ostinato Mendengar. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Hasil Pembelajaran guru. Menyanyikan pelbagai jenis lagu . ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. ARAS 2 Mengawal kesepaduan.4 Kriteria Persembahan  Kesepaduan . Cadangan Aktiviti / Catatan 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item bimbingan guru. 1. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. ARAS 3 Mengawal kesepaduan.

keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. menyanyikan dan . Hasil Pembelajaran keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif .mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Koordinasi .2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek   Item Keseimbangan . keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. 32 Aspek 1 1. Cadangan Aktiviti / Catatan secara berkumpulan.

ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . Memainkan rekoder mengikut frasa. 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2 MELODI 1.2. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Nipis Hasil Pembelajaran (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1.2. dimainkan atau diperdengar. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. Ciri-ciri frasa:    bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang .

4 Bentuk  Struktur – AB . Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. menyanyi.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.Tempo . ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.1  NYANYIAN Memberi respon . 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Memberi respon secara gerakan.Tekstur . Mengecam lagu AB dan ABA. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. . lakaran grafik. bertulis. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. Mendengar . ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar.2.2 MELODI 1.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan  kontur ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

3.1 Dinamik  Lembut . lakaran grafik.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.1  NYANYIAN Memberi respon . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. Memberi respon secara gerakan. Kuat . 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar.3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 37 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. bertulis. Beransur lembut . Memainkan dinamik dengan alat perkusi . Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari.Tekstur . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. dinyanyikan dan dimainkan. Mengecam lagu AB dan ABA. 1.

Bersemangat . ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK 1. 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Membuat lakuan . Sedih . melakar. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan dan rekoder. pantun. menulis refleksi. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Rentak . Melukis. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.3 EKSPRESI 1.2 Mud Riang .Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. catatan rasa dan fikiran.3. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.Tempo .

Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Menyebut istilah yang diberi.Tekstur . Menyatakan . staccato . menyalin. dengan betul. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. menulis refleksi. ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu.Warna ton . forte . melakar. legato .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Cemas . membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. Melukis. lagu yang diperdengar dengan betul. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.4 SISTEM NOTASI 1. catatan rasa dan fikiran. dinyanyikan dan dimainkan.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano . dengan betul. Tenang Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar dengan betul. andante . allegro . Cadangan Aktiviti / Catatan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Mengecam. pantun.2  INSTRUMENTAL Memberi respon . yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik.4. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Takut .

bilangan bar . Garis tamat . Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia. Garis bar . Baluk . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang .dinamik . Tanda kromat . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. Kaitan . fermata/pause .tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Klef trebel Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan maksud istilah. Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: .tempo . Harkat .frasa .jenis not .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Frasa .

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful