Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN MUZIK ~ TAHUN 5
Minggu Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
berkumpulan atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
konvensional. Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

4

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

 .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Cepat . ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar.2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.1. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Sederhana Perubahan tempo – ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. catatan rasa dan fikiran. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.1 IRAMA 1. pantun. melakar. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter. ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas. menulis refleksi. Melukis. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.3 Tempo  Lambat . Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.

mi la. ti . re . Membaca notasi. re. la . ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. fa . do’. mi . mi . ti . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. fa . ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . la . so . do’. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. fa . mi . re la. mi. so . mi . (a) Menyanyikan pic do . fa . re .1 Menyanyi  Solfa – do . Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Ansur lambat Hasil Pembelajaran dengan betul. Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . fa . la . so . so.4. re . ti . do .1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. la . Membaca dan menulis notasi muzik. re . 10 2. ti . so . la . re. fa .2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. do’ secara berpandu dengan tepat. re . mi . Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. la . so . do’. ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . so.2. ti .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Ansur cepat . mi . ti . so .2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . mi. so. ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. menyanyi dan memainkan melodi mudah.

1 IRAMA 1. Inang dan Zapin. Masri. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. Waltz. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 Menyanyi dan memainkan pelbagai . Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul.1. Masri.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. 15 Aspek 2 2. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Waltz. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas. Inang dan Zapin. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas.

Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan lagu dalam meter 2. Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.3.4. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL Item 2. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan.1. tempo dan dinamik.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi Hasil Pembelajaran (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. tekanan.1. 16           17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mendengar. ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi.1 IRAMA 1.1 IRAMA 1.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.3. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik .3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.

ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. menulis refleksi. Penglidahan . Tengah . 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. b)Menginterpretasi . Tertinggi . Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan..1 Pic  Aras pic – Tinggi .2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur . Penghasilan ton . rendah.2. Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu.3. Embouchure .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis.2 MELODI 1. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. rendah. Pernafasan . 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. Rendah . membunyikan dan memainkan pic tinggi. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. tengah. Cadangan Aktiviti / Catatan Tunjuk cara dan latihan teknik. tengah.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Penjarian. catatan rasa dan fikiran. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. pantun. tertinggi dan terendah. 19 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. melakar.

A. D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. mendatar dan bertangga. membunyikan. memainkan pic menurun menaik. D. Cadangan Aktiviti / Catatan muzik yang didengari dalam bentuk grafik.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. Membaca notasi .4 1.Not C tengah.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item   Tekstur Tempo diperdengar. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar. Bb . . ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. mengecam. C’. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. instrumental yang diperdengar. 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. F#.2.3. E.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. G. B. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. F. Mendatar . Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Mendengar. melompat. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.

ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar. F#. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. betul dan berekspresi. D.meter 2 . Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.4 secara solo dan berkumpulan. A.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah. D  Irama . G. 3 .corak irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul.3. E.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. . F. C’.4. ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. B. 4 4 4 4 .

ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. Mendatar . 1. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor. melompat.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru.2.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat .3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.3. Bertangga Mendengar.4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. mendatar dan bertangga. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. membunyikan. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. memainkan pic menurun menaik. mengecam.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek  Item Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2 MELODI 1.Inang Cina (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar.2 IMPROVISASI . Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. mi la. re la. so. so. so. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. mi. do .2.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu 27 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. mi. re. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai.

2. Hasil Pembelajaran guru. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.4 Kriteria Persembahan  Kesepaduan . menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. ARAS 2 Mengawal kesepaduan.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item bimbingan guru.2 Harmoni  – Melodi Lapisan suara Ostinato Mendengar. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu . ARAS 3 Mengawal kesepaduan. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. Hasil Pembelajaran keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. menyanyikan dan . 32 Aspek 1 1. Cadangan Aktiviti / Catatan secara berkumpulan.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek   Item Keseimbangan . 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar. Koordinasi . ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.

3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Ciri-ciri frasa:    bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang . Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. dimainkan atau diperdengar.4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar. Nipis Hasil Pembelajaran (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul.2.2 MELODI 1. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.2. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Memainkan rekoder mengikut frasa.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar.

Mengecam lagu AB dan ABA. bertulis. menyanyi. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar.2.1  NYANYIAN Memberi respon . 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.Tekstur . ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. Mendengar .2 MELODI 1. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. lakaran grafik. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan  kontur ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.Tempo . Memberi respon secara gerakan. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu.4 Bentuk  Struktur – AB . .

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 37 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. dinyanyikan dan dimainkan. bertulis. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Beransur lembut .1  NYANYIAN Memberi respon .3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. lakaran grafik.Tekstur . 1. Memainkan dinamik dengan alat perkusi .1 Dinamik  Lembut .Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.3. Memberi respon secara gerakan. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. Mengecam lagu AB dan ABA. Kuat . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

Membuat lakuan .Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK 1. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.Tempo .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan dan rekoder.2 Mud Riang . catatan rasa dan fikiran. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. pantun. melakar. Melukis. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . menulis refleksi. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Rentak .3 EKSPRESI 1. Sedih . 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Bersemangat .3. ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.

yang diperdengar dengan betul. dengan betul. Mengecam.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Tenang Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar dengan betul. menyalin. ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik. forte . catatan rasa dan fikiran.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano .4 SISTEM NOTASI 1.Warna ton . Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. melakar. Takut . membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. staccato .2  INSTRUMENTAL Memberi respon .Tekstur . dinyanyikan dan dimainkan. 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. legato . Menyatakan . Melukis. andante . ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. dengan betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Cemas . lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari.4. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. menulis refleksi. allegro . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. pantun. Menyebut istilah yang diberi.

dinamik . Baluk . Klef trebel Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan maksud istilah. Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . Kaitan .jenis not .Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia.tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi.  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang . Tanda kromat .bilangan bar . Harkat . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Garis bar . Garis tamat .tempo . fermata/pause .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Frasa .frasa .

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful