Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN MUZIK ~ TAHUN 5
Minggu Aspek
Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1 IRAMA

Item
ARAS 1 (a)

Hasil Pembelajaran
ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan bar dalam meter 3 4 4 dan 4 ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 4 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

Cadangan Aktiviti / Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

1

1.1.1 Detik  Detik berkala

Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang enam bar dalam meter 3 4 4 dan 4

2

Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik Postur ; Sebutan ; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari.

3

Aspek 3 EKSPRESI KREATIF

3.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui - Meneroka pelbagai bunyi : Perkusi badan ; Bahan improvisasi

ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.

ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi mengguna kan sumber bunyi yang ditetapkan secara Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik, alat improvisasi, perkusi badan. Memainkan alat muzik secara tidak

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012

Minggu

Aspek

Item

Hasil Pembelajaran
berkumpulan atau ber sendirian. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.

Cadangan Aktiviti / Catatan
konvensional. Mengecam lagu AB dan ABA. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan, bertulis, lakaran grafik. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari.

4

Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK

4.1 

NYANYIAN Memberi respon    Warna ton Tekstur Tempo

ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

5

Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik

1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 ; 3 ; 4 4 4 4 2.2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1 Teknik dalam permainan perkusi  Memegang / Mengendalikan Memainkan

ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 1 (a) Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

ARAS 2 Menyatakan ciriciri meter 2 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 2 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.

ARAS 3 Membanding beza meter 2 , 4, 3 , 4 dengan 4 4 jelas. ARAS 3 Memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 4 , 4 4 4 3.

6

PENGALAMAN MUZIKAL

Latihan memegang dan memainkan dram getar, dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. Skor    lengkap: dua alat perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi

2  Item IMPROVISASI Pengalaman kreatif Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.  .1. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar. Cepat .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. Sederhana Perubahan tempo – ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.3 Tempo  Lambat . Melukis. 7 Mengimprovis asi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon Warna ton Tekstur Tempo ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Cadangan Aktiviti / Catatan Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi.1 IRAMA 1. 9 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 3 Menyatakan ciriciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. menulis refleksi. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. 8 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. melakar. catatan rasa dan fikiran. pantun.

ti . (a) Menyanyikan pic do . mi . Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la. ti . Cadangan Aktiviti / Catatan Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. la . so . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. la . ti . Membaca notasi. do’. mi la. la . Ansur lambat Hasil Pembelajaran dengan betul. mi .2. mi . fa . Membaca dan menulis notasi muzik. mi . do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. so . ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. menyanyi dan memainkan melodi mudah. re . ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do . ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. do . 10 2. so . do’.4. so .1 Menyanyi  Solfa – do .1 Lambang not muzik dan tanda rehat      ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. so. re .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Ansur cepat . so. so . 11 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik SISTEM NOTASI 1. fa . ti . re la. so. la . fa . fa . mi . re . 12 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat.2 Item PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menyanyikan pic do . la . ti . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . do’. fa . la . Cadangan Aktiviti / Catatan Membuat latihan solfa dengan pic do . fa . ti . re . mi . do’ secara berpandu dengan tepat. re . mi. re. ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik.2 IMPROVISASI  Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. mi. so . re.

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Mengecam semua not pada baluk dengan betul dan pantas. Inang dan Zapin. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul. Inang dan Zapin. Waltz. Masri. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac.4  Item SISTEM NOTASI Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam not pada baluk dengan betul. 13 14 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. Cadangan Aktiviti / Catatan Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. 15 Aspek 2 2. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. Masri. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac.1 IRAMA 1.5 Corak irama  Rentak  Zapin ARAS 1 (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. Waltz. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar.1.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI ARAS 1 Menyanyi dan memainkan pelbagai . Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. Hasil Pembelajaran Mengecam 6-8 not pada baluk dengan betul dan pantas.

3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. 16           17 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda rehat yang telah dipelajari. ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengkut notasi. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama. Minggu Aspek Aspek 1 PENGHARGAAN ESTETIK Item 1. 18 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik .1 IRAMA 1. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. tempo dan dinamik.3. Cadangan Aktiviti / Catatan Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan.4.1 IRAMA 1. Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. Cadangan Aktiviti / Catatan lagu dalam meter 2.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 1.2 Memainkan alat perkusi • Kemahiran bermain perkusi Hasil Pembelajaran (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.3. tekanan. ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengkut notasi. Mendengar.1.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PENGALAMAN MUZIKAL Item 2.5 Corak irama  Ostinato irama ARAS 1 (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.1. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.

pantun. Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder. Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. tertinggi dan terendah.3.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL Item PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2 MELODI 1.2 Memainkan alat perkusi  Aplikasi teknik – Postur .2. Penglidahan . Pernafasan . membunyikan dan memainkan pic tinggi. catatan rasa dan fikiran. tengah. Rendah . Tertinggi . Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. melakar. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Embouchure . tengah. rendah. Cadangan Aktiviti / Catatan Tunjuk cara dan latihan teknik. Penjarian.1 Pic  Aras pic – Tinggi . ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. 21 Aspek 4 PENGHARGAAN ESTETIK 4. 20 (a) Mengenal pasti pic tinggi. rendah. Penghasilan ton . Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan.. menulis refleksi. ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Tengah .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon  Warna ton ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik a)Melukis. Terendah ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu. b)Menginterpretasi . tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. 19 Minggu Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1.

D. Cadangan Aktiviti / Catatan muzik yang didengari dalam bentuk grafik.4 1. . 23 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1  MELODI Pic Pergerakan pic –Melompat . Hasil Pembelajaran instrumental yang diperdengar. Bb .3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Mendatar . melompat. d)Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. c)Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Mendengar. F. B. C’.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item   Tekstur Tempo diperdengar. mendatar dan bertangga. G. memainkan pic menurun menaik.3. D’ (a)Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. instrumental yang diperdengar.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (a) Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. mengecam. A. 22 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. membunyikan. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. F#.Not C tengah. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. E. Membaca notasi .

ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental  Melodi yang mengandungi pic C tengah. F#. 3 .3. F. C’. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. betul dan berekspresi. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.4. E. 4 4 4 4 .corak irama ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul. ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar. . G. B.4 secara solo dan berkumpulan.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 24 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. D  Irama . A.meter 2 . D.

1. Latihan memainkan melodi kaunter frasa demi frasa. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. mendatar dan bertangga. membunyikan. Mendatar .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek  Item Ekspresi dinamik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 25 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.3. memainkan pic menurun menaik. Menggabungkan permainan melodi kaunter dengan melodi. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor.2.4 MELODI ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan notnot yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulankumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.1 Pic  Pergerakan pic –Melompat . Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. ARAS 2 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.2 Bermain Rekoder Secara Muzikal ARAS 1 Mengiringi lagu dengan melodi kaunter yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru. mengecam. melompat. 26 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental   Harmoni melodi kaunter . Bertangga Mendengar.3 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.

2 MELODI 1.2. so. so.2 IMPROVISASI . Cadangan Aktiviti / Catatan Mendengar. re.Inang Cina (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. 28 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu 27 Aspek Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  . mi la. do . mi. re la. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly:    la.2 Harmoni  Dron Lapisan suara ARAS 1 Hasil Pembelajaran ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. mi. so.Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisa si satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan ARAS 2 Mengimprovisa si dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.

2. ARAS 3 Mengawal kesepaduan. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. ARAS 3 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan penyataan yang sesuai. ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.4 Kriteria Persembahan  Kesepaduan .2 MELODI ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. Menyanyikan pelbagai jenis lagu . Cadangan Aktiviti / Catatan 29 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.2 Harmoni  – Melodi Lapisan suara Ostinato Mendengar. ARAS 2 Mengawal kesepaduan.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item bimbingan guru. 1. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Contoh lagu:  Jambatan Tamparuli  Inang Cina 30 Aspek 2 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Hasil Pembelajaran guru.

Hasil Pembelajaran keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumentalden gan bimbingan guru. Koordinasi .2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. 31 Aspek 3 EKSPRESI KREATIF 3. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental.3 REKA CIPTA  Pengalaman Kreatif . 32 Aspek 1 1. keseimbangan dan koordinasi suara dan bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan istrumental. menyanyikan dan . Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek   Item Keseimbangan . Cadangan Aktiviti / Catatan secara berkumpulan.

Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar. Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan.3 Tekstur  Deskripsi tekstur Tebal . Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar.2. Memainkan rekoder mengikut frasa. dimainkan atau diperdengar.2. ARAS 3 Menyatakan ciriciri frasa lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. Nipis Hasil Pembelajaran (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item 1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.2 MELODI 1. Ciri-ciri frasa:    bilangan bar melodi yang berulang corak yang berulang .4 Bentuk  Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 34 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Cadangan Aktiviti / Catatan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.

Mendengar .2 MELODI 1. lakaran grafik. Memberi respon secara gerakan. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar.4 Bentuk  Struktur – AB . menyanyi. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar. Mengecam lagu AB dan ABA.Tempo .Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan  kontur ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. Membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu. bertulis. 36 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu.1  NYANYIAN Memberi respon . 35 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4.Tekstur .2.Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. memainkan dan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.

bertulis. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar. 38 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.1  NYANYIAN Memberi respon . Memberi respon secara gerakan. lakaran grafik. 1.Tekstur .1 Dinamik  Lembut .3 EKSPRESI ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. Memainkan dinamik dengan alat perkusi .Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan 37 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan penyataan yang sesuai. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih yang diperdengar.3. Kuat . Membuat reflekssi tentang lagu-lagu yang didengari. Beransur kuat Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. Mengecam lagu AB dan ABA. Beransur lembut . dinyanyikan dan dimainkan.

Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. Membuat lakuan . 40 Aspek 2 PERSEPSI ESTETIK 1.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. pantun.Rentak .Tempo . melakar.2 Mud Riang . Sedih . catatan rasa dan fikiran. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.3 EKSPRESI 1. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan dan rekoder. Bersemangat . Melukis. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. 39 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu.3. ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. menulis refleksi.

ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga karya muzik instrumental yang diperdengar. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat.Warna ton .4 SISTEM NOTASI 1. catatan rasa dan fikiran.2  INSTRUMENTAL Memberi respon . Takut . Mengecam. ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik. dengan betul.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik Item Cemas . allegro . dinyanyikan dan dimainkan. Melukis. menulis refleksi. legato . dengan betul. Tenang Hasil Pembelajaran buah lagu yang diperdengar dengan betul. pantun. forte . Cadangan Aktiviti / Catatan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. Menyebut istilah yang diberi. menyalin. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik.4. andante . lagu yang diperdengar dengan betul.2 Tanda Isyarat dan Istilah  piano . ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. melakar.Tekstur . staccato . yang diperdengar dengan betul. Menyatakan . ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah atau lebih karya muzik instrumental yang diperdengar. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Dinamik ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar. 41 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK 4. 42 Aspek 1 PERSEPSI ESTETIK -Pengetahuan Dan Kefahaman Bahasa Muzik 1.

Fungsi ARAS 1 (b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. Tanda kromat . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: . Baluk . Fungsi lagu seperti Perayaan Upacara Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia. Harkat .dinamik . Kaitan .frasa .bilangan bar .jenis not . ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Frasa .tanda isyarat 43 Aspek 3 PENGHARGAAN ESTETIK MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA  Meneliti . Garis bar .  jenis lagu  pakaian  alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang . Garis tamat . Klef trebel Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan maksud istilah. fermata/pause . ARAS 2 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia.tempo .

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik_Tahun 5_SKKS 2012 Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Muzik Dikir Barat Muzik Dongdang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful