KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

NUMERASI
MODUL MURID ASAS 3
(JILID I)
NAMA: TAHUN: SEKOLAH:

NKRA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

LINUS
NUMERASI
MODUL MURID ASAS 3
JILID 1
Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012
i

Cetakan Pertama 2011 Cetakan Kedua 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Dicetak oleh:

ii

PENGENALAN National Key Result Areas (NKRA’s) Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan di sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi dan numerasi. Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi mungkin disebabkan mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal. Oleh sebab itu, Kementerian Pelajaran Malaysia merancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui program Literasi dan Numerasi (LINUS). Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa konsep untuk membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi dan numerasi secara pembelajaran masteri, ansur maju, didik hibur dan penggabungjalinan. Konsep tersebut dizahirkan dalam modul pengajaran dan pembelajaran. Modul ini dihasilkan untuk membantu guru melaksanakannya bagi membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai kemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru, pensyarah institusi pendidikan guru dan wakil bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia yang turut menyumbangkan idea dan kepakaran untuk menghasilkan modul ini.

iii

Kandungan Kemahiran Numerasi Asas 3 1. Nombor bulat hingga 1000 2. Tambah dalam lingkungan 1000 3. Tolak dalam lingkungan 1000 4. Darab 5. Bahagi 6. Wang hingga RM1000 7. Masa dan waktu 8. Ukuran panjang 9. Jisim 10. Isi padu cecair

iv

KANDUNGAN MODUL MURID NUMERASI ASAS 3
MUKA SURAT

UNIT

TAJUK

CATATAN

1 1.1

NOMBOR BULAT HINGGA 1000 Menyebut nombor hingga 1000. Mengenal pasti angka hingga 1000. Membilang hingga 1000 objek dengan membuat kumpulan seratus-seratus dan sepuluh-sepuluh. Menulis angka hingga 1000. Membaca nombor dalam perkataan hingga 1000. Menulis nombor dalam perkataan hingga 1000. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 1000. Menyusun nombor hingga 1000: a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun 24 27 30 34 40 1

1.2

3

1.3

12

1.4

18

1.5

c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun d) membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun e) membilang seratus-seratus secara tertib menaik dan tertib menurun Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang. Meletakkan nombor mengikut urutan pada garis nombor. Menganggarkan kuantiti objek hingga 1000. Membundarkan sebarang nombor dalam linkungan 1000 kepada puluh yang terdekat.

1.6

42

1.7 1.8

49 50

v

UNIT

TAJUK

MUKA SURAT

CATATAN

2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4

TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000 Menambah hingga tiga nombor tanpa mengumpul semula yang melibatkan nombor hingga tiga digit. Menambah dua nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula. Menambah tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000 Menolak dua nombor hingga nombor tiga digit, tanpa mengumpul semula. Menolak dua nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga nombor tiga digit, tanpa mengumpul semula Menolak tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula. Mengenal operasi tolak sebagai songsangan operasi tambah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian. DARAB Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: a) bahan konkrit b) gambar c) garis nombor Menulis ayat matematik tambah berulang: a) tiga-tiga b) enam-enam c) tujuh-tujuh d) lapan-lapan e) sembilan-sembilan
vi

53 59 63 69

71 76 81 85 90 94

4.1

97

4.2

107

8 154 vii . 9.7 b) rawak c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. 6. 7. 7. 8. 100 dan 1000. enam. 8. Menggunakan sifir tiga. b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor. 6. 9. tujuh-tujuh. 7.5 a) objek konkrit b) gambar c) garis nombor 4. enam-enam. 4.3 b) gambar c) garis nombor yang sama banyak. 100 dan 1000 dengan berpandukan: 4. lapan-lapan dan sembilan-sembilan berbantukan: a) objek 4. 128 113 Membina sifir 3.UNIT 4 TAJUK DARAB (Sambungan) MUKA SURAT BBM Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga. 9. seratus dan seribu bagi: a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. lapan. 8.4 Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. tujuh. 100 dan 1000 mengikut: a) tertib menaik 4. sembilan.6 Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir 3. 147 150 152 4. 141 131 Menyatakan secara spontan sifir 3. 6.

6. viii 197 203 209 Menggunakan pembahagian dengan 3. lapan-lapan dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: 5. 6. b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. 8. 7. 100 dan 1000.UNIT 5 BAHAGI TAJUK MUKA SURAT BBM Mengkelaskan kepada kumpulan tiga-tiga. 8 dan 9 berpandukan: 5. 7.3 a) objek konkrit b) gambar c) garis nombor 5. a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. 6. 100 dan 1000 bagi: 5. 9.1 a) objek b) gambar c) garis nombor Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: a) pengumpulan 5. 9. tujuh-tujuh. 191 186 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan 3. enam-enam. 100 dan 1000 mengikut: a) tertib menaik 5.4 Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir 3. 9. 8. 8.2 b) pengongsian c) tolak berturut-turut d) songsangan operasi darab 169 171 175 180 155 Membina ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan 3. 6. 7.5 b) rawak c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal.6 215 . 7.

I68 302 559 296 623 444 9II 1 800 .I A. Sebutkan nombornya.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

Contoh: 25I 360 949 25I 808 949 700 360 567 700 0 567 0 808 0 2 . Padankan.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.I B.

2 A.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Contoh: I0I III I2I I3I I4I I5I I6I I7I I8I I9I I. Warnakan nombor turutan sepuluh-sepuluh. 3 . 20I 2II 22I 23I 24I 25I 26I 27I 28I 29I 40I 4II 42I 43I 44I 45I 46I 47I 48I 49I I02 I I2 I22 I32 I42 I52 I62 I72 I82 I92 202 2I2 222 232 242 252 262 272 282 292 402 4I2 422 432 442 452 462 472 482 492 I03 II3 I23 I33 I43 I53 I63 I73 I83 I93 203 2I3 223 233 243 253 263 273 283 293 403 4I3 423 433 443 453 463 473 483 493 I04 II4 I24 I34 I44 I54 I64 I74 I84 I94 204 2I4 224 234 244 254 264 274 284 294 404 4I4 424 434 444 454 464 474 484 494 I05 II5 I25 I35 I45 I55 I65 I75 I85 I95 205 2I5 225 235 245 255 265 275 285 295 405 4I5 425 435 445 455 465 475 485 495 I06 II6 I26 I36 I46 I56 I66 I76 I86 I96 206 2I6 226 236 246 256 266 276 286 296 406 4I6 426 436 446 456 466 476 486 496 I07 II7 I27 I37 I47 I57 I67 I77 I87 I97 207 2I7 227 237 247 257 267 277 287 297 407 4I7 427 437 447 457 467 477 487 497 I08 II8 I28 I38 I48 I58 I68 I78 I88 I98 208 2I8 228 238 248 258 268 278 288 298 408 4I8 428 438 448 458 468 478 488 498 I09 II0 II9 I20 I29 I30 I39 I40 I49 I50 I59 I60 I69 I70 I79 I80 I89 I90 I99 200 209 2I9 229 239 249 259 269 279 289 299 409 4I9 429 439 449 459 469 479 489 499 2I0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 4I0 420 430 440 450 460 470 480 490 500 2.

50I 5II 52I 53I 54I 55I 56I 57I 58I 59I 70I 7II 72I 73I 74I 75I 76I 77I 78I 79I 90I 9II 92I 93I 94I 95I 96I 97I 98I 99I 502 5I2 522 532 542 552 562 572 582 592 702 7I2 722 732 742 752 762 772 782 792 902 9I2 922 932 942 952 962 972 982 992 503 5I3 523 533 543 553 563 573 583 593 703 7I3 723 733 743 753 763 773 783 793 903 9I3 923 933 943 953 963 973 983 993 504 5I4 524 534 544 554 564 574 584 594 704 7I4 724 734 744 754 764 774 784 794 904 9I4 924 934 944 954 964 974 984 994 505 5I5 525 535 545 555 565 575 585 595 705 7I5 725 735 745 755 765 775 785 795 905 9I5 925 935 945 955 965 975 985 995 506 5I6 526 536 546 556 566 576 586 596 706 7I6 726 736 746 756 766 776 786 796 906 9I6 926 936 946 956 966 976 986 996 507 5I7 527 537 547 557 567 577 587 597 707 7I7 727 737 747 757 767 777 787 797 907 9I7 927 937 947 957 967 977 987 997 508 5I8 528 538 548 558 568 578 588 598 708 7I8 728 738 748 758 768 778 788 798 908 9I8 928 938 948 958 968 978 988 998 509 5I9 529 539 549 559 569 579 589 599 709 7I9 729 739 749 759 769 779 789 799 909 9I9 929 939 949 959 969 979 989 999 5I0 520 530 540 550 560 570 580 590 600 7I0 720 730 740 750 760 770 780 790 800 9I0 920 930 940 950 960 970 980 990 I000 4. 5. 4 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 3.

360 330 3. 560 650 5 . Contoh: II0 2I0  I. 2I0 240 2.2 B.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Tandakan (  ) jawapan yang betul.

380 480 6.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 4. 730 7I0 6 . 360 230 5.

7 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.2 C. Contoh: I00 I0 II0 I. Bilang dan tuliskan jawapannya. 2.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 3. 8 . 4.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 6. 9 .2 5.

2 D. Tuliskan jawapan berdasarkan gambar di bawah. Nombor Contoh Gambarajah 340 10 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 Nombor Gambarajah 11 .

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 Nombor Gambarajah 12 .

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. I3I I40 I75 I3I I40 I75 289 289 290 290 299 299 300 300 30I 30I 358 358 4I0 4I0 13 . Tuliskan semula angka di ruangan yang disediakan.3 A.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 56I 56I 680 680 779 779 840 840 88I 88I 9I9 9I9 930 930 997 997 999 999 I000 I000 14 .

Lapan ratus sembilan puluh Enam ratus lapan puluh dua Dua ratus empat puluh tiga 3. 5.3 B. Padankan. 4. Contoh: 682 I. Tujuh ratus Lapan 6. Empat ratus lapan puluh enam . Seratus lima puluh tujuh Lima ratus enam puluh I57 486 243 708 560 899 15 2.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

Enam ratus lima 16 . Sembilan ratus enam puluh 3.3 C.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Contoh: Seratus enam puluh tiga I. Tujuh ratus empat belas 5. Dua ratus lapan puluh satu 4. Tuliskan angka bagi perkataan yang diberi. I63 Lima ratus dua puluh tujuh 2.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 3. Dua ratus empat puluh lima 450 569 I000 632 789 920 17 2. Contoh: 245 I. . 6. 4. 5.3 D. Tuliskan dalam perkataan berdasarkan angka yang diberi.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. ribu 6 2 7 3 sa ratus puluh 8 3. Contoh: ribu ratus puluh sa 3 I.4 A. Tuliskan nilai tempat yang betul. ribu 4 sa ratus puluh 9 5. ribu 2 sa ratus puluh 2 4. ribu I 3 sa puluh ratus puluh 4 2. ribu 5 0 2 sa ratus puluh I 0 0 18 .

ribu 6 4 sa 40 ratus puluh 3 5. Contoh: ribu ratus puluh sa 2 I.4 B. ribu 4 2 sa I ratus puluh 7 2 I 300 19 . ribu I 3 sa 5 ratus puluh 5 2. Suaikan nilai digit yang betul. ribu 4 3 sa 60 ratus puluh 9 3.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. ribu 4 5 sa 200 ratus puluh I 4.

4 C. 754 = 50 500 20 . 794 = 70 700 2. Contoh: 463 = 60 600 I.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Warnakan nilai digit yang betul berdasarkan angka yang telah digariskan. 579 = 9 90 3. 342 = 30 0 300 4.

Contoh: 476 = = 4 ratus 7 6 puluh 6 sa 400 + 70 + I.4 D. 533 = ratus puluh sa = 500 + 30 + 2. Lengkapkan.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 657 = ratus puluh sa = + 50 + 7 21 .

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 8I0 = 8 = 800 + + I + 0 +0 6. 543 = = 5 500 + + 4 +3 +3 5. 980 = = 9 +8 +0 900 + 80 + 4. 472 = 4 = +7 + 70 + 2 +2 22 .4 3.

6. 4. 7. 3.4 E. 5. Nombor Contoh: Nilai digit Nilai tempat 563 I. 8. 2. 500 ratus 425 890 472 973 2I6 328 744 605 23 . Lengkapkan jadual berikut.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

862 864 865 866 4.5(a) A. 430 432 433 434 3. 978 979 980 98I 2.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 684 685 687 688 5. 504 505 24 506 6 507 . Tuliskan nombor mengikut tertib menaik. Contoh: I2I I22 I23 I24 I25 I.

652 65I 649 648 5. Tuliskan nombor mengikut tertib menurun.5(a) B. 288 287 285 284 4. 433 43I 430 429 2.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 348 347 346 345 3. 706 705 704 702 25 . Contoh: 887 886 885 884 883 I.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.5(a) C. 732 730 26 . 569 568 5. 992 99I 4. Contoh: 32I 320 3I9 3I8 3I7 I. 486 484 2. 675 677 3. Lengkapkan.

742 746 748 750 4. 255 257 26I 263 5. I3I I33 27 I35 I37 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 452 454 456 458 308 3I0 3I2 3I4 2. Susun nombor mengikut tertib menaik secara membilang dua-dua. 52I 525 527 529 3.5(b) A. Contoh: 450 I.

295 293 289 287 4. I4I I39 I37 I35 328 326 324 322 2. Susun nombor mengikut tertib nombor menurun dengan membilang dua-dua.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 457 453 45I 449 3.5(b) B. 569 565 563 56I 28 . 698 696 694 692 5. Contoh: I43 I.

930 932 934 5.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 524 526 4.5(b) C. 364 366 29 372 . Contoh: 488 I. 884 880 878 3. 486 484 482 480 376 374 2. Susun nombor secara membilang dua-dua mengikut tertib menaik dan menurun.

I30 454. 459 3. 449 389. 705 I. 692 5. I25.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 226 4. 30 . Suaikan nombor gandaan lima-lima mengikut tertib menaik. Contoh: 700. I40 7I0. 404 687. I35. 677. 7I5 2II. 394 399. 2I6 2.5(c) A. 444. 682 22I.

602 4. 437. 442 679.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Contoh: 6I7. 684 38I. 674 3. 376 220.5(c) B. 689. 558. 6I2 I. 553 607. 2I5 548. 447. 31 . 543 5. Suaikan nombor gandaan lima-lima mengikut urutan menurun. 432 37I. 225 2. 366 230.

Menulis secara tertib menaik. 7I5 735 720 730 725 2. 352 367 362 372 357 352 357 362 367 372 I. Tuliskan jawapan berdasarkan penyataan di bawah.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 223 233 243 228 238 32 . Menulis secara tertib menurun. Contoh: Menulis secara tertib menaik.5(c) C.

Menulis secara tertib menurun. Menulis secara tertib menaik. Menulis secara tertib menaik.5(c) 3. 563 558 548 553 543 6. 802 8I7 822 807 8I2 5. Menulis secara tertib menurun. 649 639 654 634 644 4. 563 558 548 553 543 33 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 222 232 252 3. 648 658 668 34 . I80 I90 200 4. Lengkapkan nombor mengikut tertib menaik dengan membilang sepuluh-sepuluh. 43I 45I 387 387 387 46I 2.5(d) A. Contoh: 357 367 377 I. 554 564 574 5.

770 760 35 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.5(d) B. 545 535 4. Contoh: 254 244 234 224 I. 467 457 2. I58 I38 3. Lengkapkan nombor mengikut tertib menurun dengan membilang sepuluh-sepuluh.

644 624 4. II5 I35 5. 530 550 3. 276 256 36 . Lengkapkan nombor mengikut tertib menaik dan menurun dengan membilang sepuluh-sepuluh.5(d) C. Contoh: 24I 23I 22I 2II I. 402 422 2.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

Tertib menurun 959 999 37 .5(d) D. Tuliskan nombor mengikut urutan menaik dan menurun. Tertib menaik 336 346 326 989 979 969 2.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Contoh: 3I6 356 I.

Tertib menaik 545 565 555 525 535 840 8I0 820 830 850 4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 3. Tertib menurun 38 .

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 5. Tertib menurun I40 I50 I30 II0 I20 39 . Tertib menaik 500 5I0 520 530 540 6.

228 328 428 528 628 5. Tandakan ( ) pada nombor yang mengikut urutan menaik secara membilang seratus-seratus. Contoh: 5I8 6I8 7I8 8I8 9I8  I.5(e) A. 247 447 647 347 547 3.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 3I6 4I6 5I6 6I6 7I6 2. 34I 24I 44I 40 54I III . 550 650 750 850 950 4.

1 688 588 488 4I5 2. Contoh: 788 I. 688 5I5 588 488 327 688 3.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 427 588 488 688 4.5(e) B. 588 670 488 570 668 688 588 368 488 8 41 . Lengkapkan turutan nombor berikut secara tertib menaik dan menurun.

304 403 7. 986 869 8.6 A. 702 720 42 . 974 973 6. 879 900 4I0 5I0 3. 689 698 4. 2. 825 852 5.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Contoh: 300 200 I. Warnakan nombor yang lebih kecil nilainya.

UNIT I

NOMBOR BULAT HINGGA I000
UNIT I.6

B.

Warnakan nombor yang lebih besar nilainya. Contoh:

200

300

I.

2.

900

879

5I0

4I0

3.

698

689

4.

852

825

5.

973

974

6.

403

304

7.

869

968

8.

720

702

43

UNIT I

NOMBOR BULAT HINGGA I000
UNIT I.6

C. Warnakan nombor kecil dengan warna kuning dan nombor besar dengan warna merah. Contoh: I.

220

230

375

385

2.

3.

252

225

955

960

4.

5.

652

625

478

468

6.

7.

5I8

5I7

909

990

44

UNIT I

NOMBOR BULAT HINGGA I000
UNIT I.6

D. Bulatkan perkataan lebih atau kurang. Contoh:

330

( lebih / kurang ) daripada

350

I. 42l

( lebih / kurang ) daripada

32l

2. l27

( lebih / kurang ) daripada

l25

3. 560

( lebih / kurang ) daripada

580

4. 450 ( lebih / kurang ) daripada 300

5. 256 ( lebih / kurang ) daripada
45

258

UNIT I

NOMBOR BULAT HINGGA I000
UNIT I.6

E. Tuliskan "lebih daripada" atau "kurang daripada". Contoh:

520

lebih daripada

5I0

I.

540

______________________

550

2.

560

______________________

570

3.

580

______________________

530

4.

530

______________________

560

5.

590

______________________

550

6.

5I0

_______________________

540

46

Contoh: 560 530 590 520 570 580 550 540 5I0 520 530 540 550 560 570 580 590 600 I.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.6 F. Lengkapkan garis nombor di bawah. 780 670 750 670 740 670 770 670 730 670 760 670 720 670 790 670 7I0 800 47 . 640 620 690 660 630 650 680 670 6I0 700 2.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 3. 330 390 370 340 320 360 350 380 3I0 400 4. 880 850 840 860 890 830 820 870 8I0 900 5. 920 940 960 950 980 970 990 930 9I0 48 I000 .

Warnakan pilihan jawapan yang betul. Anggarkan kuantiti objek dalam setiap gambar.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Contoh: I5 II5 I. I00 999 49 . 65 809 2. 34 I56 3.7 A. 25 3 4.

Warnakan nombor yang telah dibundarkan kepada puluh yang terdekat. 89 8 50 . I70 I80 54 7 69 4 3I 9 97 3 540 690 3I0 970 890 550 700 320 980 900 2.8 A. 4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 5. 3. Contoh: I73 I.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Contoh: 23I 530 I. Padankan nombor kepada puluh yang terdekat.8 B. 654 460 4. 455 51 780 . 40I 650 3. 525 230 2. 776 400 5.

52 . 5. Lengkapkan jadual di bawah.8 C. 270 955 690 734 499 880 3I3 2. 6. 4. Nombor Contoh: Hasil bundar kepada puluh yang terdekat 273 I. 3.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

Contoh: Ratus + 3 5 8 Puluh 4 2 6 Sa 2 2 4 I.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. + Ratus 4 2 Puluh 4 3 Sa 2 5 53 . + Ratus 2 3 Puluh 2 I Sa 2 4 3. + Ratus I I Puluh 2 6 Sa I 3 2. Selesaikan.I A.

+ Ratus I 4 Puluh 2 5 Sa 2 3 6. + Ratus 3 5 Puluh 4 5 Sa 3 4 5.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 4. Ratus 2 5 2 Puluh 2 4 I Sa 3 2 I + 7. Ratus 3 1 4 Puluh 1 5 3 Sa 3 3 3 + 54 .

2I3 + II2 + 243 = 578 568 5.I B. 234 + 424 + I2I = 779 789 4. 2I2 + 246 = 468 458 2. Warnakan jawapan yang betul. Contoh: I25 + I7I = 296 298 I. I56 + 323 + 520 = 999 989 55 .UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. 22I + 242 + 325 = 788 789 6. 3I3 + 232 = 545 555 3.

Ratus Puluh Sa 56 . Contoh: Ratus Puluh Sa I 2 3 I 7 I 2 9 4 I. Tuliskan nombor yang betul dalam petak yang disediakan dan selesaikan hasil tambahnya.I C.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2.

Ratus Puluh Sa 57 . Ratus Puluh Sa 3.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 2.

Ratus Puluh Sa 58 . Ratus Puluh Sa 5.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 4.

672 + I96 = 90I 2. 473 + I27 = 5I6 5.2 A. 795 + I35 = 737 59 . Contoh: 653 + 248 = 930 I.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. Suaikan. 269 + 247 = 868 4. 563 + I74 = 600 3.

Tulis jawapan yang betul.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. Contoh: Ratus Puluh I Sa 6 + I 7 2 3 6 7 7 4 I.2 B. Ratus Puluh Sa 3 + I 6 2 8 5 2. Ratus Puluh Sa 6 + I 4 3 7 5 60 .

Ratus Puluh Sa 2 + 5 7 8 4 9 61 . Ratus Puluh Sa 6 + 2 4 8 6 5 6. Ratus Puluh Sa 3 + I 6 6 4 9 4.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 3. Ratus Puluh Sa 4 + I 3 9 7 8 5.

2. I48 + 570 = I 347 + 504 = + I 5 7 4 7 I 8 0 8 3.2 C. 476 + 228 = 62 . 244 + 574 = 5. Contoh: I.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. 208 + 485 = 527 + I90 = 4. Selesaikan.

3 A. Contoh: Ratus I + I I. Selesaikan. Ratus 3 + 2. Ratus 5 + 3.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. Ratus 7 + Puluh I Sa 9 3 4 6 Sa 4 5 2 Sa I 6 6 Sa 8 5 3 4 2 I 8 Puluh I 2 4 Puluh 5 2 I Puluh 2 2 4 63 .

Ratus 2 + 4 Puluh 9 5 4 Sa 9 2 4 64 .UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 4. Ratus 6 I + Puluh I 5 2 Sa I 8 4 5. Ratus 4 I + Puluh 6 2 8 Sa 9 3 8 7. Ratus 4 I + Puluh I 5 2 Sa 9 2 6 6.

8II + 66 + I4 = 296 4.3 B. III + 33 + 29 = 580 65 . 2I4 + 27 + 55 = 256 2. 54I + 22 + I7 = 692 6. Suaikan. 445 + I5 + 38 = I73 5. Contoh: I23 + 56 + 77 89I I.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. 636 + 34 + 22 = 498 3.

UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2.3 C. Lengkapkan ayat matematik dan selesaikan. Ratus Puluh Sa + 66 . Contoh: Ratus Puluh I Sa 8 3 2 3 2 + 2 3 2 I 7 I.

Ratus Puluh Sa + 67 . Ratus Puluh Sa + 3.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 2.

Ratus Puluh Sa + 68 .UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 4. Ratus Puluh Sa + 5.

Ipin pula ada I48 biji guli. Berapakah jumlah timun semuanya? 2. Berapakah jumlah guli Upin dan Ipin? + 2 I 3 5 4 9 0 8 8 I. Bakul pertama berisi 325 biji.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. Contoh: Upin ada 250 biji guli. Bakul kedua berisi 222 biji.4 D. Ada dua buah bakul berisi timun. Masingmasing tersusun I23 dan 24I buah buku. Berapakah jumlah bukubuku tersebut? 69 . Ada dua buah rak. Selesaikan.

Berapakah jumlah itik mereka? 4. Amin menternak I63 ekor itik. Encik Lim menjual 4I8 batang pen pada bulan Mac dan 328 batang pen pada bulan April.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 3. Berapakah jumlah pen yang dijualnya? 5. Sekolah B mempunyai seramai 348 orang murid dan Sekolah C mempunyai seramai 286 orang murid. Sekolah A mempunyai seramai 360 orang murid. Zaidi pula menternak 238 ekor itik. Berapakah jumlah murid bagi ketiga-tiga sekolah tersebut? 70 .

I A. Ratus Puluh Sa 9 − 6 3 0 5 2 4. Contoh: Ratus Puluh Sa 3 − l 2 2 l l 4 2 2 − I. Ratus Puluh Sa 6 − 5 8 4 7 7 71 . Ratus Puluh Sa 7 − 5 5 2 9 6 3. Ratus 4 l Puluh Sa 3 l 6 2 2.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Selesaikan. Ratus Puluh Sa 4 − 2 6 2 5 0 5.

564 − 320 = 243 6. 693 − 3l2 = 244 4.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 842 − 22l = l42 2. 759 − 23l = 7l2 5. 9l7 − 205 = 38l 3.I B. Padankan. Contoh: 265 − l23 = 62l I. 964 − 72l = 2l 528 72 .

Selesaikan Contoh: 455 − ll3 = 342 Ra Pu Sa 4 5 5 − l l 3 3 4 2 I I 3 I.I C. 73 . 667 − 324 = 798 − 472 = 2.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.

389 − l75 = 74 .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 544 − l02 = 5. ratus 746 − 333 = puluh sa 4.I 3.

965 − 53l = 7.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 895 − 270 = 75 . 779 − l57 = 8.I 6.

Ra 8 2 Pu 3 2 Sa 4 6 4. .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Selesaikan. .2 A. . Contoh: Ra 2 ― Pu 3 2 0 2 Sa 7 9 8 2. . ― Ra 5 3 Pu 4 3 Sa l 4 76 . ― l7 l l I. ― Ra 7 5 Pu 4 2 Sa 3 5 6. . Ra 4 Pu 5 2 Sa 5 7 Ra 6 4 Pu 7 2 Sa 7 8 ― l 3. Ra 9 3 Pu 7 2 Sa 6 8 ― ― 5.

5 I 2 −3 I 3 77 . 2 7 l 3. 5 8 2 −2 7 9 5.2 B.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Contoh: − 5 6 7 3 8 5 2 9 5 l7 I. 2 − 9 6 4 7 5 9 4. 8 3 7 −7 0 8 6. 4 6 0 − l l − 2. Selesaikan.

983 − 456 = 527 577 275 3. 327 − 2I9 = l08 l38 532 78 .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Contoh: 687 − 4l9 = l72 268 267 I. 536 − 2l8 = 342 348 3I8 4. Warnakan jawapan yang betul.2 C. 275 − l28 = l57 l43 I47 2.

2 5. 467 − I38 = 329 239 339 8. 553 − 3I6 = 273 323 237 79 . 848 − 339 = 5ll 579 509 6. 754 − 346 = 4I8 408 48I 7.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.

927 − 749 = Menegak: 2. I 2 3 4 5 6 Mendatar: I. 527 − I36 = 6. 736 – I27 = 5. 9I4 − 508 = 3.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Selesaikan Teka Silang Kata di bawah.2 D. 563 − 259 = 4. 995 − 99 = 80 .

866 − I2I − 332 = I32 II2 5I3 4I3 3. 497 − I35 − 250 = 2. Contoh: 429 − I3 − 6 = 4I0 422 I. 754 – 22I − 20 = 5I3 4I3 5. 769 − 3I4 − 223 = 232 332 4. 298 – I33 – I4 = I5I I4I 6. Warnakan jawapan yang betul. 366 − 23 − 2 = 344 34I 81 .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.3 A.

986 − 2I3 − 432 = 220 2. 859 − 226 − 4I3 = 34I 6. 874 − 32I − 332 = 523 5. Contoh: 896 − 24I − I32 = 330 I.3 B. 687 − 342 − 224 = 22I 82 . 796 − 342 − 23I = I2I 4. Padankan dengan jawapan yang betul.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 765 − I22 − 3I3 = 223 3.

3 C. Contoh: 748 − 32I – I65 = 262 Ra Pu Sa 4 2 7 − I 6 5 2 6 2 3 I2 Ra Pu Sa 7 4 8 −3 2 I 4 2 7 I. 876 – 3II – 452 = 83 . 465 − 22 − 230 = 2.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 468 – 24I – I5 = 3. Lengkapkan jawapan di bawah.

UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 964 − 32I − 232 = 7. 688 − 234 − I43 = 5.3 4. 785 − 35I − 220 = 6. 875 − 303 − 23I = 84 .

UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.4 A. Warnakan jawapan yang betul. Contoh: 306 − I2 − 53 = 24I 245 I. 680 − 34 – 24 = 622 662 3. 769 – 2I4 – 37 = 5I8 538 85 . 569 − 25 – I7 = 530 527 2.

709 – 234 – I3I = 344 355 6. 687 – 253 – I28 = 3I6 306 86 . 848 − 404 − 27 = 447 4I7 5.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.4 4. 929 – 2I4 – 33 = 682 680 7.

58I − 233 − 234 = II4 3.4 B. 926 − 350 – 64 = 223 87 . 476 − 27 – 3I6 = 5I2 6. 780 − 542 – I5 = I82 4. Padankan dengan jawapan yang betul. 693 – I48 – 23I = 434 2. 8I6 − 360 − 22 = I33 5. Contoh: 358 – I42 − 34 = 3I4 I.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.

Lengkapkan jawapan di bawah. 820 − 342 − 287 = 3.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 703 – 2I5 − 268 = 88 . Contoh: 630 − 275 – I86 = Ra Pu Sa 6 3 0 −2 7 5 3 5 5 5 I2 I0 I69 Ra Pu Sa 3 5 5 − I 8 6 I 6 9 2 I4 I5 I.4 C. 623 − 275 − I89 = 2.

4 4. 934 − 488 − 273 = 7. 675 − 298 – I09 = 6. 8II − 257 − 398 = 89 . 950 − 255 − 387 = 5.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.

I00 + 200 = 300 300 − 200 = I00 300 − I00 = 200 400 − 200 = 200 2. Contoh: 300 + 200 = 500 500 − 300 = 200 400 − I00 = 300 500 − 200 = 300 I. Suaikan songsangan tambah dan tolak yang betul. 200 + 500 = 700 700 − 200 = 500 700 − 500 = 200 500 − 300 = 200 90 .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.5 A.

400 + 500 = 900 900 − 400 = 500 800 − 200 = 600 900 − 500 = 400 91 . 300 + 400 = 700 800 − 500 = 300 700 − 300 = 400 700 − 400 = 300 5.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 3. 500 + 300 = 800 800 − 500 = 300 900 − 200 = 700 800 − 300 = 500 4.

Contoh: 205 + 3I5 = 520 520 − 205 = 3I5 520 – 3I5 = 205 I. 3I5 + 425 = 740 740 − 3I5 = 20 − 205 = 315 740 − 425 = 92 .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.5 B. Lengkapkan jawapan di bawah. I05 + 325 = 430 430 − I05 = 430 − 325 = 2.

225 + 425 = 650 650 − 225 = 20 − 205 = 315 650 − 425 = 5. 620 + 230 = 850 850 − 620 = 20 − 205 = 315 850 − 230 = 4.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.5 3. 5I5 + 205 = 720 720 – 5I5 = 20 − 205 = 315 720 − 205 = 93 .

Selesaikan. Cari baki guli Ali. Sebanyak 88 biji kek telah dijual. 466 − 88 Bilangan kek yang tinggal ialah 94 . Contoh: Ali mempunyai 325 biji guli.6 A. Dia memberi 80 biji guli kepada Aminah. Jumlah = Aminah = 325 – 325 80 80 = guli guli 245 guli 2 12 325 − 80 245 Ali mempunyai 245 guli I. Sebuah kedai telah membuat 466 biji kek.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Berapa biji kek yang tinggal? Jumlah = Jual 466 – = 88 466 kek 88 kek = kek biji.

biji biji Buah oren yang masih elok ialah 95 . Dia mendapati I23 biji oren telah rosak. hitung bilangan murid perempuan.6 2. Fatimah mempunyai 265 biji oren. Jika bilangan murid lelaki ialah 525 orang. orang orang Bilangan murid perempuan ialah 3. Jumlah = Lelaki – = = orang. Bilangan murid di Sekolah Kebangsaan Aman ialah 975 orang. Berapa biji oren yang masih elok? Jumlah = Rosak – = = biji.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.

Beza jumlah setem Amir dan Sara ialah 5. Terdapat 685 orang dalam sebuah stadium. orang orang Bilangan pengunjung lelaki ialah 96 . Berapa orang pengunjung lelaki yang ada dalam stadium itu? Jumlah = Wanita = – = . Cari perbezaan setem Amir dan Sara. Pengunjung wanita ialah 2I3 orang. Amir = Sara = – setem setem = .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.6 4. Sara pula mempunyai I29 keping setem. Amir mempunyai 538 keping setem.

Isikan tempat kosong bilangan kumpulan dan ahli.UNIT 4 DARAB UNIT 4. kumpulan ahli 97 . Contoh: 4 kumpulan 3 ahli I.I A. kumpulan ahli 2.

kumpulan ahli 5.UNIT 4 DARAB 3. kumpulan ahli 4. kumpulan ahli 98 .

Contoh: I kumpulan 7 ahli I.UNIT 4 DARAB UNIT 4.I B. Bulatkan gambar mengikut bilangan kumpulan dan ahli. 5 7 kumpulan ahli 99 . 3 7 kumpulan ahli 2.

8 7 kumpulan ahli 100 . 7 7 kumpulan ahli 5. 6 kumpulan 7 ahli 4.UNIT 4 DARAB 3.

5 9 kumpulan ahli 101 . Warnakan mengikut bilangan kumpulan dan ahli yang diberi. Contoh: 2 9 kumpulan ahli I.I C.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 4 9 kumpulan ahli 2.

0 3 6 kumpulan 3 ahli 9 I2 I5 I8 2I 24 27 4 kumpulan 3 ahli 102 . 0 3 6 kumpulan 3 ahli 9 I2 I5 I8 2I 24 27 5 3. 0 3 6 kumpulan 3 ahli 9 I2 I5 I8 2I 24 27 3 2. Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 2 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Lukis anak panah bagi kumpulan yang berikut. 0 3 6 kumpulan 3 ahli 9 I2 I5 I8 2I 24 27 7 4.I D.

Lukis anak panah bagi kumpulan yang berikut. 0 6 I2 kumpulan 6 ahli I8 24 30 36 42 48 54 4 2. kumpulan 6 ahli 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 5 kumpulan 6 ahli 3.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 6 4.I E. kumpulan 6 ahli 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 8 kumpulan 6 ahli 103 . Contoh: 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 2 I.

I F. kumpulan 7 ahli 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 kumpulan 2. 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 kumpulan 4. ahli 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 kumpulan ahli 3. Contoh: 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 2 I. ahli 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 kumpulan ahli 104 . Isikan bilangan kumpulan dan ahli.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

ahli 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 kumpulan ahli 105 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.I G. 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 kumpulan 4. ahli 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 kumpulan ahli 3. Isikan bilangan kumpulan dan ahli. kumpulan 7 ahli 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 kumpulan 2. Contoh: 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 2 I.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. kumpulan 9 ahli 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 4 kumpulan 9 ahli 3. kumpulan 9 ahli 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 6 kumpulan 9 ahli 106 . 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 5 4. kumpulan 9 ahli 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 3 2. Lukis anak panah bagi kumpulan yang berikut.I H. Contoh: 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 2 I.

+ + + + = 3. + + + + + = 107 . Contoh: 3 I.2 A. + 3 = 6 + + + = 2. Lengkapkan ayat matematik yang berikut.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

2 B. + + = + + + + + = 108 .UNIT 4 DARAB UNIT 4. Contoh: 6 + 6 = I2 I. Lengkapkan ayat matematik yang berikut. + 2.

6 + 6 + 6 +6 = 24 7 + 7 + 7 +7 = 28 3. 9 + 9 + 9 = 27 7 + 7 + 7 = 2I 2.2 C. Warnakan ayat matematik yang betul.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Contoh: 7 + 7 = I4 8 + 8 = I6 I. 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 109 .

9 + 9 + 9 = 27 8 + 8 + 8 = 24 2. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6= 42 110 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.2 D. Contoh: 8 + 8 = I6 7 + 7 = I4 I. Warnakan jawapan yang betul.

Tulis ayat matematik. 2. 3. Contoh: 9 + 9 = I8 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 111 .2 E.

2 F. 9 + 9 + 9 + 9 = 36 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 3. Warnakan ayat matematik yang betul.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 8 + 8 + 8 + 8 = 32 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = I5 112 . Contoh: 7 + 7 = I4 I. 8 + 8 = I6 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 2.

Tuliskan ayat matematik darab. 113 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.3 A. 3. Contoh: 4 × 3 = I2 I. 2.

Warnakan kotak yang mengandungi ayat matematik yang betul.UNIT 4 DARAB UNIT 4.3 B. 5 × 6 = 30 6 × 6 = 36 2 × 6 = I2 2. 5 × 6 = 30 7 × 6 = 42 4 × 6 = 24 114 . Contoh: 3 × 6 = I8 4 × 6 = 24 2 × 6 = I2 I.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. I×6=6 3 × 6 = I8 4 × 6 = 24 5.3 115 . 7 × 6 = 42 9 × 6 = 54 2 × 6 = I2 UNIT 4. 8 × 6 = 48 6 × 6 = 36 9 × 6 = 54 4.3 3.

3 C. = × = UNIT 4.3 116 . Contoh: 2 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik bagi gambar rajah di bawah. × 7 = I4 × 2.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik bagi gambar rajah di bawah. = × 117 = . Contoh: 3 × 8 = 24 I.3 D. × 2.

118 .3 E. Tuliskan ayat matematik bagi gambar rajah di bawah. Contoh: 2 × 9 = I8 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 2.

Contoh: 2 × I00 = 200 I. 2. Tuliskan ayat matematik bagi gambar rajah di bawah.3 F.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 3. 119 .

2.3 G. Tuliskan ayat matematik pada ruang yang disediakan berdasarkan gambar rajah yang diberi. 120 . Contoh: 2 × 6 = I2 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

3 H. Warnakan ayat matematik yang betul berdasarkan garis nombor berikut. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 2×3=6 121 9 × 3 = 27 .UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 2×3=6 2. 0 3 6 9 I2 I5 5 × 3 = I5 I8 2I 24 27 4 × 3 = I2 7 × 3 = 2I 3. Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 3×3=9 6 × 3 = I8 I. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 9 × 3 = 27 7 × 3 = 2I 4.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 6 I2 I8 24 + × 6 6 = = I2 I2 30 36 42 48 54 + + × + 6 = = 2.3 I. Contoh: 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 6 2 I. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 + × 122 + 6 = = . 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 + + + × + = + = 3.

UNIT 4 DARAB UNIT 4.3 J. Contoh: 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 7 + 3 7 × + 7 7 = = 2I 2I I. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 + + × 123 + = + = . Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 + × = = 2. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 + + + × + = + = 3.

0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 + × = = 2. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut. Contoh: 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 8 + 8 + 6 8 + × 8 8 + = 8 48 + 8 = 48 I.3 K.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 + + × 124 + = = . 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 + + × + + = = 3.

0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 + + + × 125 + = + + = .3 L. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 + + × + = = 3. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 + × + = = 2. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Contoh: 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 9 + 9 + 5 9 × + 9 9 = + 9 45 = 45 I.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 + + × + = = 3. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut.3 M. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 + + + × 126 + = + + = . Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 3 + 3 + 5 3 × + 3 3 = + 3 I5 = I5 I. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 + × + = = 2.

Contoh: 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 7 × 100 = 700 I. 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 4. 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 127 .3 N. 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 2. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 3.

2. 4. 7. 8. Contoh: 3 × 4 = I2 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 3. 5. 9. 6 × 7 = 42 5 × 4 = 20 8 × 7 = 56 8 × 6 = 48 9 × 7 = 63 3 × 5 = I5 7 × 4 = 28 5 × 9 = 45 3 × 7 = 2I 4 × 9 = 36 9 × 5 = 45 7 × 9 = 63 6 × 8 = 48 4 × 3 = I2 9 × 4 = 36 5 × 3 = I5 7 × 3 = 2I 4 × 5 = 20 7 × 6 = 42 7 × 8 = 56 4 × 7 = 28 128 .4 A. 6. Suaikan. I0.

4 129 . 8. 6. 3 × 4 = I2 6 × 7 = 42 5 × 4 = 20 9 × 3 = 27 8 × 6 = 48 9 × 7 = 63 3 × 5 = I5 7 × 4 = 28 5 × 9 = 45 4 × 8 = 32 8× 4× 7× 3× 7× 6 × 4 = 24 × 3 = 12 = 42 × 5 = 20 = 27 × 8 = 48 = 63 × 3 = I5 = 28 × 5 = 45 = 32 UNIT 4. Contoh: 4 × 6 = 24 I. 4. 7.4 B. 2. 3. I0. 5.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Lengkapkan. 9.

9. 8. 3. Lengkapkan. 6. 4. I0.UNIT 4 DARAB C. 7. 2. 5. 7 × 3 = 2I 5 × 9 = 45 3 × 5 = I5 8 × 6 = 48 5 × 4 = 20 4 × 3 = I2 6 × 7 = 42 9 × 3 = 27 9 × 7 = 63 7 × 4 = 28 4 × 6 = 24 130 . Contoh: 3 × 4 = I2 I.

Tuliskan ayat matematik darab. I×3=3 131 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.5 A.

5 B.UNIT 4 DARAB UNIT 4. I×6=6 132 . Tuliskan ayat matematik darab.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik darab. I×7=7 133 .5 C.

5 D.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik darab. I×8=8 134 .

Tuliskan ayat matematik darab.5 E. I×9=9 135 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik darab. I × I00 = I00 136 .5 F.

3. Contoh: I×3=3 I. 4. Tuliskan ayat matematik berpandukan garis nombor. 2.5 G.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 137 .

Lengkapkan ayat matematik berpandukan garis nombor. 0 4.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Contoh: I×6=6 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 I. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 3. 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 138 .5 H. 0 2.

3. 4. 2.UNIT 4 DARAB UNIT 4.5 I. Contoh: 3 × 7 = 2I I. 139 . Isikan tempat kosong berpandukan garis nombor.

UNIT 4 DARAB UNIT 4.5 J. Contoh: I×8=8 I. 2 × 8 = I6 2. 3 × 8 = 24 3. 7 × 8 = 56 140 . Lukiskan anak panah pada garis nombor berpandukan ayat matematik yang diberi.

I0. 9. 8. 4. 3. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 3.6 A. 5. Contoh: I. 6. 7. 5 3 7 8 I 2 6 × × × × × × × × × × 3 3 3 3 3 3 3 = = = = = = = = = = 9 24 0 27 6 I8 I2 141 . 2.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

6 B. 6. 7. 5. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 6.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 2. Contoh: I. 3. 4. 0 6 2 9 7 3 8 × × × × × × × × × × 6 6 6 6 6 6 6 = = = = = = = = = = 36 54 24 30 I8 48 6 142 . 9. 8. I0.

2.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 5. Contoh: I. 6. 6 4 0 2 3 5 7 × × × × × × × × × × 7 7 7 7 7 7 7 = = = = = = = = = = 28 I4 63 56 35 49 7 143 . 4. 3. 7. 8. I0. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 7. 9.6 C.

4. 7. 9. I0. 2. 3. Contoh: I.6 144 . 5. 5 4 7 9 I 2 3 × × × × × × × × × × 8 8 8 8 8 8 8 = = = = = = = = = = 32 72 0 64 I6 24 48 UNIT 4.6 D. 6.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 8. 8.

I0. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 9. 2. 6 8 7 I 4 2 3 × × × × × × × × × × 9 9 9 9 9 9 9 = = = = = = = = = = 72 9 0 8I I8 27 45 145 . 3.UNIT 4 DARAB E. 7. 4. 8. 6. Contoh: I. 9. 5.

2.6 F. 8. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 100. 4. Contoh: I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 5 4 7 8 I 2 3 × × × × × × × × × × I00 I00 I00 I00 I00 I00 I00 = = = = = = = = = = 400 800 0 900 200 300 600 146 . 7. 6. 3. 5. I0. 9.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. Lengkapkan sifir berikut. Darab 3 Contoh: I×3=3 Darab 6 Contoh: I×6=6 Darab 7 Contoh: I×7=7 2×3= 2×6= 2×7= 3×3= 3×6= 3×7= 4×3= 4×6= 4×7= 5×3= 5×6= 5×7= 6×3= 6×6= 6×7= 7×3= 7×6= 7×7= 8 ×3= 8×6= 8×7= 9×3= 9×6= 9×7= 147 .7(a) A.

7(a) B.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Lengkapkan sifir berikut. Darab 8 Contoh: I×8=8 Darab 9 Contoh: I×9=9 Darab l 00 Contoh: I × I00 = I00 2×8= 2×9= 2 × I00 = 3×8= 3×9= 3 × I00 = 4×8= 4×9= 4 × I00 = 5×8= 5×9= 5 × I00 = 6×8= 6×9= 6 × I00 = 7×8= 7×9= 7 × I00 = 8 ×8= 8×9= 8 × I00 = 9×8= 9×9= 9 × I00 = 148 .

× 3 6 7 8 9 I00 I 2 6 3 4 5 6 7 2I 8 9 6 l4 24 9 300 63 42 72 149 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.7(a) C. Lengkapkan sifir berikut.

6. 4. 7. Padankan Contoh: I×3 I. 9. 3. 2.7(b) A. 2×7 5×8 9×7 4×3 3×6 6 × I00 4×9 7×6 8 × I 00 5×3 63 l2 l8 600 3 l4 40 800 l5 36 42 150 . 5. 8.UNIT 4 DARAB UNIT 4. I0.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. × 9 = 8 5. × 3 = 4 4. × 6 = 6 × 9 = 151 .7(b) B. × 7 = 5 3. Isikan tempat kosong Contoh: 2 × 6 = I2 I. 9 2.

× 9 = 45 3.7(c) A. × 6 = 42 5. Isikan tempat kosong Contoh: 3 × 6 = I8 I. × = . 6 × = 36 2. 9 × = 7 152 72 56 6. 7 × = 2I 4.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

4. 4 5 l 5 9 × × × × × × × × × × 7 6 3 I00 6 = = = = = = = = = = 20 I8 36 8 27 500 30 I4 I8 28 153 . 2. I. 3.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 6. 7. 8. 9. I0. 5.7(c) B. Lengkapkan ayat matematik berikut.

Berapakah bilangan pin rambut yang ada semuanya? × = 154 . Lengkapkan. Contoh: Ada 2 kumpulan lebah. Dia memberi 8 pin rambut kepada setiap orang anaknya.8 A. botol. ekor. Puan Zaiton ada 3 orang anak perempuan.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Jumlahnya ialah 6 I. Encik Hadi berniaga selama 4 hari. Setiap kumpulan ada 3 ekor lebah. Setiap hari dia menjual 3 botol minuman. Jumlah minuman yang dijual ialah 2.

Bulatkan objek kepada tiga-tiga. Contoh: 6÷3=2 I. 9÷3=3 2. I8 ÷ 3 = 6 155 .I A.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. I5 ÷ 3 = 5 4. I2 ÷ 3 = 4 3.

I B. Contoh: I2 ÷ 6 = 2 I. 24 ÷ 6 = 3. 36 ÷ 6 = 5. 42 ÷ 6 = 156 . 30 ÷ 6 = 4.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Lengkapkan ayat matematik. I8÷6= 2. Bulatkan objek kepada enam-enam.

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 28 ÷ 7 = 4 157 . 2I ÷ 7 = 3 2. Contoh: I4 ÷ 7 = 2 I I. Bulatkan objek kepada tujuh-tujuh.I C.

49 ÷ 7 = 7 158 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 42 ÷ 7 = 6 5.I 3. 35 ÷ 7 = 5 4.

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 32 ÷ 8 = 159 . Bulatkan objek kepada lapan-lapan. 24 ÷ 8 = 2. Contoh: I6 ÷ 8 = 2 I.I D. Lengkapkan ayat matematik.

I 3. 40 ÷ 8 = 4. 48 ÷ 8 = 5.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 56 ÷ 8 = 160 .

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Lengkapkan ayat matematik. 36 ÷ 9 = 161 .I E. I8 ÷ 9 = 2. Contoh: 27 ÷ 9 = 3 I. Bulatkan objek kepada sembilan-sembilan.

45 ÷ 9 = 4.UNIT 5 BAHAGI 3. 63 ÷ 9 = 5. 8I ÷ 9 = 162 .

Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 I5 ÷ 3 = 5 I. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 27 ÷ 3 = 9 163 . 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 3 ÷ 3 = I 2. Lukiskan anak panah berdasarkan ayat matematik yang diberi.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.I F. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 9 ÷ 3 = 3 3.

0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 I8 ÷ 6 = 3 2.I G. Lukiskan anak panah berdasarkan ayat matematik yang diberi. Contoh: 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 36 ÷ 6 = 6 I. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 30 ÷ 6 = 5 3. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 54 ÷ 6 = 9 164 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 35 ÷ 7 = 3. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 42 ÷ 7 = 2. Lukiskan anak panah dan lengkapkan ayat matematik yang diberi.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Contoh: 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 28 ÷ 7 = 4 I.I H. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 63 ÷ 7 = 165 .

I I. Contoh: 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 32 ÷ 8 = 4 I.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 0 8 I6 24 32 24 ÷ 40 48 56 64 72 = 3 3. 0 8 I6 24 32 16 ÷ 40 48 56 64 72 = 2 2. 0 8 I6 24 32 72 ÷ 166 40 48 56 64 72 = 9 . Lukiskan anak panah dan lengkapkan ayat matematik yang diberi.

0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I 24 ÷ 9 = 6 3.I J. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I ÷ 9 = 9 167 . 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I 16 ÷ 9 = 4 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Lukiskan anak panah di bawah garis nombor dan lengkapkan ayat matematik. Contoh: 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I 27 27 ÷ 9 = 3 I.

0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 24 ÷ 3 = 2. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 2I ÷ 7 = 3. Contoh: 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 30 ÷ 6 = 5 I.I K. 0 8 I6 24 48 ÷ 32 40 = 6 48 56 64 72 168 . Lukiskan anak panah dan lengkapkan ayat matematik yang diberi.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

UNIT 5.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 3. Tuliskan ayat matematik yang betul.2(a) A..2(a) 169 . Contoh: 6 ÷ 3 = 2 I.. 2.

7 ÷ 3 = 2I 2I ÷ 7 = 3 2I ÷ 3 = 7 2. 6 ÷ 3 = I8 I8 ÷ 3 = 6 I8 ÷ 6 = 3 3.UNIT 5 BAHAGI B. Warnakan ayat matematik yang betul secara pengumpulan. 32 ÷ 8 = 4 8 ÷ 32 = 4 32 ÷ 4 = 8 170 . Contoh: 6÷3=2 6÷2=3 3÷6=2 I. 4 ÷ I2 = 3 I2 ÷ 3 = 4 I2 ÷ 4 = 3 4.

Lengkapkan ayat matematik berikut secara pengongsian.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Setiap orang mendapat 6 ÷3 = 2 2 batang ais krim.. I.2(b) A. Masukkan I8 ekor ikan sama banyak ke dalam 6 biji kuali. Contoh: 6 batang ais krim dikongsi oleh 3 orang budak. 171 .

3. Masukkan 36 biji buah manggis ke dalam 9 buah bakul.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.2(b) 2. Masukkan 32 ekor anak penyu ke dalam 8 buah baldi. 172 ..

2(b) 173 .. Lukiskan bentuk-bentuk yang sama bilangannya dalam kotak yang disediakan.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. UNIT 5. Contoh: I.2(b) B.. 2.

4.UNIT 5 BAHAGI 3. 174 .

42 ÷ 6 = Ayat matematik: ___________________ 175 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Selesaikan.2(c) A. 24  3 24 ÷ 3 =  3  3  3  3  3  3  3 I kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali Ayat matematik: ___________________ 2. Contoh: I8 ÷ 3 = _____ I8  3 I5 I kali I5  3 I2 2 kali I2 3 9 3 kali 9 3 6 4 kali 6 3 3 5 kali 3 3 0 6 kali Ayat matematik I8 ÷ 3 = 6 I..

28 ÷ 7 = Ayat matematik: ___________________ 4. 56 ÷ 8 = Ayat matematik: ___________________ 5. 72 ÷ 9 = Ayat matematik: ___________________ 176 .UNIT 5 BAHAGI 3.

35  7 = 56 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0 7.. 40  8 = 24 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 4. Contoh: 24  3 = 40 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0 I. Suaikan. 24 4 = 35 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 = 0 6.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.2(c) B. 36  9 = 36 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0 5. 56  8 = 24 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = 0 177 . 24  6 = 28 – 7 – 7 – 7 – 7 = 0 2. 28  7 = 24 – 6 – 6 – 6 – 6 = 0 3.

Lukiskan anak panah pada garis nombor dan lengkapkan ayat matematik. Contoh: Ayat matematik I8 ÷ 3 = 6 0 6 3 3 5 3 6 4 3 9 3 3 I2 2 3 I5 I 3 I8 I.. Ayat matematik 24 ÷ 6 = 0 6 I2 I8 24 30 36 2. Ayat matematik 28 ÷ 7 = 0 7 I4 2I 28 35 42 178 .2(c) C.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

Ayat matematik 54 ÷ 9 = 0 9 I8 27 36 45 54 5. Ayat matematik 40 ÷ 8 = 0 8 I6 24 32 40 48 4. Ayat matematik 36 ÷ 6 = 0 6 I2 I8 24 30 36 179 .UNIT 5 BAHAGI 3.

Tulis ayat matematik bahagi secara songsangan darab.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. I2  4 = 3 3 × 7 = 2I Ayat matematik : 2..2(d) A. 6 × 5 = 30 Ayat matematik : 180 . Contoh: 3 × 4 = I2 Ayat matematik : I.

I × 3 = 3 3 ÷ 3 = I 3 ÷ I = 3 ___ × 3 = 6 6 ÷ 3 = ___ 6 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = I5 I5 ÷ 3 = ___ I5 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = 9 9 ÷ 3 = ___ 9 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = 24 24 ÷ 3 = ___ 24 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = 2I 2I ÷ 3 = ___ 2I ÷ ___ = 3 ___ × 3 = 27 27 ÷ 3 = ___ 27 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = I8 I8 ÷ 3 = ___ I8 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = I2 I2 ÷ 3 = ___ I2 ÷ ___ = 3 181 . Isikan tempat kosong..UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.2(d) B. I.

UNIT 5 BAHAGI ) 2. I × 6 = 6 6 ÷ 6 = I 6 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = I2 I2 ÷ 6 = ___ I2 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 24 24 ÷ 6 = ___ 24 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 30 30 ÷ 6 = ___ 30 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = I8 I8 ÷ 6 = ___ I8 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 42 42 ÷ 6 = ___ 42 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 54 54 ÷ 6 = ___ 54 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 36 36 ÷ 6 = ___ 36 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 48 48 ÷ 6 = ___ 48 ÷ ___ = 6 182 .

I× 7=7 7÷7= I 7 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = I4 I4 ÷ 7 = ___ I4 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 28 28 ÷ 7 = ___ 28 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 35 35 ÷ 7 = ___ 35 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 2I 2I ÷ 7 = ___ 21 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 49 49 ÷ 7 = ___ 49 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 63 63 ÷ 7 = ___ 63 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 42 42 ÷ 7= ___ 42 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 56 56 ÷ 7 = ___ 56 ÷ ___ = 7 183 .UNIT 5 BAHAGI 3.

I × 8 = 8 8 ÷ 8 = I 8 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = I6 I6 ÷ 8 = ___ I6 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 32 32 ÷ 8 = ___ 32 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 40 40 ÷ 8 = ___ 40 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 24 24 ÷ 8 = ___ 24 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 56 56 ÷ 8 = ___ 56 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 72 72 ÷ 8 = ___ 72 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 48 48 ÷ 8= ___ 48 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 64 64 ÷ 8= ___ 64 ÷ ___ = 8 184 .UNIT 5 BAHAGI 4.

× 9 = 27 27 ÷ ___ = 9 63 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 63 63 ÷ ___ = 9 8I ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 8I 8 I ÷ ___ = 9 54 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 54 54 ÷ ___ = 9 72 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 72 72 ÷ ___ = 9 185 . 9÷9= I I ×9=9 9 ÷ ___ = 9 I8 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = I8 18 ÷ ___ = 9 36 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 36 36 ÷ ___ = 9 45 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 45 45 ÷ ___ = 9 27 ÷ 9 = ___ ___.UNIT 5 BAHAGI 5.

Tuliskan ayat matematik. Contoh: 9  9 = I I. 186 .3 A. 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

0 I 2 3 4 5 6 ÷ = 2. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷ = 187 . Contoh: 0 I 2 3 3 ÷ 3 = I I.3 B. Lengkapkan ayat Matematik di bawah.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 ÷ = 5. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 ÷ = 4.3 188 .UNIT 5 BAHAGI 3. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 ÷ = UNIT 5.

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II I2 2. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 189 .UNIT 5 C. BAHAGI Tuliskan ayat matematik Contoh: 0 I 2 3 4 5 6 6÷6=I I.

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20 2I 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5.UNIT 5 BAHAGI 3. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20 2I 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3I 32 33 34 35 36 190 . 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20 2I 22 23 24 4.

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 191 . Contoh: 7÷7=I I. Lengkapkan ayat matematik.4 A.

192 .UNIT 5 BAHAGI 2. 3. 4.

4 B. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 2. Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 2I ÷ 7 = 3 I.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 30 193 . Lengkapkan ayat matematik berikut.

0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 60 5. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 194 . 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 4.UNIT 5 BAHAGI 3.

0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 70 7.UNIT 5 BAHAGI 6. 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 195 . 0 8 I6 24 32 40 48 56 8.

UNIT 5 BAHAGI 9. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 II. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I 90 196 . 0 9 I8 27 36 45 54 63 I0.

6   3 3 = = I 9 I2 I5     3 3 3 = = = I8 3 = 2I  3 = 24 27   3 3 = = 197 . 8.5 (a) A. 6.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 3. Isikan tempat kosong. 5. Contoh: 3 I. 4. 7. 2.

I2   6 6 = = I I8 24 30   ÷   6 3 6 6 = = = = 36 6 42  6 = 48 54   6 6 = = UNIT 5.5 (a) 198 . 2. 5. 7.5 (a) Contoh: 6 I. 4.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 3. 6. 8.

7. I4   7 7 = = I 2I 28 35     7 7 7 = = = 42 7 = 49  7 = 56 63   7 7 = = UNIT 5. 2. 6. 5.UNIT 5 BAHAGI Contoh: 7 I. 8. 4. 3.5 (a) 199 .

8. 6. I6   8 8 = = I 24 32 40     8 8 8 = = = 48 8 = 56  8 = 64 72   8 8 = = 200 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 3. 5. 4.5 (a) Contoh: 8 I. 7. 2.

4. 6. 8.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 2.5 (a) Contoh: 9 I. 7. 3. I8   9 9 = = I 27 36 45     9 9 9 = = = = 54 9 63  9 = 72 8I  ÷  9 9 = = 201 . 5.

4.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 200   I00 I00 = = I 300 400 500     I00 I00 I00 = = = 600 I00 = 700  I00 = 800 900 I000 ÷  ÷   I00 I00 I00 = = = 202 . 7. 6. 3. 5.5 (a) Contoh: I00 I. 8. 9. 2.

7. 24 ÷   3 = I5 3 = 2I  3 = 203 . 5. 4. 8.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 3. Isikan tempat kosong. I8   3 3 = = I I2 9 27    3 3 3 = = = 6  3 = 6. Contoh: 3 I. 2.5 (b) A.

4. 7.5 (b) Contoh: 6 I.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 54  6 = 204 . 2. 48  6 = 30  6 = 8. 36 ÷   6 6 = = I 42 24 ÷  ÷   6 6 = = I2 6 = 5. I8  6 = 6. 3.

4.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 6. 3. 7. 5. 63 7 = 205 .5 (b) Contoh: 7 I. 35   7 7 = = I 56 28 I4  ÷  ÷   7 7 7 = = = = 42 7 49  7 = 2I ÷   7 = 8. 2.

UNIT 5

BAHAGI
UNIT 5.5 (b)

Contoh: 8 I. 2. 3. 4. 5. 6. I6   8 8 = = I

56 24 40

    

8 8 8

= = =

48

8

=

32

8

=

7. 8.

72

8

=

64

8

=

206

UNIT 5

BAHAGI
UNIT 5.5 (b)

Contoh: 9 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 36    9 9 = = I

27 I8 72

   

9 9 9

= = =

54

9

=

45

9

=

8I 63

 

9 9

=

=

207

UNIT 5

BAHAGI
UNIT 5.5 (b)

Contoh: I00 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 400   I00 I00 = = I

600 500 900

   

I00 I00 I00

= = =

700

I00

=

200

I00

=

800

  

I00

= = =

300 I000

I00 I00

208

UNIT 5

BAHAGI
UNIT 5.5 (c)

A.

Isikan tempat kosong. Contoh: 3 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8.  3 = 3 = 6   3 = = I 2

 

3 3

= =

3 4

I5

 

=

5

3

=

6

2I

=

7

8

9

209

8.5 (c) Contoh: 6  6 = I I. 6. I8   6 = = 3 4  36  6 = = 5 6  6 = 7 48   = 8 6 = 9 210 . 4. I2  6 = 2 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 5. 3. 7.

3. 7. 63   7 7 = = I 56 49   7 7 = = 42 35   7 7 = = 28  7 = 2I I4   7 7 = = 211 . 2. 4. 5.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 6.5 (c) Contoh: 7 I. 8.

6. 72   8 8 = = I 64 56   8 8 = = 48   8 = = 40 8 32  8 = 24 I6   8 8 = = 212 . 5. 4. 3.5 (c) Contoh: 8 I. 8. 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 7.

36   9 9 = = I 27 I8 54 45     9 9 9 9 = = = = 8I  9 = 72 63   9 9 = = 213 . 5. 8. 6. 4. 7. 2. 3.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.5 (c) Contoh: 9 I.

5 (c) Contoh: I00 I. 3. 7. 8. 5. 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 9. 6. 300   I00 I00 = = I 900 800   I00 I00 = = 500   I00 = = 600 I00 200  I00 = 400 700 I000    I00 I00 I00 = = = 214 . 4.

215 . Contoh: I2 ÷ 3 = 4 Ada I2 biji epal.6 A. Isi tempat kosong di bawah. Setiap orang murid mendapat 4 biji epal. I I8 ÷ 3 = 6 Pak Ali memetik biji manggis.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Setiap orang cucunya memperoleh biji manggis. Dia memberinya kepada orang cucunya sama banyak. Encik Nik memberi kepada 3 orang murid.

Semua gulinya dimasukkan ke dalam bekas. 216 . Peti kayu itu boleh menyimpan biji bola. Bekas itu dapat menyimpan biji guli. I00 I00 ÷ I = I00 Alif ada biji guli . I000 I000 ÷ I = I000 Imran mendapat biji bola kecil daripada kakak.UNIT 5 BAHAGI 2. Dia menyimpan semua bola tersebut di dalam peti kayu. 3.

Dia membahagikan manik itu secara sama banyak ke dalam 8 kotak. Berapa orang murid di dalam setiap kumpulan? 2. Mereka dibahagikan secara sama banyak kepada 5 kumpulan. Berapa meter panjang kain bagi setiap helai potongan? 84 ÷ 7 = l2 I. Selesaikan.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.6 B. Berapakah bilangan manik yang ada di dalam setiap kotak? 217 . Contoh: Puan Timah membeli 84 meter kain. Terdapat I05 orang murid di padang. Puan Devi ada 48 biji manik. Semua kain itu dipotong secara sama panjang kepada 7 helai potongan.

Dia meletakkan 6 biji telur dalam setiap bekas. Berapakah bilangan buah oren yang diperolehi oleh setiap orang anaknya? 218 . Berapakah bilangan bekas yang digunakannya? 4. Dia ingin mengagihkan kesemua buah oren itu kepada 3 orang anaknya secara sama banyak.UNIT 5 BAHAGI 3. Encik Jamal mengumpul 54 biji telur. Berapakah bilangan biskut yang ada dalam setiap baris? 5. Encik Wong mempunyai 27 biji oren. Puan Farah menyusun 42 keping biskut secara sama banyak kepada 7 barisan di atas sebuah dulang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful