KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

NUMERASI
MODUL MURID ASAS 3
(JILID I)
NAMA: TAHUN: SEKOLAH:

NKRA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI

LINUS
NUMERASI
MODUL MURID ASAS 3
JILID 1
Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2012
i

Cetakan Pertama 2011 Cetakan Kedua 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Dicetak oleh:

ii

PENGENALAN National Key Result Areas (NKRA’s) Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan di sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi dan numerasi. Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi mungkin disebabkan mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal. Oleh sebab itu, Kementerian Pelajaran Malaysia merancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui program Literasi dan Numerasi (LINUS). Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa konsep untuk membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi dan numerasi secara pembelajaran masteri, ansur maju, didik hibur dan penggabungjalinan. Konsep tersebut dizahirkan dalam modul pengajaran dan pembelajaran. Modul ini dihasilkan untuk membantu guru melaksanakannya bagi membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai kemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru, pensyarah institusi pendidikan guru dan wakil bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia yang turut menyumbangkan idea dan kepakaran untuk menghasilkan modul ini.

iii

Kandungan Kemahiran Numerasi Asas 3 1. Nombor bulat hingga 1000 2. Tambah dalam lingkungan 1000 3. Tolak dalam lingkungan 1000 4. Darab 5. Bahagi 6. Wang hingga RM1000 7. Masa dan waktu 8. Ukuran panjang 9. Jisim 10. Isi padu cecair

iv

KANDUNGAN MODUL MURID NUMERASI ASAS 3
MUKA SURAT

UNIT

TAJUK

CATATAN

1 1.1

NOMBOR BULAT HINGGA 1000 Menyebut nombor hingga 1000. Mengenal pasti angka hingga 1000. Membilang hingga 1000 objek dengan membuat kumpulan seratus-seratus dan sepuluh-sepuluh. Menulis angka hingga 1000. Membaca nombor dalam perkataan hingga 1000. Menulis nombor dalam perkataan hingga 1000. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 1000. Menyusun nombor hingga 1000: a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun 24 27 30 34 40 1

1.2

3

1.3

12

1.4

18

1.5

c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun d) membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun e) membilang seratus-seratus secara tertib menaik dan tertib menurun Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang. Meletakkan nombor mengikut urutan pada garis nombor. Menganggarkan kuantiti objek hingga 1000. Membundarkan sebarang nombor dalam linkungan 1000 kepada puluh yang terdekat.

1.6

42

1.7 1.8

49 50

v

UNIT

TAJUK

MUKA SURAT

CATATAN

2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4

TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000 Menambah hingga tiga nombor tanpa mengumpul semula yang melibatkan nombor hingga tiga digit. Menambah dua nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula. Menambah tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000 Menolak dua nombor hingga nombor tiga digit, tanpa mengumpul semula. Menolak dua nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga nombor tiga digit, tanpa mengumpul semula Menolak tiga nombor hingga nombor tiga digit, dengan mengumpul semula. Mengenal operasi tolak sebagai songsangan operasi tambah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian. DARAB Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: a) bahan konkrit b) gambar c) garis nombor Menulis ayat matematik tambah berulang: a) tiga-tiga b) enam-enam c) tujuh-tujuh d) lapan-lapan e) sembilan-sembilan
vi

53 59 63 69

71 76 81 85 90 94

4.1

97

4.2

107

UNIT 4 TAJUK DARAB (Sambungan) MUKA SURAT BBM Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga. 8. tujuh. 7. lapan-lapan dan sembilan-sembilan berbantukan: a) objek 4. 6. 9.6 Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir 3. enam. 9. enam-enam. 100 dan 1000 dengan berpandukan: 4. 100 dan 1000 mengikut: a) tertib menaik 4. 7.5 a) objek konkrit b) gambar c) garis nombor 4. seratus dan seribu bagi: a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi.3 b) gambar c) garis nombor yang sama banyak. sembilan. 6. 8. 141 131 Menyatakan secara spontan sifir 3.7 b) rawak c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. lapan. 128 113 Membina sifir 3.4 Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. 9. b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor. 147 150 152 4. 4. 7.8 154 vii . Menggunakan sifir tiga. 100 dan 1000. tujuh-tujuh. 6. 8.

b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. 6. lapan-lapan dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: 5. 8. 9.2 b) pengongsian c) tolak berturut-turut d) songsangan operasi darab 169 171 175 180 155 Membina ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan 3. 8 dan 9 berpandukan: 5. 191 186 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan 3. 9. 100 dan 1000 bagi: 5.6 215 . 9. a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. 6. 6. tujuh-tujuh. 100 dan 1000. viii 197 203 209 Menggunakan pembahagian dengan 3. 6.3 a) objek konkrit b) gambar c) garis nombor 5.UNIT 5 BAHAGI TAJUK MUKA SURAT BBM Mengkelaskan kepada kumpulan tiga-tiga. 7. 8. 7.5 b) rawak c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal. 7.1 a) objek b) gambar c) garis nombor Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: a) pengumpulan 5.4 Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir 3. 8. enam-enam. 7. 100 dan 1000 mengikut: a) tertib menaik 5.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. I68 302 559 296 623 444 9II 1 800 . Sebutkan nombornya.I A.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.I B. Padankan. Contoh: 25I 360 949 25I 808 949 700 360 567 700 0 567 0 808 0 2 .

Warnakan nombor turutan sepuluh-sepuluh.2 A.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 20I 2II 22I 23I 24I 25I 26I 27I 28I 29I 40I 4II 42I 43I 44I 45I 46I 47I 48I 49I I02 I I2 I22 I32 I42 I52 I62 I72 I82 I92 202 2I2 222 232 242 252 262 272 282 292 402 4I2 422 432 442 452 462 472 482 492 I03 II3 I23 I33 I43 I53 I63 I73 I83 I93 203 2I3 223 233 243 253 263 273 283 293 403 4I3 423 433 443 453 463 473 483 493 I04 II4 I24 I34 I44 I54 I64 I74 I84 I94 204 2I4 224 234 244 254 264 274 284 294 404 4I4 424 434 444 454 464 474 484 494 I05 II5 I25 I35 I45 I55 I65 I75 I85 I95 205 2I5 225 235 245 255 265 275 285 295 405 4I5 425 435 445 455 465 475 485 495 I06 II6 I26 I36 I46 I56 I66 I76 I86 I96 206 2I6 226 236 246 256 266 276 286 296 406 4I6 426 436 446 456 466 476 486 496 I07 II7 I27 I37 I47 I57 I67 I77 I87 I97 207 2I7 227 237 247 257 267 277 287 297 407 4I7 427 437 447 457 467 477 487 497 I08 II8 I28 I38 I48 I58 I68 I78 I88 I98 208 2I8 228 238 248 258 268 278 288 298 408 4I8 428 438 448 458 468 478 488 498 I09 II0 II9 I20 I29 I30 I39 I40 I49 I50 I59 I60 I69 I70 I79 I80 I89 I90 I99 200 209 2I9 229 239 249 259 269 279 289 299 409 4I9 429 439 449 459 469 479 489 499 2I0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 4I0 420 430 440 450 460 470 480 490 500 2. Contoh: I0I III I2I I3I I4I I5I I6I I7I I8I I9I I. 3 .

4 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 3. 50I 5II 52I 53I 54I 55I 56I 57I 58I 59I 70I 7II 72I 73I 74I 75I 76I 77I 78I 79I 90I 9II 92I 93I 94I 95I 96I 97I 98I 99I 502 5I2 522 532 542 552 562 572 582 592 702 7I2 722 732 742 752 762 772 782 792 902 9I2 922 932 942 952 962 972 982 992 503 5I3 523 533 543 553 563 573 583 593 703 7I3 723 733 743 753 763 773 783 793 903 9I3 923 933 943 953 963 973 983 993 504 5I4 524 534 544 554 564 574 584 594 704 7I4 724 734 744 754 764 774 784 794 904 9I4 924 934 944 954 964 974 984 994 505 5I5 525 535 545 555 565 575 585 595 705 7I5 725 735 745 755 765 775 785 795 905 9I5 925 935 945 955 965 975 985 995 506 5I6 526 536 546 556 566 576 586 596 706 7I6 726 736 746 756 766 776 786 796 906 9I6 926 936 946 956 966 976 986 996 507 5I7 527 537 547 557 567 577 587 597 707 7I7 727 737 747 757 767 777 787 797 907 9I7 927 937 947 957 967 977 987 997 508 5I8 528 538 548 558 568 578 588 598 708 7I8 728 738 748 758 768 778 788 798 908 9I8 928 938 948 958 968 978 988 998 509 5I9 529 539 549 559 569 579 589 599 709 7I9 729 739 749 759 769 779 789 799 909 9I9 929 939 949 959 969 979 989 999 5I0 520 530 540 550 560 570 580 590 600 7I0 720 730 740 750 760 770 780 790 800 9I0 920 930 940 950 960 970 980 990 I000 4. 5.

Contoh: II0 2I0  I. 560 650 5 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 2I0 240 2. 360 330 3. Tandakan (  ) jawapan yang betul.2 B.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 4. 380 480 6. 360 230 5. 730 7I0 6 .

2 C. 2. 7 . Contoh: I00 I0 II0 I. Bilang dan tuliskan jawapannya.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 3. 8 .

9 . 6.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.2 5.

Tuliskan jawapan berdasarkan gambar di bawah.2 D.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Nombor Contoh Gambarajah 340 10 .

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 Nombor Gambarajah 11 .

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 Nombor Gambarajah 12 .

3 A.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. I3I I40 I75 I3I I40 I75 289 289 290 290 299 299 300 300 30I 30I 358 358 4I0 4I0 13 . Tuliskan semula angka di ruangan yang disediakan.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 56I 56I 680 680 779 779 840 840 88I 88I 9I9 9I9 930 930 997 997 999 999 I000 I000 14 .

Seratus lima puluh tujuh Lima ratus enam puluh I57 486 243 708 560 899 15 2. 5. Lapan ratus sembilan puluh Enam ratus lapan puluh dua Dua ratus empat puluh tiga 3. Empat ratus lapan puluh enam . Tujuh ratus Lapan 6. Contoh: 682 I. 4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.3 B. Padankan.

Sembilan ratus enam puluh 3.3 C. Tujuh ratus empat belas 5. Dua ratus lapan puluh satu 4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. I63 Lima ratus dua puluh tujuh 2. Tuliskan angka bagi perkataan yang diberi. Enam ratus lima 16 . Contoh: Seratus enam puluh tiga I.

6. 4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 5. Tuliskan dalam perkataan berdasarkan angka yang diberi. Dua ratus empat puluh lima 450 569 I000 632 789 920 17 2.3 D. Contoh: 245 I. . 3.

Contoh: ribu ratus puluh sa 3 I.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Tuliskan nilai tempat yang betul. ribu 4 sa ratus puluh 9 5. ribu 2 sa ratus puluh 2 4. ribu 6 2 7 3 sa ratus puluh 8 3. ribu 5 0 2 sa ratus puluh I 0 0 18 .4 A. ribu I 3 sa puluh ratus puluh 4 2.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. ribu I 3 sa 5 ratus puluh 5 2. Contoh: ribu ratus puluh sa 2 I. Suaikan nilai digit yang betul. ribu 6 4 sa 40 ratus puluh 3 5. ribu 4 5 sa 200 ratus puluh I 4.4 B. ribu 4 2 sa I ratus puluh 7 2 I 300 19 . ribu 4 3 sa 60 ratus puluh 9 3.

4 C.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 794 = 70 700 2. 342 = 30 0 300 4. Warnakan nilai digit yang betul berdasarkan angka yang telah digariskan. Contoh: 463 = 60 600 I. 579 = 9 90 3. 754 = 50 500 20 .

4 D. 657 = ratus puluh sa = + 50 + 7 21 . 533 = ratus puluh sa = 500 + 30 + 2.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Contoh: 476 = = 4 ratus 7 6 puluh 6 sa 400 + 70 + I. Lengkapkan.

472 = 4 = +7 + 70 + 2 +2 22 . 543 = = 5 500 + + 4 +3 +3 5.4 3. 980 = = 9 +8 +0 900 + 80 + 4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 8I0 = 8 = 800 + + I + 0 +0 6.

Nombor Contoh: Nilai digit Nilai tempat 563 I.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 7. 2. 4. 500 ratus 425 890 472 973 2I6 328 744 605 23 . 3. Lengkapkan jadual berikut. 6.4 E. 5. 8.

862 864 865 866 4. 504 505 24 506 6 507 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 430 432 433 434 3.5(a) A. 978 979 980 98I 2. 684 685 687 688 5. Contoh: I2I I22 I23 I24 I25 I. Tuliskan nombor mengikut tertib menaik.

348 347 346 345 3.5(a) B.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Tuliskan nombor mengikut tertib menurun. Contoh: 887 886 885 884 883 I. 652 65I 649 648 5. 288 287 285 284 4. 706 705 704 702 25 . 433 43I 430 429 2.

486 484 2. 992 99I 4. 675 677 3. Contoh: 32I 320 3I9 3I8 3I7 I. 732 730 26 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.5(a) C. Lengkapkan. 569 568 5.

Contoh: 450 I.5(b) A. 742 746 748 750 4. 52I 525 527 529 3. 452 454 456 458 308 3I0 3I2 3I4 2. I3I I33 27 I35 I37 . 255 257 26I 263 5. Susun nombor mengikut tertib menaik secara membilang dua-dua.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

698 696 694 692 5. 569 565 563 56I 28 . 457 453 45I 449 3.5(b) B. Susun nombor mengikut tertib nombor menurun dengan membilang dua-dua. Contoh: I43 I. 295 293 289 287 4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. I4I I39 I37 I35 328 326 324 322 2.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 524 526 4. Contoh: 488 I. Susun nombor secara membilang dua-dua mengikut tertib menaik dan menurun. 930 932 934 5. 364 366 29 372 .5(b) C. 884 880 878 3. 486 484 482 480 376 374 2.

30 . 7I5 2II. 444. 404 687. 682 22I. 394 399. I40 7I0. 692 5. 449 389. I25.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 677. Contoh: 700.5(c) A. Suaikan nombor gandaan lima-lima mengikut tertib menaik. 2I6 2. I30 454. 705 I. I35. 459 3. 226 4.

366 230. 437. 432 37I. 6I2 I. Suaikan nombor gandaan lima-lima mengikut urutan menurun. 31 . 376 220. 689. 2I5 548. 225 2. 558. 543 5. 602 4. 674 3. Contoh: 6I7. 447.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.5(c) B. 553 607. 442 679. 684 38I.

Tuliskan jawapan berdasarkan penyataan di bawah. 223 233 243 228 238 32 . Contoh: Menulis secara tertib menaik. 352 367 362 372 357 352 357 362 367 372 I.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Menulis secara tertib menaik. 7I5 735 720 730 725 2. Menulis secara tertib menurun.5(c) C.

563 558 548 553 543 33 . 563 558 548 553 543 6. Menulis secara tertib menaik. Menulis secara tertib menurun.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 802 8I7 822 807 8I2 5. 649 639 654 634 644 4. Menulis secara tertib menurun. Menulis secara tertib menaik.5(c) 3.

Lengkapkan nombor mengikut tertib menaik dengan membilang sepuluh-sepuluh. 648 658 668 34 . Contoh: 357 367 377 I.5(d) A. 222 232 252 3.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. I80 I90 200 4. 43I 45I 387 387 387 46I 2. 554 564 574 5.

I58 I38 3. 770 760 35 . Lengkapkan nombor mengikut tertib menurun dengan membilang sepuluh-sepuluh.5(d) B. Contoh: 254 244 234 224 I.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 545 535 4. 467 457 2.

Contoh: 24I 23I 22I 2II I. 402 422 2.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 644 624 4. II5 I35 5. 530 550 3. Lengkapkan nombor mengikut tertib menaik dan menurun dengan membilang sepuluh-sepuluh. 276 256 36 .5(d) C.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. Tertib menaik 336 346 326 989 979 969 2. Tertib menurun 959 999 37 . Tuliskan nombor mengikut urutan menaik dan menurun.5(d) D. Contoh: 3I6 356 I.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 3. Tertib menurun 38 . Tertib menaik 545 565 555 525 535 840 8I0 820 830 850 4.

Tertib menurun I40 I50 I30 II0 I20 39 . Tertib menaik 500 5I0 520 530 540 6.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 5.

5(e) A. 247 447 647 347 547 3. Contoh: 5I8 6I8 7I8 8I8 9I8  I. 228 328 428 528 628 5.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 34I 24I 44I 40 54I III . Tandakan ( ) pada nombor yang mengikut urutan menaik secara membilang seratus-seratus. 3I6 4I6 5I6 6I6 7I6 2. 550 650 750 850 950 4.

5(e) B. 688 5I5 588 488 327 688 3. 588 670 488 570 668 688 588 368 488 8 41 . Contoh: 788 I. Lengkapkan turutan nombor berikut secara tertib menaik dan menurun. 1 688 588 488 4I5 2. 427 588 488 688 4.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

304 403 7. 702 720 42 . Warnakan nombor yang lebih kecil nilainya. 689 698 4. 986 869 8. 825 852 5. 879 900 4I0 5I0 3. Contoh: 300 200 I. 974 973 6.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.6 A. 2.

UNIT I

NOMBOR BULAT HINGGA I000
UNIT I.6

B.

Warnakan nombor yang lebih besar nilainya. Contoh:

200

300

I.

2.

900

879

5I0

4I0

3.

698

689

4.

852

825

5.

973

974

6.

403

304

7.

869

968

8.

720

702

43

UNIT I

NOMBOR BULAT HINGGA I000
UNIT I.6

C. Warnakan nombor kecil dengan warna kuning dan nombor besar dengan warna merah. Contoh: I.

220

230

375

385

2.

3.

252

225

955

960

4.

5.

652

625

478

468

6.

7.

5I8

5I7

909

990

44

UNIT I

NOMBOR BULAT HINGGA I000
UNIT I.6

D. Bulatkan perkataan lebih atau kurang. Contoh:

330

( lebih / kurang ) daripada

350

I. 42l

( lebih / kurang ) daripada

32l

2. l27

( lebih / kurang ) daripada

l25

3. 560

( lebih / kurang ) daripada

580

4. 450 ( lebih / kurang ) daripada 300

5. 256 ( lebih / kurang ) daripada
45

258

UNIT I

NOMBOR BULAT HINGGA I000
UNIT I.6

E. Tuliskan "lebih daripada" atau "kurang daripada". Contoh:

520

lebih daripada

5I0

I.

540

______________________

550

2.

560

______________________

570

3.

580

______________________

530

4.

530

______________________

560

5.

590

______________________

550

6.

5I0

_______________________

540

46

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 640 620 690 660 630 650 680 670 6I0 700 2.6 F. Lengkapkan garis nombor di bawah. 780 670 750 670 740 670 770 670 730 670 760 670 720 670 790 670 7I0 800 47 . Contoh: 560 530 590 520 570 580 550 540 5I0 520 530 540 550 560 570 580 590 600 I.

UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 3. 330 390 370 340 320 360 350 380 3I0 400 4. 880 850 840 860 890 830 820 870 8I0 900 5. 920 940 960 950 980 970 990 930 9I0 48 I000 .

Warnakan pilihan jawapan yang betul. Contoh: I5 II5 I. 65 809 2.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 34 I56 3. Anggarkan kuantiti objek dalam setiap gambar.7 A. I00 999 49 . 25 3 4.

3. 89 8 50 .UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.8 A. 4. I70 I80 54 7 69 4 3I 9 97 3 540 690 3I0 970 890 550 700 320 980 900 2. Contoh: I73 I. Warnakan nombor yang telah dibundarkan kepada puluh yang terdekat. 5.

455 51 780 . Padankan nombor kepada puluh yang terdekat. Contoh: 23I 530 I. 525 230 2. 40I 650 3. 654 460 4. 776 400 5.8 B.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I.

270 955 690 734 499 880 3I3 2.8 C. 3. 52 . Lengkapkan jadual di bawah. Nombor Contoh: Hasil bundar kepada puluh yang terdekat 273 I.UNIT I NOMBOR BULAT HINGGA I000 UNIT I. 6. 5. 4.

+ Ratus 2 3 Puluh 2 I Sa 2 4 3. Contoh: Ratus + 3 5 8 Puluh 4 2 6 Sa 2 2 4 I. Selesaikan. + Ratus 4 2 Puluh 4 3 Sa 2 5 53 .I A.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. + Ratus I I Puluh 2 6 Sa I 3 2.

+ Ratus 3 5 Puluh 4 5 Sa 3 4 5. Ratus 2 5 2 Puluh 2 4 I Sa 3 2 I + 7. + Ratus I 4 Puluh 2 5 Sa 2 3 6. Ratus 3 1 4 Puluh 1 5 3 Sa 3 3 3 + 54 .UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 4.

2I3 + II2 + 243 = 578 568 5. I56 + 323 + 520 = 999 989 55 . 3I3 + 232 = 545 555 3. 234 + 424 + I2I = 779 789 4. 22I + 242 + 325 = 788 789 6. 2I2 + 246 = 468 458 2. Contoh: I25 + I7I = 296 298 I. Warnakan jawapan yang betul.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2.I B.

I C. Contoh: Ratus Puluh Sa I 2 3 I 7 I 2 9 4 I. Ratus Puluh Sa 56 . Tuliskan nombor yang betul dalam petak yang disediakan dan selesaikan hasil tambahnya.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2.

Ratus Puluh Sa 3. Ratus Puluh Sa 57 .UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 2.

UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 4. Ratus Puluh Sa 5. Ratus Puluh Sa 58 .

563 + I74 = 600 3. Contoh: 653 + 248 = 930 I. 269 + 247 = 868 4. 473 + I27 = 5I6 5. Suaikan. 672 + I96 = 90I 2. 795 + I35 = 737 59 .2 A.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2.

Ratus Puluh Sa 3 + I 6 2 8 5 2.2 B. Ratus Puluh Sa 6 + I 4 3 7 5 60 . Tulis jawapan yang betul. Contoh: Ratus Puluh I Sa 6 + I 7 2 3 6 7 7 4 I.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2.

UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 3. Ratus Puluh Sa 2 + 5 7 8 4 9 61 . Ratus Puluh Sa 4 + I 3 9 7 8 5. Ratus Puluh Sa 3 + I 6 6 4 9 4. Ratus Puluh Sa 6 + 2 4 8 6 5 6.

Contoh: I. I48 + 570 = I 347 + 504 = + I 5 7 4 7 I 8 0 8 3. 244 + 574 = 5. 2. 208 + 485 = 527 + I90 = 4.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. Selesaikan.2 C. 476 + 228 = 62 .

3 A. Ratus 5 + 3. Contoh: Ratus I + I I.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. Selesaikan. Ratus 3 + 2. Ratus 7 + Puluh I Sa 9 3 4 6 Sa 4 5 2 Sa I 6 6 Sa 8 5 3 4 2 I 8 Puluh I 2 4 Puluh 5 2 I Puluh 2 2 4 63 .

Ratus 6 I + Puluh I 5 2 Sa I 8 4 5. Ratus 2 + 4 Puluh 9 5 4 Sa 9 2 4 64 . Ratus 4 I + Puluh 6 2 8 Sa 9 3 8 7. Ratus 4 I + Puluh I 5 2 Sa 9 2 6 6.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 4.

54I + 22 + I7 = 692 6. 445 + I5 + 38 = I73 5. Contoh: I23 + 56 + 77 89I I. Suaikan. 2I4 + 27 + 55 = 256 2. 8II + 66 + I4 = 296 4.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. 636 + 34 + 22 = 498 3. III + 33 + 29 = 580 65 .3 B.

Lengkapkan ayat matematik dan selesaikan.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. Ratus Puluh Sa + 66 . Contoh: Ratus Puluh I Sa 8 3 2 3 2 + 2 3 2 I 7 I.3 C.

Ratus Puluh Sa + 67 . Ratus Puluh Sa + 3.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 2.

Ratus Puluh Sa + 5. Ratus Puluh Sa + 68 .UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 4.

Ada dua buah rak. Ada dua buah bakul berisi timun. Bakul pertama berisi 325 biji. Ipin pula ada I48 biji guli. Selesaikan.4 D. Berapakah jumlah bukubuku tersebut? 69 . Masingmasing tersusun I23 dan 24I buah buku. Bakul kedua berisi 222 biji.UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 2. Berapakah jumlah timun semuanya? 2. Contoh: Upin ada 250 biji guli. Berapakah jumlah guli Upin dan Ipin? + 2 I 3 5 4 9 0 8 8 I.

UNIT 2 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN I000 3. Berapakah jumlah murid bagi ketiga-tiga sekolah tersebut? 70 . Sekolah B mempunyai seramai 348 orang murid dan Sekolah C mempunyai seramai 286 orang murid. Sekolah A mempunyai seramai 360 orang murid. Amin menternak I63 ekor itik. Encik Lim menjual 4I8 batang pen pada bulan Mac dan 328 batang pen pada bulan April. Berapakah jumlah itik mereka? 4. Berapakah jumlah pen yang dijualnya? 5. Zaidi pula menternak 238 ekor itik.

UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Ratus 4 l Puluh Sa 3 l 6 2 2. Ratus Puluh Sa 4 − 2 6 2 5 0 5. Ratus Puluh Sa 9 − 6 3 0 5 2 4. Ratus Puluh Sa 6 − 5 8 4 7 7 71 . Selesaikan. Ratus Puluh Sa 7 − 5 5 2 9 6 3. Contoh: Ratus Puluh Sa 3 − l 2 2 l l 4 2 2 − I.I A.

Contoh: 265 − l23 = 62l I. Padankan.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 842 − 22l = l42 2. 964 − 72l = 2l 528 72 . 693 − 3l2 = 244 4. 9l7 − 205 = 38l 3.I B. 564 − 320 = 243 6. 759 − 23l = 7l2 5.

I C.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 667 − 324 = 798 − 472 = 2. 73 . Selesaikan Contoh: 455 − ll3 = 342 Ra Pu Sa 4 5 5 − l l 3 3 4 2 I I 3 I.

389 − l75 = 74 .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.I 3. ratus 746 − 333 = puluh sa 4. 544 − l02 = 5.

965 − 53l = 7.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 895 − 270 = 75 . 779 − l57 = 8.I 6.

― Ra 7 5 Pu 4 2 Sa 3 5 6. ― Ra 5 3 Pu 4 3 Sa l 4 76 . ― l7 l l I.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. . . . Selesaikan. . Ra 9 3 Pu 7 2 Sa 6 8 ― ― 5. Ra 8 2 Pu 3 2 Sa 4 6 4. Contoh: Ra 2 ― Pu 3 2 0 2 Sa 7 9 8 2. Ra 4 Pu 5 2 Sa 5 7 Ra 6 4 Pu 7 2 Sa 7 8 ― l 3.2 A. .

8 3 7 −7 0 8 6. 4 6 0 − l l − 2.2 B. 5 I 2 −3 I 3 77 . 5 8 2 −2 7 9 5.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 2 7 l 3. 2 − 9 6 4 7 5 9 4. Selesaikan. Contoh: − 5 6 7 3 8 5 2 9 5 l7 I.

Contoh: 687 − 4l9 = l72 268 267 I. 275 − l28 = l57 l43 I47 2. 327 − 2I9 = l08 l38 532 78 . Warnakan jawapan yang betul.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.2 C. 536 − 2l8 = 342 348 3I8 4. 983 − 456 = 527 577 275 3.

UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 848 − 339 = 5ll 579 509 6. 467 − I38 = 329 239 339 8. 754 − 346 = 4I8 408 48I 7.2 5. 553 − 3I6 = 273 323 237 79 .

527 − I36 = 6. Selesaikan Teka Silang Kata di bawah.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 9I4 − 508 = 3. 563 − 259 = 4. 736 – I27 = 5. 927 − 749 = Menegak: 2. I 2 3 4 5 6 Mendatar: I. 995 − 99 = 80 .2 D.

769 − 3I4 − 223 = 232 332 4. Contoh: 429 − I3 − 6 = 4I0 422 I. 754 – 22I − 20 = 5I3 4I3 5. 866 − I2I − 332 = I32 II2 5I3 4I3 3.3 A.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 497 − I35 − 250 = 2. Warnakan jawapan yang betul. 366 − 23 − 2 = 344 34I 81 . 298 – I33 – I4 = I5I I4I 6.

3 B. 874 − 32I − 332 = 523 5. 796 − 342 − 23I = I2I 4. 859 − 226 − 4I3 = 34I 6. 986 − 2I3 − 432 = 220 2. Contoh: 896 − 24I − I32 = 330 I. Padankan dengan jawapan yang betul. 765 − I22 − 3I3 = 223 3.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 687 − 342 − 224 = 22I 82 .

UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 465 − 22 − 230 = 2. 468 – 24I – I5 = 3. Lengkapkan jawapan di bawah. Contoh: 748 − 32I – I65 = 262 Ra Pu Sa 4 2 7 − I 6 5 2 6 2 3 I2 Ra Pu Sa 7 4 8 −3 2 I 4 2 7 I. 876 – 3II – 452 = 83 .3 C.

964 − 32I − 232 = 7. 875 − 303 − 23I = 84 . 688 − 234 − I43 = 5. 785 − 35I − 220 = 6.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.3 4.

UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.4 A. Contoh: 306 − I2 − 53 = 24I 245 I. 569 − 25 – I7 = 530 527 2. Warnakan jawapan yang betul. 769 – 2I4 – 37 = 5I8 538 85 . 680 − 34 – 24 = 622 662 3.

687 – 253 – I28 = 3I6 306 86 .4 4.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 709 – 234 – I3I = 344 355 6. 929 – 2I4 – 33 = 682 680 7. 848 − 404 − 27 = 447 4I7 5.

8I6 − 360 − 22 = I33 5.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 780 − 542 – I5 = I82 4. Padankan dengan jawapan yang betul. 58I − 233 − 234 = II4 3. Contoh: 358 – I42 − 34 = 3I4 I. 693 – I48 – 23I = 434 2. 926 − 350 – 64 = 223 87 . 476 − 27 – 3I6 = 5I2 6.4 B.

Lengkapkan jawapan di bawah. 703 – 2I5 − 268 = 88 . 623 − 275 − I89 = 2. 820 − 342 − 287 = 3. Contoh: 630 − 275 – I86 = Ra Pu Sa 6 3 0 −2 7 5 3 5 5 5 I2 I0 I69 Ra Pu Sa 3 5 5 − I 8 6 I 6 9 2 I4 I5 I.4 C.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3.

950 − 255 − 387 = 5. 934 − 488 − 273 = 7.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 675 − 298 – I09 = 6.4 4. 8II − 257 − 398 = 89 .

200 + 500 = 700 700 − 200 = 500 700 − 500 = 200 500 − 300 = 200 90 .5 A. Contoh: 300 + 200 = 500 500 − 300 = 200 400 − I00 = 300 500 − 200 = 300 I. I00 + 200 = 300 300 − 200 = I00 300 − I00 = 200 400 − 200 = 200 2.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Suaikan songsangan tambah dan tolak yang betul.

500 + 300 = 800 800 − 500 = 300 900 − 200 = 700 800 − 300 = 500 4.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 3. 300 + 400 = 700 800 − 500 = 300 700 − 300 = 400 700 − 400 = 300 5. 400 + 500 = 900 900 − 400 = 500 800 − 200 = 600 900 − 500 = 400 91 .

3I5 + 425 = 740 740 − 3I5 = 20 − 205 = 315 740 − 425 = 92 .5 B.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Lengkapkan jawapan di bawah. Contoh: 205 + 3I5 = 520 520 − 205 = 3I5 520 – 3I5 = 205 I. I05 + 325 = 430 430 − I05 = 430 − 325 = 2.

UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. 225 + 425 = 650 650 − 225 = 20 − 205 = 315 650 − 425 = 5. 5I5 + 205 = 720 720 – 5I5 = 20 − 205 = 315 720 − 205 = 93 .5 3. 620 + 230 = 850 850 − 620 = 20 − 205 = 315 850 − 230 = 4.

Contoh: Ali mempunyai 325 biji guli.6 A.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Sebanyak 88 biji kek telah dijual. Sebuah kedai telah membuat 466 biji kek. Berapa biji kek yang tinggal? Jumlah = Jual 466 – = 88 466 kek 88 kek = kek biji. 466 − 88 Bilangan kek yang tinggal ialah 94 . Selesaikan. Dia memberi 80 biji guli kepada Aminah. Cari baki guli Ali. Jumlah = Aminah = 325 – 325 80 80 = guli guli 245 guli 2 12 325 − 80 245 Ali mempunyai 245 guli I.

Bilangan murid di Sekolah Kebangsaan Aman ialah 975 orang.6 2. biji biji Buah oren yang masih elok ialah 95 . Dia mendapati I23 biji oren telah rosak. Jumlah = Lelaki – = = orang.UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Berapa biji oren yang masih elok? Jumlah = Rosak – = = biji. hitung bilangan murid perempuan. Jika bilangan murid lelaki ialah 525 orang. orang orang Bilangan murid perempuan ialah 3. Fatimah mempunyai 265 biji oren.

Amir mempunyai 538 keping setem. Berapa orang pengunjung lelaki yang ada dalam stadium itu? Jumlah = Wanita = – = . Cari perbezaan setem Amir dan Sara. Pengunjung wanita ialah 2I3 orang.6 4. Sara pula mempunyai I29 keping setem. Amir = Sara = – setem setem = .UNIT 3 TOLAK DALAM LINGKUNGAN I000 UNIT 3. Beza jumlah setem Amir dan Sara ialah 5. orang orang Bilangan pengunjung lelaki ialah 96 . Terdapat 685 orang dalam sebuah stadium.

Contoh: 4 kumpulan 3 ahli I. kumpulan ahli 97 . kumpulan ahli 2.I A. Isikan tempat kosong bilangan kumpulan dan ahli.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

kumpulan ahli 98 .UNIT 4 DARAB 3. kumpulan ahli 5. kumpulan ahli 4.

I B. Contoh: I kumpulan 7 ahli I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 5 7 kumpulan ahli 99 . 3 7 kumpulan ahli 2. Bulatkan gambar mengikut bilangan kumpulan dan ahli.

6 kumpulan 7 ahli 4. 7 7 kumpulan ahli 5. 8 7 kumpulan ahli 100 .UNIT 4 DARAB 3.

5 9 kumpulan ahli 101 . 4 9 kumpulan ahli 2.I C.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Warnakan mengikut bilangan kumpulan dan ahli yang diberi. Contoh: 2 9 kumpulan ahli I.

I D. 0 3 6 kumpulan 3 ahli 9 I2 I5 I8 2I 24 27 5 3. 0 3 6 kumpulan 3 ahli 9 I2 I5 I8 2I 24 27 3 2.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 2 I. 0 3 6 kumpulan 3 ahli 9 I2 I5 I8 2I 24 27 4 kumpulan 3 ahli 102 . 0 3 6 kumpulan 3 ahli 9 I2 I5 I8 2I 24 27 7 4. Lukis anak panah bagi kumpulan yang berikut.

I E. Lukis anak panah bagi kumpulan yang berikut. kumpulan 6 ahli 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 8 kumpulan 6 ahli 103 .UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 6 4. Contoh: 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 2 I. kumpulan 6 ahli 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 5 kumpulan 6 ahli 3. 0 6 I2 kumpulan 6 ahli I8 24 30 36 42 48 54 4 2.

ahli 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 kumpulan ahli 104 . Isikan bilangan kumpulan dan ahli.UNIT 4 DARAB UNIT 4.I F. kumpulan 7 ahli 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 kumpulan 2. ahli 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 kumpulan ahli 3. Contoh: 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 2 I. 0 7 I4 21 28 35 42 49 56 63 kumpulan 4.

Contoh: 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 2 I. ahli 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 kumpulan ahli 105 .UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 kumpulan 4. Isikan bilangan kumpulan dan ahli. ahli 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 kumpulan ahli 3.I G. kumpulan 7 ahli 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 kumpulan 2.

kumpulan 9 ahli 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 4 kumpulan 9 ahli 3. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 5 4. Contoh: 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 2 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. kumpulan 9 ahli 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 3 2.I H. Lukis anak panah bagi kumpulan yang berikut. kumpulan 9 ahli 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 6 kumpulan 9 ahli 106 .

+ 3 = 6 + + + = 2. Contoh: 3 I.2 A. + + + + = 3. Lengkapkan ayat matematik yang berikut.UNIT 4 DARAB UNIT 4. + + + + + = 107 .

Contoh: 6 + 6 = I2 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. + 2. Lengkapkan ayat matematik yang berikut. + + = + + + + + = 108 .2 B.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. 9 + 9 + 9 = 27 7 + 7 + 7 = 2I 2. Contoh: 7 + 7 = I4 8 + 8 = I6 I. 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 109 . Warnakan ayat matematik yang betul. 6 + 6 + 6 +6 = 24 7 + 7 + 7 +7 = 28 3.2 C.

9 + 9 + 9 = 27 8 + 8 + 8 = 24 2.2 D. Warnakan jawapan yang betul. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6= 42 110 .UNIT 4 DARAB UNIT 4. Contoh: 8 + 8 = I6 7 + 7 = I4 I.

Contoh: 9 + 9 = I8 I. 2. 111 . 3.UNIT 4 DARAB UNIT 4.2 E. Tulis ayat matematik.

8 + 8 + 8 + 8 = 32 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = I5 112 . Contoh: 7 + 7 = I4 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 8 + 8 = I6 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 2. Warnakan ayat matematik yang betul. 9 + 9 + 9 + 9 = 36 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 3.2 F.

113 . Contoh: 4 × 3 = I2 I. 3.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik darab.3 A. 2.

5 × 6 = 30 6 × 6 = 36 2 × 6 = I2 2. Warnakan kotak yang mengandungi ayat matematik yang betul. Contoh: 3 × 6 = I8 4 × 6 = 24 2 × 6 = I2 I.3 B. 5 × 6 = 30 7 × 6 = 42 4 × 6 = 24 114 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.

3 115 . I×6=6 3 × 6 = I8 4 × 6 = 24 5.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 7 × 6 = 42 9 × 6 = 54 2 × 6 = I2 UNIT 4.3 3. 8 × 6 = 48 6 × 6 = 36 9 × 6 = 54 4.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. = × = UNIT 4.3 116 . Tuliskan ayat matematik bagi gambar rajah di bawah.3 C. × 7 = I4 × 2. Contoh: 2 I.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. = × 117 = . Tuliskan ayat matematik bagi gambar rajah di bawah.3 D. Contoh: 3 × 8 = 24 I. × 2.

118 .UNIT 4 DARAB UNIT 4. Contoh: 2 × 9 = I8 I. Tuliskan ayat matematik bagi gambar rajah di bawah.3 E. 2.

3.3 F. 119 . 2. Tuliskan ayat matematik bagi gambar rajah di bawah. Contoh: 2 × I00 = 200 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik pada ruang yang disediakan berdasarkan gambar rajah yang diberi. 120 .3 G. Contoh: 2 × 6 = I2 I. 2.

Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 3×3=9 6 × 3 = I8 I. Warnakan ayat matematik yang betul berdasarkan garis nombor berikut. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 9 × 3 = 27 7 × 3 = 2I 4.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 2×3=6 121 9 × 3 = 27 . 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 2×3=6 2.3 H. 0 3 6 9 I2 I5 5 × 3 = I5 I8 2I 24 27 4 × 3 = I2 7 × 3 = 2I 3.

0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 + × 122 + 6 = = . Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut.UNIT 4 DARAB UNIT 4.3 I. Contoh: 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 6 2 I. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 + + + × + = + = 3. 0 6 I2 I8 24 + × 6 6 = = I2 I2 30 36 42 48 54 + + × + 6 = = 2.

0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 + × = = 2. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 + + × 123 + = + = . 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 + + + × + = + = 3.3 J. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut. Contoh: 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 7 + 3 7 × + 7 7 = = 2I 2I I.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 + × = = 2.3 K. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut. Contoh: 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 8 + 8 + 6 8 + × 8 8 + = 8 48 + 8 = 48 I. 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 + + × 124 + = = .UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 + + × + + = = 3.

Contoh: 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 9 + 9 + 5 9 × + 9 9 = + 9 45 = 45 I. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 + + + × 125 + = + + = . 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 + × + = = 2.3 L. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 81 + + × + = = 3.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 + + × + = = 3. Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 3 + 3 + 5 3 × + 3 3 = + 3 I5 = I5 I. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 + × + = = 2.3 M. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 + + + × 126 + = + + = .UNIT 4 DARAB UNIT 4.

0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 2. 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 4.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 127 . Contoh: 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 7 × 100 = 700 I. 0 I00 200 300 400 500 600 700 800 900 3.3 N. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan garis nombor berikut.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. 5. 3. 9. Suaikan. 7. Contoh: 3 × 4 = I2 I. 8. 6 × 7 = 42 5 × 4 = 20 8 × 7 = 56 8 × 6 = 48 9 × 7 = 63 3 × 5 = I5 7 × 4 = 28 5 × 9 = 45 3 × 7 = 2I 4 × 9 = 36 9 × 5 = 45 7 × 9 = 63 6 × 8 = 48 4 × 3 = I2 9 × 4 = 36 5 × 3 = I5 7 × 3 = 2I 4 × 5 = 20 7 × 6 = 42 7 × 8 = 56 4 × 7 = 28 128 . 6.4 A. I0. 4. 2.

Contoh: 4 × 6 = 24 I. I0. Lengkapkan. 4. 5.4 B. 8. 6. 3 × 4 = I2 6 × 7 = 42 5 × 4 = 20 9 × 3 = 27 8 × 6 = 48 9 × 7 = 63 3 × 5 = I5 7 × 4 = 28 5 × 9 = 45 4 × 8 = 32 8× 4× 7× 3× 7× 6 × 4 = 24 × 3 = 12 = 42 × 5 = 20 = 27 × 8 = 48 = 63 × 3 = I5 = 28 × 5 = 45 = 32 UNIT 4. 9. 2. 7. 3.4 129 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.

6. 7 × 3 = 2I 5 × 9 = 45 3 × 5 = I5 8 × 6 = 48 5 × 4 = 20 4 × 3 = I2 6 × 7 = 42 9 × 3 = 27 9 × 7 = 63 7 × 4 = 28 4 × 6 = 24 130 .UNIT 4 DARAB C. 5. 3. 8. I0. 4. 7. Contoh: 3 × 4 = I2 I. Lengkapkan. 2. 9.

Tuliskan ayat matematik darab.UNIT 4 DARAB UNIT 4. I×3=3 131 .5 A.

Tuliskan ayat matematik darab. I×6=6 132 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.5 B.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik darab. I×7=7 133 .5 C.

I×8=8 134 .5 D.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Tuliskan ayat matematik darab.

Tuliskan ayat matematik darab. I×9=9 135 .5 E.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

Tuliskan ayat matematik darab.UNIT 4 DARAB UNIT 4. I × I00 = I00 136 .5 F.

137 . Tuliskan ayat matematik berpandukan garis nombor. 3. 4. 2.5 G. Contoh: I×3=3 I.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 3.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Lengkapkan ayat matematik berpandukan garis nombor.5 H. Contoh: I×6=6 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 I. 0 4. 0 2. 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 138 .

3. 4. 2. Isikan tempat kosong berpandukan garis nombor.5 I. 139 . Contoh: 3 × 7 = 2I I.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

Contoh: I×8=8 I. 2 × 8 = I6 2.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 3 × 8 = 24 3.5 J. Lukiskan anak panah pada garis nombor berpandukan ayat matematik yang diberi. 7 × 8 = 56 140 .

2. 7.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 3. 6. Contoh: I. 5 3 7 8 I 2 6 × × × × × × × × × × 3 3 3 3 3 3 3 = = = = = = = = = = 9 24 0 27 6 I8 I2 141 . 9. 4. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 3. I0. 8. 5.6 A.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. I0. 3. 5. 8. 0 6 2 9 7 3 8 × × × × × × × × × × 6 6 6 6 6 6 6 = = = = = = = = = = 36 54 24 30 I8 48 6 142 . 4. 9.6 B. 7. 6. 2. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 6. Contoh: I.

Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 7. 5. Contoh: I. 7. 6 4 0 2 3 5 7 × × × × × × × × × × 7 7 7 7 7 7 7 = = = = = = = = = = 28 I4 63 56 35 49 7 143 .UNIT 4 DARAB UNIT 4. 8.6 C. I0. 2. 3. 4. 9. 6.

5 4 7 9 I 2 3 × × × × × × × × × × 8 8 8 8 8 8 8 = = = = = = = = = = 32 72 0 64 I6 24 48 UNIT 4.6 144 .6 D. 9. 2. 5. 3. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 8. 8. 4. I0. Contoh: I.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 6. 7.

8.UNIT 4 DARAB E. 3. 9. 6. 5. Contoh: I. 6 8 7 I 4 2 3 × × × × × × × × × × 9 9 9 9 9 9 9 = = = = = = = = = = 72 9 0 8I I8 27 45 145 . Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 9. I0. 7. 4. 2.

2. 9. 3. 6. 4. 5 4 7 8 I 2 3 × × × × × × × × × × I00 I00 I00 I00 I00 I00 I00 = = = = = = = = = = 400 800 0 900 200 300 600 146 .6 F. 5. Lengkapkan ayat matematik berikut bagi sifir 100. 8. I0. Contoh: I. 7.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

Darab 3 Contoh: I×3=3 Darab 6 Contoh: I×6=6 Darab 7 Contoh: I×7=7 2×3= 2×6= 2×7= 3×3= 3×6= 3×7= 4×3= 4×6= 4×7= 5×3= 5×6= 5×7= 6×3= 6×6= 6×7= 7×3= 7×6= 7×7= 8 ×3= 8×6= 8×7= 9×3= 9×6= 9×7= 147 . Lengkapkan sifir berikut.7(a) A.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

Darab 8 Contoh: I×8=8 Darab 9 Contoh: I×9=9 Darab l 00 Contoh: I × I00 = I00 2×8= 2×9= 2 × I00 = 3×8= 3×9= 3 × I00 = 4×8= 4×9= 4 × I00 = 5×8= 5×9= 5 × I00 = 6×8= 6×9= 6 × I00 = 7×8= 7×9= 7 × I00 = 8 ×8= 8×9= 8 × I00 = 9×8= 9×9= 9 × I00 = 148 .UNIT 4 DARAB UNIT 4.7(a) B. Lengkapkan sifir berikut.

Lengkapkan sifir berikut.UNIT 4 DARAB UNIT 4.7(a) C. × 3 6 7 8 9 I00 I 2 6 3 4 5 6 7 2I 8 9 6 l4 24 9 300 63 42 72 149 .

5. Padankan Contoh: I×3 I. 2×7 5×8 9×7 4×3 3×6 6 × I00 4×9 7×6 8 × I 00 5×3 63 l2 l8 600 3 l4 40 800 l5 36 42 150 . I0. 9. 3. 2. 6. 8.7(b) A.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 4. 7.

7(b) B. 9 2. × 6 = 6 × 9 = 151 . Isikan tempat kosong Contoh: 2 × 6 = I2 I. × 9 = 8 5. × 7 = 5 3. × 3 = 4 4.UNIT 4 DARAB UNIT 4.

UNIT 4 DARAB UNIT 4. × 6 = 42 5. 7 × = 2I 4.7(c) A. 9 × = 7 152 72 56 6. Isikan tempat kosong Contoh: 3 × 6 = I8 I. 6 × = 36 2. × 9 = 45 3. × = .

6. I.7(c) B. I0. 8. 4. 4 5 l 5 9 × × × × × × × × × × 7 6 3 I00 6 = = = = = = = = = = 20 I8 36 8 27 500 30 I4 I8 28 153 . 7. 9. Lengkapkan ayat matematik berikut.UNIT 4 DARAB UNIT 4. 5. 3. 2.

Jumlah minuman yang dijual ialah 2. Setiap hari dia menjual 3 botol minuman. ekor. Encik Hadi berniaga selama 4 hari. Jumlahnya ialah 6 I. Contoh: Ada 2 kumpulan lebah. Setiap kumpulan ada 3 ekor lebah. botol.8 A.UNIT 4 DARAB UNIT 4. Puan Zaiton ada 3 orang anak perempuan. Lengkapkan. Dia memberi 8 pin rambut kepada setiap orang anaknya. Berapakah bilangan pin rambut yang ada semuanya? × = 154 .

9÷3=3 2.I A. I5 ÷ 3 = 5 4. Bulatkan objek kepada tiga-tiga.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Contoh: 6÷3=2 I. I2 ÷ 3 = 4 3. I8 ÷ 3 = 6 155 .

Bulatkan objek kepada enam-enam. 24 ÷ 6 = 3. Lengkapkan ayat matematik. Contoh: I2 ÷ 6 = 2 I. 30 ÷ 6 = 4. 36 ÷ 6 = 5.I B. I8÷6= 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 42 ÷ 6 = 156 .

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Contoh: I4 ÷ 7 = 2 I I.I C. 28 ÷ 7 = 4 157 . 2I ÷ 7 = 3 2. Bulatkan objek kepada tujuh-tujuh.

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 42 ÷ 7 = 6 5.I 3. 49 ÷ 7 = 7 158 . 35 ÷ 7 = 5 4.

Lengkapkan ayat matematik.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 24 ÷ 8 = 2. 32 ÷ 8 = 159 . Contoh: I6 ÷ 8 = 2 I. Bulatkan objek kepada lapan-lapan.I D.

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.I 3. 56 ÷ 8 = 160 . 40 ÷ 8 = 4. 48 ÷ 8 = 5.

Contoh: 27 ÷ 9 = 3 I.I E. Bulatkan objek kepada sembilan-sembilan.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Lengkapkan ayat matematik. I8 ÷ 9 = 2. 36 ÷ 9 = 161 .

UNIT 5 BAHAGI 3. 45 ÷ 9 = 4. 63 ÷ 9 = 5. 8I ÷ 9 = 162 .

I F. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 27 ÷ 3 = 9 163 . 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 9 ÷ 3 = 3 3. Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 I5 ÷ 3 = 5 I. 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 3 ÷ 3 = I 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Lukiskan anak panah berdasarkan ayat matematik yang diberi.

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 54 ÷ 6 = 9 164 .I G. Contoh: 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 36 ÷ 6 = 6 I. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 30 ÷ 6 = 5 3. Lukiskan anak panah berdasarkan ayat matematik yang diberi. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 I8 ÷ 6 = 3 2.

0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 63 ÷ 7 = 165 . 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 35 ÷ 7 = 3. Lukiskan anak panah dan lengkapkan ayat matematik yang diberi.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 42 ÷ 7 = 2. Contoh: 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 28 ÷ 7 = 4 I.I H.

0 8 I6 24 32 72 ÷ 166 40 48 56 64 72 = 9 . 0 8 I6 24 32 24 ÷ 40 48 56 64 72 = 3 3. Contoh: 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 72 32 ÷ 8 = 4 I.I I.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Lukiskan anak panah dan lengkapkan ayat matematik yang diberi. 0 8 I6 24 32 16 ÷ 40 48 56 64 72 = 2 2.

0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I ÷ 9 = 9 167 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Lukiskan anak panah di bawah garis nombor dan lengkapkan ayat matematik. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I 24 ÷ 9 = 6 3. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I 16 ÷ 9 = 4 2. Contoh: 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I 27 27 ÷ 9 = 3 I.I J.

Lukiskan anak panah dan lengkapkan ayat matematik yang diberi.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 0 8 I6 24 48 ÷ 32 40 = 6 48 56 64 72 168 . 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 24 ÷ 3 = 2. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 2I ÷ 7 = 3.I K. Contoh: 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 30 ÷ 6 = 5 I.

2(a) 169 . 2..2(a) A.. Tuliskan ayat matematik yang betul. UNIT 5. 3.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Contoh: 6 ÷ 3 = 2 I.

32 ÷ 8 = 4 8 ÷ 32 = 4 32 ÷ 4 = 8 170 .UNIT 5 BAHAGI B. 7 ÷ 3 = 2I 2I ÷ 7 = 3 2I ÷ 3 = 7 2. Warnakan ayat matematik yang betul secara pengumpulan. 6 ÷ 3 = I8 I8 ÷ 3 = 6 I8 ÷ 6 = 3 3. 4 ÷ I2 = 3 I2 ÷ 3 = 4 I2 ÷ 4 = 3 4. Contoh: 6÷3=2 6÷2=3 3÷6=2 I.

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5..2(b) A. Masukkan I8 ekor ikan sama banyak ke dalam 6 biji kuali. I. Contoh: 6 batang ais krim dikongsi oleh 3 orang budak. 171 . Setiap orang mendapat 6 ÷3 = 2 2 batang ais krim. Lengkapkan ayat matematik berikut secara pengongsian.

. Masukkan 36 biji buah manggis ke dalam 9 buah bakul. Masukkan 32 ekor anak penyu ke dalam 8 buah baldi. 172 .2(b) 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 3.

. 2.. Lukiskan bentuk-bentuk yang sama bilangannya dalam kotak yang disediakan. UNIT 5.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.2(b) B. Contoh: I.2(b) 173 .

174 . 4.UNIT 5 BAHAGI 3.

UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Selesaikan. 42 ÷ 6 = Ayat matematik: ___________________ 175 . Contoh: I8 ÷ 3 = _____ I8  3 I5 I kali I5  3 I2 2 kali I2 3 9 3 kali 9 3 6 4 kali 6 3 3 5 kali 3 3 0 6 kali Ayat matematik I8 ÷ 3 = 6 I.2(c) A. 24  3 24 ÷ 3 =  3  3  3  3  3  3  3 I kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali Ayat matematik: ___________________ 2..

72 ÷ 9 = Ayat matematik: ___________________ 176 . 28 ÷ 7 = Ayat matematik: ___________________ 4. 56 ÷ 8 = Ayat matematik: ___________________ 5.UNIT 5 BAHAGI 3.

35  7 = 56 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0 7. 24 4 = 35 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 = 0 6. Suaikan. 36  9 = 36 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0 5.2(c) B. Contoh: 24  3 = 40 – 8 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0 I. 56  8 = 24 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 = 0 177 . 24  6 = 28 – 7 – 7 – 7 – 7 = 0 2. 28  7 = 24 – 6 – 6 – 6 – 6 = 0 3. 40  8 = 24 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 0 4..UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

2(c) C. Lukiskan anak panah pada garis nombor dan lengkapkan ayat matematik.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Contoh: Ayat matematik I8 ÷ 3 = 6 0 6 3 3 5 3 6 4 3 9 3 3 I2 2 3 I5 I 3 I8 I. Ayat matematik 28 ÷ 7 = 0 7 I4 2I 28 35 42 178 .. Ayat matematik 24 ÷ 6 = 0 6 I2 I8 24 30 36 2.

UNIT 5 BAHAGI 3. Ayat matematik 36 ÷ 6 = 0 6 I2 I8 24 30 36 179 . Ayat matematik 40 ÷ 8 = 0 8 I6 24 32 40 48 4. Ayat matematik 54 ÷ 9 = 0 9 I8 27 36 45 54 5.

2(d) A. Contoh: 3 × 4 = I2 Ayat matematik : I. 6 × 5 = 30 Ayat matematik : 180 ..UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. I2  4 = 3 3 × 7 = 2I Ayat matematik : 2. Tulis ayat matematik bahagi secara songsangan darab.

2(d) B.. Isikan tempat kosong. I. I × 3 = 3 3 ÷ 3 = I 3 ÷ I = 3 ___ × 3 = 6 6 ÷ 3 = ___ 6 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = I5 I5 ÷ 3 = ___ I5 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = 9 9 ÷ 3 = ___ 9 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = 24 24 ÷ 3 = ___ 24 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = 2I 2I ÷ 3 = ___ 2I ÷ ___ = 3 ___ × 3 = 27 27 ÷ 3 = ___ 27 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = I8 I8 ÷ 3 = ___ I8 ÷ ___ = 3 ___ × 3 = I2 I2 ÷ 3 = ___ I2 ÷ ___ = 3 181 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

UNIT 5 BAHAGI ) 2. I × 6 = 6 6 ÷ 6 = I 6 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = I2 I2 ÷ 6 = ___ I2 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 24 24 ÷ 6 = ___ 24 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 30 30 ÷ 6 = ___ 30 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = I8 I8 ÷ 6 = ___ I8 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 42 42 ÷ 6 = ___ 42 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 54 54 ÷ 6 = ___ 54 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 36 36 ÷ 6 = ___ 36 ÷ ___ = 6 ___ × 6 = 48 48 ÷ 6 = ___ 48 ÷ ___ = 6 182 .

I× 7=7 7÷7= I 7 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = I4 I4 ÷ 7 = ___ I4 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 28 28 ÷ 7 = ___ 28 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 35 35 ÷ 7 = ___ 35 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 2I 2I ÷ 7 = ___ 21 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 49 49 ÷ 7 = ___ 49 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 63 63 ÷ 7 = ___ 63 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 42 42 ÷ 7= ___ 42 ÷ ___ = 7 ___ × 7 = 56 56 ÷ 7 = ___ 56 ÷ ___ = 7 183 .UNIT 5 BAHAGI 3.

UNIT 5 BAHAGI 4. I × 8 = 8 8 ÷ 8 = I 8 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = I6 I6 ÷ 8 = ___ I6 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 32 32 ÷ 8 = ___ 32 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 40 40 ÷ 8 = ___ 40 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 24 24 ÷ 8 = ___ 24 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 56 56 ÷ 8 = ___ 56 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 72 72 ÷ 8 = ___ 72 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 48 48 ÷ 8= ___ 48 ÷ ___ = 8 ___ × 8 = 64 64 ÷ 8= ___ 64 ÷ ___ = 8 184 .

9÷9= I I ×9=9 9 ÷ ___ = 9 I8 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = I8 18 ÷ ___ = 9 36 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 36 36 ÷ ___ = 9 45 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 45 45 ÷ ___ = 9 27 ÷ 9 = ___ ___.UNIT 5 BAHAGI 5. × 9 = 27 27 ÷ ___ = 9 63 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 63 63 ÷ ___ = 9 8I ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 8I 8 I ÷ ___ = 9 54 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 54 54 ÷ ___ = 9 72 ÷ 9 = ___ ___ × 9 = 72 72 ÷ ___ = 9 185 .

186 . Tuliskan ayat matematik.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 2. Contoh: 9  9 = I I.3 A.

0 I 2 3 4 5 6 ÷ = 2.3 B. Lengkapkan ayat Matematik di bawah.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Contoh: 0 I 2 3 3 ÷ 3 = I I. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 ÷ = 187 .

3 188 . 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 ÷ = 4. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 ÷ = UNIT 5. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 ÷ = 5.UNIT 5 BAHAGI 3.

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II I2 2. BAHAGI Tuliskan ayat matematik Contoh: 0 I 2 3 4 5 6 6÷6=I I.UNIT 5 C. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 189 .

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20 2I 22 23 24 4. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20 2I 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5.UNIT 5 BAHAGI 3. 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 20 2I 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3I 32 33 34 35 36 190 .

Contoh: 7÷7=I I. Lengkapkan ayat matematik.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.4 A. 191 .

4. 192 . 3.UNIT 5 BAHAGI 2.

0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 27 30 193 . 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 24 2.4 B. Contoh: 0 3 6 9 I2 I5 I8 2I 2I ÷ 7 = 3 I. Lengkapkan ayat matematik berikut.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 54 60 5.UNIT 5 BAHAGI 3. 0 6 I2 I8 24 30 36 42 48 4. 0 7 I4 2I 28 35 42 49 194 .

0 7 I4 2I 28 35 42 49 56 63 70 7. 0 8 I6 24 32 40 48 56 64 195 .UNIT 5 BAHAGI 6. 0 8 I6 24 32 40 48 56 8.

0 9 I8 27 36 45 54 63 72 8I 90 196 . 0 9 I8 27 36 45 54 63 I0. 0 9 I8 27 36 45 54 63 72 II.UNIT 5 BAHAGI 9.

Isikan tempat kosong.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 6   3 3 = = I 9 I2 I5     3 3 3 = = = I8 3 = 2I  3 = 24 27   3 3 = = 197 . 5. 3. 7. 2.5 (a) A. 4. Contoh: 3 I. 6. 8.

2.5 (a) 198 .5 (a) Contoh: 6 I. 5. 6. 3. 7. 4.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 8. I2   6 6 = = I I8 24 30   ÷   6 3 6 6 = = = = 36 6 42  6 = 48 54   6 6 = = UNIT 5.

2. I4   7 7 = = I 2I 28 35     7 7 7 = = = 42 7 = 49  7 = 56 63   7 7 = = UNIT 5. 4.5 (a) 199 . 6. 7. 5.UNIT 5 BAHAGI Contoh: 7 I. 3. 8.

4. 3.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 8.5 (a) Contoh: 8 I. 6. 2. I6   8 8 = = I 24 32 40     8 8 8 = = = 48 8 = 56  8 = 64 72   8 8 = = 200 . 5. 7.

5.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.5 (a) Contoh: 9 I. 3. 4. 6. 2. 8. I8   9 9 = = I 27 36 45     9 9 9 = = = = 54 9 63  9 = 72 8I  ÷  9 9 = = 201 . 7.

200   I00 I00 = = I 300 400 500     I00 I00 I00 = = = 600 I00 = 700  I00 = 800 900 I000 ÷  ÷   I00 I00 I00 = = = 202 . 8. 9.5 (a) Contoh: I00 I. 5. 7. 4. 3. 6.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 2.

5. 2. 7. 24 ÷   3 = I5 3 = 2I  3 = 203 . 8.5 (b) A. 4. I8   3 3 = = I I2 9 27    3 3 3 = = = 6  3 = 6. Isikan tempat kosong. Contoh: 3 I. 3.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

48  6 = 30  6 = 8. I8  6 = 6. 36 ÷   6 6 = = I 42 24 ÷  ÷   6 6 = = I2 6 = 5. 7.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 2.5 (b) Contoh: 6 I. 3. 4. 54  6 = 204 .

7. 6.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.5 (b) Contoh: 7 I. 63 7 = 205 . 4. 35   7 7 = = I 56 28 I4  ÷  ÷   7 7 7 = = = = 42 7 49  7 = 2I ÷   7 = 8. 2. 5. 3.

UNIT 5

BAHAGI
UNIT 5.5 (b)

Contoh: 8 I. 2. 3. 4. 5. 6. I6   8 8 = = I

56 24 40

    

8 8 8

= = =

48

8

=

32

8

=

7. 8.

72

8

=

64

8

=

206

UNIT 5

BAHAGI
UNIT 5.5 (b)

Contoh: 9 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 36    9 9 = = I

27 I8 72

   

9 9 9

= = =

54

9

=

45

9

=

8I 63

 

9 9

=

=

207

UNIT 5

BAHAGI
UNIT 5.5 (b)

Contoh: I00 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 400   I00 I00 = = I

600 500 900

   

I00 I00 I00

= = =

700

I00

=

200

I00

=

800

  

I00

= = =

300 I000

I00 I00

208

UNIT 5

BAHAGI
UNIT 5.5 (c)

A.

Isikan tempat kosong. Contoh: 3 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8.  3 = 3 = 6   3 = = I 2

 

3 3

= =

3 4

I5

 

=

5

3

=

6

2I

=

7

8

9

209

5 (c) Contoh: 6  6 = I I. I2  6 = 2 2. 3. 6.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 8. 4. 5. 7. I8   6 = = 3 4  36  6 = = 5 6  6 = 7 48   = 8 6 = 9 210 .

6.5 (c) Contoh: 7 I. 5. 2.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 7. 4. 63   7 7 = = I 56 49   7 7 = = 42 35   7 7 = = 28  7 = 2I I4   7 7 = = 211 . 8. 3.

6. 3. 8. 72   8 8 = = I 64 56   8 8 = = 48   8 = = 40 8 32  8 = 24 I6   8 8 = = 212 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. 2. 7. 4.5 (c) Contoh: 8 I. 5.

2. 6. 7. 3. 8.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.5 (c) Contoh: 9 I. 4. 5. 36   9 9 = = I 27 I8 54 45     9 9 9 9 = = = = 8I  9 = 72 63   9 9 = = 213 .

5 (c) Contoh: I00 I. 7. 6. 2. 3. 9. 8. 5. 4. 300   I00 I00 = = I 900 800   I00 I00 = = 500   I00 = = 600 I00 200  I00 = 400 700 I000    I00 I00 I00 = = = 214 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5.

Contoh: I2 ÷ 3 = 4 Ada I2 biji epal. Dia memberinya kepada orang cucunya sama banyak. Encik Nik memberi kepada 3 orang murid.6 A. I I8 ÷ 3 = 6 Pak Ali memetik biji manggis. Setiap orang murid mendapat 4 biji epal. 215 .UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Isi tempat kosong di bawah. Setiap orang cucunya memperoleh biji manggis.

Semua gulinya dimasukkan ke dalam bekas. 216 . Peti kayu itu boleh menyimpan biji bola. 3.UNIT 5 BAHAGI 2. I00 I00 ÷ I = I00 Alif ada biji guli . I000 I000 ÷ I = I000 Imran mendapat biji bola kecil daripada kakak. Dia menyimpan semua bola tersebut di dalam peti kayu. Bekas itu dapat menyimpan biji guli.

Puan Devi ada 48 biji manik.UNIT 5 BAHAGI UNIT 5. Berapa orang murid di dalam setiap kumpulan? 2. Berapakah bilangan manik yang ada di dalam setiap kotak? 217 . Berapa meter panjang kain bagi setiap helai potongan? 84 ÷ 7 = l2 I. Selesaikan. Semua kain itu dipotong secara sama panjang kepada 7 helai potongan. Dia membahagikan manik itu secara sama banyak ke dalam 8 kotak. Contoh: Puan Timah membeli 84 meter kain. Mereka dibahagikan secara sama banyak kepada 5 kumpulan. Terdapat I05 orang murid di padang.6 B.

UNIT 5 BAHAGI 3. Berapakah bilangan biskut yang ada dalam setiap baris? 5. Encik Wong mempunyai 27 biji oren. Dia ingin mengagihkan kesemua buah oren itu kepada 3 orang anaknya secara sama banyak. Dia meletakkan 6 biji telur dalam setiap bekas. Berapakah bilangan buah oren yang diperolehi oleh setiap orang anaknya? 218 . Puan Farah menyusun 42 keping biskut secara sama banyak kepada 7 barisan di atas sebuah dulang. Berapakah bilangan bekas yang digunakannya? 4. Encik Jamal mengumpul 54 biji telur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful