Lembaran Kerja Pendidikan Moral Tahun 4

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 Nilai 2.

3 Tanggungjawab terhadap Keluarga Nama : _________________________ Tarikh : ______________

A. Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

Datuk dihormati setiap masa, Nasihatnya berguna untuk semua

Bapa bekerja siang dan malam Mencari rezeki untuk keluarga

Nenek bercerita penuh pengajaran, Cucu menyimpan dalam ingatan

Ibulah segala-galanya bagi kami Kasih sayangnya sungguh sejati

Kasih sayang Mencari rezeki untuk keluarga

Disimpan dalam ingatan Nenek

Dihormati Bercerita

Datuk Ibu

1. Ayah kepada bapa kita ialah _______________. 2. Ibu kepada emak ialah ___________________. 3. Nenek suka _________________ . 4. Bapa bekerja siang dan malam untuk ________________________________ . 5. Bagi anak-anak ________________ adalah segala-galanya. 6. Segala nasihat daripada nenek akan ____________________________ oleh cucu. 7. Pada setiap masa, datuk akan sentiasa __________________. 8. _______________________ ibu terhadap anak-anak sungguh sejati.

Tanda . Sentiasa mengulang kaji pelajaran bersama-sama. 3. Membantu ibu membuat kerja-kerja rumah bagi meringankan beban kerja ibu. Sentiasa menjaga tutur kata dan tingkah laku agar maruah keluarga tidak tercemar. Mengutamakan masa bersama-sama ahli keluarga. Bil 1. Berprasangka buruk terhadap adik-beradik.B. 8. 4. 2. 7. Tandakan betul pada ciri-ciri bertanggungjawab terhadap keluarga dan pangkah pada ciri-ciri yang sebaliknya. 6. Ingkar akan arahan ibu bapa. Menceritakan rahsia keluarga kepada orang lain yang bukan dalam kalangan ahli keluarga. Saling berdendam antara satu sama lain. Pernyataan Sentiasa menghormati ahli keluarga. Sentiasa meminta izin daripada ibu bapa terlebih dahulu sebelum keluar dari rumah. 9. 10. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful