PEMBENTUKAN PERKATAAN BAHARU BAHASA MELAYU

Disediakan Oleh: Rosnaini Binti Mohd Rapi PISMP BM1 SEM 5

PENGENALAN
• Perkataan-perkataan baharu umumnya timbul dalam sesuatu bahasa melalui dua proses utama, iaitu pertama melalui penggunaan popular, seperti dalam media massa, penulisan kreatif dan seumpamanya, dan kedua melalui proses perancangan bahasa yang rasmi.

dan perbendaharaan kata (leksikon). . akan berlaku proses yang melibatkan bidang-bidang bunyi bahasa (fonologi).• Dalam pembentukan kata baharu sesuatu bahasa. pembentukan kata (morfologi).

BUNYI BAHASA MELAYU .

. mempunyai sejumlah bunyi bahasa yang digunakan untuk menerbitkan bentukbentuk kata mengikut suatu peraturan atau sistem bunyi bahasa.BUNYI BAHASA MELAYU • Unit yang terkecil yang berfungsi dalam sesuatu bahasa ialah fonem atau secara umum disebut bunyi bahasa. seperti juga bahasa-bahasa semula jadi yang lain. • Bentuk-bentuk kata yang menjadi unit ujaran atau pertuturan dapat dipecah-pecahkan kepada unitunit bunyi yang disebut fonem. • Bahasa Melayu.

. iaitu 18 konsonan dan enam vokal.BUNYI ASLI BAHASA MELAYU • Bahasa melayu mempunyai 24 bunyi bahasa asli.

KONSONAN • 18 konsonan asli yang terdapat dalam bahasa Melayu dapat diklasifikasikan mengikut cara dan daerah sebutannya seperti yang terdapat dalam jadual berikut: .

KONSONAN ASLI Daerah sebutan Cara sebut Bibir Gigi-gusi Lelangit Keras Lelagit Lembut k g Glotis p b Letupan Letusan c j t d - m Sengau Geseran Getaran Sisian w ½v y l r s h n ny ng - .

n.• 10 huruf konsonan yang dapat hadir pada awal. beg.d. dan kolej.h.m.ng. tengah dan akhir perkataan adalah p.c dan j hanya berada pada akhir perkataan dalam perkataan-perkataan pinjaman.t. had.g.r dan l. seperti adab.k. • Konsonan b.s. .

Kedudukan Konsonan p b t d k g c j m n ny ng s h r l w y Awal perkataan Tengah perkataan Akhir perkataan peri bisu turi dari kari gari curi jari malu nasi nyaris ngilu sapu helang rayu lagu wangi yang lipas sabit atas lidi akar agar acar ajar ramas panas banyak angan kisar bahan baran balas awan bayi malap ulat tapak malam telan pisang kapas sudah tikar bantal - .

Kedudukan lidah Depan Tengah Belakang Keadaan bibir Sempit i u Separuh sempit Separuh luas Luas e e (ᵊ) a o . .tiga vokal depan.satu vokal tengah.VOKAL • Enam vokal asli bahasa Melayu terdiri daripada. .dan dua vokal belakang. .

• Vokal e (e taling). • Vokal e (e taling). dan o hanya hadir pada akhir perkataan dalam suku kata terbuka dalam kata pinjaman. o. . iaitu i. logo dan polo. tauge. dan e (e pepet) hanya hadir pada awal dan tengah perkataan. tengah dan akhir perkataan. dan u dapat hadir pada awal. seperti sate.• Hanya tiga vokal. a.

Awal Kedudukan perkataan Vokal i e [é] a u itu ekar akar ubat Tengah perkataan (terbuka) bilas berang barang sudah Tengah perkataan (tertutup) pintu bengkok bantu buntal Akhir perkataan api bola palu o olah boleh dompet - Taburan Vokal Asli Bahasa Melayu .

• Selain vokal yang enam ini. iaitu ai. Kedudukan Diftong ai au oi Tengah perkataan hairan saudara Akhir perkataan pandai pulau amboi Diftong Bahasa Melayu . au dan oi. terdapat juga tiga bunyi geluncuran yang disebut diftong.

• Kini. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. maka bahasa Melayu telah mengalami proses peminjaman bunyi-bunyi bahasa daripada bahasa-bahasa tersebut. bahasa Melayu telah menerima sebanyak 8 konsonan pinjaman yang kesemuanya terdiri daripada jenis bunyi geseran.BUNYI BAHASA PINJAMAN • Akibat pertembungan dengan bahasa-bahasa lain. seperti berikut: .

Lelangit Lelangit gusi keras lembut Cara Sebutan Geseran fv th (Ɵ) dh (đ) z sy (š) kh (x) gh (ṿ) Konsonan Pinjaman .Daerah Bibirsebutan gigi Gigi Gigi.

namun bunyi-bunyi seperti th. dz.z atau d dan sy mengikut sistem ejaan rumi baharu. dh. • Contohnya: th -> s : thalji – salji Ithnin – Isnin dz -> z : dzat – zat dzikir – zikir dh -> d : dhobi – dobi hadhirat – hadirat sh -> sy : sharat – syarat isharat – isyarat . kini masing-masing telah ditukar menjadi s. dan sh.• Walaupun umumnya bunyi-bunyi pinjaman ini masih jelas digunakan dalam bentuk ujaran.

PEMBENTUKAN KATA .

telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar bahasa Melayu. pra-. tata-. sehingga penggunaanya amat produktif. seperti maha-.IMBUHAN SANKSRIT • Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama terserap ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. dan panca. . • Antaranya.

tribahasa. triwulan pancawarna. mahadewi. dwipihak. jurucakap. ekasuhu. tritunggal. maharupa maha pra maknanya sebelum maknanya susunan/ peraturan tentang sesuatu sistem/ prasekolah. pancaragam. dwifokus. triwangsa. trisiku. prasejarah. tatatertib. . maharesi.Imbuhan Sanskrit Awalan eka maknanya satu Makna Contoh ekabahasa. ekawarna dwi tri panca dasa juru maknanya dua maknanya tiga maknanya maknya sepuluh dwibahasa. tatasusila. ekapaksi. dwicabang. juruterbang. tata tatabahasa. pakar dalam sesuatu bidang maknanya besar atau agung mahaguru. dasawarsa maknanya orang yang ahli atau jurujual. pancaindera. prakata.

hartawan. bangsawan.Akhiran Makna -ita maknanya perempuan wanita atau Contoh • biduanita -man maknanya orang yang mahir dalam sesuatu • bidang atauorang yang memiliki sesuatu sifat seniman. budiman -wan maknanya orang yang mahir dalam sesuatu bidang/ lapanganatau orang yang • melakukan sesuatu perbuatan atau orang yang sesuatu sifat/ benda olahragawan. lapangan . karyawan. pustakawan. peragawati. -wati maknanya wanita yang mahir dalam sesuatu bidang atau • seniwati. sukarelawati.

bersifat Lelaki. dengan. dengan. tiada Contoh biadab Akhiran -wi Makna Berkenaan. bersifat Contoh dunia -iah -at -ah Berkenaan.IMBUHAN ARAB-PARSI Awalan bi- Makna Tidak. orang Perempuan Perempuan ilmiah hadirin muslimat ustazah .

poli-. dan supra-. kecuali beberapa bentuk imbuhan awalan seperti pro-. • Tetapi umumnya. . mono-. auto-. anti-. imbuhan tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu.IMBUHAN YUNANI-LATIN-INGGERIS • Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa melayu berasal daripada imbuhan bahasa Melayu Yunani-Latin-Inggeris.

autograf. prososialis. antikerajaan.Imbuhan Makna Contoh anti- menentang/ benci antisosial. prokerajaan. proaktif. autonomi poligami. prodemokratik subtajuk. poliklinik. subsistem. automatik. antirokok. subgolongan. antidadah. subtopik . politeknik. antirasuah. antikeganasan autopoliprosub- dengan sendirinya banyak Menyokong/ menyebelahi Sebahagian/ bahagianbahagian yang kecil atau di bawah automobil. prokomunis. subbidang. substandard. subkelas.

-ik.Akhiran • Sebahagian besar bentuk ini wujud dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu. dan –is. -al. . -si. • Antara contoh-contohnya adalah -isme.

kritis (i) -is . idealisme Contoh perkataan: fonemik. fonetik. kolonialisme. praktikal. kritikal Contoh perkataan praktis.(i) -isme • • • Contoh perkataan: sosialisme. potensi. sensasi (i) -ik (i) -si (i) -al • • Contoh perkataan klinikal. saintifik Contoh perkataan: revolusi. magis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful