Nama : ____________________________

Tahun

: __________

Lengkapkan tempat kosong berikut.

a)

b)

c)

Tarikh : _____________

d) e) .