BORANG REFLEKSI INDIVIDU

LAMPIRAN 1

PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5
Nama

:_____________________________________________________

Tahun

: _________________

Tajuk Projek

: ____________________________________________________

Peranan / tanggungjawab saya :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan khidmat masyarakat :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Kelemahan / kekurangan yang dikenalpasti :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cadangan / harapan saya :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Perasaan saya setelah projek selesai :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ULASAN GURU BESAR :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________