PK01 – Pengurusan Panitia STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN …………………………………………………………………………………………………

1. Tajuk Program 2. Tarikh Pelaksanaan

: :

Karnival Ko-Akademik Zon Tangkak 5 Mei 2011

3. Aktiviti yang dijalankan : a) Pertandingan Pidato Terbuka Tahap 2 b) Pertandingan Mengarang Terbuka Tahap 2 c) Pertandingan Bercerita Tahap 2 d) Bercerita Tahap 1 4. Dapatan : 4.1 4.2 4.3 Dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( )

Jika dapat dilaksanakan, sila buat laporan berdasarkan PK1/3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

b) Cadangan pelaksanaan pada masa datang : ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Dapatan : 4. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… .1 4..PK01 – Pengurusan Panitia STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN ………………………………………………………………………………………………… 1. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… b) Cadangan pelaksanaan pada masa datang : ………………………………………………………………………………………………………………………….2 4. Aktiviti yang dijalankan : a) Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 & 2 b) Bengkel 4.. sila buat laporan berdasarkan PK1/3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) ………………………………………………………………………………………………………………………….3 Dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( ) Jika dapat dilaksanakan. Tarikh Pelaksanaan : : Bengkel Kecemerlangan UPSR 31 Jun 2011 3. Tajuk Program 2.

Tajuk Program 2. sila buat laporan berdasarkan PK1/3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… . Aktiviti yang dijalankan : : : Program Kecemerlangan UPSR (Galus) 4 Julai 2011 a) Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 & 2 b) 4.. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang : ………………………………………………………………………………………………………………………….2 4.3 Dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( ) Bengkel Jika dapat dilaksanakan.1 4.PK01 – Pengurusan Panitia STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN ………………………………………………………………………………………………… 1. Tarikh Pelaksanaan 3.. Dapatan : 4.

. Aktiviti yang dijalankan : a) Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 & 2 b) Bengkel 4.2 4. Tarikh Pelaksanaan 3. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang : ………………………………………………………………………………………………………………………….PK01 – Pengurusan Panitia STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN ………………………………………………………………………………………………… 1.3 Dilaksanakan Ya ( √ ) Tidak ( ) : : Program Kecemerlangan UPSR (Cemerlang) 11 Julai 2011 Jika dapat dilaksanakan.1 4. Dapatan : 4.. Tajuk Program 2. sila buat laporan berdasarkan PK1/3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) ………………………………………………………………………………………………………………………….

3.1 8. Nama Program : Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif : : : : a) Memperkasa penggunaan Bahasa Melayu yang betul dalam kalangan murid sekolah rendah.2 : Mendapat kerjasama daripada semua pihak. 6. 4. Penilaian Program 8. Karnival Ko-Akademik Zon Tangkak 5 Mei 2011 Khamis SK Bandar Tangkak Butiran aktiviti : Kekuatan Program : Kelemahan Program: .PK01 – Pengurusan Panitia PK01/3 LAPORAN PROGRAM 1. 2. b) Melatih murid agar berani dan yakin ke hadapan untuk memberikan pendapat. a) Tempat yang kurang selesa. 7. 5. Sasaran : Murid sekolah rendah zon Tangkak a) Pertandingan Pidato Terbuka Tahap 2 b) Pertandingan Mengarang Terbuka Tahap 2 c) Pertandingan Bercerita Tahap 2 d) Bercerita Tahap 1 8. c) Melahirkan generasi yang petah bercakap dengan idea yang bernas dan fakta yang tepat. b) Kekangan kewangan.

9. Dokumentasi Bergambar : Disediakan : Disemak: Disahkan: (REDZAYATI BT MOHD ROSTAM) Ketua Panitia Bahasa Melayu .

Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 & 2 Bengkel Bengkel Kecemerlangan UPSR 31 Jun 2011 Selasa SK Bandar Tangkak Butiran aktiviti : Kekuatan Program : Kelemahan Program: Disediakan : Disemak: Disahkan: (REDZAYATI BT MOHD ROSTAM Ketua Panitia Bahasa Melayu . Tempat yang kurang selesa. 5. Penilaian Program 8. 3. 2.PK01 – Pengurusan Panitia PK01/3 LAPORAN PROGRAM 1. Nama Program : Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif : : : : a) Mendedahkan murid-murid Tahun 6 kepada teknik menjawab kertas Bahasa Melayu Penulisan dan Pemahaman dengan betul. 4.2 : Penyertaan yang aktif daripada murid-murid. 6.1 8. Sasaran : Semua murid Tahun 6 SK Bandar Tangkak a) b) 8. 7.

1 8. 2. 4. Sasaran : Semua murid Galus Zon Tangkak a) b) 8. Penilaian Program 8. 3. 6. 7.2 : Penyertaan yang aktif daripada murid-murid. Nama Program : Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif : : : : Program Kecemerlangan UPSR (Galus) 4 Julai 2011 Isnin SK Sri Tangkak Mendedahkan murid-murid Tahun 6 zon Tangkak kepada teknik menjawab kertas Bahasa Melayu Penulisan dan Pemahaman dengan betul. 5.PK01 – Pengurusan Panitia PK01/3 LAPORAN PROGRAM 1. a) b) Penyertaan terhad Peruntukan kewangan terhad Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 & 2 Bengkel Butiran aktiviti : Kekuatan Program : Kelemahan Program: .

9. Dokumentasi Bergambar : Disediakan : Disemak: Disahkan: (REDZAYATI BT MOHD ROSTAM) Ketua Panitia Bahasa Melayu .

7.1 8. 5. 6. 4.2 : Penyertaan yang aktif daripada murid-murid.PK01 – Pengurusan Panitia PK01/3 LAPORAN PROGRAM 1. Sasaran : Semua murid Galus Zon Tangkak a) b) 8. Nama Program : Tarikh Hari / Masa Tempat Objektif : : : : a) Mendedahkan murid-murid Tahun 6 zon Tangkak kepada teknik menjawab kertas Bahasa Melayu Penulisan dan Pemahaman dengan betul. 2. a) b) Penyertaan terhad Kewangan terhad Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 & 2 Bengkel Program Kecemerlangan UPSR (Cemerlang) 11 Julai 2011 Isnin SK Payamas Butiran aktiviti : Kekuatan Program : Kelemahan Program: Disediakan : Disemak: Disahkan: (REDZAYATI BT MOHD ROSTAM) Ketua Panitia Bahasa Melayu . 3. Penilaian Program 8.

REKOD PENGESANAN 100% SUKATAN PELAJARAN DIAJAR (1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran) Nama Pemantau (Jawatan) Tarikh Pemantauan Tandatangan Catatan (Guru yang dipantau) Pn. Hamidah Bt Mohamed (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) 4 Mac 2011 Pn. Noraini Hayati Bt. Tukino Pn. Ahmad (Guru Besar) 7 Januari 2011 Pn. Hjh. Nobiah Bt. Hj. Hamidah Bt Mohamed (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) 13 Julai 2011 Pn. Ahmad (Guru Besar) 11 Mei 2011 Pn. Sabariah Bt. Hjh. Redzayati Mohd Rostam . Ahmad (Guru Besar) 14 Februari 2011 Pn. Noraini Hayati Bt. Ramli Pn. Hjh. Hjh. Hamidah Bt Mohamed (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) 10 Ogos 2011 Pn. Ahmad (Guru Besar) 14 Februari 2011 Pn. Kaswati Bt. Sahar Pn. Tukino Pn. Faridah Bt. Noraini Hayati Bt. Noraini Hayati Bt. Othman Pn. Arba’in Pn. Hamidah Bt Mohamed (Guru Penolong Kanan Pentadbiran) 19 April 2011 Encik Zamil B. Redzayati Mohd Rostam Pn. Kaswati Bt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful