P. 1
Sejarah Perang Mu'Tah

Sejarah Perang Mu'Tah

|Views: 6|Likes:
Mu’tah adalah sebuah tempat yang berada di hujung Al-Balqa’ di tanah Syam. Berlaku pada bulan Jamadilawal tahun ke-8 hijrah.
Mu’tah adalah sebuah tempat yang berada di hujung Al-Balqa’ di tanah Syam. Berlaku pada bulan Jamadilawal tahun ke-8 hijrah.

More info:

Published by: Muhammad Nazri Salim on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

SEJARAH PERANG MU'TAH

Mu’tah adalah sebuah tempat yang berada di hujung Al-Balqa’ di tanah Syam. Berlaku pada bulan Jamadilawal tahun ke-8 hijrah. Sebab terjadinya peperangan ini, yakni pada waktu itu Rasulullah saw mengutus al-Harits bin Umair al-Azdi, salah seorang daripada bani Lihb dengan membawa sebuah surat ke Syam untuk Raja Rom. Lalu, Syarahbil bin Amru al-Ghassani menangkapnya dan mengikatnya dengan tali, kemudian menundukkannya, lalu memenggal kepalanya. Tidak seorangpun utusan Rasulullah saw yang terbunuh selain dia. Hingga hal tersebut tersangat mengganggu Baginda saw, ketika khabar kematian utusan baginda telah sampai. Baginda lalu mengutus sebuah pasukan besar, yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, Baginda saw bersabda:“Apabila dia terbunuh, maka pimpinan diserah kepada Ja‟far bin Abu Thalib. Jika Ja‟far juga terbunuh, maka pimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah.” (HR Bukhari 7/393 dari hadith Ibnu Umar, Ahmad 5/291,300,301 dari hadith Abu Qatadah). Kaum Muslimin lalu bersiap sedia, mereka berjumlah 3000 tentera/pasukan. Ketika hari keluar telah tiba, kaum Muslimin mengucapkan selamat jalan kepada para pemimpin pilihan Rasulullah saw, dan mengucapkan selamat kepada mereka. Maka, menangis Abdullah bin Rawahah. Kemudian kaum Muslimin bertanya, “apakah menyebabkan engkau menangis?” Dia berkata, “Demi Allah, tidaklah aku mencintai dunia dan tidak juga bahagian yang tersisa dari kalian. Akan tetapi, aku mendengar Rasulullah saw membaca sebuah ayat daripada Kitabullah, dan menyebut perihal neraka: “Sungguh tidaklah kalian kecuali akan melewatinya. Dan hal tersebut adalah sebuah kepastian dari Rabb kalian yang akan dipenuhinya.” (Maryam:71) Maka aku tidak tahu bagimana aku akan keluar melewatinya.” Lalu, mereka berangkat hingga tiba di Ma’aan. Dan sampai khabar kepada kaum Muslimin bahawa Heraklius telah berada di Bal’qa dengan memimpin 100,000 tentera Rom. Turut pula bergabung bersama pasukan mereka, kabilah Lakham, Judzam, Balqain, dan Bahraa’, serta Balay yang berjumlah 100,000 tentera. Ketika khabar itu sampai kepada kaum Muslimin, mereka menginap di Ma’aan dua malam untuk merundingkan perkara mereka. Mereka mengatakan,“kita harus menulis surat kepada Rasulullah saw dan mengabarkan jumlah musuh kita, apakah Baginda nantinya akan memberikan bantuan pasukan ataukah akan menyuruh kita dengan perintahnya, yang akan kita laksanakan.”Abdullah bin Rawahah lalu memberikan semangat kepada kaum Muslimin, beliau berkata: “wahai kaum! Demi Allah, sesungguhnya yang kalian benci yang telah menjadikan kalian keluar adalah yang kalian inginkan, iaitu syahid. Kita tidak memerangi mereka dengan jumlah, tidak pula dengan kekuatan, tidak pula dengan banyaknya tentera. Melainkan tidaklah kita memerangi mereka selain kerana agama ini yang mana Allah telah memuliakan kita dengannya. Maka bergeraklah, kerana sesungguhnya yang menanti adalah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati syahid.”

Kaum Muslimin lalu bergerak maju hingga tiba di sempadan al-Balqaa’. Beberapa pasukan bertemu dengan mereka di desa bernama Masyaarif. Lalu musuh bergerak mendekat, dan

(HR Bukhari 7/394 di dalam al-Maghazi. bendera diambil alih oleh Ja’faar dan dia berperang dengan gigihnya sambil memegang bendera. “engkau!” dia berkata. Dirinya seakan-akan hendak melepaskan diri dan dalam keadaan bimbang. dan bersabda: “Mereka telah terangkat ke Syurga. Lalu aku melihat peraduan Abdullah bin Rawahah lebih miring daripada peraduan kedua rakannya. Ibnu Sa’ad menyebutkan bahawa kaum Muslimin menderita kekalahan. dia melemparkan daging tersebut dari tangannya. lalu bendera dipegang dengan tangan kirinya. dan bendera berada di tangan Zaid bin Haritsah. sementara Abdullah dalam keadaan bimbang lalu turut menyusul. Dia berkata. Baginda saw mengabarkan kepada para sahabat baginda. Kaum Muslimin mengucar kacir kedudukan mereka kemudian berperang dengan sengit.389. “Hadith tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan dua . 493. Lalu. Syarah alMawahib 2/267. “mengapakah ini?” Dijawab kepadaku.kaum Muslimin merambat maju ke Mu’tah. Ibnu Kathir 3/455. “Sementara engkau berada di dunia. Ibnu Sayyidin-Nass 2/153. kerana pada hari-hari ini engkau telah menjumpai apa yang telah engkau jumpai. hingga perang telah sangat membebaninya. Dia bertarung dengan gagah berani hingga terbunuh dengan panahan musuh. Usia beliau pada waktu itu baru mencapai 33 tahun.“aku tidak akan melakukannya.”. Tangan kirinya pun terputus. Kemudia dia mendengar api yang menyala-nyala dari tengah kumpulan orang. dan beliau maju ke depan sambil berada di atas kudanya. Bendera lalu diambil alih oleh Tsabit bin Arqam. Mereka berada di atas pembaringan yang terbuat dari emas.” (HR Ibnu Hisyam 2/380 dari jalan Ibnu Ishaq secara balaghah (terputus sanadnya dari kitab hingga ke Nabi saw) Rasulullah saw bersabda tentang Ja’faar: “ sesungguhnya Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap yang dipergunakannya untuk terbang di syurga kemana sahaja dia kehendaki.dan Majma‟ Az-Zawaa‟id 6/156. lalu berkata “Tambahkanlah kekuatanmu dengan daging ini. Tangan kanannya terputus. bahawa masing-masing pihak menarik mundur pasukannya menjauhi lawannya. lalu dia mengambil daging tersebut dari tangan pemuda tersebut lalu menggigitnya. Ibnu Saad 2/128. Dia berperang sehingga akhirnya dia terbunuh. Ja’faar adalah yang pertama kali mencederai kuda di dalam Islam pada waktu peperangan. Kemudian dia menarik mundur kaum Muslimin dan berbalik dengan mereka.160) Allah menyingkap kejadian mereka pada hari itu kepada Rasulullah. lalu dia mengasak musuh dan menggiring mereka ke dalam perangkap. Maka aku bertanya. Ath-Thabari 3/107. bab Ghazwah Mu‟tah) Pendapat yang sahih adalah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. maka dia mendekap bendera tersebut hingga terbunuh. sebagaimana telah terlihat dalam mimpi seseorang yang tidur. kemudian mengambil pedangnya dan maju ke medan perang. kemudia dia turun dan anak kepada pak ciknya datang menjumpainya membawa sekerat daging. Dia berkata.” Lalu. 277. Lalu bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. (Lihat Ibnu Hisyam 2/373. “wahai segenap kaum Muslimin! Pilihlah salah seorang dari kalian”. lalu dia berkata. Akhirnya kedua belah pihak bertemu di Mu’tah. Mereka menjawab. Ketika dia mengambil alih bendera. saudara bani Ajlan. sedangkan yang terdapat di dalam sahih Bukhari bahawa kekalahan dideritai oleh pasukan Rom.” (Disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam al-Majma‟ 9/272-273 dari hadith Ibnu Abbas.” Maka kaum Muslimin memilih Khalid bin Al-Walid. Lalu dia mendekati kudanya dan mencederai kuda tersebut kemudian bertarung hingga terbunuh. „keduanya telah berangkat.

Tahqiq: Abdul Qadir AlArna’uth dan Syu’ib Al. sebagaiman disebutkan di dalam al-Majma‟ 6/160. 90 luka. “kami mendapati antara dada Ja‟faar hingga kedua pundaknya serta yang menghadap ke depan. Abbad bin Qais. “Assalamualaika. kami meriwayatkan dari Ibnu Umar. pada sanadnya terdapat Tsabit bin Dinar. seorang perawi yang dha‟if. Zaid bin Haritsah. keduanya anak Amru bin Zaid. wahai anak yang memiliki dua sayap. dia mengucapkan.”) Abu Umar mengatakan. dan dalam bab ini. Di dalam As-Sahih dari Hadith Ibnu Umar disebutkan.Arnu’th. Mas’ud bin al-Aus. karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Disediakan oleh: Abdul Halim Abdul Rahman.” Yang memperoleh syahid pada peristiwa itu di antaranya adalah Ja’faar. bahawa dia berkata. dan selain mereka.sanad periwayatan dan salah satunya hasan. Abu Kalaib dan Jabir. Haritsah bin an-Nu’man. ( Rujukan : Kitab Zadul Ma’ad. m/s 123-128) . Wahb bin Sa’ad bin Abu Sarh. bahawa apabila dia mengucapkan salam kepada Abdullah bin Ja‟faar. Abdullah bin Rawahah. Amir dan Amru keduanya anak Sa’id bin al-Harits. Suraqah bin Amru bin Athiyah. diriwayatkan dari hadith Abu Al-Yusr oleh Ath-Thabrani. baik luka kerana rembatan pedang mahupun hujaman tombak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->