MAKRO DAN MIKRO

Pengajaran Mikro dan Makro

Untuk belajar cara mengajar, kita mesti melalui latihan pengajaran mikro dan makro. Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran yang mengambil masa antara lima hingga lima belas minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran. Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik darjah.

Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro ialah pemudahcaraan, penyampaian permulaan pengajaran (set induksi), penggunaan papan tulis, variasi rangsangan, kemahiran menyoal, memberi penerangan menggunakan ilustrasi, penggunaan sumber p&p, pelaksanaan penutup dan aktiviti pengukuhan.

Setelah menguasai kemahiran mikro, pengajaran boleh disepadukan dalam pengajaran makro. Pengajaran makro lebih mirip kepada aktiviti simulasi pengajaran yang sebenar iaitu melihat keseluruhan proses p&p yang berlaku secara kontekstual.

Penyelidikan tindakan perlu diketahui untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu gejala yang timbul di dalam bilik darjah atau di sekolah. Penyelidikan yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian situasi semasa yang dihadapi, dapat memberikan penyelesaian cepat terhadap sesuatu yang boleh menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Pengajaran

Mikro

Mikro bermaksud kecil atau halus. Pengajaran mikro bermaksud pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila

Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal pengajaran supaya murid-murid bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengikuti pelajaran. Baca dan fahami kemahiran yang terlibat • • • • • • • Penutupan dan membuat Penggunaan Pengelolaan Variasi Papan Bilik dan yang perlu dikuasai Set dalam pengajaran mikro.Guru boleh menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan topik yang diajar. lakonan. pengalaman sedia pelajar. kognitif. akan menjadi satu pengajaran yang lengkap. alam sekeliling. Kemahiran Set Induksi . peristiwa atau kejadian. menggunakan bahan rangsangan dan lain-lain. ii. tidak melebihi 5 minit.mengulangkaji topik yang berkaitan. . a) Kemahiran Mikro Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu. Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak. afektif dan psikomotor dan berkesan. benda maujud. Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka kemahiran-kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah disimulasikan. Induksi Penyoalan Rangsangan Tulis Darjah Penerangan kesimpulan i. Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar murid-murid dapat bersedia dari segi rohani dan jasmani. melibatkan ketiga-tiga domain. Kemahiran Menggunakan Contoh . motivasi. teknik menyoal. Set induksi sepatutnya merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran.digabungkan kesemuanya. bercerita. -Cara yang boleh digunakan ialah penggunaan alat bantu mengajar.

gambarajah dapat memudahkan idea. konkrit kepada abstrak. Penggunaan papan tulis seharusnya terancang dan berstruktur serta menggunakan 1. iv.Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis. penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian murid-murid untuk sepanjang sesi p&p. 3. media elektronik seperti komputer.Penonjolan penggunaan merangsangkan Teknik persembahan -Pembentukan konsep melalui carta. projektor. . tebaran penyoalan yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami. peta minda. BBM terbahagi kepada 3 kategori. Di samping itu. pita rakaman.Bahan pembahagian teknik dapat pengajaran warna tulisan ruang penulisan dilihat diatur sesuai sekitar dan yang kepada dan jelas dua dan atau mudah tiga dibaca. Kemahiran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar .perbandingan . v.slaid. bahagian ruang kelas penting yang penggunaan seluruh tajuk/idea menarik. . .Variasi rangsangan membawa maksud kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang hendak dicapai. filem. Penggunaan Papan Tulis .Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar. Kemahiran Variasi Rangsangan . iaitu:- i.iii. Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada mudah kepada yang sukar. .Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman murid terhadap pengajaran guru. radio dan video. merangkumi semua aras penyoalan. vi.Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang positif. Kemahiran Penyoalan . 2.Papan tulis merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menulis penerangan atau maklumat lain. filem jalur.

j. pentomin. gambar.ii. e.4. lawatan. bahan cetak: buku. rajah Alat papan dan patung dan benda-benda Alat-alat Buku Alat-alat Bahan-bahan alam sekitar. f.3. d. Keadaan yang sama boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. Kemahiran Bercerita . pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak. ii. Walaupun mereka masih kecil tetapi apa yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala dapat pula sekali gus memahami maksud cerita itu. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. g. jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Oleh hal yang demikian. carta. brosur. model. projek pameran dan bahan-bahan dari . Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan.Jenis-jenis i. . BBM seperti:Pendengaran rakaman radio Pandangan teks Akhbar majalah konkrit(maujud) model diorama gambar tulis graf multimedia vii. . Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak. . i. terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. . c. Walaupun begitu. surat khabar dan papan tulis iii. bahan bercorak pengalaman: lakonan. b. a. h.2. b. a.1.

Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. Juga dikenali sebagai teknik demontrasi. Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan. iii. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. Guru boleh yang menggunakan gambar. . . Maksudnya. viii. kemahiran tunjuk cara . menunggang basikal. murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. vii.2. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa vi.5. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. Sediakan kad-kad perkataan. . Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya. Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. alat bantu. ii.3. Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. membuat kuih.4. . langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita. v.5.1.. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu. bermain bola dan sebagainya. iaitu:i. Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Dalam pengajaran dan pembelajaran. objek hendak sebenar atau lain-lain diajarkan. kecerdasan dan minat murid. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. iv. . disamping menunjukkan cara. teknik ini bolah digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna.

Pengelolaan Bilik Darjah . v. -Komponen menerang. Arah Permulaan: tarik dan kekalkan perhatian. ii. Ilustrasi: contoh/sumber mencukupi sesuai. murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi. v. murid-murid lain memerhati dengan teliti. Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan. Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri. Mereka boleh menyoal jika perlu. peingkat perkembangan dan memperjelas konsep. . Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid. Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan.Penerangan merujuk usaha guru dalam menjelaskan dan menghuraikan sesuatu tajuk dalam sesuatu proses p&p.Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru mengendalikan murid dan bahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. berpasangan. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan. Selepas tunjuk cara itu selesai. Penerangan . Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan.. i. sesuai dengan isi pelajaran. jelas dan menarik. berkumpulan dan individu. Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas.ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian:- i. ii. memperuntukkan masa dan kemungkinana juga dapat meramalkan masalah-masalah yang akan timbul. Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut. Fungsi penerangan menyampaikan maklumat. bangkitkan kesediaan. Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu. Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap. Penerangan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta berbantukan bahan bantu mengajar yang sesuai. Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada. iv. iii.

diberi sebaik saja bertingkahlaku. bahu atau bahagian belakang. gerak isyarat. Lisan -Sebutan -Mengulang -Mengembangkan ya baik. dikembangkan secara teratur. secara lisan. . variasi rangsangan digunakan.Prinsip: diubah-ubah. elak sindir atau kutuk. vi. tingkahlaku positif dan berterusan. yakin dan berdisiplin. kukuhkan konsep dan isi.Fungsi: Lihat prestasi dalam aktiviti PNP. bagus jawapan jawapan atau dan positif: ha lain-lain murid murid Gerak -senyuman -anggukan kepala -melihat dan memandang -tepuk tangan -tulis jawapan murid di papan hitam -mengangkat ibu jari. Penyusunan idea . .Kecekapanmengurus contoh/sumber. Kemahiran Pengukuhan . iii. tingkahlaku responden. .Objektif: beri galakan kepada murid. jantina dan status sosial. secara ikhlas dan jujur. penerangan lisan jelas dan tepat. isyarat: Sentuhan: kepala. tingkahlaku operan. dampingan dan sentuhan. sesuai dengan usia.

4. sindir Gerak -geleng kepala -muka marah -gorang tangan .geleng-geleng kepala -bahu -Gerak -Kurang isyarat lengkap. atau negatif: belakang tidak. atau negatif:.Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru mengakhiri satu sesi p&p. mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari dengan merumuskan fakta-fakta penting atau memeberikan kerja bertulis 3. jawapan bahagian salah buruk. 2. Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran . mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dalam kalangan murid dengan menggunakan teknik peneguhan.Lisan . Aktiviti susulan dapat diadakan suapaya murid dapat memberi peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran yang mereka pelajari. murid lebih positif.Kepentingan:1. disiplin kelas terkawal. Aspek ini penting kerana murid-murid perlu disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari oleh mereka. sama ada secara kognitif atau sosial. . menggunakan aktiviti penilaian untuk menilai pencapaian objektif pelajaran serta aktiviti PNP untuk membuat pengubahsuaian serta membaiki pelajarannya pada masa depan. 5.Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan untuk memberikan gambaran kepada muridmurid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh mereka.semangat ingin belajar.yakin kerana dihargai. menarik perhatian terhadap apa yang baru dipelajari supaya mereka dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh. .membeliak isyarat negatif: - mata -Kesan:. Xii Penutup dan Kesimpulan .bukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful