P. 1
Makro Dan Mikro

Makro Dan Mikro

|Views: 4|Likes:
Published by Mohamad Najib
ok
ok

More info:

Published by: Mohamad Najib on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

MAKRO DAN MIKRO

Pengajaran Mikro dan Makro

Untuk belajar cara mengajar, kita mesti melalui latihan pengajaran mikro dan makro. Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran yang mengambil masa antara lima hingga lima belas minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran. Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik darjah.

Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro ialah pemudahcaraan, penyampaian permulaan pengajaran (set induksi), penggunaan papan tulis, variasi rangsangan, kemahiran menyoal, memberi penerangan menggunakan ilustrasi, penggunaan sumber p&p, pelaksanaan penutup dan aktiviti pengukuhan.

Setelah menguasai kemahiran mikro, pengajaran boleh disepadukan dalam pengajaran makro. Pengajaran makro lebih mirip kepada aktiviti simulasi pengajaran yang sebenar iaitu melihat keseluruhan proses p&p yang berlaku secara kontekstual.

Penyelidikan tindakan perlu diketahui untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu gejala yang timbul di dalam bilik darjah atau di sekolah. Penyelidikan yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian situasi semasa yang dihadapi, dapat memberikan penyelesaian cepat terhadap sesuatu yang boleh menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Pengajaran

Mikro

Mikro bermaksud kecil atau halus. Pengajaran mikro bermaksud pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila

Induksi Penyoalan Rangsangan Tulis Darjah Penerangan kesimpulan i. . teknik menyoal. kognitif. menggunakan bahan rangsangan dan lain-lain. Kemahiran Set Induksi . Kemahiran Menggunakan Contoh . motivasi.Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal pengajaran supaya murid-murid bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengikuti pelajaran. Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka kemahiran-kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah disimulasikan. benda maujud. melibatkan ketiga-tiga domain. pengalaman sedia pelajar. Baca dan fahami kemahiran yang terlibat • • • • • • • Penutupan dan membuat Penggunaan Pengelolaan Variasi Papan Bilik dan yang perlu dikuasai Set dalam pengajaran mikro. alam sekeliling. Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar murid-murid dapat bersedia dari segi rohani dan jasmani. Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak. a) Kemahiran Mikro Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu. peristiwa atau kejadian.mengulangkaji topik yang berkaitan.digabungkan kesemuanya. lakonan. ii. akan menjadi satu pengajaran yang lengkap. -Cara yang boleh digunakan ialah penggunaan alat bantu mengajar. bercerita. afektif dan psikomotor dan berkesan. tidak melebihi 5 minit.Guru boleh menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan topik yang diajar. Set induksi sepatutnya merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran.

Kemahiran Variasi Rangsangan . gambarajah dapat memudahkan idea. iaitu:- i. projektor. 2. 3. penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian murid-murid untuk sepanjang sesi p&p.Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang positif.Bahan pembahagian teknik dapat pengajaran warna tulisan ruang penulisan dilihat diatur sesuai sekitar dan yang kepada dan jelas dua dan atau mudah tiga dibaca. merangkumi semua aras penyoalan. . tebaran penyoalan yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami. Kemahiran Penyoalan .Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman murid terhadap pengajaran guru.perbandingan . filem.slaid. filem jalur. . Kemahiran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar . v. BBM terbahagi kepada 3 kategori. iv. .Variasi rangsangan membawa maksud kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang hendak dicapai.Papan tulis merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menulis penerangan atau maklumat lain. . konkrit kepada abstrak. vi. Di samping itu. peta minda. media elektronik seperti komputer. radio dan video.Penonjolan penggunaan merangsangkan Teknik persembahan -Pembentukan konsep melalui carta.iii. Penggunaan papan tulis seharusnya terancang dan berstruktur serta menggunakan 1. pita rakaman. bahagian ruang kelas penting yang penggunaan seluruh tajuk/idea menarik. Penggunaan Papan Tulis . Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada mudah kepada yang sukar.Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar.Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis.

b. Keadaan yang sama boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. BBM seperti:Pendengaran rakaman radio Pandangan teks Akhbar majalah konkrit(maujud) model diorama gambar tulis graf multimedia vii. i. h. . a. b. g. lawatan. rajah Alat papan dan patung dan benda-benda Alat-alat Buku Alat-alat Bahan-bahan alam sekitar. Kemahiran Bercerita . projek pameran dan bahan-bahan dari . a.ii. e. . . carta. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak. c.Jenis-jenis i.4. Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. brosur. bahan bercorak pengalaman: lakonan. gambar. j. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. model. . f.1. Oleh hal yang demikian. pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak. terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. d. ii.2. pentomin. bahan cetak: buku. surat khabar dan papan tulis iii.3. Walaupun mereka masih kecil tetapi apa yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala dapat pula sekali gus memahami maksud cerita itu. jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Walaupun begitu.

bermain bola dan sebagainya. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa. Sediakan kad-kad perkataan.5. objek hendak sebenar atau lain-lain diajarkan. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa vi.5. Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya. menunggang basikal. Juga dikenali sebagai teknik demontrasi. . vii. murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. . guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. disamping menunjukkan cara. iii. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. iv.1. Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.3. Maksudnya. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu. ii. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. viii. kemahiran tunjuk cara . Dalam pengajaran dan pembelajaran. iaitu:i. Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan. alat bantu. . . kecerdasan dan minat murid.4. teknik ini bolah digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna.2. Guru boleh yang menggunakan gambar. v. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. . langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita. membuat kuih. Pilih cerita yang sesuai dengan umur.

Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan. Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap. Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri. Fungsi penerangan menyampaikan maklumat. Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan.. memperuntukkan masa dan kemungkinana juga dapat meramalkan masalah-masalah yang akan timbul. ii. Ilustrasi: contoh/sumber mencukupi sesuai. Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada. v. Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan.Penerangan merujuk usaha guru dalam menjelaskan dan menghuraikan sesuatu tajuk dalam sesuatu proses p&p. ii. Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan. berkumpulan dan individu. Penerangan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta berbantukan bahan bantu mengajar yang sesuai. iv. Arah Permulaan: tarik dan kekalkan perhatian.ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian:- i. jelas dan menarik. iii. Mereka boleh menyoal jika perlu. murid-murid lain memerhati dengan teliti. Penerangan . murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi. Pengelolaan Bilik Darjah . berpasangan. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan. bangkitkan kesediaan. v. -Komponen menerang. peingkat perkembangan dan memperjelas konsep. Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas.Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru mengendalikan murid dan bahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut. . Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu. sesuai dengan isi pelajaran. i. Selepas tunjuk cara itu selesai. Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid.

Fungsi: Lihat prestasi dalam aktiviti PNP. Kemahiran Pengukuhan . secara lisan. isyarat: Sentuhan: kepala. Penyusunan idea . bahu atau bahagian belakang.Objektif: beri galakan kepada murid. iii.Kecekapanmengurus contoh/sumber. Lisan -Sebutan -Mengulang -Mengembangkan ya baik. yakin dan berdisiplin. elak sindir atau kutuk. tingkahlaku positif dan berterusan. diberi sebaik saja bertingkahlaku. dikembangkan secara teratur. dampingan dan sentuhan. . tingkahlaku operan.Prinsip: diubah-ubah. vi. bagus jawapan jawapan atau dan positif: ha lain-lain murid murid Gerak -senyuman -anggukan kepala -melihat dan memandang -tepuk tangan -tulis jawapan murid di papan hitam -mengangkat ibu jari. jantina dan status sosial. kukuhkan konsep dan isi. variasi rangsangan digunakan. . penerangan lisan jelas dan tepat. tingkahlaku responden. sesuai dengan usia. . secara ikhlas dan jujur. gerak isyarat.

Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan untuk memberikan gambaran kepada muridmurid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh mereka. mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari dengan merumuskan fakta-fakta penting atau memeberikan kerja bertulis 3. .bukan. Xii Penutup dan Kesimpulan . mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dalam kalangan murid dengan menggunakan teknik peneguhan. jawapan bahagian salah buruk.Kepentingan:1. atau negatif: belakang tidak.yakin kerana dihargai. Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran .geleng-geleng kepala -bahu -Gerak -Kurang isyarat lengkap. 5. sama ada secara kognitif atau sosial. menggunakan aktiviti penilaian untuk menilai pencapaian objektif pelajaran serta aktiviti PNP untuk membuat pengubahsuaian serta membaiki pelajarannya pada masa depan. Aspek ini penting kerana murid-murid perlu disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari oleh mereka.semangat ingin belajar. Aktiviti susulan dapat diadakan suapaya murid dapat memberi peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran yang mereka pelajari. 4. . sindir Gerak -geleng kepala -muka marah -gorang tangan . murid lebih positif. disiplin kelas terkawal. menarik perhatian terhadap apa yang baru dipelajari supaya mereka dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh.Lisan . atau negatif:.membeliak isyarat negatif: - mata -Kesan:. 2.Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru mengakhiri satu sesi p&p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->