MAKRO DAN MIKRO

Pengajaran Mikro dan Makro

Untuk belajar cara mengajar, kita mesti melalui latihan pengajaran mikro dan makro. Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran yang mengambil masa antara lima hingga lima belas minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran. Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik darjah.

Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro ialah pemudahcaraan, penyampaian permulaan pengajaran (set induksi), penggunaan papan tulis, variasi rangsangan, kemahiran menyoal, memberi penerangan menggunakan ilustrasi, penggunaan sumber p&p, pelaksanaan penutup dan aktiviti pengukuhan.

Setelah menguasai kemahiran mikro, pengajaran boleh disepadukan dalam pengajaran makro. Pengajaran makro lebih mirip kepada aktiviti simulasi pengajaran yang sebenar iaitu melihat keseluruhan proses p&p yang berlaku secara kontekstual.

Penyelidikan tindakan perlu diketahui untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu gejala yang timbul di dalam bilik darjah atau di sekolah. Penyelidikan yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian situasi semasa yang dihadapi, dapat memberikan penyelesaian cepat terhadap sesuatu yang boleh menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Pengajaran

Mikro

Mikro bermaksud kecil atau halus. Pengajaran mikro bermaksud pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila

afektif dan psikomotor dan berkesan. bercerita. menggunakan bahan rangsangan dan lain-lain. tidak melebihi 5 minit. motivasi. peristiwa atau kejadian. akan menjadi satu pengajaran yang lengkap. -Cara yang boleh digunakan ialah penggunaan alat bantu mengajar. Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka kemahiran-kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah disimulasikan.mengulangkaji topik yang berkaitan. Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar murid-murid dapat bersedia dari segi rohani dan jasmani.Guru boleh menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan topik yang diajar. kognitif. Baca dan fahami kemahiran yang terlibat • • • • • • • Penutupan dan membuat Penggunaan Pengelolaan Variasi Papan Bilik dan yang perlu dikuasai Set dalam pengajaran mikro. pengalaman sedia pelajar. Set induksi sepatutnya merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran. . ii. benda maujud. Induksi Penyoalan Rangsangan Tulis Darjah Penerangan kesimpulan i. alam sekeliling.Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal pengajaran supaya murid-murid bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengikuti pelajaran. a) Kemahiran Mikro Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu. teknik menyoal. Kemahiran Set Induksi .digabungkan kesemuanya. melibatkan ketiga-tiga domain. lakonan. Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak. Kemahiran Menggunakan Contoh .

filem. iv. pita rakaman. Kemahiran Penyoalan . 3.iii. radio dan video. 2. tebaran penyoalan yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami. konkrit kepada abstrak.slaid. Penggunaan Papan Tulis . Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada mudah kepada yang sukar.Variasi rangsangan membawa maksud kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang hendak dicapai.Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar. peta minda.Bahan pembahagian teknik dapat pengajaran warna tulisan ruang penulisan dilihat diatur sesuai sekitar dan yang kepada dan jelas dua dan atau mudah tiga dibaca.Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman murid terhadap pengajaran guru. bahagian ruang kelas penting yang penggunaan seluruh tajuk/idea menarik. penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian murid-murid untuk sepanjang sesi p&p. BBM terbahagi kepada 3 kategori. Penggunaan papan tulis seharusnya terancang dan berstruktur serta menggunakan 1.Penonjolan penggunaan merangsangkan Teknik persembahan -Pembentukan konsep melalui carta. merangkumi semua aras penyoalan. . Kemahiran Variasi Rangsangan . gambarajah dapat memudahkan idea. Di samping itu.Papan tulis merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menulis penerangan atau maklumat lain. .Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis. filem jalur. v. media elektronik seperti komputer. . .perbandingan . vi. iaitu:- i. Kemahiran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar . projektor.Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang positif.

e. terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. bahan bercorak pengalaman: lakonan.2. d. Oleh hal yang demikian. Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak. model. j. brosur.ii.Jenis-jenis i. Keadaan yang sama boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. f. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak.4. . Walaupun begitu. . pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. lawatan. rajah Alat papan dan patung dan benda-benda Alat-alat Buku Alat-alat Bahan-bahan alam sekitar. . pentomin. gambar. jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. b. h. Walaupun mereka masih kecil tetapi apa yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala dapat pula sekali gus memahami maksud cerita itu.1. bahan cetak: buku. a. c. BBM seperti:Pendengaran rakaman radio Pandangan teks Akhbar majalah konkrit(maujud) model diorama gambar tulis graf multimedia vii.3. surat khabar dan papan tulis iii. carta. ii. a. b. Kemahiran Bercerita . projek pameran dan bahan-bahan dari . . Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. i. g.

frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. kemahiran tunjuk cara . Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan. Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. objek hendak sebenar atau lain-lain diajarkan. langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita. iv.5.5. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. . kecerdasan dan minat murid. vii. iaitu:i. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa.1. . Juga dikenali sebagai teknik demontrasi. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. v. viii. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu. disamping menunjukkan cara. iii.3. alat bantu. Maksudnya.2. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. teknik ini bolah digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna.. menunggang basikal. guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. membuat kuih. . Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya. . Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. bermain bola dan sebagainya. murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. ii. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa vi. Guru boleh yang menggunakan gambar. Sediakan kad-kad perkataan. .4. Pilih cerita yang sesuai dengan umur.

iv. ii. murid-murid lain memerhati dengan teliti. berkumpulan dan individu. -Komponen menerang. peingkat perkembangan dan memperjelas konsep. Mereka boleh menyoal jika perlu. Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri. Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan.Penerangan merujuk usaha guru dalam menjelaskan dan menghuraikan sesuatu tajuk dalam sesuatu proses p&p. v. sesuai dengan isi pelajaran.. Penerangan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta berbantukan bahan bantu mengajar yang sesuai. memperuntukkan masa dan kemungkinana juga dapat meramalkan masalah-masalah yang akan timbul. Penerangan . Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas.Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru mengendalikan murid dan bahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ilustrasi: contoh/sumber mencukupi sesuai. iii. Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut.ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian:- i. Selepas tunjuk cara itu selesai. Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada. Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap. Arah Permulaan: tarik dan kekalkan perhatian. v. Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan. jelas dan menarik. berpasangan. Pengelolaan Bilik Darjah . ii. Fungsi penerangan menyampaikan maklumat. Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid. bangkitkan kesediaan. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan. Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan. Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan. i. Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu. . murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi.

tingkahlaku operan. tingkahlaku responden. . vi. iii. elak sindir atau kutuk.Kecekapanmengurus contoh/sumber. sesuai dengan usia.Prinsip: diubah-ubah. secara ikhlas dan jujur. yakin dan berdisiplin. jantina dan status sosial. kukuhkan konsep dan isi. diberi sebaik saja bertingkahlaku. bahu atau bahagian belakang. variasi rangsangan digunakan. penerangan lisan jelas dan tepat. Penyusunan idea . . . Lisan -Sebutan -Mengulang -Mengembangkan ya baik.Objektif: beri galakan kepada murid.Fungsi: Lihat prestasi dalam aktiviti PNP. bagus jawapan jawapan atau dan positif: ha lain-lain murid murid Gerak -senyuman -anggukan kepala -melihat dan memandang -tepuk tangan -tulis jawapan murid di papan hitam -mengangkat ibu jari. secara lisan. tingkahlaku positif dan berterusan. dampingan dan sentuhan. gerak isyarat. dikembangkan secara teratur. Kemahiran Pengukuhan . isyarat: Sentuhan: kepala.

sama ada secara kognitif atau sosial. . atau negatif: belakang tidak. Aktiviti susulan dapat diadakan suapaya murid dapat memberi peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran yang mereka pelajari. mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari dengan merumuskan fakta-fakta penting atau memeberikan kerja bertulis 3. jawapan bahagian salah buruk.Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan untuk memberikan gambaran kepada muridmurid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh mereka. 4. . sindir Gerak -geleng kepala -muka marah -gorang tangan .semangat ingin belajar. mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dalam kalangan murid dengan menggunakan teknik peneguhan. menggunakan aktiviti penilaian untuk menilai pencapaian objektif pelajaran serta aktiviti PNP untuk membuat pengubahsuaian serta membaiki pelajarannya pada masa depan. disiplin kelas terkawal.bukan.Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru mengakhiri satu sesi p&p. 5. Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran . Aspek ini penting kerana murid-murid perlu disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari oleh mereka. 2.Kepentingan:1.geleng-geleng kepala -bahu -Gerak -Kurang isyarat lengkap. menarik perhatian terhadap apa yang baru dipelajari supaya mereka dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh. murid lebih positif.membeliak isyarat negatif: - mata -Kesan:. atau negatif:.yakin kerana dihargai.Lisan . Xii Penutup dan Kesimpulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful