MAKRO DAN MIKRO

Pengajaran Mikro dan Makro

Untuk belajar cara mengajar, kita mesti melalui latihan pengajaran mikro dan makro. Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran yang mengambil masa antara lima hingga lima belas minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran. Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik darjah.

Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro ialah pemudahcaraan, penyampaian permulaan pengajaran (set induksi), penggunaan papan tulis, variasi rangsangan, kemahiran menyoal, memberi penerangan menggunakan ilustrasi, penggunaan sumber p&p, pelaksanaan penutup dan aktiviti pengukuhan.

Setelah menguasai kemahiran mikro, pengajaran boleh disepadukan dalam pengajaran makro. Pengajaran makro lebih mirip kepada aktiviti simulasi pengajaran yang sebenar iaitu melihat keseluruhan proses p&p yang berlaku secara kontekstual.

Penyelidikan tindakan perlu diketahui untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu gejala yang timbul di dalam bilik darjah atau di sekolah. Penyelidikan yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian situasi semasa yang dihadapi, dapat memberikan penyelesaian cepat terhadap sesuatu yang boleh menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Pengajaran

Mikro

Mikro bermaksud kecil atau halus. Pengajaran mikro bermaksud pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila

Induksi Penyoalan Rangsangan Tulis Darjah Penerangan kesimpulan i. -Cara yang boleh digunakan ialah penggunaan alat bantu mengajar. Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak. . melibatkan ketiga-tiga domain. Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar murid-murid dapat bersedia dari segi rohani dan jasmani. Kemahiran Menggunakan Contoh . menggunakan bahan rangsangan dan lain-lain. teknik menyoal. Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka kemahiran-kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah disimulasikan. alam sekeliling.mengulangkaji topik yang berkaitan. afektif dan psikomotor dan berkesan. Set induksi sepatutnya merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran. tidak melebihi 5 minit. pengalaman sedia pelajar. peristiwa atau kejadian. motivasi.Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal pengajaran supaya murid-murid bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengikuti pelajaran. ii. bercerita. Baca dan fahami kemahiran yang terlibat • • • • • • • Penutupan dan membuat Penggunaan Pengelolaan Variasi Papan Bilik dan yang perlu dikuasai Set dalam pengajaran mikro. lakonan. Kemahiran Set Induksi . a) Kemahiran Mikro Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu. kognitif.digabungkan kesemuanya. benda maujud.Guru boleh menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan topik yang diajar. akan menjadi satu pengajaran yang lengkap.

. 2. vi. Penggunaan Papan Tulis . konkrit kepada abstrak. gambarajah dapat memudahkan idea.Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman murid terhadap pengajaran guru. Di samping itu. merangkumi semua aras penyoalan. iaitu:- i. Kemahiran Penyoalan . penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian murid-murid untuk sepanjang sesi p&p. Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada mudah kepada yang sukar. v. peta minda. filem jalur.Penonjolan penggunaan merangsangkan Teknik persembahan -Pembentukan konsep melalui carta. Kemahiran Variasi Rangsangan . .Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis. media elektronik seperti komputer. tebaran penyoalan yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami. filem. iv. . Kemahiran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar . Penggunaan papan tulis seharusnya terancang dan berstruktur serta menggunakan 1. BBM terbahagi kepada 3 kategori.Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang positif.Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar. bahagian ruang kelas penting yang penggunaan seluruh tajuk/idea menarik. projektor.Bahan pembahagian teknik dapat pengajaran warna tulisan ruang penulisan dilihat diatur sesuai sekitar dan yang kepada dan jelas dua dan atau mudah tiga dibaca. .Papan tulis merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menulis penerangan atau maklumat lain.Variasi rangsangan membawa maksud kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang hendak dicapai.slaid.perbandingan . pita rakaman.iii. 3. radio dan video.

terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. b. j. bahan cetak: buku. Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan.2. pentomin. a. carta. projek pameran dan bahan-bahan dari . gambar. Keadaan yang sama boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. surat khabar dan papan tulis iii. b. . e. Walaupun begitu. rajah Alat papan dan patung dan benda-benda Alat-alat Buku Alat-alat Bahan-bahan alam sekitar. i. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak. bahan bercorak pengalaman: lakonan. BBM seperti:Pendengaran rakaman radio Pandangan teks Akhbar majalah konkrit(maujud) model diorama gambar tulis graf multimedia vii. Kemahiran Bercerita . g. Walaupun mereka masih kecil tetapi apa yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala dapat pula sekali gus memahami maksud cerita itu. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. h. ii. a. c. d. lawatan. pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. Oleh hal yang demikian. f.1. . Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak. . model. brosur.Jenis-jenis i. .3.4.ii. jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan.

Sediakan kad-kad perkataan. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu. iii. langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita. objek hendak sebenar atau lain-lain diajarkan.5. teknik ini bolah digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna. vii. . Guru boleh yang menggunakan gambar. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. viii. kemahiran tunjuk cara . menunggang basikal. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya. . Pilih cerita yang sesuai dengan umur. . alat bantu.2. membuat kuih.. Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan. guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa. Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya.5. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. bermain bola dan sebagainya. murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. kecerdasan dan minat murid.3. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa vi. . iaitu:i.4. iv. . Juga dikenali sebagai teknik demontrasi. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. ii.1. v. Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. disamping menunjukkan cara.

Fungsi penerangan menyampaikan maklumat. peingkat perkembangan dan memperjelas konsep. Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan. iv. v. Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu. jelas dan menarik. Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid. berkumpulan dan individu.. ii. murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi. -Komponen menerang. Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada. v. Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas.Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru mengendalikan murid dan bahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. murid-murid lain memerhati dengan teliti. Penerangan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta berbantukan bahan bantu mengajar yang sesuai.Penerangan merujuk usaha guru dalam menjelaskan dan menghuraikan sesuatu tajuk dalam sesuatu proses p&p. iii. Selepas tunjuk cara itu selesai. Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan. Pengelolaan Bilik Darjah . Penerangan . Mereka boleh menyoal jika perlu. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan. bangkitkan kesediaan. Arah Permulaan: tarik dan kekalkan perhatian. . Ilustrasi: contoh/sumber mencukupi sesuai. Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap. memperuntukkan masa dan kemungkinana juga dapat meramalkan masalah-masalah yang akan timbul. Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri. Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut. sesuai dengan isi pelajaran. berpasangan. Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan.ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian:- i. ii. i.

. diberi sebaik saja bertingkahlaku.Fungsi: Lihat prestasi dalam aktiviti PNP. vi. bagus jawapan jawapan atau dan positif: ha lain-lain murid murid Gerak -senyuman -anggukan kepala -melihat dan memandang -tepuk tangan -tulis jawapan murid di papan hitam -mengangkat ibu jari. secara lisan. tingkahlaku operan. dikembangkan secara teratur. dampingan dan sentuhan. jantina dan status sosial. gerak isyarat. tingkahlaku responden. variasi rangsangan digunakan. kukuhkan konsep dan isi. penerangan lisan jelas dan tepat.Objektif: beri galakan kepada murid. isyarat: Sentuhan: kepala. . Penyusunan idea . secara ikhlas dan jujur. bahu atau bahagian belakang. Kemahiran Pengukuhan . iii. Lisan -Sebutan -Mengulang -Mengembangkan ya baik. tingkahlaku positif dan berterusan. sesuai dengan usia. yakin dan berdisiplin. elak sindir atau kutuk. .Prinsip: diubah-ubah.Kecekapanmengurus contoh/sumber.

Xii Penutup dan Kesimpulan .Lisan . menarik perhatian terhadap apa yang baru dipelajari supaya mereka dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh. jawapan bahagian salah buruk. menggunakan aktiviti penilaian untuk menilai pencapaian objektif pelajaran serta aktiviti PNP untuk membuat pengubahsuaian serta membaiki pelajarannya pada masa depan. sindir Gerak -geleng kepala -muka marah -gorang tangan . Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran .Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru mengakhiri satu sesi p&p. 5. murid lebih positif. 4. mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari dengan merumuskan fakta-fakta penting atau memeberikan kerja bertulis 3.yakin kerana dihargai. atau negatif: belakang tidak.geleng-geleng kepala -bahu -Gerak -Kurang isyarat lengkap. Aktiviti susulan dapat diadakan suapaya murid dapat memberi peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran yang mereka pelajari. . sama ada secara kognitif atau sosial.bukan. 2. disiplin kelas terkawal.semangat ingin belajar. Aspek ini penting kerana murid-murid perlu disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari oleh mereka. . atau negatif:.Kepentingan:1.Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan untuk memberikan gambaran kepada muridmurid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh mereka. mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dalam kalangan murid dengan menggunakan teknik peneguhan.membeliak isyarat negatif: - mata -Kesan:.