MAKRO DAN MIKRO

Pengajaran Mikro dan Makro

Untuk belajar cara mengajar, kita mesti melalui latihan pengajaran mikro dan makro. Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran yang mengambil masa antara lima hingga lima belas minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran. Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik darjah.

Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro ialah pemudahcaraan, penyampaian permulaan pengajaran (set induksi), penggunaan papan tulis, variasi rangsangan, kemahiran menyoal, memberi penerangan menggunakan ilustrasi, penggunaan sumber p&p, pelaksanaan penutup dan aktiviti pengukuhan.

Setelah menguasai kemahiran mikro, pengajaran boleh disepadukan dalam pengajaran makro. Pengajaran makro lebih mirip kepada aktiviti simulasi pengajaran yang sebenar iaitu melihat keseluruhan proses p&p yang berlaku secara kontekstual.

Penyelidikan tindakan perlu diketahui untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu gejala yang timbul di dalam bilik darjah atau di sekolah. Penyelidikan yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian situasi semasa yang dihadapi, dapat memberikan penyelesaian cepat terhadap sesuatu yang boleh menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Pengajaran

Mikro

Mikro bermaksud kecil atau halus. Pengajaran mikro bermaksud pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila

alam sekeliling. ii. Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar murid-murid dapat bersedia dari segi rohani dan jasmani. -Cara yang boleh digunakan ialah penggunaan alat bantu mengajar. lakonan.digabungkan kesemuanya. motivasi.mengulangkaji topik yang berkaitan. afektif dan psikomotor dan berkesan.Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal pengajaran supaya murid-murid bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengikuti pelajaran. Induksi Penyoalan Rangsangan Tulis Darjah Penerangan kesimpulan i. akan menjadi satu pengajaran yang lengkap. menggunakan bahan rangsangan dan lain-lain. a) Kemahiran Mikro Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu. Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka kemahiran-kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah disimulasikan. benda maujud. Kemahiran Set Induksi . bercerita. kognitif. teknik menyoal. peristiwa atau kejadian. . Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak. Baca dan fahami kemahiran yang terlibat • • • • • • • Penutupan dan membuat Penggunaan Pengelolaan Variasi Papan Bilik dan yang perlu dikuasai Set dalam pengajaran mikro. pengalaman sedia pelajar.Guru boleh menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan topik yang diajar. tidak melebihi 5 minit. melibatkan ketiga-tiga domain. Kemahiran Menggunakan Contoh . Set induksi sepatutnya merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran.

Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis. Kemahiran Penyoalan . iv.Bahan pembahagian teknik dapat pengajaran warna tulisan ruang penulisan dilihat diatur sesuai sekitar dan yang kepada dan jelas dua dan atau mudah tiga dibaca. projektor. v. 3.iii. gambarajah dapat memudahkan idea. Di samping itu. filem jalur. . . konkrit kepada abstrak. radio dan video. Kemahiran Variasi Rangsangan . Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada mudah kepada yang sukar. filem. 2. merangkumi semua aras penyoalan. vi.Variasi rangsangan membawa maksud kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang hendak dicapai. .slaid.Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang positif.Papan tulis merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menulis penerangan atau maklumat lain. media elektronik seperti komputer. Penggunaan papan tulis seharusnya terancang dan berstruktur serta menggunakan 1. Penggunaan Papan Tulis .Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman murid terhadap pengajaran guru. iaitu:- i. penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian murid-murid untuk sepanjang sesi p&p.Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar. Kemahiran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar . pita rakaman.perbandingan . tebaran penyoalan yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami. peta minda. . bahagian ruang kelas penting yang penggunaan seluruh tajuk/idea menarik.Penonjolan penggunaan merangsangkan Teknik persembahan -Pembentukan konsep melalui carta. BBM terbahagi kepada 3 kategori.

b. pentomin. c. Walaupun begitu. .Jenis-jenis i. terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. rajah Alat papan dan patung dan benda-benda Alat-alat Buku Alat-alat Bahan-bahan alam sekitar. ii.1. i. a. j. carta. f. pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. Keadaan yang sama boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak. projek pameran dan bahan-bahan dari . Kemahiran Bercerita . g. . lawatan. h. Walaupun mereka masih kecil tetapi apa yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala dapat pula sekali gus memahami maksud cerita itu. bahan cetak: buku.3.ii. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak. BBM seperti:Pendengaran rakaman radio Pandangan teks Akhbar majalah konkrit(maujud) model diorama gambar tulis graf multimedia vii. brosur. a. model. gambar. e. b. Oleh hal yang demikian.4. . d. jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan.2. bahan bercorak pengalaman: lakonan. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. surat khabar dan papan tulis iii. .

Guru boleh yang menggunakan gambar. alat bantu. vii. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. iaitu:i. Dalam pengajaran dan pembelajaran.1.4. ii. .2. murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. viii. menunggang basikal. . bermain bola dan sebagainya. langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita. . Pilih cerita yang sesuai dengan umur.. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. kecerdasan dan minat murid. kemahiran tunjuk cara . disamping menunjukkan cara. Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya. Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan.5. Sediakan kad-kad perkataan. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu.5. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa. Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. . Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. iii. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. Maksudnya. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa vi. objek hendak sebenar atau lain-lain diajarkan. teknik ini bolah digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna. iv. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. v. Juga dikenali sebagai teknik demontrasi.3. . membuat kuih.

Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru mengendalikan murid dan bahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Selepas tunjuk cara itu selesai. Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut. iii. Mereka boleh menyoal jika perlu. berkumpulan dan individu. Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan. iv. -Komponen menerang. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan. Penerangan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta berbantukan bahan bantu mengajar yang sesuai. memperuntukkan masa dan kemungkinana juga dapat meramalkan masalah-masalah yang akan timbul. sesuai dengan isi pelajaran.Penerangan merujuk usaha guru dalam menjelaskan dan menghuraikan sesuatu tajuk dalam sesuatu proses p&p. murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi. berpasangan. Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap.ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian:- i. Fungsi penerangan menyampaikan maklumat. Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu.. Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan. v. i. jelas dan menarik. Ilustrasi: contoh/sumber mencukupi sesuai. Pengelolaan Bilik Darjah . Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas. Arah Permulaan: tarik dan kekalkan perhatian. ii. Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri. murid-murid lain memerhati dengan teliti. Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid. . v. Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan. bangkitkan kesediaan. Penerangan . peingkat perkembangan dan memperjelas konsep. ii. Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada.

dampingan dan sentuhan. sesuai dengan usia. bahu atau bahagian belakang. yakin dan berdisiplin.Kecekapanmengurus contoh/sumber. iii. kukuhkan konsep dan isi. tingkahlaku positif dan berterusan. secara lisan. tingkahlaku operan. . elak sindir atau kutuk. penerangan lisan jelas dan tepat. Kemahiran Pengukuhan . jantina dan status sosial. Penyusunan idea . . isyarat: Sentuhan: kepala. vi.Objektif: beri galakan kepada murid. variasi rangsangan digunakan. bagus jawapan jawapan atau dan positif: ha lain-lain murid murid Gerak -senyuman -anggukan kepala -melihat dan memandang -tepuk tangan -tulis jawapan murid di papan hitam -mengangkat ibu jari. gerak isyarat. diberi sebaik saja bertingkahlaku. Lisan -Sebutan -Mengulang -Mengembangkan ya baik. .Prinsip: diubah-ubah. tingkahlaku responden.Fungsi: Lihat prestasi dalam aktiviti PNP. secara ikhlas dan jujur. dikembangkan secara teratur.

. sindir Gerak -geleng kepala -muka marah -gorang tangan .yakin kerana dihargai. Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran .semangat ingin belajar. menarik perhatian terhadap apa yang baru dipelajari supaya mereka dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh.Lisan . Xii Penutup dan Kesimpulan .Kepentingan:1. 5. disiplin kelas terkawal. atau negatif:. Aktiviti susulan dapat diadakan suapaya murid dapat memberi peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran yang mereka pelajari. menggunakan aktiviti penilaian untuk menilai pencapaian objektif pelajaran serta aktiviti PNP untuk membuat pengubahsuaian serta membaiki pelajarannya pada masa depan. murid lebih positif. atau negatif: belakang tidak. mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dalam kalangan murid dengan menggunakan teknik peneguhan. sama ada secara kognitif atau sosial.geleng-geleng kepala -bahu -Gerak -Kurang isyarat lengkap. jawapan bahagian salah buruk.Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru mengakhiri satu sesi p&p. Aspek ini penting kerana murid-murid perlu disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari oleh mereka.membeliak isyarat negatif: - mata -Kesan:. mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari dengan merumuskan fakta-fakta penting atau memeberikan kerja bertulis 3. . 2. 4.bukan.Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan untuk memberikan gambaran kepada muridmurid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful