MAKRO DAN MIKRO

Pengajaran Mikro dan Makro

Untuk belajar cara mengajar, kita mesti melalui latihan pengajaran mikro dan makro. Pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran yang mengambil masa antara lima hingga lima belas minit untuk mengajarkan sesuatu kemahiran. Tujuan pengajaran mikro ini adalah untuk membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p&p) di dalam bilik darjah.

Kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro ialah pemudahcaraan, penyampaian permulaan pengajaran (set induksi), penggunaan papan tulis, variasi rangsangan, kemahiran menyoal, memberi penerangan menggunakan ilustrasi, penggunaan sumber p&p, pelaksanaan penutup dan aktiviti pengukuhan.

Setelah menguasai kemahiran mikro, pengajaran boleh disepadukan dalam pengajaran makro. Pengajaran makro lebih mirip kepada aktiviti simulasi pengajaran yang sebenar iaitu melihat keseluruhan proses p&p yang berlaku secara kontekstual.

Penyelidikan tindakan perlu diketahui untuk mencari penyelesaian terhadap sesuatu gejala yang timbul di dalam bilik darjah atau di sekolah. Penyelidikan yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian situasi semasa yang dihadapi, dapat memberikan penyelesaian cepat terhadap sesuatu yang boleh menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Pengajaran

Mikro

Mikro bermaksud kecil atau halus. Pengajaran mikro bermaksud pengajaran yang memberikan fokus atau tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila

-Cara yang boleh digunakan ialah penggunaan alat bantu mengajar. alam sekeliling.mengulangkaji topik yang berkaitan. Jika kita hendak melihat apa-apa yang perlu ada pada bahagian permulaan pengajaran (set induksi) maka kemahiran-kemahiran yang perlu ada di dalamnya hendaklah disimulasikan. menggunakan bahan rangsangan dan lain-lain. kognitif.digabungkan kesemuanya. akan menjadi satu pengajaran yang lengkap. lakonan. Set induksi sepatutnya merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran. Induksi Penyoalan Rangsangan Tulis Darjah Penerangan kesimpulan i. teknik menyoal. benda maujud. a) Kemahiran Mikro Cuba teliti sekali lagi jadual di halaman yang terdahulu. peristiwa atau kejadian. Aktiviti hendaklah menyeronokkan agar murid-murid dapat bersedia dari segi rohani dan jasmani. Kemahiran Menggunakan Contoh . pengalaman sedia pelajar. ii.Aktiviti yang dikendalikan oleh guru pada awal pengajaran supaya murid-murid bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengikuti pelajaran. bercerita. afektif dan psikomotor dan berkesan. Kemahiran Set Induksi . tidak melebihi 5 minit. melibatkan ketiga-tiga domain. .Guru boleh menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengan topik yang diajar. Segala aktiviti akan diteliti untuk melihat sama ada set induksi itu memenuhi konsepnya atau tidak. motivasi. Baca dan fahami kemahiran yang terlibat • • • • • • • Penutupan dan membuat Penggunaan Pengelolaan Variasi Papan Bilik dan yang perlu dikuasai Set dalam pengajaran mikro.

Melibatkan murid dalam penggunaan papan tulis.iii.Penyoalan yang baik tidak berupaya memotivasikan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang positif.perbandingan . gambarajah dapat memudahkan idea. . Penggunaan Papan Tulis . bahagian ruang kelas penting yang penggunaan seluruh tajuk/idea menarik. tebaran penyoalan yang menyeluruh dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami.slaid. . konkrit kepada abstrak. .Variasi rangsangan membawa maksud kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid-murid ke arah tingkah laku pembelajaran yang hendak dicapai. BBM terbahagi kepada 3 kategori. media elektronik seperti komputer. peta minda. 3. Kemahiran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar . radio dan video. merangkumi semua aras penyoalan. Kemahiran Variasi Rangsangan . penyoalan juga dapat menguji aras pencapaian murid-murid untuk sepanjang sesi p&p. 2. filem jalur. projektor. iaitu:- i. .Penyoalan merupakan aktiviti interaktif antara guru dengan murid bertujuan untuk memantau pemahaman murid terhadap pengajaran guru.Bahan pembahagian teknik dapat pengajaran warna tulisan ruang penulisan dilihat diatur sesuai sekitar dan yang kepada dan jelas dua dan atau mudah tiga dibaca. filem. pita rakaman. iv. vi.Papan tulis merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menulis penerangan atau maklumat lain. Kemahiran Penyoalan . Penyoalan yang baik seharusnya bermula daripada mudah kepada yang sukar.Penonjolan penggunaan merangsangkan Teknik persembahan -Pembentukan konsep melalui carta. v. Penggunaan papan tulis seharusnya terancang dan berstruktur serta menggunakan 1.Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar. Di samping itu.

g. rajah Alat papan dan patung dan benda-benda Alat-alat Buku Alat-alat Bahan-bahan alam sekitar. ii. lawatan. Walaupun mereka masih kecil tetapi apa yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala dapat pula sekali gus memahami maksud cerita itu. f. bahan cetak: buku. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. i. a.4. h. bahan bercorak pengalaman: lakonan.ii. BBM seperti:Pendengaran rakaman radio Pandangan teks Akhbar majalah konkrit(maujud) model diorama gambar tulis graf multimedia vii. Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak. Oleh hal yang demikian. terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. j.3. c.2. . . pentomin. Walaupun begitu. b. b. pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. brosur. surat khabar dan papan tulis iii. Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan.1. a. . projek pameran dan bahan-bahan dari . model. d. Kemahiran Bercerita . .Jenis-jenis i. gambar. Keadaan yang sama boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. e. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak. carta.

. Sediakan kad-kad perkataan.. alat bantu.2. v. teknik ini bolah digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. iv. . Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. . Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa vi. menunggang basikal. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu. Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Maksudnya.5.3. Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya. iii.1. disamping menunjukkan cara. Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa. .4. murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita. objek hendak sebenar atau lain-lain diajarkan. Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. kecerdasan dan minat murid. Juga dikenali sebagai teknik demontrasi. iaitu:i. bermain bola dan sebagainya. Guru boleh yang menggunakan gambar. kemahiran tunjuk cara . vii. . ii. Dalam pengajaran dan pembelajaran. viii. guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. membuat kuih.5.

berpasangan. ii. Arah Permulaan: tarik dan kekalkan perhatian. Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut.ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian:- i. murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi.Pengelolaan bilik darjah merujuk cara guru mengendalikan murid dan bahan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. ii. Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan. Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan. Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada. bangkitkan kesediaan. iii. Pengelolaan Bilik Darjah . Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. memperuntukkan masa dan kemungkinana juga dapat meramalkan masalah-masalah yang akan timbul. i. Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap. sesuai dengan isi pelajaran. . v. murid-murid lain memerhati dengan teliti. Selepas tunjuk cara itu selesai. -Komponen menerang. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan. Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu. Penerangan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami serta berbantukan bahan bantu mengajar yang sesuai. Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid.Penerangan merujuk usaha guru dalam menjelaskan dan menghuraikan sesuatu tajuk dalam sesuatu proses p&p. berkumpulan dan individu. peingkat perkembangan dan memperjelas konsep. Mereka boleh menyoal jika perlu. iv. jelas dan menarik. Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan. v.. Fungsi penerangan menyampaikan maklumat. Ilustrasi: contoh/sumber mencukupi sesuai. Penerangan . Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri. Aktiviti p&p boleh dikelolaan secara kelas.

tingkahlaku positif dan berterusan. bahu atau bahagian belakang.Objektif: beri galakan kepada murid. secara ikhlas dan jujur. gerak isyarat. elak sindir atau kutuk. penerangan lisan jelas dan tepat. dampingan dan sentuhan. jantina dan status sosial. diberi sebaik saja bertingkahlaku. vi. .Kecekapanmengurus contoh/sumber. Lisan -Sebutan -Mengulang -Mengembangkan ya baik. Penyusunan idea . .Prinsip: diubah-ubah. isyarat: Sentuhan: kepala. dikembangkan secara teratur. bagus jawapan jawapan atau dan positif: ha lain-lain murid murid Gerak -senyuman -anggukan kepala -melihat dan memandang -tepuk tangan -tulis jawapan murid di papan hitam -mengangkat ibu jari.Fungsi: Lihat prestasi dalam aktiviti PNP. variasi rangsangan digunakan. yakin dan berdisiplin. Kemahiran Pengukuhan . iii. tingkahlaku operan. sesuai dengan usia. kukuhkan konsep dan isi. secara lisan. . tingkahlaku responden.

Guru perlu membuat kesimpulan atau rumusan untuk memberikan gambaran kepada muridmurid tentang isi utama yang perlu dikuasai oleh mereka. mengukuhkan konsep atau kemahiran yang baru dipelajari dengan merumuskan fakta-fakta penting atau memeberikan kerja bertulis 3.semangat ingin belajar. sama ada secara kognitif atau sosial.Penutup dan kesimpulan merujuk cara guru mengakhiri satu sesi p&p. disiplin kelas terkawal. Guru boleh mengakhiri sesi pengajaran . . Aspek ini penting kerana murid-murid perlu disedarkan tentang perkara yang telah dipelajari oleh mereka. .Lisan . sindir Gerak -geleng kepala -muka marah -gorang tangan . jawapan bahagian salah buruk. mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dalam kalangan murid dengan menggunakan teknik peneguhan.geleng-geleng kepala -bahu -Gerak -Kurang isyarat lengkap. 2. atau negatif: belakang tidak. menarik perhatian terhadap apa yang baru dipelajari supaya mereka dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh.yakin kerana dihargai. menggunakan aktiviti penilaian untuk menilai pencapaian objektif pelajaran serta aktiviti PNP untuk membuat pengubahsuaian serta membaiki pelajarannya pada masa depan.bukan. murid lebih positif. atau negatif:.Kepentingan:1. Aktiviti susulan dapat diadakan suapaya murid dapat memberi peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran yang mereka pelajari.membeliak isyarat negatif: - mata -Kesan:. 5. 4. Xii Penutup dan Kesimpulan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful