Menyanyi adalah satu cara istimewa dalam penggunaan suara.

Sebagai seorang penggiat muzik,kita perlulah mengetahui tentang teknik-teknik yang terdapat dalam nyanyian. Seorang penggiat muzik perlu tahu bagaimana sesuatu muzik itu dihasilkan. Sesuatu muzik terhasil apabila terdapat getaran sesuatu. Sebagai contoh, apabila permukaan meja diketuk, permukaan meja telah menghasilkan getaran dan kita dengar sebagai bunyi. Hal ini sama dengan suara manusia. Pita suara dikawal oleh angin supaya ia dapat menggetarkan angin yang melaluinya. Gabungan antara gigi, lidah dan bibir akan membentuk bunyi konsonan dan vokal. Simbol bagi konsonan dan vokal adalah huruf-huruf. Seorang penggiat muzik perlu juga tahu bagaimana menghasilkan pic yang tinggi. Penggiat muzik perlu menegangkan pita suara mereka untuk mendapatkan pic yang tinggi. Terdapat empat bahagian yang terlibat dalam pengeluaran suara iaitu motor, vibrator, pembesar suara dan artikulasi. Motor ialah tekanan nafas. Vibrator atau penggetar pula terhasil apabila angin yang kita keluarkan untuk menyanyi berlanggar dengan kulit yang berlipat di kedua-dua belah trakea dan tenggorok. Pembesar suara pula merupakan satu ruang yang dibentuk oleh lelangit, mulut dan kerongkong. Ruang kepala juga merupakan pembesar suara. Artikulasi pula dilakukan oleh bibir dan dagu.

suara tengah dan suara dada. Suara menjerit merupakan satu suara yang sangat tidak berkualiti. rongga dada dan rongga hidung. Seorang penyanyi yang baik tidak seharusnya menjerit untuk mencapai pic yang tinggi. Berikut merupakan perletakan suara bagi lelaki dan wanita. tengan dan dada. . Teknik yang ditekankan lagi adalah rejister suara. Menjerit dan melontar suara adalah dua perkara yang berbeza. Menjerit juga merupakan satu teknik nyanyian yang salah. Berikut merupakan perletakan suara bagi suara kepala. Apabila kita dapat mengawal sistem rongga kita dengan baik maka akan lebih baik seseorang itu dari segi lontaran suara mereka.Resonan pula merupakan getaran udara dalam satu rongga. Terdapat tiga rongga dalam sistem manusia iaitu rongga mulut. Terdapat tiga jenis rejister suara iaitu suara kepala. Hal ini kerana suara menjerit tidak mempunyai ton suara yang baik.

Suara kepala juga banyak membantu lelaki dalam menyanyikan folsetto. ini dinamakan suara kepala. Suara kepala menghasilkan suara yang jelas dan renj suara juga luas jika dibandingkan dengan suara dada. Untuk mendapatkan suara kepala yang bermutu. Suara tengah adalah perletakan suara dari paras hidung ke kerongkong. . Hal ini adalah untuk tidak menjadikan suara seorang penyanyi itu pecah apabila suara tinggi di nyanyikan. pengawalan nafas yang betul adalah amat diperlukan. Suara kepala terhasil apabila salah satu otot mengawal mekanisma vokal untuk menyanyi pada register yang tinggi di rongga di kepala yang memberi kesan gema yang tinggi kepada penyanyi tersebut.Suara Tengah Suara Dada .

Kejelasan sebutan adalah penting kerana mesej nyanyian yang ingin disampaikan dapat difahami oleh pendengar. suara dada ini dihasilkan tanpa pernafasan yang baik. Bunyi konsonan dari awal hingga akhir sesuatu perkataan itu perlulah jelas. suara dada ini tidak sesuai bagi kanak-kanak. kekuatan bunyi dan harakat iaitu panjang atau pendek sesuatu perkataan. Hal ini kerana pernafasan yang betul diperlukan bagi menghasilkan suara dada. Fonasi adalah sebutan. Hal ini kerana. intensiti. Pernafasan dan bentuk mulut yang betul memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan bunyi yang berkualiti. Selain itu fonasi adalah suatu yang penting dalam nyanyian. Ciri-ciri ton yang baik perlulah merangkumi tenaga. Namun begitu. Kebiasaannya penyanyi lelaki lebih selesa untuk menggunakan perletakan suara ini berbanding dengan penyanyi wanita. Suara dada ini tidak digalakkan bagi penyanyi amatur. Suara dada adalah bertujuan untuk mengawal nyanyian yang register rendah. .Latihan untuk suara tengah. Bentuk mulut apabila membunyikan huruf vokal.

Jika guru memberi range hingga ke suara dada hal ini akan menyebabkan murid mengalami kesukaran untuk menyanyi. Nyanyian merupakan salah satu topik penting dalam muzik. guru boleh menyuruh mereka menyanyikan sesuatu lagu menggunakan suara kepala atau suara tengah. Banyak teknik-teknik vokal yang perlu diketahui oleh seorang guru muzik. . Hal ini penting bagi kita untuk mengajar mereka nyanyian. Antara teknik vokal adalah seperti rejister. artikulasi dan perletakan suara. Jika tidak murid tersebut mengalami kesukaran untuk mencapai range yang diberi oleh guru. Guru muzik tidak boleh memberi mereka menyanyi lagu yang di luar range suara mereka. guru dapat mempertingkatkan imaginasi murid. Selain itu seorang guru muzik perlu tahu bahawa suara dada tidak sesuai bagi kanak-kanak. memberi pengalaman muzik kepada murid dan membentuk keyakinan murid. Suara dad hanya sesuai dinyanyikan oleh orang lelaki dewasa bukannya kanakkanak. Hal ini kerana dengan nyanyian. sebutan. Sebagai seorang guru muzik. Kebiasaannya suara murid sekolah rendah berada di range yang tinggi oleh itu. kita perlu tahu perletakan atau rejister suara bagi setiap murid yang kita ajar. Suara ini lebih mudah dan selesa untuk mereka nyanyikan. Murid juga cepat mengingati apa yang dipelajari pada hari tersebut. Penyediaan bahan-bahan berkaitan latihan vokal dan kemahiran menyampaikan nyanyian yang baik adalah penting sebagai persediaan menjadi seorang pendidik muzik yang berketerampilan. Seorang guru muzik itu perlulah mengetahui teknik-teknik vokal dan rejister suara setiap murid yang diajarnya. Murid kebiasaannya tidak tahu cara untuk mengaplikasikan pernafasan dalam nyanyian.Seorang guru muzik yang baik perlu memiliki kemahiran nyanyian bagi menyampaikan pembelajaran Pendidikan Muzik dengan berkesan.

Jika tidak murid tidak akan tahu tentang masalah mereka. Jika mereka mempunyai range suara alto kite boleh menyuruh mereka menyanyi menggunakan suara mereka sendiri. Mereka merasakan apa yang mereka lakukan adalah betul seperti yang guru inginkan. Mereka kebiasannya mempunyai masalah untuk membunyikan huruf r. kita perlu tahu akan jenis-jenis suara murid kita. Guru juga perlu menekankan sebutan kepada murid terutamanya pelajar berbangsa cina dan india. Hal ini juga bertujuan untuk tidak memberikan pandangan kepada murid bahawa menyanyi adalah perkara yang sukar. Oleh itu. pelajar cina menyebut lori sebaga ‘loli’. Kebiasaannya murid tidak mengalami masalah dari segi lontaran suara. Guru perlu mengajar murid tentang cara untuk membunyikan huruf-huruf vokal selain memastikan mereka melontarkan suara. Ketika masih kecillah guru perlu mengajar murid cara sebutan yang betul. Renge suara kanak-kanak boleh berubah apabila mereka telah sampai akil baligh.Sebagai seorang guru muzik yang cemerlang. . Hal ini bertujuan untuk memberi keselesaan kepada murid ketika menyanyi. guru perlulah bersabar dan mengajar mereka apa yang perlu dilakukan. guru perlu mengambil inisiatif agar murid dapat mengatasi masalah tersebut dengan berkesan. Jika murid tersebut menyanyi tidak sampai kepada pic yang diinginkan. Guru perlu membetulkan murid jika mereka salah menyebut perkataan yang di tulis. Hal ini kerana pelat mereka mempengaruhi sebutan mereka. Sebagai contoh. Adalah penting bagi seorang guru tahu rejister suara murid mereka kerana rejister suara bagi kanak-kanak adalah tidak sama dengan rejister suara orang dewasa. Guru muzik juga perlulah membimbing muridnya dalam menyanyi.

Sepanjang menjalankan tugasan ini pelbagai masalah yang saya hadapi namun begitu dengan pertolongan dari pensyarah dan rakan-rakan akhirnya tugasan ini dapat dilaksanakan. Akhirnya terungkailah tentang masalah fonasi ataupun sebutan Saya juga mempunyai masalah untuk rejister suara. . Apabila diajukan kepada pensyarah beliau mengatakan bahawa rejister suara dan range suara adalah dua benda yang sangat berbeza. Namun begitu. Contoh jenis suara manusia adalah bes. tenor. Tugasan ini merupakan tugasan wajib yang perlu dilaksanakan untuk melayakkan diri seorang pelajar lulus untuk semester ini. alto dan soprano. Hal ini keran disesetengah blog mengatakan bahawa rejister suara dan renge suara adalah sama.Setiap pelajar yang mengambil alat muzik utama vokal telah diberikan tugasan ini oleh pensyarah. Oleh itu. saya meminta pandangan dari rakan saya. Rajister suara merupakan perletakan suara manusia sedangkan range suara adalah jenis-jenis suara manusia. Pelajar telah diberikan tugasan berkaitan dengan teknik-teknik nyanyian iaitu fonasi dan rejister suara. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk bertanyakan kepada pensyarah yang mengajar saya. Saya mencari di dalam internet tentang teknik nyanyian yang berkaitan fonasi dan ia menunjukkan bahawa fonasi itu merupakan sebutan. Masalah yang saya hadapi dalam melaksanakan tugasan ini adalah saya tidak ingat akan teknik-teknik nyanyian. Oleh itu saya mengambil keputusan untuk bertanyakan kepada rakan-rakan saya yang lebih mahir. saya masih lagi was-was dengan kenyataan tersebut. Selain itu. malangnya rakan say itu juga tidak berapa pasti dengan makna fonasi itu sendiri. saya tidak faham tentang fonasi.

melalui tugasan ini. saya perlu berhati-hati pada masa hadapan untuk meletakkan range yang sesuai pada kelas saya nanti. Selama ini saya meyangka bahawa kanakkanak boleh menggunakan suara dada.Disamping itu. Walupun mempunyai banyak masalah yang saya perlu tempuhi akhirnya tugasan ini dapat disiapkan pada tarikh yang ditetapkan. Tugasan ini juga menjadikan saya rajin untuk mencari maklumat di dalam segala sumber. Namun bagi tugasan ini saya hanya menmbuat rujukan dari internet dengan bimbingan dan bantuan dari rakan-rakan dan pensyarah. saya dapat mengetahui bahawa suara dada tidak sesuai bagi kanak-kanak. Oleh itu. .

.

.

.

.

2013 pada jam 5.m http://upumanuwu.m http://shahroel.2013 pada jam 11. Dilayari pada 2. Dilayari pada 4.blogspot.30 p.blogspot. 4 Jenis Rejister Suara.2013 pada jam 8.html 5. Dilayari pada 3.html 4.slideboom.3. VOKAL-kssr.blogspot.2. Muzik Dan Nyanyian.m http://www.m http://bustamkamri.scribd.2013 pada jam 4.2013 pada jam 3.html .com/2010/08/muzik-dan-nyanyian.3.com/doc/39595203/NYANYIAN-1 3.3.30 p. NYANYIAN 1.RUJUKAN 1.00 p.com/2010/10/4-jenis-register-suara-specialwhistle. Dilayari pada 3.3.00 p.30 p.com/presentations/249775 2.com/2009/09/nyanyian-dan-lagu-dalam-aspek. Dilayari pada 28. Nyanyian Dan Lagu Dalam Aspek Perkembangan Kanak-kanak.m http://www.