Lampiran B2DT1E1

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (TMK TAHUN 3) Pemerhatian (Guru) Nama BAND 2 Pentaksiran Tarikh : _____________________________________ Kelas : __________ : TAHU DAN FAHAM : 1 / 2 / 3 ....................... : Standard Prestasi B2 Mengetahui dan memahami tentang penggunaan TMK Deskriptor B2DT1 Memahami tahap kecerahan paparan monitor dan bunyi dalam penjimatan tenaga elektrik. Tanda () jika berjaya a. Evidence B2DT1E1 Menunjukkan amalan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan monitor.

Standard Pembelajaran 1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan paparan monitor dan bunyi.

No. 1.

Evidence Standard Prestasi B2DT2E1 Menunjukan amalan penjimatan tenaga dengan mengurangkan tahap kecerahan monitor bagi menjimatkan tenaga elektrik

Instrumen Pemerhatian Guru 1. Melaraskan kecerahan monitor dalam amalan penjimatan tenaga.

Arahan Murid dapat melaraskan kecerahan monitor pada butang di monitor.

Cop/Tanda tangan Guru ---------------------------------Nama : * Borang ini hendaklah disimpan di dalam folio murid. Tahap Menguasai Tidak menguasai Tarikh