PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 __________________________________________________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda. A 5. 6. 7. B C D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. III. Antara tumbuhan berikut. C dan D. iaitu A. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. II dan III sahaja I. II. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. teruskan menjawab soalan seterusnya. II. Pilih jawapan yang betul. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. 1. III dan IV 2. IV. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . B.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan.

Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama – sama najis haiwan. yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut.SULIT 3. 3 . Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain. Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. Biji benih dihanyutkan air.

Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. Antara berikut. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X.SULIT 018 5. Antara berikut. susunan rantai makanan yang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. yang manakah kedudukan yang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6. yang manakah merupakan pengeluar? 4 .

Rajah 6 Antara pernyataan berikut.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. C gabungan dua rantai makanan. B gabungan beberapa rantai makanan. 10. Q. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. R dan S ialah herbivor. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . Antara hidupan berikut. 9. Q berkurang jika T bertambah. R. T dan U ialah karnivor. yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah.

SULIT 018 A B O P C D Q R 11. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. III dan IV sahaja 12. Antara mentol dalam litar elektrik berikut. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 . II dan IV sahaja I.

wayar penyambung dan mentol. yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. 7 .SULIT 13. Antara berikut. Litar yang mengandungi sel kering. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. Antara berikut. sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14.

Rajah 10 Bekas J. K. Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9.SULIT 15. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. 16. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar.

yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I. yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. Antara berikut.SULIT 018 17. Antara berikut. II dan III 18. Rajah 11 9 . Masukkan sudu besi ke dalam bikar.

Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan.SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. 20. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. Gelang mengecut apabila dipanaskan. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. Rajah 13 10 . Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. 21.

Antara alat berikut.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap. Rajah 14 11 . yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. nyalaan lilin terlalu kecil. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. 22. 24. lubang salur PVC terlalu kecil. cahaya dapat dibiaskan. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok.

Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. jingga. hijau. indigo Merah. jingga. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. biru. hijau. ungu 26. kuning. hijau.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. 12 . jingga. indigo. hijau. ungu Merah. A B C D Merah. biru. biru. kuning. kuning. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. indigo. jingga. ungu Merah. indigo. kuning. Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. ungu. biru.

13 . Murid telah mahir bermain kompang. Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Bunyi boleh bergerak melalui udara. Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28. 018 27. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali.SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya.

II dan IV sahaja I. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah ‘Ia’yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. III dan IV sahaja C D I.SULIT 29. III dan IV sahaja 14 . yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I. Antara alat-alat elektrik berikut. II dan III sahaja II.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . tuliskan jawapan kamu pada ruang yang disediakan. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen yang dijalankan. ii. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen di atas. 018 Rajah 1 1.SULIT BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. i. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1.

Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. 018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2. Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali rafia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 .SULIT d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas. Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik.

R. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi.SULIT 018 (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. Q. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi (1 markah) 17 . S diketuk. Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. (1 markah) 3. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas.

Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. iii.SULIT 018 b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. 18 . (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid-murid tersebut. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. ii.

(1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya. (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 .SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a). i. ii.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.