PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 __________________________________________________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda. A 5. 6. 7. B C D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

Pilih jawapan yang betul. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . teruskan menjawab soalan seterusnya. II dan III sahaja I. Antara tumbuhan berikut. 1. III dan IV 2. A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. III. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. II.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. iaitu A. IV. B. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. II. C dan D.

Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut.SULIT 3. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama – sama najis haiwan. Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain. Biji benih dihanyutkan air. 3 . yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu.

susunan rantai makanan yang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. yang manakah merupakan pengeluar? 4 . Antara berikut.SULIT 018 5. Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X. yang manakah kedudukan yang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6. Antara berikut.

O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah. 9. B gabungan beberapa rantai makanan. R.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. Q berkurang jika T bertambah. 10. Q. Antara hidupan berikut. R dan S ialah herbivor. C gabungan dua rantai makanan. T dan U ialah karnivor. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan.

Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 .SULIT 018 A B O P C D Q R 11. III dan IV sahaja 12. Antara mentol dalam litar elektrik berikut. II dan IV sahaja I. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I.

sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14.SULIT 13. wayar penyambung dan mentol. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. Antara berikut. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. 7 . Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. Antara berikut. Litar yang mengandungi sel kering.

K. Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. Rajah 10 Bekas J. 16. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9. Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. Mereka seharusnya memasang suis pada litar.SULIT 15. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar.

SULIT 018 17. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. Rajah 11 9 . Antara berikut. Antara berikut. yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. II dan III 18.

21. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. Rajah 13 10 . Gelang mengecut apabila dipanaskan. 20. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif.SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11.

cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. Antara alat berikut. 24. 22. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. nyalaan lilin terlalu kecil. lubang salur PVC terlalu kecil.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. Rajah 14 11 . cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. cahaya dapat dibiaskan. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap.

Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. biru. indigo. indigo. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. hijau. ungu Merah. jingga. 12 . kuning. biru. ungu Merah. jingga. hijau. A B C D Merah. kuning. kuning. kuning. jingga. hijau.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. biru. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. ungu. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. indigo Merah. jingga. biru. hijau. indigo. ungu 26.

018 27. Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya. Murid telah mahir bermain kompang.SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Bunyi boleh bergerak melalui udara. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. 13 .

II dan III sahaja II. III dan IV sahaja C D I. II dan IV sahaja I. III dan IV sahaja 14 .SULIT 29. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah ‘Ia’yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I. Antara alat-alat elektrik berikut.

i. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen yang dijalankan.SULIT BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini. 018 Rajah 1 1. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen di atas. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. ii. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . tuliskan jawapan kamu pada ruang yang disediakan.

Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. 018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2.SULIT d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 . Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali rafia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i.

Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. S diketuk.SULIT 018 (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. (1 markah) 3. R. Q. Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas. Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi (1 markah) 17 .

a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid-murid tersebut. iii.SULIT 018 b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. ii. (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. 18 .

i. ii. (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 . (1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya.SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful