PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 __________________________________________________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda. A 5. 6. 7. B C D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

Pilih jawapan yang betul. III dan IV 2. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. teruskan menjawab soalan seterusnya. II. B. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. C dan D.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. IV. III. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. II. II dan III sahaja I. iaitu A. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. 1. Antara tumbuhan berikut.

SULIT 3. 3 . Biji benih dihanyutkan air. Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama – sama najis haiwan. yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut. Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain.

Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. yang manakah merupakan pengeluar? 4 .SULIT 018 5. yang manakah kedudukan yang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6. susunan rantai makanan yang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X. Antara berikut. Antara berikut.

9.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. Q. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . 10. C gabungan dua rantai makanan. R dan S ialah herbivor. B gabungan beberapa rantai makanan. T dan U ialah karnivor. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. Q berkurang jika T bertambah. R. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. Antara hidupan berikut. yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah.

III dan IV sahaja 12. II dan IV sahaja I.SULIT 018 A B O P C D Q R 11. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 . Antara mentol dalam litar elektrik berikut. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I.

yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. wayar penyambung dan mentol. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. Antara berikut. 7 .SULIT 13. Antara berikut. Litar yang mengandungi sel kering.

Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . K. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. 16. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. Rajah 10 Bekas J. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9.SULIT 15.

yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I. II dan III 18. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik.SULIT 018 17. Antara berikut. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. Antara berikut. Rajah 11 9 .

SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. Gelang mengecut apabila dipanaskan. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. 21. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. Rajah 13 10 . Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. 20. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin.

24. lubang salur PVC terlalu kecil. Antara alat berikut. Rajah 14 11 .SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. 22. nyalaan lilin terlalu kecil. cahaya dapat dibiaskan.

biru. jingga. indigo. indigo Merah. biru. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. kuning. ungu Merah. indigo. biru. ungu. hijau. A B C D Merah. hijau. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. hijau. biru. ungu Merah.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. jingga. kuning. kuning. Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. ungu 26. hijau. indigo. 12 . jingga. jingga. kuning. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul.

Bunyi boleh bergerak melalui udara. Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28.SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. 018 27. 13 . Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. Murid telah mahir bermain kompang.

SULIT 29. III dan IV sahaja 14 . Antara alat-alat elektrik berikut. II dan III sahaja II. III dan IV sahaja C D I. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah ‘Ia’yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. II dan IV sahaja I. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I.

ii. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen di atas. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini. tuliskan jawapan kamu pada ruang yang disediakan.SULIT BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. 018 Rajah 1 1. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen yang dijalankan. i.

Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali rafia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 . Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. 018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2.SULIT d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas.

Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi (1 markah) 17 . S diketuk. Q.SULIT 018 (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. (1 markah) 3. R.

a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid-murid tersebut. (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. 18 . Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air.SULIT 018 b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. iii. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. ii.

(1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya.SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a). (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 . ii. i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful