PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 __________________________________________________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda. A 5. 6. 7. B C D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. 1. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Antara tumbuhan berikut. B. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . teruskan menjawab soalan seterusnya. II. III dan IV 2. IV. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. Pilih jawapan yang betul. II dan III sahaja I. II. iaitu A. C dan D. III.

3 . Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama – sama najis haiwan.SULIT 3. Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain. Biji benih dihanyutkan air. Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut.

yang manakah kedudukan yang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6.SULIT 018 5. Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. Antara berikut. Antara berikut. susunan rantai makanan yang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X. yang manakah merupakan pengeluar? 4 .

C gabungan dua rantai makanan. Q. T dan U ialah karnivor. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. Antara hidupan berikut. R. B gabungan beberapa rantai makanan. 10. R dan S ialah herbivor. 9.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. Q berkurang jika T bertambah. yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah.

Antara mentol dalam litar elektrik berikut. II dan IV sahaja I. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 . III dan IV sahaja 12.SULIT 018 A B O P C D Q R 11. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I.

Antara berikut. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. Antara berikut. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14. wayar penyambung dan mentol. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. 7 . yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung.SULIT 13. Litar yang mengandungi sel kering. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala.

Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar. Rajah 10 Bekas J. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. K. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q.SULIT 15. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. 16.

Rajah 11 9 . yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. II dan III 18. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. Antara berikut. Antara berikut. yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19.SULIT 018 17. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik.

Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. Gelang mengecut apabila dipanaskan.SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. Rajah 13 10 . apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. 21. 20. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan.

Antara alat berikut. nyalaan lilin terlalu kecil. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. 22. cahaya dapat dibiaskan. lubang salur PVC terlalu kecil. Rajah 14 11 . cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. 24.

12 . hijau. indigo. hijau. hijau. ungu 26. ungu Merah. kuning. biru. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. ungu. biru. hijau. ungu Merah. biru. Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. kuning. jingga. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. indigo. jingga. biru. kuning. jingga. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. indigo. A B C D Merah. indigo Merah. kuning. jingga.

Bunyi boleh bergerak melalui udara. 13 . Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Murid telah mahir bermain kompang. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. 018 27. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya.SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan.

II dan IV sahaja I. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah ‘Ia’yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. III dan IV sahaja 14 .SULIT 29. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I. Antara alat-alat elektrik berikut. III dan IV sahaja C D I. II dan III sahaja II.

ii. 018 Rajah 1 1. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen di atas. tuliskan jawapan kamu pada ruang yang disediakan. i. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen yang dijalankan.SULIT BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan.

Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 . Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali rafia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i. 018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2.SULIT d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas.

SULIT 018 (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. R. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. S diketuk. (1 markah) 3. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi (1 markah) 17 . Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. Q.

(1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid-murid tersebut. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam.SULIT 018 b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. iii. 18 . Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. ii.

i. ii.SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a). (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 . (1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful