PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 __________________________________________________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda. A 5. 6. 7. B C D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. 1. IV. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. II dan III sahaja I. Pilih jawapan yang betul. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. C dan D. III dan IV 2. II. A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. B. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. teruskan menjawab soalan seterusnya. III. iaitu A. Antara tumbuhan berikut. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . II.

Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut. Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama – sama najis haiwan. 3 . yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain. Biji benih dihanyutkan air.SULIT 3. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah.

Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. Antara berikut. susunan rantai makanan yang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. yang manakah kedudukan yang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6.SULIT 018 5. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X. Antara berikut. yang manakah merupakan pengeluar? 4 .

R dan S ialah herbivor. 9.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. Q. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . Q berkurang jika T bertambah. Antara hidupan berikut. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. T dan U ialah karnivor. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. 10. B gabungan beberapa rantai makanan. C gabungan dua rantai makanan. yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah. R.

yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. II dan IV sahaja I. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 .SULIT 018 A B O P C D Q R 11. Antara mentol dalam litar elektrik berikut. III dan IV sahaja 12.

SULIT 13. 7 . Antara berikut. yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. wayar penyambung dan mentol. sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. Antara berikut. Litar yang mengandungi sel kering. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14.

Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. Rajah 10 Bekas J.SULIT 15. 16. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 . L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9. K. Mereka seharusnya memasang suis pada litar. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar.

Antara berikut. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I. yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. Rajah 11 9 . yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. Antara berikut.SULIT 018 17. II dan III 18.

Gelang mengecut apabila dipanaskan. Rajah 13 10 . Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan.SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. 20. 21. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk.

cahaya hanya bergerak dalam garis lurus. 22. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. 24. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap. Antara alat berikut. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. Rajah 14 11 . cahaya dapat dibiaskan. lubang salur PVC terlalu kecil. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. nyalaan lilin terlalu kecil.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang.

indigo. hijau. indigo.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. biru. ungu. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. jingga. kuning. jingga. kuning. ungu 26. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. hijau. kuning. hijau. jingga. jingga. biru. ungu Merah. indigo. biru. indigo Merah. ungu Merah. biru. 12 . hijau. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. A B C D Merah. kuning.

Murid telah mahir bermain kompang. 018 27. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. Bunyi boleh bergerak melalui udara. Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. 13 . Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya.SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali. Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28.

II dan IV sahaja I. II dan III sahaja II. III dan IV sahaja C D I. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I.SULIT 29. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah ‘Ia’yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. Antara alat-alat elektrik berikut. III dan IV sahaja 14 .

SULIT BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. 018 Rajah 1 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen di atas. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen yang dijalankan. ii. i. tuliskan jawapan kamu pada ruang yang disediakan. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 .

Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. 018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2. Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2.SULIT d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas. Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali rafia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 . Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik.

R. Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi (1 markah) 17 .SULIT 018 (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. S diketuk. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. Q. Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas. (1 markah) 3.

(1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4. Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. 18 .SULIT 018 b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. iii. ii. a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid-murid tersebut. Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air.

ii.SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a). i. (2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 . (1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful