PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN SETARA 2006 __________________________________________________________________________________ SAINS TAHUN 5 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. 4. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberikan oleh guru kamu. Cara menjawab soalan adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan :

Antara berikut yang manakah benda hidup? A. B. C. D. Kerusi Kereta Ayam Bola

Jawapan yang betul bagi soalan ini ialah Ayam dan hurufnya ialah C. Sila hitamkan huruf C di ruangan yang terdapat di atas kertas jawapan anda. A 5. 6. 7. B C D

Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[ Lihat sebelah ] SULIT

II dan III sahaja I. C dan D. teruskan menjawab soalan seterusnya. III. iaitu A. II. yang manakah TIDAK BENAR berdasarkan cara pencaran biji benih? A B C D Tumbuhan Keembung Kelulut Getah Pinang Agen Pencaran Biji Benih Mekanisme letupan Haiwan Angin Air 2 . Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan. B. Rajah 1 Nyatakan ciri sepunya yang terdapat pada haiwan pada rajah 1 yang membantu memastikan kemandirian spesis mereka? I. IV.SULIT BAHAGIAN A [30 markah] Jawab semua soalan. 1. II. 018 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Antara tumbuhan berikut. Pilih jawapan yang betul. A B Bertelur pada waktu malam Menimbus telur dengan pasir Menghasilkan telur yang banyak Mengeram telur sehingga menetas I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. III dan IV 2.

3 . Biji benih dihanyutkan air. yang manakah boleh dipencarkan dengan cara yang sama seperti biji benih pada rajah 2? 4. Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan seekor burung sedang memakan buah jambu batu. Biji benih ditiupoleh angin ke tempat lain.SULIT 3. Biji benih disebarkan apabila buah jambu meletup dan pecah. Bagaimanakah biji benih jambu batu ini dapat disebarkan? A B C D Biji benih dikeluarkan bersama – sama najis haiwan. Gambar pada rajah 2 menunjukkan 2 jenis biji benih 018 Rajah 2 Antara berikut.

Antara berikut. yang manakah kedudukan yang betul bagi haiwan X dalam rantai makanan berikut? A B C D Daun X Daun Helang X daun burung pipit helang X X helang burung pipit helang daun burung pipit burung pipit 6. susunan rantai makanan yang manakah benar? A B Q Q P R R S S P C D P Q S S Q R R P 7. yang manakah merupakan pengeluar? 4 . Antara berikut. Rajah 5 Berdasarkan rajah 5. Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan haiwan X.SULIT 018 5.

T dan U ialah karnivor. Siratan makanan terbentuk daripada ______________ A satu rantaian makanan. Q. Rajah 6 Antara pernyataan berikut. yang manakah BENAR? A B C D S berkurang jika R bertambah. Q berkurang jika T bertambah. R. O makan P P makan Q Q makan R Maklumat di atas menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dalam satu habitat. 9. 10. yang manakah wujud dalam bilangan yang paling banyak dalam habitat ini? 5 . R dan S ialah herbivor. B gabungan beberapa rantai makanan.SULIT 018 A B Ulat beluncas Sawi C D Cacing Kambing 8. C gabungan dua rantai makanan. Antara hidupan berikut.

SULIT 018 A B O P C D Q R 11. Antara mentol dalam litar elektrik berikut. III dan IV sahaja 12. II dan IV sahaja I. yang manakah akan menyala? A B I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I. Rajah 7 Apakah fungsi R dalam litar elektrik pada rajah 7? A B C D Membekalkan arus elektrik Mengalirkan arus elektrik Mengawal pengaliran arus elektrik Memutuskan pengaliran arus elektrik 6 .

sel kering dan mentol serta membolehkan mentol menyala. yang manakah maksud secara operasi bagi litar elektrik lengkap? A B C D Litar yang mengandungi sel kering dan wayar penyambung. wayar penyambung dan mentol. 018 Rajah 8 Mentol pada rajah 8 akan menyala apabila X dan Y yang nerupakan konduktor elektrik disambungakn dalam litar. Litar yang mengandungi sel kering. yang manakah mungkin ialah X dan Y? A B C D X Rod kuprum Tali raffia Duit syiling Penyedut minuman Y Sudu besi Pembaris keluli Benang kapas Wayar nikrom 14. Antara berikut.SULIT 13. Antara berikut. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung. Litar yang terdiri daripada wayar penyambung dan mentol. 7 .

Mereka perlu membetulkan susunan sel-sel kering. Suhu air dalam bekas yang manakah akan mencatat bacaan paling rendah selepas dibiarkan 1 jam? A B J K C D L M 8 .SULIT 15. Rajah 10 Bekas J. K. 16. L dan M dalam rajah 10 diisi dengan 250ml air yang bersuhu 70°C. Mereka tidak berjaya menyalakan mentol P dan Q. Apakah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? A B C D Mereka perlu menambah bilangan sel kering pada litar. Mereka sepatutnya memasang sebiji mentol sahaja. 018 Rajah 9 Murid 5 Mawar memasang litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah 9. Mereka seharusnya memasang suis pada litar.

Antara berikut. Masukkan sudu besi ke dalam bikar. Rajah 11 9 . yang manakah dapat mencepatkan penurunan suhu air dalam bikar? I II III IV Menutup bikar dengan penutup plastik. yang manakah menunjukkan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan termometer? 19. Antara berikut. II dan III 18. A B I dan II sahaja II dan III sahaja C D III dan IV sahaja I.SULIT 018 17. Meletakkan bikar di bawah kipas angin. Meletakkan bikar di bawah cahaya matahari yang terik.

Komunikasi melalui telefon dapat dilakukan dengan lebih efektif. Kerja memasang dan membaiki kabel telefon menjadi lebih mudah. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 018 A B C D Bebola logam dapat melalui gelang sebelum dipanaskan. Kabel telefon dalam keadaan kendur tahan terhadap tiupan angin. Rajah 13 10 .SULIT Berdasarkan pemerhatian pada rajah 11. Rajah 12 Mengapakah kabel telefon dipasang dalam keadaan kendur seperti pada rajah 12? A B C D Kabel tidak putus apabila mengecut pada waktu sejuk. 21. Bebola logam mengembang apabila dipanaskan. 20. Gelang mengecut apabila dipanaskan.

24. cahaya hanya bergerak dalam garis lurus.SULIT Pemerhati tidak dapat melihat cahaya lilin dalam rajah 13 kerana _____________ 018 A B C D salur PVC terlalu panjang. Rajah 14 11 . cahaya dapat dibiaskan. yang manakah dibuat berdasarkan prinsip pantulan cahaya? 23. 22. nyalaan lilin terlalu kecil. cahaya tidak dapat menembusi bahan lutsinar. lubang salur PVC terlalu kecil. Antara alat berikut. cahaya tidak dapat melalui straw yang bengkok. Bayang-bayang terbentuk apabila ________________________ A B C D cahaya dihalang oleh objek legap.

hijau. ungu Merah. 12 . biru. hijau. biru. ungu. ungu 26. biru. kuning. kuning. kuning. ungu Merah. Rajah 15 Bagaimanakah pelangi seperti yang ditunjukkan pada rajah 15 terhasil? A B Cahaya matahari dibiaskan oleh titisan air hujan. jingga. Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin apabila cahaya dipancarkan ke atas X dan Y? 25. jingga. Nyatakan susunan warna spektrum cahaya matahari yang betul. kuning.SULIT 018 Bongkah kayu X dan Y diletak pada kedudukan seperti yang ditunjukkan pada rajah 14. indigo. indigo Merah. indigo. jingga. A B C D Merah. Cahaya matahari dipantulkan oleh titisan air hujan. hijau. jingga. indigo. hijau. biru.

018 27. 13 . Rajah 16 Rajah 16 menunjukkan botol yang berisi air. Cikgu Asmawi dapat mendengar bunyi pukulan kompang yang dimainkan oleh sekumpulan murid di padang sedangkan dia berada di pejabat sekolahnya. Murid telah mahir bermain kompang.SULIT C D Cahaya matahari terpesong apabila bergerak melalui awan. Bunyi boleh bergerak melalui udara. Pada kedudukan paras air yang manakah akan menghasilkan nada bunyi paling tinggi apabila botol diketuk? A B P Q C D R S 28. Cahaya matahari diserap oleh titisan air hujan apabila bergerak melaluinya. Apakah hipotesis yang dapat dibuat mengenai keadaan ini? A B C D Kompang yang digunakan dari jenis yang berkualiti. Kompang telah dipukul dengan kuat sekali.

II dan IV sahaja I. Antara alat-alat elektrik berikut. II dan III sahaja II. III dan IV sahaja C D I.SULIT 29. Ia menerangkan permukaan Bumi Ia diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan 018 Apakah ‘Ia’yang dimaksudkan dalam petikan di atas? A B Api Janakuasa hidro C D Matahari Bintang 30. yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip kesan pemanasan? I II III IV Cerek elektrik Seterika Mesin pengisar makanan Pembakar roti A B I. III dan IV sahaja 14 .

ii. Murid-murid tahun 5 Berlian telah menjalankan satu eksperimen seperti dalam Rajah 1. Jadual 1 di bawah menunjukkan keputusan daripada eksperimen yang dijalankan. i. Pembolehubah Manipulasi : Pembolehubah Bergerakbalas : (2 markah) 15 . 018 Rajah 1 1. Radas P Q R a) Bilangan sel kering 1 2 3 Nyalaan mentol Malap Terang Sangat terang Nyatakan pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen di atas.SULIT BAHAGIAN B [20 markah] Arahan: Jawab semua soalan. tuliskan jawapan kamu pada ruang yang disediakan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) b) Apakah tujuan eksperimen di atas? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) c) Nyatakan pembolehubah yang dapat dikenalpasti dalam eksperimen ini.

018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------(1 markah) 2. Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik: ii. Rajah 2 Satu eksperimen seperti dalam Rajah 2 telah dijalankan untuk mengkaji kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. Jenis bahan Dawai kuprum Penyedut minuman Pembaris keluli Papan lapis Rod karbon Tali rafia Nyalaan mentol Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala a) Berdasarkan keputusan di atas namakan: i.SULIT d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya 7 biji sel kering diletakkan dalam litar di atas. Keputusan eksperimen telah direkodkan dalam Jadual 2. Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik: (2 markah) b) Bina satu hipotesis berdasarkan eksperimen di atas 16 .

Radas P Q R S Kuantiti air (ml) 50 100 150 200 Jadual 3 a) Nyatakan tujuan eksperimen di atas. Rajah 3 Satu penyiasatan telah dijalankan seperti dalam rajah 3 untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi.SULIT 018 (1 markah) c) Nyatakan satu pembolehubah yang dimalarkan (1 markah) d) Ramalkan keadaan mentol sekiranya larutan cuka diuji dalam eksperimen diatas. S diketuk. Hasil eksperimen telah diperolehi setelah botol P. Ketinggian nada bunyi Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi (1 markah) 17 . R. Q. Pemerhatian telah direkodkan dalam jadual di bawah. (1 markah) 3.

Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 Nilam. ii. 18 . Pembolehubah manipulasi : Pembolehubah bergerakbalas : Pembolehubah dimalarkan : (3 markah) c) Nyatakan hubungan antara kuantiti air dengan ketinggian nada bunyi. a) Nyatakan pemerhatian yang dapat dilihat oleh murid-murid tersebut. iii.SULIT 018 b) Kenalpasti pembolehubah dalam eksperimen di atas: i. Murid-murid tersebut memasukkan sebatang penyedut minuman ke dalam segelas air. (1 markah) d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen di atas? (1 markah) 4.

(2 markah) KERTAS SOALAN TAMAT 19 . i. ii. (1 markah) c) Berikan dua contoh kejadian lain yang menunjukkan pembiasan cahaya.SULIT 018 (1 markah) b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di (a).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful