MUSUH ALAMI, HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KAKAO

EDISI KEDUA

Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian Jakarta, 2002

MUSUH ALAMI, HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KAKAO
EDISI KEDUA

Buku ini tidak diperjualbelikan. Diberikan secara cuma-cuma kepada petani

Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian Jakarta, 2002

Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 1

2

Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao

Untuk kepentingan ini baik petani maupun penyuluh dan pengamat hama perlu mengenal semua jenis serangga yang ada di dalam kebun baik hama maupun musuh alaminya. hama dan musuh alaminya pada kopi. buku ini juga menjelaskan perilaku sebagai satu unsur informasi yang penting sekali. Jakarta. dan aman serta berkelanjutan. dan (d) petani menjadi ahli PHT. Karena itu. pelaksanaan Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat merupakan upaya menyatukan persepsi petani perkebunan mengenai dampak ekologis pestisida kimia dan manfaat musuh alami. (b) melestarikan musuh alami. yaitu keinginan untuk menggunakan sumber daya alami tanpa menghabiskannya atau merusak lingkungannya.KATA PENGANTAR Salah satu tantangan yang dihadapi umat manusia dewasa ini adalah “sustainability” = “keberlanjutan”. Dalam hubungan ini. Sejak tahun delapan puluhan. BSc. Biasanya perkembangan populasi OPT dikendalikan secara alami oleh musuh alaminya.. Selain penyajian berdasarkan Ordo dan Famili serangga. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan buku ini. Kami berharap pemakai buku ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai agro-ekosistem kopi. efektif. Buku ini belum sempurna. sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengendalian OPT kopi dengan lebih efisien. sangat penting bagi setiap orang yang terlibat dalam penggunaan lingkungan alami untuk memiliki pemahaman yang sama dan pengertian yang cukup mendalam mengenai dampak lingkungan dari kelakuannya. Tantangan ini menjadi besar karena dengan kekuatan bahan kimia dan tenaga mesin adalah mudah bagi manusia untuk merusak lingkungan dan menghabiskan sumber daya alam.. Walaupun demikian masukan dari semua pihak demi peningkatan kualitas buku ini akan sangat kami hargai. kehadiran musuh alami kembali dimanfaatkan dalam pengendalian OPT melalui pendekatan agro-ekosistem. termasuk yang telah dikembangkan menjadi agens hayati. Dalam kehidupan di alam. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 . Buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman petani dan pembaca lainnya mengenai agro-ekosistem kopi menuju terlaksananya 4 prinsip dasar PHT: (a) budidaya tanaman sehat. sekalipun begitu isinya telah diperiksa dan diperbaiki oleh beberapa ahli penyakit. Simanjuntak. 2002 Direktur Perlindungan Perkebunan H. (c) pengamatan sekali per minggu. MSi Musuh Alami. SH. setiap organisme pengganggu tumbuhan (OPT) mempunyai musuh alami.

.)........................26 Busuk buah....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 Musuh alami penggerek buah kakao.......................................................16 Musuh alami kepik penghisap buah kakao (Helopeltis) ...................................................8 Metamorfosa tidak sempurna (3 bentuk) ..28 Antraknose...................................................................................................................................... .............................................................................................................24 Ulat api ................................................13 Teknik budidaya untuk mengurangi serangan penggerek buah kakao (PBK)........................................................................................................................................................................................................18 Musuh alami penggerek batang/cabang (Zeuzera coffeae).............................................................................................................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.............................................................................................22 Kumbang Apogonia sp...................19 Penggerek batang/cabang (Glenea spp....................................................8-9 Metamorfosa sempurna (4 bentuk) ..........................................................................................................25 PENYAKIT PENTING KAKAO............................................17 Penggerek batang/cabang (Zeuzera coffeae)................................................................................................................................................................9 LABA-LABA ....................................................................................12-21 Penggerek buah kakao (PBK) ......................................20 Tikus dan tupai/bajing..........................................................................................22-25 Ulat kilan (ulat jengkal) ...........................................................31 4 Musuh Alami..............................................................7 DAUR HIDUP SERANGGA........30 Jamur upas....3 PENDAHULUAN....................................................21 HAMA KURANG PENTING........29 Jamur akar.............26-31 Vascular streak dieback (VSD)................................... Hama dan Penyakit Tanaman Kakao ....................................................................23 Ulat bulu ...............................................................10 Bagian tanaman yang diserang hama dan penyakit kakao .................................................................................27 Kanker batang...............................11 HAMA PENTING KAKAO.............................................14-15 Kepik penghisap buah kakao (Helopeltis) .........................................................................

................47 Lalat apung (lalat bunga)............................................................................................................................................................63 TIM PENULIS...............................................46 Cecopet......................................45 Belalang sembah......................................60 Jamur Beauveria bassiana .....56 Tawon Goryphus...58 Lalat tachinid................................................54 Tawon braconid (tawon pinggang pendek)................................................................................................................................................. dan bunglon......................................................................................................42 Kumbang kalajengking.................................................................................................................................... Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 5 ...............40 Kumbang kubah (kumbang macan / kumbang helm / kumbang koksi)............................41 Kumbang tanah (kumbang carabid).................................................................................................................................................................................................................................. cecak...........................50 Burung..............................33 Laba-laba lompat ........................................................................................................................................37 Laba-laba pembuat jaring.........33-53 Pemangsa...........................................................32-60 Pemangsa/Predator.............................34 Laba-laba serigala dan laba-laba tutul...............................................................................................................59 Patogen ................................................................................................................ 57 Tawon trichogramma dan tawon mymarid....................49 Tawon kertas.....DAFTAR ISI MUSUH ALAMI..............................................................................................................................44 Kepik leher.............................................................................52 Ular..................................................................................................................................................................................................................................................................55 Tawon ichneumonid (tawon pinggang ramping).................................................................................................................................................................................................54-58 Parasitoid..................60-62 Patogen.......35 Laba-laba kepiting (laba-laba bunga)...................................................................................................53 Parasitoid .................................................................................................................39 Semut hitam ..........................................................................................................................................51 Kodok................38 Semut........................................................................................................................64 Musuh Alami.............43 Capung besar dan capung jarum...........................48 Lalat perampok..........................................................................................................................................................................................................................62 DAFTAR PUSTAKA..............................................................36 Laba-laba bermata tajam............................................................................................................................................................

6 Musuh Alami. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao .

PENDAHULUAN
Sebenarnya sebagian besar jenis serangga dan semua jenis laba-laba di kebun kakao bermanfaat. Mengapa, karena dapat membunuh dan memakan hama, juga memiliki beberapa fungsi lain yang berguna, misalnya mengurai daun yang jatuh sehingga menjadi humus/pupuk. Karena itu, semua serangga dan laba-laba yang berguna untuk manusia sebaiknya dilestarikan. Agar dapat melestarikan dengan baik, petani seyogianya mengetahui dan mengenal serangga dan laba-laba mana yang perlu dilestarikan. Cara paling baik untuk melestarikan serangga dan laba-laba tersebut adalah: jangan menggunakan pestisida (racun) bila belum diperlukan. Buku ini adalah buku petunjuk untuk petani mengenai pengenalan musuh alami, hama dan penyakit yang dapat ditemukan di kebun kakao di Indonesia. Petani kakao sebaiknya mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda musuh alami ini, serta dapat mengidentifikasinya di kebun kakaonya sendiri. Petani sebaiknya juga mampu melakukan pengamatan sederhana di kebun kakaonya setiap minggu untuk mengamati musuh alami, hama, penyakit dan gulma. Petani dapat memutuskan bagaimana sebaiknya melestarikan serangga bermanfaat dan labalaba, serta melindungi tanaman. Pengamatan mingguan di kebun kakao merupakan kegiatan yang sangat penting. Bila petani mengamati kebunnya secara teliti setiap minggu, dia akhirnya dapat menjadi ahli atau manajer kebun yang trampil. Dengan keahlian ini, dia dapat memutuskan tindakan apa yang paling baik untuk mengelola kebun kakaonya secara optimal dan sedini mungkin (tanpa harus menggunakan pestisida).

Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 7

DAUR HIDUP SERANGGA
Selama hidupnya, serangga berubah bentuk beberapa kali. Perubahan ini disebut metamorfosa. Ada dua macam metamorfosa, yakni metamorfosa sempurna dan tidak sempurna.
Kumbang kubah adalah serangga yang mengalami metamorfosa sempurna
D A IRONSIDE/CRDC & CTPM

Metamorfosa sempurna (4 bentuk)
Beberapa jenis serangga mengalami metamorfosa sempurna. Metamorfosa ini mempunyai empat bentuk: mulai dari telur, menjadi larva (= ulat = tempayak = lundi), kemudian kepompong , baru dewasa. Contohnya adalah ngengat: telur menetas menjadi ulat. Ulat berganti kulit beberapa kali, kemudian membuat kepompong. Setelah beberapa waktu, ngengat dewasa keluar dari kepompong. Hanya dewasa yang dapat terbang dan kawin. Contoh lain adalah kumbang kubah (lihat gambar di sebelah kanan). Serangga yang mengalami metamorfosa sempurna ada yang tergolong hama (misalnya penggerek buah kakao) atau ada tetapi ada juga yang tergolong musuh alami (misalnya kumbang kubah).
Metamorfosa sempurna larva kepompong dewasa Telur kumbang kubah

Larva (remaja) kumbang kubah

Kepompong kumbang kubah

telur

Dewasa kumbang kubah memakan kutu 8 Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao

SHEPARD ET AL

SHEPARD ET AL

SHEPARD ET AL

Metamorfosa tidak sempurna (3 bentuk)
Jika serangga tertentu tidak mengalami metamorfosa sempurna, berarti dia mengalami metamorfosa tidak sempurna. Metamorfosa tidak sempurna mempunyai tiga bentuk: mulai dari telur, menjadi nimfa , kemudian dewasa . Dengan demikian pada metamorfosa tidak sempurna, tidak terdapat bentuk kepompong. Contohnya adalah kepik dan capung. Telur menetas menjadi nimfa, kemudian melepaskan kulitnya beberapa kali bila sedang mengalami proses perkembangan. Pada saat melepas kulit terakhir, nimfa berubah menjadi serangga dewasa.
Metamorfosa tidak sempurna telur nimfa dewasa
UNIV CALIFORNIA

Kepik mata besar adalah serangga yang mengalami metamorfosa tidak sempurna (tidak ada kepompong)

Telur kepik mata besar menjelang menetas

Nama-nama ilmiah
Belum semua serangga dan laba-laba yang dijumpai di kebun kakao mempunyai nama dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tetapi barangkali punya nama ilmiah. Misalnya “kepik mata besar” nama ilmiahnya adalah Geocoris. Nama bahasa Inggrisnya adalah BIG-EYED BUG. Dalam buku ini, nama ilmiah ditulis dengan huruf miring, dan nama bahasa Inggris ditulis dengan HURUF CETAK / HURUF BALOK.
Nimfa kepik mata besar

Dewasa kepik mata besar Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 9

UNIV CALIFORNIA

UNIV CALIFORNIA

Bila terdapat banyak labalaba di kebun petani. Semua serangga mempunyai 6 kaki. Laba-laba kecil bentuknya sama dengan laba-laba dewasa. keluarlah laba-laba kecil. dan berganti kulit beberapa kali. COLLINS GEM Tidak bermetamorfosa telur laba-laba Ada jenis laba-laba yang membuat jaring untuk menangkap mangsanya. sulit dipercaya bahwa betina dan jantan adalah jenis yang sama. Kadangkadang jantan tidak jadi kawin. hama lebih mudah terkendali. Laba-laba jantan harus mendekati betina dengan hati-hati karena berbahaya. COLLINS GEM Berbagai jenis laba-laba. Yang paling bawah sedang memakan belalang 10 Musuh Alami.LABA-LABA Laba-laba tidak termasuk golongan serangga. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao SHEPARD ET AL . Mungkin si betina sedang lapar. Karenanya. Sering pula terjadi bahwa si betina memakan jantan setelah selesai kawin. Laba-laba betina biasanya jauh lebih besar daripada laba-laba jantan. Laba-laba tidak mengalami metamorfosa. Laba-laba adalah sahabat petani karena memakan hama. Ada juga yang berburu di tanah atau di tanaman. tetapi dimakan oleh si betina. Setelah telur menetas. tetapi laba-laba berkaki 8.

Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 11 Penggerek buah kakao (PBK) Penggerek batang/cabang (Zeuzera) Penggerek batang/cabang (Glenea) Tikus .Bagian tanaman yang diserang hama dan penyakit kakao Penyakit Busuk buah Hama Ulat api Ulat kilan Antraknose Kanker batang Ulat bulu Jamur upas Kumbang Apogonia Jamur akar Kepik pengisap buah kakao Musuh Alami.

memanen satu minggu sekali. karung atau keranjang ukuran sebenarnya tempat buah. Penggerek Buah Kakao dapat menyerang buah sekecil 3 cm. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao CABI PPKK. diletakkan satu per satu pada permukaan kulit buah. daging buah dan saluran ke biji.30. serta dengan cara hayati/ biologi. tetapi umumnya lebih menyukai yang berukuran sekitar 8 cm. membenam kulit buah. serasah. Kepompong berwarna putih. memakan kulit buah. dan jika digoyang tidak berbunyi. 12 Musuh Alami. Biasanya lebih berat daripada yang sehat. yaitu sejak matahari terbenam sampai dengan pukul 20. Ordo Lepidoptera COCOA POD BORER Hama kakao ini sangat merugikan. Hama ini dapat dikendalikan dengan sanitasi. Buah yang terserang akan lebih awal menjadi berwarna kuning. Setelah Metamorfosa sempurna ulat keluar dari dalam buah dia telur ulat kepompong ngengat berkepompong pada permukaan buah. daun. Seekor ngengat betina penggaris senti mampu bertelur 50-100 butir. seperti pada halaman berikut. Pada siang hari mereka berlindung di tempat yang teduh 0 1 2 3 4 5 cm dan panjang 7 mm. Serangannya dapat merusak hampir semua hasil. Ngengat aktif pada malam hari. Famili Gracillariidae. Biji-bijinya saling melekat. pemangkasan. Panjangnya sekitar 11 mm. 1998 CABI . kondomisasi. Ulat berwarna putih kekuningan atau hijau Buah yang terserang PBK muda. Ulatnya merusak dengan cara menggerek buah. Gejala serangan pada buah (warna kuning tidak merata) Ngengat PBK Daur hidup Telur berwarna jingga. berwarna kehitaman serta ukuran biji lebih kecil.HAMA PENTING KAKAO Penggerek buah kakao (PBK) Conopomorpha cramerella.

Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 13 Ngengat dewasa Berbagai macam laba-laba Kelelawar .Musuh alami penggerek buah kakao Penggerek buah kakao (PBK) Telur Cecopet Parasitoid telur Pemangsa telur Tawon trichogramma jadi Kepik leher Pemangsa ulat/kepompong Parasitoid ulat/kepompong Pemangsa telur/ulat/kepompong jadi Berbagai jenis semut Berbagai jenis tawon lainnya Kepompong Pemangsa ngengat/pupa/ulat jadi Burung / ayam Pemangsa dewasa Tawon ichneumon Musuh Alami.

baik dalam pemangkasan bentuk. lakukanlah pemangkasan yang tepat waktu dan cara benar. waktu. dan tempat. maupun pemangkasan pemeliharaan. bukan hanya dalam hal tajuk tetapi juga dalam pertumbuhan buah. cara. serta gerakan angin yang bebas sehingga akan mengurangi serangan PBK. dan daundaun yang tidak berguna sehingga penggunaan zat makanan lebih efektif. pemangkasan produksi. Melalui pemang-kasan kita mengurangi / membuang cabang. jenis. Selain itu. Karena itu.Teknik budidaya untuk mengurangi serangan penggerek buah kakao (PBK) Pemangkasan Pemangkasan juga bermanfaat untuk mengendalikan PBK. Karena itu. MANGAN Pemangkasan ranting harus dekat cabang induk dan tegak lurus Pemupukan Dampak utama pemupukan terhadap tanaman kakao adalah merangsang pertumbuhan yang baik. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao MANGAN . Dampak ini meningkatkan ketahanan kakao terhadap PBK. ranting. Tanaman kakao yang tumbuh sehat akan lebih tahan terhadap serangan PBK. dan tanaman kakao akan semakin baik pertumbuhannya. pemangkasan akan memberikan banyak penetrasi sinar matahari. lakukanlah pemupukan yang benar dengan memperhatikan dosis. Cara pemangkasan yang baik 14 Musuh Alami.

Kantong tersebut harus dilobangi di bagian bawah supaya air dapat keluar.Teknik budidaya untuk mengurangi serangan penggerek buah kakao (PBK) (lanjutan) Sanitasi Cara sanitasi penting untuk mematikan PBK yang ada dalam buah yang sudah dipanen. mungkin buah kakao akan membusuk. PBK tersebut dapat berkembangbiak dan menyerang buah yang masih ada di pohon. seluruhnya dibelah Sering memanen Untuk menurunkan jumlah PBK. Jika tidak dimatikan. Cara tersebut mencegah PBK keluar dan menyerang buah yang belum masak di pohon. Setelah buah dipanen. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 15 LUTHER SUCCESS PROJECT . Saat yang tepat pengantongan adalah pada saat ukuran panjang buah sekitar 8 cm. Jika tidak dilubangi. Jika tidak segera dikerjakan simpanlah buah dalam karung plastik yang diikat rapat. Kantong plastik pada buah Musuh Alami. seluruhnya dibelah. Cara ini menghindari perpanjangan perkembangan / Daur hidup PBK di kebun. Kulit buah dimasukkan ke dalam lobang dan ditutup dengan tanah atau dengan plastik untuk membunuh larva yang masih ada / hidup pada buah. LUTHER Kulit buah dikubur ke dalam lubang tanah Pemakaian kantong plastik Kantong plastik yang dipasang pada buah dapat mencegah serangan PBK. sebaiknya semua buah yang sudah masak atau masak awal dipanen seminggu sekali. Setelah buah dipanen.

tampak penuh bercak-bercak cekung berwarna coklat kehitaman. Buah muda yang terserang mengering lalu rontok. Ordo Hemiptera CACAO POD SUCKER Kepik Helopeltis spp. dadap. atau ranting. tangkai daun muda. ukuran sebenarnya 0 1 2 3 penggaris senti 4 5 cm 16 Musuh Alami.Kepik pengisap buah kakao Helopeltis spp. sehingga bila terlalu panas.. tetapi jika tumbuh terus. Nimfa Helopeltis sp. mangga. termasuk hama penting yang menyerang buah kakao dan pucuk/ranting muda. kepik penghisap buah Diletakkan pada tangkai buah. Kehidupannya juga terpengaruh cahaya. lamtoro. apokat. tetapi sebaliknya pada buah muda. jambu mete. ranting mengering dan meranggas. nimfa muda akan pergi ke pupus dan dewasanya ke sela-sela daun yang berada di sebelah dalam. Waktu makannya pagi dan sore. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao LUTHER CABI . permukaan kulit buah retak dan terjadi perubahan bentuk. Famili Miridae. dll. Serangan pada pucuk atau ranting Dewasa Helopeltis menyebabkan pucuk layu dan mati. kulitnya mengeras dan retak. Selain kakao. Serangan pada buah tua tidak terlalu merugikan. Serangan pada buah tua. diantaranya: teh. MANGAN Daur hidup Buah dengan bintik hitam bekas tusukan Telur berwarna putih berbentuk lonjong. jaringan kulit Metamorfosa tidak sempurna buah. Dewasa mampu bertelur hingga 200 butir. jambu biji. Hama ini dapat dikendalikan dengan pemangkasan dan cara hayati (lihat halaman berikut). telur nimfa dewasa Nimfa mempunyai 5 instar. ubi jalar. hama ini juga memakan banyak tanaman lain.

Musuh alami kepik penghisap buah kakao (Helopeltis) Pengisap buah kakao Helopeltis Pemangsa telur/nimfa Parasitoid telur Tawon scelionid Telenomus Tawon mymarid Erythmelus sp. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 17 Jamur Beauveria bassiana Berbagai macam laba-laba . Telur Cecopet jadi Berbagai jenis semut Pemangsa telur/nimfa/dewasa Parasitoid nimfa Tawon bracon Leiophron helopeltidis Pemangsa dewasa/nimfa Nimfa jadi Kepik leher Burung/ayam Patogen Belalang sembah Kepik dewasa Bunglon Cecak Musuh Alami.

panjangnya 3-5 cm. Pada permukaan lubang yang baru digerek sering terdapat campuran kotoran dengan serpihan jaringan. Ulat berwarna merah cerah sampai ungu. Ordo Lepidoptera CACAO TRUNK/BRANCH BORER Ulat hama ini merusak bagian batang/cabang dengan cara menggerek menuju empelur (xylem) batang/cabang. Cara mekanis yang lain adalah memotong batang/ cabang terserang 10 cm di bawah lubang gerekan ke arah batang/ Ulat penggerek didalam cabang kopi cabang. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao KALSHOVEN MANGAN MANGAN . kemudian ulatnya dimusnahkan/ dibakar. Daur hidup Telur hama Zeuzera coffeae berwarna kuning kemerahan / kuning ungu dan akan berubah menjadi kuning kehitaman. bagian tanaman di atas lubang gerekan akan merana.Penggerek batang/cabang Zeuzera coffeae. sawo matang. kering dan mati. misalnya dengan Beauveria bassiana. Cara hayati bisa dipakai. Selanjutnya gerekan membelok ke arah atas. Telur diletakkan dicelah kulit kayu. menjelang menetas. Seekor betina dapat meletakkan telur 340-970 butir. layu. Kepompong dibuat dalam liang gerekan. Cara pengendalian meliputi lubang gerekan dibersihkan dan ulat yang ditemukan dimusnahkan. Menyerang tanaman muda. atau agen hayati lain (lihat halaman berikut). 0 1 2 3 4 Ngengat penggerek batang/cabang telur Metamorfosa sempurna ulat kepompong ngengat ukuran sebenarnya 5 cm penggaris senti 18 Musuh Alami. Sayap depan ngengat berbintik hitam dengan dasar putih tembus pandang. Akibat gerekan ulat. Famili Cossidae.

Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 19 Ngengat dewasa Berbagai macam laba-laba .Musuh alami penggerek batang/cabang (Zeuzera coffeae) Penggerek batang/cabang Telur jadi Parasitoid ulat Pemangsa dewasa/ulat Tawon bracon Ulat jadi Burung pelatuk Kepompong Pemangsa dewasa jadi Dua jenis lalat tachinid Musuh Alami.

Glenea aluensis dan Glenea lefebueri. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 4 5cm KALSHOVEN Daur hidup MANGAN . dan membuat terowongan yang bentuknya tidak teratur. Dewasa Penggerek batang/cabang Glenea aluensis telur Metamorfosa sempurna larva kepompong kumbang ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 20 Musuh Alami. Semut angkrang menyerang penggerek batang/cabang KALSHOVEN Dewasa Penggerek batang/cabang Glenea novemguttata Telur diletakkan satu per satu dalam sayatan/goresan kecil pada kulit pohon kakao yang dibuat oleh betina. Pada kulit batang nampak kerusakan yang berbentuk cincin.. Ini kurang dijumpai pada areal tanaman budidaya. Famili Cerambycidae. yaitu Glenea novemguttata. Ordo Coleoptera CACAO TRUNK/BRANCH BORER Larva hama penggerek batang/cabang Glenea menggerek batang pokok. Larva berwarna kekuning–kuningan atau kuning terang. Dewasa aktif terbang di siang hari. kemudian berkepompong di sana.Penggerek batang/cabang Glenea spp. Dewasa memakan kulit pucuk atau kulit muda pada berbagai jenis tanaman. Glenea novemguttata juga ditemukan di Jawa. Juga terjadi serangan pada pangkal cabang utama. Pada sekitar lobang dijumpai sisa-sisa gerekan yang strukturnya berserat dan berbuih. terutama pangkal batang pada jaringan kambium dengan arah gerekan menyamping (horizontal). Hama ini lebih sering ditemukan pada pohon kakao yang dekat hutan. Dia membuat ruangan pada bagian kayu pohon kakao. Di Irian Jaya (Papua Barat) dijumpai tiga spesies dari Glenea ini.

Buah kakao yang terserang akan berlubang dan akan rusak atau busuk karena kemasukan air hujan dan serangan bakteri atau jamur. sedangkan bijinya tidak dimakan. Serangan tikus dapat dibedakan dengan serangan tupai/bajing. 1998 Daur hidup Tikus berumur 1. Jadi. anak tikus memisahkan diri dari induknya dan mencari makanan sendiri. karena serangannya sangat merugikan. Gejala serangan tupai/bajing umumnya dijumpai pada buah yang sudah masak karena tupai hanya memakan daging buah. Setelah 3 minggu. Tikus menyerang terutama pada malam hari. tikus benarbenar hama. LUTHER PPKK.Tikus dan tupai / bajing Famili Muridae dan Sciuridae. Ordo Rodentia RATS AND SQUIRRELS Tikus merupakan hama penting.5 bulan dapat berkembang biak dan menghasilkan anak 8-12 ekor dengan masa kehamilan 21 hari. Biasanya. Seekor tikus dapat melahirkan 4 kali setahun. di bawah buahbuah yang terserang tupai/bajing selalu berceceran biji-biji kakao. Pengendalian tikus dilakukan dengan sanitasi dan dengan cara hayati (lihat halaman berikut). Tikus menyerang buah kakao yang masih muda dan memakan biji Tikus sedang memakan buah kakao beserta dagingnya. Tupai menjadi hama (merugikan) apabila biji-biji tadi tidak dikumpulkan. Juga dapat digunakan umpan racun tikus (rodentisida). Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 21 MANGAN . Buah Kakao dirusak oleh tikus Musuh Alami. tetapi tupai tidak karena biji bisa dikumpulkan kembali.

berwarna hijau kebiruan. mekanis (ulat dan kepompong dimusnahkan). 22 Musuh Alami. Jika menggunakan lamtoro sebagai tanaman pelindung. (1999) . dan menggunakan pestisida Ulat kilan sedang berjalan nabati (jika memang diperlukan). pupus daun. kemudian dimusnahkan. Waktu ulat sudah besar biasanya masuk ke dalam tanah yang gembur untuk berkepompong pada kedalaman 2-3 cm sekitar pangkal batang atau di bawah tajuk. Apabila pupus daun kakao habis. Famili Geometridae. Ulat jengkal memakan daun telur Metamorfosa sempurna ulat kepompong ngengat ukuran sebenarnya 1 2 3 Ngengat berwarna coklat keabu-abuan dan 0 aktif pada malam hari. serangan meningkat pada bunga dan pentil. Serangan berat mengakibatkan daun berlubang dan pucuk tanaman gundul. lakukan pemangkasan rantingranting lamtoro pada waktu ulat masih kecil. Pengendalian dilakukan dengan sanitasi kebun. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 4 PPKK-JEMBER. JAWA TIMUR 5 cm SHEPARD ET AL.HAMA KURANG PENTING Ulat kilan (ulat jengkal) Hyposidra talaca. sehingga tinggal tulang daun saja. Ordo Lepidoptera LOOPER Ulat kilan menyerang daun. Daur hidup Telur berbentuk bulat. Ulat-ulat kecil berkelompok dan bila ada angin akan menyebar dan mulai menyerang daun. bunga dan pentil kakao. Pengendalian dengan cara hayati merupakan cara yang amat penting. Pada saat menjelang menetas menjadi kehitaman. Ngengat betina penggaris senti meletakkan telur secara berkelompok sebanyak 500-700 butir pada daun dan lekukan buah kakao. dan akan berjalan sendiri jika musuh alami tersedia dan dilestarikan (lihat halaman 30-57).

Setelah menetas menjadi lundi / larva. Seekor betina dapat menghasilkan telur 40 butir yang diletakkan di bawah serasah atau di dalam tanah dengan kedalaman 2. MANGAN Kumbang Apogonia memakan daun kakao Daur hidup Telur berbentuk lonjong. dia masuk ke dalam tanah lebih dalam lagi dan menyerang akar tanaman serta rumputrumputan.Kumbang Apogonia sp. Ordo Coleoptera GRUB Apogonia sp. merupakan hama pemakan daun kakao dan umumnya menyerang tanaman muda pada malam hari. Pengendalian dilakukan dengan cara mekanis dan sanitasi kebun. hidup di dalam tanah pada sisa-sisa tanaman yang membusuk. kadang-kadang kilau coklat lembayung atau hijau. Famili Scarabaeidae. Kumbang menyerang daun kakao muda dengan cara naik ke bagian daun pada malam hari. Semut angkrang menyerang kumbang Apogonia Kumbang Apogonia similis Metamorfosa sempurna telur larva kepompong kumbang ukuran sebenarnya 0 1 2 3 penggaris senti 4 Musuh Alami. Kemudian membentuk kepompong yang panjangnya ± 15 mm. Tingkat serangan hama ini berhubungan dengan kerapatan pohon pelindung.5-5 cm. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 23 KALSHOVEN 5 cm MANGAN . Pada kebun kakao yang pohon pelindungnya sangat rapat. panjangnya 7-10 mm. Kumbang ini memakan daun mulai dari pinggir berbeda dengan serangan hama lain. Kumbang berwarna hitam mengkilat. biasanya tingkat serangannya tinggi. Setelah lundi besar. Hama ini menyerang pada fase kumbang.

Telur diletakkan secara berkelompok. dada dan perutnya berwarna coklat. Betina (tanpa sayap) penggaris senti meletakkan telurnya pada permukaan bawah daun. kopi. terletak di daun/batang kakao. dan dalam satu kelompok terdapat 400 butir telur. kedelai dan kacang hijau. lakukan pemangkasan ranting-ranting lamtoro pada waktu ulat masih kecil. telur Metamorfosa sempurna ulat kepompong ngengat ukuran sebenarnya Kepompong berwarna hitam. Sayap jantan berukuran 21-30 mm. tanaman menjadi gundul. Ordo Lepidoptera HAIRY CATERPILLAR Ulat bulu menyerang daun sehingga daun berlubang-lubang.(1999) SHEPARD ET AL. 24 Musuh Alami. Apabila populasinya tinggi.Ulat bulu Orgyia postica. Pengendalian dapat dilakukan dengan sanitasi kebun. dan diselimuti oleh bulu-bulu berwarna coklat.(1999) . dan menggunakan pestisida nabati (jika memang diperlukan). berwarna coklat keputihan. Ulat yang masih kecil umumnya bergerombol dan merusak daun serta segera menyebar. kemudian dimusnahkan. juga dapat menyerang lamtoro. Famili Lymantriidae. teh. Selain menyerang kakao. karet. mekanis. 0 1 2 3 aktip pada siang hari. Pengendalian dengan cara hayati merupakan cara yang amat penting. Ulat pada bagian bawahnya agak kuning. dan akan berjalan sendiri jika musuh alami tersedia dan dilestarikan (lihat halaman 30-57). Ngengatnya di bagian kepala. mangga. Jika menggunakan lamtoro sebagai tanaman pelindung. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 4 5cm SHEPARD ET AL. Ulat bulu Ngengat betina. tanpa sayap Daur hidup Telur berbentuk bulat. pir.

Pada awal serangan. Ngengat panjang tubuhnya 8-12 mm. Apabila akan ber kepompong ulat turun ke tanah berlindung di bawah serasah. mekanis. dan menggunakan pestisida nabati. Ulat api Ngengat ulat api Daur hidup Telur berbentuk oval. juga dapat menyerang teh. berwarna berkilauan. menyerang daun kakao. sagu. Ordo Lepidoptera NETTLE CATERPILLAR Ulat api disebut juga ulat gatal. kelapa. berbentuk oval. diameter 6 mm. dan akan berjalan sendiri jika musuh alami tersedia dan dilestarikan. Setelah ulat besar baru memakan seluruh jaringan daun. Pengendalian dapat dilakukan dengan sanitasi kebun. Kepompong berwarna coklat. kopi. jeruk. Daun yang disukai adalah daun yang tidak terlalu tua dan bukan pupus. Jika menggunakan lamtoro sebagai tanaman pelindung. diletakkan pada permukaan bawah daun secara terpencar.Ulat api Darna trima. Famili Limacodidae. Gerakannya sangat gesit. Ulat yang masih kecil bersifat menetap pada helaian daun sampai daun tersebut rontok. mangga dan pisang. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 25 CABI CABI . telur Metamorfosa sempurna ulat kepompong ngengat ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 3 4 5cm Musuh Alami. kemudian dimusnahkan. Pengendalian dengan cara hayati merupakan cara yang amat penting. daun berbintik-bintik transparan karena yang dimakan hanya daging daunnya. Selain menyerang kakao. lakukan pemangkasan rantingranting lamtoro pada waktu ulat masih kecil. kelapa sawit. akibatnya daun menguning dan rontok.

bila diiris memanjang tampak jaringan pembuluh kayu yang rusak berupa garis-garis kecil (streak) berwarna kecoklatan. akan terlihat gejala bintik 3 kecoklatan. Gejala tanaman terserang. 26 Musuh Alami. tidak menggunakan bahan tanaman kakao dari kebun yang terserang VSD. dan gugur sehingga terdapat ranting tanpa daun (ompong). -Pemangkasan bentuk yang sekaligus mengurangi kelembaban dan memberikan sinar matahari yang cukup. Bila permukaan bekas menempelnya daun diiris tipis. dan menanam klon kakao yang tahan atau Ranting tampak “ompong” toleran terhadap VSD. -Parit drainase dibuat untuk menghindari genangan air dalam kebun pada musim hujan.5 kali dosis anjuran. Perkembangan penyakit dipengaruhi oleh kelembaban. Permukaan kulit ranting kasar dan belang. theobromae.PENYAKIT PENTING KAKAO Vascular streak dieback (VSD) Oncobasidium theobromae. Kelas Basidiomycetes. -Untuk pencegahan. daun-daun menguning lebih awal dari waktu yang sebenarnya dengan bercak berwarna hijau. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao BPP BOGOR BPP BOGOR Bekas jaringan pembuluh berwarna coklat pada batang bibit coklat yang terserang VSD Tiga bintik coklat gelap pada tapak tangkai daun BPP BOGOR . yang dapat menyerang di pembibitan sampai tanaman dewasa. Pelepasan dan penyebaran spora sangat dipengaruhi oleh cahaya gelap. Embun dan cuaca basah membantu perkecambahan spora. Penyebaran penyakit melalui spora yang terbawa angin dan bahan vegetatif tanaman. Ordo Uredinales Penyakit VSD disebabkan oleh O. Pemangkasan dilakukan pada saat selesai panen sebelum muncul flush. -Pengendalian penyakit dengan memotong ranting/cabang terserang sampai 30cm pada bagian yang masih sehat kemudian dipupuk NPK 1.

biasanya dimulai dari pangkal. Famili Pythiaceae. kelembaban udara dan tanah yang tinggi terutama pada pertanaman kakao dengan tajuk rapat. CABI Gejala serangan busuk buah Gejala serangan busuk buah Musuh Alami. Buah yang terserang nampak bercak bercak coklat kehitaman. Apabila keadaan kebun lembab. maka bercak tersebut akan meluas dengan cepat ke seluruh permukaan buah. Penanaman klon resisten atau toleran merupakan cara yang wajib diperhatikan. jamur dapat bertahan di dalam tanah. 1998 . Ordo Pythiales FRUIT ROT Penyakit ini disebabkan oleh jamur P. kehitaman dan apabila ditekan dengan jari terasa lembek dan basah. Pengaturan pohon pelindung dan pemangkasan tanaman kakao merupakan hal yang penting dilakukan terutama pada musim hujan. tengah atau ujung buah. sehingga menjadi busuk.Busuk buah Phytophthora palmivora. Buah yang membusuk pada pohon juga mendorong terjadinya infeksi pada buah lain dan menjalar kebagian batang/cabang. Pada saat tidak ada buah. Penyebaran penyakit dibantu oleh keadaan lingkungan yang lembab terutama pada musim hujan. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 27 PPKK. Patogen ini disebarkan oleh angin dan air hujan melalui spora. palmivora yang dapat menyerang buah muda sampai masak. Pengendalian penyakit ini dilakukan dengan sanitasi kebun. mekanis (mengumpulkan dan membakar buah yang terserang) dan kultur teknis. Penyakit ini akan berkembang dengan cepat pada daerah yang mempunyai curah hujan tinggi.

Bagian tersebut membusuk dan basah serta terdapat cairan kemerahan yang kemudian tampak seperti lapisan karat. maka akan tampak lapisan di bawahnya membusuk dan berwarna merah anggur kemudian menjadi coklat. Ordo Pythiales TRUNK CANCER Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang sama dengan penyebab penyakit busuk buah. Luka kupasan dioles dengan fungisida tertentu.1998 . Penyebaran penyakit kanker batang sama dengan penyebaran penyakit busuk buah. Jika lapisan kulit luar dibersihkan.1998 PPKK. Gejala lanjut Gejala awal 28 Musuh Alami. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan mengupas kulit batang yang membusuk sampai batas kulit yang sehat. Penyakit ini berkembang pada kebun kakao yang mempunyai kelembaban dan curah hujan tinggi atau sering tergenang air. Gejala kanker diawali dengan adanya bagian batang/cabang menggembung berwarna lebih gelap/ kehitam-hitaman dan permukaan kulit retak. Famili Pythiaceae. maka tanaman dipotong atau dibongkar. Penyakit ini dapat terjadi karena patogen yang menginfeksi buah menjalar melalui tangkai buah atau bantalan bunga dan mencapai batang/cabang. Apabila serangan pada kulit batang sudah hampir melingkar.Kanker batang Phytophthora palmivora. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao PPKK. Pemangkasan pohon pelindung dan tanaman kakao dilakukan agar di dalam kebun tidak lembab.

Penyakit cepat berkembang terutama pada musim hjan dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi.K) satu setengah kali dosis anjuran. kering. Pada daun muda nampak bintik-bintik coklat tidak beraturan dan dapat menyebabkan gugur daun. . Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 29 PPKK.1998 PPKK.P. Gejala serangan pada daun muda Gejala serangan pada buah pentil Musuh Alami. . Serangan pada buah tua akan menyebabkan gejala busuk kering pada ujungnya. Penyakit ini tersebar melalui spora yang terbawa angin ataupun percikan air hujan. C. Famili Melanconiacea. Ranting gundul berbentuk seperti sapu dan mati. Ordo Melanconiales ANTHRACNOSE Pada buah muda nampak bintik-bintik coklat yang berkembang menjadi bercak coklat berlekuk (antraknose). .Pengendalian penyakit dilakukan dengan dengan memangkas cabang & ranting yang terinfeksi. Buah muda yang terserang menjadi layu. pucuk/daun muda dan ranting muda. . gloeosporioides yang menyerang buah.Melakukan pemupukan (N. dan mengeriput.Antraknose Colletotrichum gloeosporioides.Pengaturan naungan sehingga tajuk pohon kakao tidak terkena sinar matahari langsung dan perbaikan drainase tanah untuk menghindari genangan air di dalam kebun.1998 Penyakit antraknose disebabkan oleh jamur. mengambil buah-buah yang sakit dikumpulkan dan ditanam atau dibakar.

Hama dan Penyakit Tanaman Kakao PPKK. Ketiganya menular melalui kontak akar. Minimal 4 pohon di sekitarnya diberi Trichoderma sp. per lubang. 2000 PPKK. 30 Musuh Alami.Jamur akar Ganoderma philippii(1). Untuk mengetahui penyebabnya. Lubang bekas bongkaran putih diberi 150gr belerang dan dibiarkan minimal 6 bulan. harus melalui pemeriksaan akar. (2) Penyakit jamur akar coklat. layu dan gugur. Ketiga jenis penyakit ini mempunyai gejala: daun menguning. Pencegahan penyakit dilakukan dengan membongkar semua tunggul pada saat persiapan lahan terutama yang terinfeksi Akar tanaman kakao terserang jamur akar jamur akar. Lubang bekas bongkaran dibiarkan terkena sinar matahari selama 1 tahun. yaitu: (1) Penyakit jamur akar merah. karena banyak tunggul dan sisa-sisa akar sakit dari tanaman sebelumnya tertinggal di dalam Akar tanaman kakao terserang jamur akar coklat (Fomes lamaoensis) tanah akan menjadi sumber penyakit. Pembukaan lahan yang tidak sempurna. Rigidoporus lignosus/Fomes lignosus(3) ROOT FUNGUS Ada tiga jenis penyakit jamur akar pada tanaman kakao. Fomes lamaoensis(2).1998 . Pada saat tanam diberi 100 gr Trichoderma sp. umumnya penyakit akar terjadi pada pertanaman baru bekas hutan. Pada areal pertanaman. pohon kakao yang terserang berat dibongkar sampai ke akarnya dan dibakar di tempat itu juga. 200gr/pohon pada awal musim hujan dan diulang setiap 6 bulan Tanaman kakao terserang jamur akar sekali sampai tidak ditemukan gejala penyakit akar di areal pertanaman kakao tersebut. (3) Penyakit jamur akar putih. kemudian diikuti dengan kematian tanaman. 1998 KADARISMAN.

Serangan dimulai dengan adanya benangbenang jamur tipis seperti sutera. Pada fase ini jamur belum masuk ke dalam jaringan kulit. kemudian diolesi dengan fungisida. yaitu memotong cabang/ranting sakit sampai 15 cm pada bagian yang masih sehat. karet. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara mekanis. karena dengan memotong ranting/cabang kecil yang terserang cukup untuk mengendalikan jamur ini dan tumbuhnya bunga pada ranting dan cabang kecil tidak kita harapkan. teh. kina dan lain-lain. Pada bagian ujung dari cabang yang sakit. Ordo Stereales PINK DISEASE Penyakit jamur upas dapat menyerang tanaman kakao. Jamur ini menyebar melalui tiupan angin atau percikan air.Jamur upas Corticium salmonicolor. Keadaan lembab dan kurang sinar matahari sangat membantu perkembangan penyakit ini. Apabila menyerang ranting dan cabang kecil umumnya tidak menimbulkan kerugian yang berarti. membersihkan /mengeruk benangbenang jamur pada gejala awal dari cabang yang sakit. Infeksi jamur ini pertama kali terjadi pada sisi bagian bawah cabang ataupun ranting. meskipun sudah kering. tampak daun-daun layu dan banyak yang tetap melekat pada cabang. Famili Corticiaceae. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 31 Serangan jamur upas CABI . kopi. yaitu pemangkasan pohon pelindung untuk mengurangi kelembaban kebun sehingga sinar matahari dapat masuk ke areal pertanaman kakao. Cara kedua adalah dengan kultur teknis. Musuh Alami. berbentuk sarang laba-laba.

Ada beberapa jenis tawon (tabuhan) kecil sebagai parasitoid hama di kebun kakao. dan membunuhnya secara pelan-pelan dari dalam. (1999) UNIV CALIFORNIA . Kadang-kadang disebut “predator”.MUSUH ALAMI Musuh alami terdiri dari pemangsa. antara lain jamur. berarti petani membantu diri sendiri. Musuh alami sebaiknya dilestarikan karena mereka merupakan teman petani. Parasitoid berguna karena membunuh hama. Langkah pertama dalam hal melestarikan musuh alami adalah: jangan menggunakan pestisida! Langkah kedua: menjaga berbagai jenis tanaman di kebun atau sekitar kebun. M SHEPARD/CRDC & CTPM Kepik ini adalah pemangsa ulat Lalat parasitoid ini mendekati ulat untuk meletakkan telurnya Patogen Beauveria bassiana mematikan serangga 32 Musuh Alami. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao SHEPARD ET AL. Karena itu. Semua jenis musuh alami membantu petani mengendalikan hama. Predator berguna karena memakan hama tanaman. biasanya jumlah musuh alami yang berada di kebun juga lebih banyak. Semua laba-laba merupakan contoh pemangsa. Parasitoid adalah serangga yang hidup di dalam atau pada tubuh serangga lain. (Baca juga bagian mengenai bunga di halaman ‘Parasitoid’). Pemangsa adalah binatang (serangga. sedangkan parasit tidak membunuh inangnya. bakteri dan virus. hanya melemahkan. musuh alami jangan dibunuh atau dimusnahkan. Patogen adalah penyakit yang menyerang binatang. Ada beberapa jenis patogen. laba-laba dan binatang lain) yang memakan binatang lain yang menyebabkan kematian sekaligus. Jika terdapat bermacam-macam tanaman di kebun. parasitoid dan patogen. Patogen berguna karena mematikan banyak jenis hama tanaman kakao. Dengan membantu musuh alami.

Beberapa jenis laba-laba lainnya tidak membuat sarang.Pemangsa Pemangsa (juga disebut predator) menangkap dan memakan serangga hama (dan binatang lain). Serangga lain yang merupakan pemangsa termasuk belalang sembah. membunuh dan memakan serangga lain. Hal yang sama juga dilakukan oleh banyak jenis serangga pemangsa. menggigit dan langsung memakannya. Selain itu. Kadang-kadang menyimpannya untuk dimakan kemudian. ada juga yang disebut serangga pemangsa telur yang mencari dan memakan telur hama seperti telur penggerek buah kakao. Laba-laba tersebut menunggu di sarangnya sampai serangga yang terbang terperangkap. Beberapa jenis labalaba membuat jaring. Laba-laba mendekati serangga itu dengan cepat. dan ular termasuk pemangsa juga. Beberapa binatang seperti kodok/katak. capung. Musuh Alami. burung tertentu. tetapi berpindah-pindah dalam kebun untuk memburu mangsa. Contohnya adalah kepik leher. Serangga tersebut berburu. Laba-laba adalah contoh pemangsa yang dikenal secara umum. Contohnya adalah tawon kertas. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 33 . dan beberapa macam kepik. cecopet.

seperti ngengat. betina membuat kantong dari sutera dan meletakkan telur di dalamnya. Laba-laba tidak melalui metamorfosa (tidak ada labalaba yang bermetamorfosa). tetapi mata lainnya kecil. Laba-laba dapat menangkap mangsa yang lebih besar darinya. Setelah kawin. Macam-macam laba-laba lompat Tidak bermetamorfosa telur laba-laba ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 34 Musuh Alami.Laba-laba lompat Famili Salticidae. MANGAN Laba-laba lompat pada daun kakao Daur hidup Laba-laba jantan menggoyangkan kaki depan untuk menarik betina. kemudian mengisap cairannya. Ordo Araneae JUMPING SPIDERS Laba-laba lompat aktif sepanjang hari. Ia menjaga kantong itu sampai anak laba-laba keluar dan dapat pergi sendiri. Laba-laba menusukkan racun yang melumpuhkan mangsa. Laba-laba ini tidak membuat sarang. Kaki depannya kuat dan panjang. Dua mata besar menghadap ke depan. Laba-laba ini dapat menerkam mangsanya dengan cepat. Laba-laba lompat bermata delapan. bahkan dapat menangkap lalat yang terbang cepat. dan meninggalkan benang sarang supaya tidak jatuh ke tanah. tetapi meronda di tanaman mencari mangsa. Labalaba kecil merupakan pemangsa penting kepik dan hama lain . Laba-laba lompat bergerak cepat. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 4 5 cm MANGAN . Ia sering melompat jauh.

baru mengisap cairan. Juga berburu di cabang dan dedaunan pohon kakao. Setelah perkawinan. Laba-laba serigala MANGAN Daur hidup Laba-laba jantan menggoyangkan bagian mulutnya (yang tampaknya seperti kaki) untuk merayu betina. dan sampai dengan 100 anak dibawa di punggungnya. dikejar. Ngengat dan ulat juga dimakan. tetapi ada dua lebih besar.Laba-laba serigala dan laba-laba tutul Famili Lycosidae. penggaris senti menenun sutera. Setelah menangkap serangga. Laba-laba ini tidak membuat sarang. Laba-laba ini memakan wereng seperti Helopeltis atau kepik. turun dari induk pada saat angin berhembus. 0 1 2 3 4 5 cm mengangkat bagian belakang badannya. laba-laba menyuntik racun yang melumpuhkan korban. Matanya delapan. Bila anak laba-laba cukup besar. laba-laba betina menenun sarung telur yang disambungkan ke bagian belakang tubuhnya. Kantong ini dibawa ke manamana. tapi berburu mangsa. Musuh Alami. sehingga disebut laba-laba pemburu. Laba-laba serigala dan tutul berjalan di atas tanah mencari serangga. Laba-laba serigala dan tutul bermata tajam. dan ditiup angin ke tempat lain. Ordo Araneae WOLF SPIDERS AND LEOPARD SPIDERS Laba-laba serigala dan laba-laba tutul umumnya aktif pada malam hari. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 35 MANGAN . juga saat berburu. Serangga yang dilihatnya. ditangkap dan digigit/dimakan. Laba-laba serigala menjaga kantong telurnya Tidak bermetamorfosa telur laba-laba ukuran sebenarnya Anak laba-laba yang menetas naik ke punggung induknya.

tetapi betina mati sebelum anak laba-laba keluar. Laba-laba kepiting menyerang mangsanya Laba-laba kepiting menunggu untuk mangsa lewat Tidak bermetamorfosa telur laba-laba ukuran sebenarnya Daur hidup Kaki laba-laba kepiting jantan lebih panjang daripada betina. Beberapa jenis dapat berubah warna. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao MANGAN MANGAN . seperti kepiting.Laba-laba kepiting (laba-laba bunga) Famili Thomisidae. 36 0 1 2 penggaris senti 3 4 5 cm Musuh Alami. Sarung telur dijaganya. Sering berwarna sama dengan bunga atau daun di mana ia menunggu. sehingga dapat membunuh serangga yang lebih besar dari dirinya sendiri. menggigitnya. Laba-laba ini juga tidak membuat jaring. dan mengisap cairannya. Laba-laba kepiting sangat berbisa. Laba-laba kepiting menunggu di bunga atau permukaan daun. Ordo Araneae CRAB SPIDERS Laba-laba kepiting aktif sepanjang hari. Ngengat dan ulat juga dimakan. Laba-laba tersebut sering disebut “ laba-laba bunga”. ke belakang atau ke samping. Jantan membungkus betina dengan sutera sebelum dikawini. Laba-laba kepiting memangsa serangga pengisap seperti Helopeltis. Laba-laba ini dapat bergerak ke depan. tapi menangkap mangsa dengan samaran. Bila menunggu di bunga ungu berbelang putih. Betina menempatkan telur yang dibuahi dalam sarung telur. Bila serangga tiba. laba-laba akan berubah menjadi warna itu dalam waktu sekitar satu hari. laba-laba menerkam dengan cepat.

MANGAN Daur hidup Laba-laba betina menjaga sarung telurnya setelah kawin. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 37 C MARES/CRDC & CTPM SHEPARD ET AL . Ordo Araneae LYNX SPIDERS Laba-laba ini tergolong laba-laba pemburu. Laba-laba ini dapat menangkap mangsa yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Tapi umurnya pendek. baru diterkamnya. Laba-laba ini adalah pemburu yang sangat efektif. dua ke samping. tali itu menghindarinya jatuh ke tanah. tapi menerkam mangsanya. Kadang-kadang menunggu mangsa lewat. Laba-laba dengan kantung telur Tidak bermetamorfosa telur laba-laba ukuran sebenarnya 0 1 2 3 4 5 cm penggaris senti Musuh Alami. Aktif sepanjang hari. sehingga bila jatuh dari daun. Kakinya berduri panjang. karena mati sebelum telurnya menetas. Setelah menetas. tanpa bantuan induknya. terletak pada segi enam di kepala. atau Laba-laba memakan ulat grayak kecil berpatroli di tanaman-tanaman untuk mencari mangsa. Dua menatap ke depan.Laba-laba bermata tajam Famili Oxyopidae. anak-anak harus dapat berburu sendiri. Bahkan dapat menangkap ngengat dan ulat dan memegangnya sambil mengisap cairannya. Laba-laba ini bermata enam. Tidak membuat jaring. Sutera digunakan untuk menenun tali pengaman. dan dua ke atas.

mendekati betina dengan hatihati agar tidak dimakan. Laba-laba menunggu dengan sabar. Setelah kawin. Kadang-kadang langsung mengisap cairan.Laba-laba pembuat jaring Famili Araneidae. tidak mampu menangkap mangsa tanpa bantuan jaringnya. ia menggigit dan melumpuhkannya. Keluar hanya bila ada getaran serangga yang terperangkap. menunggu di tengah-tengah jaringnya sepanjang hari. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao . Tidak bermetamorfosa telur laba-laba ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 3 4 5 cm 38 Musuh Alami. Pagi-pagi jaring dimakan. Tetapi ada juga jaring yang mudah robek. atau membungkus korban dengan sutera untuk dimakan kemudian. Ada laba-laba yang bersembunyi dalam daun terlipat. Jaringnya kuat. Tetragnathidae. Bila ada serangga yang tertangkap di jaring. SHEPARD ET AL Laba-laba betina ini menetapkan telurnya dipusat jaringnya Daur hidup Jantan sering lebih kecil dari betina. betina membuat sarung berisi ratusan telur. Jenis lain membuat jaring baru setiap malam. dll. Betina mati sebelum anaknya lahir. dan laba-laba bersembunyi sepanjang hari di bawah daun atau kulit pohon. Ordo Araneae ORB WEB SPINNING SPIDERS Banyak jenis laba-laba pembuat jaring. ada yang dapat menangkap burung kecil dan lebarnya lebih dari 10 meter. Jenis lain menggunakan jaring yang sama selama beberapa minggu. dan bentuknya berbeda. Mata dan kaki laba-laba ini lemah. Anak-anak menenun payung sutera dan dibawa angin ke tempat baru. Beberapa jantan menunggu di sudut jaring.

Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 39 MANGAN . Semut tersebut berwarna hitam ke coklatan dan panjang badannya 2. dengan panjang badan semut pekerja 5 mm atau 8-10 mm (ada dua jenis). Semut angkrang menyerang ulat PBK Sarang angkrang pada daun KALSHOVEN Iridomyrmex telur Metamorfosa sempurna larva kepompong semut ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 3 LUTHER angkrang 4 5 cm Musuh Alami. dia dapat diajak menyebar ke pohon lain dengan meletakkan sepotong bambu/kayu sebagai jembatan di antara dua pohon tersebut. sikap sayang kita tumbuhkan pada semut angkrang ini. Ordo Hymenoptera ANTS Semut memiliki pengaruh atas lingkungannya dengan banyak cara. Semut Iridomyrmex dapat ditemukan pada pohon atau tanah. Kita dapat mengajak semut angkrang menempati kebun kakao tertentu dengan meletakkan bangkai binatang pada pohon tertentu.5 sampai 3. Beberapa jenis semut memberi manfaat besar bagi petani kakao. Semut angkrang berwarna coklat ke merahmerahan. Semut ini sangat ganas pada kebanyakan serangga lain. Sebagian bermanfaat untuk manusia dan sebagian tidak.5 mm. Semut angkrang/rangrang ( Oecophylla smaragdina) biasanya membuat sarangnya di antara daun pohon yang ditempelkan dengan selaput lilin. kecuali jika biji diambil dari tanaman tertentu dan bibit dimakan dalam kasus tertentu pula. tetapi karena kita sudah tahu dia membantu mengendalikan banyak jenis hama. Walaupun ganas pada manusia.Semut Famili Formicidae. Semut di Indonesia pada umumnya tidak merusak tanaman budidaya. Semut Iridomyrmex adalah pemangsa penting pada kepompong penggerek buah kakao (PBK). Setelah semut menetap di sana.

Semut ini berguna sekali karena dia mengusir banyak hama dari pohon kakao. karena badannya lembut. Jadi. dan sebagian gula yang dihisap keluar bersama kotorannya.Semut hitam Dolichoderus bituberculatus. Mengapa semut ingin makan kotoran? Karena kotoran dari kutu-kutu mengandung banyak gula. Semut hitam memiliki sifat yang kadangkadang mau berdiri hanya pada kaki belakang dan “duduk” dengan ekornya di bawah badannya. 40 LUTHER Semut hitam mengusir penghisap buah dari buah kakao Cara untuk mengajak semut hitam ke pohon kakao.6. bisa mencoba memindahkan kutu putih ke pohon tertentu dengan cara hati-hati. Karena adanya manfaat bagi semut. lebih memungkinkan kelompok semut hitam akan tetap di sana. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao LUTHER . bambu dipindahkan ke pohon baru. Setelah semut sudah menempati bambu tersebut. dia melindungi kutu putih dari serangan serangga lain. semut hitam mengusir Helopeltis beserta serangga lain dari pohon kakao. Makanan pokok semut hitam adalah kotoran dari kutu-kutu.4. Semut pekerja panjang badannya 3. Ordo Hymenoptera BLACK CACAO ANT Biasanya semut hitam bersarang di tempat teduh pada pohon. Kelompok semut hitam bisa diajak dan dipelihara pada pohon kakao dengan memakai daun kelapa (dan gula merah) dalam sepotong bambu. Famili Formicidae. dan memindahkannya ke pohon lain Metamorfosa sempurna larva kepompong semut telur ukuran sebenarnya 0 1 2 3 4 5cm penggaris senti Musuh Alami. Metode ini juga dapat dipakai untuk memindahkan kelompok semut dari pohon ke pohon. Dia terkenal untuk mengusir pengisap buah Helopeltis.1 mm. Jika belum ada kutu putih. Jika kutu putih sudah ada pada pohon tertentu. Kutu-kutu mengisap getah dari tanaman yang terdapat banyak gula di dalamnya.

Ordo Coleoptera LADYBIRD BEETLES Kumbang ini berukuran kecil. Larva memakan kutu daun Telur SHEPARD ET AL/CRDC & CTPM D A IRONSIDE/CRDC & CTPM Daur hidup Kumbang helm biasanya meletakkan telur pada bagian tanaman di mana ada kutukutu. Musuh Alami. Bila tidak diusir oleh semut. Kumbang hitam berbintik merah mempunyai larva abu-abu tua dengan tanda merah. Larva rakus. Kumbang kubah dipergunakan sebagai musuh alami. Setelah matahari terbit. hanya 7-8 mm. ratusan kutukutu dimakan setiap hari. Kalau menemukan kutu-kutu. kumbang dewasa mencari makanan. kumbang kubah tetap di sana dan mulai makan. Dewasa Metamorfosa sempurna larva kepompong kumbang telur ukuran sebenarnya 0 1 2 3 4 5 cm Kumbang dewasa mudah diketahui penggaris senti karena bulat dan mengkilat seperti helm kecil.Kumbang kubah (kumbang macan / kumbang helm / kumbang koksi) Famili Coccinellidae. pada daun atau ranting. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 41 SHEPARD ET AL/CRDC & CTPM . Kepompong menyerupai kumbang dewasa yang terletak pada tanaman. Di rumah kaca sudah memakai kumbang kubah untuk mengendalikan kutu daun dan kutu kebul pada tanamannya. Kelompok telur sekitar 50 butir telur atau lebih diletakkan tidak beraturan. Larva setiap jenis kumbang helm berwarna berbeda. Tetapi kumbang ini rakus makan beberapa jenis kutu. kumbang kubah bisa dijumpai pada tempat di mana kutu putih berkumpul pada pohon kakao. tapi mirip dengan dewasa.

Ordo Coleoptera GROUND BEETLES Banyak jenis kumbang tanah. larva sangat aktif. Kumbang tanah dewasa dapat hidup lebih dari setahun. Kumbang dewasa Metamorfosa sempurna telur larva kepompong kumbang Daur hidup Setelah keluar dari telur. Beberapa jenis aktif sepanjang hari. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 4 5 cm P REID/CRDC & CTPM C MARES/CRDC & CTPM . Kumbang tanah sangat mudah ditemukan. tetapi larva sering ditemukan pada tanaman. biasanya berwarna hitam atau coklat. Ada jenis lain yang berwarna ungu atau perunggu. Dewasa maupun larva memakan serangga dan ulat. mencari mangsa seperti ulat. Sepanjang siang hari. seperti kumbang dewasa. sekitar 12 ruas yang mudah dilihat. Hidupnya kebanyakan di dalam tanah. Kebanyakan jenis kumbang ini berwarna abu-abu atau hitam. bersembunyi di bawah batu. dan serangga dan binatang lainnya pada tanah dan tanaman. Tubuh larva panjang. Beberapa jenis kumbang ini efektif sebagai predator berbagai jenis ulat. potongan kayu atau dedaunan pada tanah. mulai dari yang kecil (panjangnya 1 cm) sampai yang besar (4 cm). Pada umumnya kumbang tanah lebih aktif pada malam hari. atau berkilau berwarna warni seperti logam. Beberapa kumbang tanah memancarkan bau busuk sebagai pertahanan diri. Kebanyakan jenis kumbang tanah aktif pada malam hari.Kumbang tanah (kumbang carabid) Famili Carabidae. Larva. ukuran sebenarnya Kumbang besar Larva kumbang Kumbang kecil 0 1 2 penggaris senti 42 Musuh Alami.

Ordo Coleoptera ROVE BEETLES I nilah kumbang yang tidak menyerupai kumbang sama sekali. karena biasanya jenis kumbang ini mempunyai sayap yang pendek yang tidak menutupi sebagian ekornya. Kumbang besar (lebih dari 15 mm) umumnya aktif malam). Ada banyak ukuran kumbang ini. Pada malam hari. dan kebanyakan jenis adalah pemangsa. kumbang beristirahat. Kumbang kalajengking mempunyai rahang yang tejam yang berguna untuk menangkap serangga lain. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 43 BORROR ET AL SHEPARD ET AL . Lundi memburu ulat kecil.Kumbang kalajengking Famili Staphylinidae. telur serangga dan beberapa binatang lain. baru menjadi dewasa. Kumbang ini mencari telur. Kumbang ini dijumapi pada tanaman maupun di tanah. lundi berubah menjadi kepompong. walaupun tidak tersengat. Kebanyakan kumbang kecil aktif sepanjang hari. Yang sering ditemukan pada tanaman-tanaman budidaya di Indonesia berukuran sedang. Setelah mengganti kulitnya lima kali. ulat muda dan serangga lain untuk makanannya. telur Kumbang kalajengking dewasa Kumbang kalajengking dewasa Metamorfosa sempurna larva kepompong kumbang Daur hidup Bentuk larva (lundi) rata dan lembut. dari kecil (2-3 mm) sampai besar (25 mm). Kumbang ini berlari dan terbang cepat. ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 3 4 5 cm Musuh Alami. sekitar 10 mm. Beberapa jenis bergerak dengan ekornya diangkat.

5 cm. Memompa cairan ke dalam urat sayap untuk membuka sayapnya. Kadang-kadang terlihat dua capung yang ekornya disambung. ngengat. Kalau sudah besar. ikan kecil. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 4 5cm MANGAN . Panjangnya bisa di antara 2 sampai 13. jentik nyamuk dan kecebong juga dimakan. Capung jarum Capung Metamorfosa tidak sempurna telur nimfa dewasa MANGAN ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 44 Musuh Alami. Capung dapat menangkap dan memakan kutu.Capung besar dan capung jarum Ordo Odonata DRAGONFLIES AND DAMSELFLIES Capung besar dan capung jarum terbang cepat sehingga dapat menangkap serangga lain yang sedang terbang. menangkap dan memakan binatang kecil. kolam atau sungai. Nimfa berjalan di dasar kolam/sawah. Capung besar mampu menangkap ngengat dan kupu-kupu yang agak besar di udara. Capung itu sedang kawin untuk menghasilkan generasi baru serangga yang indah dan berguna. nyamuk dan kepik (misalnya. Serangga kecil. Capung mendarat pada pohon kakao Daur hidup Capung besar dan capung jarum melewatkan masa remajanya dalam sawah. dan telur menetas di sana. Capung betina meletakkan telur di dalam air. nimfa merayap ke luar air (biasanya pada buluh) dan melepaskan kulitnya menjadi dewasa . Beberapa jenis capung memakan mangsanya sambil terbang. Helopeltis) di udara. Jenis lain hinggap untuk makan. atau merayap di antara tanaman bawah air.

Sebagian jenis kepik ini aktif siang hari dan sebagian malam hari. Kepik ini adalah pemangsa ulat-ulat. Kepik dewasa Daur hidup Beberapa jenis kepik leher meletakkan kumpulan telur pada permukaan daun tanaman. Kepik leher adalah pemburu yang sangat efektif. Banyak jenis kepik ini besar. kutu. Jenis lain meletakkan telur secara terpisah. tetapi ada juga yang lebih kecil. Kepik leher memakan ulat Metamorfosa tidak sempurna telur nimfa dewasa ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 3 4 5 cm Musuh Alami. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 45 SHEPARD ET AL SHEPARD ET AL . Kebanyakan jenis kepik leher dewasa berwarna coklat atau hitam. menusukkan mulutnya ke serangga yang ditangkap dan mengisap bagian dalamnya. Debu dan kotoran menempel pada badan beberapa jenis. pengisap (seperti Helopeltis) dan serangga lainnya. tetapi ada juga yang berwarna terang. Bila menemukan serangga untuk dimakan. ia membuka mulut pembuluhnya yang tajam. sehingga tersamar. Ordo Hemiptera ASSASSIN BUGS Kepik leher adalah pemangsa yang mengesankan. dengan panjangnya 20 mm atau lebih. serta yang berbentuk aneh. Nimfa kepik leher bentuknya mirip dengan dewasa. tetapi lebih kecil dan tidak mempunyai sayap sempurna – jadi tidak dapat terbang.Kepik leher Famili Reduviidae. seperti daun kering.

Masing-masing sarang bisa berisi 200 telur atau lebih. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 4 5 cm . Dewasa kawin dan betina bertelur dalam sarang. lalu dia menangkapnya dengan gerakan yang cepat dengan menggunakan kedua kaki depannya. MANGAN Belalang sembah berjalan Daur hidup Telur diletakkan pada cabang tanaman dalam sarang yang dibentuk oleh betina. termasuk hama-hama kakao seperti pengisap buah Helopeltis . dan ini satu-satunya serangga yang mampu menoleh ke belakang.Belalang sembah Ordo Mantodea PRAYING MANTIDS Belalang sembah mudah dikenal karena kaki depan dibentuk khusus untuk menangkap dan memegang mangsa. Nimfa ganti kulit beberapa kali. Belalang sembah biasanya menunggu sampai mangsa cukup dekat. Nimfa kelihatan seperti dewasa tetapi lebih kecil dan sayap belum sempurna. Kepalanya bisa bergerak dengan bebas. Belalang sembah memakan banyak jenis serangga. Biasanya betina makan jantan langsung setelah kawin atau sambil kawin. Nimfa keluar dari sarang telur secara bersama-sama. Bungkus telur belalang sembah Metamorfosa tidak sempurna telur nimfa dewasa ukuran sebenarnya MANGAN 0 1 2 penggaris senti 46 Musuh Alami.

Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 47 MANGAN MANGAN . larva dan nimfa serangga yang badannya lembut. Cecopet mudah dikenal karena ada penjepit pada ekornya. Cecopet dewasa Cecopet pada pohon kakao Daur hidup Telur diletakkan pada lobang dalam tanah atau di antara serasah. Dewasa bisa bersayap atau tanpa sayap. Cecopet betina menjaga telurnya sampai mereka menetas. Dewasa kawin dan betina bertelur seperti tersebut di atas. Jenis-jenis cecopet yang bukan pemangsa memakan serasah. Seekor cecopet dapat menghasilkan 200 sampai 300 butir telur setiap peletakan. Seekor cecopet dapat memakan larva 20 sampai 30 setiap hari. Siang hari.Cecopet Ordo Dermaptera EARWIGS Sebagian jenis cecopet adalah pemangsa. Penjepit dipakai untuk menangkap dan memegang mangsanya. Terakhir kali nimfa ganti kulit. Metamorfosa tidak sempurna telur nimfa dewasa ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 3 4 5 cm Musuh Alami. serta pertahanan diri. dia menjadi dewasa. Nimfa kelihatan seperti dewasa kecuali dia lebih kecil dan sayap belum sempurna. Nimfa berganti kulit beberapa kali. Malam hari dia keluar dan mencari telur. Warnanya hitam atau coklat. Kadang-kadang dia menggerek ke dalam batang untuk mencari mangsa/larva. sembunyi dalam tanah atau dalam bagian tanaman. Kebanyakan jenis cecopet aktif malam hari.

tetapi keras. tidak memperhatikan raksasa di antaranya.Lalat apung (lalat bunga) Famili Syrphidae. tetapi biasanya pada beberapa pohon saja. licin dan menempel pada tanaman. Keberadaan lalat bunga dapat dijadikan sebagai salah satu tanda adanya kutu daun pada tanaman. Tubuhnya berbelang-belang sebagai penyamaran untuk perlindungan diri. Kepompong mirip larva. Seekor larva dapat memakan lebih dari 70 kutu daun setiap hari. Ordo Diptera HOVER FLIES OR FLOWER FLIES Lalat bunga pemangsa kutu daun yang efektif. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 4 5 cm SHEPARD ET AL SHEPARD ET AL . seperti tergantung di udara. Kutu daun bodoh. kita membantu teman petani ini dengan melestarikan tanaman berbunga di kebun. Larva lalat apung (kuning) memakan kutu daun Daur hidup Lalat dewasa meletakkan telur (mungkin berwarna jingga) di sebelah bawah daun di antara kutu daun. atau bisa hijau. Kutu daun dimakan satu per satu. Masa kepompong sekitar 7-10 hari. Kutu daun tidak tersebar di seluruh kebun. Bentuknya seperti tawon kurus dan kecil. Warna larva bisa krem dengan tanda coklat keunguan. Lalat apung dewasa Metamorfosa sempurna telur larva kepompong lalat ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 48 Musuh Alami. Lalat dewasa sering mengunjungi bungabunga untuk makan serbuk bunga dan sari madu. Selain bermanfaat sebagai musuh alami. diangkat dan diisap sampai kering. Berarti. lalat bunga juga membantu dalam penyerbukan bunga. Melayang-layang tanpa bergerak.

Ordo Diptera ROBBER FLIES AND GRASS FLIES Lalat perampok adalah pemangsa hama yang efektif. dan akhirnya dewasa keluar dari kepompong untuk kawin dan mencari mangsa. Larva menjadi kepompong. Semua muka lalat perampok berjenggot. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 49 MANGAN MANGAN . dan setelah terbang sering kembali ke tempat yang sama di cabang pohon kakao. dan larva lalat memakan larva serangga lain atau daun/ kayu/ bahan lain yang busuk. Daerah tersebut berukuran sekitar 10 x 10 meter. dan sebagian lainnya memangsa serangga yang duduk di tanaman atau di tanah. dan sebagian besar berbulu lebih banyak di antara mata dan sekeliling mulut. dan dapat menangkap mangsa yang lebih besar dari ukurannya badannya sendiri. Kakinya panjang dan kuat. Lalat ini memakan banyak jenis serangga . 0 1 2 penggaris senti 3 4 5 cm Musuh Alami.Lalat buas/perampok Famili Asilidae. Lalat buas menyerang mangsanya Metamorfosa sempurna telur larva kepompong lalat ukuran sebenarnya MANGAN Lalat perampok dewasa Lalat buas memakan kecoa Daur hidup Lalat betina bertelur di tanah. Dia memburu mangsa dalam daerah tersebut. Jika mengamati lalat perampok. Telur menetas. kayu busuk. Sebagian jenis lalat perampok memangsa serangga yang sedang terbang. kotoran binatang atau tempat lain yang mirip. dapat dilihat bahwa setiap lalat perampok mempunyai daerah kekuasaannya masingmasing.

Tawon pekerja tidak kawin. Madu juga dibawa untuk makanan larva. Telur menetas dan tawon pekerja membawa potongan ulat atau serangga lain untuk makanan larva. Ia mampu menangkap ulat besar. Selanjutnya ia meletakkan sebutir telur di dalam lubang dan menutup lubang itu. Macam-macam serangga lain juga dimakan oleh tawon ini. HORNETS. Ratu tawon meletakkan sebutir telur dalam setiap lubang di sarang. Kalau sudah dewasa. YELLOW JACKETS.Tawon kertas Famili Vespidae. Jenis tawon lain membentuk sarang dari serbuk kayu yang dikunyahnya. ditusuk dan dilumpuhkan. Hanya ratu saja yang kawin dan meletakkan telur. Tawon memakan sisa ulat SHEPARD ET AL Daur hidup Beberapa jenis tawon hidup sendirian. 50 0 1 2 3 4 5cm Tawon memakan sisa ulat Metamorfosa sempurna larva kepompong tawon telur ukuran sebenarnya penggaris senti Musuh Alami. Larva menjadi kepompong dan muncul sebagai tawon pekerja yang baru dan meneruskan hidupnya di sarang. Panjangnya kurang dari 1 cm sampai 4 cm. Telur menetas dan menjadi larva yang memakan ulat itu. Selain serangga. Tawon ini membuat sarang dari kertas atau tanah untuk memelihara anaknya. Ordo Hymenoptera PAPER WASPS. Tawon ini efektif untuk memburu banyak jenis ulat. POTTER WASPS Tawon ini sudah dikenal umum. dia juga makan sari madu dari bunga. MASON WASPS. mencari ulat. kemudian dibawa ke lubang. Menggali lubang di tanah. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao SHEPARD ET AL . Kemudian larva menjadi kepompong. Sengatannya menyakitkan. ia menggali jalan keluar dari tanah dan mencari dewasa lain untuk kawin.

ayam. Burung hantu merupakan salah satu jenis burung yang sangat efektif dalam mengendalikan tikus pada perkebunan kakao. tunggul-tunggul kayu pada malam hari. burung prenjak. nimfa. burung gereja. STRANGE Burung hantu Induk burung hantu sedang menerkam tikus Daur hidup Burung hantu Segera setelah telur pertama keluar. Dengan paruh yang tajam mangsa (tikus) dipotong-potong lalu ditelan. Musuh Alami. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 51 STRANGE DITJENBUN .Burung Kelas Aves BIRDS Banyak jenis burung yang bersifat predator dan sangat efektif sebagai musuh alami. Mangsa diterkam dengan cengkeraman jari-jari yang kuat. burung pelatuk. Burung hantu mulai bertelur pada umur 8 bulan. Burung hantu memiliki daya memangsa yang lebih besar dibandingkan dengan daya makan. Telur menetas setelah dierami Burung pelatuk selama sekitar 28 hari. Burung dewasa mengintai mangsanya dengan cara menunggu pada dahan-dahan. Telur menetas sesuai urutan keluar. betina langsung mengeraminya dan sambil mengeram. dll. Burung-burung tersebut dapat memakan telur. Burung ini aktif pada malam hari. larva. Jenis burung lain yang bermanfaat pada perkebunan kakao adalah burung cicit. Burung ini dapat bertelur 1-3 kali setahun. kepompong dan bahkan dewasanya. Jumlah telur antara 12-14 butir. keluar telur setiap selang satu hari.

Kodok ini memakan ngengat. Sering pula kita menyaksikan atraksi yang menarik di suatu kerimbunan kebun. Kodok inilah yang dapat berfungsi sebagai musuh alami bagi serangga hama tanaman kakao. Ini dinamakan katak terbang atau katak pohon (Rana rhacophorus). Kelompok bangkong ini juga berjasa dalam mengurangi serbuan nyamuk dan serangga pengganggu lainnya. Seekor katak yang meloncat dan melayang dari satu daun ke daun yang lain atau dari cabang ke cabang lain. bahkan bertelurpun didedaunan pohon. Tinggalnya di pepohonan. Konser ini dihasilkan oleh sekelompok bangkong atau katak besar. Daur hidup katak 52 Musuh Alami. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao TRUBUS Daur hidup ANONIM (1999) TRUBUS . Juga tidak dimanfaatkan dalam aspek komersial.Kodok FROGS AND TOADS Dimusim hujan sering terdengar paduan suara yang kompak dan riuh rendah dari arah sawah atau genangan air di sudut kebun. kepik dan serangga hama lainnya yang ada pada tanaman kakao. Katak hijau (Rana macrodon) Katak pohon Secara umum Daur hidup katak dapat digambarkan sebagai berikut (lihat gambar). Tidak bermanfaat dalam aspek komersial. Kodok ini sebenarnya bukanlah kodok hijau.

Dengan cepat. Dengan demikian cecak dapat menekan perkembangan Helopeltis dan ngengat penggerek buah kakao. seperti nyamuk. kepik atau serangga dewasa lainnya yang menyukai cahaya terang. Pada siang hari. sehingga akan menangkap dan memakan seranggaserangga yang tidak suka terang/cahaya. masih banyak binatang lain yang dapat bermanfaat sebagai musuh alami bagi serangga hama kakao. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 53 LUTHER LUTHER MANGAN Ular sawah dewasa . bersembunyi pada tempattempat yang gelap. bunglon juga dapat menangkap dan memakan beberapa serangga hama tertentu. Seperti burung hantu. Pada malam hari. Sebagai mana cecak. Ular. ular dapat menekan populasi tikus pada kebun kakao. Binatang ini aktif sepanjang hari.Ular. cecak mendekati cahaya lampu sehingga akan memakan ngengat. Cecak. kemudian menelannya bulat-bulat. Bunglon. seperti Helopeltis dan ngengat penggerek buah kakao. Ular yang digunakan saat ini sebagai musuh alami bagi tikus adalah ular sawah. Cecak dan Bunglon SNAKES AND LIZARDS Selain binatang-binatang yang disebutkan di muka. Bunglon Ular di pohon lada Cecak Musuh Alami. tetapi terutama pada malam hari. ular dapat menangkap tikus dengan gigi yang melengkung ke dalam.

Lalat parasitoid jenis lain meletakkan telurnya pada daun yang dimakan ulat. Tempayak kemudian memakan ulat. Ada macammacam tawon yang menyerang banyak jenis telur. Parasitisasi oleh tawon dan lalat merupakan pengendalian secara alami yang mencegah telur. Kemudian betina mencari ulat lain untuk meletakkan telurnya. dan inilah yang disebut ektoparasitoid. Bagian ini membahas serangga parasitoid. yaitu memangsa. Jadi keberadaan bunga (bunga tanaman kakao dan tanaman lainnya di dalam ataupun sekitar kebun) penting sekali. Setelah keluar dari kepompong. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao . Telur itu menetas dalam ulat. yang dilakukan oleh parasitoid. tawon dewasa dapat terbang dan kawin. kemudian dengan cara itu dapat masuk ke dalam tubuh ulat. 54 Musuh Alami. dan mematikan serangga lain secara perlahan-lahan. Beberapa jenis tawon kecil dapat mematikan pengisap buah (Helopeltis). larva dan kepompong menjadi dewasa yang dapat berkembangbiak. Larva tawon keluar dari bangkai ulat tadi untuk membuat kepompong. ulat. dan serangga hama lain. Beberapa jenis lalat meletakkan telur atau tempayak hidup pada punggung ulat. Banyak jenis tawon memasukkan telurnya ke dalam tubuh ulat atau serangga lain. Ini yang disebut endoparasitoid. sehingga ulat mati. yang dilakukan oleh predator. Banyak macam parasitoid membutuhkan sari madu dari bunga untuk mendukung perkembangbiakan yang lebih baik. dan larva tawon yang sangat kecil memakan tubuh ulat (inang) dari dalam. Ada pula jenis yang membuat kepompongnya di dalam mayat ulat inangnya. Ada pula jenis lalat yang bentuknya mirip dengan lalat rumah yang sebenarnya adalah parasitoid ulat. kemudian menetas dan larvanya memakan dengan cara menghisap cairan tubuh dari luar sampai inangnya mati. kepik.Parasitoid Ada dua cara serangga bermanfaat membunuh serangga hama. Ada juga parasitoid yang meletakkan telurnya di permukaan inangnya. Tanaman berbunga dapat ditanam di pinggir lahan kakao atau dalam pekarangan kita. kutu.

Metamorfosa sempurna Daur hidup telur larva kepompong dewasa Telur diletakkan di dalam ulat atau serangga lain. Panjangnya 2-15 mm. taruh ulat ke dalam botol dan beri makanan selama 7-10 hari. kutu. berwarna hitam.Telur menetas dan menjadi larva yang memakan inang dari dalam. menjadi kepompong. coklat atau merah pada bagian tubuhnya. ukuran sebenarnya Akhirnya inang mati. Musuh Alami. yang menjadi inangnya. penggaris senti terbang dan kawin. Juga ada dua jenis braconid lainnya dalam ulat yang menyerang penggerek batang Zeuzera (namanya braconid tersebut Myosoma chinensis dan Bracon zeuzerae). Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 55 . dan kutu mati. Ulat itu sedang diparasit. Berbagai jenis tawon braconid menyerang ulat. Di dalam tubuh seekor ulat Kepompong braconid di samping ulat mungkin terdapat 50-150 larva tawon. Tawon braconid hinggap di atas ulat dan meletakkan telur ke dalamnya. Ordo Hymenoptera BRACONID WASPS Ada banyak jenis tawon braconid. Ada tawon braconid (namanya Euphorus helopeltidis) yang menyerang pengisap buah Tawon braconid meletakkan telur ke Helopeltis. Tawon keluar dari lubang di punggung Tawon braconid dewasa kutu daun. M SHEPARD/CRDC & CTPM SHEPARD ET AL SHEPARD ET AL Ada pula jenis braconid yang memarasit kutu daun. wereng dan serangga lain. Tempayak kecil keluar. Kadang-kadang ditemukan ulat dengan 50-150 butir kepompong kuning di 0 1 2 3 4 5 cm atasnya. Tawon dilepaskan supaya dapat memarasit ulat lain. kepik. Kadangkala ditemukan ulat dengan tawon kecil di atasnya. Biarkan agar ulat dapat menghasilkan tawon. Tawon dewasa keluar dari kepompong. inangnya yang mati Untuk membuktikannya.Tawon braconid (tawon pinggang pendek) Famili Braconidae. kemudian menjadi tawon dewasa. Larva membuat kepompong.

Biarkan saja. Seekor betina dapat meletakkan telur pada 100 ulat. Jenis lain makan inangnya dari dalam. dan inang mati. Betina mencari inang lagi untuk meletakkan telurnya. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 4 5 cm Berbagai jenis ichneumonid dewasa telur Metamorfosa sempurna larva kepompong dewasa ukuran sebenarnya C MARES/CRDC&CTPM P REID/CRDC&CTPM . Salah satu jenis tawon ichneumonid menyerang penggerek buah kakao. supaya dapat menghasilkan tawon baru. namanya Goryphus mesoxanthus (lihat photo di kanan). Ordo Hymenoptera ICHNEUMONID WASPS SHEPARD ET AL. Telur menetas dan larva makan inang dari dalam atau dari luar. dan tawon ini terdapat dalam berbagai warna. Tawon ini dapat menjadi parasitoid pada berbagai serangga hama. Setelah keluar dari kepompong. Ada banyak jenis tawon ichneumonid. Larva membuat kepompong.Tawon ichneumonid (tawon pinggang ramping) Famili Ichneumonidae. 0 1 2 penggaris senti 56 Musuh Alami. tawon dewasa terbang dan kawin. Tawon hinggap pada inangnya dan meletakkan telur di dalam tubuh atau menempel di luar tubuh. Kadang-kadang dijumpai kepompong tetap menempel di luar tubuh inangnya yang telah mati. Beberapa jenis ichneumonid menyerang inang dengan cara memakannya dari luar. Tawon ichneumonid kepompong hama memparasit Daur hidup Tawon ichneumonid terbang mencari inangnya. Kepompong itu mengandung kepompong tawon.

sehingga daur hidup PBK terputus dan tidak dapat berkembang biak lagi. Dengan alat panjang seperti alat suntik pada ujung ekor untuk meletakkan telur. Ordo Hymenoptera ICHNEUMON WASP Salah satu tawon ichneumon yang penting namanya Goryphus. Tidak banyak diketahui mengenai tabuhan ini.Tawon Goryphus Famili Ichneumonidae. Betina mencari kepompong PBK (atau kadangkadang sarung telur laba-laba) untuk menetaskan telur. Ia adalah musuh alami terhadap PBK dan berupa tawon parasitoid. Pupa PBK dalam kepompong terserang dengan larva Goryphus yang dilingkari dengan warna biru (lihat tanda panah) Ta b u h a n Goryphus yang Jantan Metamorfosa sempurna larva kepompong dewasa Telur Goryphus di dalam selimut sutera untuk pupa PBK (lihat tanda panah) telur ukuran sebenarnya K A L S H O V E N Ta b u h a n Goryphus yang Betina 0 1 2 penggaris senti 3 4 5 cm Musuh Alami. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 57 OOI OOI . Satu kepompong diletakkan satu telur. dia menembus selimut sutera dari kepompong untuk mengeluarkan telurnya. Nama ilmiah lengkap adalah Goryphus mesoxanthus. Larva Goryphus tersebut memakan pupa PBK di dalam kepompong itu.

Tawon trichogramma dewasa (diperbesar) telur Metamorfosa sempurna larva kepompong dewasa ukuran sebenarnya Selanjutnya dewasa keluar dari telur sebagai tawon kecil. Ordo Hymenoptera TRICHOGRAMMATID WASPS Famili Mymaridae. kemudian larva trichogramma memakan telur inangnya dari dalam. tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tawon mymarid juga kecil sekali.Tawon trichogramma dan tawon mymarid Famili Trichogrammatidae. kadang-kadang dia bisa merusak sepertiga telur Helopeltis yang ada di seluruh kebun. dan larva tawon trichogramma memakan telur inang tersebut. Telur tawon menetas di dalam telur inangnya. Trichogramma meletakkan telur ke dalam telur serangga lain (lebih besar dari sebenarnya) Daur hidup Trichogramma dewasa meletakkan 1 sampai 5 butir telur ke dalam telur serangga lain. Ordo Hymenoptera M BADGLEY/CRDC&CTPM MYMARID WASPS OR FAIRYFLIES Trichogramma adalah tawon yang kecil sekali. Jenisnya banyak. 58 Musuh Alami. kebanyakan berwarna kekuningan dan bermata merah. Kemudian menjadi kepompong. masih di dalam telur inangnya. Tawon ini juga menyerang telur serangga lain. dan betina 0 1 2 meletakkan telurnya di dalam telur serangga penggaris senti lain. biasanya panjangnya kurang dari 1 mm. seperti telur PBK . Telur trichogramma menetas. Hanya sebesar butiran garam. Dewasa kawin. Ada satu tawon mymarid (namanya Erythmelus helopeltidis) yang menyerang telur pengisap buah Helopeltis . Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 3 4 5cm CABI S HASSAN/CABI . Dengan cara itulah tawon kecil ini merusak hama yang ukurannya jauh lebih besar daripada diri sendiri. Betina trichogramma meletakkan telurnya di dalam telur serangga lain (inang).

tetapi sebagian jenis bertelur pada tanaman inang yang di makannya. Panjangnya lalat 3 sampai 15 mm (kepala sampai ujung sayap). Lalat tachinid kadang-kadang beristirahat pada bunga. Lalat aktif sepanjang hari. Ulat berusaha menghindar. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 59 J WESSELS/CRDC&CTPM . karena larva tachinid ada di dalam ulat atau binatang lain. Ada jenis tachinid lainnya meletakkan ribuan telur pada daun yang mungkin nanti dimakan oleh ulat. Lalat dewasa makan serbuk sari dari bunga. Ordo Diptera TACHINID FLIES Lalat tachinid kelihatan seperti lalat rumah tetapi bulunya lebih tebal. Lalat tachinid hinggap di atas ulat dan meletakkan telur di atas ulat atau ke dalam tubuhnya. Larva keluar dari ulat dan ulat mati. Lalat tachinid dewasa Lalat tachinid dewasa Metamorfosa sempurna telur larva kepompong lalat ukuran sebenarnya 0 1 2 penggaris senti 3 4 5 cm Musuh Alami. Bila telur itu sampai ke perut ulat. telur menetas dan larva lalat mulai makan ulat dari dalam. Lalat ini digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama secara hayati. tetapi telur diletakkan dengan cepat.Lalat tachinid Famili Tachinidae. Larva menjadi kepompong dan jatuh ke tanah. D A IRONSIDE/CRDC&CTPM Telur tachinid diletakkan pada ulat Daur hidup SHEPARD ET AL Banyak jenis lalat tachinid meletakkan telur langsung pada inangnya. Larva lalat yang berada di pupuk kandang bukan tachinid. Tidak memakan pupuk kandang atau kotoran lain.

Penyakit tersebut juga dinamakan patogen. 60 Musuh Alami. Berarti. Penyakit serangga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mengendalikan banyak jenis hama. Ada banyak jenis patogen. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao . protozoa dan nematoda. di antaranya jamur (fungi). serangga juga bisa kena penyakit.Patogen Seperti manusia dan binatang. virus. Ada patogen tertentu yang bersifat spesifik. Banyak jenis patogen menyerang serangga. bakteri. penyakit serangga adalah musuh alami. Ada juga patogen yang umum. berarti patogen itu menyerang hanya satu jenis serangga. yang dapat menyerang banyak jenis serangga.

Jika dilihat dengan kaca pembesar. Kelas Hyphomycetes WHITE MUSCARDINE FUNGUS Jamur (cendawan) Beauveria bassiana menyerang banyak jenis serangga. Jamur Beauveria bassiana berwarna putih (lihat gambar). ulat. Helopeltis dibunuh oleh jamur Beauveria bassiana Musuh Alami. Spora lepas dari jamur dan dibawa angin atau air ke tempat lain.Jamur Beauveria bassiana (Bb) Beauveria bassiana. bisa tumbuh menjadi jamur lagi. dan biasanya cukup kelihatan pada badan inangnya. Jika spora kena serangga lain. kemudian membuat spora (semacam biji). Serangga yang terserang Beauveria bassiana akan mati dalam waktu 1-2 minggu. spora jamur ini ternyata tumbuh berkelompok. tetapi juga mampu menyerang serangga pada tanaman atau pohon. di antaranya kumbang. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 61 CABI MANGAN SHEPARD ET AL (1999) . sehingga berupa bola-bola spora (lihat gambar). kepik dan belalang. Serangga diserang oleh jamur Beauveria bassiana Daur hidup Jamur Beauveria bassiana tumbuh pada serangga. ngengat. Jamur ini umumnya ditemukan pada serangga yang hidup di dalam tanah.

Prosiding Lakakarya Hama Penggerek Buah Coklat. Pengelohan dan Pemasaran Coklat. Pengenalan Gejala Serangan dan Pengendalian Hama PBK. Medan. Pengenalan dan Pengendalian Hama-Penyakit Tanaman Kakao. 28 hal. Nuraeni. Ooi dan H.E. Pedoman Pengembangbiakan Burung Hantu. Success Project Sulawesi. (1981). Johnson (1989). Rothschild. Government of Indonesia. Pedoman Mengenal Hama Helopeltis sp. Crop Protection Compendium. (1980). G. Jakarta Selatan. Barrion dan J. Sustainable Forest Development as Reflection of Faith and Piety. 29-50. D. 62 Musuh Alami.M. Laba-Laba dan Patogen yang Membantu. van den Berg (1999). 1999. (1981). ACDI/VOCA and Nestle. Shepard. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Indonesia. S. Borror.T. Insects and their Natural Enemies Associated with Vegetables and Soybean in Southeast Asia. Comextra Majora.2. UK.DAFTAR PUSTAKA Anonim. Indonesia. A. Harcourt Brace College Publishers. Direktorat Jenderal Perkebunan. Metode Pengamatan Penggerek Buah Coklat. Wardojo.A. Sipayung dan H. Revised and translated by P. Sri Widyaningsih. Suhartawan (1996). Beberapa Sistem Pengendalian Hama pada Budidaya Coklat. Budidaya. S. Sixth Edition. The Ministry of Forestry and Estate Crops. PT. Kalshoven. (1999). 16 Pebruari 1981. CABI. T. van der Laan and G.. S dan L. Pusat Penerbitan Buku. B. Wignyosoemarto. Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu.98.C. Hal. Tanjung Morawa. CABI. (1998).A. Hal. A. Jakarta.H. B. Indonesia. (1997).R.F. An Introduction to the Study of In sects.H. USA. C. SC. Jakarta. Penebar Swadaya. Prosiding Lakakarya Hama Penggerek Buah Coklat. 54-67. Pusat Penelitian Perkebunan (RISPA).M. No. Quality Printing Company. Anonim. dan Cara Pengendaliannya pada Kakao. Strange. P. Seri:01.. M.H. Nuraini. A Photographic Guide to the Birds of Indonesia Periplus (H. Pests of Crops in Indonesia. Departemen Pertanian.A.004. Sumut. 16 Pebruari 1981. Barrion. Litsinger (1994). 133 hal. (1998). (2001). Serangga.T..G. (1994). Ichtiar Baru – Van Hoeve. Anonim. Riyadi. Tyto alba. Siregar. L.T. (1981). 169 hal. Siti. Jakarta.K). A. USA.J. ltd. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao . Tanjung Morawa. 19 hal Shepard. Yayasan Sosial Tani Membangun. TX. Carner. Ternak Kodok: Petunjuk Praktis untuk Memelihara Kodok. Vandemecum Kakao. Indonesia. Jember.. Riyatno.S. Sebagai Predator Tikus di Areal Tanaman Perkebunan.T. Triplehorn dan N. Fort Worth.A. Dokumen A. Orangeburg. PTPN IV (Persero). P.L.

Tim Penulis (sesuai urutan abjad): Dr. MS Terima kasih juga kepada : Bambang Basuki Rakhmat Ir. Retno Budi Setyaningsih Musuh Alami. FX. MM Ir. Maruddin Sianturi Ir. Supri Muhammad John K. Paul Mundy Ir. Kasumbogo Untung Dr. Luther Dr. Dadan Hindayana Ir. Dr. MSc Dr.Sc. Dewi Judawi. Hama dan Penyakit Tanaman Kakao 63 . Riyatno. Mujiono Warnodiharjo. Djoko Priharyanto. James Mangan Prof. Gregory C. Dr. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful