Huraikan " Bagaimana seni membantu kita membuat perubahan yang positif untuk diri sendiri, masyarakat dan dunia

" (jawapan mestilah dalam bentuk penulisan ilmiah sekurang-kurangnya 15 mukasurat bertaip langkau sebaris pada saiz 11-12 tidak termasuk mukasurat, lampiran dan bibliografi. Setiap petikan dan rujukan harus direkodkan). (40%) Tarikh tugasan : 15 April 2013 Tarikh hantar : 13 Mei 2013