IMPRESSIONISME Imperssionisme adalah satu istilah yang longgar untuk menamakan hasil-hasil karya beberapa orang seniman

di Paris pada sekitaran tahun 1872-1882. Ia bukanlah satu badan atau „school‟ yang rasmi, tetapi merupakan manifestasi orang perseorangan yang mempunyai persamaan dari segi stail dan cara melihat yang pada dasarnya di tumpukan kepada ‘menangkap kesan- kesan cahaya’ untuk diterjemahkan di atas kanvas. Ciri-ciri seperti inilah yang membolehkan penonton menghayati karya-karya mereka sebagai satu stail. Impressionis ingin merakam perubahan cahaya yang turut membawa kesan kepada perubahan objek. Cahaya yang sentiasa berubah menyebabkan mereka tidak boleh menggambarkan sesuatu yang tetap. Mereka Cuma boleh menampakkan satu kesan (impressi) dari cahaya yang lembut. Ini dilakukan menerusi penggunaan warna, meneliti dan mencuba serta memahami teori „warna adalah cahaya dan cahaya adalah warna‟. Impressionis ingin merakam impressi dan kesan tampak yang bersifat sementara. Karya-karya mereka tidak mengandungi unsur komentar sosial, kiasan, pendidikan moral ataupun drama emosi. Subjek mereka adalah warna dan cahaya. Mereka mengkaji bagaimana warna berubah mengikut masa pada satu-satu masa dan suasana, serta bagaimana cahaya mengubah permukaan dan ruang. Impressionis juga menentang ide Romantis bahawa seni meluahkan perasaan. Seni foto dan seni cetak potongan kaya Jepun (Ukiyo-e) adalah antara pengaruh- pengaruh luar yang wujdu dalam impressionisme Contoh1. Edouart Manet „The Bar at the Folies-Bergere‟ (1882) 2. Claude Monet „Impression Sunrise‟(1872) 3.Camille Pissaro „Place du Theatre Francais‟(1895) 4. Pierre Auguste Renoir „La Moulin de la Gallete‟ (1876) Rujukan 1.Hunter, Sam and Jacoubus, John,M oder nAr tNew York : Harry N. Abrams, 1986 2.Muliyadi Mahamood. Keindahan Alam Dari Kacamata Impressionis. DalamUt usan Malaysia. Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd., 29 Januari 1986 3.Pool, Phoebe.Impressi oni sme. London: Thames and Hudson, 1967 POST-IMPRESSIONISME Tidak seperti Kubisme, Futurisme ataupun Surrealisme, Post-Impressionisme bukanlah sebuah kumpulan yng terancang. Ia merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamakan sekumpulan pelukis yang aktif berkarya pada akhir abd ke-19. Mereka dipengaruhi oleh Impressionisme, tetapi kemudiannya

Selain bermaksud pelukis-pelukis yang datan selepas Impressionisme. Beliau menggunakan sapuan-sapuan berus yang halus seperti titik-titik warna yang . tetapi mencari persamaan (seni) kepada yang hidup. Van Gogh. sebagaimana yang terdapat dalam karya-karya Cezanne dan Seurat. Victoie‟(1886-88) 3. St. „Mont. lanskap Aix-en-Provence dan figura manusia. 2. seorang pengkritik seni dan rakan rapan Fry dalam catalog yang sama menyebut.„Self-Portrait‟(1879) 2. Antaranya: 1. Ini mempengaruhi Ekspressionisme dan Surrealisme. „Still Life With Apples and Oranges‟(1895-1990) Georges Seurat Seurat menghasilkan karya dengan mengkaji teori-teori warna secara saintifik. Contoh karya 1. seperti juga bendabenda dari kehidupan yang sebenar mempengaruhi aktiviti kita”. “Post Impressionis memudahkan. Mereka menolak Impressionisme dan membentuk prinsip-prinsip tersendiri. Fry dalam catalog pameran tersebut menjelaskan yang Post-Impressionis adalah “pelukis yang tidak meniru bentuk. garisan dan corak secara ekspresif dan simbolik seperti dalam karya-karya Van Gogh dan Gauguin. Gauguin. Clive bell. Istilah Post-Impressionisme telah diberi oleh pelukis dan pengkritik seni Inggeris Roger Fry pada 1910. jelasnya.Minat untuk menggunakan warna. Beliau menamakan pameran tersebut Post-Impressionisme. selinder dan sepiar. tetapi mencipta bentuk. Seurat dan Matisse untuk dipamerkan di balai Seni London. mereka meneka nkan kepda sesuatu perkara yang lebih penting kepada seni abad ke-20 ini” Pelukis-Pelukis Post-Impressionisme Paul Cezanne Cezanne menegaskan bahawa kesemua bentuk terbahagi kepada tiga kategori asas geometric iaitu kun. Ini mempengaruhi banyak aliran dan gaya seni pada abad ke20 seperti Kubisme. Subjek-subjeknya seperti alam benda. berupaya menarik daya imaginasi dan pengamatan kita. De Stijil dan Seni Abstrak. menolak „detail‟. Fry telah ke Perancis mengumpulkan karya-karya Cezanne.merasakan prinsip-prinsip Impressionisme terlalu terhad.Minat terhadap kekukuhan bentuk. tidak meniru sesuatu yang hidup. Bentuk amat penting dalam karya-karyanya. Mereka membuat imej secara logik dan bernas.

Abrams.Hunter. Ciri-ciri kartun dan karikatur jelas kelihatan dalam karya-karyanya. Contoh Karya 1. ciri-ciri ketegangan. restaurant dan rumah pelacuran. café. „At the Moulin Rouge‟ (1892) Edvard Munch Seorang pelukis berbangsa Norway. John. kematian dan kesunyian. „Bathers‟ (1884-85) 2. Sam and Jacobus. Contoh karya 1. Modern Art. Ini dilakukan menerusi penggunaan warna yang simbolik seta kaedah sapuan berus yang tertentu. Bentuk-bentuk dalam karyanya bersifat papar dengan penggunaan warna yang agak dekoratif bertujuan menyalurkan emosi. Warna digunakannya untuk meluahkan perasaan dan stailnya itu kemudiannya mempengaruhi pelukis-pelukis Ekspressionis Jerman abad ke-20 Contoh Karya 1. Beliau terpengaruh dengan karya-karya Van Gogh.New York : Harry N. „The spirit of the Dead Watchng‟ (1892) Van Gogh Seperti Gauguin. Garis luaran memainkan peranan pentin dalam membentuk figuranya di samping warna yang rata. Contoh Karya 1. „The Scream‟ (1893) Rujukan 1. „The Potato Eaters‟ (1885) 3. „Self-Portrait‟ (1889) 2. beliau ingin meluahkan emosi menerusi seni lukis. teater. 1985 . Contoh Karya 1. „Sunday Afternoon on the Islan of La Grands Jatte‟ (1884-86) Pau Gauguin Paul Gauguin terpengaruh dengan Seni Oriental dan Seni Primitif.ditindan-tindankan serta diatur sebelah menyebelah. Divisionisme atau Pointilisme. ketakutan dan hysteria diadunnya dalam karya-karya yang berkaitan dengan seks. „Vision After the Sermon‟ (1888) 2. Gaya ini juga dikenali sebagi Neo-Impressiosme. „The Starry Night‟ (1889) Henri de Toulouse-Lautrec Subjek-subjek karyanya seperti suasana kelab malam. Gauguin dan Lautrec.

Osborne.Tansy.New York : Harry N. Modern Art. „Pure Color‟ digunakan sewenang-wenangnya untuk kesan emosi dan dekoratif. Fauvisme Fauvisme merupakan aliran estetik dalam catan yang pertama pada abad ke 20.3. Ia seolah-olah menjadi satu aliran sementara sebelum pelukis-pelukis itu mengikuti aliran-aliran lain. The Oxford Companion to Art. The Oxford Companion to Art.2. Sam and Jacobus. Kepadatan warna juga dapat dihayati. figura maunsia. Oxford at claderon Press. aliran ini turut mempengaruhi sastera. Fauvisme mencapai kemuncaknya di Salon d‟automne (1905) dan di Salon des Independants (1906).Dalam Utusan Malaysia. . drama. Publishers. Andre Derain „London Bridge‟ (1906)3. Contoh 1. Abrams. John. 1979. Vlaminck „Rat Mort‟ (1906) Rujukan 1. Georges Rouault „The Old King‟ (1916 -36)5. 19852. Georges Rouault dan Maurice de Vlaminck. Louis Vauxcelles di pameran dalam Salon d‟ automne (1905) Di antara ciri-ciri utama karya Fauvisme ialah penggunaan warna tanpa batasan. 21 Julai 3. yang didasarkan kepada penilaian terperinci terhadap „pure color‟ (warna asli yang tidak bercampur). Meskipun ia berpusat di Jerman. Munich. Andre Derain. seniman-seniman dari beberapa negara Timur dan Eropah Tengah termasuk Russia bertumpu ke Bandar-bandar Jerman seperti Berlin. Istilah Fauvisme dicipta oleh pengkritik seni. 1979. Ekspressionisme Ekspressionesme berpusat di Jerman. Oxford at claderon Press. Selain dari seni lukis.Muliyadi Mahamood.Hunter. muzik dan seni bina.Kuala Lumpur: Utusan Malayu (M) Bhd.. R. Henyr Matisse. Art Through the Ages. „Joy of Life‟ (1905-06)2. pemandangan dalaman dan alam benda. Harcourt Brace Jovanovich. Subjek karya-karya Fauvisme termasuklah lanskap. Gauguin.Osborne. Harold. Neo-Impressionisme dan Cezanne dapat dikesan dalam Fauvisme. Harold. Di antara pelukis-pelukis Fauvisme ialah Henry Matisee. Dresden dan Cologne. Raoul Dufy. kadang-kadang seperti Cezanne menggunakannya untuk mengolh ruang. 1986. G. Fauvisme ditubuhkan di Paris pada 1905. H. Raoul Dufy „Flag-decked Boat‟ (1904)4. and de la Croix. Post-Impressionisa : Imej Bergambar Yang Memaparkan Inti Kehidupan. Pengaruh-pengaruh stail Van Gogh. Ekspressionisme mencapai kemuncak pada sekitaran tahun 1990-1920.

Van Gogh dan Edvard Much memainkan peranan besar dalam kelahiran Ekspressionisme. Contoh‟ 1. Abrams. penghayatan terhadap alam dan spekulasi terhadap infiniti yang seingkali diekspressikan dalam bentuk ketegangan rasa serta emosi yang kuat mahupun imaginatif. karya-karya mereka merakamkan emosi manusia yang keras dan hebat.Ini merupakan kelahiran bandar-bandar seni yang baru di Eropah. Emile Nolde „The Last Supper‟ (1909)2. selepas Rom. pengayaan. Franc Marc „Deer in the Wood‟ (1913 2. John. Erich Heckel „Two Men at a Table‟ (1912) Der Blaue Reiter (The Blue Rider) Ditubuhkan di Munich pada 1911. Impressionis mengkaji cahaya. warna dan bayang sementara Post. Seniman-seniman Ekspressionisme memberikan satu day gerak yang kuat dan segar. selinder dan sfera. Seurat mengkaji teori wran yang saintifk sementara Gauguin pula terpikat dengan Seni Oriental. Modern Art. Florence dan Paris Pada asalnya. Karya mereka terbentuk dengan gabungan warna yang cerah.Hunter. Ekspressionisme menandakan satu lagi pembaharuan dalam bidang akademik seni. Kirchner „Street‟ (1907)3. kontras warna dan kesedaran emosi „seni primitif‟ pelukis.Impressionis mempunyai kepelbagaiannya. Seperti stail aliran yang lain. melalui unsur-unsur deformasi. persoalan diri. Pendekatan Post-Impressionis seperti Gauguin. Sam and Jacobus. Die Brucke (The Bridge) Ditubuhkan di Dresden pada 1905. Contoh 1. tidak sekeras „The Bridge‟. Ekspressionisme bukanlah satu pergerakan seni.New York : Harry N. Ia lebih mencirikan kepada fakta asas kewujudan metafizika. 1985 . Meskipun masih bertalian dengan dunia objektif.pelukis Ekpressionis melahirkan dunia dalam mereka dalam stail. Cezanne memecahkan bentuk alam kepada elemen-elemen geometric kun. Ekspressionis mewakili unsur-unsur mistik. garisan ekspresif. Wassily Kandinsky „Improvisation‟ (1912) Rujukan 1. bebas dari Realisme dan Impressionisme. Dua cabang Ekspressionisme ialah Die Brucke (The Bridge dan Der Balue Reiter (The Blue Rider). idiom dan imej yang tersendiri. Karya-karya mereka lebih bersifat imaginatif. bentuk dipermuda serta figura yang digayakan.

yang membicarakan tentang. Merekamenyatukan berbagai-bagai sudut pandangan objek ke dalam sebuah karya. Leger. kombinasi bentuk lengkung dan lurus memberikan arca-arca ini struktur dan tenaga yang memikat Picasso dan Braque. 1986. iii. mekanikal kejenteraan (machienary). Harcourt Brace Jovanovich. Menurut mereka pengarca Afrika berkarya dengan bentuk dan rupa yang bebas daripada wujud sebagai realiti tampak. Prinsip Kubisme berbeza dari Fauvisme dan Seni Ekspressionistik. Matisse dan Seni Afrika. Publishers. turut dianggotai oleh Gris. Bentuk geometric. Harold. Ia juga disebut sebagai satu stail kepada satu revolusi estetik dan teknik dalam seni lukis. Proto-Kubisme (1902-08) Picasso dan Braque terpengaruh dengan stail Cezanne. Konsep permukaan atau latar gambar dan unsure ketinggian atau sudut pandangan yang berbagai. misalnya : i. Rivera dan lain-lain. Kubisme dianggap sebagai ibu kepada semua sni lukis abstrak dan bermula dengan usahaPicasso(1881-1973) dan Braque (1882-1963) untuk menggantikan kesan visual Impressionis dengan penukaran objek kea rah bentuk dan warna yang berkonsep intelektual. Metzinger. sehingga Leger menegaskan Kubisme sebagai seni Zaman jentera (art of the machine age). Oxford at claderon Press. cubes dan kemudiannya „Bizarreries Cubiques‟. analisis terhadap bentuk dan perhubungannya.Tansy. Art Through the Ages. Aliran yang diasaskan oleh Picasso dan Braque. and de la Croix. R. Nama Kubisme lahir dari kritikan Lousi Vauxcelles dalam ulasannya terhadap pameran Brague. Villon. 3. . walaupun pada zamannya ia dianggap ganjil dan absurd.Osborne. H. 1979. G. Karya-karya akhir Cezanne dianggap sebagai titik tolak ke arah kelahiran Kubisme di mana wujud penerokaan yang lebih mendalam terhadap kesatuan permukaan gambar dua dimensi. Pengamatan terhadap kawasan-kawasan yang terlindung bersifat sebaliknya. Konsep cahaya dan bayang ii. Kubisme bergabung dalam satu objektf yang bersifat matematik. Selain dari karya-karya Cezanne. Kubisme memecahkan konsep di antara satu dengan yang lain. seni arca Afrika juga menjadi sumber utama Kubisme. The Oxford Companion to Art.2. sehingga wujud penelitian terhadap keseluruhan struktur objek dan kedudukannya di dalam ruang secara praktikal. Kubisme Kubisme merupakan aliran seni lukis yang lahir selepas Fauvisme dan dianggap sebagai salah satu aliran terpenting abad ke-20. dalam akhbar Gil Blas (14 November 1908). Empat peringkat Kubisme adalah : 1.

3. Kolaj (1910-12) Alam benda menjadi subjek utama. pada 1917 di Russia. Harold. Pelukispelukisnya beralih kepada rekabentuk perabut. 1977. The Open University press. Fernand Leger „The City‟ (1919) Rujukan 1. 3. Oxford at claderon Press. 4.semulajadi dipermudah 2. pergerakan ini mati di Rusia kerana sebab-sebab politik. Tatlin menyebut bahawa seni mestilah berfungsi kepada kehendakkehendak dan berfaedah kepada masyrakat. Warna lebih bersifat monochromatic. Ia memperjelaskan idea Archipenk dan Boccioni yang hanya menekankan kepada ruang. Contructivisme Constructivisme adalah pergerakan abstrak dalam seni arca yang diasaskan oleh pengarca adik-beradik Antoine Pevsner dan Naum Pevsner (Naum Gabo). Modern Art. Sam and Jacobus. Analitik Kubisme(1908-11) Bentuk-bentuk semulajadi dipecah-pecahkan kepada satah-satah geometrik. 1979. pameran Constructivist yang terbesar dengan „Realistic Manifesto‟nya diaadakan. Manifesto Constructivisme „Realist Manifesto‟ diperkenalkan. Penguin Books.New York : Harry N.Bentuk kan. percetakan buku . Contoh 1.Unit 7-Cubism . Constructivisme wujud daripada „Construct in Art‟. 19852. Sudut pandangan yang pelbagai dipersembahkan dalam sebuah catan. Sementara dari sudut estetik pula arca merupakan satu isi padu yang static dalam ruang. Synthetic Kubisme (1912-30) Objek-objek yang dikenali kembali wujud dalam catan dengan warna-warna yang cerah. bukan isi padu sebagai ciri utama dalam seni arca. Kolaj dibentuk menerusi penampalan keratankeratan kertas seperti akhbar dan majalah ke atas kanvas dan panel. John. dekorasi pentas. Georges Braque „The Portuguese‟ (1911) „ The Table (1928)3.Hunter. Pada 1920 itu.Murray. Abrams. Picasso „Ambrose Vollard‟ (1910-11)„The Accodianist‟ (1911)„Les Demoiselles d‟avignon‟ (1907) 2. Pada 1920. Peter and Linda. Ia berkisar kepada perkembangan bersifat sosiologi yang bertentangan dengan pegangan Vladimir Tatlin.Osborne. Menjelang 1921. 4. Juan Gris „Bottle of Banyuls‟ (1914)4. 1976. The Oxford Companion to Art. A Dictionary of Art and Artists.

nilai perangsangan dan pengejutan dalam usaha melibat reaksi masyarakat yng berpegang kepada nilai-nilai tradisi. Mereka juga membantah Peperangan Dunia Pertama dan masyarakat yang mencetuskannya. Paris dan negara-negara Eropah. 19852. pengutamaan terhadap nilai-nilai artistic telah diabaikan dan ia bersifat „anti-art‟. Dada. Di awla kelahirannya.3. kaca lutsinar dan plastic. Cologne. yang diperoleh melalui tekanan pen secara sebarangan ke atas muka surat kamus. Idea mereka mempunyai pengaruh seni bina dan dekorasi. Mereka sedar bebas beranggapan.dan apa saja jenis catan dan arca. Antoine Pevsner „Construction in the Egg‟ (1948) Rujukan 1. 1979. walaupun kurang . Contoh 1. Sam and Jacobus. Pusat aktivitinya di Cabaret Voltaire. Dadaisme Dadaime adalah sebuah pergerakan seni tampak dan sastera di Eropah yang lahir sebagai satu revolusi ganas terhadap kepuasan diri. Pada 1922-23. Dalam aliran ini.Osborne. Dadaisme lahir dari rasa untuk membebaskan diri daripada angan. Dada tidak mendukung apa-apa stail artistic atau estetik yang tertentu. Kaedah dan manifestonya lebih ke arah Futurisme. Zurich. Tristan Tzara telah memperkenalkan isitlah DADA yang bermaksud HOBBY HORSE dalam Bahasa Perancis –„an infantile sound‟. lebih bersifat intelek daripada keseronokan semata-mata. John. Pergerakan yang agak ekstrim ini memasukkan unsur-unsur jenaka yang kasar berserta nilai.Hunter. perspek. Modern Art. Variation‟ (1942-43) 2. di samping kaedah dan teknik industry seperti kimpalan(welding).New York : Harry N. 1978.angan. Penggunaan bahan serta kaedah ini mampu menyalurkan ideologi moden. Oxford at claderon Press. The Oxford Companion to Art. Naum Gabo „Linear Construction. Mereka juga melahirkan seni tak bermakna untuk menunjukkan kekosongan hidup masyarakat moden. Harold. Manifestasi mereka mengandungi arca-arca abstrak yang menggunakan bahan-bahan moden dan „non-tradisi‟ seperti aluminium. Aliran yang bermula di Zurich pada 1915 itu kemudiannya merebak ke New York. Abrams.Phaidon Encyclopedia of Art and Artist Phaidon. Antoine dan Naum Gabo meninggalkan Russia dan memperkenalkan pengaruh-pengaruh ini di Barat. menyindir serta bertindak dalam suasana kekacauan penentangan terhadap pemerintah. Seniman Constructivisme memperkenalkan satu bentuk seni baru yag dapat meneroka bentuk serta nilai-nilai estetik dalam ruang.

O. Neo-Dada Art lahir di New York di akhirakhir 1950 an dan 1960 an dengan karya-karya berbentuk assemblage. Selepas perang. Surrealisme Surrealisme adalah satu pergerakan pelukis dan penyair yang lahir berdasarkan nilai-nilai Dadaisme. Surrealisme lebih menitikberatkan aktiviti-aktiviti penyair sahaja. 19773.O. beberapa orang pelukis menunjukkan keupayaan menyalurkan serta menjelmakan prinsip-prinsip Surrealisme melalui seni lukis. A Dictionary of art and Artist. Ia berkembang pesat sebagai pergerakan estetik yang controversial di antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Surrealisme lebih dikenali menerusi karyakarya pelukis.prinsip Dada diperbaiki menjadi asas-asas dalam mendukung kelahiran Surrealisme. pengaruh Dada menular ke Jerman menerusi pelukispelukis seperti Ernst. Harold. Marcel Duchamp memperkenalkan prinsip-prinsip Dada melalui pamerannya di New York dengan objek-objek yang di sebut „ready-mades as works of Art‟. Breton menganggap Surrealis sebagai „Pure Psyhic Automatism‟. Abrams. Harold. di antara 1924 hingga 1928.Hunter. Kini. Jean Arp „Mountain Table Anchors Navel‟ (1925)2. yang mencapai kemutlakan atau kenyataan yang lebih (superreality) dengan menggunakan unsur-unsur pengalaman alam mimpi dan bawah sedar dalam berkarya. 19852. seorang penyair Perancis telah menerbitkan MANIFESTE DU SURREALISME. “Untuk menghidangkan pengalaman-pengalaman alam mimpi dan realiti ke arah kebenarandan kenyataan yang lebih (super-reality)” (Osborne. iaitu satu ekspressi secara pertuturan.3. Manifesto Dada dibentuk di Hannover. Surrealisme terbentuk pada 1924. tulisan dan cara-cara lain. . Penguin Books. The Oxford Companion to Art. Pada 1919. „L. Linda and Peter. Namun.Osborne.Q‟ (1919) Rujukan 1. 1979. Manifesto Pertama yang memperjelaskan skop pergerakan itu. Dada tidak mati di situ shaja. John. Max Ernst „The Elephant of the Gelebes‟ (1921). Kekecohan dan krisis sosial menjadi gelanggang terbaik untuk aktiviti Dada bergerak.Murray. pengasas Surrealisme ada menyebut. sebagai proses berfikir yang sebenar. bukan penyair. Marcel Duchamp „Bottle Rack‟ (1914). Prinsip. Pada 1915. Oxford at claderon Press. Sebagaimana Andre Breton. Andre Breton.New York : Harry N. 1979:115) Pada peringkat awalnya.dengan prinsip-prinsip mekanik. Modern Art. Grosz Schwitters.H. Contoh 1. Sam and Jacobus.

1985 2. Abrams. 1979. Lantas Surrealis membina unsure estetika berdasarkan aspek ini. pelik.Hunter.5. Satu perakaman terhadap alam bawah sedar. Modern Art. Teori Freud tentang nilai-nilai bawah sedar dikaji sebagai satu cara pengawalan atau alasan dalam berkarya. Rene Magritte „The Human Condition‟ (1934). 115). dengan kerohanianyang disampaikan samaada dengan pertuturan. (Ibid. iaitu menguasai aspek rasional dan dapat memberikan peranan bebas kepada unsur bawah sedar.Osborne.New York : Harry N. Salvador Dali „The Persistence of Memory‟ (1931)4. Harold. Max Ernst „Two Children Are Threatened by a Nightingale‟ (1924). terdapat satu aspek dalam manusia yang bertugas secara non-rasional yang disebut bawah-sedar (subconciou) dan kepentingannya sama dengan keadaan rasional. “ Surrealisme menekankan soal psikik atau yang berkaitan . bebas dari ikatan moral dan agama). Joan Miro „Harlequin‟s Carnival‟ (1925). Oxford at claderon Press.Seperti Dadaist. pemimpin Surrealisme berjuang dengan konsep „artistic Freethinking‟ (pemikiran bebas yang artistik. Alberto Giacometti „The Invisible object‟ (1934). penulisan atau apa juga caradan aktiviti. Ciri-ciri estetik Surrealis dibentuk oleh penyair-penyair Perancis seperti Andre Breton. absurd).3. Contoh 1.2.aspek fantastic dan grotes (ganjil. seperti karya-karya Bosch. Abstrak-Ekspressionisme Aliran ini bermula di Amerika Syarikat dalam tahun 1940an dan ia dianggap sebagai stail catan Peperangan Dunia Kedua menyebabkan ramai pelukis-pelukis Eropah . Di antara pelukis-pelukis awal surrealism ialah Redon. Paul Eluard dan Paul Recerdy. Surrealisme berkembang dengan dua cara: 1. Sam and Jacobus. mereka menghasilkan unsure bawah sedar. Gayo dan Piranesi. Mengikut Freud. sebagai satu pemikiran yang bebas dari sebarang kawalanestetik atau moral. Secara sedar. John. Rujukan 1. Fantasi sebenar 2. Surrealisme meletakkan kepercayaan dalam bentukbentukkenyataan reality yang tinggi dalam nilai alam bawah sedar yang hebat sertaminat seimbang dalam pemikiran “. The Oxford Companion to Art. Andre Breton menyebut. Chirico dan Chagali. Karya-karya surrealis merupakan pendekatan baru terhadap karya-karya yang punya aspek.

Walaupun dianggap bersifat eksperimentasi. Clyford Still „Painting‟ (1951)7. Kaeda h berkarya Abstrak Ekspressionisme bertentangan dengan cara-cara karya tradisi.aliran seni yang baru seperti Abstract Impressionisme. yang berkaitan dengan kebudayaan dan peradaban. Hns Hofmann „The Gate‟ (1960) 5. sabut dan lainlain. Ia telah bersifat keindividuan. Neo-Dada dan pengembalian kepada Imej bergambar pada awal dekad enam puluhan.berhijrah ke Amerika dan ini menyebabkan pusat seni Barat bertukar ke Amerika Syarikat. Ia kemudianny menjadi ekspresi internasional. Karya. Abstrak Ekspressionisme menjadi agak longgar dengan kelahiran aliran. spontan dank eras. Mark Rothko „Earth and Green‟ (1955) . Pada akhri 1950an. Hans Hofmann. mengembangkan karya dengan “Improvisatory Acts”. Mereka memberi tumpuan kepada aktivitiaktiviti fizikal.karya Abstrak Ekspressionisme dianggap sebgai catan non-figuratif. Penyokong kuat Abstrak Ekspressionisme ialah pengkritik seni Clement Greenberg yang menyebut bahwa masa depan seni Barat bergantung kepada aliran ini (1948). ia dianggap membawa unsur estetik dan cara pengamatan yang baru. Franz Kline “Mahoning‟ (1956)6. kespontanan serta kebebasan ekspresi. pengucapan tanpa perancangan. anti-formal. Pollock misalnya. Selain berus. Arshile Gorky “Golden Brown Painting” (1947)3. dinamik. Aliran ini juga dihubungkan dengan Tachisme di Eropah (akhir 1950an dan 60an). Abstrak Ekspressionisme merupakan aliran seni abstrak non-geometrik yang bermula di New York selepasa Peperangan Dunia Kedua. mereka juga menggunakan kayu. bagaikan aktiviti untuk meluah dan menyelesaikan dilemma dalam diri terhadap perkembangan semasa yang kompleks. Jackson Pollock „Lucifer‟ (1947)2. iaitu keseluruhan aspek ke atas catan. dan kurang perhubungan dengan stail tertentu. Ia melihatkan nilai-nilai agresif. Ia lebih bersifat meransang penglihatan daripada memperkenalkan imej-imej biasa yang menarik. Willem de Kooning „Women I‟ (1950-52)4. Jackson Pollock. serta penglibatan terhadap pergerakan tangan (gestural) dan pemikiran dan sapuan-sapuan berus kasar. Karya-karya mereka dianggap bersifat baru. Contoh 1. Willem de Kooning dan Gottlieb (Kumpulan pelukis-pelukis di New York). Abstrak Ekspressionme juga disebut „New York School‟ atau „Action Painting‟ Akar-umbi Abstrak Ekspressionisme dapat dirujuk kepada karya-karya Kandinsky (1910-1914) dan berkembang menerusi karya-karya pelukis Amerika seperti Arshile Gorky (1904-1948). menaburkan cat-cat enamel di ats kanvas. berkarya tanpa lakaran awal. bertenaga dan berteknik bebas.

New York : Harry N. 1985 2. Harold. Sam and Jacobus. Kalau sebelumnya terdapat tanggapan yang membezakan „seni gunaan‟. Pop Art memihak kepada seni yang dianggap rendah. Lantas lahirlah karya seni berdasarkan imajan-imajan biasa seperti komik. Jelasnya. tetapi sesuatu yang biasa dalam kehidupan masyarakat sekarang. Sementara pelukis Pop Art British seperti Richard Hamilton. John. Di Amerika juga. Modern Art. sesuatu yang kita benci. Pop Art lahir di New York sekitar 1959 dan berkembang ke seluruh Amerika dan Eropah. The Oxford Companion to Art. Jurucakap pergerakan. David Hockney. tin sup. Jelasnya. Pop Art merangkumi kepentingan sekeliling serta keadaan semulajadi karya seni yang telah dihasilkan. Andy Warhol Roy Lichtenstein dan Tom Wesselmann. kartun dan iklan. tetapi mempunyai pengaruh yang kuat ke atas kita (Osborne. pakaian potret bintang filem.unsur dalam budaya. Pop Art dianggap sebagai reaksi kepada Abstrak Ekspressionisme bila ia menggunakan imej bergambar serta teknik-teknik „hard-edged‟ dan fotografi. barang makanan. Ini disebut sebagi kembali kepada imej bergambar. Robert Rauschenberg. Pop Art Pop Art berkisar kepada hasil kebudayaan popular yang bersifat komersil dan materialistic. sejarah atau keindahan alam. Oxford at claderon Press. Abrams. Aliran yang bermula di England pada pertengahan 1950an itu menular ke Amerika Syarikat dan berkembang pesat dalam dekad enam puluhan. Misalnya imajan-imajan tin sup. Diantara pelukis-pelukis Pop Art Amerika ialah Jasper Johns. Istilah Pop Art telah dicipta oleh pengkritik Inggeris Lawrence Alloway untuk satu pergerakan atau kumpulan yang menggelar diri mereka independenc Group (19541955 (English Pop Art). „seni dagangan‟ dengan „seni tulen‟ yang dipamerkan di galeri.894).Hunter.Rujukan 1. Peter Blakd dan Allen Jones. keratan komik yang diperbesarkan. 1979. 1979. Ia mencerminkan keadaan sekeliling pengguna dan kawasanny. penanda lebuhraya yang mana punya persamaan dengan karya-karya Marcel Duchmp (Ready-mades as works or art 1915-1920-keadaan semulajadi karya seni yang telah dihasilkan).Osborne. . Di Amerika Syarikat. Harold. Robert Rauschenberg dan Jasper Johns dianggap sebagai pelukis PopArt pertama di Amerika. kartun dan iklan. David Sylvester memetik huraian Roy Lichtenstein bahawa Pop Art adalah unsur. subjek Pop Art bukan berdasarkan imajan-imajan biasa seperti komik. botol. subjek Pop Art berdasarkan idea klasik atau agama. Pop Art juga dianggap sebagai Neo-Dadaists bila menggunakan subjek-subjek biasa seperti komik.

New York : Harry N.Hunter. Misalnya Andy Warhol menggunakan sutera saring terhadap imejimej tin sup. Claes Oldenburg „Model (Ghost) Typewriter‟ (1963) Rujukan 1. Sam and Jacobus. Oxford at claderon Press. Robert Rausehenberg „Trapeze‟ (1964)6. Roy Lichtenstein menggunakan petikan-petikan dari komik. Harold.Osborne. Modern Art. Andy Warhol „Marilyn Monroe‟ (1962)4. arca daripada tin-tin bird an mentol lampu. gambar-gambar dari akhbar dan majalah. James Rosenquest „FO111‟ (1965)7. Pelukis Pop juga memasukkan teknikteknik konvensional yang lebih diminati dari teknik-teknik catan Jasper John dan Rauschenberg. Contoh 1. sementara Tom Wesselmann terkenal dengan karya-karya alam benda serta „Great American Nudes‟. Abrams. Jasper Johns menghasilkan catan dengan imej bendera. Georges Segal juga tergolong sebagai pengarca Pop Art. potret Marilyn Monroe serta bunga. . Larry River „Europe II‟ (1956)3. kerusi elektrik.Pelbagai kaedah berkarya telah diambil oleh para pelukis Pop Art. John. Pengarca Pop Art seperti Claes Oldenburg menggunakan subjek seperti kun ais krim dan Hamburger. 1985 2. Jim Dine dan Larry Rivers menyatukan subjek biasa dengan teknik-teknik catan. Roy Lichtenstein „Balm‟ (1962)5. Robert Indiana.bunga. Jasper Johns „Target With Four Faces‟ (1955)2. James Rosenquist. 1979. The Oxford Companion to Art. Robert Rauschenberg mengunakan kolaj serta gabungan dengan botol-botol coke.