P. 1
Nota 3 - Pendekatan & Teknik P&P

Nota 3 - Pendekatan & Teknik P&P

|Views: 3|Likes:
Published by Yana Suliman
pra 3108
pra 3108

More info:

Published by: Yana Suliman on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

NOTA SWASTA 3.

1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak • Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak • Berasaskan aktiviti • Pengalaman bersepadu • Pengalaman deria • Mengikut situasi • Meneroka dan menjelajah • Belajar sambil bermain • Bimbingan guru • Bertujuan • Unsur motivasi dan mencabar • Fleksibel • Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak • Berasaskan minat murid • Berasaskan bahan dan aktiviti • Relevan dengan kanak-kanak • Belajar melalui deria • Belajar melalui pengalaman • Belajar melalui bermain • Mengambil kira perbezaan individu 3.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3.2.1 Belajar melalui bermain • Konsep belajar melalui bermain Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna. • Kepentingan belajar melalui bermain - Bermain menjadi fitrah murid di mana dalam proses ini mereka akan meneroka, membuat inkuiri penemuan dan memperolehi pengalaman langsung secara semulajadi. - Belajar melalui bermain memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang fleksibel tanpa tanpa kongkongan daripada guru. - Aktiviti bermain membantu perkembangan murid secara menyeluruh kerana aktiviti bermain dapat memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif. • Tujuan belajar melalui bermain - memberi peluang untuk meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. meningkatkan tumpuan dan perhatian. memberi peluang kepada murid melahirkan perasaan. memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif. membantu menyelesaikan masalah. membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa.

1

membina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor halus dan motor kasar.Permainan Luar (Outdoor Play) Main social Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan.membina kemahiran bahasa dan berkomunikasi.main simbolik .main konstruktif (Constructive Paly) • Main simbolik 2 .kanak-kanak tersebut bermain seorang diri. .main ‘games and rules’ . Jenis-jenis main sosial: Main “occupied” .Main kognitif (Cognitive Play) .murid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun. .kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakannya. . Main ‘cooperative’ . tetapi mereka tidak bermain bersama-sama.membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan.membina kemahiran kendiri yang positif.kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain. • Jenis-jenis main . • • • • • • • Main Kognitif Dalam main kognitif murid menggunakan bahan maujud untuk memperolehi pengetahuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan dari segi kognitif psikomotor. Main ‘solitary’ . Main ‘parallel’ . Main ‘onlooker’ . sosioemosi dan kreativiti. Main ‘associative’ kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan. Jenis-jenis main kognitif: . tanpa menghiraukan rakan dan keadaan sekelilingnya.Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) .kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas.. .Main sosial (Social Play) . Dia lebih berminat dengan permainan orang lain.Main Bebas (informal Play) .memupuk sikap bertanggungjawab.

3. Main konstruktif (Constructive Play) murid bermain untuk membina pengetahuan mereka mengenali dunia meraka. kebolehan fizikal dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadikan satu objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama . tolong menolong.Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan dan tidak berstruktur di pusat pembelajaran. Permainan Luar .2. 3 . . rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Main Sosiodrama/ Main Peranan . minat.Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik dan fantasi kepada kanak-kanakkanak tersebut. Main Bebas . Contoh main sosiodrama yang boleh dijalankan: . koordinasi sosial dan kreativiti. Tujuan dan kepentingan Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran.Aktiviti permainan luar dapat memperkembangkan motor halus.Main drama memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak. buaian. bekas main air. . jongkang-jongket. Membantu guru mencetus idea yang lebih menarik.- memberi peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti. bersikap sederhana dan hormat menghormati.Di antara alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. bekerjasama. . motor kasar. dan latar belakang murid. bangunan kenderaan dan sebagainya mengikut daya kreativiti masingmasing.Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar mengikut giliran. Tingkat laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut. Pemilihan tema membantu guru merancang.Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa. • • - Main ‘games and rules’ murid bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan. tempat. ibu atau sekuntum bunga. mengurus aktiviti dan menyediakan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran. Murid menggunakan bahan atau alatan mainan untuk membina bahan lain seperti istana pasir. Semasa menjalankan aktiviti murid berinteraksi dengan bahan yang disediakan rakan sebaya dan orang dewasa. terowong.

. Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema. Rancang dan keluarkan idea. . .Bersesuaian dengan situasi.Kesepaduan kemahiran. 4 . Faktor-faktor pemilihan tema ialah . Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanak-kanak mengikuti dengan mudah. Ada kesinambungan. . .3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar.Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid. Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat.2.Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen. Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran.Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh. dan daripada yang umum kepada yang spesifik.Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih. .Kesepaduan antara teori dan amali . pengalaman yang akan diperolehi dan kehidupan murid.- Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema.Kesepaduan antara tunjang . membaca. Memilih tema mengikut musim atau peristiwa. Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah.Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid. 3. Pelaksanaan Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik. Apa yang disepadukan? .Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik .Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada. menulis. . aktivti itu hendaklah ditamatkan. kemahiran dan nilai murni. Kenalpasti subtopik. Mencipta peta minda ‘web’ tema. asas matematik dan berfikir. masa dan peristiwa. . pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna.Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on experience) melalui aktiviti pembelajaran. Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur.Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. galakkan kemahiran berfikir.

Pembelajaran lebih aktif.4 Pendekatan projek • Konsep Pendekatan Projek Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. muridmurid akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsepkonsep tertentu.Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar.Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. . . Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek pembelajaran • • Kepentingan pendekatan projek Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek 5 . 3. Biasanya melalui kaedah ini. . menggembirakan dan bermakna.- Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid. . .Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh. Tujuan pendekatan bersepadu : . tolak ansur dan rajin.Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti.2.Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas.

Menggalakkan murid berdikari .Menyelesaikan masalah ingin tahu . Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran.5 PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN • Pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid.Mendorong minat meneroka .Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik .Membna pengetahuan menerusi cuba jaya . Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri.Memberi peluang memilih bidang yang diminati .Membina keyakinan diri .Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran .Mewujudkan suasana ceri dalam pembelajaran • Inkuiri penemuan . Kebaikan aktiviti berpusatkan murid . Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.Pembelajaran berasaskan inkuiri (teori pembelajaran konstruktivis) yang belaku dalam situasi penyelesaian masalah dimana pelajar mengarap pengetahuan/ 6 .Memahami sendiri sesuatu konsep .2.PROJEK PENGHASILAN -Istana pasir’ -Memasak -Model kenderaan -mobail PROJEK KEGUNAAN -berkebun -buku skrap -mengumpul stem -menghias majlis PROJEK MASALAH -ujudkan situasi mengikut kesesuaian -buat kuih Buat air JENIS PROJEK PROJEK PEMBELAJARAN KHUSUS / LATIH TUBI -pengelasan -Suku kata -nombor PROJEK KAJI SELIDIK -alam sekitar -serangga PROJEK LAWATAN -zoo – Taman Haiwan -premis kemudahan awam -kawasan sekolah 3. Guru sebagai pemudahcara atau pembinbing.

pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta.Pelajar menerima cabaran untuk mencari pengetahuan secara sendiri .Mengumpul.([Bloom.Mengalakkan pelajar berfikir secara mendalam . 1968] berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinann sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. memanipulasi objek.Pelajar berinteraksi dengan persekitaran mempuat peninjauan. menarik dan menyeronokkan Penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK) Bahan P&P yang berkesan Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah keunit pembelajaran yang baru. hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru (Pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan) .Menggunakan kemahiran berfikir peringkat tinggi • Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar. berkesan.Pembelajaran yg melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri . menangani persoalan dan kontroversi atau melakukan sesuati ujikaji Ciri .Penglibatan & interaksi pelajar yang tinggi Kepentingan .Guru wujudkan suasana & bimbing . Ciri-ciri Hasil pembelajaran perlu ditentukan Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran Aktiviti P&P hendaklah bermakna.Memperlihatkan bagaimana pengetahuan diperolehi . Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai arasmasteri Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri - 7 . menganalisa maklumat utk sampai kpd satu keputusan . menyusun.Mengajar bagaimana berfikir &mencari maklumat bagi diri sendiri – Tidak bergantung pada guru utk dapat maklumat / terima kesimpulan org lain .

Faedah pembejalaran secara kontekstual MURID Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan mendapatkan bukti Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama 8 . Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on.Model Pembelajaran Masteri Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Tindakan susulan Aktiviti Pengayaan Ya Sudahkan murid mrnguasai Tidak Tindakan susulan Aktiviti Pemulihan Ya Tidak Unit Pembelajaran 2 • Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. . masyarakat dan alam pekerjaan.Ciri: Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.

• KEPELBAGAIAN KECERDASAN Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) -PENGENALAN: .persekitaran tempat tinggal . ibubapa hendaklah berperanan memberi peluang kepada anak-anak mereka membangunkan kepelbagaian kecerdasan. menulis. Kecerdasan Ruang 9 .GURU Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan.rakan sebaya .permakanan . seseorang individu mempunyai sekurang-kurangnya lapan kepelbagaian kecerdasan seperti berikut: Kecerdasan linguistik / bahasa Kecerdasan Logik Matematik Kecerdasan Ruang Kecerdasan Muzik Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Naturalistik 1. Menurut Howard Gardner. bertutur. setiap individu / kanak-kanak mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan kanak-kanak . membaca. 2.sekolah . pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilik darjah. 3.keluarga .Selain daripada guru di sekolah. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan seseorang kanak-kanak menggabungkan Matematik dan saintifik iaitu termasuklah kebolehan mengira pelbagai olahan serta dapat menyelesaikan masalah Matematik.media massa Jenis-jenis kepelbagaian kecerdasan .Menurut Howard Gardner.Setiap kanak-kanak mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangannya. memberi ucapan dan dapat membuat hubungkait di antara satu sama lain. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar. Kecerdasan linguistik / bahasa Kebolehan seseorang menggunakan kata-kata secara berkesan sama ada dengan lisan atau penulisan. .

Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan gerakan badan untuk menyatakan idea. Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan diri sendiri seperti memahami kemahuan. mempunyai kemahiran mengurus diri sendiri supaya dapat menghasilkan kecemerlangan dan motivasi diri dan dapat meningkatkan konsep kendiri yang positif serta dapat menguasai emosi dan kerohanian yang kuat untuk mengharungi alam kehidupan. fikiran dan perlakuan orang lain. matlamat dan citi-cita serta perasaannya sendiri. kepantasan dan keseimbangan. Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan seseorang. 8. 6. perasaan dan menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal koordinasi. melukis serta mengukir.6 • Pengelolaan Aktiviti ( 2 jam) Pengelolaan aktiviti secara kelas 10 . 7. 5. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan dalam bentuk grafik seperti mencorak. Ia juga termasuk dalam kebolehan menghafal sesuatu dengan berlagu seperti menyanyi.- Kebolehan seseorang mengesan dan menggambarkan bentuk. 4. Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan nada dan melodi termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama yang mudah.2. Kanak-kanak yang mengusai kecerdasan ini boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dan dapat mengawal perasaan apabila mereka berkawan. berinteraksi dan memahami kemahuan. ruang. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini. Kecerdasan Naturalistik Kebolehan menggunakan apa yang terdapat pada alam sekeliling seperta mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan dan haiwan. bernasyid dll. 3.

kreatif dan inovatif 4. • Contoh Aktiviti Kelas: bercerita circle time nyanyian/ gerakan lawatan luar bersoal jawab eksperimen Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Kumpulan kecil . Proses penerapan nilai murni AKTIVITI KUMPULAN 2. Main pondok. Main bongkah Main permainan tradisioanl Cantuman puzzle Berkebun 11 . Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah 4. Pemupukan nilai murni seperti Kerjasama. Bilangan ahli yang kecil • • • • 3. Murid menjalankan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil 5. Pembelajaran melalui rakan sebaya • Aktiviti yang boleh dijalankan .Main doh . Pembelajaran secara koloboratif atau usahasama 6. Pemupukan kemahiran bersosial AKTIVITI KELAS 3. bilangan ahli yang kecil 5-8 orang Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama 1. hormat menghormati. Keadilan dan Semangat bermasyarakat Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak 2.1.

Peluang untuk mengukuhkan nilai Murni seperti berdikarai.• Penerokaan Permainan bahasa/matematik Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri Pengelolan aktiviti secara individu 1. Murid bebas mencuba dan Meneroka dengan gaya tersendiri 3. kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain • Aktiviti individu Melukis gambar Menyusun gambar bersiri Menggunting/menampal Menguntai manik/bunga Mengenakan butang baju Membaca buku kecil/kad bacaan Main doh/suai pasang Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan 12 . Peluang untuk murid menumpukan kebolehan istimewa yang ada padanya bagi meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep 2. Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah. menganalisis dan menyelesaikan masalah AKTIVITI INDIVIDU 4. Peluang untuk guru berinteraksi dengan murid secara individu serta membimbing mereka membuat keputusan 5. bermain dengan doh atau bermain suai pasang Peluang untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir seperti membuat Perbandingan. 6.

tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa.sedia menjadi peserta dlm kumpulan kanak-kanak. menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” Attending memberi perhatian dengan komunikasi mesra belaian melalui bahasa yang memujuk tidak mengugut. keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa. pandai… Ulang atau perluas jawapan • • • • • • 13 . bukan sebagai pemberi arahan • • • • • • • • Sharing & Constructing Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan Modeling Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth: Rasulullah) sebagai model Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar. tidak menyergah . melalui penceritaan. kerjasama. • memberi peneguhan utk. Verbal dan Non-verbal • beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman. yaa. • memberikan motivasi & memberi dorongan.3 Teknik P&P Prasekolah • Scaffolding • Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . baik. . • memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) • menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan. • menggalakkan berdikari • Guru….3.membantu mengikut kadar kebolehan murid. umpama kerangka sebuah bangunan • Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran • Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya • Bentuk bantuan -Tunjuk cara. cuba lagi…. bagus. . perkukuh konsep.

14 . Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali . imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui • Tunjukcara • Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo): .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gerak isyarat non-verbal spt. tepuk tangan. “Bagaimana acuan begitulah kuihnya” • - Simulasi / Main Peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik Prompting Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“ guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi Mengingat semula (reflksi) Menggalakkan murid merenung. bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif. tunjuk tanda jempul Sentuhan kepala. anggukan.pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang yang menjadi ikutan.menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan . senyum.pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua murid atau dibuat dalam kumpulan kecil • Tunjukcara implisit (Implicit Demo): . tulis jawapan di papan tulis.

-Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas. sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata .menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid .gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata . kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan -Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. -Guna laras bahasa kanak-kanak. • • Penyoalan/ Soal Jawab Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran . Nyanyian . Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. televisyen.boleh diiringi alat muzik atau perkusi . mendengar rakaman dan sebagainya. Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiranberfikir Memandu untuk mencapai objektif penyoalan Menyoal mengikut aras yang sesuai Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan - 15 .murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan .pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang .guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan Penerangan • Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka.- - • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.nyanyian tidak kaku. -Faktor gaya bahasa . -Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.

Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah Mendorong / menggalakkan pemikiran semula Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan.based) Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat .Latihan pemahaman. model. mencari jalan pulang. . Kepentingan Penyoalan Menambah daya ingatan dan pengetahuan Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid Meningkatkan rapport guru dan murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek Berasaskan Tugasan (Task. dan maksud Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. 16 . .Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. puzzle. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. gerak laku dan kawalan mata. suara. bertutur. penyelesaian masalah Bercerita - Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. ”explore race”. kemuncak dan kesudahan cerita. . frasa. membaca dan menulis dikalangan pelajar.• • • Bertujuan memperluaskan idea Sebarkan soalan kepada semua murid. bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar.

- Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. . Guru boleh menggunakan BBM . Kemudian. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita. Ini adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. . . Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. kecerdasan dan minat murid-murid. .Sediakan kad-kad perkataan. bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada muridmurid. Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid Lakonan/ Drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus.Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur.Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Dengan itu. nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam cerita-cerita tersebut.Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati nilai-nilai murni. gambar kartun. unsur paralinguistik (jeda. . Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. - Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. - - • - 17 . keratan akhbar dan keratan majalah . elektif dan audiolingual.Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. gerak tangan. objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. • Kepentingan Teknik Bercerita . sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. Oleh itu.kad gambar atau gambar bersiri.Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama.

Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Murid bebas meluahkan sesuatu. membuat penemuan. Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. memberi dan berkongsi sesuatu.- Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. 18 . disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->