NOTA SWASTA 3.

1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak • Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak • Berasaskan aktiviti • Pengalaman bersepadu • Pengalaman deria • Mengikut situasi • Meneroka dan menjelajah • Belajar sambil bermain • Bimbingan guru • Bertujuan • Unsur motivasi dan mencabar • Fleksibel • Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak • Berasaskan minat murid • Berasaskan bahan dan aktiviti • Relevan dengan kanak-kanak • Belajar melalui deria • Belajar melalui pengalaman • Belajar melalui bermain • Mengambil kira perbezaan individu 3.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3.2.1 Belajar melalui bermain • Konsep belajar melalui bermain Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna. • Kepentingan belajar melalui bermain - Bermain menjadi fitrah murid di mana dalam proses ini mereka akan meneroka, membuat inkuiri penemuan dan memperolehi pengalaman langsung secara semulajadi. - Belajar melalui bermain memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang fleksibel tanpa tanpa kongkongan daripada guru. - Aktiviti bermain membantu perkembangan murid secara menyeluruh kerana aktiviti bermain dapat memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif. • Tujuan belajar melalui bermain - memberi peluang untuk meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. meningkatkan tumpuan dan perhatian. memberi peluang kepada murid melahirkan perasaan. memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif. membantu menyelesaikan masalah. membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa.

1

kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakannya. . tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. Jenis-jenis main kognitif: .memupuk sikap bertanggungjawab.kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain. tanpa menghiraukan rakan dan keadaan sekelilingnya. Main ‘solitary’ . • • • • • • • Main Kognitif Dalam main kognitif murid menggunakan bahan maujud untuk memperolehi pengetahuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan dari segi kognitif psikomotor. Dia lebih berminat dengan permainan orang lain. Main ‘parallel’ . sosioemosi dan kreativiti. • Jenis-jenis main .membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan.main ‘games and rules’ .kanak-kanak tersebut bermain seorang diri.membina kemahiran bahasa dan berkomunikasi. Jenis-jenis main sosial: Main “occupied” .membina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor halus dan motor kasar.main konstruktif (Constructive Paly) • Main simbolik 2 .membina kemahiran kendiri yang positif.Main sosial (Social Play) .Main kognitif (Cognitive Play) .murid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun.main simbolik .. . .Permainan Luar (Outdoor Play) Main social Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan. Main ‘cooperative’ . Main ‘onlooker’ .Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) . Main ‘associative’ kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan.Main Bebas (informal Play) .kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas. .

Main Sosiodrama/ Main Peranan . Main konstruktif (Constructive Play) murid bermain untuk membina pengetahuan mereka mengenali dunia meraka.Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan dan tidak berstruktur di pusat pembelajaran. bersikap sederhana dan hormat menghormati. Tingkat laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut. 3 . Murid menggunakan bahan atau alatan mainan untuk membina bahan lain seperti istana pasir. bekerjasama. bekas main air. 3.2. Pemilihan tema membantu guru merancang. Permainan Luar . . terowong. bangunan kenderaan dan sebagainya mengikut daya kreativiti masingmasing. Contoh main sosiodrama yang boleh dijalankan: .2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa. Semasa menjalankan aktiviti murid berinteraksi dengan bahan yang disediakan rakan sebaya dan orang dewasa. .Di antara alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. ibu atau sekuntum bunga. Main Bebas . rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan.Main drama memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak. • • - Main ‘games and rules’ murid bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan. minat. kebolehan fizikal dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadikan satu objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama . tempat.Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik dan fantasi kepada kanak-kanakkanak tersebut. . motor kasar.- memberi peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti. Tujuan dan kepentingan Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran. Membantu guru mencetus idea yang lebih menarik.Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar mengikut giliran. jongkang-jongket.Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. mengurus aktiviti dan menyediakan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran. koordinasi sosial dan kreativiti. tolong menolong. buaian.Aktiviti permainan luar dapat memperkembangkan motor halus. dan latar belakang murid.

Bersesuaian dengan situasi.Kesepaduan kemahiran. 3. dan daripada yang umum kepada yang spesifik. Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur. Mencipta peta minda ‘web’ tema. .3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. Kenalpasti subtopik. . Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. aktivti itu hendaklah ditamatkan.Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh. . galakkan kemahiran berfikir.Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on experience) melalui aktiviti pembelajaran.Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada. asas matematik dan berfikir. . Memilih tema mengikut musim atau peristiwa. . Faktor-faktor pemilihan tema ialah . menulis. Ada kesinambungan.Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.- Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema. 4 .Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid.2.Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen. membaca. pengalaman yang akan diperolehi dan kehidupan murid.Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid. dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar.Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru.Kesepaduan antara teori dan amali . Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat. Rancang dan keluarkan idea. kemahiran dan nilai murni. Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema. Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih. pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran. Pelaksanaan Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik. Apa yang disepadukan? .Kesepaduan antara tunjang . . Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanak-kanak mengikuti dengan mudah. masa dan peristiwa. .Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik . .

Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. . Tujuan pendekatan bersepadu : . Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas. Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek pembelajaran • • Kepentingan pendekatan projek Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek 5 . Biasanya melalui kaedah ini. . .Pembelajaran lebih aktif. 3.Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti. muridmurid akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsepkonsep tertentu. . tolak ansur dan rajin.Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh.Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar. menggembirakan dan bermakna.- Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid.2.Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama.4 Pendekatan projek • Konsep Pendekatan Projek Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. .

Memahami sendiri sesuatu konsep .5 PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN • Pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid. Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru. Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri.2.Membna pengetahuan menerusi cuba jaya .Pembelajaran berasaskan inkuiri (teori pembelajaran konstruktivis) yang belaku dalam situasi penyelesaian masalah dimana pelajar mengarap pengetahuan/ 6 . Kebaikan aktiviti berpusatkan murid .Membina keyakinan diri .PROJEK PENGHASILAN -Istana pasir’ -Memasak -Model kenderaan -mobail PROJEK KEGUNAAN -berkebun -buku skrap -mengumpul stem -menghias majlis PROJEK MASALAH -ujudkan situasi mengikut kesesuaian -buat kuih Buat air JENIS PROJEK PROJEK PEMBELAJARAN KHUSUS / LATIH TUBI -pengelasan -Suku kata -nombor PROJEK KAJI SELIDIK -alam sekitar -serangga PROJEK LAWATAN -zoo – Taman Haiwan -premis kemudahan awam -kawasan sekolah 3.Mendorong minat meneroka .Memberi peluang memilih bidang yang diminati . Guru sebagai pemudahcara atau pembinbing.Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik .Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran . Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran.Mewujudkan suasana ceri dalam pembelajaran • Inkuiri penemuan .Menyelesaikan masalah ingin tahu .Menggalakkan murid berdikari .

Ciri-ciri Hasil pembelajaran perlu ditentukan Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran Aktiviti P&P hendaklah bermakna. menganalisa maklumat utk sampai kpd satu keputusan . memanipulasi objek.Penglibatan & interaksi pelajar yang tinggi Kepentingan . menangani persoalan dan kontroversi atau melakukan sesuati ujikaji Ciri . Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai arasmasteri Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri - 7 . berkesan.Guru wujudkan suasana & bimbing .Mengajar bagaimana berfikir &mencari maklumat bagi diri sendiri – Tidak bergantung pada guru utk dapat maklumat / terima kesimpulan org lain .Pembelajaran yg melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri .Memperlihatkan bagaimana pengetahuan diperolehi . hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru (Pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan) .Mengumpul. menarik dan menyeronokkan Penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK) Bahan P&P yang berkesan Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah keunit pembelajaran yang baru.Pelajar berinteraksi dengan persekitaran mempuat peninjauan.pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta. menyusun. 1968] berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinann sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya.([Bloom.Mengalakkan pelajar berfikir secara mendalam .Menggunakan kemahiran berfikir peringkat tinggi • Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar.Pelajar menerima cabaran untuk mencari pengetahuan secara sendiri .

. Faedah pembejalaran secara kontekstual MURID Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan mendapatkan bukti Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama 8 . masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.Ciri: Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on.Model Pembelajaran Masteri Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Tindakan susulan Aktiviti Pengayaan Ya Sudahkan murid mrnguasai Tidak Tindakan susulan Aktiviti Pemulihan Ya Tidak Unit Pembelajaran 2 • Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu.

Kecerdasan linguistik / bahasa Kebolehan seseorang menggunakan kata-kata secara berkesan sama ada dengan lisan atau penulisan.persekitaran tempat tinggal .sekolah . seseorang individu mempunyai sekurang-kurangnya lapan kepelbagaian kecerdasan seperti berikut: Kecerdasan linguistik / bahasa Kecerdasan Logik Matematik Kecerdasan Ruang Kecerdasan Muzik Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Naturalistik 1. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan seseorang kanak-kanak menggabungkan Matematik dan saintifik iaitu termasuklah kebolehan mengira pelbagai olahan serta dapat menyelesaikan masalah Matematik.media massa Jenis-jenis kepelbagaian kecerdasan .permakanan .Menurut Howard Gardner. setiap individu / kanak-kanak mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. memberi ucapan dan dapat membuat hubungkait di antara satu sama lain. Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan.Selain daripada guru di sekolah.rakan sebaya .GURU Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. 2. bertutur. membaca. ibubapa hendaklah berperanan memberi peluang kepada anak-anak mereka membangunkan kepelbagaian kecerdasan. Kecerdasan Ruang 9 . Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar.Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan kanak-kanak .keluarga . menulis. Menurut Howard Gardner. . pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilik darjah. 3. • KEPELBAGAIAN KECERDASAN Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) -PENGENALAN: .Setiap kanak-kanak mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangannya.

3. ruang. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan dalam bentuk grafik seperti mencorak.2.6 • Pengelolaan Aktiviti ( 2 jam) Pengelolaan aktiviti secara kelas 10 . Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini. Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan seseorang. 4. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan gerakan badan untuk menyatakan idea.- Kebolehan seseorang mengesan dan menggambarkan bentuk. perasaan dan menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal koordinasi. berinteraksi dan memahami kemahuan. melukis serta mengukir. Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan diri sendiri seperti memahami kemahuan. 7. Kanak-kanak yang mengusai kecerdasan ini boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dan dapat mengawal perasaan apabila mereka berkawan. Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan nada dan melodi termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama yang mudah. 6. fikiran dan perlakuan orang lain. kepantasan dan keseimbangan. bernasyid dll. matlamat dan citi-cita serta perasaannya sendiri. mempunyai kemahiran mengurus diri sendiri supaya dapat menghasilkan kecemerlangan dan motivasi diri dan dapat meningkatkan konsep kendiri yang positif serta dapat menguasai emosi dan kerohanian yang kuat untuk mengharungi alam kehidupan. Ia juga termasuk dalam kebolehan menghafal sesuatu dengan berlagu seperti menyanyi. 5. 8. Kecerdasan Naturalistik Kebolehan menggunakan apa yang terdapat pada alam sekeliling seperta mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan dan haiwan.

Pembelajaran secara koloboratif atau usahasama 6. Main pondok. hormat menghormati. Pemupukan kemahiran bersosial AKTIVITI KELAS 3. Main bongkah Main permainan tradisioanl Cantuman puzzle Berkebun 11 . Bilangan ahli yang kecil • • • • 3. kreatif dan inovatif 4. Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah 4. • Contoh Aktiviti Kelas: bercerita circle time nyanyian/ gerakan lawatan luar bersoal jawab eksperimen Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Kumpulan kecil . Murid menjalankan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil 5. Pembelajaran melalui rakan sebaya • Aktiviti yang boleh dijalankan .1. Pemupukan nilai murni seperti Kerjasama. Proses penerapan nilai murni AKTIVITI KUMPULAN 2. bilangan ahli yang kecil 5-8 orang Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama 1.Main doh . Keadilan dan Semangat bermasyarakat Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak 2.

• Penerokaan Permainan bahasa/matematik Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri Pengelolan aktiviti secara individu 1. Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah. Peluang untuk guru berinteraksi dengan murid secara individu serta membimbing mereka membuat keputusan 5. 6. kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain • Aktiviti individu Melukis gambar Menyusun gambar bersiri Menggunting/menampal Menguntai manik/bunga Mengenakan butang baju Membaca buku kecil/kad bacaan Main doh/suai pasang Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan 12 . menganalisis dan menyelesaikan masalah AKTIVITI INDIVIDU 4. Peluang untuk mengukuhkan nilai Murni seperti berdikarai. Peluang untuk murid menumpukan kebolehan istimewa yang ada padanya bagi meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep 2. bermain dengan doh atau bermain suai pasang Peluang untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir seperti membuat Perbandingan. Murid bebas mencuba dan Meneroka dengan gaya tersendiri 3.

baik. • memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) • menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan. • menggalakkan berdikari • Guru….3. tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa. . bagus.3 Teknik P&P Prasekolah • Scaffolding • Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . Verbal dan Non-verbal • beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman. perkukuh konsep. umpama kerangka sebuah bangunan • Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran • Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya • Bentuk bantuan -Tunjuk cara. keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa. bukan sebagai pemberi arahan • • • • • • • • Sharing & Constructing Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan Modeling Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth: Rasulullah) sebagai model Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar. • memberikan motivasi & memberi dorongan.membantu mengikut kadar kebolehan murid. pandai… Ulang atau perluas jawapan • • • • • • 13 . yaa. • memberi peneguhan utk. kerjasama. cuba lagi…. menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” Attending memberi perhatian dengan komunikasi mesra belaian melalui bahasa yang memujuk tidak mengugut. . melalui penceritaan. tidak menyergah .sedia menjadi peserta dlm kumpulan kanak-kanak.

“Bagaimana acuan begitulah kuihnya” • - Simulasi / Main Peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua murid atau dibuat dalam kumpulan kecil • Tunjukcara implisit (Implicit Demo): . tulis jawapan di papan tulis. imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui • Tunjukcara • Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo): .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gerak isyarat non-verbal spt. rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik Prompting Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“ guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi Mengingat semula (reflksi) Menggalakkan murid merenung. anggukan. 14 . tunjuk tanda jempul Sentuhan kepala. tepuk tangan. melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali .pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang yang menjadi ikutan. bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif. senyum.menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan .

dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan Penerangan • Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka. televisyen. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiranberfikir Memandu untuk mencapai objektif penyoalan Menyoal mengikut aras yang sesuai Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan - 15 .menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid . Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan -Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. mendengar rakaman dan sebagainya. -Guna laras bahasa kanak-kanak. • • Penyoalan/ Soal Jawab Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan.boleh diiringi alat muzik atau perkusi . Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Nyanyian .murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan . -Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas.nyanyian tidak kaku. -Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan.boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran .- - • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata . -Faktor gaya bahasa .pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang .gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata .

kemuncak dan kesudahan cerita. membaca dan menulis dikalangan pelajar. Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah Mendorong / menggalakkan pemikiran semula Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras. dan maksud Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.based) Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat . . ”explore race”.Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar.Latihan pemahaman. suara. . bertutur. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. puzzle.Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. 16 . mencari jalan pulang.• • • Bertujuan memperluaskan idea Sebarkan soalan kepada semua murid. frasa. model. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Kepentingan Penyoalan Menambah daya ingatan dan pengetahuan Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid Meningkatkan rapport guru dan murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek Berasaskan Tugasan (Task. . penyelesaian masalah Bercerita - Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar. gerak laku dan kawalan mata.

. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita. Guru boleh menggunakan BBM . Kemudian.Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. • Kepentingan Teknik Bercerita . nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. .Sediakan kad-kad perkataan. Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai.Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur. . elektif dan audiolingual. Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid Lakonan/ Drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. gerak tangan.Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan.- Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. . kecerdasan dan minat murid-murid. keratan akhbar dan keratan majalah . bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada muridmurid. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. - - • - 17 . Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. gambar kartun. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.kad gambar atau gambar bersiri. Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan.Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. . - Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati nilai-nilai murni. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan. unsur paralinguistik (jeda. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Ini adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam cerita-cerita tersebut. Dengan itu. Oleh itu.

membuat penemuan. Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid. Murid bebas meluahkan sesuatu. memberi dan berkongsi sesuatu.- Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. 18 . Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid.