NOTA SWASTA 3.

1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak • Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak • Berasaskan aktiviti • Pengalaman bersepadu • Pengalaman deria • Mengikut situasi • Meneroka dan menjelajah • Belajar sambil bermain • Bimbingan guru • Bertujuan • Unsur motivasi dan mencabar • Fleksibel • Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak • Berasaskan minat murid • Berasaskan bahan dan aktiviti • Relevan dengan kanak-kanak • Belajar melalui deria • Belajar melalui pengalaman • Belajar melalui bermain • Mengambil kira perbezaan individu 3.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3.2.1 Belajar melalui bermain • Konsep belajar melalui bermain Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna. • Kepentingan belajar melalui bermain - Bermain menjadi fitrah murid di mana dalam proses ini mereka akan meneroka, membuat inkuiri penemuan dan memperolehi pengalaman langsung secara semulajadi. - Belajar melalui bermain memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang fleksibel tanpa tanpa kongkongan daripada guru. - Aktiviti bermain membantu perkembangan murid secara menyeluruh kerana aktiviti bermain dapat memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif. • Tujuan belajar melalui bermain - memberi peluang untuk meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. meningkatkan tumpuan dan perhatian. memberi peluang kepada murid melahirkan perasaan. memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif. membantu menyelesaikan masalah. membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa.

1

. Main ‘cooperative’ .Permainan Luar (Outdoor Play) Main social Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan. sosioemosi dan kreativiti. Jenis-jenis main sosial: Main “occupied” . . . • Jenis-jenis main .kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain..Main sosial (Social Play) .membina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor halus dan motor kasar.membina kemahiran kendiri yang positif. tetapi mereka tidak bermain bersama-sama.memupuk sikap bertanggungjawab. • • • • • • • Main Kognitif Dalam main kognitif murid menggunakan bahan maujud untuk memperolehi pengetahuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan dari segi kognitif psikomotor. Main ‘associative’ kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan.Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) . Jenis-jenis main kognitif: .main ‘games and rules’ .Main Bebas (informal Play) . Main ‘onlooker’ . .membina kemahiran bahasa dan berkomunikasi.main konstruktif (Constructive Paly) • Main simbolik 2 . Main ‘solitary’ .kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas. Main ‘parallel’ .main simbolik .membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan.kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakannya. tanpa menghiraukan rakan dan keadaan sekelilingnya. Dia lebih berminat dengan permainan orang lain.kanak-kanak tersebut bermain seorang diri.Main kognitif (Cognitive Play) .murid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun.

Di antara alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. Main konstruktif (Constructive Play) murid bermain untuk membina pengetahuan mereka mengenali dunia meraka.- memberi peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti. bersikap sederhana dan hormat menghormati. Tujuan dan kepentingan Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran. bekas main air.Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan dan tidak berstruktur di pusat pembelajaran. kebolehan fizikal dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadikan satu objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama . 3.Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik.2. minat. tolong menolong. Semasa menjalankan aktiviti murid berinteraksi dengan bahan yang disediakan rakan sebaya dan orang dewasa. terowong.Aktiviti permainan luar dapat memperkembangkan motor halus. Permainan Luar . dan latar belakang murid. rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Main Bebas . bekerjasama.Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar mengikut giliran. Contoh main sosiodrama yang boleh dijalankan: . koordinasi sosial dan kreativiti. Pemilihan tema membantu guru merancang. motor kasar. bangunan kenderaan dan sebagainya mengikut daya kreativiti masingmasing. Main Sosiodrama/ Main Peranan . ibu atau sekuntum bunga. jongkang-jongket. Murid menggunakan bahan atau alatan mainan untuk membina bahan lain seperti istana pasir. . 3 . Tingkat laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut.Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik dan fantasi kepada kanak-kanakkanak tersebut. • • - Main ‘games and rules’ murid bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan. tempat. mengurus aktiviti dan menyediakan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran. buaian.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa.Main drama memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak. Membantu guru mencetus idea yang lebih menarik. . .

Pelaksanaan Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik. Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat.Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid. Memilih tema mengikut musim atau peristiwa. Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema.Kesepaduan antara tunjang . Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanak-kanak mengikuti dengan mudah. Faktor-faktor pemilihan tema ialah .Kesepaduan antara teori dan amali . pengalaman yang akan diperolehi dan kehidupan murid. menulis. 3. dan daripada yang umum kepada yang spesifik.3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. .Kesepaduan kemahiran. .Bersesuaian dengan situasi. Apa yang disepadukan? .- Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema. Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur. aktivti itu hendaklah ditamatkan.Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen. asas matematik dan berfikir. Ada kesinambungan. membaca. . . galakkan kemahiran berfikir.Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada.Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh. masa dan peristiwa.Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. Kenalpasti subtopik. kemahiran dan nilai murni. Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran.Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on experience) melalui aktiviti pembelajaran.Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid.Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mencipta peta minda ‘web’ tema.2. Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih. pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. Rancang dan keluarkan idea. . 4 .Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik . Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. . dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar. . .

3. .Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti.Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. .Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas. Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek pembelajaran • • Kepentingan pendekatan projek Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek 5 .Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama. Tujuan pendekatan bersepadu : . tolak ansur dan rajin.Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh. . muridmurid akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsepkonsep tertentu. menggembirakan dan bermakna.4 Pendekatan projek • Konsep Pendekatan Projek Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. . .2.Pembelajaran lebih aktif. Biasanya melalui kaedah ini.- Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid.

PROJEK PENGHASILAN -Istana pasir’ -Memasak -Model kenderaan -mobail PROJEK KEGUNAAN -berkebun -buku skrap -mengumpul stem -menghias majlis PROJEK MASALAH -ujudkan situasi mengikut kesesuaian -buat kuih Buat air JENIS PROJEK PROJEK PEMBELAJARAN KHUSUS / LATIH TUBI -pengelasan -Suku kata -nombor PROJEK KAJI SELIDIK -alam sekitar -serangga PROJEK LAWATAN -zoo – Taman Haiwan -premis kemudahan awam -kawasan sekolah 3.Pembelajaran berasaskan inkuiri (teori pembelajaran konstruktivis) yang belaku dalam situasi penyelesaian masalah dimana pelajar mengarap pengetahuan/ 6 .Mendorong minat meneroka .Mewujudkan suasana ceri dalam pembelajaran • Inkuiri penemuan .Membna pengetahuan menerusi cuba jaya .Membina keyakinan diri . Kebaikan aktiviti berpusatkan murid . Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.Memberi peluang memilih bidang yang diminati .Menyelesaikan masalah ingin tahu .Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik .2.Menggalakkan murid berdikari .Memahami sendiri sesuatu konsep .5 PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN • Pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid.Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran . Guru sebagai pemudahcara atau pembinbing. Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri. Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran.

memanipulasi objek.Memperlihatkan bagaimana pengetahuan diperolehi . 1968] berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinann sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai arasmasteri Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri - 7 . menangani persoalan dan kontroversi atau melakukan sesuati ujikaji Ciri .Menggunakan kemahiran berfikir peringkat tinggi • Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar.Mengalakkan pelajar berfikir secara mendalam .Penglibatan & interaksi pelajar yang tinggi Kepentingan .Mengumpul. menarik dan menyeronokkan Penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK) Bahan P&P yang berkesan Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah keunit pembelajaran yang baru.([Bloom.Pelajar berinteraksi dengan persekitaran mempuat peninjauan.Pembelajaran yg melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri . hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru (Pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan) . menganalisa maklumat utk sampai kpd satu keputusan . berkesan. Ciri-ciri Hasil pembelajaran perlu ditentukan Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran Aktiviti P&P hendaklah bermakna.pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta.Pelajar menerima cabaran untuk mencari pengetahuan secara sendiri .Mengajar bagaimana berfikir &mencari maklumat bagi diri sendiri – Tidak bergantung pada guru utk dapat maklumat / terima kesimpulan org lain .Guru wujudkan suasana & bimbing . menyusun.

Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.Model Pembelajaran Masteri Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Tindakan susulan Aktiviti Pengayaan Ya Sudahkan murid mrnguasai Tidak Tindakan susulan Aktiviti Pemulihan Ya Tidak Unit Pembelajaran 2 • Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. Faedah pembejalaran secara kontekstual MURID Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan mendapatkan bukti Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama 8 . . Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.Ciri: Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on.

Menurut Howard Gardner.media massa Jenis-jenis kepelbagaian kecerdasan .Setiap kanak-kanak mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangannya. memberi ucapan dan dapat membuat hubungkait di antara satu sama lain. Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.Selain daripada guru di sekolah. Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar.rakan sebaya . Kecerdasan Ruang 9 .permakanan .GURU Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. Menurut Howard Gardner.sekolah . 3. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan seseorang kanak-kanak menggabungkan Matematik dan saintifik iaitu termasuklah kebolehan mengira pelbagai olahan serta dapat menyelesaikan masalah Matematik. seseorang individu mempunyai sekurang-kurangnya lapan kepelbagaian kecerdasan seperti berikut: Kecerdasan linguistik / bahasa Kecerdasan Logik Matematik Kecerdasan Ruang Kecerdasan Muzik Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Naturalistik 1. ibubapa hendaklah berperanan memberi peluang kepada anak-anak mereka membangunkan kepelbagaian kecerdasan. • KEPELBAGAIAN KECERDASAN Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) -PENGENALAN: . setiap individu / kanak-kanak mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan.Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan kanak-kanak . pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilik darjah. menulis. Kecerdasan linguistik / bahasa Kebolehan seseorang menggunakan kata-kata secara berkesan sama ada dengan lisan atau penulisan. membaca.persekitaran tempat tinggal . 2. .keluarga . bertutur.

Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan gerakan badan untuk menyatakan idea. 8. 7. Kecerdasan Naturalistik Kebolehan menggunakan apa yang terdapat pada alam sekeliling seperta mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Ia juga termasuk dalam kebolehan menghafal sesuatu dengan berlagu seperti menyanyi. 5. 4. berinteraksi dan memahami kemahuan. Kanak-kanak yang mengusai kecerdasan ini boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dan dapat mengawal perasaan apabila mereka berkawan. kepantasan dan keseimbangan. Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan nada dan melodi termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama yang mudah. mempunyai kemahiran mengurus diri sendiri supaya dapat menghasilkan kecemerlangan dan motivasi diri dan dapat meningkatkan konsep kendiri yang positif serta dapat menguasai emosi dan kerohanian yang kuat untuk mengharungi alam kehidupan. 6.2. fikiran dan perlakuan orang lain. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan dalam bentuk grafik seperti mencorak. bernasyid dll. ruang. 3. melukis serta mengukir. matlamat dan citi-cita serta perasaannya sendiri.6 • Pengelolaan Aktiviti ( 2 jam) Pengelolaan aktiviti secara kelas 10 .- Kebolehan seseorang mengesan dan menggambarkan bentuk. Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan diri sendiri seperti memahami kemahuan. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini. perasaan dan menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal koordinasi. Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan seseorang.

kreatif dan inovatif 4. hormat menghormati.Main doh . Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak 2. Proses penerapan nilai murni AKTIVITI KUMPULAN 2. Main bongkah Main permainan tradisioanl Cantuman puzzle Berkebun 11 .1. bilangan ahli yang kecil 5-8 orang Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama 1. Main pondok. Bilangan ahli yang kecil • • • • 3. Keadilan dan Semangat bermasyarakat Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. Pemupukan nilai murni seperti Kerjasama. Pembelajaran secara koloboratif atau usahasama 6. Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah 4. • Contoh Aktiviti Kelas: bercerita circle time nyanyian/ gerakan lawatan luar bersoal jawab eksperimen Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Kumpulan kecil . Pembelajaran melalui rakan sebaya • Aktiviti yang boleh dijalankan . Murid menjalankan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil 5. Pemupukan kemahiran bersosial AKTIVITI KELAS 3.

Peluang untuk murid menumpukan kebolehan istimewa yang ada padanya bagi meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep 2. Murid bebas mencuba dan Meneroka dengan gaya tersendiri 3. Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah. 6. menganalisis dan menyelesaikan masalah AKTIVITI INDIVIDU 4. kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain • Aktiviti individu Melukis gambar Menyusun gambar bersiri Menggunting/menampal Menguntai manik/bunga Mengenakan butang baju Membaca buku kecil/kad bacaan Main doh/suai pasang Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan 12 . Peluang untuk mengukuhkan nilai Murni seperti berdikarai. Peluang untuk guru berinteraksi dengan murid secara individu serta membimbing mereka membuat keputusan 5. bermain dengan doh atau bermain suai pasang Peluang untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir seperti membuat Perbandingan.• Penerokaan Permainan bahasa/matematik Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri Pengelolan aktiviti secara individu 1.

cuba lagi….membantu mengikut kadar kebolehan murid. bagus.3 Teknik P&P Prasekolah • Scaffolding • Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” Attending memberi perhatian dengan komunikasi mesra belaian melalui bahasa yang memujuk tidak mengugut. yaa. • memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) • menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan. . melalui penceritaan. kerjasama. tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa. . • memberikan motivasi & memberi dorongan. Verbal dan Non-verbal • beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman. perkukuh konsep. tidak menyergah . baik. keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa. • menggalakkan berdikari • Guru…. pandai… Ulang atau perluas jawapan • • • • • • 13 .sedia menjadi peserta dlm kumpulan kanak-kanak. bukan sebagai pemberi arahan • • • • • • • • Sharing & Constructing Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan Modeling Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth: Rasulullah) sebagai model Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar. • memberi peneguhan utk.3. umpama kerangka sebuah bangunan • Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran • Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya • Bentuk bantuan -Tunjuk cara.

pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua murid atau dibuat dalam kumpulan kecil • Tunjukcara implisit (Implicit Demo): . senyum. anggukan. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. tunjuk tanda jempul Sentuhan kepala. tulis jawapan di papan tulis. imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui • Tunjukcara • Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo): . rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik Prompting Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“ guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi Mengingat semula (reflksi) Menggalakkan murid merenung.pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang yang menjadi ikutan. “Bagaimana acuan begitulah kuihnya” • - Simulasi / Main Peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan . bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif. melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gerak isyarat non-verbal spt. tepuk tangan. 14 .

kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan -Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran .menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid . dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiranberfikir Memandu untuk mencapai objektif penyoalan Menyoal mengikut aras yang sesuai Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan - 15 .guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan Penerangan • Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka. mendengar rakaman dan sebagainya. Nyanyian . -Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan. -Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas. • • Penyoalan/ Soal Jawab Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. televisyen. -Guna laras bahasa kanak-kanak.boleh diiringi alat muzik atau perkusi .nyanyian tidak kaku. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai.gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata .pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang .- - • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata . Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. -Faktor gaya bahasa .murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan . Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem.

”explore race”. dan maksud Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. model. Kepentingan Penyoalan Menambah daya ingatan dan pengetahuan Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid Meningkatkan rapport guru dan murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek Berasaskan Tugasan (Task.• • • Bertujuan memperluaskan idea Sebarkan soalan kepada semua murid.Latihan pemahaman. kemuncak dan kesudahan cerita. frasa.based) Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat . . mencari jalan pulang. penyelesaian masalah Bercerita - Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. membaca dan menulis dikalangan pelajar. 16 . . gerak laku dan kawalan mata. suara.Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. puzzle.Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah Mendorong / menggalakkan pemikiran semula Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras. . bertutur.

. Guru boleh menggunakan BBM . frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan. elektif dan audiolingual. unsur paralinguistik (jeda. Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati nilai-nilai murni. bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada muridmurid. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita. Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. . . objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai. keratan akhbar dan keratan majalah . Kemudian.Sediakan kad-kad perkataan.Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan.- Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. - Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. kecerdasan dan minat murid-murid. Dengan itu.Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. gerak tangan.kad gambar atau gambar bersiri. Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa.Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur. . • Kepentingan Teknik Bercerita . Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam cerita-cerita tersebut. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Ini adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid Lakonan/ Drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. - - • - 17 . nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. Oleh itu. .Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. gambar kartun.

memberi dan berkongsi sesuatu. disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid. Murid bebas meluahkan sesuatu. Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. 18 . Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid.- Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. membuat penemuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful