NOTA SWASTA 3.

1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak • Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak • Berasaskan aktiviti • Pengalaman bersepadu • Pengalaman deria • Mengikut situasi • Meneroka dan menjelajah • Belajar sambil bermain • Bimbingan guru • Bertujuan • Unsur motivasi dan mencabar • Fleksibel • Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak • Berasaskan minat murid • Berasaskan bahan dan aktiviti • Relevan dengan kanak-kanak • Belajar melalui deria • Belajar melalui pengalaman • Belajar melalui bermain • Mengambil kira perbezaan individu 3.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3.2.1 Belajar melalui bermain • Konsep belajar melalui bermain Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna. • Kepentingan belajar melalui bermain - Bermain menjadi fitrah murid di mana dalam proses ini mereka akan meneroka, membuat inkuiri penemuan dan memperolehi pengalaman langsung secara semulajadi. - Belajar melalui bermain memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang fleksibel tanpa tanpa kongkongan daripada guru. - Aktiviti bermain membantu perkembangan murid secara menyeluruh kerana aktiviti bermain dapat memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif. • Tujuan belajar melalui bermain - memberi peluang untuk meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. meningkatkan tumpuan dan perhatian. memberi peluang kepada murid melahirkan perasaan. memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif. membantu menyelesaikan masalah. membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa.

1

Main ‘onlooker’ . . sosioemosi dan kreativiti.Main Bebas (informal Play) . • • • • • • • Main Kognitif Dalam main kognitif murid menggunakan bahan maujud untuk memperolehi pengetahuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan dari segi kognitif psikomotor.main ‘games and rules’ .kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas. tanpa menghiraukan rakan dan keadaan sekelilingnya..main simbolik .membina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor halus dan motor kasar. . Main ‘solitary’ .memupuk sikap bertanggungjawab. Main ‘associative’ kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan. • Jenis-jenis main .membina kemahiran kendiri yang positif. Dia lebih berminat dengan permainan orang lain.kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakannya. tetapi mereka tidak bermain bersama-sama.kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain. Main ‘parallel’ .membina kemahiran bahasa dan berkomunikasi.Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) . .main konstruktif (Constructive Paly) • Main simbolik 2 .murid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun.Main sosial (Social Play) . .Permainan Luar (Outdoor Play) Main social Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan. Jenis-jenis main sosial: Main “occupied” . Main ‘cooperative’ . Jenis-jenis main kognitif: .kanak-kanak tersebut bermain seorang diri.membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan.Main kognitif (Cognitive Play) .

2. Permainan Luar .Aktiviti permainan luar dapat memperkembangkan motor halus. bekas main air.Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan dan tidak berstruktur di pusat pembelajaran. koordinasi sosial dan kreativiti. motor kasar.Di antara alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. Membantu guru mencetus idea yang lebih menarik. Main Bebas . ibu atau sekuntum bunga. bangunan kenderaan dan sebagainya mengikut daya kreativiti masingmasing. bersikap sederhana dan hormat menghormati. Tingkat laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut. dan latar belakang murid. bekerjasama. . Tujuan dan kepentingan Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran. terowong. mengurus aktiviti dan menyediakan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran. . Pemilihan tema membantu guru merancang. kebolehan fizikal dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadikan satu objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama .Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik dan fantasi kepada kanak-kanakkanak tersebut.Main drama memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak.Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar mengikut giliran. rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan.Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. Semasa menjalankan aktiviti murid berinteraksi dengan bahan yang disediakan rakan sebaya dan orang dewasa. Main Sosiodrama/ Main Peranan .- memberi peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti. . tempat. tolong menolong. Main konstruktif (Constructive Play) murid bermain untuk membina pengetahuan mereka mengenali dunia meraka. 3. • • - Main ‘games and rules’ murid bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan. Contoh main sosiodrama yang boleh dijalankan: . minat. 3 . buaian.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa. Murid menggunakan bahan atau alatan mainan untuk membina bahan lain seperti istana pasir. jongkang-jongket.

Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih. Mencipta peta minda ‘web’ tema.Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh.Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen.Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik . Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat. Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran. Apa yang disepadukan? .Kesepaduan kemahiran. masa dan peristiwa.Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid.Bersesuaian dengan situasi.Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. . . pengalaman yang akan diperolehi dan kehidupan murid. kemahiran dan nilai murni. Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanak-kanak mengikuti dengan mudah.Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . membaca.Kesepaduan antara teori dan amali .Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada. dan daripada yang umum kepada yang spesifik. Pelaksanaan Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik. . pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. Rancang dan keluarkan idea.2.Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid. 4 . menulis. aktivti itu hendaklah ditamatkan. Faktor-faktor pemilihan tema ialah . Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema. . Kenalpasti subtopik. . asas matematik dan berfikir. dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar. . galakkan kemahiran berfikir.- Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema.3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. . Memilih tema mengikut musim atau peristiwa. Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur. 3.Kesepaduan antara tunjang . Ada kesinambungan.Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on experience) melalui aktiviti pembelajaran.

4 Pendekatan projek • Konsep Pendekatan Projek Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. .Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh.Pembelajaran lebih aktif. . . Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek pembelajaran • • Kepentingan pendekatan projek Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek 5 . menggembirakan dan bermakna.- Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid. .Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti. Tujuan pendekatan bersepadu : . . 3. tolak ansur dan rajin.Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama. Biasanya melalui kaedah ini.Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas.2.Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. muridmurid akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsepkonsep tertentu.

Menggalakkan murid berdikari . Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.Pembelajaran berasaskan inkuiri (teori pembelajaran konstruktivis) yang belaku dalam situasi penyelesaian masalah dimana pelajar mengarap pengetahuan/ 6 .Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran .Memberi peluang memilih bidang yang diminati .2.Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik . Kebaikan aktiviti berpusatkan murid . Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri.Memahami sendiri sesuatu konsep . Guru sebagai pemudahcara atau pembinbing.Mewujudkan suasana ceri dalam pembelajaran • Inkuiri penemuan .Membna pengetahuan menerusi cuba jaya .Mendorong minat meneroka .Membina keyakinan diri .PROJEK PENGHASILAN -Istana pasir’ -Memasak -Model kenderaan -mobail PROJEK KEGUNAAN -berkebun -buku skrap -mengumpul stem -menghias majlis PROJEK MASALAH -ujudkan situasi mengikut kesesuaian -buat kuih Buat air JENIS PROJEK PROJEK PEMBELAJARAN KHUSUS / LATIH TUBI -pengelasan -Suku kata -nombor PROJEK KAJI SELIDIK -alam sekitar -serangga PROJEK LAWATAN -zoo – Taman Haiwan -premis kemudahan awam -kawasan sekolah 3.5 PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN • Pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid. Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran.Menyelesaikan masalah ingin tahu .

Pelajar menerima cabaran untuk mencari pengetahuan secara sendiri .Menggunakan kemahiran berfikir peringkat tinggi • Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar.Mengajar bagaimana berfikir &mencari maklumat bagi diri sendiri – Tidak bergantung pada guru utk dapat maklumat / terima kesimpulan org lain . Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai arasmasteri Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri - 7 .Penglibatan & interaksi pelajar yang tinggi Kepentingan . hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru (Pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan) . menganalisa maklumat utk sampai kpd satu keputusan . 1968] berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinann sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. menarik dan menyeronokkan Penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK) Bahan P&P yang berkesan Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah keunit pembelajaran yang baru.pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta. berkesan. Ciri-ciri Hasil pembelajaran perlu ditentukan Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran Aktiviti P&P hendaklah bermakna. memanipulasi objek.Memperlihatkan bagaimana pengetahuan diperolehi .Mengalakkan pelajar berfikir secara mendalam . menangani persoalan dan kontroversi atau melakukan sesuati ujikaji Ciri .Guru wujudkan suasana & bimbing .Mengumpul.Pembelajaran yg melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri .([Bloom.Pelajar berinteraksi dengan persekitaran mempuat peninjauan. menyusun.

Model Pembelajaran Masteri Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Tindakan susulan Aktiviti Pengayaan Ya Sudahkan murid mrnguasai Tidak Tindakan susulan Aktiviti Pemulihan Ya Tidak Unit Pembelajaran 2 • Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Faedah pembejalaran secara kontekstual MURID Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan mendapatkan bukti Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama 8 . . Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. masyarakat dan alam pekerjaan.Ciri: Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.

Menurut Howard Gardner.Setiap kanak-kanak mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangannya.Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan kanak-kanak . Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan seseorang kanak-kanak menggabungkan Matematik dan saintifik iaitu termasuklah kebolehan mengira pelbagai olahan serta dapat menyelesaikan masalah Matematik. Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. 3. • KEPELBAGAIAN KECERDASAN Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) -PENGENALAN: . membaca. bertutur. Kecerdasan Ruang 9 . Kecerdasan linguistik / bahasa Kebolehan seseorang menggunakan kata-kata secara berkesan sama ada dengan lisan atau penulisan.Selain daripada guru di sekolah.media massa Jenis-jenis kepelbagaian kecerdasan .keluarga . Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar. seseorang individu mempunyai sekurang-kurangnya lapan kepelbagaian kecerdasan seperti berikut: Kecerdasan linguistik / bahasa Kecerdasan Logik Matematik Kecerdasan Ruang Kecerdasan Muzik Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Naturalistik 1.GURU Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. setiap individu / kanak-kanak mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan.sekolah . menulis. pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilik darjah. . ibubapa hendaklah berperanan memberi peluang kepada anak-anak mereka membangunkan kepelbagaian kecerdasan.persekitaran tempat tinggal . 2. memberi ucapan dan dapat membuat hubungkait di antara satu sama lain.permakanan . Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan.rakan sebaya .Menurut Howard Gardner.

- Kebolehan seseorang mengesan dan menggambarkan bentuk. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan dalam bentuk grafik seperti mencorak. 7. 3. Ia juga termasuk dalam kebolehan menghafal sesuatu dengan berlagu seperti menyanyi. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan gerakan badan untuk menyatakan idea. Kanak-kanak yang mengusai kecerdasan ini boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dan dapat mengawal perasaan apabila mereka berkawan. 6. melukis serta mengukir.6 • Pengelolaan Aktiviti ( 2 jam) Pengelolaan aktiviti secara kelas 10 . matlamat dan citi-cita serta perasaannya sendiri. 8. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini. Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan seseorang. Kecerdasan Naturalistik Kebolehan menggunakan apa yang terdapat pada alam sekeliling seperta mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan dan haiwan. fikiran dan perlakuan orang lain. kepantasan dan keseimbangan. bernasyid dll. Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan nada dan melodi termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama yang mudah. Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan diri sendiri seperti memahami kemahuan. berinteraksi dan memahami kemahuan. mempunyai kemahiran mengurus diri sendiri supaya dapat menghasilkan kecemerlangan dan motivasi diri dan dapat meningkatkan konsep kendiri yang positif serta dapat menguasai emosi dan kerohanian yang kuat untuk mengharungi alam kehidupan. perasaan dan menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal koordinasi. 5. 4. ruang.2.

Pemupukan nilai murni seperti Kerjasama. kreatif dan inovatif 4. • Contoh Aktiviti Kelas: bercerita circle time nyanyian/ gerakan lawatan luar bersoal jawab eksperimen Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Kumpulan kecil . Main pondok. hormat menghormati. Keadilan dan Semangat bermasyarakat Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. bilangan ahli yang kecil 5-8 orang Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama 1. Proses penerapan nilai murni AKTIVITI KUMPULAN 2. Murid menjalankan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil 5.1. Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah 4. Pembelajaran melalui rakan sebaya • Aktiviti yang boleh dijalankan . Pembelajaran secara koloboratif atau usahasama 6. Bilangan ahli yang kecil • • • • 3. Pemupukan kemahiran bersosial AKTIVITI KELAS 3. Main bongkah Main permainan tradisioanl Cantuman puzzle Berkebun 11 . Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak 2.Main doh .

Murid bebas mencuba dan Meneroka dengan gaya tersendiri 3. Peluang untuk murid menumpukan kebolehan istimewa yang ada padanya bagi meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep 2. Peluang untuk guru berinteraksi dengan murid secara individu serta membimbing mereka membuat keputusan 5. menganalisis dan menyelesaikan masalah AKTIVITI INDIVIDU 4. 6.• Penerokaan Permainan bahasa/matematik Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri Pengelolan aktiviti secara individu 1. Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah. kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain • Aktiviti individu Melukis gambar Menyusun gambar bersiri Menggunting/menampal Menguntai manik/bunga Mengenakan butang baju Membaca buku kecil/kad bacaan Main doh/suai pasang Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan 12 . Peluang untuk mengukuhkan nilai Murni seperti berdikarai. bermain dengan doh atau bermain suai pasang Peluang untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir seperti membuat Perbandingan.

baik. cuba lagi….membantu mengikut kadar kebolehan murid.3 Teknik P&P Prasekolah • Scaffolding • Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa. keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa. tidak menyergah . • memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) • menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan. perkukuh konsep.3. • memberi peneguhan utk. Verbal dan Non-verbal • beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman. • memberikan motivasi & memberi dorongan. yaa.sedia menjadi peserta dlm kumpulan kanak-kanak. melalui penceritaan. . • menggalakkan berdikari • Guru…. pandai… Ulang atau perluas jawapan • • • • • • 13 . . umpama kerangka sebuah bangunan • Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran • Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya • Bentuk bantuan -Tunjuk cara. bukan sebagai pemberi arahan • • • • • • • • Sharing & Constructing Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan Modeling Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth: Rasulullah) sebagai model Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar. menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” Attending memberi perhatian dengan komunikasi mesra belaian melalui bahasa yang memujuk tidak mengugut. kerjasama. bagus.

tepuk tangan. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali . 14 . “Bagaimana acuan begitulah kuihnya” • - Simulasi / Main Peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. senyum. tulis jawapan di papan tulis.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gerak isyarat non-verbal spt.pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua murid atau dibuat dalam kumpulan kecil • Tunjukcara implisit (Implicit Demo): . bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif.pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang yang menjadi ikutan. anggukan.menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan . rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik Prompting Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“ guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi Mengingat semula (reflksi) Menggalakkan murid merenung. tunjuk tanda jempul Sentuhan kepala. imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui • Tunjukcara • Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo): .

boleh diiringi alat muzik atau perkusi .boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran .gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata .murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan . Nyanyian . -Guna laras bahasa kanak-kanak. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan -Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.- - • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan Penerangan • Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka.pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang . tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. • • Penyoalan/ Soal Jawab Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan.menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid . sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata . Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. -Faktor gaya bahasa . Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. -Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas. Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiranberfikir Memandu untuk mencapai objektif penyoalan Menyoal mengikut aras yang sesuai Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan - 15 . televisyen. -Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan.nyanyian tidak kaku. mendengar rakaman dan sebagainya.

mencari jalan pulang. frasa. membaca dan menulis dikalangan pelajar. . bertutur. 16 .Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. dan maksud Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah Mendorong / menggalakkan pemikiran semula Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras. Kepentingan Penyoalan Menambah daya ingatan dan pengetahuan Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid Meningkatkan rapport guru dan murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek Berasaskan Tugasan (Task. model. penyelesaian masalah Bercerita - Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.Latihan pemahaman. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar. ”explore race”.• • • Bertujuan memperluaskan idea Sebarkan soalan kepada semua murid. kemuncak dan kesudahan cerita. gerak laku dan kawalan mata. . suara. puzzle. . Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan.Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.based) Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat .

Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur. . unsur paralinguistik (jeda. Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid Lakonan/ Drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus.kad gambar atau gambar bersiri. Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. elektif dan audiolingual. - - • - 17 . Guru boleh menggunakan BBM . - Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif. • Kepentingan Teknik Bercerita . gerak tangan. gambar kartun.Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Dengan itu. Ini adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin.Sediakan kad-kad perkataan. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Oleh itu. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan. Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati nilai-nilai murni. .Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama.Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan. keratan akhbar dan keratan majalah . objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai. . Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. .- Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. kecerdasan dan minat murid-murid. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. . nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam cerita-cerita tersebut. bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada muridmurid. Kemudian. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian.

18 . disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid. memberi dan berkongsi sesuatu. Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. membuat penemuan. Murid bebas meluahkan sesuatu.- Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.