NOTA SWASTA 3.

1 Konsep pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanak-kanak • Prinsip-prinsip pengajaran Pendidikan Awal Kanak-kanak • Berasaskan aktiviti • Pengalaman bersepadu • Pengalaman deria • Mengikut situasi • Meneroka dan menjelajah • Belajar sambil bermain • Bimbingan guru • Bertujuan • Unsur motivasi dan mencabar • Fleksibel • Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak • Berasaskan minat murid • Berasaskan bahan dan aktiviti • Relevan dengan kanak-kanak • Belajar melalui deria • Belajar melalui pengalaman • Belajar melalui bermain • Mengambil kira perbezaan individu 3.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3.2.1 Belajar melalui bermain • Konsep belajar melalui bermain Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna. • Kepentingan belajar melalui bermain - Bermain menjadi fitrah murid di mana dalam proses ini mereka akan meneroka, membuat inkuiri penemuan dan memperolehi pengalaman langsung secara semulajadi. - Belajar melalui bermain memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang fleksibel tanpa tanpa kongkongan daripada guru. - Aktiviti bermain membantu perkembangan murid secara menyeluruh kerana aktiviti bermain dapat memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif. • Tujuan belajar melalui bermain - memberi peluang untuk meneroka, mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. meningkatkan tumpuan dan perhatian. memberi peluang kepada murid melahirkan perasaan. memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif. membantu menyelesaikan masalah. membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa.

1

Main Bebas (informal Play) . Main ‘associative’ kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan. Main ‘parallel’ . Main ‘cooperative’ . . . .main simbolik . sosioemosi dan kreativiti. tanpa menghiraukan rakan dan keadaan sekelilingnya.membina kemahiran bahasa dan berkomunikasi.membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan. .kanak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain.Permainan Luar (Outdoor Play) Main social Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan.. Main ‘onlooker’ . • • • • • • • Main Kognitif Dalam main kognitif murid menggunakan bahan maujud untuk memperolehi pengetahuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan dari segi kognitif psikomotor. Dia lebih berminat dengan permainan orang lain.kanak-kanak tersebut bermain seorang diri.Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) .Main kognitif (Cognitive Play) . • Jenis-jenis main . Main ‘solitary’ .Main sosial (Social Play) .main ‘games and rules’ . Jenis-jenis main kognitif: . Jenis-jenis main sosial: Main “occupied” .main konstruktif (Constructive Paly) • Main simbolik 2 .kanak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas.memupuk sikap bertanggungjawab.kanak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakannya.murid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun.membina kemahiran kendiri yang positif.membina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor halus dan motor kasar. tetapi mereka tidak bermain bersama-sama.

Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar mengikut giliran.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa. Main konstruktif (Constructive Play) murid bermain untuk membina pengetahuan mereka mengenali dunia meraka. Contoh main sosiodrama yang boleh dijalankan: . rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. jongkang-jongket. motor kasar.2. tolong menolong. . Murid menggunakan bahan atau alatan mainan untuk membina bahan lain seperti istana pasir.Main bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan dan tidak berstruktur di pusat pembelajaran. bekas main air. mengurus aktiviti dan menyediakan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran. dan latar belakang murid. Main Bebas .Main drama memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak. tempat. 3 . Pemilihan tema membantu guru merancang. Tingkat laku mereka semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut.Main sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. ibu atau sekuntum bunga.Aktiviti permainan luar dapat memperkembangkan motor halus. minat. bangunan kenderaan dan sebagainya mengikut daya kreativiti masingmasing. Membantu guru mencetus idea yang lebih menarik. terowong. bersikap sederhana dan hormat menghormati. • • - Main ‘games and rules’ murid bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan. buaian. Tujuan dan kepentingan Tema yang dipilih dijadikan alat/wahana untuk menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran. koordinasi sosial dan kreativiti. kebolehan fizikal dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadikan satu objek lain seperti bongkah sebagai rama-rama . Semasa menjalankan aktiviti murid berinteraksi dengan bahan yang disediakan rakan sebaya dan orang dewasa. . Main Sosiodrama/ Main Peranan .- memberi peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti.Di antara alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir. 3. . bekerjasama.Main fantasi melibatkan perkara yang tidak realistik dan fantasi kepada kanak-kanakkanak tersebut. Permainan Luar .

Berkaitan dan bersesesuaian dengan pengalaman sedia ada.Berkaitan dengan kehidupan dan persekitaran murid.Bersesuaian dengan situasi.Kesepaduan antara tunjang . Jika aktiviti itu tidak membantu mencapai matlamat. Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai hiasan atau suasana yang berkaitan dengan tema. . Memilih tema mengikut musim atau peristiwa.- Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema. Rancang dan keluarkan idea. dan daripada yang umum kepada yang spesifik. dari yang mudah kepada yang sukar dan mencabar.Mengikut prinsip-prinsip pengajaran iaitu bermula dari yang dekat kepada yang jauh. pengalaman yang akan diperolehi dan kehidupan murid.Kesepaduan kemahiran. 4 . kemahiran dan nilai murni. . Apa yang disepadukan? . Dalam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah.2. Mencipta peta minda ‘web’ tema.Membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada murid. . menulis. . Guru perlu fikirkan objektif setiap aktiviti dan hubungkaitkan dengan setiap hasil pembelajaran.Kemudahan mendapat sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Memberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hand on experience) melalui aktiviti pembelajaran. Kenalpasti subtopik. galakkan kemahiran berfikir.3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. pilih aktiviti yang sesuai supaya dapat membantu kanak-kanak mempelajari isi kandungan dan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. aktivti itu hendaklah ditamatkan. Ada kesinambungan. 3. Pelaksanaan Murid-murid diminta membuat sumbangsaran berdasarkan topik.Kesepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru. Semua aktiviti dikaitkan dengan tema membolehkan kanak-kanak mengikuti dengan mudah. membaca. Tema yang dipilih dijadikan alat untuk menguasai sesuatu kemahiran bertutur. . masa dan peristiwa. Pelbagai aktiviti pembelajaran boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih. .Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik . . Faktor-faktor pemilihan tema ialah . .Satu tajuk yang boleh merentas semua komponen. asas matematik dan berfikir.Kesepaduan antara teori dan amali .

Biasanya melalui kaedah ini. menggembirakan dan bermakna. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas. . .4 Pendekatan projek • Konsep Pendekatan Projek Satu kaedah pengajaran pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman konkrit. tolak ansur dan rajin.2.Pembelajaran lebih aktif. Kaedah ini mementingkan cara atau kaedah mengajar yang lebih berkesan dengan tujuan supaya murid-murid menaruh lebih perhatian dan minat terhadap aspek-aspek pembelajaran • • Kepentingan pendekatan projek Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM Perancangan dan pelaksanaan pendekatan projek 5 .Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti. 3.- Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid. muridmurid akan di bimbing untuk menemui kesimpulan dan seterusnya memahami konsepkonsep tertentu. Tujuan pendekatan bersepadu : . .Mengamalkan nilai murni seperti bekerjasama.Mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh.Mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. .Mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar. .

Menerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran .Memahami sendiri sesuatu konsep .Membina keyakinan diri .Membna pengetahuan menerusi cuba jaya .2. Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran.Pembelajaran berasaskan inkuiri (teori pembelajaran konstruktivis) yang belaku dalam situasi penyelesaian masalah dimana pelajar mengarap pengetahuan/ 6 .Mendorong minat meneroka .5 PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN • Pembelajaran berpusatkan murid Pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid.Mewujudkan suasana ceri dalam pembelajaran • Inkuiri penemuan .Memupuk minat kepada penyelidikan saintifik . Murid mencari jawapan sendiri menerusi penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri.Menyelesaikan masalah ingin tahu . Guru sebagai pemudahcara atau pembinbing. Aktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri menerusi pengalaman baru.Memberi peluang memilih bidang yang diminati .Menggalakkan murid berdikari . Kebaikan aktiviti berpusatkan murid .PROJEK PENGHASILAN -Istana pasir’ -Memasak -Model kenderaan -mobail PROJEK KEGUNAAN -berkebun -buku skrap -mengumpul stem -menghias majlis PROJEK MASALAH -ujudkan situasi mengikut kesesuaian -buat kuih Buat air JENIS PROJEK PROJEK PEMBELAJARAN KHUSUS / LATIH TUBI -pengelasan -Suku kata -nombor PROJEK KAJI SELIDIK -alam sekitar -serangga PROJEK LAWATAN -zoo – Taman Haiwan -premis kemudahan awam -kawasan sekolah 3.

Mengalakkan pelajar berfikir secara mendalam .Menggunakan kemahiran berfikir peringkat tinggi • Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar. Ciri-ciri Hasil pembelajaran perlu ditentukan Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran Aktiviti P&P hendaklah bermakna. menganalisa maklumat utk sampai kpd satu keputusan . memanipulasi objek. berkesan.Memperlihatkan bagaimana pengetahuan diperolehi .pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta. menarik dan menyeronokkan Penilaian berasaskan Ujian Rujukan Kriteria (URK) Bahan P&P yang berkesan Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah keunit pembelajaran yang baru. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai arasmasteri Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri - 7 . menyusun.Guru wujudkan suasana & bimbing .Pelajar berinteraksi dengan persekitaran mempuat peninjauan.Pembelajaran yg melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri . 1968] berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinann sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya.Mengajar bagaimana berfikir &mencari maklumat bagi diri sendiri – Tidak bergantung pada guru utk dapat maklumat / terima kesimpulan org lain . hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru (Pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan) .Mengumpul.([Bloom.Pelajar menerima cabaran untuk mencari pengetahuan secara sendiri .Penglibatan & interaksi pelajar yang tinggi Kepentingan . menangani persoalan dan kontroversi atau melakukan sesuati ujikaji Ciri .

Ciri: Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. . Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. masyarakat dan alam pekerjaan. Faedah pembejalaran secara kontekstual MURID Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian Boleh memindahkan kemahiran Boleh meneroka dan mendapatkan bukti Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit Dapat belajar secara kerjasama 8 .Model Pembelajaran Masteri Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian Tindakan susulan Aktiviti Pengayaan Ya Sudahkan murid mrnguasai Tidak Tindakan susulan Aktiviti Pemulihan Ya Tidak Unit Pembelajaran 2 • Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.

• KEPELBAGAIAN KECERDASAN Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) -PENGENALAN: . Kecerdasan linguistik / bahasa Kebolehan seseorang menggunakan kata-kata secara berkesan sama ada dengan lisan atau penulisan. 2. seseorang individu mempunyai sekurang-kurangnya lapan kepelbagaian kecerdasan seperti berikut: Kecerdasan linguistik / bahasa Kecerdasan Logik Matematik Kecerdasan Ruang Kecerdasan Muzik Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Naturalistik 1. 3.media massa Jenis-jenis kepelbagaian kecerdasan . menulis. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan seseorang kanak-kanak menggabungkan Matematik dan saintifik iaitu termasuklah kebolehan mengira pelbagai olahan serta dapat menyelesaikan masalah Matematik. Kecerdasan Ruang 9 . Menurut Howard Gardner.Menurut Howard Gardner. .rakan sebaya . setiap individu / kanak-kanak mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan.GURU Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. memberi ucapan dan dapat membuat hubungkait di antara satu sama lain.permakanan . ibubapa hendaklah berperanan memberi peluang kepada anak-anak mereka membangunkan kepelbagaian kecerdasan. membaca. bertutur.sekolah .Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan kanak-kanak .Selain daripada guru di sekolah. pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilik darjah.keluarga . Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.Setiap kanak-kanak mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangannya. Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan.persekitaran tempat tinggal . Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini boleh berkomunikasi secara berkesan melalui aktiviti mendengar.

3. 6.- Kebolehan seseorang mengesan dan menggambarkan bentuk. 7. Kecerdasan Intrapersonal Kebolehan memahami perasaan seseorang. bernasyid dll. Ia juga termasuk dalam kebolehan menghafal sesuatu dengan berlagu seperti menyanyi. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan ini. Kecerdasan Naturalistik Kebolehan menggunakan apa yang terdapat pada alam sekeliling seperta mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan dan haiwan. ruang. Kanak-kanak yang mengusai kecerdasan ini boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dan dapat mengawal perasaan apabila mereka berkawan.2. mempunyai kemahiran mengurus diri sendiri supaya dapat menghasilkan kecemerlangan dan motivasi diri dan dapat meningkatkan konsep kendiri yang positif serta dapat menguasai emosi dan kerohanian yang kuat untuk mengharungi alam kehidupan. matlamat dan citi-cita serta perasaannya sendiri. kepantasan dan keseimbangan.6 • Pengelolaan Aktiviti ( 2 jam) Pengelolaan aktiviti secara kelas 10 . Kecerdasan Interpersonal Kebolehan memahami perasaan diri sendiri seperti memahami kemahuan. 8. melukis serta mengukir. warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan dalam bentuk grafik seperti mencorak. 4. Kecerdasan Muzik Kebolehan mengesan nada dan melodi termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama yang mudah. 5. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan gerakan badan untuk menyatakan idea. fikiran dan perlakuan orang lain. perasaan dan menyelesaikan masalah termasuklah kemahiran fizikal koordinasi. berinteraksi dan memahami kemahuan.

Bilangan ahli yang kecil • • • • 3. Proses penerapan nilai murni AKTIVITI KUMPULAN 2. bilangan ahli yang kecil 5-8 orang Murid menjlnkan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil Pembelajaran secara kolaboratif atau usaha sama 1. Main bongkah Main permainan tradisioanl Cantuman puzzle Berkebun 11 . Main pondok. Murid menjalankan tugas bersama untuk menghasilkan satu hasil 5. • Contoh Aktiviti Kelas: bercerita circle time nyanyian/ gerakan lawatan luar bersoal jawab eksperimen Pengelolaan aktiviti secara kumpulan Kumpulan kecil . Proses pemupukan kemahiran sosial dan penyelesaian masalah 4.1. Pembelajaran secara koloboratif atau usahasama 6. kreatif dan inovatif 4. Pemupukan nilai murni seperti Kerjasama. hormat menghormati. Semua murid menjalankan aktiviti yang sama serentak 2. Keadilan dan Semangat bermasyarakat Pemupukan kemahiran berfikir secara kritis. Pembelajaran melalui rakan sebaya • Aktiviti yang boleh dijalankan .Main doh . Pemupukan kemahiran bersosial AKTIVITI KELAS 3.

6.• Penerokaan Permainan bahasa/matematik Kolaj/capan/renjisan/cetakan/melukis/ Pertandingan: menyusun huruf/perkataan/gambar bersiri Pengelolan aktiviti secara individu 1. Peluang untuk murid menumpukan kebolehan istimewa yang ada padanya bagi meningkatkan Kefahaman tentang sesuatu konsep 2. menganalisis dan menyelesaikan masalah AKTIVITI INDIVIDU 4. Murid bebas mencuba dan Meneroka dengan gaya tersendiri 3. Peluang untuk guru berinteraksi dengan murid secara individu serta membimbing mereka membuat keputusan 5. kerajinan dan sayangkan hak sendiri serta menghormati hak orang lain • Aktiviti individu Melukis gambar Menyusun gambar bersiri Menggunting/menampal Menguntai manik/bunga Mengenakan butang baju Membaca buku kecil/kad bacaan Main doh/suai pasang Membasuh tuala/ sapu tangan/peralatan mainan/peralatan makan 12 . Murid secara aktif membuat aktiviti seperti binaan dari bongkah. bermain dengan doh atau bermain suai pasang Peluang untuk mengaplikasikan Kemahiran berfikir seperti membuat Perbandingan. Peluang untuk mengukuhkan nilai Murni seperti berdikarai.

umpama kerangka sebuah bangunan • Proses memberi sokongan kepada murid semasa mereka mencuba atau mempelajari sesuatu pengetahuan atau kemahiran • Pengalaman pembelajaran secara kolaboratif daripada guru dan rakan sebaya • Bentuk bantuan -Tunjuk cara. bukan sebagai pemberi arahan • • • • • • • • Sharing & Constructing Memperkukuh idea murid Guru sebagai pemangkin Guru menjadi ahli kumpulan Guru-murid berkongsi untuk mencapai objektif Berkongsi selesaikan masalah Guru mencadang idea / petunjuk (clue) & murid buat keputusan Modeling Guru membuat percontohan terhadap sesuatu situasi untuk ditiru oleh murid secara langsung atau mempraktikkan amalan baik supaya menjadi ikutan secara tidak langsung oleh murid atau guru gunakan percontohan watak orang lain(Cth: Rasulullah) sebagai model Modeling boleh dilakukan dalam situasi sebenar. • memberikan bantuan mengikut tahap yang diperlukan pada Zon Perkembangan Proksima (ZPD) • menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah / tugasan. • memberikan motivasi & memberi dorongan. . kerjasama.sedia menjadi peserta dlm kumpulan kanak-kanak.3 Teknik P&P Prasekolah • Scaffolding • Teknik memperkukuh secara bersepadu setiap potensi . baik. bagus.3. keseimbangan emosi dan perkembangan bahasa. yaa.membantu mengikut kadar kebolehan murid. tidak rasa terancam atau takut Kata-kata lisan yang menyokong – “ ahaa. pandai… Ulang atau perluas jawapan • • • • • • 13 . perkukuh konsep. • menggalakkan berdikari • Guru…. tidak menyergah . • memberi peneguhan utk. Verbal dan Non-verbal • beri galakan berinteraksi untuk mewujudkan persefahaman. melalui penceritaan. menggunakan gambar atau tayangan video Modeling amalan baik oleh guru hendaklah secara berterusan seperti cara bercakap atau penampilan diri Murid hilang kepercayaan jika guru “cakap tak serupa bikin” Attending memberi perhatian dengan komunikasi mesra belaian melalui bahasa yang memujuk tidak mengugut. . cuba lagi….

14 .pastikan guru/bahan berada di tempat strategik yang dapat dilihat oleh semua murid atau dibuat dalam kumpulan kecil • Tunjukcara implisit (Implicit Demo): . rasa dihargai diberi perhatian Didorong untuk menghasilkan yang terbaik Prompting Satu cara layanan untuk mencapai matlamat Memberi pandu arah yang jelas dan tersusun Menggunakan pemujukan Lebih memberi pengesyoran beri teguran secara positif supaya tidak membunuh minat & semangat belajar memberi penyataan pandu/tunjuk hala dan "coaching“ guru mendengar secara aktif dan membuat maklum balas memberi penerangan dan arahan memberi motivasi Mengingat semula (reflksi) Menggalakkan murid merenung. bahu atau bahagian belakang Tidak menghukum salah atau betul Situasi penuh kasih sayang Meninggalkan kesan positif. anggukan.menunjukkan bagaimana sesuatu tugasan atau kemahiran dilaksanakan . imbas kembali pengalaman Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid Semasa memulakan tajuk baru / memahami konsep dan pengukuhan Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid dilalui • Tunjukcara • Tunjukcara eksplisit (Explicit Demo): .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Gerak isyarat non-verbal spt. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. tunjuk tanda jempul Sentuhan kepala. tepuk tangan. tulis jawapan di papan tulis. “Bagaimana acuan begitulah kuihnya” • - Simulasi / Main Peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. senyum.pelakuan dan gaya tingkah laku dan bahasa yang ditunjukkan oleh seseorang yang menjadi ikutan. melalui bukan sahaja bahasa tetapi dengan perlakuannya sekali .

tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. -Ulangan kadang-kadang diperlukan untuk memastikan maklumat diterima dengan berkesan.- - • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.boleh diaplikasi dalam kebanyakan tunjang pengajaran .pilihan sebaiknya lagu yang pendek dan berulang-ulang .boleh diiringi alat muzik atau perkusi .nyanyian tidak kaku. -Guna laras bahasa kanak-kanak.murid minat dan gemar menyanyi / mengikut melodi serta membuat pergerakan .menyanyi adalah salah satu strategi yang boleh menarik minat murid .guru perlu membuat tunjukcara / sama-sama membuat pergerakan Penerangan • Penjelasan sesuatu idea atau konsep kepada murid dengan bahasa dan cara yang sesuai dengan kebolehan mereka. sepadukan nyanyian dengan pergerakan kreatif/ sambil menari/ membuat pergerakan mengikut seni kata . • • Penyoalan/ Soal Jawab Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. Soalan jenis bercapah / konvergen – menggalakkan kemahiranberfikir Memandu untuk mencapai objektif penyoalan Menyoal mengikut aras yang sesuai Mempunyai hentian untuk memberi masa murid memikirkan jawapan - 15 . Nyanyian . Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. kejelasan suara dan intonasi penting dalam penyampaian penerangan -Gaya bahasa bertutur dengan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang yang lebih dewasa. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajarpelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.gunakan carta lagu untuk sepadukan dengan kebolehan membaca atau mengenal seni kata . Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. -Faktor gaya bahasa . -Penerangan dibuat dalam suasana murid dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan disampaikan dengan suara yang jelas. mendengar rakaman dan sebagainya. televisyen.

frasa. penyelesaian masalah Bercerita - Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.Latihan pemahaman. .Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. .Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. membaca dan menulis dikalangan pelajar. Layan jawapan dengan memberi pujian dan galakan Mencabar sesuatu jawapan yang difikir betul / salah Mendorong / menggalakkan pemikiran semula Berfokus daripada soalan umum kepada yang khusus Pembentukan soalan jelas dari segi aras. bertutur. bermula dari tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks Guru berperanan sebagai pemudahcara dan memberi motivasi Contoh tugasan: melengkapkan gambar. mencari jalan pulang. gerak laku dan kawalan mata. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. puzzle. . suara. model. Kepentingan Penyoalan Menambah daya ingatan dan pengetahuan Guru dapat kesan tahap mana pengetahuan murid Meningkatkan rapport guru dan murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat dari yang mudah ke isu yang kompleks Mengesan sikap individu atau kumpulan murid terhadap isu atau subjek Berasaskan Tugasan (Task. kemuncak dan kesudahan cerita. dan maksud Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. 16 .• • • Bertujuan memperluaskan idea Sebarkan soalan kepada semua murid. ”explore race”. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan.based) Berasaskan pendekatan komunikatif dan menggalakkan murid berkomunikasi untuk melaksanakan sesuatu tugasan mengikut masa Arahan guru perlu jelas dan berfokus supaya murid mudah dapat mengikuti peraturan melaksanakan tugasan Penegasan masa penting supaya tugasan dapat dibuat mengikut masa Tugasan boleh dibuat antara pasangan murid atau antara kumpulan murid Tugasan boleh berbentuk pertandingan atau persaingan antara individu atau kumpulan Guru boleh adakan hadiah/ token atau ganjaran untuk motivasikan murid Dapat meningkatkan rapport guru--murid dan murid--murid Perkembangan pengetahuan secara berperingkat .

• Kepentingan Teknik Bercerita . - - • - 17 .- Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Kemudian. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. . Guru boleh menggunakan BBM . nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. gerak tangan. Ia meningkatkan lagi kemahiran mendengar murid dan daya kreativiti murid-murid Lakonan/ Drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. keratan akhbar dan keratan majalah . Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Cerita yang bertema moral dapat membantu murid-murid menghayati nilai-nilai murni. elektif dan audiolingual.Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur. unsur paralinguistik (jeda.Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Ini adalah kerana murid-murid yang tertarik kepada cerita ingin mendengar dengan teliti dan dengan itu tidak mungkin akan menimbulkan masalah disiplin. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan. Ini adalah kerana murid-murid belajar melalui peniruan watak-watak baik yang ditonjolkan dalam cerita. . Guru perlu hafazkan frasa atau ayat-ayat penting untuk melicinkan penceritaan. gambar kartun.Ia memotivasikan murid-murid untuk minat belajar dalam suasana yang menggembirakan. . kecerdasan dan minat murid-murid. objek-objek sebenar atau kostium yang sesuai.kad gambar atau gambar bersiri. . Cerita dapat mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. Ia dapat memperluaskan pengalaman murid jika cerita itu dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. nilai-nilai murni boleh diterapkan ke dalam cerita-cerita tersebut.Pembelajaran yang berlaku melalui cerita adalah lebih kekal dan diingati lebih lama. . - Setengah-setengah cerita dapat melibatkan murid-murid secara aktif.Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.Sediakan kad-kad perkataan. bercerita boleh menjadi suatu strategi pengajaran yang memusatkan kepada muridmurid. Dengan itu. Oleh itu.

Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid. memberi dan berkongsi sesuatu. Lakonan/ drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.- Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. membuat penemuan. 18 . Murid bebas meluahkan sesuatu. disamping dapat menyuburkan sahsiah dan keyakinan murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful