Cara menyimpan data ke CD atau DVD.

1. pilih favourite atau data. 2. Pilih Make data CD atau Make data DVD. 3. selanjutnya, klik add dan pilih data-data yang ingin disalin. 4. Perhatikan juga kapasiti yang masih ada.Jika yang ditampilkan area hijau atau kuning, bererti kapasiti data masih mencukupi untuk disimpan di CD. Jadi Anda dapat terus pergi ke langkah berikutnya. Tetapi jika penambahan data menyebabkan area merah, maka lakukan pengurangan dengan cara memadam sebahagian datanya hingga menampakkan area hijau atau kuning. 5. Klik Close jika Anda merasa semua data telah ditambahkan dan kapasitinya masih mampu disimpan CD. 6. Klik Next. 7. Bila perlu, atur kelajuan dengan menetapkan pilihan dengan kelajuan yang lebih rendah agar data yang telah tercopy ke dalam CD benar-benar dapat dibuka. Caranya klik tanda segitiga di tepinya. Atur kelajuan pada WritingSpeed.

Cara menyimpan data ke CD atau DVD.

1. pilih favourite atau data. 2. Pilih Make data CD atau Make data DVD. 3. selanjutnya, klik add dan pilih data-data yang ingin disalin. 4. Perhatikan juga kapasiti yang masih ada.Jika yang ditampilkan area hijau atau kuning, bererti kapasiti data masih mencukupi untuk disimpan di CD. Jadi Anda dapat terus pergi ke langkah berikutnya. Tetapi jika penambahan data menyebabkan area merah, maka lakukan pengurangan dengan cara memadam sebahagian datanya hingga menampakkan area hijau atau kuning. 5. Klik Close jika Anda merasa semua data telah ditambahkan dan kapasitinya masih mampu disimpan CD. 6. Klik Next. 7. Bila perlu, atur kelajuan dengan menetapkan pilihan dengan kelajuan yang lebih rendah agar data yang telah tercopy ke dalam CD benar-benar dapat dibuka. Caranya klik tanda segitiga di tepinya. Atur kelajuan pada WritingSpeed. 8. Centang tanda Allow files to be added later (Multisession disc), agar bisa Anda lakukan penambahan file ke keping CD tersebut di lain waktu (sepanjang masih ada sisa kapasitas kosong di keping CD). 9. Klik Burn. 10. Tunggu sesaat hingga proses burning selesai yang ditunjukkan dengan kotak konfirmasi seperti berikut.