PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM3104) SOALAN TUTORIAL MINGGU KESEBELAS

PENSYARAH : PN ARBAKYAH BT HASSAN KELAS : TAHUN 3 SEM 5 KAJIAN SOSIAL

1. Ada pendapat yang mengatakan penguasaan kosa kata dapat membantu pelajar menguasai kemahiran menulis. Berdasarkan pernyataan tersebut jelaskan kepentingan penguasaan kosa kata dalam jenis-jenis karangan berikut: a) b) c) d) terkawal berpandu separa terkawal bebas

2. Nyatakan beberapa kaedah yang difikirkan sesuai bagi meningkatkan penguasaan kosa kata murid

Ab//2013