Pendidikan Inklusif DEFINISI

• Pendidikan Inklusif melibatkan pelajar dengan berkeperluan khas di dalam kelas biasa. • Bantuan yang sesuai akan diberikan kepada mereka bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya mereka.(KamariahJarji,1994).

PENCALONAN • Pencalonan dibuat berdasarkan kemampuan dan prestasi pelajar berkeperluan khas yang berada di program pendidikan khas integrasi yang dikenalpasti boleh : .Menduduki peperiksaan awam .Mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam aliran perdana .Bersosialisasi .

. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid/“childcentered”. iv. Kanak-kanak mempunyai banyak persamaan ii. iii. Semua kanak-kanak boleh dibekalkan dengan kualit pendidikan yang tinggi. Agen yang baik boleh mengajar semua jenis kanak-kanak.KONSEP DAN DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF • Berkaitan dengan “pendemokrasian” pendidikan dan konsep keadilan kepada: i.

Mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat. Membolehkan pelajar pendidikan khas mendapat tempat yang sama dalam pendidikan. II. Membolehkan mereka hidup berdikari mengikut kelaziman orang normal. . IV. Membolehkan pelajar pendidikan khas tersebut menyesuaikan diri dalam semua aspek kurikulum dan kokurikulum sejak dari awal. VI. III. V.OBJEKTIF PENDIDIKAN INKLUSIF I. Membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kemahiran dan kebolehan yang setanding dengan rakan-rakan yang normal. Menempatkan pelajar pendidikan khas ini dalam persekitaran yang seakan normal mengikut kesesuaian pendidikan .

. berkarya dan belajar.PENEKANAN DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF • Pemupukan budaya ilmu. • Pendidikan teknik dan vokesional spt pelajaran Kemahiran Hidup dan pelajaran Reka Cipta. • Menanam semangat kenegaraan melalui sifat patriotisme dan perpaduan. • Pemupukan budaya niaga & keusahawanan. • Penerapan nilai-nilai murni. • Pendidikan sains teknologi serta penguasaan bahasa lain. iaitu melalui amalan membaca berfikir. • Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang komputer.

daya saing dan daya tahan. • Berikan penekanan kepada kurikulum bersepadu • Waktu bimbingan / resos dicatatkan dalam jadula waktu peribadi dan penulisan rph adalah sama. Sediakan aktiviti P&P yg menarik. • Berasaskan kepada prinsip pengajaran iaitu dari senang ke susah dan dari mudah ke kompleks. Galakan kemahiran komunikasi dan interaksi. • • . • Murid berkeperluan khas ditempatkan ke kelas mengikut keputusan mesyuarat . Guru pendidikan khas akan bersama murid berkeperluan khas sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. • Melibatkan pelajar dalam pengajaran dan bina keyakinan diri. • Pelajar berkeperluan khas diberi tempoh percubaan 3 bulan untuk tujuan penyesuaian di program pendidikan inklusif.PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF • Fleksibel dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan pengubahsuaian kurikulum mengikut aras dan keupayaan pelajar.

• Pelajar berkeperluan khas yang gagal melepasi penilaian dalam tempoh percubaan akan kembali semula ke program pendidikan pra inklusif.PENILAIAN: • Penilaian pelajar berkeperluan khas dibuat dengan menggunakan senarai semak / ujian formatif dan sumatif dari aspek: • Tingkah laku • Sosial • Akademik • Pelajar berkeperluan khas yang berjaya melepasi penilaian akan terus berada di program pendidikan inklusif. .

• Pelajar pendidikan khas diberi peluang untuk mengambil peperiksaan awam . • Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas. • Guru kelas biasa boleh merujuk atau meminta bantuan daripada guru pendidikan khas (guru pendamping) sekiranya terdapat sebarang masalah samada dari segi pembelajaran atau tingkahlaku.BENTUK PENDIDIKAN INKLUSIF PENDIDIKAN INKLUSIF SEPENUH MASA • pelajar mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti pelajar biasa.

. •Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan pelajar biasa. •Senarai nama pelajar pada daftar program Pendidikan Khas.PENDIDIKAN SEPARA INKLUSIF •Pelajar mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. •Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping. •Program Pendidikan Inklusif ini boleh dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah bergantung kepada laporan prestas atau RPI oleh guru untuk menentukan samada pelajar itu layak atau tidak. •Waktu selebihnya mengikuti program di kelas pendidikan khas.

Memungkinkan pelajar pendidikan khas mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat. Pelajar aliran perdana mendapat keuntungan dari usaha mereka membantu. Menyediakan lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar pendidikan khas untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan. Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah.KEBAIKAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. . Semua pelajar menikmati faedah dari pembelajaran bersama guru pendamping/ resos. 3. Memberi peluang kepada mereka menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal. 7. 5. 8. 2. 6. Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful