Pendidikan Inklusif DEFINISI

• Pendidikan Inklusif melibatkan pelajar dengan berkeperluan khas di dalam kelas biasa. • Bantuan yang sesuai akan diberikan kepada mereka bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya mereka.(KamariahJarji,1994).

Bersosialisasi .Menduduki peperiksaan awam .Mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam aliran perdana .PENCALONAN • Pencalonan dibuat berdasarkan kemampuan dan prestasi pelajar berkeperluan khas yang berada di program pendidikan khas integrasi yang dikenalpasti boleh : .

Semua kanak-kanak boleh dibekalkan dengan kualit pendidikan yang tinggi. Kanak-kanak mempunyai banyak persamaan ii. .KONSEP DAN DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF • Berkaitan dengan “pendemokrasian” pendidikan dan konsep keadilan kepada: i. Agen yang baik boleh mengajar semua jenis kanak-kanak. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid/“childcentered”. iv. iii.

VI. Menempatkan pelajar pendidikan khas ini dalam persekitaran yang seakan normal mengikut kesesuaian pendidikan . Membolehkan pelajar pendidikan khas tersebut menyesuaikan diri dalam semua aspek kurikulum dan kokurikulum sejak dari awal. IV. . V. Membolehkan mereka hidup berdikari mengikut kelaziman orang normal. III. Membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kemahiran dan kebolehan yang setanding dengan rakan-rakan yang normal. Membolehkan pelajar pendidikan khas mendapat tempat yang sama dalam pendidikan. Mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat.OBJEKTIF PENDIDIKAN INKLUSIF I. II.

berkarya dan belajar. • Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang komputer. • Pendidikan sains teknologi serta penguasaan bahasa lain. • Menanam semangat kenegaraan melalui sifat patriotisme dan perpaduan. . • Pendidikan teknik dan vokesional spt pelajaran Kemahiran Hidup dan pelajaran Reka Cipta.PENEKANAN DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF • Pemupukan budaya ilmu. • Penerapan nilai-nilai murni. iaitu melalui amalan membaca berfikir. • Pemupukan budaya niaga & keusahawanan.

• Murid berkeperluan khas ditempatkan ke kelas mengikut keputusan mesyuarat . Sediakan aktiviti P&P yg menarik. • Berasaskan kepada prinsip pengajaran iaitu dari senang ke susah dan dari mudah ke kompleks. • Pelajar berkeperluan khas diberi tempoh percubaan 3 bulan untuk tujuan penyesuaian di program pendidikan inklusif. • • . Guru pendidikan khas akan bersama murid berkeperluan khas sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. • Melibatkan pelajar dalam pengajaran dan bina keyakinan diri. daya saing dan daya tahan. Galakan kemahiran komunikasi dan interaksi.PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF • Fleksibel dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan pengubahsuaian kurikulum mengikut aras dan keupayaan pelajar. • Berikan penekanan kepada kurikulum bersepadu • Waktu bimbingan / resos dicatatkan dalam jadula waktu peribadi dan penulisan rph adalah sama.

• Pelajar berkeperluan khas yang gagal melepasi penilaian dalam tempoh percubaan akan kembali semula ke program pendidikan pra inklusif.PENILAIAN: • Penilaian pelajar berkeperluan khas dibuat dengan menggunakan senarai semak / ujian formatif dan sumatif dari aspek: • Tingkah laku • Sosial • Akademik • Pelajar berkeperluan khas yang berjaya melepasi penilaian akan terus berada di program pendidikan inklusif. .

• Guru kelas biasa boleh merujuk atau meminta bantuan daripada guru pendidikan khas (guru pendamping) sekiranya terdapat sebarang masalah samada dari segi pembelajaran atau tingkahlaku. • Pelajar pendidikan khas diberi peluang untuk mengambil peperiksaan awam . • Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas.BENTUK PENDIDIKAN INKLUSIF PENDIDIKAN INKLUSIF SEPENUH MASA • pelajar mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti pelajar biasa.

•Senarai nama pelajar pada daftar program Pendidikan Khas.PENDIDIKAN SEPARA INKLUSIF •Pelajar mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. •Waktu selebihnya mengikuti program di kelas pendidikan khas. •Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping. . •Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan pelajar biasa. •Program Pendidikan Inklusif ini boleh dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah bergantung kepada laporan prestas atau RPI oleh guru untuk menentukan samada pelajar itu layak atau tidak.

5. Semua pelajar menikmati faedah dari pembelajaran bersama guru pendamping/ resos. . Memberi peluang kepada mereka menimba pelbagai ilmu pengetahuan.KEBAIKAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Memungkinkan pelajar pendidikan khas mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat. 2. 8. 7. Menyediakan lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar pendidikan khas untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan. Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah. 3. Pelajar aliran perdana mendapat keuntungan dari usaha mereka membantu. 4. Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru. 6. Dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful