Pendidikan Inklusif DEFINISI

• Pendidikan Inklusif melibatkan pelajar dengan berkeperluan khas di dalam kelas biasa. • Bantuan yang sesuai akan diberikan kepada mereka bagi membolehkan mereka mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama rakan sebaya mereka.(KamariahJarji,1994).

PENCALONAN • Pencalonan dibuat berdasarkan kemampuan dan prestasi pelajar berkeperluan khas yang berada di program pendidikan khas integrasi yang dikenalpasti boleh : .Bersosialisasi .Mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam aliran perdana .Menduduki peperiksaan awam .

. Agen yang baik boleh mengajar semua jenis kanak-kanak.KONSEP DAN DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF • Berkaitan dengan “pendemokrasian” pendidikan dan konsep keadilan kepada: i. iv. Kanak-kanak mempunyai banyak persamaan ii. Semua kanak-kanak boleh dibekalkan dengan kualit pendidikan yang tinggi. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid/“childcentered”. iii.

V. IV. Menempatkan pelajar pendidikan khas ini dalam persekitaran yang seakan normal mengikut kesesuaian pendidikan . III. Membolehkan pelajar pendidikan khas tersebut menyesuaikan diri dalam semua aspek kurikulum dan kokurikulum sejak dari awal.OBJEKTIF PENDIDIKAN INKLUSIF I. Mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat. VI. II. Membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kemahiran dan kebolehan yang setanding dengan rakan-rakan yang normal. Membolehkan pelajar pendidikan khas mendapat tempat yang sama dalam pendidikan. . Membolehkan mereka hidup berdikari mengikut kelaziman orang normal.

• Pemupukan budaya niaga & keusahawanan.PENEKANAN DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF • Pemupukan budaya ilmu. • Penerapan nilai-nilai murni. • Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang komputer. • Pendidikan teknik dan vokesional spt pelajaran Kemahiran Hidup dan pelajaran Reka Cipta. iaitu melalui amalan membaca berfikir. . berkarya dan belajar. • Pendidikan sains teknologi serta penguasaan bahasa lain. • Menanam semangat kenegaraan melalui sifat patriotisme dan perpaduan.

• Berikan penekanan kepada kurikulum bersepadu • Waktu bimbingan / resos dicatatkan dalam jadula waktu peribadi dan penulisan rph adalah sama. • • . daya saing dan daya tahan. • Melibatkan pelajar dalam pengajaran dan bina keyakinan diri. • Berasaskan kepada prinsip pengajaran iaitu dari senang ke susah dan dari mudah ke kompleks. Guru pendidikan khas akan bersama murid berkeperluan khas sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. • Murid berkeperluan khas ditempatkan ke kelas mengikut keputusan mesyuarat . Sediakan aktiviti P&P yg menarik. • Pelajar berkeperluan khas diberi tempoh percubaan 3 bulan untuk tujuan penyesuaian di program pendidikan inklusif. Galakan kemahiran komunikasi dan interaksi.PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF • Fleksibel dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan pengubahsuaian kurikulum mengikut aras dan keupayaan pelajar.

• Pelajar berkeperluan khas yang gagal melepasi penilaian dalam tempoh percubaan akan kembali semula ke program pendidikan pra inklusif.PENILAIAN: • Penilaian pelajar berkeperluan khas dibuat dengan menggunakan senarai semak / ujian formatif dan sumatif dari aspek: • Tingkah laku • Sosial • Akademik • Pelajar berkeperluan khas yang berjaya melepasi penilaian akan terus berada di program pendidikan inklusif. .

• Pelajar pendidikan khas diberi peluang untuk mengambil peperiksaan awam . • Guru kelas biasa boleh merujuk atau meminta bantuan daripada guru pendidikan khas (guru pendamping) sekiranya terdapat sebarang masalah samada dari segi pembelajaran atau tingkahlaku.BENTUK PENDIDIKAN INKLUSIF PENDIDIKAN INKLUSIF SEPENUH MASA • pelajar mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti pelajar biasa. • Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas.

•Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan pelajar biasa. •Waktu selebihnya mengikuti program di kelas pendidikan khas. . •Program Pendidikan Inklusif ini boleh dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah bergantung kepada laporan prestas atau RPI oleh guru untuk menentukan samada pelajar itu layak atau tidak.PENDIDIKAN SEPARA INKLUSIF •Pelajar mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. •Senarai nama pelajar pada daftar program Pendidikan Khas. •Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping.

4. Penglibatan ibu bapa dalam komuniti sekolah. Memberi peluang kepada mereka menimba pelbagai ilmu pengetahuan. 6. Pelajar aliran perdana mendapat keuntungan dari usaha mereka membantu. Meningkatkan kerjasama antara pentadbir dengan guru-guru. 8. Menyediakan lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar pendidikan khas untuk berdikari dan memperolehi peluang pekerjaan. 3. 7. 2. .KEBAIKAN PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Dapat berinteraksi dengan semua pelajar normal. 5. Memungkinkan pelajar pendidikan khas mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat. Semua pelajar menikmati faedah dari pembelajaran bersama guru pendamping/ resos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful