Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia

Allah SWT menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berkata “Iqra!”, pada ayat pertama di dalam Al-Qur’an. Iqra bukan hanya berarti“bacalah”, namun juga berarti “belajarlah”. Begitu Maha Segalanya Allah SWT, hingga menurunkan satu kalimat pertama dalam wahyuNya yang ternyata mempunyai arti dan makna yang sangat berguna sekali bagi kelangsungan kehidupan manusia Bumi dikemudian hari. ***** Bagaimana mungkin seorang Muhammad membaca? Beliau adalah seorang buta huruf. Beliau bukan seorang ilmuwan. Beliau bukanlah seorang pengarang. Dan, Al-Qur‟an tidak diwahyukan secara berurutan. Namun sesuai kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau. Selama diwahyukan , Al-Qur‟an tidak diturunkan berdasarkan ayat demi ayat yang berurutan, selalu acak, beda surah, beda ayat, beda kota, beda keadaan. Kemudian dihafalkannya beserta semua sahabatnya agar tidak saling lupa. Namun ketika tiap ayat di Al-Qur‟an yang telah diwahyukan tersebut disusun, ternyata menjadi beraturan! Itulah salah satu kitab Ilahi yang sempurna, mukzizat yang tiada duanya karena tidak hanya dapat dinikmati oleh Rasul dan kaum di zamannya, namun oleh segenap umatnya hingga akhir zaman (for all mindkind). ***** Di dalam Islam, ada tiga pilar yang harus dikerjakan untuk menjadi manusia yang selalu bertaqwa dan berbudaya dengan baik. Yaitu, percaya kepada Allah, menggali ilmu(ilm), dan mencintai sesama manusia.

SCIENCE IS FUN..!

Islam sering kali diberikan gambaran oleh orang-orang dan golongan yang tidak pernah mengenalnya sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan tidak pernah menggalakkan umatnya untuk menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu pengetahhuan. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi justru bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Sejarah adalah fakta, dan fakta adalah sejarah. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam berbagai bidang keilmuwan. Pada masa lalu dan memang sudah ajaran Islam, bahwa jika seseorang menemukan alat atau apapun yang belum ada manusia yang menciptakannya, maka wajiblah baginya untuk menyebarkan hasil temuannya itu. Menyebarkannya kepada umat manusia agar mereka semakin dapat mempermudah pekerjaannya dan menjadikan mereka semakin bersyukur kepada Allah.

Mereka tidak menuntut satu apapun, termasuk “hak paten” atau “upeti” lainnya akibat temuannya tersebut.

politik. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. matematika dan kesastraan. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. lalu dipatenkan atas nama mereka masing-masing untuk mencari keuntungan. kimia. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Dalam bidang kedokteran. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia  Abu Bakar Muhammad bin Zakaria arRazi atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 – 930. Ia lahir di Rayy. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. astronomi dan sebagainya. kemasyarakatan. Teheran pada tahun 251 H. Misalkan. kesusasteraan./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. Banyak sekali penemuan-penemuan dari kebudayaan Islam yang tak tercatat sejarah. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit “alergi asma”. pengobatan. tetapi mereka juga menguasai keilmuwan tersebut dalam masa yang singkat dan dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. dan ilmuwan pertama yang . diantaranya adalah keilmuwan dalam bidang falsafah. sains. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. agama. Sekembalinya ke Teheran.Dan dari orang-orang baratlah ilmu-ilmu itu kemudian dicuri.

dan sebagainya.Optics. Pada salah satu tulisannya. Mekanika. Dia adalah seorang tokoh Islam yang mempelajari dan mengembangkan dunia Islam yang pertama. Ilmu tersebut kemudian berkembang dan kita mengenal sebagai ilmu kimia. Kedokteran.965 – Kairo 1039). adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. dan filsafat.  Abu Musa Jabir bin Hayyan / Jabir Ibnu Hayyan Orang-orang Eropa menamakannya Gebert. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. dengan nama Alhazen. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Mathematics. spatula dan mortar.  Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham atau Ibnu Haitham (Basra. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. . geometri. Pada bidang farmasi.menulis tentang alergi dan imunologi. pengobatan. falak. matematika. Fisika. Filosofi. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Bacon. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Bidang keahliannya. ia hidup antara tahun 721-815 M. Bidang lain: Physics. (dimana dia mengadakan peneltian) adalah bidang : Logika.

Ilmu Kedokteran. Al Khindi ahli adalah ilmuwan ensiklopedi. “tak ada yang sepandai Al-Kirmani dalam memahami geometri atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya yang tersulit. pengarang 270 buku. Musik. karena karya orisinil mereka dapat diketahui dalam bentuk tulisan ilmiah mereka sendiri. Tetapi para sejarawan kita sendiri maupun barat mengetahui dari buku-buku yang ditinggalkan bahwa mereka adalah orang Islam. . Abu Yusuf Yacub Ibnu Ishak Al-Kindi Dalam dunia barat dia dikenal dengan nama Al-Kindus. Matematika. Ia adalah murid dari Maslamah Al-Majriti. Al-Andalus. Al-Jazirah (sekarang terletak di Turki). Ia lalu kembali ke Al-Andalus dan tinggal di Sarqasta (Zaragoza). fisika.” Ia lalu pindah ke Harran. Menurut muridnya Al-Husain bin Muhammad Al-Husain bin Hayy AlTajibi. ahli matematika. kedokteran. Ia diketahui menjalankan praktik bedah seperti amputasi dan kauterisasi. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim dan ilmuwan sedang bidang disiplin ilmunya adalah: Filosofi. ahli filsafat Arab dan Yunani kuno. geografi. Memang sudah menjadi semacam adat kebiasaan orang barat pada masa lalu dengan melatinkan nama-nama orang terkemuka. farmasi. Ia mempelajari dan berkarya di bidang bidang geometri dan logika. Logika. musik.  Abul Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Kirmani adalah cendekiawan besar abad ke-12 dari Kordoba. Disana ia mempelajari geometri dan kedokteran. sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah orang tersebut muslim atau bukan. dan dalam mempertunjukkan seluruh bagian dan bentuknya.

Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran. Abul Qasim lahir di Zahra. Di kalangan bangsa Moor Andalusia. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12. teologi. kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. matematik. Bidang lain: Surgery. beliau adalah ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam . Spanyol. Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas azZahrawi adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad Pertengahan. dan selama lima abad Eropa Pertengahan. Rushd lahir 1126 dan meninggal dunia 1198. Dia lahir di Madinatuz Zahra‟. perubatan. Qarmati. buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. astronomi. geografi dan sains. termasuk di antaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif.   Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur al-Samarqandi al-Maturidi al-Hanafi atauAbu Mansyur Almaturiddi adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli di bidang ilmu kalam. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. dia dikenal dengan nama “El Zahrawi”. Medicine. Maturidi dilahirkan di Maturid. beliau berguru pada Abu Nasr al-`Ayadi and Abu Bakr Ahmad al-Jawzajani. dekat Samarqand. ahli fikah mazhab Maliki. yang terletak di sekitar Kordoba. Ia banyak menulis tentang Mu‟tazilah. dan Syiah. Di bidang ilmu agama. Dilahirkan di Sepanyol dan meninggal dunia di Maghribi. 936 – 1013 yang dikenal di Barat sebagaiAbulcasis. Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad adalah ahli falsafah.

dan pakar etik Ibnu Miskawaih. sarjana. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas didunia Islam. Di Barat. sejarawan. pengembara. determined Earth‟s circumference . beliau dikenal sebagai Averroes dan bapa kepada fahaman sekularisme. Bidang lain: Astronomy. sejarawan. filsafat.  Abu Raihan Al-Biruni merupakan matematikawan Persia. obat-obatan. Abu Raihan Al-Biruni dilahirkan di Khawarazmi. yang banyak menyumbang kepada bidang matematika. filsuf. Dia lahir 15 September 973 dan meninggal 13 Desember 1048. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. fisikawan.sejarah Islam. ahli farmasi dan guru. di universitas dan pusat sains yang didirikan oleh putera Abu Al Abbas Ma‟mun Khawarazmshah. Mathematics. astronom. Dia belajar matematika dan pengkajian bintang dari Abu Nashr Mansur. Abu Raihan Al-Biruni merupakan teman filsuf dan ahli obat-obatan Abu Ali AlHussain Ibn Abdallah Ibn Sina/Ibnu Sina. filsuf. penulis ensiklopedia. Turkmenistan atau Khiva di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam kekaisaran Persia.

Bukunya yang terkenal berjudul Al-jabar Wal Muqobalah. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi (780 – 850) adalah seorang pakar dalam bidang matematik. Mengapa ? Karena dia adalah seorang muslim yang pertama-tama dan ternama dalam ilmu Matematika dan ilmu hitung. Seorang dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan satu penelitian Al-Kimi atau sekarang lebih terkenal disebut ilmu Kimia.  Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi Hidup antara tahun 864-930 dan namanya dilatinkan menjadi Razes. astronomi dan geografi dari Iran. Disamping itu Al-Razi telah mengerjakan pula proses kimiawi seperti: Distilasi. sehingga orang sekarang tidak sulit mempelajarinya. kemudian buku tersebut disalin oleh orang-orang barat dan sampai sekarang ilmu itu kita kenal dengan nama Al-Jabar. Kalsinasi dan sebagainya dan bukunya tersebut merupakan . Nama itu kemudian dipakai orang-orang barat dalam arti kata Aritmatika atau ilmu hitung. Didalam penelitiannya pada waktu itu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi sudah menggunakan peralatan khusus dan secara sistimatis hasil karyanya dibukukan. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa algebra. Orang Eropa menyebutnya dengan AlGorisma.

Logic. 940 – 997 / 998) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Persia.  Abu Nasir Al-Farabi Orang barat menyebutnya dengan ALFARABIUS.suatu buku pegangan Lboratorium Kimia yang pertama di dunia. Nishapur. Etika. Pada tahun 959. matematikawan. Smallpox . serta mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi. Dia juga mempelajari pergerakan bulan.Ia juga ikut serta dalam penerjemahan Planispherium karya Ptolemeus. tapi kecil kemungkinan bahwa ia benar-benar salah satu penulisnya. Filosofi. Matematika. salah satu kawah di bulan dinamai Abul Wáfa sesuai dengan namanya. Philosophy. Astronomy. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan mengembangkan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Ia juga ditulis sebagai salah satu penulis Ensiklopedia Ikhwan As-Shafa. Iran. memperbaiki terjemahan Almagest.   Abul Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Buzjani (Buzhgan. Music. Chemistry. Abdul Qasim lahir di Madrid dan meninggal 1008 atau 1007 M). Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti adalah seorang astronom. dan ulama Arab Islam dari Al-Andalus (Spanyol yang dikuasai Islam). Al Farabi juga mengembangkan dan mempelajari ilmu Fisika. Bidang lain: Sociology. dan sebagainya. dan mempelajari matematika khususnya trigonometri di sana. memperbaiki tabel astronomi dari Al-Khwarizmi. Ia hidup tahun antara tahun 870-900 Masehi dan merupakan tokoh Islam yang pertama dalam bidang Logika. Politik. Ophthalmology. Abul Wafa pindah ke Irak. . Bidang lain: Medicine. menyusun tabel konversi kalender Persia ke kalender Hijriah. Political Science. alkimiawan.

Beliau juga mencatatkan jarak dan ketinggian sesuatu tempat dengan tepat. Afrika dan Asia. Seorang ilmuwan muslim dan Filosof besar pada waktu itu. tasik. Astronomy. yang hidup antara tahun 986-1037 M. bandarbandar besar. laluan perdagangan. sungai. Beberapa abad lamanya. Eropah menggunakan peta Al Idrisi dan turut menggunakan hasil kerja ilmuwan ini ialah Christopher Columbus. teluk. Geologi. Keistimewaannya antara lain pada masa umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur`an. budaya. Tokoh Geografi kurun ke-12 ini kemudiannya menghasilkan buku Nuzhah al Musytaq fi Ishtiraq al Afaq (Kenikmatan pada Keinginan Untuk Menjelajah Negeri-negeri) atau Roger’s Bookiaitu sebuah ensiklopedia geografi yang mengandungi peta dan informasi tentang negara Eropah. hingga kepadanya diberikan julukan Syeh Al-Rais. Mineralogi. bidang keahliannya adalah ilmu Kedokteran. Abu Ali Al-Husein Ibnu Sina atau dikenal dengan nama Avicenna. lengkap dengan membahagikan dunia kepada 7 iklim. Al Idrisi lahir 1099 Masihi di Ceuta. bukit dan lembah serta gunung-ganang. kerajaan dan cuaca negara-negara yang terdapat di dalam petanya. Juga dibidang Medicine. Beliau turut menggunakan semula garisan lintang dan garisan bujur yang diperkenalkan sebelumnya dalam peta yang dihasilkan. Buku ini mencatatkan perihal masyarakat. ilmu Fisika. . Philosophy. Sumbangan utama tokoh ini ialah menghasilkan peta bebola perak seberat 400 paun untuk Raja Roger II. Sepanyol dan meninggal pada 1166 Masihi.  Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup di Sicily. kemudian pada usia 18 tahun sudah mampu menguasai semua ilmu yang ada pada waktu itu. Mathematics.

Iran (Parsi) dan meninggal 4 Desember 1131 itu mempunyai nama asli Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami. Baru setelah gambar hasil pemotretan satelit jaman modern ini dipadukan dengan peta kuno karya muslimin bangsa Turki tersebut sangat nyata kebenarannya bahwa gambar yang ditorehkan dalam kulit tersebut memang sangat detail dan terperinci. Kahyyam yang lahir: 18 Mei 1048 di Nishapur. Bahkan hasil perbandingan dengan pemotretan dari angkasa luar yang dilakukan menggunakan satelit saat ini memiliki bentuk yang sangat mirip. Piri Reis pencipta peta dunia terlengkap dibuat pada tahun 1513. Sementara kawasan lainnya seperti benua Afrika dan Amerika sama sekali tergambar sangat berbeda. dan ahli astronomi.” Beliau paling dikenali kerana himpunan puisinya. peta yang dibuat diatas sepotong kulit rusa berukuran 90×65 centimeter tersebut benar-benar digambarkan lengkap dan cukup detail. Mulanya para sejarawan tidak percaya akan bukti keberadaan peta tersebut. Khayam adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang bermakna “pembuat khemah. Di peta yang terlihat jelas hanyalah kawasan Laut Timur Tengah. Rubaiyat Omar Khayyam. . (klik disini unuk membaca artikel: Ilmuwan Muslim Pencipta Peta Dunia Pertama)  Omar Al-Khayyám adalah seorang pemuisi. ahli matematik. Para ahli satelit sendiri pun merasa terkejut dengan model pemetaan yang dibuat oleh tokoh Muslimin tersebut.

Khususnya. ia memiliki banyak tulisan penting pada trigonometri. Salman Al Farisi. Pendidikan agama yang ia enyam selama masa kecil hingga mudanya menjadikan ia familiar dengan bahasa Aram. Abu Nashr Mansur dilahirkan di Khwarazm dari keluarga yang menguasai daerah itu.         Ibnu Nafis atau Ibn Al-Nafis Damishqui. Ma’mun Ar Rasyid yang hidup tahun 815. 17 Desember 1288 pada umur 77/78 tahun) Abu Nashr Mansur bin Ali (sekitar. yang dikembangkan dari tulisan Ptolomeus. Austria-Hongaria pada tahun 1900 dan meninggal di Spanyol pada tahun 1992. Muhammad Asad atau Leopold Weiss adalah seorang cendekiawan muslim. Al Nadim (990). Kebanyakan karya Abu Nashr berfokus pada matematika. Nizam Al Mulk (1067). namun beberapa karyanya pada astronomi. Miqdad bin Amru. 970 – 1036) merupakan matematikawan dari Khwarazm. Muhammad Asad terlahir sebagai Leopold Weiss pada tahun 1900 di kota Lemberg. Dalam matematika. Inggris. Secara besar-besaran karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada 1924. Mishna. merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia (pada 1242). Ia banyak dikenal untuk penemuannya tentang hukum sinus. pelopor pembuat pasukan kalveleri/berkuda modern pertama. Ia merupakan guru Al-Biruni dan juga kolega penting para matematikawan. pembuat strategi perang kanal. mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa. abad 9 adalah pelopor pendiri perpustakaan umum pertama di dunia yang dikenal dengan Darul Hikmah di Baghdad. Ia juga memelihara karya Menelaus dari Alexandria dan mengerjakan kembali banyak teorema Yunani. pelopor pendiri universitas modern pertama di dunia yang dikenal dengan Nizamiyyah saat itu ditiru sistemnya oleh Oxford Univ. . abad ke 10 adalah pelopor pembuat katalog/ensiklopedi kebudayaan pertama. Penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan. Dia lahir di Lemberg. saat itu bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria(sekarang bernama Lviv dan terletak di Ukraina) dalam lingkungan keluarga Yahudi. Dia lahir di Damaskus (kini wilayah Suriah) tahun 1210 dan meninggal di Kairo (kini wilayah Mesir). meriam pelontar/tank. dan penulis beberapa buku tentang Islam termasuk salah satu tafsir Al Qur‟an modern yakni The Message of the Qur’an. ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru. Bersama mereka menorehkan karya penemuan besar dalam matematika dan mendedikasikan karyanya pada orang lain. Ia meninggal di daerah yang kini Afganistan dekat kota Ghazna. Kitab Perjanjian Lama serta teks-teks maupun tafsir dari Talmud. Ia kemudian menjadi pangeran dalam iklim politik. Gemara dan Targum.

menulis buku tentang fungsi organ tubuh. ahli bahasa. penulis ensiklopedia ilmu pengetahuan modern. lahir 27 Mei 1332/732H. ahli fisika. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari. Fakhruddin Razi (1290). ahli matematika. ilmuwan ensiklopedi. 5 jam. meneliti penyakit TBC. 46 menit dan 24 detik. ilmu bumi dengan menyatakan bumi itu bulat sebelum Galileo dengan bukunya Kitab Surah al Ardh. . Al Battani (sekitar 850 – 923) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Ibnu Khaldun. filosof. Ibnu Thufail (1185). ahli fisika. Ibnu Sina (1037) dikenal oleh barat dengan nama Aveciena. pelopor pembuat klasifikasi fungsi sosial pengetahuan yang dalam perkembangannya mengarah timbulnya berbagai jenis referensi dan karya bibliografi. dokter. ahli filsafat Yunani kuno. penulis novel filsafat paling awal Risalah Hayy Ibn Yaqzan kemudian dijiplak habis-habisan oleh Defoe dengan judul barunya Robinson Crusoe Ibnu Al Muqaffa (757). Diabetes dan penyakit yang ditimbulkan oleh efek fikiran. ahli tasawuf. menemukan logaritma (berasal dari nama Al Khwarizmi) dan aljabar (Al Jabr). pendidik ulung. psikolog. Al Battani lahir di Harran dekat Urfa. Al Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. dokter. Ikhwan Ash Shafa (983). (salah satu karya besarnya dijiplak bebas oleh Thomas Aquinas). pembuat serial pertama dan ensiklopedi pertama (bukanlah Marshall Cavendish seperti yang diakui sekarang). pengarang kitab Al Hayawan atau kitab tentang Binatang/ Ensiklopedia tentang Hewan.       Ibnu Khaldun (1406) seorang sejarahwan. pendiri filsafat sejarah dan sosiologi. filosof. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). Ibnu Rusydi (1198) dikenal oleh barat dengan nama Averusy. sosiologi dan ekonomi. ahli ilmu kalam. penulis kaidah kedokteran modern (dipakai sebagai referensi ilmu kedokteran barat). juga penemu variasi dalam gerakan bulan.      Al Ghazali (1111). Al Farabi (950). tabib/dokter. wafat 19 Maret 1406/808H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi. mengembangan ilmu Trigonometri dan Geometri bola serta penemu table Sinus dan Tangen. Al Khwarizmi (850). Abu Wafa’ (997). ahli musik dan filsafat Yunani.

memecahkan persamaan pangkat tiga dan empat melalui kerucutkerucut yang merupakan ilmu aljabar tertinggi dalam matematika modern. Ibnu Bajjah atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh merupakan filsuf dan dokter Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama Latinnya. Pemikirannya memiliki pengaruh yang jelas pada Ibnu Rushdi dan Yang Besar Albert. alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian sampai 3 desimal. penemu alat ukur ketinggian bintang kutub. (826 – 18 Februari 901) adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab.    Abu’l Hasan Tsabit bin Qurra’ bin Marwan al-Sabi al-Harrani. Matematika. ( jauh sebelum Galileo). Avempace. penemu hukum pemantulan dan pembiasan cahaya (jauh sebelum Snellius). Ia memiliki pengetahuan yang luas pada kedokteran. Al Battani (929). orbit planet-planet. membuat model planet (planetarium) jauh sebelum Copernicus. Ekspresi yang dicintainya ialah Gharib dan Motivahhed ekspresi yang diakui dan terkenal dari Gnostik Islam. Keppler. Umar Khayyam (1123). Tsabit menerjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy yang berjudul Geograpia. table astronomi. Leonardo da Vinci. Kebanyakan buku dan tulisannya tidak lengkap (atau teratur baik) karena kematiannya yang cepat. Ia lahir di Saragossa di tempat yang kini bernama Spanyol dan meninggal di Fez pada 1138. penyair.    Al Tusi atau Nasir al-Din Tusi (1274) astronom kawakan dari Damaskus yang melakukan penelitian tentang gerakan planet-planet. Sumbangan utamanya pada filsafat Islam ialah gagasannya pada Fenomenologi Jiwa. Ibnu Al Haytsam (1039) pelopor di bidang optik dengan kamus optiknya (Kitab Al Manazhir) jauh sebelum Roger Bacon. alat ukur gata gravitasi. Tsabit lahir di kota Harran. mengukur keliling bumi. Tsabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Baghdad atas ajakan Muhammad ibn Musa ibn Shakir. ahli astronom terbesar Islam. . penemu teori tentang getaran/trepidasi. Tsabit bin Qurrah (901). dan dikenal pula sebagai Thebit dalam bahasa Latin. dan Astronomi. menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya. menerangkan pertambahan ukuran bintang-bintang dekat zenit. Turki. dan Newton. namun sayangnya tak lengkap. mengetahui jarak bumi – matahari.

Di sekolah. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di keluarga miskin. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizier. pembagian fungsi tubuh manusia berdasarkan reaksi kimia komplek. ahli biologi Barat yang sezaman dengan Charles Darwin pernah berujar.” Al-Jahiz lah ahli biologi Muslim yang pertama kali mengembangkan sebuah teori evolusi …. asam. filsafat Arab. distilasi. Ilmuwan dari abad ke-9 M itu mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang untuk tetap bertahan hidup. Al Majriti (1007).   Jabir Ibnu Hayyan (813). kalsinasi. membuktikan hukum ketetapan massa (900 tahun sebelum Lavoisier)  Al Jahiz (869) menulis penelitian tentang ilmu hewan (zoology) pertama kali. mengolah asam sulfur. Sejarah peradaban Islam mencatat. asam nitrihidrokhlorik pelarut logam dan air raksa (jauh sebelum Mary Mercurie). Beliau bersekolah hingga usia 25 tahun. di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad. pembuat campuran komplek untuk cat. Irak pada 781 M. sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. identifikasi alkali. sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi. membagi zat kimia ke dalam kategori mineral. Untuk dapat bertahan hidup. ”Teori evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Irak ini merupakan ilmuwan Muslim pertama yang mencetuskan teori evolusi. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia. ahli kimia dengan berbagai eksperimennya. garam. Pengaruhnya begitu luas di kalangan ahli zoologi Muslim dan Barat. sejarah Arab dan Persia sebelum Islam. system penyulingan air. Para ahli biologi Muslim sampai meneliti berbagai hal tentang anorganik serta mineral. Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri. Al-Jahiz mempelajari banyak hal. penemu sejumlah perlengkapan alat laboraturium modern. Jhon William Draper. seperti puisi Arab. makhluk hidup harus berjuang. sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. papar dia. Abu Bakar Ar Razi (935). Meskipun harus berjuang membantu perekonomian keluarga yang morat-marit dengan menjual ikan. Ahli zoologi terkemuka dari Basra. Al-Jahiz lahir di Basra. serta Al-Qur‟an dan .. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. seperti yang pernah dialaminya semasa hidup…. soda api. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. ia tidak putus sekolah dan rajin berdiskusi di masjid tentang sains. nama aslinya. Al-Jahiz sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup (struggle for existence). nabati dan hewani (klasifikasi zat kimia) jauh sebelum Dalton.

zat warna. ekstrak minyak dan lemak. Al-Jahiz sudah mampu menjelaskan metode memperoleh ammonia dari kotoran binatang melalui penyulingan. kaidah mekanis. Al-Qazwini. Ilmuwan yang amat tersohor di kota Basra. teori evolusi. Sejak itu. kaca warna-warni. pengarang buku tentang kedokteran hewan yang pertama. Al-Jahiz pun tercatat sebagai ahli biologi pertama yang mencatat perubahan hidup burung melalui migrasi……. hidrostatika. Dia berasal dari keturunan sahabat Nabi . pengarang buku tentang pergerakkan benda-benda langit dan ilmu astronomi dan dipakai oleh Dante jauh kemudian. Dalam kitab itu dia menulis tentang kuman. pengarang kitab Sirr Al Asrar (rahasianya rahasia) tentang penyulingan minyak mentah. dia juga merupakan seorang ahli sejarah. Tak cuma itu. Rusia. Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and demonstration). teknik pengolahan logam. Karirnya sebagai penulis ia awali dengan menulis artikel. Sri Lanka dan China serta menghabiskan umurnya di Syiria dan Mesir. bahan-bahan dari kulit. pada abad ke-9 M. dan psikologi binatang. Dilahirkan di Baghdad. lampu tambang. Berkat teori-teori yang begitu cemerlang. teori gaya gravitasi (jauh 900 thn dari Newton) Al Farghani (870). bahan celup kain. ekstrak tanaman untuk keperluan obat. fisika. pembuatan sabun.       hadist…… Al-Jahiz juga merupakan penganut awal determinisme lingkungan. Khatib al-Baghdadi menuduh Al-Jahiz memplagiat sebagian pekerjaannya dari Kitab al-Hayawan of Aristotle. kincir air dan system kanal bawah tanah (sekarang yang terkenal Belanda). Mengembangkan penelitian tentang penyakit wanita dan kebidanan. Banu Musa bersaudara (abad ke 9). Menurutnya. dan Risalat mufakharat al-sudan „ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). ia terus menulis hingga menulis dua ratus buku semasa hidupnya…… Pada abad ke-11. teknik survei dan pembuatan tambang bawah tanah. lingkungan dapat menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu. penyakit campak dan cacar. pada tahun 816 M ia pindah ke Baghdad. tinta. penyakit mata. Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes). Dia pernah mengembara ke Sepanyol. pengarang buku tentang teknik pengukuran (geodesi) dan kontruksi keseimbangan. ahli kontruksi. Irak itu berhasil menuliskan kitab Ritab Al-Haywan (Buku tentang Binatang). Al-Jahiz pun dikenal sebagai ahli biologi terbesar yang pernah lahir di dunia Islam. pengarang buku Al Hiyal (buku alat-alat pintar) yang berisikan 100 macam mesin seperti pengisi tangki air otomatis. Abu Bakar Al Baytar (1340). Sosok dan pemikiran Al-Jahiz pun begitu berpengaruh terhadap ilmuwan Persia. Al-Damiri. Selain al-Hayawan. Asal muasal beragamnya warna kulit manusia terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal…. Suatu ketika. pembuatan ekstrak parfum/minyak wangi (sekarang Perancis yang terkenal). keramik. dan ilmuwan Mesir. sifat-sifat pengungkit/tuas. beliau juga menulis kitab al-Bukhala (Book of Misers or Avarice & the Avaricious).. Ketika itu Al-Jahiz masih di Basra. ketika ia berusia 93 tahun. geografi dan falsafah. teori zat padat. adaptasi. tambang. Al Khazini (1121). mengembangkan system taksonomi/ klasifikasi khusus ilmu hewan dan buku tentang kehidupan hewan. penyakit keturunan. Abul Hasan Ali Al-Masu’di merupakan salah seorang pakar sains Islam yang meninggal pada tahun 957. Kamaluddin Ad Damiri (1450). Al Razi (abad ke8). India. Al-Jahiz meninggal setelah lima puluh tahun menetap di Baghdad pada tahun 869.

membuat daftar koordinat daerah Volga-Caspian (daerah Rusia) dan sosiologi daerah tersebut. perintis alat astrolab planisferis yaitu mesin hitung analog pertama. pengembangan ilmu kedokteran gigi dan operasi gigi serta peralatan bedah gigi. Ia menyentuh aspek sosial dan kesusasteraan sejarah. Lebih dikenali sebagai Ibn al-Baitar. pengarang buku tentang anatomi mata. permasalahan pada mata.Muhammad. iaitu beliau adalah seorang pakar dalam pelbagai bidang. sebagai alat Bantu astronomi menghitung waktu terbit dan tenggelam serta titik kulminasi matahari dan bintang serta benda langit lainnya pada waktu tertentu. matematik. beliau dilahirkan di Malaga. Bidang lainnya: Astronomy. Spanyol. teknik dan jenis pengoperasian. Az Zahra (939). otak dan syaraf optik. Al Farazi (790). perbincangan mengenai agama dan penerangan geografi. Taqiuddin (1565). pembuat alat bedah/pembedahan . Al Ibadi (873). Ibnu Fadlan (abad 10). Non-Euclidean Geometry. Abdullah bin Mas‟ud. serta pakar perubatan dan penulis. menulis dan menggambarkan tentang sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia (Harvey 1628 dianggap pertama yang menemukannya). merupakan himpunan kisah perjalanan dan pembelajarannya. Dia juga menulis buku Al-Tanbih wa al-Ashraf. Bukunya Muruj adh-Dhahab wa Ma’adin alJawahir (Padang Emas dan Lombong Manikam) yang ditulis pada 943. Ibnu Nafis (1288). . Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn al-Baitar Dhiya al-Din alMalaqi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun meninggal pada tahun 1248. merintis jam mekanis pertama dan alarmnya yang digerakkan dengan pegas. yang merupakan buku terakhirnya         Nasir Al-Din Al-Tusi (1201–1274) adalah ahli sains Islam Syiah berkebangsaan Iran yang dikenali sebagai ahli falsafah. teologi. astronomi.

pemandu Vasco de Gamma dan menerbitkan buku panduan navigasi bagi pilot dan pelaut.   Ali Ibn Rabban Al-Tabari merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 838 – 870. Beliau tidak menghendaki adanya taklid dan bid‟ah yang tidak ada dasarnya dalam Al Qur‟an dan hadis. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas. Buku karangannya diantaranya adalah Al Muwaththa. Imam Syafi’i. qiyas dan ihtisan. dan kemaslahatan urf (adat) penduduk Madinah. nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy Syafi‟i. hadis. Dalam menetapkan ilmu fiqih. Imam Maliki. Rusia Selatan. Ibnu Batutah (1369).     Ibnu Khuradadhbih (abad 9). beliau berpedoman pada Al Qur‟an. Imam Maliki ini adalah guru Imam Syafi‟i. Srilangka. Beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 M. Beliau lahir di Madinah tahun 716 M. hadis. Beliau merupakan ulama besar di kawasan Arab. Ibnu Majid (abad 15). Irak. Imam Hanafi. Ajarannya dalam ilmu fiqih adalah selalu berpegang pada Al-Qur‟an dan hadis. Byzantium. karya geografi tentang kerajaan-kerajaan dan rute perjalanannya dari negeri-negeri China. India. Dalam menetapkan hukum fiqih beliau bersumber pada Al Qur‟an. membuat daftar koordinat dan sosiologi wilayah China. Lahir tahun 700 M di Kufah. beliau telah mahir . Menurut riwayat. nama lengkapnya adalah An Nukman bin Tsabit. ijma sahabat. Korea dan Jepang.

baqa. Huluqul Muslim. pengembangan rumpun alat musik gesek. ilmu. musik keroncong dan morisko. Dalam menetapkan ilmu fiqih. busur gesek pada alat musik gesek. ilmu filsafat. Al Idris (1154). Imam Hambali berpedoman pada Al Qur‟an. nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. dan ilmu akhlak. Dalam menetapkan hukum fiqih. . qiyamuhu binafsihi. Ajaran Imam Syafi‟i terkenal dengan Mazhab Syafi‟i yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. zona iklim dan sifatnya.beliau hidup antara tahun 870 – 950. sifat dasar laut mati. memperkenalkan teori musik. ada 13(wujud. membuat peta bumi dan globe dengan dilengkapi penjelasan penggunaan kompas. beliau lulus dalam spesialisasi hadis dari gurunya Imam Sufyan bin Uyaina. Adapun ajaran Asy‟ariah yang berkembang sampai saat ini adalah sifat wajib Allah swt. Ajaran Abu Hasan Al Asy‟ari dikenal dengan paham Asy‟ariah. Mesir. beliau sudah menghafal hadis yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa karya Imam Malik. ijma‟ dan qiyas. menerbitkan ensiklopedi geografi yang membahas gempa bumi. hayyan. Asia Tenggara. evolusi geologi (jauh sebelum Maghelan dan Weber). hayat. iradat. ilmu fiqih. Yaqut Hawami (1229). Beliau lahir di Baghdad tahun 855 M. geografi matematika dan politik. ahli musik klasik dan oleh muridnya musisi ulung Ziryab memperkenalkan ke Spanyol thn 822. Di usianya yang 15 tahun. basiran. Nur Al-Din Ibn Ishaq Al-Bitruji (1204) dikenali sebagai Alpetragius) di dunia barat merupakan salah seorang ahli sains Islam. „aliman. kecapi. Mekah. Baghdad. Beliau tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir. muridan. nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal Asy Syaibani. Imam Ghazali. sami‟an. Karena keluasan ilmunya. formasi geologis. Beliau lahir di Iran tahun 1058 M. kelompok gitar. dan negara lainnya. Al Mawsili (850). Pada usia 10 tahun. Buku karangan Imam Syafi‟i adalah Ar Risalah dan Al „Um. qidam. konsep gloss atau hiasan melodi. merumuskan pertama kali tentang hak-hak perlindungan binatang atau konservasi hewani. Abu Hasan Al Asy’ari adalah tokoh ilmuwan muslim di bidang ilmu tauhid. Abu Al-Nasr Al-Farabi atau dikenali sebagai Al-Pharabius di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains dan ahli falsafah Islam yang hebat di dalam dunia Islam pada ketika itu. dan fatwa para sahabat. sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat dan menjadi guru besar di Masjidil Haram. Safiuddin (1294). beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Beliau lahir di Baghdad tahun 873 M. sama‟. Ajarannya terkenal dengan nama Mazhab Hambali. sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah swt. Imam Syafi‟i berpedoman pada Al Qur‟an. mutakalliman). Al Mas’udi . ahli peta bumi. hadis. mukhalafatul lilhawadis. membuat kamus geografi pertama berdasarkan abjad berisikan nama kota dan tempat yang dikenal dan berisi informasi akurat mengenai ukuran bumi. Imam Hambali. wahdaniyat.           membaca dan menulis Arab pada usia 5 tahun. bashar dan kalam) ditambah dengan 7 sifat maknawiyah (qadiran. beliau telah hafal Al Quran 30 juz. qudrat. Kazakhstan. hadis. dan yang terkenal adalah Ihya‟ Ulumuddin. Pada usia 9 tahun. Dia berasal dari Farab. pengembangan notasi mensural. Ibnu Abdus Salam (abad 13). Karya beliau diantaranya adalah Tahafut Al Falasifah.

     Muhammad Abduh (Delta Nil. Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar. Abu-L ‘Abbas Ahmad ibn Khallikan adalah sarjana Muslim Kurdi pada abad ke-13. ia pindah ke Paris. dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. Ibnu Rusyid. dan bersalam al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmest Bond. Dia lahir Irbil. Suriah dan meninggal 30 Oktober 1282. dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah at-Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882. dalam bahasa Latin Averroes. Ia adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari. seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Shahih Muslim. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai “Kadi” (hakim) dan fisikawan. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat. yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan. ibn Khallikan memilih “bahan faktual untuk biografinya dengan sangat baik dari sisi pengetahuan akademis” dan buku ini juga menyebutkan “… ia adalah seorang yang menyumbangkan sumber berharga untuk karya kontemporer dan berisi petikan dari biografi yang lebih awal yang sudah tidak lagi ada.” Ia mulai mengerjakan karya ini dari tahun 1256 sampai dengan tahun 1274. adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). Ia adalah seorang „Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. Kairo. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Irak dan kemudian pindah bersama bapaknya ke Damaskus pada tahun 839. Dia lahir tahun 1126 – Marrakesh. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Pada tahun 1884. dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani. Maroko. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. putra dari Yusuf ibnu Ibrahim yang juga seorang matematikawan. Menurut Encyclopedia Britannica. Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi. Ahmad ibnu Yusuf al-Misri (835 – 912) adalah seorang matematikawan. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua. Di Libanon. ulasan. essai dan resume. 11 Juli 1905 ) adalah seorang pemikir muslim dari Mesir. Di dunia barat. . Karyanya yang paling terkenal adalah Wafayat al-Ayan (Berita Kematian Laki-laki Ulung) atau lebih dikenal sebagai Kamus Biografis. Kemudian ia pindah lagi ke Kairo. Ahmad ibnu Yusuf lahir di Baghdad. 1849 – Alexandria. 22 September 1211 -Damaskus. dan dari sini lah namanya mendapat tambahan al-Misri (dari Mesir). dan meninggal 10 Desember 1198). al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara’ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-’Abbad al-Badr lahir di Zulfa (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadan tahun 1353H (10 Desember 1934. Thomas Aquinas. termasuk pemikir semacam St.

H. ahli hadits. dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni. (800 – 873). Beliau juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al Manaawi. juga seorang jurnalis. Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. Suriah pada tanggal 4 Februari 1292. cendekiawan. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. sekaligus seorang mujtahid.M Forster.G Wells dan E. ia terlahir pada keluarga Inggris kelas menengah. 1070) “Al-Tulaytuli” (dari Toledo) adalah seorang qadi. Pickthall dimakamkan di pemakaman Muslim di Brookwood. kepala sekolah serta pemimpin politik dan agama. Terjemahannya ini menjadi terjemahan dalam bahasa Inggris pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim dan diakui oleh Universitas Al Azhar (Mesir). dan Koreksi Pergerakan Bintang-Bintang. Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab. 9 September 1926. Dia adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo. Dalam Kitab beliau yang berjudul Khusnul Muhadlarah beliau menyebutkan bahwa dari setiap guru yang aku datangi aku mendapatkan lisensi dan aku menghitungnya sampai sejumlah 150 ijazah dari 150 guru. Karyanya yang lain adalah Kumpulan Sejarah Bangsa Arab dan Non-Arab. Jalaluddin as-Suyuthi lahir 1445 (849H) – wafat 1505 (911H). Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. terjemahan ini oleh Times Literary Supplement disebut sebagai sebuah pencapaian penulisan yang besar. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.H Lawrence. Jafar Muhammad bin Musa bin Shakir Banu Musa. Mesir. Muhammad Marmaduke William Pickthall (1875-1936) adalah seorang intelektual Muslim Barat. ahli ushul. Beliau pernah berguru pada al Bulqini sampai wafatnya Al Bulqini. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir. Pickthall adalah juga seorang novelis. ahli ilmu kalam. yang terkenal dengan terjemahan Al Qur‟an yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris. ilmuwan dan sejarawan Al-Andalus. yang banyak dipelajari oleh para sejarawan. Dididik di Harrow. ahli ilmu nahwu. . Kairo. Ia menerbitkan terjemahannya atas Al Qur‟an (The meaning of the Holy Qur‟an). Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. penghafal Al-Quran. Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H). 1029 – Toledo. Ia bersama kedua saudaranya (Ahmad Banu Musa dan Hasan Banu Musa) sangat aktif menerjemahkan berbagai buku sains dari manuskrip Yunani dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan Al-Ma‟mun. Karyanya yang terkenal adalah Tabaqat Al-Umam (Klasifikasi Bangsa-Bangsa). serta pendiri Mazhab Maliki. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. yang akar keluarganya mencapai ksatria terkenal William sang penakluk. yang diakui oleh D. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. mendapat reputasi sebagai ahli masalah Timur Tengah.       Said Al-Andalusí (Almería. Dilahirkan di Damaskus. Ia merupakan pemeluk agama Kristen yang kemudian berpindah agama memeluk Islam. ketika menjadi pejabat di bawah pemerintahan Nizam dari Hyderabad. adalah seorang astronom dan matematikawan dari Baghdad. Pickthall berkelana ke banyak negara-negara Timur. dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. umur 84 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Mesir.

Ibnu Ismail Ibnu Al-Razzaz alJazari mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Karyanya ini sangat berbeda dengan . dan membuat sebuah mesin” (Donald Hill). Donald Routledge dalam bukunya Studies in Medieval Islamic Technology. suction pump. lengkap dengan rincian gambar-gambarnya dalam buku. Dia tinggal di Diyar Bakir. sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat. crankshaft. Bukunya ini berisi tentang teori dan praktik mekanik. Pada 1206 ia merampungkan sebuah karya dalam bentuk buku yang berkaitan dengan dunia teknik…………. Al-Jāḥiẓ (781 – Desember 868/Januari 869) adalah seorang cendekiawan Afrika-Arab yang berasal dari Afrika Timur. yang terletak diantara sisi utara Irak dan timur laut Syiria. ia begitu detail memaparkan instruksi untuk mendesain. Turki. ”Tak mungkin mengabaikan hasil karya Al-Jazari yang begitu penting. dan banyak lagi………. Al Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot…………. filsafat. “al-Jami Bain al-Ilm Wal „Aml alNafi Fi Sinat „at al-Hiyal” (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices). Iran. atas buku karya ahli teknik Muslim yang ternama. Al-Jazari………… Al Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri. diantaranya combustion engine. mengatakan bahwa hingga zaman modern ini. Seperti ayahnya ia mengabdi pada raja-raja Urtuq atau Artuqid di Diyar Bakir dari 1174 sampai 1200 sebagai ahli teknik. zoologi. selama abad kedua belas. Irak. dan polemik-polemik politik religi. sejarah. Ia merupakan sastrawan Arab dan memiliki karya-karya dalam bidang literatur Arab. Teologi Mu‟taziliyah. tidak satupun dari suatu kebudayaan yang dapat menandingi lengkapnya instruksi untuk merancang. merakit. Lahir dai Al Jazira. biologi. psikologi. memproduksi dan menyusun berbagai mesin sebagaimana yang disusun oleh AlJazari. programmable automation. seorang ahli teknik asal Inggris yang tertarik dengan sejarah teknologi. Dalam bukunya. Pengaruhnya pada filsafat Islam terutama berkaitan dengan isu etik. Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya. Kalimat di atas merupakan komentar Donald Hill.  Ahmad bin Muhammad Miskawaih.. Nama lengkapnya adalah Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari. Ia dipanggil Al-Jazari karena lahir di Al-Jazira. Ibnu Miskawaih (932-1030) merupakan filsuf Iran yang menonjol dari Ray. Ia merupakan tokoh politik yang aktif selama masa AlBooye.  Ibnu Ismail Al Jazari Ilmuwan Muslim Penemu Konsep Robotika Modern. tepatnya antara Sungai tigris dan Efrat………… Al-Jazari merupakan ahli teknik yang luar biasa pada masanya.

Donald Hill (1974). dalam buku Al-Jazari. Alat ini terdiri dari balok panjang yang ditopang di antara dua pilar dengan balok kayu horizontal…… Sementara Saqiya merupakan mesin bertenaga hewan. terdapat instruksi untuk merancang. Pasalnya. ilmuwan dan ahli teknik Muslim ini telah membawa masyarakat Islam pada abad ke-12 pada kejayaan. Ia hidup dan bekerja di Mesopotamia selama 25 tahun. Di tahun yang sama juga 1206. banyak orang yang berdecak kagum dengan hasil karya Al-Jazari. Isinya diilustrasikan dengan miniatur yang menakjubkan. Tenaga binatang yang digunakan adalah keledai maupun unta dan Saqiya terkenal pada zaman Roma……. pasokan air untuk minum. Ia mengabdi di istana Artuqid. yang dalam interval tertentu akan memberikan suara simbal dan burung berkicau. sebagai bentuk penghargaan atas karya besarnya. Shaduf dikenal pada masa kuno.. Shaduf maupun Saqiya. Kini replika jam gajah tersebut disusun kembali oleh London Science Museum. menjadi salah satu karya yang inspiratif. atau enam abad dan enam puluh delapan tahun setelah pengarangnya menyelesaikan karyanya. dan membuat mesin…………. Pasalnya. Hasil kerjanya ini kerap menarik perhatian bahkan dari dunia Barat………. Prinsip humanoid automation inilah yang mengilhami pengembangan robot masa sekarang…….. merakit. kata dia. yaitu jam air……… Ketertarikan Donald Hill terhadap karya Al-Jazari membuatnya terdorong untuk menerjemahkan karya Al-Jazari pada 1974. Dengan karya gemilangnya. begitu pentingnya karya Al-Jazari tersebut. Yaitu. Mekanisme sentralnya terdiri dari dua gigi. Al-Jazari merintis jalan ke sana dengan menguraikan mesin yang mampu menghasilkan air dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan mesin yang .. Al-Jazari memberikan kontribusi yang pentng bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat. baik di Mesir maupun Assyria. keperluan rumah tangga. Mesin pemompa air yang dipaparkan dalam bukunya. Namun demikian. Keunggulan buku tersebut mengundang decak kagum dari ahli teknik asal Inggris.karya ilmuwan lainnya. Bahkan ia pun menggambarkan metode rekonstruksi peralatan yang ia temukan. al-Jazari membuat jam gajah yang bekerja dengan tenaga air dan berat benda untuk menggerakkan secara otomatis sistem mekanis. Karyanya juga dianggap sebagai sebuah manuskrip terkenal di dunia. Sebab ahli teknik lainnya lebih banyak mengetahui teori saja atau mereka menyembunyikan pengetahuannya dari orang lain…………. Para ilmuwan Muslim melakukan eksplorasi peralatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. irigasi dan kepentingan industri merupakan hal vital di negara-negara Muslim.Tulisan AlJazari juga dianggap unik karena memberikan gambaran yang begitu detail dan jelas. karena dengan piawainya Al-Jazari membeberkan secara detail hal yang terkait dengan mekanika……… Dan merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam sejarah teknik. yang dianggap sebagai teks penting untuk mempelajari sejarah teknologi. kala itu di bawah naungan Sultan Nasir al-Din Mahmoud. Donald berkomentar bahwa dalam sejarah. yang sering menjadi masalah adalah terkait dengan alat yang efektif untuk memompa air dari sumber airnya……… Masyarakat zaman dulu memang telah memanfaatkan sejumlah peralatan untuk mendapatkan air. Terutama bagi sarjana teknik dari belahan negari Barat………… Jika menilik sejarah. Pada acara World of Islam Festival yang diselenggarakan di Inggris pada 1976. Science Museum merekonstruksi kerja gemilang Al-Jazari.

. silinder piston tersebut terhubung dengan pipa penyedot. namun digerakkan dengan tangan. mesin ketiganya adalah pengembangan dari Saqiya di mana tenaga air menggantikan tenaga binatang……… Satu mesin yang sejenis dengan Saqiya diletakkan di Sungai Yazid di Damaskus dan diperkirakan mampu memasok kebutuhan air di rumah sakit yang berada di dekat sungai tersebut……… Mesin keempat adalah mesin yang menggunakan balok dan tenaga binatang. Di Eropa hal ini baru terjadi pada abad 15. engkol mesin merupakan peralatan mekanis yang penting setelah roda. Bertrand Gille menyatakan bahwa sistem tersebut sebelumnya tak diketahui dan sangat terbatas penggunaannya……… Pada 1206 engkol mesin yang terhubung dengan sistem rod sepenuhnya dikembangkan pada mesin pemompa air yang dibuat Al-jazari.. Mesin itu diketahui merupakan mesin pertama kalinya yang menggunakan engkol sebagai bagian dari sebuah mesin. kala itu. Tetapi. Pada masa sebelumnya memang telah ditemukan engkol mesin. Al-Jazari. Penemuan engkol mesin sejenis itu oleh sejarawan teknologi dianggap sebagai peralatan mekanik yang paling penting bagi orang-orang Eropa yang hidup pada awal abad kelima belas. adalah mesin pompa yang digerakkan oleh air yang merupakan peralatan yang memperlihatkan kemajuan lebih radikal. Dua mesin pertamanya merupakan modifikasi terhadap Shaduf. Pompa . Dan hal itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa……… Pasalnya. …. Dan pipa penyedot selanjutnya menyedot air dari sumber air dan membagikannya ke sistem pasokan air. Sedangkan mesin kelima. Balok digerakkan secara naik turun oleh sebuah mekanisme yang melibatkan gigi gerigi dan sebuah engkol.. Ia menghasilkan gerakan berputar yang terus menerus.pernah ada sebelumnya. engkol yang terhubung dengan sistem rod di sebuah mesin yang berputar ceritanya lain……. Gerakan roda air yang ada dalam mesin itu menggerakan piston yang saling berhubungan……. memikul tanggung jawab untuk merancang lima mesin pada abad ketiga belas. Kemudian. Ini dilakukan tiga abad sebelum Francesco di Giorgio Martini melakukannya…….

Sedangkan tulang yang geser bisa kembali ke tempatnya semula. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya…………. Dalam buku Historigrafi Islam Kontemporer.. seorang penulis dari perpustakaan Viliyuddin Istanbul Turki menyatakan Al Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi……. ahli bedah. Al Zahrawi menganjurkan seorang dokter meminta bantuan .. Menurut catatan sejarah keluarga ayah Al Zahrawi aslinya dari Madinah yang pindah ke Andalusia. Kebanyakan dia melakukan pengobatan kepada para pasiennya secara cuma-cuma. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini…… Sebagai seorang dokter era kekalifahan. maupun ilmuan yang berasal dari Andalusia. Dia sering kali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya. dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern ini. Ayah Al Zahrawi merupakan seorang penguasa kedelapan dari Bani Umayyah di Andalusia yang bernama Abbas……….Al Zahrawi selain termasyhur sebagai dokter yang hebat juga termasyhur karena sebagai seorang Muslim yang taat. seperti patah maka harus digips. Dalam sebuah risalahnya.ini merupakan contoh awal dari double-acting principle. Selain itu dia juga meningkatkan perkembangan ekonomi dengan memperluas jalan dan pembangunan pasar. Sedangkan untuk kasus masalah tulang yang lebih gawat. Kota Al Zahra sendiri dibangun pada tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abd Al rahman Al Nasir III yang berkuasa antara tahun 912 hingga 961 Masehi.Al Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al Zahra yaitu sebuah kota yang terletak di dekat Kordoba di Andalusia yang sekarang dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa…….Kehebatan Al Zahrawi sebagai seorang dokter tak dapat diragukan lagi………… Salah satu sumbangan pemikiran Al Zahrawi yang begitu besar bagi kemajuan perkembangan ilmu kedokteran modern adalah penggunaan gips bagi penderita patah tulang maupun geser tulang agar tulang yang patah bisa tersambung kembali.Untuk menarik tulang lengan yang bergeser. Khalifah Al Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai tahun 976………… Dia melakukan perjanjian damai dengan kerajaan Kristen di Iberia utara dan menggunakan kondisi yang stabil untuk mengembangkan agrikultur melalui pembangunan irigasi. Selain membuka praktek pribadi. Abu Al Zahrawi merupakan seorang dokter.. Sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasiennya merupakan bagian dari amal atau sedekah. Taqi al-Din kemudian menjabarkannya kembali mesin kelima dalam bukunya pada abad keenam belas……  Abu Al Zahrawi / ALBUCASIS Sang Penemu Gips Era Islam. Tulang yang patah tersebut digips atau dibalut semacam semen………. Al Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al Hakam II yang memerintah Kordoba di Andalusia yang merupakan putra dari Kalifah Abdurrahman III (An-Nasir). jika terdapat tulang yang bergeser maka tulang tersebut harus ditarik supaya kembali tempatnya semula. dia menuliskan.

Salah satu risalah buku tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin oleh Simone di Genova dan Abraham Indaeus pada abad ke-13.. maka lengan terasa sakit karena masih lemah kondisinya. Dalam penyiapan obat-obatan itu. Risalah lain dalam Kitab Al Tasrif juga diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gerardo van Cremona di Toledo pada abad ke-12 dengan judul Liber Alsaharavi di Cirurgia. dengan menggunakan perban yang diikatkan ke lengan. dia mengenalkan tehnik sublimasi. Setelah itu. Terjemahan Kitab Al Tasrif pernah diterbitkan pada tahun 1519 dengan judul Liber Theoricae nec non Practicae Alsaharavii………. Kitab tersebut berisi penyiapan aneka obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan setelah dilakukannya proses operasi………….Al Zahrawi menjadi pakar kedokteran yang termasyhur pada zamannya. dokter harus melekatkan gips pada bagian tubuh yang tulangnya tadi sudah dikembalikan. Lalu lengan pasien dibalut lagi dengan gips dan perban yang baru setelah itu dibiarkan selama beberapa hari hingga lengan pasien benar-benar sembuh total. Gips tersebut mengandung obat penahan darah dan memiliki kemampuan menyerap. Kitab Al Tasrif sendiri begitu populer dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh para penulis. Salinan Kitab Al Tasrif juga juga diterbitkan di Venice pada tahun 1471 dengan judul Liber Servitoris. Setelah itu dokter menggerakan tulang sendi pasien dan mendorong tulang tersebut hingga tulang tersebut kembali ke tempatnya semula………… Setelah tulang lengan yang bergeser tersebut kembali ke tempat semula. Hal ini juga harus dilakukan oleh para asisten yang ikut membantunya dalam proses penarikan. Jika tulang yang bergeser itu sudah benar-benar kembali dalam posisi semula dengan baik dan sudah tidak terasa begitu sakit lagi maka buka semua balutan termasuk gips yang membalut tangan pasien……. Sebelum dokter memutar tulang sendi sang pasian.. dokter tersebut harus mengoleskan salep berminyak ke tangannya. Dengan demikian kitab karya Al Zahrawi semakin termasyhur di seluruh Eropa………. Tetapi jika tulang yang bergeser tersebut belum sepenuhnya pulih atau kembali ke tempat semula secara tepat. maka perban maupun gips yang membalut lengan pasien harus dibuka.. Sesudah kondisi lengan semakin kuat dan membaik. Bahkan hingga lima abad setelah dia meninggal. Kitabnya yang mengandung sejumlah diagram dan ilustrasi alat bedah yang digunakan Al Zahrawi ini menjadi buku wajib mahasiswa kedokteran di berbagai kampuskampus.Salah satu karya fenomenal Al Zahrawi merupakan Kitab Al-Tasrif. Kedua asisten tersebut bertugas memegangi pasien dari tarikan……… Kemudian lengan harus diputar ke segala arah setelah lengan yang koyak dibalut dengan balutan kain panjang atau pembalut yang lebih besar. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kedokterannya masuk dalam kurikulum jurusan kedokteran di seluruh Eropa. Kemudian gips tersebut diolesi dengan putih telur dan dibalut dengan perban secara ketat. maka gantungan lengan ke leher dilepaskan. Sebab jika lengan tidak digantungkan. .dari dua orang asisten. bukunya tetap menjadi buku wajib bagi para dokter di berbagai belahan dunia. lengan pasien digantungkan ke leher selama beberapa hari………. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya karya Al Zahrawi tersebut bagi dunia.