Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia

Allah SWT menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berkata “Iqra!”, pada ayat pertama di dalam Al-Qur’an. Iqra bukan hanya berarti“bacalah”, namun juga berarti “belajarlah”. Begitu Maha Segalanya Allah SWT, hingga menurunkan satu kalimat pertama dalam wahyuNya yang ternyata mempunyai arti dan makna yang sangat berguna sekali bagi kelangsungan kehidupan manusia Bumi dikemudian hari. ***** Bagaimana mungkin seorang Muhammad membaca? Beliau adalah seorang buta huruf. Beliau bukan seorang ilmuwan. Beliau bukanlah seorang pengarang. Dan, Al-Qur‟an tidak diwahyukan secara berurutan. Namun sesuai kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau. Selama diwahyukan , Al-Qur‟an tidak diturunkan berdasarkan ayat demi ayat yang berurutan, selalu acak, beda surah, beda ayat, beda kota, beda keadaan. Kemudian dihafalkannya beserta semua sahabatnya agar tidak saling lupa. Namun ketika tiap ayat di Al-Qur‟an yang telah diwahyukan tersebut disusun, ternyata menjadi beraturan! Itulah salah satu kitab Ilahi yang sempurna, mukzizat yang tiada duanya karena tidak hanya dapat dinikmati oleh Rasul dan kaum di zamannya, namun oleh segenap umatnya hingga akhir zaman (for all mindkind). ***** Di dalam Islam, ada tiga pilar yang harus dikerjakan untuk menjadi manusia yang selalu bertaqwa dan berbudaya dengan baik. Yaitu, percaya kepada Allah, menggali ilmu(ilm), dan mencintai sesama manusia.

SCIENCE IS FUN..!

Islam sering kali diberikan gambaran oleh orang-orang dan golongan yang tidak pernah mengenalnya sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan tidak pernah menggalakkan umatnya untuk menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu pengetahhuan. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi justru bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Sejarah adalah fakta, dan fakta adalah sejarah. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam berbagai bidang keilmuwan. Pada masa lalu dan memang sudah ajaran Islam, bahwa jika seseorang menemukan alat atau apapun yang belum ada manusia yang menciptakannya, maka wajiblah baginya untuk menyebarkan hasil temuannya itu. Menyebarkannya kepada umat manusia agar mereka semakin dapat mempermudah pekerjaannya dan menjadikan mereka semakin bersyukur kepada Allah.

Mereka tidak menuntut satu apapun, termasuk “hak paten” atau “upeti” lainnya akibat temuannya tersebut.

/865 dan wafat pada tahun 313 H/925. kimia. Ia lahir di Rayy. Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia  Abu Bakar Muhammad bin Zakaria arRazi atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 – 930.Dan dari orang-orang baratlah ilmu-ilmu itu kemudian dicuri. dan ilmuwan pertama yang . Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. agama. Dalam bidang kedokteran. kemasyarakatan. Misalkan. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit “alergi asma”. pengobatan. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Teheran pada tahun 251 H. politik. lalu dipatenkan atas nama mereka masing-masing untuk mencari keuntungan. kesusasteraan. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. matematika dan kesastraan. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. astronomi dan sebagainya. sains. tetapi mereka juga menguasai keilmuwan tersebut dalam masa yang singkat dan dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. diantaranya adalah keilmuwan dalam bidang falsafah. Banyak sekali penemuan-penemuan dari kebudayaan Islam yang tak tercatat sejarah. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat.

. matematika. dia menjelaskan timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Kedokteran. Mekanika.Optics. dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat.965 – Kairo 1039). dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. ia hidup antara tahun 721-815 M. spatula dan mortar. falak. Ilmu tersebut kemudian berkembang dan kita mengenal sebagai ilmu kimia. Mathematics. dan sebagainya. geometri. Pada bidang farmasi. Fisika. dengan nama Alhazen. Dia adalah seorang tokoh Islam yang mempelajari dan mengembangkan dunia Islam yang pertama. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. Bidang keahliannya.  Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham atau Ibnu Haitham (Basra.  Abu Musa Jabir bin Hayyan / Jabir Ibnu Hayyan Orang-orang Eropa menamakannya Gebert. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri.menulis tentang alergi dan imunologi. pengobatan. (dimana dia mengadakan peneltian) adalah bidang : Logika. Filosofi. dan filsafat. Bidang lain: Physics. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Bacon. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Pada salah satu tulisannya. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung.

pengarang 270 buku.” Ia lalu pindah ke Harran. Ia adalah murid dari Maslamah Al-Majriti. dan dalam mempertunjukkan seluruh bagian dan bentuknya. karena karya orisinil mereka dapat diketahui dalam bentuk tulisan ilmiah mereka sendiri. sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah orang tersebut muslim atau bukan. . Abu Yusuf Yacub Ibnu Ishak Al-Kindi Dalam dunia barat dia dikenal dengan nama Al-Kindus. ahli matematika. Disana ia mempelajari geometri dan kedokteran. Al-Andalus. Memang sudah menjadi semacam adat kebiasaan orang barat pada masa lalu dengan melatinkan nama-nama orang terkemuka. “tak ada yang sepandai Al-Kirmani dalam memahami geometri atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya yang tersulit. Menurut muridnya Al-Husain bin Muhammad Al-Husain bin Hayy AlTajibi. Ia diketahui menjalankan praktik bedah seperti amputasi dan kauterisasi. fisika. Tetapi para sejarawan kita sendiri maupun barat mengetahui dari buku-buku yang ditinggalkan bahwa mereka adalah orang Islam. Matematika. geografi. Ia lalu kembali ke Al-Andalus dan tinggal di Sarqasta (Zaragoza). Al Khindi ahli adalah ilmuwan ensiklopedi. Ilmu Kedokteran. ahli filsafat Arab dan Yunani kuno. Al-Jazirah (sekarang terletak di Turki). farmasi. Ia mempelajari dan berkarya di bidang bidang geometri dan logika. kedokteran. Musik. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim dan ilmuwan sedang bidang disiplin ilmunya adalah: Filosofi. musik. Logika.  Abul Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Kirmani adalah cendekiawan besar abad ke-12 dari Kordoba.

Qarmati. kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Medicine. perubatan. 936 – 1013 yang dikenal di Barat sebagaiAbulcasis. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif. Spanyol. Maturidi dilahirkan di Maturid. Abul Qasim lahir di Zahra. dekat Samarqand. Di bidang ilmu agama. dan Syiah. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12. Di kalangan bangsa Moor Andalusia. yang terletak di sekitar Kordoba. dia dikenal dengan nama “El Zahrawi”. Bidang lain: Surgery. Dia lahir di Madinatuz Zahra‟. buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. dan selama lima abad Eropa Pertengahan. geografi dan sains. Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad adalah ahli falsafah. ahli fikah mazhab Maliki. beliau berguru pada Abu Nasr al-`Ayadi and Abu Bakr Ahmad al-Jawzajani. Ia banyak menulis tentang Mu‟tazilah. beliau adalah ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam .   Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur al-Samarqandi al-Maturidi al-Hanafi atauAbu Mansyur Almaturiddi adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli di bidang ilmu kalam. Dilahirkan di Sepanyol dan meninggal dunia di Maghribi. teologi. Rushd lahir 1126 dan meninggal dunia 1198. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran. termasuk di antaranya tentang gigi dan kelahiran anak. astronomi. Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas azZahrawi adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad Pertengahan. matematik.

filsuf. filsuf. sejarawan. pengembara. di universitas dan pusat sains yang didirikan oleh putera Abu Al Abbas Ma‟mun Khawarazmshah. fisikawan. Di Barat. determined Earth‟s circumference . filsafat. yang banyak menyumbang kepada bidang matematika. Turkmenistan atau Khiva di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam kekaisaran Persia. Abu Raihan Al-Biruni merupakan teman filsuf dan ahli obat-obatan Abu Ali AlHussain Ibn Abdallah Ibn Sina/Ibnu Sina. ahli farmasi dan guru. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Dia lahir 15 September 973 dan meninggal 13 Desember 1048. Mathematics. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas didunia Islam. Dia belajar matematika dan pengkajian bintang dari Abu Nashr Mansur. obat-obatan. astronom.sejarah Islam. dan pakar etik Ibnu Miskawaih.  Abu Raihan Al-Biruni merupakan matematikawan Persia. sarjana. penulis ensiklopedia. Abu Raihan Al-Biruni dilahirkan di Khawarazmi. sejarawan. Bidang lain: Astronomy. beliau dikenal sebagai Averroes dan bapa kepada fahaman sekularisme.

Mengapa ? Karena dia adalah seorang muslim yang pertama-tama dan ternama dalam ilmu Matematika dan ilmu hitung. sehingga orang sekarang tidak sulit mempelajarinya. astronomi dan geografi dari Iran. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa algebra. Didalam penelitiannya pada waktu itu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi sudah menggunakan peralatan khusus dan secara sistimatis hasil karyanya dibukukan. Seorang dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan satu penelitian Al-Kimi atau sekarang lebih terkenal disebut ilmu Kimia. Nama itu kemudian dipakai orang-orang barat dalam arti kata Aritmatika atau ilmu hitung. Kalsinasi dan sebagainya dan bukunya tersebut merupakan . Bukunya yang terkenal berjudul Al-jabar Wal Muqobalah. kemudian buku tersebut disalin oleh orang-orang barat dan sampai sekarang ilmu itu kita kenal dengan nama Al-Jabar.  Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi Hidup antara tahun 864-930 dan namanya dilatinkan menjadi Razes. Orang Eropa menyebutnya dengan AlGorisma. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi (780 – 850) adalah seorang pakar dalam bidang matematik. Disamping itu Al-Razi telah mengerjakan pula proses kimiawi seperti: Distilasi.

Bidang lain: Medicine. . Bidang lain: Sociology. salah satu kawah di bulan dinamai Abul Wáfa sesuai dengan namanya. Pada tahun 959. Abdul Qasim lahir di Madrid dan meninggal 1008 atau 1007 M). Matematika. Filosofi. Smallpox . Iran.Ia juga ikut serta dalam penerjemahan Planispherium karya Ptolemeus. serta mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi. menyusun tabel konversi kalender Persia ke kalender Hijriah.   Abul Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Buzjani (Buzhgan. Logic. Etika. dan mempelajari matematika khususnya trigonometri di sana. Philosophy. tapi kecil kemungkinan bahwa ia benar-benar salah satu penulisnya. memperbaiki terjemahan Almagest. Nishapur.suatu buku pegangan Lboratorium Kimia yang pertama di dunia. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan mengembangkan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Chemistry. Ia hidup tahun antara tahun 870-900 Masehi dan merupakan tokoh Islam yang pertama dalam bidang Logika. matematikawan. Abul Wafa pindah ke Irak. dan sebagainya. Political Science. 940 – 997 / 998) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Persia. Politik. dan ulama Arab Islam dari Al-Andalus (Spanyol yang dikuasai Islam). Music.  Abu Nasir Al-Farabi Orang barat menyebutnya dengan ALFARABIUS. Ophthalmology. Astronomy. memperbaiki tabel astronomi dari Al-Khwarizmi. Ia juga ditulis sebagai salah satu penulis Ensiklopedia Ikhwan As-Shafa. Al Farabi juga mengembangkan dan mempelajari ilmu Fisika. Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti adalah seorang astronom. Dia juga mempelajari pergerakan bulan. alkimiawan.

 Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup di Sicily. laluan perdagangan. bukit dan lembah serta gunung-ganang. ilmu Fisika. Mathematics. yang hidup antara tahun 986-1037 M. Philosophy. bandarbandar besar. Geologi. sungai. Al Idrisi lahir 1099 Masihi di Ceuta. budaya. Beberapa abad lamanya. kerajaan dan cuaca negara-negara yang terdapat di dalam petanya. hingga kepadanya diberikan julukan Syeh Al-Rais. Seorang ilmuwan muslim dan Filosof besar pada waktu itu. Eropah menggunakan peta Al Idrisi dan turut menggunakan hasil kerja ilmuwan ini ialah Christopher Columbus. Tokoh Geografi kurun ke-12 ini kemudiannya menghasilkan buku Nuzhah al Musytaq fi Ishtiraq al Afaq (Kenikmatan pada Keinginan Untuk Menjelajah Negeri-negeri) atau Roger’s Bookiaitu sebuah ensiklopedia geografi yang mengandungi peta dan informasi tentang negara Eropah. Afrika dan Asia. Beliau turut menggunakan semula garisan lintang dan garisan bujur yang diperkenalkan sebelumnya dalam peta yang dihasilkan. tasik. Sepanyol dan meninggal pada 1166 Masihi. Buku ini mencatatkan perihal masyarakat. . kemudian pada usia 18 tahun sudah mampu menguasai semua ilmu yang ada pada waktu itu. Keistimewaannya antara lain pada masa umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur`an. Juga dibidang Medicine. bidang keahliannya adalah ilmu Kedokteran. lengkap dengan membahagikan dunia kepada 7 iklim. Beliau juga mencatatkan jarak dan ketinggian sesuatu tempat dengan tepat. Mineralogi. Abu Ali Al-Husein Ibnu Sina atau dikenal dengan nama Avicenna. Sumbangan utama tokoh ini ialah menghasilkan peta bebola perak seberat 400 paun untuk Raja Roger II. Astronomy. teluk.

Kahyyam yang lahir: 18 Mei 1048 di Nishapur. Baru setelah gambar hasil pemotretan satelit jaman modern ini dipadukan dengan peta kuno karya muslimin bangsa Turki tersebut sangat nyata kebenarannya bahwa gambar yang ditorehkan dalam kulit tersebut memang sangat detail dan terperinci. Iran (Parsi) dan meninggal 4 Desember 1131 itu mempunyai nama asli Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami. ahli matematik. Rubaiyat Omar Khayyam. Bahkan hasil perbandingan dengan pemotretan dari angkasa luar yang dilakukan menggunakan satelit saat ini memiliki bentuk yang sangat mirip. . Sementara kawasan lainnya seperti benua Afrika dan Amerika sama sekali tergambar sangat berbeda. Khayam adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang bermakna “pembuat khemah. Di peta yang terlihat jelas hanyalah kawasan Laut Timur Tengah. Piri Reis pencipta peta dunia terlengkap dibuat pada tahun 1513. (klik disini unuk membaca artikel: Ilmuwan Muslim Pencipta Peta Dunia Pertama)  Omar Al-Khayyám adalah seorang pemuisi. dan ahli astronomi. Mulanya para sejarawan tidak percaya akan bukti keberadaan peta tersebut.” Beliau paling dikenali kerana himpunan puisinya. peta yang dibuat diatas sepotong kulit rusa berukuran 90×65 centimeter tersebut benar-benar digambarkan lengkap dan cukup detail. Para ahli satelit sendiri pun merasa terkejut dengan model pemetaan yang dibuat oleh tokoh Muslimin tersebut.

Mishna. Ia banyak dikenal untuk penemuannya tentang hukum sinus. Khususnya. Miqdad bin Amru. Kebanyakan karya Abu Nashr berfokus pada matematika. mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa. Dalam matematika. Austria-Hongaria pada tahun 1900 dan meninggal di Spanyol pada tahun 1992. pelopor pendiri universitas modern pertama di dunia yang dikenal dengan Nizamiyyah saat itu ditiru sistemnya oleh Oxford Univ. dan penulis beberapa buku tentang Islam termasuk salah satu tafsir Al Qur‟an modern yakni The Message of the Qur’an. yang dikembangkan dari tulisan Ptolomeus. Muhammad Asad terlahir sebagai Leopold Weiss pada tahun 1900 di kota Lemberg. Inggris. namun beberapa karyanya pada astronomi. Ia meninggal di daerah yang kini Afganistan dekat kota Ghazna. Salman Al Farisi. saat itu bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria(sekarang bernama Lviv dan terletak di Ukraina) dalam lingkungan keluarga Yahudi. Ma’mun Ar Rasyid yang hidup tahun 815. Secara besar-besaran karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada 1924. Ia juga memelihara karya Menelaus dari Alexandria dan mengerjakan kembali banyak teorema Yunani. Abu Nashr Mansur dilahirkan di Khwarazm dari keluarga yang menguasai daerah itu. Ia kemudian menjadi pangeran dalam iklim politik. . 17 Desember 1288 pada umur 77/78 tahun) Abu Nashr Mansur bin Ali (sekitar. Muhammad Asad atau Leopold Weiss adalah seorang cendekiawan muslim. Pendidikan agama yang ia enyam selama masa kecil hingga mudanya menjadikan ia familiar dengan bahasa Aram. meriam pelontar/tank. Gemara dan Targum. ia memiliki banyak tulisan penting pada trigonometri. Penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan. ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru. abad 9 adalah pelopor pendiri perpustakaan umum pertama di dunia yang dikenal dengan Darul Hikmah di Baghdad. abad ke 10 adalah pelopor pembuat katalog/ensiklopedi kebudayaan pertama. Ia merupakan guru Al-Biruni dan juga kolega penting para matematikawan. Bersama mereka menorehkan karya penemuan besar dalam matematika dan mendedikasikan karyanya pada orang lain. Kitab Perjanjian Lama serta teks-teks maupun tafsir dari Talmud. Nizam Al Mulk (1067). Al Nadim (990). 970 – 1036) merupakan matematikawan dari Khwarazm. Dia lahir di Lemberg. Dia lahir di Damaskus (kini wilayah Suriah) tahun 1210 dan meninggal di Kairo (kini wilayah Mesir). merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia (pada 1242). pembuat strategi perang kanal. pelopor pembuat pasukan kalveleri/berkuda modern pertama.         Ibnu Nafis atau Ibn Al-Nafis Damishqui.

penulis novel filsafat paling awal Risalah Hayy Ibn Yaqzan kemudian dijiplak habis-habisan oleh Defoe dengan judul barunya Robinson Crusoe Ibnu Al Muqaffa (757). ahli bahasa. dokter. 5 jam. ahli musik dan filsafat Yunani. menemukan logaritma (berasal dari nama Al Khwarizmi) dan aljabar (Al Jabr). menulis buku tentang fungsi organ tubuh. ahli fisika. Al Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. ilmu bumi dengan menyatakan bumi itu bulat sebelum Galileo dengan bukunya Kitab Surah al Ardh. psikolog. Ibnu Sina (1037) dikenal oleh barat dengan nama Aveciena. juga penemu variasi dalam gerakan bulan. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan).       Ibnu Khaldun (1406) seorang sejarahwan. 46 menit dan 24 detik. Fakhruddin Razi (1290). Al Khwarizmi (850). ahli matematika. Ibnu Khaldun. pendiri filsafat sejarah dan sosiologi. ahli tasawuf. meneliti penyakit TBC. dokter. Ibnu Thufail (1185). tabib/dokter. sosiologi dan ekonomi. pembuat serial pertama dan ensiklopedi pertama (bukanlah Marshall Cavendish seperti yang diakui sekarang). ahli filsafat Yunani kuno. filosof. pengarang kitab Al Hayawan atau kitab tentang Binatang/ Ensiklopedia tentang Hewan. pendidik ulung. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari. ilmuwan ensiklopedi. lahir 27 Mei 1332/732H. ahli ilmu kalam. Al Battani lahir di Harran dekat Urfa. penulis ensiklopedia ilmu pengetahuan modern. Abu Wafa’ (997). Diabetes dan penyakit yang ditimbulkan oleh efek fikiran. filosof. mengembangan ilmu Trigonometri dan Geometri bola serta penemu table Sinus dan Tangen. ahli fisika. Al Battani (sekitar 850 – 923) adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. (salah satu karya besarnya dijiplak bebas oleh Thomas Aquinas). . pelopor pembuat klasifikasi fungsi sosial pengetahuan yang dalam perkembangannya mengarah timbulnya berbagai jenis referensi dan karya bibliografi. Ibnu Rusydi (1198) dikenal oleh barat dengan nama Averusy. Al Farabi (950). wafat 19 Maret 1406/808H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi. penulis kaidah kedokteran modern (dipakai sebagai referensi ilmu kedokteran barat).      Al Ghazali (1111). Ikhwan Ash Shafa (983).

menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya. Ekspresi yang dicintainya ialah Gharib dan Motivahhed ekspresi yang diakui dan terkenal dari Gnostik Islam. Tsabit menerjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy yang berjudul Geograpia. ( jauh sebelum Galileo). (826 – 18 Februari 901) adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab. Ibnu Al Haytsam (1039) pelopor di bidang optik dengan kamus optiknya (Kitab Al Manazhir) jauh sebelum Roger Bacon. membuat model planet (planetarium) jauh sebelum Copernicus. Leonardo da Vinci. penemu teori tentang getaran/trepidasi. Sumbangan utamanya pada filsafat Islam ialah gagasannya pada Fenomenologi Jiwa. Tsabit bin Qurrah (901). namun sayangnya tak lengkap. Pemikirannya memiliki pengaruh yang jelas pada Ibnu Rushdi dan Yang Besar Albert. alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian sampai 3 desimal. memecahkan persamaan pangkat tiga dan empat melalui kerucutkerucut yang merupakan ilmu aljabar tertinggi dalam matematika modern.    Abu’l Hasan Tsabit bin Qurra’ bin Marwan al-Sabi al-Harrani. Turki. mengukur keliling bumi. Matematika. dan dikenal pula sebagai Thebit dalam bahasa Latin. Ia lahir di Saragossa di tempat yang kini bernama Spanyol dan meninggal di Fez pada 1138. alat ukur gata gravitasi. Al Battani (929). Ibnu Bajjah atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh merupakan filsuf dan dokter Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama Latinnya. . Keppler. dan Astronomi. mengetahui jarak bumi – matahari. Kebanyakan buku dan tulisannya tidak lengkap (atau teratur baik) karena kematiannya yang cepat. Umar Khayyam (1123). ahli astronom terbesar Islam.    Al Tusi atau Nasir al-Din Tusi (1274) astronom kawakan dari Damaskus yang melakukan penelitian tentang gerakan planet-planet. Tsabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Baghdad atas ajakan Muhammad ibn Musa ibn Shakir. penyair. penemu hukum pemantulan dan pembiasan cahaya (jauh sebelum Snellius). dan Newton. menerangkan pertambahan ukuran bintang-bintang dekat zenit. Tsabit lahir di kota Harran. orbit planet-planet. table astronomi. penemu alat ukur ketinggian bintang kutub. Avempace. Ia memiliki pengetahuan yang luas pada kedokteran.

Irak pada 781 M. Pengaruhnya begitu luas di kalangan ahli zoologi Muslim dan Barat. membagi zat kimia ke dalam kategori mineral. ahli kimia dengan berbagai eksperimennya. Al-Jahiz lahir di Basra. papar dia. Jhon William Draper. Para ahli biologi Muslim sampai meneliti berbagai hal tentang anorganik serta mineral. kalsinasi.. Untuk dapat bertahan hidup. ahli biologi Barat yang sezaman dengan Charles Darwin pernah berujar. Di sekolah. system penyulingan air.   Jabir Ibnu Hayyan (813). ”Teori evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri. mengolah asam sulfur. sejarah Arab dan Persia sebelum Islam. Beliau bersekolah hingga usia 25 tahun. Al Majriti (1007). Ahli zoologi terkemuka dari Basra. asam nitrihidrokhlorik pelarut logam dan air raksa (jauh sebelum Mary Mercurie). Beliau dilahirkan dan dibesarkan di keluarga miskin. Abu Bakar Ar Razi (935). soda api. Al-Jahiz sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup (struggle for existence). serta Al-Qur‟an dan . seperti puisi Arab. makhluk hidup harus berjuang. seperti yang pernah dialaminya semasa hidup…. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizier. sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Meskipun harus berjuang membantu perekonomian keluarga yang morat-marit dengan menjual ikan. Irak ini merupakan ilmuwan Muslim pertama yang mencetuskan teori evolusi. filsafat Arab. distilasi. sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. nabati dan hewani (klasifikasi zat kimia) jauh sebelum Dalton. Sejarah peradaban Islam mencatat. di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad. membuktikan hukum ketetapan massa (900 tahun sebelum Lavoisier)  Al Jahiz (869) menulis penelitian tentang ilmu hewan (zoology) pertama kali. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia. penemu sejumlah perlengkapan alat laboraturium modern. Al-Jahiz mempelajari banyak hal. Ilmuwan dari abad ke-9 M itu mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang untuk tetap bertahan hidup. sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap.” Al-Jahiz lah ahli biologi Muslim yang pertama kali mengembangkan sebuah teori evolusi …. pembuat campuran komplek untuk cat. nama aslinya. asam. identifikasi alkali. pembagian fungsi tubuh manusia berdasarkan reaksi kimia komplek. garam. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. ia tidak putus sekolah dan rajin berdiskusi di masjid tentang sains. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia.

Abu Bakar Al Baytar (1340). teknik survei dan pembuatan tambang bawah tanah. ia terus menulis hingga menulis dua ratus buku semasa hidupnya…… Pada abad ke-11. fisika. sifat-sifat pengungkit/tuas. pengarang buku tentang teknik pengukuran (geodesi) dan kontruksi keseimbangan. penyakit keturunan. Dilahirkan di Baghdad. India. beliau juga menulis kitab al-Bukhala (Book of Misers or Avarice & the Avaricious). mengembangkan system taksonomi/ klasifikasi khusus ilmu hewan dan buku tentang kehidupan hewan. Al-Jahiz pun tercatat sebagai ahli biologi pertama yang mencatat perubahan hidup burung melalui migrasi……. kaca warna-warni. Irak itu berhasil menuliskan kitab Ritab Al-Haywan (Buku tentang Binatang). Tak cuma itu. Sosok dan pemikiran Al-Jahiz pun begitu berpengaruh terhadap ilmuwan Persia. lampu tambang. zat warna. Al-Qazwini. kincir air dan system kanal bawah tanah (sekarang yang terkenal Belanda). pembuatan ekstrak parfum/minyak wangi (sekarang Perancis yang terkenal). kaidah mekanis. pada abad ke-9 M. Dia berasal dari keturunan sahabat Nabi . ekstrak tanaman untuk keperluan obat. Ilmuwan yang amat tersohor di kota Basra. Mengembangkan penelitian tentang penyakit wanita dan kebidanan. Al-Damiri. ekstrak minyak dan lemak. Al-Jahiz sudah mampu menjelaskan metode memperoleh ammonia dari kotoran binatang melalui penyulingan. Al-Jahiz meninggal setelah lima puluh tahun menetap di Baghdad pada tahun 869. pengarang buku tentang pergerakkan benda-benda langit dan ilmu astronomi dan dipakai oleh Dante jauh kemudian. geografi dan falsafah. Karirnya sebagai penulis ia awali dengan menulis artikel. ketika ia berusia 93 tahun. Abul Hasan Ali Al-Masu’di merupakan salah seorang pakar sains Islam yang meninggal pada tahun 957. teori evolusi. Ketika itu Al-Jahiz masih di Basra. pengarang kitab Sirr Al Asrar (rahasianya rahasia) tentang penyulingan minyak mentah. Rusia. adaptasi. hidrostatika. pengarang buku tentang kedokteran hewan yang pertama. lingkungan dapat menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu. teknik pengolahan logam. tambang. Al-Jahiz pun dikenal sebagai ahli biologi terbesar yang pernah lahir di dunia Islam.       hadist…… Al-Jahiz juga merupakan penganut awal determinisme lingkungan. Kamaluddin Ad Damiri (1450). tinta. Suatu ketika. Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and demonstration). Khatib al-Baghdadi menuduh Al-Jahiz memplagiat sebagian pekerjaannya dari Kitab al-Hayawan of Aristotle. dan Risalat mufakharat al-sudan „ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). pengarang buku Al Hiyal (buku alat-alat pintar) yang berisikan 100 macam mesin seperti pengisi tangki air otomatis.. penyakit campak dan cacar. Asal muasal beragamnya warna kulit manusia terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal…. pada tahun 816 M ia pindah ke Baghdad. Sri Lanka dan China serta menghabiskan umurnya di Syiria dan Mesir. Al Khazini (1121). teori zat padat. ahli kontruksi. dan psikologi binatang. Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes). penyakit mata. dia juga merupakan seorang ahli sejarah. Banu Musa bersaudara (abad ke 9). Selain al-Hayawan. Berkat teori-teori yang begitu cemerlang. pembuatan sabun. Menurutnya. Dia pernah mengembara ke Sepanyol. teori gaya gravitasi (jauh 900 thn dari Newton) Al Farghani (870). Dalam kitab itu dia menulis tentang kuman. bahan celup kain. bahan-bahan dari kulit. Sejak itu. keramik. Al Razi (abad ke8). dan ilmuwan Mesir.

perbincangan mengenai agama dan penerangan geografi. Non-Euclidean Geometry. Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn al-Baitar Dhiya al-Din alMalaqi merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun meninggal pada tahun 1248. Ia menyentuh aspek sosial dan kesusasteraan sejarah. pengembangan ilmu kedokteran gigi dan operasi gigi serta peralatan bedah gigi. otak dan syaraf optik. merupakan himpunan kisah perjalanan dan pembelajarannya. astronomi. Al Farazi (790). Taqiuddin (1565). Ibnu Fadlan (abad 10). membuat daftar koordinat daerah Volga-Caspian (daerah Rusia) dan sosiologi daerah tersebut. Bidang lainnya: Astronomy. pengarang buku tentang anatomi mata. teologi. perintis alat astrolab planisferis yaitu mesin hitung analog pertama. menulis dan menggambarkan tentang sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia (Harvey 1628 dianggap pertama yang menemukannya). Lebih dikenali sebagai Ibn al-Baitar. yang merupakan buku terakhirnya         Nasir Al-Din Al-Tusi (1201–1274) adalah ahli sains Islam Syiah berkebangsaan Iran yang dikenali sebagai ahli falsafah. matematik. Dia juga menulis buku Al-Tanbih wa al-Ashraf. serta pakar perubatan dan penulis.Muhammad. teknik dan jenis pengoperasian. beliau dilahirkan di Malaga. merintis jam mekanis pertama dan alarmnya yang digerakkan dengan pegas. Spanyol. . Az Zahra (939). iaitu beliau adalah seorang pakar dalam pelbagai bidang. Al Ibadi (873). permasalahan pada mata. Bukunya Muruj adh-Dhahab wa Ma’adin alJawahir (Padang Emas dan Lombong Manikam) yang ditulis pada 943. Abdullah bin Mas‟ud. Ibnu Nafis (1288). sebagai alat Bantu astronomi menghitung waktu terbit dan tenggelam serta titik kulminasi matahari dan bintang serta benda langit lainnya pada waktu tertentu. pembuat alat bedah/pembedahan .

Imam Syafi’i. pemandu Vasco de Gamma dan menerbitkan buku panduan navigasi bagi pilot dan pelaut. Ibnu Batutah (1369).     Ibnu Khuradadhbih (abad 9). Imam Maliki. Byzantium. qiyas dan ihtisan. Lahir tahun 700 M di Kufah. Ajarannya dalam ilmu fiqih adalah selalu berpegang pada Al-Qur‟an dan hadis. Beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 M. karya geografi tentang kerajaan-kerajaan dan rute perjalanannya dari negeri-negeri China. Srilangka. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas. nama lengkapnya adalah An Nukman bin Tsabit. Beliau merupakan ulama besar di kawasan Arab. Dalam menetapkan ilmu fiqih. Buku karangannya diantaranya adalah Al Muwaththa. Irak. Beliau tidak menghendaki adanya taklid dan bid‟ah yang tidak ada dasarnya dalam Al Qur‟an dan hadis. nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy Syafi‟i. Beliau lahir di Madinah tahun 716 M. beliau berpedoman pada Al Qur‟an. Imam Hanafi. dan kemaslahatan urf (adat) penduduk Madinah. hadis.   Ali Ibn Rabban Al-Tabari merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 838 – 870. ijma sahabat. membuat daftar koordinat dan sosiologi wilayah China. hadis. Rusia Selatan. Imam Maliki ini adalah guru Imam Syafi‟i. beliau telah mahir . Korea dan Jepang. Ibnu Majid (abad 15). Menurut riwayat. India. Dalam menetapkan hukum fiqih beliau bersumber pada Al Qur‟an.

hayyan. beliau telah hafal Al Quran 30 juz. hadis. membuat kamus geografi pertama berdasarkan abjad berisikan nama kota dan tempat yang dikenal dan berisi informasi akurat mengenai ukuran bumi. ada 13(wujud. ahli musik klasik dan oleh muridnya musisi ulung Ziryab memperkenalkan ke Spanyol thn 822. pengembangan rumpun alat musik gesek. beliau lulus dalam spesialisasi hadis dari gurunya Imam Sufyan bin Uyaina. qudrat. Baghdad.           membaca dan menulis Arab pada usia 5 tahun. Imam Ghazali. memperkenalkan teori musik. Abu Al-Nasr Al-Farabi atau dikenali sebagai Al-Pharabius di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains dan ahli falsafah Islam yang hebat di dalam dunia Islam pada ketika itu. busur gesek pada alat musik gesek. ahli peta bumi. dan fatwa para sahabat. Ajaran Imam Syafi‟i terkenal dengan Mazhab Syafi‟i yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Buku karangan Imam Syafi‟i adalah Ar Risalah dan Al „Um. dan yang terkenal adalah Ihya‟ Ulumuddin. evolusi geologi (jauh sebelum Maghelan dan Weber). Al Mas’udi . Imam Hambali berpedoman pada Al Qur‟an. iradat. Ibnu Abdus Salam (abad 13). mutakalliman). konsep gloss atau hiasan melodi. basiran. Dalam menetapkan ilmu fiqih. qidam. Pada usia 10 tahun. sama‟. kelompok gitar. sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah swt. beliau sudah menghafal hadis yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa karya Imam Malik. Safiuddin (1294). nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal Asy Syaibani. kecapi. sifat dasar laut mati. ilmu fiqih. Imam Syafi‟i berpedoman pada Al Qur‟an. geografi matematika dan politik. Dia berasal dari Farab. zona iklim dan sifatnya. membuat peta bumi dan globe dengan dilengkapi penjelasan penggunaan kompas. nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Nur Al-Din Ibn Ishaq Al-Bitruji (1204) dikenali sebagai Alpetragius) di dunia barat merupakan salah seorang ahli sains Islam. Pada usia 9 tahun. muridan. Dalam menetapkan hukum fiqih. Ajarannya terkenal dengan nama Mazhab Hambali. ijma‟ dan qiyas. sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat dan menjadi guru besar di Masjidil Haram. Al Idris (1154). Mekah. Yaqut Hawami (1229). Asia Tenggara. Beliau lahir di Baghdad tahun 855 M. musik keroncong dan morisko. Karena keluasan ilmunya. bashar dan kalam) ditambah dengan 7 sifat maknawiyah (qadiran. merumuskan pertama kali tentang hak-hak perlindungan binatang atau konservasi hewani. beliau mendapat gelar Hujjatul Islam.beliau hidup antara tahun 870 – 950. Karya beliau diantaranya adalah Tahafut Al Falasifah. ilmu. baqa. Kazakhstan. „aliman. Beliau lahir di Baghdad tahun 873 M. Beliau lahir di Iran tahun 1058 M. mukhalafatul lilhawadis. Beliau tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir. Imam Hambali. Mesir. . dan negara lainnya. Al Mawsili (850). Ajaran Abu Hasan Al Asy‟ari dikenal dengan paham Asy‟ariah. Huluqul Muslim. ilmu filsafat. hayat. pengembangan notasi mensural. Di usianya yang 15 tahun. dan ilmu akhlak. qiyamuhu binafsihi. hadis. formasi geologis. wahdaniyat. sami‟an. menerbitkan ensiklopedi geografi yang membahas gempa bumi. Abu Hasan Al Asy’ari adalah tokoh ilmuwan muslim di bidang ilmu tauhid. Adapun ajaran Asy‟ariah yang berkembang sampai saat ini adalah sifat wajib Allah swt.

dalam bahasa Latin Averroes. putra dari Yusuf ibnu Ibrahim yang juga seorang matematikawan. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua. dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani. Ahmad ibnu Yusuf lahir di Baghdad. Maroko. Kairo. Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. dan bersalam al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmest Bond. Shahih Muslim. adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). Kemudian ia pindah lagi ke Kairo. Dia lahir tahun 1126 – Marrakesh. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan. ulasan. Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi. Ibnu Rusyid. 1849 – Alexandria. essai dan resume. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai “Kadi” (hakim) dan fisikawan. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah at-Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Dia lahir Irbil. dan meninggal 10 Desember 1198). Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. dan dari sini lah namanya mendapat tambahan al-Misri (dari Mesir). Di Libanon. termasuk pemikir semacam St. Karyanya yang paling terkenal adalah Wafayat al-Ayan (Berita Kematian Laki-laki Ulung) atau lebih dikenal sebagai Kamus Biografis. Irak dan kemudian pindah bersama bapaknya ke Damaskus pada tahun 839. Abu-L ‘Abbas Ahmad ibn Khallikan adalah sarjana Muslim Kurdi pada abad ke-13.” Ia mulai mengerjakan karya ini dari tahun 1256 sampai dengan tahun 1274.     Muhammad Abduh (Delta Nil. Di dunia barat. 11 Juli 1905 ) adalah seorang pemikir muslim dari Mesir. ibn Khallikan memilih “bahan faktual untuk biografinya dengan sangat baik dari sisi pengetahuan akademis” dan buku ini juga menyebutkan “… ia adalah seorang yang menyumbangkan sumber berharga untuk karya kontemporer dan berisi petikan dari biografi yang lebih awal yang sudah tidak lagi ada. yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882. Menurut Encyclopedia Britannica. Suriah dan meninggal 30 Oktober 1282. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. ia pindah ke Paris. Pada tahun 1884. . Ahmad ibnu Yusuf al-Misri (835 – 912) adalah seorang matematikawan. Ia adalah seorang „Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Thomas Aquinas. dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. Ia adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari. 22 September 1211 -Damaskus. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar. al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara’ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-’Abbad al-Badr lahir di Zulfa (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadan tahun 1353H (10 Desember 1934. karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi.

Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. Karyanya yang terkenal adalah Tabaqat Al-Umam (Klasifikasi Bangsa-Bangsa). 1029 – Toledo. penghafal Al-Quran. Suriah pada tanggal 4 Februari 1292. 9 September 1926. yang akar keluarganya mencapai ksatria terkenal William sang penakluk. dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni. kepala sekolah serta pemimpin politik dan agama. Ia menerbitkan terjemahannya atas Al Qur‟an (The meaning of the Holy Qur‟an). Dididik di Harrow. Dalam Kitab beliau yang berjudul Khusnul Muhadlarah beliau menyebutkan bahwa dari setiap guru yang aku datangi aku mendapatkan lisensi dan aku menghitungnya sampai sejumlah 150 ijazah dari 150 guru. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir. ahli hadits. terjemahan ini oleh Times Literary Supplement disebut sebagai sebuah pencapaian penulisan yang besar. Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. ketika menjadi pejabat di bawah pemerintahan Nizam dari Hyderabad. 1070) “Al-Tulaytuli” (dari Toledo) adalah seorang qadi. dan Koreksi Pergerakan Bintang-Bintang. Mesir. Terjemahannya ini menjadi terjemahan dalam bahasa Inggris pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim dan diakui oleh Universitas Al Azhar (Mesir).M Forster. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa.H Lawrence. . H. Pickthall berkelana ke banyak negara-negara Timur. Kairo. mendapat reputasi sebagai ahli masalah Timur Tengah. Pickthall adalah juga seorang novelis. yang banyak dipelajari oleh para sejarawan. ahli ushul. Ia merupakan pemeluk agama Kristen yang kemudian berpindah agama memeluk Islam. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Jafar Muhammad bin Musa bin Shakir Banu Musa. umur 84 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. adalah seorang astronom dan matematikawan dari Baghdad. dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Beliau juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al Manaawi.G Wells dan E. ilmuwan dan sejarawan Al-Andalus. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. ia terlahir pada keluarga Inggris kelas menengah. Muhammad Marmaduke William Pickthall (1875-1936) adalah seorang intelektual Muslim Barat. Ia bersama kedua saudaranya (Ahmad Banu Musa dan Hasan Banu Musa) sangat aktif menerjemahkan berbagai buku sains dari manuskrip Yunani dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan Al-Ma‟mun. Mesir. (800 – 873). Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab. sekaligus seorang mujtahid. ahli ilmu kalam. Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H). serta pendiri Mazhab Maliki. Jalaluddin as-Suyuthi lahir 1445 (849H) – wafat 1505 (911H). ahli ilmu nahwu. Dilahirkan di Damaskus.       Said Al-Andalusí (Almería. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Karyanya yang lain adalah Kumpulan Sejarah Bangsa Arab dan Non-Arab. juga seorang jurnalis. Dia adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. yang terkenal dengan terjemahan Al Qur‟an yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris. cendekiawan. Beliau pernah berguru pada al Bulqini sampai wafatnya Al Bulqini. dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. yang diakui oleh D. Pickthall dimakamkan di pemakaman Muslim di Brookwood.

zoologi. ”Tak mungkin mengabaikan hasil karya Al-Jazari yang begitu penting. dan membuat sebuah mesin” (Donald Hill). memproduksi dan menyusun berbagai mesin sebagaimana yang disusun oleh AlJazari. lengkap dengan rincian gambar-gambarnya dalam buku. tepatnya antara Sungai tigris dan Efrat………… Al-Jazari merupakan ahli teknik yang luar biasa pada masanya. diantaranya combustion engine. Teologi Mu‟taziliyah. Turki. biologi. suction pump. Nama lengkapnya adalah Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari. dan banyak lagi………. Kalimat di atas merupakan komentar Donald Hill. seorang ahli teknik asal Inggris yang tertarik dengan sejarah teknologi.. Al-Jāḥiẓ (781 – Desember 868/Januari 869) adalah seorang cendekiawan Afrika-Arab yang berasal dari Afrika Timur. ia begitu detail memaparkan instruksi untuk mendesain. tidak satupun dari suatu kebudayaan yang dapat menandingi lengkapnya instruksi untuk merancang. Iran. Donald Routledge dalam bukunya Studies in Medieval Islamic Technology. crankshaft. Pengaruhnya pada filsafat Islam terutama berkaitan dengan isu etik. Al-Jazari………… Al Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri. merakit. filsafat. Seperti ayahnya ia mengabdi pada raja-raja Urtuq atau Artuqid di Diyar Bakir dari 1174 sampai 1200 sebagai ahli teknik. atas buku karya ahli teknik Muslim yang ternama. Ibnu Ismail Ibnu Al-Razzaz alJazari mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Karyanya ini sangat berbeda dengan . Pada 1206 ia merampungkan sebuah karya dalam bentuk buku yang berkaitan dengan dunia teknik…………. yang terletak diantara sisi utara Irak dan timur laut Syiria. Dalam bukunya. mengatakan bahwa hingga zaman modern ini. sejarah. Ia dipanggil Al-Jazari karena lahir di Al-Jazira. Ibnu Miskawaih (932-1030) merupakan filsuf Iran yang menonjol dari Ray. Ia merupakan tokoh politik yang aktif selama masa AlBooye. “al-Jami Bain al-Ilm Wal „Aml alNafi Fi Sinat „at al-Hiyal” (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices).  Ibnu Ismail Al Jazari Ilmuwan Muslim Penemu Konsep Robotika Modern. psikologi.  Ahmad bin Muhammad Miskawaih. Ia merupakan sastrawan Arab dan memiliki karya-karya dalam bidang literatur Arab. dan polemik-polemik politik religi. selama abad kedua belas. Dia tinggal di Diyar Bakir. programmable automation. Al Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot…………. Bukunya ini berisi tentang teori dan praktik mekanik. Irak. sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat. Lahir dai Al Jazira. Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya.

Alat ini terdiri dari balok panjang yang ditopang di antara dua pilar dengan balok kayu horizontal…… Sementara Saqiya merupakan mesin bertenaga hewan. Dengan karya gemilangnya. Sebab ahli teknik lainnya lebih banyak mengetahui teori saja atau mereka menyembunyikan pengetahuannya dari orang lain…………. yang sering menjadi masalah adalah terkait dengan alat yang efektif untuk memompa air dari sumber airnya……… Masyarakat zaman dulu memang telah memanfaatkan sejumlah peralatan untuk mendapatkan air. Donald Hill (1974). Para ilmuwan Muslim melakukan eksplorasi peralatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Al-Jazari memberikan kontribusi yang pentng bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat. terdapat instruksi untuk merancang. menjadi salah satu karya yang inspiratif.. Keunggulan buku tersebut mengundang decak kagum dari ahli teknik asal Inggris. Tenaga binatang yang digunakan adalah keledai maupun unta dan Saqiya terkenal pada zaman Roma…….karya ilmuwan lainnya. Mesin pemompa air yang dipaparkan dalam bukunya. Pasalnya. Hasil kerjanya ini kerap menarik perhatian bahkan dari dunia Barat………. Al-Jazari merintis jalan ke sana dengan menguraikan mesin yang mampu menghasilkan air dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan mesin yang .. yang dalam interval tertentu akan memberikan suara simbal dan burung berkicau. Donald berkomentar bahwa dalam sejarah. Shaduf dikenal pada masa kuno. Prinsip humanoid automation inilah yang mengilhami pengembangan robot masa sekarang……. merakit. Bahkan ia pun menggambarkan metode rekonstruksi peralatan yang ia temukan. pasokan air untuk minum. dan membuat mesin…………. kata dia. Isinya diilustrasikan dengan miniatur yang menakjubkan. yaitu jam air……… Ketertarikan Donald Hill terhadap karya Al-Jazari membuatnya terdorong untuk menerjemahkan karya Al-Jazari pada 1974. ilmuwan dan ahli teknik Muslim ini telah membawa masyarakat Islam pada abad ke-12 pada kejayaan. irigasi dan kepentingan industri merupakan hal vital di negara-negara Muslim. Ia hidup dan bekerja di Mesopotamia selama 25 tahun. Karyanya juga dianggap sebagai sebuah manuskrip terkenal di dunia. Pada acara World of Islam Festival yang diselenggarakan di Inggris pada 1976. Terutama bagi sarjana teknik dari belahan negari Barat………… Jika menilik sejarah. yang dianggap sebagai teks penting untuk mempelajari sejarah teknologi. Shaduf maupun Saqiya. Kini replika jam gajah tersebut disusun kembali oleh London Science Museum.Tulisan AlJazari juga dianggap unik karena memberikan gambaran yang begitu detail dan jelas. dalam buku Al-Jazari. baik di Mesir maupun Assyria. Yaitu. keperluan rumah tangga. Di tahun yang sama juga 1206. Science Museum merekonstruksi kerja gemilang Al-Jazari. Namun demikian. begitu pentingnya karya Al-Jazari tersebut.. Ia mengabdi di istana Artuqid. karena dengan piawainya Al-Jazari membeberkan secara detail hal yang terkait dengan mekanika……… Dan merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam sejarah teknik. sebagai bentuk penghargaan atas karya besarnya. banyak orang yang berdecak kagum dengan hasil karya Al-Jazari. kala itu di bawah naungan Sultan Nasir al-Din Mahmoud. Mekanisme sentralnya terdiri dari dua gigi. Pasalnya. atau enam abad dan enam puluh delapan tahun setelah pengarangnya menyelesaikan karyanya. al-Jazari membuat jam gajah yang bekerja dengan tenaga air dan berat benda untuk menggerakkan secara otomatis sistem mekanis.

engkol mesin merupakan peralatan mekanis yang penting setelah roda. …. engkol yang terhubung dengan sistem rod di sebuah mesin yang berputar ceritanya lain……. Tetapi. Ia menghasilkan gerakan berputar yang terus menerus... Di Eropa hal ini baru terjadi pada abad 15. Bertrand Gille menyatakan bahwa sistem tersebut sebelumnya tak diketahui dan sangat terbatas penggunaannya……… Pada 1206 engkol mesin yang terhubung dengan sistem rod sepenuhnya dikembangkan pada mesin pemompa air yang dibuat Al-jazari. Balok digerakkan secara naik turun oleh sebuah mekanisme yang melibatkan gigi gerigi dan sebuah engkol. Ini dilakukan tiga abad sebelum Francesco di Giorgio Martini melakukannya……. mesin ketiganya adalah pengembangan dari Saqiya di mana tenaga air menggantikan tenaga binatang……… Satu mesin yang sejenis dengan Saqiya diletakkan di Sungai Yazid di Damaskus dan diperkirakan mampu memasok kebutuhan air di rumah sakit yang berada di dekat sungai tersebut……… Mesin keempat adalah mesin yang menggunakan balok dan tenaga binatang. Sedangkan mesin kelima. Gerakan roda air yang ada dalam mesin itu menggerakan piston yang saling berhubungan……. Kemudian. Pada masa sebelumnya memang telah ditemukan engkol mesin. Dan hal itu dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa……… Pasalnya. Pompa . kala itu. adalah mesin pompa yang digerakkan oleh air yang merupakan peralatan yang memperlihatkan kemajuan lebih radikal. Mesin itu diketahui merupakan mesin pertama kalinya yang menggunakan engkol sebagai bagian dari sebuah mesin.. Dan pipa penyedot selanjutnya menyedot air dari sumber air dan membagikannya ke sistem pasokan air. namun digerakkan dengan tangan. memikul tanggung jawab untuk merancang lima mesin pada abad ketiga belas. Al-Jazari. silinder piston tersebut terhubung dengan pipa penyedot. Dua mesin pertamanya merupakan modifikasi terhadap Shaduf.pernah ada sebelumnya. Penemuan engkol mesin sejenis itu oleh sejarawan teknologi dianggap sebagai peralatan mekanik yang paling penting bagi orang-orang Eropa yang hidup pada awal abad kelima belas.

Al Zahrawi menganjurkan seorang dokter meminta bantuan . dia menuliskan. Sedangkan untuk kasus masalah tulang yang lebih gawat.. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini…… Sebagai seorang dokter era kekalifahan. ahli bedah. maupun ilmuan yang berasal dari Andalusia.Al Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al Zahra yaitu sebuah kota yang terletak di dekat Kordoba di Andalusia yang sekarang dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa……. Al Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al Hakam II yang memerintah Kordoba di Andalusia yang merupakan putra dari Kalifah Abdurrahman III (An-Nasir). Dia sering kali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya.ini merupakan contoh awal dari double-acting principle. Sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasiennya merupakan bagian dari amal atau sedekah. Kota Al Zahra sendiri dibangun pada tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abd Al rahman Al Nasir III yang berkuasa antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Dalam buku Historigrafi Islam Kontemporer. dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern ini. seperti patah maka harus digips. Taqi al-Din kemudian menjabarkannya kembali mesin kelima dalam bukunya pada abad keenam belas……  Abu Al Zahrawi / ALBUCASIS Sang Penemu Gips Era Islam. Selain membuka praktek pribadi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan kepada para pasiennya secara cuma-cuma. jika terdapat tulang yang bergeser maka tulang tersebut harus ditarik supaya kembali tempatnya semula..Kehebatan Al Zahrawi sebagai seorang dokter tak dapat diragukan lagi………… Salah satu sumbangan pemikiran Al Zahrawi yang begitu besar bagi kemajuan perkembangan ilmu kedokteran modern adalah penggunaan gips bagi penderita patah tulang maupun geser tulang agar tulang yang patah bisa tersambung kembali. Ayah Al Zahrawi merupakan seorang penguasa kedelapan dari Bani Umayyah di Andalusia yang bernama Abbas………. Khalifah Al Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai tahun 976………… Dia melakukan perjanjian damai dengan kerajaan Kristen di Iberia utara dan menggunakan kondisi yang stabil untuk mengembangkan agrikultur melalui pembangunan irigasi. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya…………. Menurut catatan sejarah keluarga ayah Al Zahrawi aslinya dari Madinah yang pindah ke Andalusia. seorang penulis dari perpustakaan Viliyuddin Istanbul Turki menyatakan Al Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi…….Al Zahrawi selain termasyhur sebagai dokter yang hebat juga termasyhur karena sebagai seorang Muslim yang taat. Selain itu dia juga meningkatkan perkembangan ekonomi dengan memperluas jalan dan pembangunan pasar.. Sedangkan tulang yang geser bisa kembali ke tempatnya semula. Abu Al Zahrawi merupakan seorang dokter. Tulang yang patah tersebut digips atau dibalut semacam semen……….Untuk menarik tulang lengan yang bergeser. Dalam sebuah risalahnya.

Salinan Kitab Al Tasrif juga juga diterbitkan di Venice pada tahun 1471 dengan judul Liber Servitoris. maka gantungan lengan ke leher dilepaskan. lengan pasien digantungkan ke leher selama beberapa hari………. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya karya Al Zahrawi tersebut bagi dunia. Dalam penyiapan obat-obatan itu. dengan menggunakan perban yang diikatkan ke lengan. dokter harus melekatkan gips pada bagian tubuh yang tulangnya tadi sudah dikembalikan. maka perban maupun gips yang membalut lengan pasien harus dibuka. Kitab tersebut berisi penyiapan aneka obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan setelah dilakukannya proses operasi…………. Kitabnya yang mengandung sejumlah diagram dan ilustrasi alat bedah yang digunakan Al Zahrawi ini menjadi buku wajib mahasiswa kedokteran di berbagai kampuskampus. Kemudian gips tersebut diolesi dengan putih telur dan dibalut dengan perban secara ketat.. bukunya tetap menjadi buku wajib bagi para dokter di berbagai belahan dunia. Hal ini juga harus dilakukan oleh para asisten yang ikut membantunya dalam proses penarikan. Lalu lengan pasien dibalut lagi dengan gips dan perban yang baru setelah itu dibiarkan selama beberapa hari hingga lengan pasien benar-benar sembuh total.. maka lengan terasa sakit karena masih lemah kondisinya. Bahkan hingga lima abad setelah dia meninggal.Salah satu karya fenomenal Al Zahrawi merupakan Kitab Al-Tasrif. . Gips tersebut mengandung obat penahan darah dan memiliki kemampuan menyerap. Terjemahan Kitab Al Tasrif pernah diterbitkan pada tahun 1519 dengan judul Liber Theoricae nec non Practicae Alsaharavii………. Jika tulang yang bergeser itu sudah benar-benar kembali dalam posisi semula dengan baik dan sudah tidak terasa begitu sakit lagi maka buka semua balutan termasuk gips yang membalut tangan pasien……. Kitab Al Tasrif sendiri begitu populer dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh para penulis. Risalah lain dalam Kitab Al Tasrif juga diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gerardo van Cremona di Toledo pada abad ke-12 dengan judul Liber Alsaharavi di Cirurgia. dokter tersebut harus mengoleskan salep berminyak ke tangannya. Setelah itu. dia mengenalkan tehnik sublimasi. Setelah itu dokter menggerakan tulang sendi pasien dan mendorong tulang tersebut hingga tulang tersebut kembali ke tempatnya semula………… Setelah tulang lengan yang bergeser tersebut kembali ke tempat semula.. Dengan demikian kitab karya Al Zahrawi semakin termasyhur di seluruh Eropa……….Al Zahrawi menjadi pakar kedokteran yang termasyhur pada zamannya. Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kedokterannya masuk dalam kurikulum jurusan kedokteran di seluruh Eropa. Tetapi jika tulang yang bergeser tersebut belum sepenuhnya pulih atau kembali ke tempat semula secara tepat.dari dua orang asisten. Salah satu risalah buku tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin oleh Simone di Genova dan Abraham Indaeus pada abad ke-13. Sebab jika lengan tidak digantungkan. Sesudah kondisi lengan semakin kuat dan membaik. Kedua asisten tersebut bertugas memegangi pasien dari tarikan……… Kemudian lengan harus diputar ke segala arah setelah lengan yang koyak dibalut dengan balutan kain panjang atau pembalut yang lebih besar. Sebelum dokter memutar tulang sendi sang pasian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful