binatang yang halal disembeli bagi agama Islam

binatang yang haram disembeli bagi agama Islam .

binatang yang halal disembeli bagi agama Islam .

binatang yang haram disembeli bagi agama Islam .