UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. Doing Research In The Real World 5 .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. Lebih mudah berbanding soal-selidik.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. Keberkesanan temubual . cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. 5.

Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Berstruktur 2. 5. Temubual Bebas 4.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Tertumpu. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 .

Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. Respon direkodkan – catatan / rakaman. Interaksi temubual pada tahap minimum.1. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Doing Research In The Real World 7 . 2. Mempunyai penambahan soalan.

4. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas.3. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. Doing Research In The Real World 8 . TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang.

soalan secara spontan. Doing Research In The Real World 9 . Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. Proses temubual yang longgar.5. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.

Doing Research In The Real World 10 .  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.

tertumpu dan bebas. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah. Doing Research In The Real World 11 .  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan.

ii. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan.  Dalam satu praktikal. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Doing Research In The Real World 12  Sejauh . data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas.

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai. Doing Research In The Real World 13 .  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. pengukuran haruslah konsisten.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.

 Doing Research In The Real World 14 .  Salah satu petunjuk.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.

baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 . Diri anda – adakah anda boleh dipercayai. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i.

) Doing Research In The Real World 16 . 2. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 3.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. Dapatkan responden. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan. 1.

Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. dan sebarang pertanyaan oleh responden.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. wayar sambungan. pita kosong. Doing Research In The Real World 17 . bateri. 5. dan air mineral.PERMULAAN TEMUBUAL 4.

cara maklumat dikendalikan. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. Doing Research In The Real World 18 . kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. hala tuju maklumat.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual.

menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. b.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. Doing Research In The Real World 19 . bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. c. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Doing Research In The Real World 20 . PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. Doing Research In The Real World 21 .

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Doing Research In The Real World 22 . Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Bertanya soalan-soalan yang betul.

Doing Research In The Real World 23 . IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. Tips: 1. 3. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. kepelbagaian frasa – natural. 2.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada.

Mengandungi pernyataan yang diramal. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Doing Research In The Real World 24 . TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Kemukakan dua persoalan serentak.

KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. Doing Research In The Real World 26 . PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami. Doing Research In The Real World 27 . MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Doing Research In The Real World 28 . Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.

Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Doing Research In The Real World 29 .MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.

Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah. Doing Research In The Real World 30 .

Doing Research In The Real World 31 . penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. Bina pengetahuan mengenai masyarakat. kumpulan sosial atau budaya.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. Untuk menambahkan ketepatan.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

temubual bersama dan juga kumpulan fokus.  Kelebihan – pengurangan kos.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.1.  Doing Research In The Real World 33 . menambahkan peluang responden memberi reaksi. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.

penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual. dan yang lain bertindak sebagai pencatat.  Di akhir temubual.  Doing Research In The Real World 34 .2.

TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena. atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Doing Research In The Real World 35 .3.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.

 Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang.  Doing Research In The Real World 36 . KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.4.

responden tidak melihat penemuduga.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.  Doing Research In The Real World 37 . media komunikasi paling pantas.5.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.

 Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Doing Research In The Real World 38 .

jangan terlalu mesra. tangga gelap.  Doing Research In The Real World 39 .  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual. kad identiti-pengesahan keanggotaan.elakkan memasuki kawasan berbahaya. jujur.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.  Sikap Peribadi – bahasa badan. nasihat. pemakaian pakaian yang bersesuaian. lif dan bangunan kosong.untuk menyemak input dan output.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.

juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Doing Research In The Real World 40 .ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.

bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. perasaan.  Doing Research In The Real World 41 . pantas.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif.

merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian.  Doing Research In The Real World 42 .KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori. dan bukan dari jenis soalan.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.

pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.  Isu etika penting untuk keyakinan diri.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.soalan pos. manakala pendirian yang teguh.  Doing Research In The Real World 43 . tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.

. Terima Kasih.Sekian.!! Doing Research In The Real World 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful