P. 1
Bab 9(Temubual)

Bab 9(Temubual)

|Views: 11|Likes:
Published by Liena Razali
Temubual
Temubual

More info:

Published by: Liena Razali on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

Sections

  • 1. TEMUBUAL BERSTRUKTUR
  • 2. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR
  • 3. TEMUBUAL BEBAS
  • 4. TEMUBUAL TERTUMPU
  • 5. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL :
  • 6. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF
  • 7. PEMERHATIAN
  • 8. MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN
  • 9. MENUTUP TEMUBUAL

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual.Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. Lebih mudah berbanding soal-selidik. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. Keberkesanan temubual . Doing Research In The Real World 5 . 5.

Temubual Berstruktur 2.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Bebas 4. 5. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Tertumpu.

TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif.1. Doing Research In The Real World 7 . TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Mempunyai penambahan soalan. Respon direkodkan – catatan / rakaman. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. 2. Interaksi temubual pada tahap minimum.

Doing Research In The Real World 8 . TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang.3. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. 4. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat.

Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup.5. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan. Doing Research In The Real World 9 . Proses temubual yang longgar.soalan secara spontan.

REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata. Doing Research In The Real World 10 .  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.

Doing Research In The Real World 11 . kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. tertumpu dan bebas.  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur.

Doing Research In The Real World 12  Sejauh . Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. ii. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan.  Dalam satu praktikal.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i.

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis. Doing Research In The Real World 13 .  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik. pengukuran haruslah konsisten.

 Salah satu petunjuk.ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.  Doing Research In The Real World 14 .PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.

Diri anda – adakah anda boleh dipercayai. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 . Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i.

2.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya.) Doing Research In The Real World 16 . 1. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan. 3.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. Dapatkan responden.

dan air mineral. Doing Research In The Real World 17 . pita kosong. wayar sambungan. bateri. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. dan sebarang pertanyaan oleh responden. 5.PERMULAAN TEMUBUAL 4.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam.

hala tuju maklumat. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. cara maklumat dikendalikan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. Doing Research In The Real World 18 .PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan.

bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. Doing Research In The Real World 19 . mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. b. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. c.

PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Doing Research In The Real World 20 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.

PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Doing Research In The Real World 21 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Bertanya soalan-soalan yang betul. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. Doing Research In The Real World 22 .

Doing Research In The Real World 23 . IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. Tips: 1. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. 3. 2. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. kepelbagaian frasa – natural.

Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Kemukakan dua persoalan serentak. Mengandungi pernyataan yang diramal. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Doing Research In The Real World 24 .

Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan.

Doing Research In The Real World 26 . Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7.

Doing Research In The Real World 27 . MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.

MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Doing Research In The Real World 28 . Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9.

Doing Research In The Real World 29 . Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.

Doing Research In The Real World 30 . Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah.

Bina pengetahuan mengenai masyarakat. Doing Research In The Real World 31 . Untuk menambahkan ketepatan. kumpulan sosial atau budaya. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

temubual bersama dan juga kumpulan fokus. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.1.  Doing Research In The Real World 33 . menambahkan peluang responden memberi reaksi.  Kelebihan – pengurangan kos.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.

2.  Doing Research In The Real World 34 . penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian. dan yang lain bertindak sebagai pencatat.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.  Di akhir temubual. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.

 Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden. atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Doing Research In The Real World 35 . TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.3.

4. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.  Doing Research In The Real World 36 .  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.

 Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.  Doing Research In The Real World 37 . media komunikasi paling pantas.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.responden tidak melihat penemuduga. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.5.

ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.  Doing Research In The Real World 38 .  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.

lif dan bangunan kosong.  Sikap Peribadi – bahasa badan. jujur.untuk menyemak input dan output.  Doing Research In The Real World 39 . tangga gelap. nasihat. pemakaian pakaian yang bersesuaian.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual. jangan terlalu mesra. kad identiti-pengesahan keanggotaan.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.elakkan memasuki kawasan berbahaya.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.

ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.  Doing Research In The Real World 40 .  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.

 Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. perasaan. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. pantas.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.  Doing Research In The Real World 41 .

merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.  Doing Research In The Real World 42 . temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif. dan bukan dari jenis soalan. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.

manakala pendirian yang teguh.  Doing Research In The Real World 43 . tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.  Isu etika penting untuk keyakinan diri.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.soalan pos. pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.

Sekian.!! Doing Research In The Real World 44 .. Terima Kasih.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->