UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. Keberkesanan temubual .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. Doing Research In The Real World 5 .APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. 5. Lebih mudah berbanding soal-selidik. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.

PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. 5. Temubual Berstruktur 2. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Bebas 4. Temubual Tertumpu.

Interaksi temubual pada tahap minimum. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. Doing Research In The Real World 7 . TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif.1. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Mempunyai penambahan soalan. Respon direkodkan – catatan / rakaman. 2.

Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. 4.3. Doing Research In The Real World 8 . Responden dibenarkan bercakap dengan bebas.

Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup.5. Proses temubual yang longgar. Doing Research In The Real World 9 .soalan secara spontan. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.

REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata. Doing Research In The Real World 10 .  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.

tertumpu dan bebas.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. Doing Research In The Real World 11 . kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi.

ii. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i.  Dalam satu praktikal. Doing Research In The Real World 12  Sejauh . Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan.

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. pengukuran haruslah konsisten.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis. Doing Research In The Real World 13 .

 Salah satu petunjuk.ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.  Doing Research In The Real World 14 .PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.

baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 . Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai.

PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. Dapatkan responden. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. 2.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya.) Doing Research In The Real World 16 . 3. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan. 1.

Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. dan sebarang pertanyaan oleh responden.PERMULAAN TEMUBUAL 4. Doing Research In The Real World 17 . Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. dan air mineral. 5.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. wayar sambungan. pita kosong. bateri.

Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. hala tuju maklumat. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. Doing Research In The Real World 18 . cara maklumat dikendalikan.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan.

menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. Doing Research In The Real World 19 . c. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. b. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a.

Doing Research In The Real World 20 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar. Doing Research In The Real World 21 .

Doing Research In The Real World 22 . Bertanya soalan-soalan yang betul. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan.

soalan lain – perbetulkan aliran temubual. 3. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. kepelbagaian frasa – natural. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. 2. Tips: 1.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. Doing Research In The Real World 23 .

Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Mengandungi pernyataan yang diramal. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Doing Research In The Real World 24 . Kemukakan dua persoalan serentak.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5.

Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. malah kepada nada dan ketegasannya. Doing Research In The Real World 25 .

Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. Doing Research In The Real World 26 . maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut.

Doing Research In The Real World 27 . Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Doing Research In The Real World 28 . Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.

Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Doing Research In The Real World 29 . Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati.

Doing Research In The Real World 30 .BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah.

Bina pengetahuan mengenai masyarakat. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. Untuk menambahkan ketepatan.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. kumpulan sosial atau budaya. Doing Research In The Real World 31 .

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

 Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.1.  Kelebihan – pengurangan kos. menambahkan peluang responden memberi reaksi. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.  Doing Research In The Real World 33 . temubual bersama dan juga kumpulan fokus.

 Di akhir temubual.  Doing Research In The Real World 34 . PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. dan yang lain bertindak sebagai pencatat. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.2.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.

TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.3.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.  Doing Research In The Real World 35 . atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.

KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.4.  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.  Doing Research In The Real World 36 .

TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.  Doing Research In The Real World 37 .  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi. media komunikasi paling pantas.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.responden tidak melihat penemuduga.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.5.

 Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.  Doing Research In The Real World 38 . atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.

untuk menyemak input dan output. jujur. pemakaian pakaian yang bersesuaian.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit. kad identiti-pengesahan keanggotaan. tangga gelap.elakkan memasuki kawasan berbahaya. lif dan bangunan kosong.  Sikap Peribadi – bahasa badan.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual.  Doing Research In The Real World 39 .  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual. jangan terlalu mesra. nasihat.

 Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Doing Research In The Real World 40 .  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.

ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.  Doing Research In The Real World 41 . bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data. pantas.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. perasaan.

temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.  Doing Research In The Real World 42 .KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori. dan bukan dari jenis soalan.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.

soalan pos.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.  Doing Research In The Real World 43 . manakala pendirian yang teguh.  Isu etika penting untuk keyakinan diri. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual. pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.

!! Doing Research In The Real World 44 ..Sekian. Terima Kasih.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.