UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. Keberkesanan temubual . Lebih mudah berbanding soal-selidik. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. Doing Research In The Real World 5 .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. 5.

Temubual Berstruktur 2.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Tertumpu. 5. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Bebas 4.

Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Interaksi temubual pada tahap minimum.1. Respon direkodkan – catatan / rakaman. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. 2. Mempunyai penambahan soalan. Doing Research In The Real World 7 .

TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. 4. Doing Research In The Real World 8 . TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual.3. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas.

Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan. Doing Research In The Real World 9 .soalan secara spontan. Proses temubual yang longgar.5. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup.

 Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas. Doing Research In The Real World 10 .REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.

 Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. tertumpu dan bebas. Doing Research In The Real World 11 .KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.

 Dalam satu praktikal. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. Doing Research In The Real World 12  Sejauh . Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. ii.

 Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis. pengukuran haruslah konsisten. Doing Research In The Real World 13 .

ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Salah satu petunjuk.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.  Doing Research In The Real World 14 .

Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 .KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai. Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii.

Dapatkan responden. 2. 3. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan.) Doing Research In The Real World 16 .PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 1. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya.

Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. Doing Research In The Real World 17 . Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. bateri.PERMULAAN TEMUBUAL 4. 5. dan air mineral. wayar sambungan. pita kosong.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. dan sebarang pertanyaan oleh responden.

Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Doing Research In The Real World 18 . cara maklumat dikendalikan. hala tuju maklumat.

b. Doing Research In The Real World 19 . mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. c. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a.

Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Doing Research In The Real World 20 . PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.

PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. Doing Research In The Real World 21 . Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.

Doing Research In The Real World 22 . Mengetahui perkara yang harus dikemukakan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. Bertanya soalan-soalan yang betul.

IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. Tips: 1. Doing Research In The Real World 23 . kepelbagaian frasa – natural. 3. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. 2. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. soalan lain – perbetulkan aliran temubual.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4.

Kemukakan dua persoalan serentak. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Doing Research In The Real World 24 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Mengandungi pernyataan yang diramal. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan.

Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. malah kepada nada dan ketegasannya. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Doing Research In The Real World 25 . KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan.

PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. Doing Research In The Real World 26 . Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan.

MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami. Doing Research In The Real World 27 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. Doing Research In The Real World 28 . Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan.

Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna. Doing Research In The Real World 29 . Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan.

Doing Research In The Real World 30 . Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya.

penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Bina pengetahuan mengenai masyarakat. Doing Research In The Real World 31 . Untuk menambahkan ketepatan.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. kumpulan sosial atau budaya. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

temubual bersama dan juga kumpulan fokus. menambahkan peluang responden memberi reaksi.  Doing Research In The Real World 33 .  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.1.  Kelebihan – pengurangan kos.

 Di akhir temubual. dan yang lain bertindak sebagai pencatat. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.2.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.  Doing Research In The Real World 34 .

 Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden. atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.  Doing Research In The Real World 35 .3.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.

 Doing Research In The Real World 36 .  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya. KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.4.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang.

TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi. media komunikasi paling pantas.  Doing Research In The Real World 37 .5.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.responden tidak melihat penemuduga.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.

 Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.  Doing Research In The Real World 38 .

 Doing Research In The Real World 39 . lif dan bangunan kosong. jangan terlalu mesra. pemakaian pakaian yang bersesuaian.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual.untuk menyemak input dan output. jujur.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.elakkan memasuki kawasan berbahaya. nasihat.  Sikap Peribadi – bahasa badan. tangga gelap.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual. kad identiti-pengesahan keanggotaan.

ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Doing Research In The Real World 40 .

 Doing Research In The Real World 41 .”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. perasaan. pantas. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka.

 Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.  Doing Research In The Real World 42 .KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif. dan bukan dari jenis soalan.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.

pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.  Doing Research In The Real World 43 .soalan pos.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden. manakala pendirian yang teguh.  Isu etika penting untuk keyakinan diri. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.

!! Doing Research In The Real World 44 .. Terima Kasih.Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful