P. 1
Bab 9(Temubual)

Bab 9(Temubual)

|Views: 12|Likes:
Published by Liena Razali
Temubual
Temubual

More info:

Published by: Liena Razali on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

Keberkesanan temubual . 5.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. Doing Research In The Real World 5 .dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. Lebih mudah berbanding soal-selidik. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu.

Temubual Berstruktur 2. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Bebas 4. 5. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Tertumpu.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1.

TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Respon direkodkan – catatan / rakaman. Mempunyai penambahan soalan. 2. Doing Research In The Real World 7 . TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Interaksi temubual pada tahap minimum.1. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka.

TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. Doing Research In The Real World 8 .3. 4. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas.

5. Doing Research In The Real World 9 . TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan.soalan secara spontan. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup. Proses temubual yang longgar.

 Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas. Doing Research In The Real World 10 .REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.

KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. tertumpu dan bebas. Doing Research In The Real World 11 .  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.

 Dalam satu praktikal. Doing Research In The Real World 12  Sejauh . data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. ii. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan.

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai. Doing Research In The Real World 13 .  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik. pengukuran haruslah konsisten.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.

 Salah satu petunjuk.ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Doing Research In The Real World 14 .

baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 .KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai.

Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan. 3. 1.) Doing Research In The Real World 16 . Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. Dapatkan responden. 2.

dan air mineral. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. pita kosong. Doing Research In The Real World 17 . wayar sambungan. bateri.PERMULAAN TEMUBUAL 4.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. 5. dan sebarang pertanyaan oleh responden.

cara maklumat dikendalikan. hala tuju maklumat. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Doing Research In The Real World 18 .PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai.

MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. Doing Research In The Real World 19 . mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. b. c. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Doing Research In The Real World 20 . PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.

Doing Research In The Real World 21 . Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2. PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Bertanya soalan-soalan yang betul. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Doing Research In The Real World 22 . MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit.

IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. Tips: 1. Doing Research In The Real World 23 . 2. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. kepelbagaian frasa – natural.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. 3. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Mengandungi pernyataan yang diramal. Kemukakan dua persoalan serentak. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Doing Research In The Real World 24 . Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden.

Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. Doing Research In The Real World 26 .

MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. Doing Research In The Real World 27 . Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.

Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Doing Research In The Real World 28 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9.

Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. Doing Research In The Real World 29 . menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna. Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan.

Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah.BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Doing Research In The Real World 30 . Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya.

memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. Doing Research In The Real World 31 . kumpulan sosial atau budaya. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Bina pengetahuan mengenai masyarakat. Untuk menambahkan ketepatan.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

temubual bersama dan juga kumpulan fokus.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.  Kelebihan – pengurangan kos. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu. menambahkan peluang responden memberi reaksi.1.  Doing Research In The Real World 33 .

penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. dan yang lain bertindak sebagai pencatat.  Di akhir temubual.2.  Doing Research In The Real World 34 .

TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena. atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Doing Research In The Real World 35 .  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.3.

KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.4.  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.  Doing Research In The Real World 36 .  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.

5. media komunikasi paling pantas.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.  Doing Research In The Real World 37 .responden tidak melihat penemuduga.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.

 Doing Research In The Real World 38 .ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka. atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.

 Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual.elakkan memasuki kawasan berbahaya. jangan terlalu mesra.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual. tangga gelap. pemakaian pakaian yang bersesuaian. jujur. nasihat.untuk menyemak input dan output. kad identiti-pengesahan keanggotaan.  Doing Research In The Real World 39 . lif dan bangunan kosong.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.  Sikap Peribadi – bahasa badan.

 Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Doing Research In The Real World 40 .  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.

ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data. perasaan. pantas.  Doing Research In The Real World 41 .

 Doing Research In The Real World 42 . dan bukan dari jenis soalan. merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara.

 Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil.soalan pos.  Isu etika penting untuk keyakinan diri. pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.  Doing Research In The Real World 43 . manakala pendirian yang teguh.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.

Sekian. Terima Kasih.!! Doing Research In The Real World 44 ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->