UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. Doing Research In The Real World 5 .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. 5. Lebih mudah berbanding soal-selidik. Keberkesanan temubual .dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual.

5.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Berstruktur 2. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 . Temubual Tertumpu. Temubual Bebas 4.

TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Doing Research In The Real World 7 . Respon direkodkan – catatan / rakaman. Mempunyai penambahan soalan. Interaksi temubual pada tahap minimum. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka.1. TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. 2.

4. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. Doing Research In The Real World 8 . TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas.3. TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat.

5. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.soalan secara spontan. Proses temubual yang longgar. Doing Research In The Real World 9 .

Doing Research In The Real World 10 .REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.

 Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi.KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. tertumpu dan bebas. Doing Research In The Real World 11 . kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan.

data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data. ii. Doing Research In The Real World 12  Sejauh .KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan.  Dalam satu praktikal.

 Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden. Doing Research In The Real World 13 .KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai. pengukuran haruslah konsisten.  Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.

 Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.  Salah satu petunjuk.  Doing Research In The Real World 14 .ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.

Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 .KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Diri anda – adakah anda boleh dipercayai. Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii.

PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 1. 3. Dapatkan responden. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. 2.) Doing Research In The Real World 16 .

dan sebarang pertanyaan oleh responden. 5. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. bateri. wayar sambungan.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi.PERMULAAN TEMUBUAL 4. Doing Research In The Real World 17 . pita kosong. dan air mineral.

kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. cara maklumat dikendalikan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. Doing Research In The Real World 18 . hala tuju maklumat.

Doing Research In The Real World 19 .MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. c. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. b. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman.

PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. Doing Research In The Real World 20 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1.

Doing Research In The Real World 21 . PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Doing Research In The Real World 22 . MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Bertanya soalan-soalan yang betul. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan.

meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada. 2. kepelbagaian frasa – natural. Tips: 1. Doing Research In The Real World 23 . soalan lain – perbetulkan aliran temubual. improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. 3. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4.

Mengandungi pernyataan yang diramal. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. Doing Research In The Real World 24 .MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Kemukakan dua persoalan serentak. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut. Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar.

MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan. Doing Research In The Real World 26 . dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain. maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual.

Doing Research In The Real World 27 . Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.

Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Doing Research In The Real World 28 .

Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran. Doing Research In The Real World 29 .MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna.

BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah. Doing Research In The Real World 30 . Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain.

Untuk menambahkan ketepatan. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi. Bina pengetahuan mengenai masyarakat.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Doing Research In The Real World 31 . kumpulan sosial atau budaya.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

 Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.  Doing Research In The Real World 33 . TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu.  Kelebihan – pengurangan kos.1. temubual bersama dan juga kumpulan fokus. menambahkan peluang responden memberi reaksi.

PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.  Doing Research In The Real World 34 . dan yang lain bertindak sebagai pencatat. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian.2.  Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.  Di akhir temubual.

TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.  Doing Research In The Real World 35 .  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden. atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.3.  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.

 Doing Research In The Real World 36 . KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang.  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya.4. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.

responden tidak melihat penemuduga.  Doing Research In The Real World 37 .5. TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah. media komunikasi paling pantas.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.

ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.  Doing Research In The Real World 38 . atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.

pemakaian pakaian yang bersesuaian.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual.elakkan memasuki kawasan berbahaya.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual. jangan terlalu mesra. nasihat.  Doing Research In The Real World 39 . jujur.untuk menyemak input dan output.  Sikap Peribadi – bahasa badan. lif dan bangunan kosong.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit. tangga gelap. kad identiti-pengesahan keanggotaan.

 Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.  Penghormatan – selesai menjalani temubual. juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Doing Research In The Real World 40 .

ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data. pantas.  Doing Research In The Real World 41 . bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. perasaan.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif.

merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap.  Doing Research In The Real World 42 . temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.  Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara. dan bukan dari jenis soalan.

KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.  Isu etika penting untuk keyakinan diri.soalan pos.  Doing Research In The Real World 43 .  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil. manakala pendirian yang teguh. pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual. tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.

!! Doing Research In The Real World 44 . Terima Kasih..Sekian.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.