UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 – PENYELIDIKAN ILMIAH

TRANSLATION CHAPTER 9 – DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL
Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL
Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden.  Penemubual – mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur.  Soalan-soalan yang dikemukakan – format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur.  Respon berbentuk verbal dan juga gerak badan.  Temubual yang dikawal dengan baik – cara berkesan untuk mendapatkan data.

Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?
1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). – melibatkan percakapan, perasaan dan sikapmenghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.

Doing Research In The Real World

4

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ? 4. Lebih mudah berbanding soal-selidik. Keberkesanan temubual . di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal.dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon – bergantung kepada kemahiran yang ada pd penemubual. cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. Doing Research In The Real World 5 .Digunakan untuk menghubungkaitkan teknikteknik penyelidikan lain. 5.

5. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Berstruktur 2. Temubual Bebas 4.PENDEKATAN TEMUBUAL Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Tertumpu. Temubual Perbualan Tak Rasmi Doing Research In The Real World 6 .

TEMUBUAL SEPARA STRUKTUR Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Responden boleh mengembangkan pendapatpendapat mereka. Respon direkodkan – catatan / rakaman. Mempunyai penambahan soalan. TEMUBUAL BERSTRUKTUR Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Interaksi temubual pada tahap minimum. Doing Research In The Real World 7 . 2.1.

TEMUBUAL TERTUMPU Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. 4. TEMUBUAL BEBAS Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang.3. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual. Doing Research In The Real World 8 .

5. Teknik temubual – berbentuk terbuka-tertutup.soalan secara spontan. Doing Research In The Real World 9 . TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI Temubual yang melibatkan penjanaan soalan. Proses temubual yang longgar. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis – soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.

REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI  Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isuisu yang sahih dan nyata.  Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas. Doing Research In The Real World 10 .

KESAHIHAN  Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur. kesahihan itu lebih diragui – bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah. kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. Doing Research In The Real World 11 .  Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi. tertumpu dan bebas.

 Dalam satu praktikal. data temubual perlu dikaji dan dianalisis sebagaimana ianya dikumpulkan sehingga perspektifnya jelas.KESAHAN LUARAN manakah penemuan-penemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum?  Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan. Doing Research In The Real World 12  Sejauh . ii. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapatpendapat baru timbul daripada data.

 Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis. pengukuran haruslah konsisten.  Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik. Doing Research In The Real World 13 .KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN  Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai.  Kemahiran yang ada pada penemubual adalah penting bagi memberikan penjelasan tanpa mempengaruhi jawapan responden.

PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI Beberapa alternatif atau tambahan sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual.  Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan penyelidik sedar akan kesan-kesan dari tindakan mereka dan persepsi-persepsi yang diterangkan.  Doing Research In The Real World 14 .ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan.  Salah satu petunjuk.

Diri anda – adakah anda boleh dipercayai.KEMAHIRAN-KEMAHIRAN Arksey & Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. baik dan profesional?  Doing Research In The Real World 15 . Projek – adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii. Status anda – sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii.

1. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual – persiapan.PERMULAAN TEMUBUAL Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru.) Doing Research In The Real World 16 . 3. Yakinkan diri – bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. 2. Dapatkan responden.untuk menyiapkan satu soal selidik awalan – isu demografi (3 minggu lebih sebelumnya.

bateri. pita kosong.pastikan mereka masih ingin ditemubual – lokasi.PERMULAAN TEMUBUAL 4. Doing Research In The Real World 17 . 5. wayar sambungan. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) – pita rakam. dan air mineral. Anda perlu menghubungi responden – 7 -10 hari lebih awal. dan sebarang pertanyaan oleh responden.

Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang. kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan.PERSIAPAN AWAL    Tugas pertama penemubual – terangkan tujuan temubual. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. Doing Research In The Real World 18 . hala tuju maklumat. cara maklumat dikendalikan.

Doing Research In The Real World 19 .MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK  a. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. b. c. Hubungan yang baik bermaksud satu pemahaman. satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden.

Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai – dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 1. Doing Research In The Real World 20 .

Doing Research In The Real World 21 . PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 2.

Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Bertanya soalan-soalan yang betul. Doing Research In The Real World 22 . MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual – memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 3. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.

improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur. 3. soalan lain – perbetulkan aliran temubual. 2. Doing Research In The Real World 23 . kepelbagaian frasa – natural. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 4. Tips: 1.

Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Doing Research In The Real World 24 . Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 5. Mengandungi pernyataan yang diramal. Kemukakan dua persoalan serentak.

Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian – bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan. Doing Research In The Real World 25 . malah kepada nada dan ketegasannya. Mengintepretasikan maksud apa yang telah disebut.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 6.

Doing Research In The Real World 26 . maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 7. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.

Doing Research In The Real World 27 . Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 8. MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda.

MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Doing Research In The Real World 28 . Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.MENGENDALIKAN TEMUBUAL 9.

menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna. Doing Research In The Real World 29 . Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalansoalan. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan penafsiran.MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati.

Lihat juga kepada ‘bahasa badan’ responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan lain. penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan – kerana merasakan mereka sangat terdedah. Doing Research In The Real World 30 .BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH Di tempat kerja. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya.

kumpulan sosial atau budaya. penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Doing Research In The Real World 31 . Untuk menambahkan ketepatan. Bina pengetahuan mengenai masyarakat. memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik.

JENIS-JENIS TEMUBUAL      TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON Doing Research In The Real World 32 .

temubual bersama dan juga kumpulan fokus.  Kelebihan – pengurangan kos.1. TEMUBUAL BERKUMPULAN Terdiri daripada pelbagai format yang berbeza – bilangan penemubual lebih dari satu. menambahkan peluang responden memberi reaksi.  Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.  Doing Research In The Real World 33 .

 Seorang penemubual – bertindak sebagai ketua – mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual.  Di akhir temubual.2. dan yang lain bertindak sebagai pencatat. penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan penilaian. PENEMUBUAL BERAMAI-RAMAI Sangat berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan.  Doing Research In The Real World 34 .

atau seseorang responden mungkin menguasai temubual tersebut.  Doing Research In The Real World 35 .  Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain.3. TEMUBUAL BERSAMA Melibatkan seorang penemubual – berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena.  Mewujudkan keadaan yang bahaya – jika penemubual mengalihkan tumpuan responden.

 Doing Research In The Real World 36 .  Cara pengumpulan data yang rendah kosnya. KUMPULAN FOKUS Kumpulan fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara.  Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat yang strategik – untuk kumpulan fokus itu lebih dari 20 orang.4. tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden.

5. media komunikasi paling pantas.responden tidak melihat penemuduga.  Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan untuk meyakinkan dan memberi dorongan.  Doing Research In The Real World 37 . TEMUBUAL MELALUI TELEFON Kos yang rendah.  Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon.  Kekurangan – risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi.

 Doing Research In The Real World 38 . atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam.  Kebanyakan penemubual tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam melakukan penyelidikan mereka.ISU KESELAMATAN Responden biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut.  Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut.

 Sikap Peribadi – bahasa badan.  Strategi pencegahan – waktu siang untuk melakukan temubual. nasihat. kad identiti-pengesahan keanggotaan. pemakaian pakaian yang bersesuaian.  Pengetahuan dan Tanggungjawab – mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual. lif dan bangunan kosong.  Doing Research In The Real World 39 .elakkan memasuki kawasan berbahaya. tangga gelap. jujur.untuk menyemak input dan output. jangan terlalu mesra.PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI Peralatan – bawa telefon bimbit.

juga berhak membataskan penemubual sebelum selesai menanyakan soalan.ISU ETIKA Isu utama – responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual.  Penghormatan – selesai menjalani temubual.  Doing Research In The Real World 40 .  Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi.  Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan.  Temubual yang bagus adalah tidak berbelit-belit.

perasaan.”  Kajian dibuat untuk mengumpulkan data.ISU ETIKA Patton (1990:353) menyatakan “Temubual yang baik adalah bersifat terbuka. bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat.  Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam membuat perundingan yang melibatkan topik yang sukar dan sensitif. pantas. ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden.  Doing Research In The Real World 41 .

 Pilihan pendekatan yang digunakan – bergantung kepada objektif sesuatu kajian.  Doing Research In The Real World 42 . merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. temubual berstruktur – memberikan data kuantitatif.KESIMPULAN Temubual terbahagi kepada 5 kategori.  Prasangka bahaya – berpunca dari kebijaksanaan penemubual berbicara. dan bukan dari jenis soalan. temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu – memberikan data kualitatif.

tetapi sukar dipertahankan berbanding dengan cara penggabungan data yang lain seperti kaedah temubual.  Doing Research In The Real World 43 . pemantauan dan pendengaran – adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual.  Isu etika penting untuk keyakinan diri.KESIMPULAN Temubual – adalah kemahiran membina hubungan dengan responden.soalan pos.  Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual – di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil. manakala pendirian yang teguh.

!! Doing Research In The Real World 44 . Terima Kasih.Sekian..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful