TAJUK: MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING – PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN (SPA

)

JABATAN: PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA

Daftar sebagai pengguna sistem.MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING – PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN (SPA) PANDANGAN PEMOHON. Setelah butang “Simpan” diklik. paparan Maklumat Berjaya dihantar akan terpapar. Muka hadapan sistem e-Vetting. . · Klik pada “Daftar baru” untuk mendaftar sebagai pengguna sistem. Seterusnya. Popup “Anda pasti untuk log keluar” akan muncul. Log keluar dari sistem dengan klik butang “Log Keluar” di atas penjuru kanan antaramuka. Katalaluan semula. · · · Masukkan No KP sebagai ID Pengguna. klik butang “Simpan”. Masukkan juga Katalaluan. Klik “OK”. dan Emel.

dan Tarikh Lantikan. paparan pilihan jenis permohonan akan terpapar. . Kementerian. Borang permohonan untuk tapisan halus akan terpapar. Untuk tapisan halus. Bahagian/Unit. · Jika ruangan wajib tidak diisi. · · · Seterusnya. Gred Perkhidmatan. Halaman 1: Profil Pemohon · Isi kesemua ruangan. · Setelah kesemua ruangan diisi. terutamanya ruangan yang wajib diisi bertanda *: Nama Pemohon.Log masuk semula ke dalam sistem dengan menggunakan ID Pengguna dan Katalaluan yang telah didaftarkan tadi. Jabatan. Jawatan. klik butang “Seterusnya”. satu popup akan keluar dan pemohon tidak boleh meneruskan permohonan selagi ruangan tidak diisi. Terdapat 11 halaman yang perlu diisi. klik pada “Lantikan SPA”. dan klik butang “Log Masuk”.

.

. · Maklumat pendidikan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pendidikan. · Klik butang “Simpan”. · Maklumat pekerjaan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pekerjaan. · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan sekiranya terdapat sejarah pendidikan yang lain. dan “Simpan”. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya.Halaman 2: Maklumat Pendidikan · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan. dan “Simpan”. · Klik butang “Simpan”. Halaman 3: Pekerjaan Terdahulu · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan sekiranya terdapat sejarah pekerjaan yang lain.

· Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya.Halaman 4: Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga · Pilih Hubungan. Halaman 5: Maklumat Suami/Isteri/Tunang · Pilih Hubungan. · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga. Contoh: Suami. serta Penjaga sekiranya ada. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Klik butang “Simpan”. Contoh: Bapa. · Maklumat suami yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Suami/Isteri/Tunang. · Klik butang “Simpan”. . · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan suami.

· Klik butang “Simpan”. · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga. · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula.Halaman 6: Maklumat Adik Beradik · Pilih Hubungan. Halaman 7: Maklumat Persatuan . · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa. serta Penjaga sekiranya ada. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Contoh: Bapa.

· Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Negara-negara Dilawati. Persatuan. · Isi semula ruangan di bahagian Badan. . · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. dan “Simpan”. Persatuan. Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu. Pilih radio button “Ya” dan isikan ruangan yang disediakan untuk menerangkan secara ringkas kesalahan tersebut. . NGO. Halaman 8: Kesalahan Yang Menyalahi Undang-undang · · · Pilih radio button “Tidak” jika pemohon tidak pernah melakukan sebarang kesalahan jenayah atau sivil atau syariah. Pertubuhan. · Klik butang “Simpan”. Klik butang “Simpan” dan “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Maklumat persatuan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Persatuan. Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu sekiranya terdapat sejarah persatuan yang lain. NGO. Pertubuhan.· Isikan kesemua ruangan di bahagian Badan. · Klik butang “Simpan”. Halaman 9: Lawatan Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu.

· Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Isi kesemua ruangan. Halaman 11: Pengadil Peribadi · · · Terdapat 2 orang pengadil yang perlu diisi. · Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Latihan. Halaman 10: Latihan Ala Ketenteraan Di Dalam/Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Rekod Latihan. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya.· Isi semula ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu sekiranya terdapat sejarah lawatan yang lain. Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Paparan Perakuan Pemohon akan terpapar. · Isi semula ruangan di bahagian Rekod Latihan sekiranya terdapat sejarah latihan yang lain. . Pengadil 1 dan Pengadil 2. · Klik butang “Simpan”. dan “Simpan”. dan “Simpan”.

<ID Permohonan>. Pemohon hanya boleh semak status permohonan di menu Pengguna – Pertanyaan Status . sudah tidak boleh dikemaskini lagi. * Permohonan hanya boleh dikemaskini selagi belum dihantar. di menu Pengguna – Permohonan – Lantikan SPA. Klik butang “Hantar”. * Sekiranya permohonan telah dihantar. * Pemohon dinasihatkan supaya menyemak dahulu kesemua maklumat yang telah diisi sebelum menghantar permohonan. .Halaman 12: Perakuan Pemohon · · Sila baca Perakuan sebelum menghantar permohonan.

Sekiranya senarai tidak terpapar. Baca dengan teliti kesemua maklumat yang dihantar. . Jika sah. Klik pada No KP pemohon yang ingin disahkan. · · Senarai permohonan dari jabatan pengesah tersebut yang perlu disahkan akan terpapar. Log masuk menggunakan ID Pengguna yang diberi. · · · · · Maklumat permohonan akan terpapar. pergi ke menu Pengesah Jabatan – Senarai Permohonan Baru.PANDANGAN PENGESAH JABATAN. pilih dropdown “Sah”. sila buat pengesahan di ruangan Keputusan di bahagian paling bawah halaman. pilih dropdown “Tidak Sah”. bahagian Pengesahan Permohonan. Jika tidak sah. Sekiranya kesemua maklumat tersebut betul dan sah.

. klik butang Sah Jabatan.· Seterusnya.

.

En. Pn. Roselan bin Mohamed: (03) 88726008 3. log keluar dari sistem. Ahmad Tarmizi b Abd Shukor: (03) 88726023 4. telefon pegawai untuk dihubungi: 1. En. Norlaili Bt Abdul Hamid: (03) 88726132 .· · Setelah mengesahkan permohonan. En. _____________________________________________________________________________________ No. Pengesahan pengesah jabatan selesai. Khairul Anwar bin Hj. Zakaria: (03) 88726007 2.