P. 1
Ipg Rbt 3110-Soalan Mei 11

Ipg Rbt 3110-Soalan Mei 11

5.0

|Views: 367|Likes:
Published by Far Sha
spot
spot

More info:

Published by: Far Sha on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) Semester 1 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

NO. KOD

:

RBT 3110

TARIKH: MASA :

Mei 2011 2 jam 30 minit

ANGKA GILIRAN: PUSAT :

ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A : 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3 soalan esei Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan dua soalan dalam Bahagian C Jawab soalan: Bahagian A pada kertas saranan jawapan yang disediakan. Bahagian B pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan. Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama buku soalan dan diserahkan pada akhir peperiksaan. UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
BAHAGIAN A ( 20 markah ) B ( 40 markah ) C ( 40 markah ) 1a 1b 2a 2b NO. SOALAN/ MARKAH 1 - 20 3a 3b 4a 4b JUMLAH

2. 3.

4.

1

2

3

JUMLAH KESELURUHAN

KERTAS INI MENGANDUNGI 13 HALAMAN BERCETAK DAN 1 HELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

Bon Saham biasa Perjanjian beli balik Sijil deposit boleh niaga Harga Promosi Keluaran Pengagihan Segmen pemasaran I. 1. IV dan V sahaja I. Suatu sekuriti ekuiti yang di dagangkan di pasaran modal Apakah instrumen tabungan dan pelaburan yang dinyatakan dalam pernyataan di atas ? A B C D 3. IV. II. 2 SULIT . II. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak kos barang dijual.No. faedah dan cukai. III.III. semua perbelanjaan lain. Kod : RBT 3110 BAHAGIAN A ( 20 markah ) Jawab semua soalan. dan V sahaja Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah margin untung bersih ? A B C D Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak kos barang dijual. III dan IV sahaja I. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan berbanding dengan liabiliti jangka panjang. Manakah antara berikut adalah elemen-elemen dalam campuran pemasaran ? I II III IV V A B C D 2. IV dan V sahaja II. Mengukur keuntungan yang diperoleh daripada setiap ringgit berbanding setiap dengan setiap ringgit aset semasa dan aset tetap.

maka semakin besar nilai wang tekumpul. maka semakin besar nilai wang tekumpul. Bank A : Semakin rendah kekerapan pendiskaunan. Cikgu Razak berumur 30 tahun. pilih bank yang paling sesuai dan berikan sebab mengapa membuat pelaburan di bank tersebut.00 3 SULIT .00 dengan kadar faedah 9 % dibayar sekali setahun bagi tempoh 5 tahun Bank B : Memberikan kemudahan pelaburan RM50 000. Membantu membuat keputusan terhadap komitmen sejumlah wang bagi mendapat pulangan yang lebih besar dimasa hadapan. Perkembangan ekonomi. RBT 3110 Mengapakah konsep nilai masa wang penting kepada pengurus kewangan ? A B C D Memudahkan syarikat seluruh dunia membuat perbandingan nilai mata wang di antara negara. Bank B : Semakin tinggi kekerapan pendiskaunan. Kirakan jumlah wang yang perlu disediakan dalam akaun persaraannya untuk memperolehi anuti yang dirancangkan.00 dengan kadar faedah 9 % dibayar setiap empat bulan bagi tempoh 5 tahun Berdasarkan kenyataan di atas.00 RM 320 885. maka semakin besar nilai wang tekumpul. Kod : 4. merancang memperolehi anuiti berjumlah RM50. Bank A : Memberikan kemudahan pelaburan RM50 000. 6.000 setahun selama 10 tahun apabila beliau bersara pada umur 60 tahun. industri dan musim akan mempengaruhi prestasi syarikat di masa hadapan. A B C D RM 282 510. Kadar faedah ialah 9 peratus setahun.No. Bank B : Semakin tinggi kekerapan pengkompaunan. Perubahan keadaan ekonomi akan menentukan jumlah jualan yang dapat dilakukan oleh sesebuah syarikat di masa hadapan.00 RM 287 900. 5. maka semakin besar nilai wang tekumpul.00 RM 335 505. A B C D Bank A : Semakin rendah kekerapan pengkompaunan.

II dan III sahaja I.00 Satu repositori yang dikongsikan dengan semua jabatan dalam suatu firma.00 RM 563 710. manakah bahagian perisian integrasi perniagaan yang paling sesuai dalam pernyataan di atas ? A B C D 9. IV dan V sahaja 4 SULIT . Kod : 7. RBT 3110 Sebuah syarikat melabur sebanyak RM 100 000. RM 552 560. Antara berikut. produk dan peralatan dalam firma.No. Jaminan kualiti Pengukuran prestasi Sistem perancangan Pengkalan data teknologi Memproses pesanan adalah penting untuk mengurangkan kos pembelian. manakah perkara-perkara yang perlu diselaraskan di antara pembekal dan pembeli untuk memastikan pesanan yang berkesan? I II III IV V A B C D Invois Resit jualan Arahan pertukaran Notis penyampaian Reka bentuk produk I.00 RM 680 190. Antara berikut.00 setiap tahun selama 5 tahun dalam bil perbendaharaan Malaysia. Kirakan nilai masa depan anuiti tersebut di atas. III dan IV sahaja II. Kadar faedah diterima adalah 5 % setahun. III dan V sahaja III.00 RM 743 430. A B C D 8. Ia mengandungi maklumat terperinci dan spesifikasi semua bahan.

RBT 3110 Ahmad seorang pelajar menaip perkataan komputer dalam Google untuk mencari sebuah komputer riba yang sesuai untuk dirinya. Pengiklanan dan reka bentuk portal sahaja tidak mencukupi untuk memastikan kesetiaan pelanggan. Sentiasa juga kemaskini katalog produk dalam portal untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bertinda sebagai indeks kepada sumber-sumber maklumat dalam rangkaian. Apakah perkhidmatan yang ditawarkan oleh enjin pencarian dalam pernyataan di atas ? A B C D Menyediakan ruang pengiklanan kepada syarikat-syarikat. Mengumpul maklumat tentang dokumen-dokumen yang ada dalam internet. 5 SULIT . Tandatangan digital adalah perisian khas untuk pembeli/syarikat bagi memastikan keselamatan urusniaga antara pembeli dengan syarikat. Memperolehi meta-data daripada sampel-sampel untuk menerangkan dokumen 11. Buat penyelidikan untuk meningkatkan kualiti produk supaya dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Tukarkan produk kepada perkhidmatan jangka panjang yang memberi kepuasan kepada pelanggan seperti on-line bank dan perkhidmatan teknikal dan sokongan. Apakah tindakan yang perlu dibuat untuk memastikan pelanggan terus berkekalan menjadi pelanggan yang setia ? A B C Tingkat kemahiran teknikal dalam menyediakan maklumat terperinci tentang produk dalam portal syarikat. Bagaimanakah tandatangan digital dapat memastikan keselamatan urusniaga ? A B C D Tandatangan adalah hash-algorithm yang tidak dapat dicerobohi oleh orang lain Tandatangan digital adalah kod rahsia tentang maklumat pelanggan atau syarikat yang disimpan dalam pelayan. D 12.No. Kod : 10. Kumpul dan proses maklumat pelanggan yang melawat portal untuk menentukan keperluan dan kehendak mereka. Tandatangan digital adalah mesej rahsia pembeli/penjual yang boleh dibuka mengguna kunci yang mengesahkan pemilik tandatangan tersebut.

Memastikan tandatangan digital Malaysia mendapat pengiktirafan. III dan IV sahaja II. Pelbagai syarat diperlukan untuk memastikan sesuatu persetujuan boleh diiktiraf sebagai satu kontrak yang boleh dikuatkuasakan dari segi undang-undang.No. Kod : 13. penerimaan dan penggunaan di peringkat antarabangsa. IV dan V sahaja 15. II dan V sahaja I. Antara berkut. buku. RBT 3110 Apakah tujuan Akta Jenayah Komputer diwujudkan pada 1997 ? A B C D Membentuk objektif-objektif dasar kebangsaan untuk sektor komunikasi dan multimedia Menghukum aktiviti yang tidak terkawal berkaitan dengan komputer seperti hacking dan memadam atau mengubah data. 14. Memastikan aktiviti jenayah seperti kecurian komputer dan pencerobohan kawasan keselamatan yang menyimpan maklumat sulit kerajaan terkawal. III dan IV sahaja II. Apakah akta yang memberi perlindungan terhadap pengkaryaan dalam bidang muzik. filem dan usaha kreatif ? A B C D Akta Hakcipta 1997 Akta Urusniaga Elektronik 2002 Akta Perlindungan Data Peribadi 2001 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 16. apakah syarat-syarat yang diperlukan dalam sesuatu kontrak ? I II III IV V A B C D Tawaran Penerimaan Perkhidmatan Persefahaman Kehendak bebas I. Apakah status hakmilik barangan yang diserahkan kepada penyewa selepas menandatangi perjanjian sewa beli ? A B C D Hakmilik peguam Hakmilik penyewa Hakmilik pemunya Hakmilik pihak yang berkepentingan 6 SULIT .

pengajaran dan pengurusan kelas dan pemantauan. A B C D Mengalami Memindahkan Mengaplikasikan Menghubung kait (Experiencing) (Transferring) (Applying) (Relating) 19. RBT 3110 Apakah ciri-ciri perniagaan kecl mengikut Baumback ? I II III IV V A B C D Diuruskan secara perseorangan Mempunyai nilai aset yang rendah Diuruskan secara aktif oleh pemiliknya Dikendalikan dalam kawasan tempatan Memerlukan bantuan daripada agensi kerajaan I. perancangan. IV dan V sahaja 18. pentaksiran dan merekod. Kebanyakkan pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup melakukan kerja-kerja amali. Kod : 17. dan III sahaja I. Melihat pedagogi sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran dan penyelidikan untuk memajukan amalan dalam bilik darjah Membangunkan standard iaitu pengetahuan dan kefahaman guru . III dan IV sahaja II. II. 7 SULIT .No. Menggalakan pembangunan profesional guru untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan bukti. Apakah elemen kontekstual yang terlibat dalam pengajaran tersebut di atas. III dan V sahaja III. Mengapakah pengajaran reflektif penting kepada guru pelatih. guru permulaan dan guru berpengalaman ? A B C D Mempengaruhi faktor-faktor kemajuan murid seperti kemahiran mengajar guru dan iklim bilik darjah.

II dan IV sahaja II. Y dan Z dalam rajah 1 ? I II III IV V A B C D Mendefinisikan masalah Bertindak / pelaksanaan Mencari alternatif-alternatif Menilai kejayaan tindakan Mengubahsuai kaedah penilaian I. II dan III sahaja I. IV dan V sahaja 8 SULIT . RBT 3110 Mengenal pasti masalah X Mencari kemungkian penyelesaian Y Z Rajah 1 : Penyelesaian Masalah Apakah langkah-langkah X. IV dan V sahaja III.No. Kod : 20.

cikgu ” “ Baik jawapan tu Ali.No. Senaraikan lima jenis pasaran pelanggan. Kod : RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan. tetapi kurang tepat tentang konsep pemasaran” a. 1. Ali Cikgu Abu “ Pemasaran adalah apabila kita membuat promosi tentang barangan sesebuat syarikat . i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] b. nyatakan lima elemen penting dalam konsep pemasaran selain promosi mengikut definisi Pertubuhan Ahli Pemasaran Amerika. Berdasarkan dialog di atas. i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] 9 SULIT .

i Jelaskan konsep Nisbah Harga Perolehan _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii Terangkan prestasi syarikat berdasarkan dua tahun tersebut. RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Analisis kewangan adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengesan prestasi dan kedudukan kewangan sesebuah organisasi perniagaan. i ii _______________________________________________________ _______________________________________________________ Nisbah Aset . 3 kali 2010 11. Senaraikan dua jenis nisbah kecairan dan tiga jenis nisbah aset. iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [5 markah] b.No.4 kali Nisbah Industri 13.5 kali Huraikan apa yang anda faham tentang nisbah Harga Perolehan berdasarkan jadual di atas. a. 2009 Nisbah Harga Perolehan Perolehan 9. _______________________________________________________ [1 markah] iii Apakah yang patut dilakukan oleh pihak pengurusan berdasarkan Nisbah Harga Perolehan pada 2009 berbanding dengan nisbah industri ? _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] 10 SULIT . Nisbah kecairan . Kod : 2.

Satu pelaburan menjanjikan pulangan sebanyak RM 30 000. [3 markah] ii Sekiranya kadar faedah dibayar dua kali setahun.00 pada penghujung tahun keempat dengan kadar faedah 10 % setahun. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] iii Membuat penyelidikan dan pembangunan. Kod : 3.00. _______________________________________________________ [1 markah] b.No. a. i Kirakan wang yang perlu dilaburkan pada hari ini untuk mendapatkan pulangan RM 30 000. _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii Sesuatu pinjaman jangka panjang. kirakan wang pelaburan asal yang diperlukan [2 markah] 11 SULIT . RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Huraikan konsep nilai masa wang berdasarkan keadaan-keadaan berikut :i Sesuatu pelaburan yang mengambil tempoh beberapa tahun.

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [4 markah] 12 SULIT . i Nyatakan dua tujuan Akta Perlindungan Data Personel digubal ? _______________________________________________________ _______________________________________________________ [2 markah] ii. _______________________________________________________ [1 markah] ii Senaraikan empat inisiatif yang perlu diambil oleh kerajaan dan pihak swasta dari aspek keselamatan teknologi komunikasi dan maklumat. a RBT 3110 Angka Giliran : _________________________ Pengguna memerlukan tahap kepercayaan yang tinggi terhadap integriti dan keselamatan sesuatu sistem. i Nyatakan satu perkara penting yang memastikan kejayaan E-dagang di Malaysia. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [3 markah] b.No. Senaraikan tiga perkara yang dikawal oleh akta tersebut. E-dagang adalah salah satu usaha kerajaan untuk memajukan negara dalam bidang teknologi dan komunikasi. sebelum mengemukakan data peribadi dalam web. Kod : 4.

Hurakan empat faktor utama tentang pelajar yang digunakan untuk mendapat maklumat supaya meningkatkan kefahaman guru terhadap keperluan murid. Keusahawanan dikaitkan dengan kejayaan perniagaan baru Huraikan lima ciri keusahawanan yang boleh diaplikasikan oleh pendidik untuk meningkatkan pengajaran mereka. a. Menarik pelanggan untuk membeli adalah tujuan utama syarikat. Bincangkan dua isu yang memberi implikasi terhadap kehidupan berkeluarga akibat menjalankan perniagaan dirumah. [10 markah] 2. [10 markah] 3. tajuk ialah membuka dan memasang kit model. [10 markah] b. pilih seorang pelajar yang mempunyai tahap motivasi rendah. Huraikan lima peringkat kesetiaan pelanggan. Selepas tamat mengajar. 1. Anda ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun 5.Setiap faktor mesti ada dua sub-faktor. a. [10 markah] © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 13 SULIT . a. [10 markah] Syarikat perlu memastikan hubungan berterusan dengan pelanggan dan kesetiaan mereka. Huraikan lima jenis pengguna aktif internet. Kod : RBT 3110 BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab semua soalan. Bidang pembelajaran ialah kajian reka bentuk dan kefungsian. Huraikan empat keperluan strategi berserta contoh yang sesuai bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Mengenalpasti perlakuan pelanggan adalah satu kaedah untuk memastikan segmen pemasaran yang menggunakan laman web. b. b.No. Keusahawan menggalakkan perniagaan dari rumah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->