REFLEKSI BINA INSAN GURU FASA 5 LAWATAN PENANDA ARAS (BENCHMARKING

)

Program Lawatan Penanda Aras (benchmarking) ke SK Peserai ini merupakan suatu pengenalan tentang Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah dan Guru Cemerlang serta bertujuan mendedahkan para guru pelatih kepada alam persekolahan yang sebenar dimana pembentukan iklim dan budaya kerja cemerlang oleh guru serta kepimpinan pentadbiran sekolah yang berkesan akan menjamin produktiviti sesebuah sekolah sebagai satu institusi pendidikan. Terdapat beberapa kekuatan yang dikenalpasti melalui lawatan penanda aras (benchmarking) ini. Satu perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan organisasi sekolah ialah, pengurusan yang sistematik telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, sistem pengurusan fail yang diamalkan oleh pihak pentadbiran dengan teratur bagi memudahkan pencarian maklumat dengan mudah dan cepat. Maklumat yang berkaitan juga disimpan dalam dua bentuk yang berbeza, iaitu secara “hard copy” dan juga secara “soft copy”. Hal ini akan lebih mudah apab ila ada pihak yang ingin melihat maklumat tersebut dengan segera, disamping sebagai simpanan jika terdapat maklumat yang hilang atau gagal ditemui. Guru Besar sendiri ada menyimpan “soft copy” maklumat sekolah dan beliau mengetahui dan memahami secara mendalam segala perkara yang berkaitan dengan sekolah ini.

Apa yang dapat saya perhatikan semasa berada di sekolah ini, aktiviti selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW menjadi satu amalan yang wajib dilakukan pada waktu perhimpunan pagi. Amalan ini dilakukan oleh semua peringkat umur yang berada di sekolah tersebut tak kira pangkat dan jawatan masing-masing. Bacaan selawat ini diketuai oleh guru yang bertugas pada minggu tersebut. Bagi murid-murid yang bukan beragama Islam, mereka semua dikehendaki senyap dan menghormati aktiviti ini. Pada pandangan saya, amalan ini adalah sesuatu amalan yang wajar dilakukan di semua sekolah agar dapat membentuk manusia yang mempunyai rohani, jasmani, intelek, emosi dan sosial yang seimbang seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Melalui tempoh yang singkat ini. Justeru itu. Guru-guru juga banyak mempamerkan info-info di papan kenyataan dalam kelas dan juga turut mempamerkan hasil kerja murid. tempoh masa lawatan yang agak singkat. Seterusnya. sekolah ini juga mempunyai 20 buah doggle untuk mengakses Frog VLE iaitu sistem pembelajaran alam maya.Bukan itu sahaja. kepimpinan seorang guru besar itu dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pihak guru dan murid juga dapat dilihat daripada tindakan beliau yang menukar proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dari dua sesi kepada satu sesi. Hal ini kerana terdapat banyak „banner‟ yang memuatkan isi pelajaran seperti Sains. Beliau merupakan salah seorang ahli panel yang terlibat dalam pembinaan Frog VLE di peringkat kebangsaan. sekolah ini juga di kelilingi dengan persekitaran bermaklumat. sivik dan sebagainya. Bukan itu sahaja. kelewatan notis pemberitahuan bagi program ini juga merupakan suatu kelemahan. terdapat beberapa kelemahan program yang telah dikenalpasti antaranya seperti. Seterusnya. matematik. Namun. . Pemanjangan tempoh masa lawatan dapat memberikan peserta lawatan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk menimba lebih banyak lagi ilmu yang diperlukan dalam bidang keguruan. Taklimat mengenai Frog VLE ini telah diberikan oleh Puan Shamala. Namun begitu. terdapat beberapa cadangan penambahbaikan bagi memastikan perlaksanaan program sebegini yang lancar pada masa hadapan. Pembaziran masa ini adalah sebanyak satu jam hingga dua jam. tindakan ini juga mempunyai kelemahannya seperti terdapat kelas yang duduk di bengkel dan bilik tersebut agak kurang selesa bagi murid-murid. Hal ini adalah bagi mengurangkan masa guru yang dibazirkan kerana terpaksa memberi ruang kepada pelajar untuk menunaikan solat. guru pelatih hanya mendapat ilmu yang diperlukan secara terhad sahaja. Cadangan penambahbaikannya adalah memanjangkan tempoh masa lawatan. Hal ini mengakibatkan persediaan rapi tidak dapat dilakukan bagi memastikan kelancaran sepenuhnya terhadap program ini.

Saya berharap program seperti ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang. Secara keseluruhannya. info dan tips kepada saya tentang pengurusan sesebuah sekolah bagi memastikan sekolah terus berada dalam kemuncak kecemerlangan.Pada pendapat saya. saya berpendapat bahawa objektif BIG Fasa 5 ini telah berjaya dicapai. . Saya amat kagum dengan kesungguhan guru besar sekolah ini kerana cukup tegas dengan prinsip hidupnya untuk membawa sekolah ini supaya terus cemerlang. Selain itu. lawatan ini dapat memberi ilham. lawatan penanda aras ini amat penting dijalankan oleh guru-guru pelatih kerana mampu memberi motivasi dan semangat kepada kami untuk bersungguh-sungguh menimba ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin sebelum bergelar guru agar kami lebih bersedia untuk membangunkan dan meningkatkan prestasi sekolah pada masa akan datang.