UNIT 1

PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Sinopsis Unit ini mengandungi empat tajuk. Setiap tajuk membincangkan perkara yang berlainan. Tajuk pertama membincangkan kefahaman tentang konsep asas moral. Kandungannya meliputi definisi, konsep-konsep asas moral dari perspektif pelbagai agama. Selain itu peraturan moral, adat, agama dan undang-undang turut dimuatkan.Tajuk kedua membincangkan aspek pemikiran moral iaitu pemikiran naturalis, emotivis, intuisionis dan rasionalis. Tajuk ketiga memberikan kemahiran kepada pelajar mengenal pasti berhubung konsep asas nilai yang merangkumi normatif, jenis-jenis nilai dan konsep nilai merentasi kurikulum. Tajuk keempat pula memberikan kefahaman kepada pelajar dan tingkah laku individu yang bermoral. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. memahami dan menghayati konsep-konsep asas moral; memahami falsafah dan mengenal pasti perbezaan dalam aspek-aspek agama dan moral; Memahami konsep pemikiran moral yang mempengaruhi konsep asas moral. menangani masalah dalam kehidupan diri, keluarga, komuniti, masyarakat, negara dan sejagat; mengenal pasti sifat-sifat individu bermoral. menghuraikan tingkah laku yang terbit daripada kesedaran tentang dimensi moral. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian dengan komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan, emosi, dilema moral

1

TAJUK 1

Konsep Asas Moral

Pengenalan
Terdapat pelbagai pendapat yang bertentangan dalam menerangkan konsep moral. Pemahaman konsep asas moral akan mempengaruhi kandungan dan kaedah mengajar Pendidikan Moral seseorang guru. Seseorang guru moral perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang teori etika sebagai asas memahami peranan nilai sebagai piawai yang asas dalam mempengaruhi dan mencorakkan penaakulan dan perlakuan muridmurid. Pengetahuan dan kefahaman teori perkembangan moral dari segi psikologi juga akan memperkukuhkan kefahaman dan pendekatan guru dalam penyampaian nilainilai moral kepada murid-murid. Dalam memperkatakan konsep asas moral, kita pastinya mengaitkannya dengan konsep nilai, etika dan akhlak. Amat penting bagi kita memahami konsep-konsep yang saling berkaitan ini untuk mencari pengertian moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat. 1.0 Definisi Konsep Dalam memperkatakan konsep asas moral, kita patut meneliti konsep-konsep berikut: moral, etika dan akhlak. Tidak dapat dinafikan adalah penting kita memahami konsepkonsep ini yang saling berkaitan untuk mencari pengertian terhadap aspek moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat. 1.1 Konsep Moral Perkataan ‘moral’ berasal daripada perkataan ‘mores’ - bahasa Yunani yang membawa erti: tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang

2

dimaksudkan. Contohnya, sepasang suami isteri menemui seorang bayi di tepi sebuah balai raya ketika pulang ke kampung orang tuanya. Kebetulannya pasangan itu tidak mempunyai anak setelah 10 tahun berkahwin. Mereka bercadang untuk membawa bayi comel itu balik ke rumah dan membelanya tanpa mengikut peraturan undang-undang. Akhirnya setelah berbincang mereka akur bahawa undang-undang negara perlu dipatuhi. Mereka membawa bayi comel itu ke balai polis untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang yang ditentukan. Contoh kedua, Nora terjumpa dompet kawannya yang tercicir. Dia mengutipnya tanpa pengetahuan sesiapa. Nora boleh menyimpan dompet itu jika dia mahu. Nora seorang budak yang jujur dan ikhlas. Dia segera memulangkan dompet tersebut. Nora ialah seorang budak yang bermoral. Dia tidak teragak untuk berbuat demikian kerana kejujuran merupakan sebahagian daripada akhlaknya. Tiada guna dia mengambil dompet kepunyaan orang lain kerana hatinya akan menjadi gelisah. Gerak hatinya tidak merestui perlakuan tersebut. Hatinya lapang apabila dia memulangkan dompet tersebut kerana dapat membantu meringankan bebanan orang lain. Latihan 1.0 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut:

Bayangkan anda berada di perhentian bas yang sibuk.

Beri lima contoh perlakuan

moral dan lima contoh perlakuan tidak moral yang mungkin anda dapat lihat di sana.

Tingkah Laku Moral 1. beratur semasa menaiki bas 2. 3. 3. 4. 5. 4. 5.

Tingkah Laku Tidak Moral 1. bertolak-tolakkan semasa menaiki bas 2.

3

Rumusannya ‘moral’ ada isi atau kandungannya. Moral terdiri daripada peraturan komuniti dan sifat peribadi mulia. Peraturan komuniti penting diikuti demi kesejahteraan masyarakat sekeliling. Sifat peribadi mulia pula amat menguntungkan pemiliknya dan memberikan faedah positif kepada orang yang dia berinteraksi dan sekali gus individu yang berperibadi mulia itu mudah mengamalkan peraturan masyarakat yang baik. Oleh itu insan moral ialah insan yang seimbang dari segi keperibadian mulia, mematuhi peraturan moral kerana tanpa prinsip moral, individu itu mungkin akan menghadapi ketidaktentuan dalam menghadapi dilema moral.

1.2

Konsep Etika

Etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral, perlakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral dan ciri-ciri kehidupan yang baik. Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka seperti etika keguruan, etika guaman dan sebagainya . Contoh 1 Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru sewaktu berbual dengan rakan-rakan sejawatnya. Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak, beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah.

4

ii.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut: Mengapakah Etika Keguruan diwujudkan ? i. iii. Tentunya Etika Keguruan banyak membantu guru dalam menjaga taraf profesionalisme keguruan ! Berikut ialah contoh amalan naratif dalam pelbagai profesion.Latihan 1. ii. Jika tiada Etika Keguruan apakah yang akan berlaku dengan profesion perguruan ? i. Anda diminta mengisi ruang kosong di bawah dengan contoh-contoh positif dalam profesion yang anda pilih Amalan Etika Negatif/ Positif dalam pelbagai Profesion 5 . iii.

2. Tidak profesional Seremban – seorang anggota polis telah ditangkap kerana terbabit dalam kes mencabuli seorang amah Indonesia semasa ditahan di lokap. Kecuaian Jepun-seorang doktor dengan tidak sengaja menyuntik cecair berzat di dalam peparu seorang pesakit dan menyebabkan pesakit tersebut mati akibat penyakit peparu Keguruan 1. Ketenteraan 1.Amalan Etika Negatif Kedoktoran 1. Tidak berperikemanusiaan Negeri Sembilan – seorang polis pelatih telah menembak mati seorang rakannya yang berumur 22 tahun di asrama pusat polis selepas bertengkar berhubung dengan teman wanita Amalan Etika Positif Kedoktoran Keguruan Ketenteraan Polis 6 . Perak – seorang suri rumah berumur 32 tahun menuduh seorang doktor yang membantunya bersalin dii sebuah hospital swasta kerana telah menarik keluar ususnya ketika proses membersihkan plasentanya. Tidak profesional Petaling Jayaseorang pensyarah universiti yang berumur 34 tahun telah dibunuh kerana disyaki terbabit dalam kes menjalinkan hubungan sulit dengan seorang bekas pelajarnya 2. Tidak profesional Amerika – seorang guru wanita ditangkap kerana terbabit dalam kes mencabuli kehormatan kanak-kanak dalam laman web. Tidak mempunyai sikap taat kepada negara / membelot negara sendiri Kangsar. Polis 1. Menipu/ tamak Kuala Lumpur – seorang bekas tentera disyaki terbabit dalam skim cepat kaya kerana beliau telah menggunakan wang tersebut untuk membeli 17 buah kereta mewah. 2. Perak – Peralatan senjata sebanyak satu trak telah dicuri keluar dari kem tentera kerana terdapat ahli tentera yang terbabit dalam kes ini. Kecuaian Ipoh. 2.

7 .1. Antara sebabnya ialah arak membahayakan kesihatan dan menjadi punca maksiat.w. menipu dan membunuh. Islam telah menetapkan hukuman haram dan berdosa besar terhadap peminum arak dan penjudi. Contohnya. Sesungguhnya berjudi boleh menyebabkan seseorang menjadi miskin dan mendorong manusia mencuri. Akhlak Islamiah dikaitkan dengan konsep Khasyatullah yang bermaksud perasaan takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran Allah s. Minum arak dan berjudi boleh memporakperandakan kehidupan keluarga. sehingga mendorong seseorang melaksanakan perintahNya serta meninggalkan segala laranganNya. mengikut agama Islam.Menurut Islam orang yang meminum arak disebat sebanyak 40 kali sebatan dan yang berjudi dirampas hartanya. berjudi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat dan melalaikan tanggungjawab terhadap Allah dan keluarga. Di samping itu.3 Konsep Akhlak Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang.t. Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik. seseorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan berjudi kerana kedua-dua perbuatan itu diharamkan dalam agama Islam.

Hakikatnya akhlak dan moral memang berbeza kerana akhlak bersumberkan al-Quran dan hadis manakala moral berpiawaikan tanggapan dan budaya masyarakat setempat. sudah tentu boleh mengakibatkan kemalangan.Kesan positif daripada pengharaman arak dan judi: i) ii) iii) iv) v) memelihara kesihatan mental. seseorang yang minum arak sepatutnya tidak memandu kenderaan kerana dikhuatiri jika seseorang berada dalam keadaan mabuk. Tuhan manciptakan kita 2 biji mata untuk melihat. rohani dan jasmani punca maksiat dan kemungkaran dapat dicegah memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara memelihara diri dan masyarakat daripada sikap malas dapat memelihara keharmonian keluarga dan masyarakat Dalam masyarakat Barat pula. 2 belah kaki untuk berjalan tetapi Tuhan hanya mencipta sekeping hati kerana Tuhan mengamanahkan kepada kita untuk mencari akhlak mulia. minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral. Laughing at someone else's can shorten it.3 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut: Aktiviti 1 8 . Renungi kata-kata hikmah berikut: • • Laughing at our mistakes can lengthen our own life. Syabas ! Anda sudah habis membaca tentang tiga konsep asas moral. 2 belah tangan untuk memegang. Latihan 1. Bagaimanapun. Arak dianggap tidak baik kepada kanak-kanak tetapi baik pada setengah orang dewasa.

& Tang C. 1. James Hemming(1980) menyatakan bahawa peraturanperaturan masyarakat mestilah dilihat sebagai fakta-fakta kehidupan sosial.P. (Koo. kebiasaan masyarakat dan agama yang menolong mereka dengan lebih mudah membuat jangkaan tentang cara tingkah laku orang lain. Moral dan Akhlak) Sediakan jawapan anda dalam bentuk pengurusan grafik / carta. Pengertian Peraturan Moral • Peraturan moral ialah satu hasil kajian tentang betul salah tingkah laku manusia. 1990) 1.4. Konsep Asas Moral Moral Maksud Contoh Menjelaskan Konsep Etika Akhlak Aktiviti 2 Berikan tiga persamaan dan tiga perbezaan antara tiga konsep asas moral (Etika. adat. beliau mengatakan bahawa manusia bergantung atas beberapa peraturan.1 Peraturan Moral i. Etika dan Akhlak Dari Perspektif Agama dan Kepercayaan Seterusnya mari kita renungkan petikan di bawah: Dorothy Emmet (1966) menyatakan bahawa nilai moral bukan sesuatu yang wujud tersendiri dan terperinci dalam satu kekosongan.Isikan butir-butir yang bersesuaian dalam bentuk pengurusan grafik berikut.4 Moral. 9 . Pada tahun 1979. sebagai prinsip-prinsip yang perlu dalam pergaulan dan kelakuan terhadap orang lain dan perhubungan antara manusia. K.Y.

• • Peraturan moral menyediakan undang-undang yang sistematik tentang tanggapan-tanggapan / matlamat-matlamat yang unggul. berfikir dan bersoal jawab tentang tingkah laku-tingkah laku. seseorang bermoral haruslah menghormati orang lain iii Prinsip-prinsip peraturan moral Apakah faktor utama yang mempengaruhi tindakan anda? selepas membaca penerangan di bawah. Peraturan moral bersifat rasional dan autonomous kerana manusia sentiasa berminat dalam tingkah laku sendiri. Contoh : Nazri memilih tidak merokok kerana dia sedar bahawa merokok membahayakan kesihatan. Tiada pengasas. ii. Dia tidak merokok bukan kerana dia takut dimarah ibubapa/guru tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapapun dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh 10 . mempengaruhi tindakan anda? Terdapat tiga jenis prinsip peraturan moral yang dikemukakan. Cuba anda buat refleksi Prinsip manakah yang banyak • Prinsip Autonomi Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas. Pertimbangan dikategorikan sebagai moral. Dicipta oleh manusia. Antara ciri peraturan moral adalah: • • • Boleh diubah-ubah. membandingkan tingkah laku manusia dan cuba mencari prinsip-prinsip dan rasional atas tingkah lakunya sendiri.

India. semoga Allah merahmati hidupmu! Semoga anda sentiasa menjadi contoh insan yang sentiasa menjunjung amalan murni dan kemanusiaan.000. Khatijah. Oleh itu keadilan tidak akan membenarkan individu menyalahgunakan kebebasannya diri sendiri.00 kepada Persatuan Perubatan Malaysia (Mercy) untuk membantu mangsa pencerobohan Amerika Syarikat ( AS ) di Iraq. Mereka menderma untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa yang hidup dan anak-anak yatim yang kehilangan ibubapa. Wang tersebut diperolehi melalui kemenangannya dalam peraduan meneka lagu. 11 dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. Bangkok dan lain-lain. Tanpa apa-apa tujuan mencari nama atau mempromosi syarikat atau pertubuhan. Contoh 2 : Seorang gadis berusia 19 tahun telah menderma RM60. untuk individu yang bersifat tamak dan mementingkan • Prinsip Altruisme Belas kasihan. Altruisme juga akan menjauhkan individu daripada . seumur hidupnya belum tentu beliau akan menerima wang yang sebegitu banyak. Akibatnya guru X tidak ada masa langsung untuk dirinya dan keluarganya sedangkan terdapat ramai guru di sekolah A yang tidak mempunyai banyak kerja . gadis remaja itu mengamalkan sikap alturisme yang begitu tinggi nilainya. Contoh : Di sekolah A. simpati.• Prinsip Keadilan Keadilan melibatkan menghormati hak orang lain dan kesaksamaan. Perkara tersebut membuktikan salah guna kuasa oleh guru besar sehingga membawa kesan negatif kepada kehidupan guru tersebut. Guru Besar sentiasa menyuruh guru X membuat kerja-kerja pentadbiran sekolah. menghargai sifat mementingkan diri sendiri. Contoh 1: Seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu menyumbangkan tenaga dalam bentuk tenaga dan wang ringgit untuk membantu mangsa Tsunami di Aceh. Satu sen pun tidak diambilnya. Beliau ialah Khatijah Khalilul Rahman. Khatijah memang unik.

4. masa dan lokasi.1. 1. Van Dijk: Semua kesusilaan dan kebiasaan dalam semua lapangan hidup.4. juga semua peraturan tingkah laku.3 Peraturan Agama i. diajar. teguran dan teladan dari satu generasi kepada generasi yang lain. 1990) ii. Syed Alwi: Peraturan-peraturan hidup yang dipusakai daripada datuk nenek kita dan yang diperturunkan daripada bapa kepada anak atau daripada yang tua kepada yang muda dengan kaedah ditunjuk. Ciri-Ciri Peraturan Adat • • • Cara hidup manusia yang mementingkan sifat-sifat tingkah laku yang murni serta baik. R. Dicipta oleh manusia dan disampaikan secara lisan seperti nasihat. ditegur dan disapa dan tidak dengan cara yang bertulis. Pengertian Peraturan Agama 12 . Pengertian Peraturan Adat • • Perkataan ‘adat’ adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Arab yang bererti ‘kebiasaan ’ dalam mengharungi kehidupan manusia. (Koo dan Tang. Penafsiran peraturan adat berbeza mengikut kaum.2 Peraturan Adat i. Himpunan definisi adat: Dr.

seorang ahli fikir Inggeris menyifatkan peraturan undangundang sebagai satu perintah yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada rakyat dan sekiranya perintah itu tidak ditaati. Pengertian Peraturan Undang-Undang Himpunan definisi peraturan undang-undang: • Mengikut Weber. ii. (Koo dan Tang. norma. Peraturan ini termaktub dalam kitab agama.4. pihak pemerintah 13 . • • • • • Ciri-Ciri Peraturan Agama Tidak boleh diubah-ubah Bukan ciptaan manusia Setiap penganutnya mestilah mematuhi peraturan yang terdapat di dalam agama masing-masing Peraturan agama adalah satu cara hubungan antara manusia dengan Tuhan Peraturan agama juga merangkumi cara hubungan antara manusia dengan manusia.• Menurut Alan Harris. peraturan boleh mendorong penganutnya mematuhi tuntutan agama.4 Peraturan Undang-Undang i. agama mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Justeru. Peraturan ini menetapkan panduan tingkah laku dan menyatakan balasan jika peraturan itu dilanggar. 1990) • Austrinm. nilai dan peraturan sesebuah masyarakat yang boleh membentuk tingkah laku dengan watak seseorang itu lahir daripada kepatuhan individu terhadap autoriti yang sah. Peraturan-peraturan ini berlainan mengikut ajaran agama masing-masing (Koo dan Tang. 1990). • Peraturan agama merangkumi semua aspek kehidupan manusia. 1.

Di manakah letaknya nilai-nilai agama dan undang-undang? Jawab latihan berikut untuk menguji kefahaman anda. Kejahilan terhadap suatu peraturan undang-undang tidak boleh menjadi alasan bagi membela diri dari tuduhan atau dakwaan. Biar mati anak.akan menggunakan kekerasan supaya undang-undang dipatuhi. 14 . mati dikandung tanah. 1990) ii. belas kasihan. Individu yang membuat kesalahan boleh didenda wang atau dipenjarakan. (Koo dan Tang. Perlu dipatuhi oleh setiap individu. Alat kawalan dan bahan rujukan bagi suatu kesalahan. Renungi persoalan berikut: Hidup dikandung adat. • • • • • • Ciri-Ciri Peraturan Undang-Undang Peraturan-peraturan masyarakat yang telah diluluskan oleh autoriti. jangan mati adat. Tidak ada unsur pilih kasih dan faktor-faktor kronisme dalam pelaksanaan undang-undang. tolak ansur dan baik hati tidak wujud. Perasaan kasih sayang.

Adat.Latihan 1.1 Naturalis 15 . Peraturan Agama dan UndangUndang dalam perkahwinan Komponen Moral Peraturan Moral Adat Peraturan Agama Undang-Undang Contoh Amalan Dalam Perkahwinan TAJUK 2 PEMIKIRAN MORAL 2.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut Aktiviti 1 Isikan butir-butir dalam bentuk pengurusan grafik berikut: Peraturan Kepentingan Masa dan Sumber Kesan kalau Adat Peraturan Agama Undang- Aktiviti 2 Berikan contoh-contoh amalan Peraturan Moral.

belajar macam mana pun begitu juga prestasinya. Pelajar tersebut mengeluh dan menerima keputusan itu dengan mengatakan memang dia bodoh. Antara contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah: • Seorang perompak telah menembak mati seorang wanita berusia 30an di tempat letak kereta Gedung Membeli Belah • • Giant kerana wanita tersebut enggan menyerah keretanya kepada perompak tersebut. • Masih ada masyarakat yang percaya dengan maksud peribahasa rezeki secupak takkan jadi segantang. Kecenderungan individu untuk menerima sahaja keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan berfikiran naturalis. Murid Tingkatan Empat menumbuk guru kelas yang menyindir keturunan murid tersebut 16 . tingkah laku sama ada perasaan gembira mahupun sedih. Melihat kecurangan isteri di depan mata menyebabkan suami tanpa berfikir panjang lalu menceraikannya. Perasaan ini dilahirkan melalui air muka. 2.Naturalisme ialah aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu itu dalam keadaannya yang sebenar.2 Emotivis Aliran pemikiran ini merujuk sikap manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi. menyiksa atau membunuhnya. Antaranya contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah: • Seorang pelajar Tingkatan Lima mengeluh apabila melihat slip keputusan peperiksaan percubaan setara yang keseluruhannya teruk. Lantaran itu mereka terus menerus miskin walau pun negara telah merdeka 47 tahun yang lalu. kata-kata. • Pulau Langkawi sebelum ini tidak membangun kerana kebanyakan penduduknya percaya bahawa pulau itu terkena Sumpahan Mahsuri iaitu tujuh keturunan menjadi padang jarak padang tekukur. Dengan kata lain mereka menerima sumpahan Mahsuri hingga menyebabkan kurang daya usaha untuk membangunkan pulau tersebut sebelum tujuh keturunan berakhir.

Sekumpulan lelaki merogol seorang gadis kerana abang gadis itu membunuh salah seorang daripada saudara kumpulan lelaki tersebut. Dengan kata lain pemikiran intuisionis ialah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperoleh secara individu. Maka berkatalah Munsyi Abdullah. orang yang terlebih dahulu makan garam.4 Rasionalis Rasionalis berasal daripada perkataan ‘ratio’ yang bermakna ‘reason’ atau sebab. Gerak hati mereka ketika menilai bakal menantu pada kali pertama berdasarkan timbunan pengalaman lalu serta kematangan fikiran lantaran faktor usia.3 Intuisionis Aliran pemikiran ini merujuk satu proses ‘melihat’ dan ‘memahami’ secara spontan. 17 . 2. Aliran pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal. intelek Melayu dalam bahasa indahnya. maka teballah intuisionisnya berbanding dengan gadis remaja yang mudah ditipu oleh lelaki ‘don juan’ atau ‘kasanova’ lantaran pengalaman hidupnya yang masih hijau. sebab itulah mereka mudah diperkotak-katik dengan janji-janji manis lelaki hidung belang. Segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua. ‘lagi kutebas pohon di hutan. 2. Aliran ini ada kaitannya dengan bisikan hati. menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlukan asas pemikiran rasional yang waras dan logik. Orang tua yang bijak telah mengalami 1001 pengalaman hidup oleh itu apabila mereka menghadapi sesuatu masalah atau isu. Kesimpulannya. Kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. baru kutahu luasnya bentara’.• • • • Bersikap seperti marahkan pijat kelambu dibakar Bunuh diri kerana kecewa dalam percintaan Menghalau anak dari rumah kerana anak itu telah menconteng arang di muka keluarga. Bak kata pepatah Melayu ‘terkilat ikan di air sudah tahu jantan betina’. mereka dapat membaca apa yang tersirat daripada yang tersurat.

(c) bertindak secara rasional. Contohnya perkara tentang Hari Kiamat. Walau bagaimanapun bukan semua perkara boleh ditaakulkan. (b) bertindak di atas kemahuan / keputusan sendiri berdasarkan prinsipprinsip moral. Kes-kes bukanlah berpunca 18 . membuat keputusan dengan bijak. merekacipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan manusia sejagat. perwatakan yang baik. menggunakan keganasan untuk mendapat sesuatu. W. bunuh diri. dan (f ) bertindak secara wajar dan berpegang teguh kepada prinsip dan peraturan moralnya sendiri.Beza antara manusia dan binatang ialah akal. Etika ialah Falsafah moral atau pemikiran falsafah tentang kemoralan. Hari Pembalasan dan sebagainya Rumusan Kita perlu berikan perhatian kepada perkara berikut: 1. K. kewujudan Tuhan. Manusia yang waras akan menggunakan akal fikirannya untuk penaakulan. 1973 ) 2. menyelesaikan masalah. Seseorang yang berpendidikan moral haruslah: (a) menghormati kuasa yang menjadi sumber arahan serta boleh dipercayai dan tidak mengikuti arahan secara terburu-buru. ( Franken. 3. Akhlak ialah nilai-nilai yang baik dan sifat-sifat yang terpuji mengikut prinsipprinsip moral Islam. (e) mempunyai sikap yang betul. Perkara-perkara yang berhubung dengan ketuhanan adalah sesuatu yang abstrak dan tidak boleh dihujah dengan logik akal biar pun 1000 orang cerdik pandai berhimpun untuk mencari logiknya. daripada pemikiran rasional. 4. masalah moral dan pertimbangan moral. (d) mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang perasaan orang lain. Moral ialah satu kualiti baik yang merupakan prinsip sosial dan piawai tingkah laku yang dapat diterima individu dan masyarakat.

Bacaan Asas Abdul Rahman Md. C. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.Y. Koo.Y.Bhd. (1994).Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kita hidup dalam masyarakat yang dikongkong oleh peraturan dan undangundang. Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. Eow.Aroff (1999). TAJUK 3 KONSEP ASAS NILAI Pengenalan Berikutnya pula kita akan membincangkan Sistem Nilai (konsep dan jenis-jenis nilai) dan Teori Etika. undang-undang negara dan peraturan adat.5. (1990). Koo. K. & Tang.P. (1992 ).Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Pendidikan Moral. 6.Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. C. Aroff & Chang.H.Bhd. B. & Tang. Peraturan moral ada kaitannya dengan hukum agama. (2000). K. Rujukan Abdul Rahman Md. Serdang: Penerbit UPM. Strategi pengajaran Pendidikan Moral KBSM.P. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. L. Pendidikan Moral. Kefahaman perbezaan jenis nilai memberikan penjelasan tentang pegangan 19 .Bhd. Bhd. Pendidikan moral teori etika dan amalan Moral. Hena Mukherjee et al. (1990). Pendidikan Moral. Pendidikan Moral.H.

Bab 1. sila rujuk buku Pendidikan Moral oleh Koo Kee Peng dan Tang Chee Yee (1990). Pelbagai tanggapan telah dibuat. peraturan-peraturan yang termaktub atau nilai-nilai sejagat. Etika pula sama ada sesuatu perbuatan itu adil atau tidak. telah mencetuskan soal pendebatan moral dalam etika dunia perubatan. Untuk direnung: Dalam konteks kematian pasangan Laleh dan Laden. Walaubagaimanapun kes ini boleh dilihat dari 4 petak.1 Pernyataan Normatif Sebelum kita mulakan tajuk ini. benar dan patut. Petak 20 . kembar Iran yang popular.nilai antara individu. dan ‘salah’ jika perlakuan/tindakan bertentangan konsep baik dan benar. 3. Moral ialah pertimbangan sama ada sesuatu perbuatan atau perlakuan itu salah atau sebaliknya. Petak pertama bermoral dan beretika. Konsep ini adalah agak abstrak dan ahli falsafah yang berlainan telah mentakrifkannya dalam konteks atau cara yang berbeza. Individu yang bermoral harusnya memegang kepada konsep baik. Teori etika pula akan membantu pelajar melihat perbezaan pandangan manusia dalam membuat penilaian tindakan masing-masing daripada pelbagai asas teori. Contohnya: Kita patut melakukan apa yang baik dan benar Anda patut berkelakuan baik Anda patut makan makanan berkhasiat Menderma adalah satu perbuatan yang baik dan patut dilakukan Sesuatu tindakan itu ‘baik’ atau ‘benar’ sekiranya tindakan sejajar dengan tugas dan tanggungjawab. Secara ringkasnya kes itu menjurus kepada persoalan patut atau tidak patut berdasarkan kepada moral dan etika.

Petak keempat ialah tidak bermoral dan tidak beretika Latihan 3.. Situasi/Amalan Harian Layanan Terhadap Orang Tua Pengurusan Wang Sendiri Pergaulan Lelaki dengan Perempuan Tugas Profesional Tindakan Yang Baik Tindakan Yang Benar Tindakan Yang Patut Aktiviti 2 Berikan contoh dan kesan kalau kita amalkan tindakan berikut..kedua bermoral tetapi tidak beretika...1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut: Anda pilih petak yang mana? Apakah pendapat anda? Jawab latihan berikut untuk menguji kefahaman anda. Aktiviti 1 Isikan bentuk pengurusan grafik berikut.. Baik Tidak Baik Benar Tidak Benar Contoh Kesan 21 .Petak ketiga tidak bermoral tetapi beretika.... Tindakan Yang.

Individu menggunakan sesuatu nilai dalam pelbagai konteks dan cara. (Koo K. Nilai subjektif berbanding nilai objektif. atau sebaliknya iaitu buruk.2 Jenis-Jenis Nilai Nilai merupakan standard dan prinsip kita dalam mempertimbangkan harga sesuatu benda. iaitu sederhana. diingini. 3.1 Nilai Instrumental (Ekstrinsik) berbanding Nilai Intrinsik Nilai-nilai ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai.P. baik.Patut Tidak patut 3. 1990: ms 70) Menilai sesuatu dengan perkataan. objek. tidak berfaedah. dibenci atau di antara kedua pola ini. berfaedah. Nilai Intrinsik • Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Justeru. Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat. buruk. • Tidak bergantung pada nilai lain 22 . Nilai Instrumental (Ekstrinsik) • • Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. wujudlah pelbagai kegunaan nilai: • • • Nilai instrumental (ekstrinsik) berbanding nilai instrinsik. Nilai merupakan kriteria bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda (manusia. Nilai relatif berbanding nilai mutlak (absolute). idea.2. tingkah laku dan situasi) sebagai baik. cantik dan lain-lain adalah suatu penilaian yang dibuat oleh akal manusia mengikut piawaian mereka.

• • Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat masyarakat.Nilai Instrumental (Ekstrinsik) • Nilai peringkat kedua. rajin dan hormat menghormati. 3. Contoh: Dia berpura-pura rajin di depan ibunya untuk mengambil hati ibunya. 3. Contoh: Hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada perogol setimpal dengan jenayah yang dilakukan. • Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir. Kekal sepanjang masa dan di 23 . kasih saying. misalnya baik hati. Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk. • Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi. Nilai-nilai di atas pula tidak bergantung dengan nilai lain untuk mencapai matlamat. tidak sempurna dan berbeza-beza antara • • • Nilai yang kebaikan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan sesebuah masyarakat. keadilan. misalnya berani.2 Nilai Subjektif berbanding Nilai Objektif Nilai Subjektif Nilai Objektif • • • Diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang. • Nilai peringkat pertama. Nilai Intrinsik untuk mencapai sesuatu matlamat.2. Nilai relatif ialah arbitrari (tidak tertentu).2. Nilai di atas (mengambil hati) bergantung kepada nilai lain (rajin) untuk mencapai matlamatnya.3 Nilai Relatif berbanding Nilai Mutlak atau Nilai Absolute Nilai Relatif Nilai Mutlak (Absolute) Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu.

Objektif 4.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut Aktiviti 1 Untuk setiap jenis nilai. Subjektif Situasi Yang Sesuai Untuk Menggunakan 24 . berikan satu contoh bagi menjelaskan nilai yang dibincangkan JENIS NILAI Instrumental Instrinsik Objektif Subjektif Mutlak Relatif Aktiviti 2. Boleh berubah mengikut masa. semua tempat serta hampir semua situasi norma masyarakat. CONTOH Berikan satu situasi yang sesuai untuk kita gunakan nilai-nilai berikut: Jenis Nilai 1. Latihan 3.• masyarakat yang berlainan. Instrumental 2. Instrinsik 3.

hormat pelanggan. keadilan. Menanam semangat cinta akan nilai suci Menghormati kebaikan dan membenci keburukan Membentuk sikap positif yang berguna kepada agama. semasa menyampaikan topik ukuran berat dan panjang. Nilai-nilai ini berteraskan kerohanian. Menghapuskan sikap negatif dalam kehidupan Menjalankan tugas dengan dedikasi Melatih diri dengan displin Meningkatkan hasil atau produktiviti Berusaha dan mencapai kecemerlangan (Kementerian Pendidikan Malaysia. kefahaman. 1990. atau mana-mana mata pelajaran yang diajar di sekolah seharusnya menyelitkan nilai murni untuk dijadikan panduan hidup murid. Contohnya guru matematik boleh menyelitkan nilai murni seperti kejujuran. bangsa dan juga sewaktu menjalankan tugas dan tanggungjawab. Mutlak 6. Antara objektif yang hendak dicapai menerusinya ialah: • • • • • • • • • Menanam kesedaran. Nilai-nilai murni merupakan unsur yang amat penting dan diserapkan ke dalam setiap mata pelajaran.25) Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru dan pihak sekolah untuk memupuk nilai kepada murid-muridnya. Relatif 3. Pendekatan ini dikenali sebagai nilai merentas kurikulum. Matlamat penerapan nilai-nilai murni melalui pendidikan adalah untuk melahirkan insan dan juga warganegara yang baik serta memiliki akhlak mulia.hal. Guru boleh mengaitkan cerita tentang peniaga yang berjaya 25 .3 Konsep Nilai Merentas Kurikulum Semua nilai baik sama ada yang termaktub dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.5. keyakinan diri dan juga kesyukuran. kemanusiaan dan kewarganegaraan. Penerapan nilai-nilai murni dilakukan dengan menyeluruh dalam semua mata pelajaran KBSR dan KBSM.

dalam perniagaan disebabkan pelanggannya percaya terhadap kejujurannya menimbang dan mengukur barangan yang dijual. Moral adalah suatu nilai tetapi bukan semua nilai bersifat moral. Baik. Semua warga sekolah perlu bekerjasama untuk menentukan kejayaan konsep ini. Siapakah yang harus diberikan pujian dan apakah kaitannya dengan nilai merentas kurikulum? Dalam majlis-majlis di sekolah seperti perhimpunan. Selain itu sekolah haruslah mengaplikasikan nilai murni dalam rutin bilik darjah. 3. Rumusan 1. Sesungguhnya pengaruh nilai dalam pembangunan masyarakat dan negara amat penting dalam merealisasikan Wawasan 2020. murid perlu berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dinyanyikan. Begitu juga mereka perlu berdisiplin sepanjang tempoh perhimpunan dengan tingkah laku yang telah ditetapkan. 4. Contohnya ada sekolah yang tandasnya mesra pelanggan iaitu sama taraf dengan tandas hotel ternama. luar bilik darjah. benar dan patut merupakan ciri-ciri yang diperlukan bagi Insan Bermoral 26 . 2. Bagaimana budaya sekolah berupaya memupuk nilai murni ke dalam diri pelajar? Rumusannya. kurikulum dan majlis-majlis sekolah. Terdapat banyak jenis nilai dalam kehidupan yang mempunyai ciri dan fungsi tertentu. Nilai adalah ukuran atau piawai yang ditetapkan oleh seseorang untuk mengukur sesuatu. penerapan nilai merentas kurikulum perlu dilakukan secara berstruktur dan bersungguh-sungguh kerana penghayatan nilai murni tidak akan berlaku secara kebetulan. Mengapakah sekolah tersebut mampu mempunyai kualiti tandas yang sedemikian hebat sedangkan kebanyakan sekolah menghadapi masalah mengekalkan tandas dalam keadaan bersih.

Hena Mukherjee et al. Bhd. Pendidikan Moral teori etika dan amalan moral. Ethics: theory and contemporary issues. Y. (1992 ).H. sekarang kita akan berbincang pula tentang Individu Yang Bermoral.Bhd. Aroff & Chang. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. benar dan patut.5. L. (1996). C. Pendidikan Moral: siri pendidikan. (1994). Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. (1995). Tam. Pendidikan Moral. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn Bhd. (2000). Koo. B. Abdul Rahman Aroff & Chang. TAJUK 4 INDIVIDU YANG BERMORAL Pengenalan Setelah kita memahami konsep asas Moral dan konsep asas nilai dalam Pendidikan Moral. (1994). Aroff (1999). L. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Pendidikan Moral. benar dan patut diamalkan dengan mengambil kira kepelbagaian latar belakang individu seperti agama dan adat 6. Bacaan Asas Abdul Rahman Md. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Rujukan Abdul Rahman Md. K. Serdang: Penerbit UPM. Pendidikan Moral 1.Y.Bhd. Dalam masyarakat majmuk.H.Bhd. Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. P. Eow.H. Tajuk ini 27 . Peraturan dan pegangan prinsip moral seseorang akan menentukan bagaimana dia menghayati konsep baik. konsep baik. Strategi pengajaran Pendidikan Moral KBSM. (1990). USA: Wadsworth Publishing Company. Mackinnon. Pendidikan Moral.P.K. & Tang. Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn.

bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar mengenai komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan. Ketiga-tiga dimensi ini boleh dijelaskan melalui rajah di bawah. 4.1 Penaakulan Moral Berupaya membuat penaakulan moral. Secara amnya. emosi dan tingkah laku. kita boleh membahagikan moral kepada tiga dimensi. Penaakulan moral juga boleh dikaitkan 28 .1. iaitu pertimbangan atau fikiran secara rasional dan berautonomi (bebas).1 Dimensi Moral Konsep moral boleh difahami dengan lebih lanjut berdasarkan dimensi moral. DIMENSI MORAL Penaakulan Moral Emosi Moral Perlakuan Moral Pemikiran dan Pertimbangan Emosi dan Perasaan Tingkah laku dan Tindakan Rasional Inovatif Bebas Normatif Tepat Tajam Kreatif Kritis Empati Berjiwa Simpati Murah hati Kasih sayang Belas kasihan Altruistik Sentimen Bertanggungjawab Berdedikasi Berprihatin Bekerjasama Huraian tiga dimensi moral ini adalah seperti berikut: 4. perasaan moral dan perlakuan moral. iaitu penaakulan moral.

emosi moral ini adalah penting untuk mengawal perlakuan.1. Oleh itu. 4.3 Tingkah Laku Moral Individu yang bertingkah laku moral dapat bertindak dengan penuh tanggungjawab mengikut kemampuan sendiri terhadap sesuatu keputusan yang berlandaskan penaakulan dan emosi moral. perasaan empati dan simpati akan menyebabkan seseorang individu sentiasa membantu orang miskin atau cacat tanpa mengira kepentingan diri sendiri. bermotivasi altruistik yang berpatutan. 29 . bimbang serta perasaan simpati dan empati. menghalang seseorang individu membuat sesuatu yang bersifat anti sosial. Misalnya. Walau bagaimanapun sebagai guru yang tegas dan adil. belas kasihan. dia tidak akan dapat pergi ke Australia menghadiri majlis konvokesyen kakaknya. iaitu kehalusan perasaan individu yang mengandungi rasa bersalah. Sahsiah murid ini cukup menyenangkan guru kelasnya. Perasaan ini akan membawa kepada perlakuan individu secara moral.dengan membuat keputusan secara rasional berasaskan fakta tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran. guru itu terpaksa mengambil tindakan mengikut peraturan sekolah.2 Emosi Moral Mempunyai emosi moral seperti suara batin. prihatin. 4. Contoh 2: Seorang murid meniru dalam peperiksaan akhir tahun buat pertama kali kerana ayahnya sangat garang dan telah mengugutnya jika dia tidak dapat tempat pertama. Keputusan yang dibuat oleh hakim adalah berdasarkan penaakulan moral tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran. malu.1. Contoh 1: Hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap sepasang suami isteri yang terlibat dalam pengedaran dadah walaupun pasangan tersebut mempunyai tiga orang anak kecil yang masih memerlukan perhatian.

Fikirkan tentang perkara yang berikut ! Masalah moral yang melanda manusia dewasa ini memerlukan perhatian yang sewajarnya dan perlu dirawat segera sebelum menjadi semakin parah dan mungkin sahaja menghancurkan sistem sosial yang sepatutnya terjalin dalam suasana yang harmoni dan menyelesakan. Teruna X berjanji untuk mengahwini gadis A sekembalinya daripada melanjutkan pelajaran di luar negara. teruna X memberitahu hajatnya kepada ibu bapanya untuk meminang gadis A yang setia menanti kepulangannya.1. 4.Contoh: • • • memulangkan dompet yang dijumpai di kantin kepada guru bertugas dengan hati yang ikhlas memimpin orang buta menyeberang jalan tidak terjebak dalam rasuah walaupun pekerja-pekerja lain dalam unit tersebut • melakukannya kerana dia sedar bahawa rasuah akan merosakkan sistem pekerjaan dan ditegah oleh agama sebagai ibu tunggal yang mempunyai seorang anak cacat iaitu tiada tangan dan kaki sanggup mendokong anaknya pergi balik ke sekolah sejak Tahun Satu hingga Tahun 6. Pelbagai tindak-tanduk pelanggaran nilai moral yang dipamerkan sebenarnya membawa mesej yang paling jelas bahawa kesedaran moral di kalangan manusia sebagai makhluk sudah kian menurun atau mungkin sudah terus tandus. 30 . berhemah tinggi dan kaya raya. Calon pilihan ibu ialah seorang gadis yang berpendidikan tinggi.4 Dilema Moral Suatu keadaan serba salah kerana terpaksa membuat pilihan antara dua nilai yang baik. Konflik nilai timbul apabila si ibu tidak mahu menerima gadis A kerana beliau telah ada calon untuk anaknya. Setelah lima tahun berlalu. Contoh: teruna X mencintai gadis A yang tinggi budi pekertinya.

Renungan:Dalam kejadian Tsunami di Phuket baru-baru ini. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan keadaan di atas berlaku? Kaitkan jawapan anda dengan mana-mana dimensi moral. seorang warganegara Australia terpaksa melepaskan tangan pelancong wanita British yang hamil yang memeluk badannya ketika hanyut dilambung ombak Tsunami. Melukakan hati ibu atau melukakan hati kekasihnya? Kedua-duanya melibatkan nilai moral iaitu menghormati ibu atau berpegang janji kepada kekasihnya. 2 Situasi Kes langgar lari Dimensi Moral Ada penaakulan moral sahaja Huraian Tahu bersalah tapi tidak bertanggungjawab 1. Perlakuannya yang melepaskan wanita itu ialah contoh dilema moral kerana dia terpaksa memilih antara nyawanya atau wanita itu. Aktiviti 1 Jawab soalan-soalan berikut: Berikut adalah satu siri kombinasi antara empat dimensi moral.rawatan leukimia Ada perasaan moral sahaja 31 .Situasi di atas mewujudkan dilema moral kerana teruna X terpaksa memilih antara pilihannya atau pilihan ibunya.00. warganegara Australia itu mendapati wanita hamil itu antara ribuan yang mati.1 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. Selepas kejadian itu. Bersimpati dengan kes kanakkanak berusia 6 tahun perlukan wang RM 80.000. 1. Latihan 4. Lengkapkan pengurusan grafik di bawah dengan butiran yang sesuai.

Membayar saman kesalahan Trafik 2.1 Prinsip-Prinsip Individu Bermoral Terdapat berbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan bermoral kerana masing–masing mempunyai fahaman yang tersendiri. 1. perasaan dan tindakan moral. Namun begitu kadangkala seseorang itu bertindak kerana terpaksa. Dimensi Moral Huraian Ada tindakan moral sahaja.Situasi 2. 1. Ada penaakulan dan tindakan moral sahaja Ada penaakulan. Tidak membayar Cukai Pendapatan walaupun sedar akan kesalahannya 2. 4. 1.2. Terdapat teori-teori yang 32 . Ibu mendermakan buah pinggang kepada anaknya yang memerlukan pemindahan buah pinggang 2. 4. Menderma RM 1. Adakah anda dan orang-orang di sekeliling anda orang yang bermoral? Mari kita renungkan bersama. 1. Kemoralan bukan sahaja melibatkan perlakuan tetapi juga merangkumi aspek-aspek kerohanian dan pemikiran. Ada penaakulan moral sahaja.2 Sifat-sifat Individu Bermoral Bagaimana kita mengganggap seseorang itu bermoral ? Sifat moral seseorang individu biasanya dapat dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran dan kejiwaannya.00 kepada Tabung Pahlawan yang dibawa oleh murid dari rumah ke rumah 2.

Keadilan merupakan satu piawai penting dalam penilaian moral dan prinsip ini amat berkaitan dengan Teori Keadilan Sosial. (i) Prinsip Keadilan Ramai orang memperkatakan tentang keadilan. equity. dan sama rasa. Bagi Aristotle yang banyak menulis tentang konsep keadilan menyatakan adil itu sebagai “ fair-minded”. Ianya juga merangkumi kemahuan kepada peraturan. sesuai dan berpatutan (reasonable way). tidak tamak untuk kepentingan diri sendiri. sama rata. seimbang. 33 . prinsip altruisme dan prinsip autonomi. Hakikatnya sukar dicari suatu persepakatan dalam menentukan nilai-nilai moral.yang mempunyai kelemahan dan menerima berbagai kritikan. Ada yang menganggap peraturan masyarakat sebagai asas penentuan nilai moral tetapi hakikatnya nilai-nilai dalam masyarakat juga berbeza dan banyak bercanggah di antara satu sama lain. Ada yang mempertahankan egoisme sebagai moral dan sebagainya. Pemikir-pemikir Pendidikan Moral mengemukakan tiga prinsip sebagai panduan menentukan insan bermoral iaitu prinsip keadilan. Di antara prinsip keadilan yang telah disebut oleh beliau ialah Prinsip Keadilan Umum iaitu keadilan sosial yang mana masyarakat diorganisasikan supaya semua individu memberi sumbangan kepada kebajikan umum. bukan hanya sama dengan orang lain. Tentunya juga keadilan membawa makna tidak pilih kasih. Namun begitu sama rata tidak juga menunjukkan keadilan apabila seorang yang bekerja lebih masa tetapi masih mendapat bayaran yang sama. kejujuran. Ada pihak yang mengatakan bahawa adil itu saksama. Bayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka. Agama Islam pula mendefinisikan keadilan sebagai “meletakkan sesuatu pada tempatnya. tidak berat sebelah.” iaitu tempat yang sesuai dan sepatutnya .meletakkan kepuasan hati dan keseronokan sebagai sifat moral. integrity dan lawfulness. Prinsip keadilan merupakan prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan masyarakat. Keadilan “distributive” ialah adil dalam agihan kebaikan dan beban juga menunaikan perjanjian antara manusia.

Individu itu tidak mengakuri tanggungjawab moral. 34 . Biasanya keputusan yang diambil atau perlakuan yang dijelmakan bersifat moral dan berkeperimanusiaan. kebencian dan tamak. Perlakuan dan pertimbangan individu merupakan hasil tekanan kuasa atasan contohnya seorang guru disiplin mengenakan peraturan kepada pelajar-pelajar atas arahan pihak atasan. tetapi hanya mematuhi perintah dari kuasa luar. 1990). Adakah anda setuju dengan pendapat ini? Dari perspektif bahasa pula autonomi berasal dari suku kata Autos bererti diri sendiri dan Nomos bererti undang-undang. Ini boleh diertikan sebagai penentuan sendiri tentang peraturan dan kawalan berdasarkan pengalaman dan alasan sendiri. Perasaan kasih sayang.(ii) Prinsip Altruisme Apa-apa sahaja yang dilakukan oleh individu akan melibatkan orang lain terutamanya dalam membuat sesuatu pertimbangan. Prinsip altruisme melibatkan perlakuan yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk menjaga kebaikan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. (Koo. Amalan prinsip altruisme juga bermaksud individu akan menjauhi daripada kejahatan dan mementingkan diri sendiri. Pertimbangan tersebut akan lebih berperikemanusiaan dan bermoral jika perhubungan itu berdasarkan belas kasihan. (iii) Prinsip Autonomi Adakah kita bebas membuat pertimbangan? bebas. simpati dan empati menghilangkan rasa kepentingan diri sendiri. Ini disebabkan individu yang berkenaan tidak berupaya bertingkahlaku secara rasional dan adil. Bak kata pepatah bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. simpati. memandang penting dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. Andaian bahawa pertimbangan Persoalan ini ada kaitannya dengan prinsip autonomi kerana prinsip ini menerangkan konsep pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan sebagai moral. Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas dan kebebasan memilih.

Kant menyatakan individu perlu dihormati kerana mereka adalah agen autonomi untuk membuat keputusan dalam mengambil sesuatu tindakan. syarikat. Sepatutnya prinsip-prinsip yang universal. 35 . emosi / perasaan moral dan tingkah laku moral. Seseorang individu perlu mengembangkan ketiga-tiga dimensi moral iaitu penaakulan moral. altruisme dan autonomi. sejagat boleh dijadikan undang-undang yang rasional pada mana-mana tempat sama ada di peringkat negara atau institusi. keluarga dan sebagainya.” Sejauh manakah agama dapat menghalang seseorang daripada membuat perkara yang tidak bermoral? Latihan 4. Berdasarkan refleksi dari pengalaman anda semasa di peringkat sekolah dahulu berikan tiga contoh perlakuan bagi setiap prinsip moral di atas. Agama adalah seperti jiwa bagi akhlak dan akhlak pula adalah laksana udara kepada jiwa. Lakarkan dalam bentuk grafik. iaitu keadilan. Aktiviti 1 Soalan 1 a.2 Cuba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. Insan bermoral ialah Rumusan 1. b. Untuk direnung: “Sesungguhnya agama dan budi luhur itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.

SOALAN TUTORIAL Konsep Asas Moral 36 . Sifat-sifat manusia bermoral adalah digolongkan kepada tiga bidang besar secara kasar iaitu: • Sikap mempunyai pertimbangan terhadap perasaan. 4. Ketiga-tiga dimensi moral adalah saling berkaitan dan sama-sama digunakan bila seseorang individu membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan.2. Mempunyai kebolehan bertindak secara terkawal dan tidak keterlaluan. universal dan preskriptif. 3. Pendidikan moral kini sedang menghala kepada aspek pemupukan dimensidimensi moral ini. keperluan dan kepentingan diri sendiri. keperluan dan kepentingan orang lain adalah sama pentingnya dengan perasaan. • • Mempunyai kebolehan membuat keputusan diri sendiri yang rasional.

Berdasarkan pengurusan grafik kaitkan konsep dimensi-dimensi moral dengan individu yang bermoral. Terangkan mengapakah pendekatan intuisionis terhadap kemoralan lebih baik daripada pendekatan naturalis. Pilih satu situasi yang anda saksikan. adat. Cadangkan cara-cara anda meningkatkan amalan tersebut. Huraikan kekuatan dan kelemahan diri anda dari segi amalan nilai-nilai murni dan agama. banding bezakan antara konsep etika. (2 jam) Individu yang Bermoral 1. agama dan undang-undang. Dengan menggunakan pengurusan grafik. (2 jam) Bagaimanakah pendekatan emotivis berbeza Konsep Asas Nilai 1. moral dan akhlak.1. Kenal pasti jenis-jenis nilai yang terdapat dalam artikel-artikel tersebut. (1 jam) 2. (2 jam) Pemikiran Moral 1. daripada kedua-duanya. (2 jam) 37 . huraikan situasi tersebut dari sudut pematuhan terhadap peraturan moral. (1 jam) 2 Pilih tiga artikel daripada keratan akhbar atau majalah.

Rujukan Ahmad b. Tam. & Tang. Kuala Limpur PANEL PENULIS MODUL 38 . Serdang: Penerbit Universiti Pertanian Malaysia. K. Pendidikan Moral Teori Etika dan Amalan Moral. Etika (Pendidikan Moral) untuk institusi pengajian tinggi. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. Pendidikan Moral:Siri Pendidikan Tinggi.K. Bhd. Bhd. K.H. Bhd. Bhd. B..Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.H. Pearson Education Malaysia Sdn. L. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). Y. ________________& Chang. Pendidikan Moral Siri Pendidikan. Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. (2000). Bhd. P. Pendidikan Moral: Konsep dan Program Pendidikan Moral. C. Khamis (1999). Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral KBSR . (1994). Kementerian Pelajaran Malaysia. Koo. Petaling Jaya. Bacaan Asas Abd Rahman Aroff (1999). (1996). (1990). Pendidikan Moral. Y. K. Eow.

Beg Berkunci 43. UKM SPI. D (Pendidikan). 98009 Miri. Ng Choo Tang Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa. USM M. Universiti Queensland.BIL NAMA PENYELARAS Dr. (Hons). Rohani binti Ismail Maktab Perguruan Ilmu Khas. UM M. UM M. Econs (UM) Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral : 15 tahun 1 2 Cik J Krishna Kumary a/p Juval Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Jalan Datin Halimah. 803500 Larkin. Pendidikan Moral. Pn. Mohd. USM Diploma Pendidikan. Pendidikan Islam. 70990. Soc. Rohaini Kamsan Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Jalan Datin Halimah. Shariff. Samad Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Pengerusi KELAYAKAN BA (Hons) Sejarah.Ed Teknologi Pendidikan. (Hons) Sosiologi (USM) Diploma Pendidikan: Siviks (UM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral: 16 Tahun B. Kuala Lumpur 3 4 Pn. UKM Pengalaman Mengajar: Pendidikan Moral 9 tahun B A (Hons) Geografi dan Sosiologi (UKM) Sarjana Pengurusan (UUM) Pengalaman mengajar Moral : 18 tahun Pensyarah Cemerlang Pendidikan Moral B A (Hons) Kesusasteraan Melayu dengan Pendidikan (USM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral : 19 tahun B. 56000 Kuala Lumpur Pn. Seremban. Noorlela bt. Ed (Bimbingan & Kaunseling).Sc. Maktab Perguruan Raja Melewar. Koh Geok Wah Maktab Perguruan Sarawak.A. Quran Sunnah. UPM. Sarawak 5 6 7 8 PANEL PEMURNI MODUL 39 . Pn. Johor. Pn. (Hons) Sejarah & Geografi.A. UM Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: 12 tahun B. Sc. Pengalaman mengajar Pendidikan Moral: 10 tahun BSc (Hons) Kimia. Maznah Binti Abd. UM Ph. DK. 803500 Larkin. Johor Pn. Negeri Sembilan. Chia Yip Lan Maktab Perguruan Sarawak 98009 Miri Sarawak Pn. Jalan Yaacob Latif. Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 1 tahun B.

Jalan Datin Halimah 80530 Larkin Johor Baharu. Jalan Yaacob Latif. B. Pendidikan Moral (UPM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral : 10 tahun 40 .A. UKM M. Chia Yip Lan Maktab Perguruan Sarawak. Psikologi Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 14 Tahun 6. Cik Krishna Kumary Juval Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim.(Bimbingan & Kaunseling) Phd (Pendidikan) Pengalaman mengajar Pendidikan Moral 1 tahun 1. 2. 98009 Miri. B A (Hons) Sejarah dan Geografi USM) Diploma Pendidikan (USM) M SC. Sc. (Hons) Psikologi. A. Kedah Darul Aman B. (Bimbingan dan Kaunseling) UM Pengalaman mengajar: Pendidikan Moral 18 tahun Pensyarah Cemerlang Pendidikan Moral 4.Bil. (Hons) Sejarah M. Pn. Asiah binti Saad Institut Perguruan Darul Aman 06000 Jitra. Pn. B. Samad Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kelayakan B. PENGERUSI Pn. Rohani binti Ismail Maktab Perguruan Ilmu Khas. 56000 Kuala Lumpur. Ed. Serawak.A. Nama PENYELARAS Dr. (Hons) Pengajian Asia Tenggara M. (Hons) Sosiologi (USM) Diploma Pendidikan: Siviks (UM) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral: 16 Tahun 5. Johor Baharu Sarjana Muda Saster (Kepujian) Pengalaman Mengajar Pendidikan Moral: 17 Tahun 3. Soc. Pn. Maznah Binti Abd. Jalan Datin Halimah 80350 Larkin. Sc. Rohaini Kamsan Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim. Jalan Bakam.Ed.

7. Kedah Darul Aman BA (Hons) Pengajian Islam M Ed (Pendidikan Islam) Pengalaman mengajar Pendidikan Moral : 2 tahun 41 . Ustaz Ahmad Zaki bin Hashim Institut Perguruan Darul Aman 06000 Jitra.